You are on page 1of 2

1.Studiile de piata.

Studiul de piata este un instrument folosit pt identificarea potentialului unei piete , reprezinta de fapt modelitatea prin care se colecteza ,analizeaza si interpreteaza in mod sistematic datele detinute in legutura cu clientii potentiali sau concurentii.Studiul de piata trebuie sa fie un instrument permanent al activitati anteprenoriale , de acea putem distinge intre:1.Studi de piata premergatoare initierii uni activitati economice..2.Studi de piata care se refera la o activitate economica deja functionala..Prestudiul de piata trebuie sa vizeze urmatoarele aspecte:identificarea trasaturilor principale ale consumatorilor potentiali/identificarea asteptarilor acestora cu referire l a produsul oferit/identificarea concurentilor si a cotelor de piata detinute de acestia/identificarea caracteristicilor produselor sau serviciilor oferite de firmele concurente/identificarea aprecierilor si nemultumirilor in legutura cu produsele deja oferite..Studiul de piata realizat ulterior inceperi activitati economice trebuie sa vizeze urmatoarele aspecte:aprecierile clientilor in legatura cu produsul oferite/identificare a unor noi modalitati de promovare a produsului si imbunatatirea cotei de piata..Analiza concurentei presupune identificarea concurentilor si a pozitiei acestora pe piata.Concurenta este o forma specifica a formei relatiilor dintre agenti economici care actioneaza pe aceiasi piata in vederea realizarii propriilor interese.Punctul de pornire in descrierea oricarui domeniu economic il reprezinta nr competitorilor si caracterul omogen sau nr produselor oferite de acestia.Putem identifica astfel urmatoarele tipuri structurale de domenii economice:monopol(produs oferit doar de o firma intr- o zona)/oligopol (mai multe firme ofera mai multe produse)..Analiza pozitiei concurentei pe piata trebuie sa tina seama de anumite variabile:cota de piata(cota detinuta de fiecare firma din totalul pietei tinta)/cota de reamintire/cota afectiva..Daca exista o diferenta intre cota de piata si cota afectiva exista si posibilitatea de a deplasa acei clienti catre un nou produs.Clase de concurenti:concurenti puternici/concurenti slabi/concurenti apropiati/concurenti departati..Strategi de atac:rabaturi de pret/pret mai ieftin/diversificarea produsului/reducerea costurilor de productie/inovarea produsului/inovarea in materie de distributie.

2.Resurse necesare derulari unei afaceri.Activitaea anteprenoriala are drept obiectiv obtineea unor bunuri materiale sau/si prestarea unor servicii in vederea satisfacerii atat a nevoilor de consum cat si a celor de productie.Producerea bunurilor economice presupune utilizarea de resurse de o anumita calitate si intro anumita coantitate.Resursele se pot grupa in functie de natura lor astfel:1.Resurse materiale primare sau derivate..2.Resurse umane:primare sau derivate..3. Resurse financiare: mijloace banesti utilizate in desfasurarea unei activitai economice..A.Resurse materiale.Se refera la toate tipurile de bunuri folosite pt initierea si derularea unei afaceri cum ar fi:echipamente de protectie,spatiile de birouri si depozitare ,materia prima.Resursele prezinta o structura complexa si de aceea se impune la nivelul oricarei firme adoptarea unei strategii de planificare si administrare a acestora.De aceea exista un departament de aprovizionare care se ocupa de toate activitatiile presupuse de resursele materiale.Resursele materiale se constituie in mijloacele de productie ale unor firme si poarta denumirea de capital tehnic.KT.Capitalul tehnic reprezinta de fapt totalitatea bunurilor folosite la producerea altor bunuri destinate vanzarii.In functie de modul in care participa la activitratea economica,modul in care se consuma si se recupereaza valoarea lui capitalul se imparte in :capital fix .KF.format din bunuri care participa la mai multe ciclur de productie.Se consuma treptat si se inlocuiesc dupa mai multi ani de utilizare /capital circulant format din bunuri care participa la un singur ciclu de productie.Se consuma in intregime in cadrul acestuia si trebuie inlocuit cu fiecare ciclu nou de productie.KT=KF+KC..Bunurile d capital fix se pot uza in timp atat fizic cat si moral.Procesul prin care se recupereaza valoarea Kf se numeste amortizarea.A...A=KF/TA..TA-termen dea mortizarea(ani).RA=1/Tax100 sau RA=A/KFx100..KTc=A+KC..KFn!=KFc..KCn=KCc..KTn=KFn+KC.

Resurse umane .La nivelul unei economii nationale rsursele umane sunt reprezente de populatia apta de munca ce solicita locuri de munca salarizate.La nivelul unei inteprinderi resursele umane in totalitatea lor constituie personalul acelei firme .Pot exista urmatoarele categori de personal:functionari cu functie de conducere/functonari cu functie de executie/personal operativ/muncitori calificati sau necalificati .La nivelul unei firme este importanta determinarea exacta a necesarului de personal.(L)..L=Q/W..Q=volum productie.W=prouctivitaea angajatilor. Structura organizatorica a resurselor umane prezinta urmatoarele componenet:postul(cea mai simpla diviziune organizatorica si exprima responsablitatile si obiectivile fiecarui angajat)/compartiment(reuneste toti angajati care realizeaza munci omogene sau complementare avand de indeplinit aceleasi obiective,avand acelasi sef si desfasurandu-si activitatea in aceiasi locatie )..Nivelul ierarhic-totalitatea subdiviziunilor organizatorice aflate la aceiasi distanata fata de consiliul de administratie..Relatiile organizatorice-relatiile ce se stabilesc intre angajatii unei firme si asigura functionalitatea acesteia .Structura organizatorica a resurselor umane poate fi exprimata prin intermediul urmatoarelor componenete.Organigrama/fisa postului/regulament de functionare. Incadrarea personalului presupune parcurgerea urmatoarelor etape:recrutarea/selectia/angajarea/ integrarea.

Resurse financiare.Resursele financiare reprezinta sumele de bani necesare pt initierea si derularea unei afaceri.Princiopalele surse de finantare sunt:finantare bancara.Sumele de bani oferite de banca pe termen lung sau scurt ce pot fi restituite treptat sau la scadenta/finantare bugetara.Fonduri rambursabile sau nerambursabile oferite de la bugetul de stat cu scopul sustinerii anumitor categorii de inteprinderi sau stimularea anumitor obiective de politica economica/autofinantarea.sume de bani provenite din resursele proprii mai exact din profitul realizat anterior si din fondurile de amortizare ./alegerea unui partener avand in vedere statutul cu care acepta sa intre in afacerea respectiva:capitalul pe care il poate aporta,experienta in domeniu,interese/programele cofinantate de guvernul romaniei si u,programe la care acesul presupune realizarea unui proiect care sa respecte anumite cerinte precizate in ghidul solicitantului...Rambursarea imprumuturilor presupune in plus si achitarea unei dobanzi.Dobanda este suma de bani pe care debitorul o plateste creditorului sau pt dreptul de a folosi disponibilitatile banesti ale acestuia pe o anumita perioada.D=Cxdxn.C=credit.d=rata dobanzii.n=anii...Rata dobanzii este pretul platit pt a dispune timp de un an de o suta unitati monetare.Ea se formeaza in urma confruntari dintre cererea si oferata de credite..bugetul de stat este o balanta ce cuprinde veniturile si cheltuielile detaliate pe capitole,pe surse de venituri si obiective de cheltuieli.Bugetul statului este deficitar atunci cand cheltuielilesunt mai mari decat veniturile.

Obtinerea produsului.Prin produs intelegem un bun material sau un serviciu ce poate fi oferit pe piataspre vanzare pt ca are capacitatea de a satisface o anumita trebuinta a consumatorilor.produsele oferite pe piata pot fi :bunuri palpabile(bunuri ce au existenta si sunt consumate dupa terminarea procesului de productie)/bunuri nepalpabile(servicii ce constau in activitati sau actiuni ce se consuma in timpul producerii lor)..Indiferent de natura lor produsele trebuie considerate sub 3 aspecte principale:1.Al beneficiilor oferite consumatorilor.2.Al caracteristicilor sale.3.Al serviciilor oferite impreuna cu el(garantie )..Manegementul procesului de productie presupune organizarea,planificarea si controlul operatiilor din care rezulta produsele oferite vanzarii astfel incat sa se asigure utilizarea rationala a resurselor firmei si satisfaerea cerintelor calitative si cantitative ale pietei.La nivelul orcarei firme procesul de productie trebuie sa fie subordonat principiului rationalitati,cea ce inseamna ca obiectivle sunt minimalizarea eforturilor si maximizarea efectelor.Totalitatea eforturilor pe care le face o firma pentru a produce un anumit volum de bunuri economice reprezinta costul total de productie ..In structura acestuia pot fi identificate doua categorii de cheltuieli:cheltuieli directe legate nemijlocit de procesul de productie/cheltuieli indirecte care nu depind de volumul productiei(dobanda salariu chirie)..CT=cost total productie..CTM=costul unitar sau mediu CTM=CT/Q..Pretul unui produs se stabileste pornind de la costul sau si adaugand marja de profit corespunzatoare in functie de cererea si oferta pietei..P=CTM+PRn..Profit total al unei firme se calculeza ca o diferenta intre venturile incasate din vanzarea productiei si cheltuielile efectuate pentru obtinerea acestei.Profitul reprezinta defapt venitul intreprinzatorului si este considerat principala sursa de finantare a dezvoltari unei firme..PRb=CT-CA..CA=cifra de afaceri/incasari/venituri totale..CA=QxP.PRn=PRb-imp..P=CTM+Pru.. PR=PruxQ..

Promovarea produsului.Consta in actiunile care au ca scop informarea si atragerea clientilor potentiali.Principalele tehnici de promovare sunt :1..publicitate(reprezinta totalitatea actiunilor prin care se urmareste transmiterea indirecta vizula sau orala a unui mesaj in legatura cu un produs serviciu sau marca).Principiul dupa care fuctioneaza publicitatea poate fi sintetizat astfel: atrage atentia/starneste interesul/provoaca dorinta/determina achizitionarea.Elementele componente ale publicitati sunt: mijloace de exprimare/supotul publicitar/mesajul publicitar/slogan..Forma concreta a activitatii publicitare este reclama.Ea produce efecte pe termen lung ..2.Promovarea vanzarilor. Reprezinta totalitea mijloacelor si tehnicilor ce au ca scop impulsionarea sau cresterea vanzarilor. Tehnicile folosite pot fi:reduceri de pret/cadouri promotionale/concursuri/publicitate la locul vanzari..3..Relatiile publice constau in totalitatea contactelor stabilite in mod sistematic cu diferite categorii de public ,cu mass media,cu reprezentanti ai puteri publice sau ai diferitelor firme .Stabilirea contactelor se poate stabili prin editarea unor brosuri ,stabilira unor congrese ,seminare,oferirea interviurilor,actiuni sociale.

Evaluarea afecerii.Evaluarea afecerii presupune compararea eforturilor cu efectele obtinute .In fuctie de rezultatele obtinute in urma evaluarii inteprinzatorul poate decide continuarea si dezvoltarea activitatii sale sau din potriva lichidarea afacerii si incetarea oricarei activitati.Pt evaluarea afacerii este necesara calcularea urmatorilor indicatori:.1.Indicatori care masoara eforturile:costul totl de productie(CT)/capital tehnic(kt)reflecta sumele de bani concretizate in resursele materiale pt derularea procesului de prouctie /capital social(KS)exprima sumele de bani depuse permanent la dispozitia firmei de catre proprietarul acesteia..2.Indicatori care masoara efectele:volum productiei(Q)/ cifra de afaceri(CA)/profitul(PR)/Cota de piata detinuta(CP)..3.Indicatori care masoara eficienta:raport efect/eforturi sau eforturi/efect//productivitatea sau randamentul munci(W=Q/L)// cost unitar(CTM)//consumul specific(Csp).Csp=KC/Q=eforturi/efecte...4.Indicatori financiari:..A.Indicatori de lichiditate(capacitatea unui bun de a se transforma mai mult sau mai putin in bani).Indicatori folositi:rata lichiditatii curente(Rlc=Ac/Pcx100).Ac=active curente(numerar +sume debitoare).Pc=Pasive curente(datori pe terment scurt+sume creditoare)//rata lichiditatii imediate(Rli=Ac-stocuri/Pcx100)..B.Indicator de solvabilitate(capacitatea unei firme de a-si onora la scadenta datoriile pe termen lung pe seama activelor totale).Indicatori:rata de indatorare(Ri=Datorii pe termen lung/Atx100)AT=AC+AF...C.Indicator de rentabilitate(capacitatea unei firme de a obtine profit).Indicatori:rata rentabilitatii generale(Rrg=PRn/CTx100)/rata renatbilitati economice sau activelor(Rre=PRn/Atx100)/marja profitului(Mp=PRn/CAx100)

1.Studiile de piata.Studiul de piata este un instrument folosit pt identificarea potentialului unei piete , reprezinta de fapt modelitatea prin care se colecteza ,analizeaza si interpreteaza in mod sistematic datele detinute in legutura cu clientii potentiali sau concurentii.Studiul de piata trebuie sa fie un instrument permanent al activitati anteprenoriale , de acea putem distinge intre:1.Studi de piata premergatoare initierii uni activitati economice..2.Studi de piata care se refera la o activitate economica deja functionala..Prestudiul de piata trebuie sa vizeze urmatoarele aspecte:identificarea trasaturilor principale ale consumatorilor potentiali/identificarea asteptarilor acestora cu referire la produsul oferit/identificarea concurentilor si a cotelor de piata detinute de acestia/identificarea caracteristicilor produselor sau serviciilor oferite de firmele concurente/identificarea aprecierilor si nemultumirilor in legutura cu produsele deja oferite..Studiul de piata realizat ulterior inceperi activitati economice trebuie sa vizeze urmatoarele aspecte:aprecierile clientilor in legatura cu produsul oferite/identificarea unor noi modalitati de promovare a produsului si imbunatatirea cotei de piata..Analiza concurentei presupune identificarea concurentilor si a pozitiei acestora pe piata.Concurenta este o forma specifica a formei relatiilor dintre agenti economici care actioneaza pe aceiasi piata in vederea realizarii propriilor interese.Punctul de pornire in descrierea oricarui domeniu economic il reprezinta nr competitorilor si caracterul omogen sau nr produselor oferite de acestia.Putem identifica astfel urmatoarele tipuri structurale de domenii economice:monopol(produs oferit doar de o firma intr- o zona)/oligopol (mai multe firme ofera mai multe produse)..Analiza pozitiei concurentei pe piata trebuie sa tina seama de anumite variabile:cota de piata(cota detinuta de fiecare firma din totalul pietei tinta)/cota de reamintire/cota afectiva..Daca exista o diferenta intre cota de piata si cota afectiva exista si posibilitatea de a deplasa acei clienti catre un nou produs.Clase de concurenti:concurenti puternici/concurenti slabi/concurenti apropiati/concurenti departati..Strategi de atac:rabaturi de pret/pret mai ieftin/diversificarea produsului/reducerea costurilor de productie/inovarea produsului/inovarea in materie de distributie.

2.Resurse necesare derulari unei afaceri.Activitaea anteprenoriala are drept obiectiv obtineea unor bunuri materiale sau/si prestarea unor servicii in vederea satisfacerii atat a nevoilor de consum cat si a celor de productie.Producerea bunurilor economice presupune utilizarea de resurse de o anumita calitate si intro anumita coantitate.Resursele se pot grupa in functie de natura lor astfel:1.Resurse materiale primare sau derivate..2.Resurse umane:primare sau derivate..3. Resurse financiare: mijloace banesti utilizate in desfasurarea unei activitai economice..A.Resurse materiale.Se refera la toate tipurile de bunuri folosite pt initierea si derularea unei afaceri cum ar fi:echipamente de protectie,spatiile de birouri si depozitare ,materia prima.Resursele prezinta o structura complexa si de aceea se impune la nivelul oricarei firme adoptarea unei strategii de planificare si administrare a acestora.De aceea exista un departament de aprovizionare care se ocupa de toate activitatiile presupuse de resursele materiale.Resursele materiale se constituie in mijloacele de productie ale unor firme si poarta denumirea de capital tehnic.KT.Capitalul tehnic reprezinta de fapt totalitatea bunurilor folosite la producerea altor bunuri destinate vanzarii.In functie de modul in care participa la activitratea economica,modul in care se consuma si se recupereaza valoarea lui capitalul se imparte in :capital fix .KF.format din bunuri care participa la mai multe ciclur de productie.Se consuma treptat si se inlocuiesc dupa mai multi ani de utilizare /capital circulant format din bunuri care participa la un singur ciclu de productie.Se consuma in intregime in cadrul acestuia si trebuie inlocuit cu fiecare ciclu nou de productie.KT=KF+KC..Bunurile d capital fix se pot uza in timp atat fizic cat si moral.Procesul prin care se recupereaza valoarea Kf se numeste amortizarea.A...A=KF/T A..TA-termen dea mortizarea(ani).RA=1/Tax100 sau RA=A/KFx100..KTc=A+KC..KFn!=KFc..KCn=KCc..KTn=KFn+KC.

Resurse umane .La nivelul unei economii nationale rsursele umane sunt reprezente de populatia apta de munca ce solicita locuri de munca salarizate.La nivelul unei inteprinderi resursele umane in totalitatea lor constituie personalul acelei firme .Pot exista urmatoarele categori de personal:functionari cu functie de conducere/functonari cu functie de executie/personal operativ/muncitori calificati sau necalificati .La nivelul unei firme este importanta determinarea exacta a necesarului de personal.(L)..L=Q/W..Q=volum productie.W=prouctivitaea angajatilor. Structura organizatorica a resurselor umane prezinta urmatoarele componenet:postul(cea mai simpla diviziune organizatorica si exprima responsablitatile si obiectivile fiecarui angajat)/compartiment(reuneste toti angajati care realizeaza munci omogene sau complementare avand de indeplinit aceleasi obiective,avand acelasi sef si desfasurandu-si activitatea in aceiasi locatie )..Nivelul ierarhic-totalitatea subdiviziunilor organizatorice aflate la aceiasi distanata fata de consiliul de administratie..Relatiile organizatorice-relatiile ce se stabilesc intre angajatii unei firme si asigura functionalitatea acesteia .Structura organizatorica a resurselor umane poate fi exprimata prin intermediul urmatoarelor componenete.Organigrama/fisa postului/regulament de functionare. Incadrarea personalului presupune parcurgerea urmatoarelor etape:recrutarea/selectia/angajarea/ integrarea.

Resurse financiare.Resursele financiare reprezinta sumele de bani necesare pt initierea si derularea unei afaceri.Princiopalele surse de finantare sunt:finantare bancara.Sumele de bani oferite de banca pe termen lung sau scurt ce pot fi restituite treptat sau la scadenta/finantare bugetara.Fonduri rambursabile sau nerambursabile oferite de la bugetul de stat cu scopul sustinerii anumitor categorii de inteprinderi sau stimularea anumitor obiective de politica economica/autofinantarea.sume de bani provenite din resursele proprii mai exact din profitul realizat anterior si din fondurile de amortizare ./alegerea unui partener avand in vedere statutul cu care acepta sa intre in afacerea respectiva:capitalul pe care il poate aporta,experienta in domeniu,interese/programele cofinantate de guvernul romaniei si u,programe la care acesul presupune realizarea unui proiect care sa respecte anumite cerinte precizate in ghidul solicitantului...Rambursarea imprumuturilor presupune in plus si achitarea unei dobanzi.Dobanda este suma de bani pe care debitorul o plateste creditorului sau pt dreptul de a folosi disponibilitatile banesti ale acestuia pe o anumita perioada.D=Cxdxn.C=credit.d=rata dobanzii.n=anii...Rata dobanzii este pretul platit pt a dispune timp de un an de o suta unitati monetare.Ea se formeaza in urma confruntari dintre cererea si oferata de credite..bugetul de stat este o balanta ce cuprinde veniturile si cheltuielile detaliate pe capitole,pe surse de venituri si obiective de cheltuieli.Bugetul statului este deficitar atunci cand cheltuielilesunt mai mari decat veniturile.

Obtinerea produsului.Prin produs intelegem un bun material sau un serviciu ce poate fi oferit pe piataspre vanzare pt ca are capacitatea de a satisface o anumita trebuinta a consumatorilor.produsele oferite pe piata pot fi :bunuri palpabile(bunuri ce au existenta si sunt consumate dupa terminarea procesului de productie)/bunuri nepalpabile(servicii ce constau in activitati sau actiuni ce se consuma in timpul producerii lor)..Indiferent de natura lor produsele trebuie considerate sub 3 aspecte principale:1.Al beneficiilor oferite consumatorilor.2.Al caracteristicilor sale.3.Al serviciilor oferite impreuna cu el(garantie )..Manegementul procesului de productie presupune organizarea,planificarea si controlul operatiilor din care rezulta produsele oferite vanzarii astfel incat sa se asigure utilizarea rationala a resurselor firmei si satisfaerea cerintelor calitative si cantitative ale pietei.La nivelul orcarei firme procesul de productie trebuie sa fie subordonat principiului rationalitati,cea ce inseamna ca obiectivle sunt minimalizarea eforturilor si maximizarea efectelor.Totalitatea eforturilor pe care le face o firma pentru a produce un anumit volum de bunuri economice reprezinta costul total de productie ..In structura acestuia pot fi identificate doua categorii de cheltuieli:cheltuieli directe legate nemijlocit de procesul de productie/cheltuieli indirecte care nu depind de volumul productiei(dobanda salariu chirie)..CT=cost total productie..CTM=costul unitar sau mediu CTM=CT/Q..Pretul unui produs se stabileste pornind de la costul sau si adaugand marja de profit corespunzatoare in functie de cererea si oferta pietei..P=CTM+PRn..Profit total al unei firme se calculeza ca o diferenta intre venturile incasate din vanzarea productiei si cheltuielile efectuate pentru obtinerea acestei.Profitul reprezinta defapt venitul intreprinzatorului si este considerat principala sursa de finantare a dezvoltari unei firme..PRb=CT-CA..CA=cifra de afaceri/incasari/venituri totale..CA=QxP.PRn=PRb-imp..P=CTM+Pru.. PR=PruxQ..

Promovarea produsului.Consta in actiunile care au ca scop informarea si atragerea clientilor potentiali.Principalele tehnici de promovare sunt :1..publicitate(reprezinta totalitatea actiunilor prin care se urmareste transmiterea indirecta vizula sau orala a unui mesaj in legatura cu un produs serviciu sau marca).Principiul dupa care fuctioneaza publicitatea poate fi sintetizat astfel: atrage atentia/starneste interesul/provoaca dorinta/determina achizitionarea.Elementele componente ale publicitati sunt: mijloace de exprimare/supotul publicitar/mesajul publicitar/slogan..Forma concreta a activitatii publicitare este reclama.Ea produce efecte pe termen lung ..2.Promovarea vanzarilor. Reprezinta totalitea mijloacelor si tehnicilor ce au ca scop impulsionarea sau cresterea vanzarilor. Tehnicile folosite pot fi:reduceri de pret/cadouri promotionale/concursuri/publicitate la locul vanzari..3..Relatiile publice constau in totalitatea contactelor stabilite in mod sistematic cu diferite categorii de public ,cu mass media,cu reprezentanti ai puteri publice sau ai diferitelor firme .Stabilirea contactelor se poate stabili prin editarea unor brosuri ,stabilira unor congrese ,seminare,oferirea interviurilor,actiuni sociale.

Evaluarea afecerii.Evaluarea afecerii presupune compararea eforturilor cu efectele obtinute .In fuctie de rezultatele obtinute in urma evaluarii inteprinzatorul poate decide continuarea si dezvoltarea activitatii sale sau din potriva lichidarea afacerii si incetarea oricarei activitati.Pt evaluarea afacerii este necesara calcularea urmatorilor indicatori:.1.Indicatori care masoara eforturile:costul totl de produ ctie(CT)/capital tehnic(kt)reflecta sumele de bani concretizate in resursele materiale pt derularea procesului de prouctie /capital social(KS)exprima sumele de bani depuse permanent la dispozitia firmei de catre proprietarul acesteia..2.Indicatori care masoara efectele:volum productiei(Q)/cifra de afaceri(CA)/profitul(PR)/Cota de piata detinuta(CP)..3.Indicatori care masoara eficienta:raport efect/eforturi sau eforturi/efect//productivitatea sau randamentul munci(W=Q/L)// cost unitar(CTM)//consumul specific(Csp).Csp=KC/Q=eforturi/efecte...4.Indicatori financiari:..A.Indicatori de lichiditate(capacitatea unui bun de a se transforma mai mult sau mai putin in bani).Indicatori folositi:rata lichiditatii curente(Rlc=Ac/Pcx100).Ac=active curente(numerar +sume debitoare).Pc=Pasive curente(datori pe terment scurt+sume creditoare)//rata lichiditatii imediate(Rli=Ac-stocuri/Pcx100)..B.Indicator de solvabilitate(capacitatea unei firme de a-si onora la scadenta datoriile pe termen lung pe seama activelor totale).Indicatori:rata de indatorare(Ri=Datorii pe termen lung/Atx100)AT=AC+AF...C.Indicator de rentabilitate(capacitatea unei firme de a obtine profit).In dicatori:rata rentabilitatii generale(Rrg=PRn/CTx100)/rata renatbilitati economice sau activelor(Rre=PRn/Atx100)/marja profitului(Mp=PRn/CAx100)

1.Studiile de piata.Studiul de piata este un instrument folosit pt identificarea potentialului unei piete , reprezinta de fapt modelitatea prin care se colecteza ,analizeaza si interpreteaza in mod sistematic datele detinute in legutura cu clientii potentiali sau concurentii.Studiul de piata trebuie sa fie un instrument permanent al activitati anteprenoriale , de acea putem distinge intre:1.Studi de piata premergatoare initierii uni activitati economice..2.Studi de piata care se refera la o activitate economica deja functionala..Prestudiul de piata trebuie sa vizeze urmatoarele aspecte:identificarea trasaturilor principale ale consumatorilor potentiali/identificarea asteptarilor acestora cu referire l a produsul oferit/identificarea concurentilor si a cotelor de piata detinute de acestia/identificarea caracteristicilor produselor sau serviciilor oferite de firmele concurente/identificarea aprecierilor si nemultumirilor in legutura cu produsele deja oferite..Studiul de piata realizat ulterior inceperi activitati economice trebuie sa vizeze urmatoarele aspecte:aprecierile clientilor in legatura cu produsul oferite/identificarea unor noi modalitati de promovare a produsului si imbunatatirea cotei de piata..Analiza concurentei presupune identificarea concurentilor si a pozitiei acestora pe piata.Concurenta este o forma specifica a formei relatiilor dintre agenti economici care actioneaza pe aceiasi piata in vederea realizarii propriilor interese.Punctul de pornire in descrierea oricarui domeniu economic il reprezinta nr competitorilor si caracterul omogen sau nr produselor oferite de acestia.Putem identifica astfel urmatoarele tipuri structurale de domenii economice:monopol(produs oferit doar de o firma intr- o zona)/oligopol (mai multe firme ofera mai multe produse)..Analiza pozitiei concurentei pe piata trebuie sa tina seama de anumite variabile:cota de piata(cota detinuta de fiecare firma din totalul pietei tinta)/cota de reamintire/cota afectiva..Daca exista o diferenta intre cota de piata si cota afectiva exista si posibilitatea de a deplasa acei clienti catre un nou produs.Clase de concurenti:concurenti puternici/concurenti slabi/concurenti apropiati/concurenti departati..Strategi de atac:rabaturi de pret/pret mai ieftin/diversificarea produsului/reducerea costurilor de productie/inovarea produsului/inovarea in materie de distributie.

2.Resurse necesare derulari unei afaceri.Activitaea anteprenoriala are drept obiectiv obtineea unor bunuri materiale sau/si prestarea unor servicii in vederea satisfacerii atat a nevoilor de consum cat si a celor de productie.Producerea bunurilor economice presupune utilizarea de resurse de o anumita calitate si intro anumita coantitate.Resursele se pot grupa in functie de natura lor astfel:1.Resurse materiale primare sau derivate..2.Resurse umane:primare sau derivate..3. Resurse financiare: mijloace banesti utilizate in desfasurarea unei activitai economice..A.Resurse materiale.Se refera la toate tipurile de bunuri folosite pt initierea si derularea unei afaceri cum ar fi:echipamente de protectie,spatiile de birouri si depozitare ,materia prima.Resursele prezinta o structura complexa si de aceea se impune la nivelul oricarei firme adoptarea unei strategii de planificare si administrare a acestora.De aceea exista un departament de aprovizionare care se ocupa de toate activitatiile presupuse de resursele materiale.Resursele materiale se constituie in mijloacele de productie ale unor firme si poarta denumirea de capital tehnic.KT.Capitalul tehnic reprezinta de fapt totalitatea bunurilor folosite la producerea altor bunuri destinate vanzarii.In functie de modul in care participa la activitratea economica,modul in care se consuma si se recupereaza valoarea lui capitalul se imparte in :capital fix .KF.format din bunuri care participa la mai multe ciclur de productie.Se consuma treptat si se inlocuiesc dupa mai multi ani de utilizare /capital circulant format din bunuri care participa la un singur ciclu de productie.Se consuma in intregime in cadrul acestuia si trebuie inlocuit cu fiecare ciclu nou de productie.KT=KF+KC..Bunurile d capital fix se pot uza in timp atat fizic cat si moral.Procesul prin care se recupereaza valoarea Kf se numeste amortizarea.A...A=KF/TA..TA-termen dea mortizarea(ani).RA=1/Tax100 sau RA=A/KFx100..KTc=A+KC..KFn!=KFc..KCn=KCc..KTn=KFn+KC.

Resurse umane .La nivelul unei economii nationale rsursele umane sunt reprezente de populatia apta de munca ce solicita locuri de munca salarizate.La nivelul unei inteprinderi resursele umane in totalitatea lor constituie personalul acelei firme .Pot exista urmatoarele categori de personal:functionari cu functie de conducere/functonari cu functie de executie/personal operativ/muncitori calificati sau necalificati .La nivelul unei firme este importanta determinarea exacta a necesarului de personal.(L)..L=Q/W..Q=volum productie.W=prouctivitaea angajatilor. Structura organizatorica a resurselor umane prezinta urmatoarele componenet:postul(cea mai simpla diviziune organizatorica si exprima responsablitatile si obiectivile fiecarui angajat)/compartiment(reuneste toti angajati care realizeaza munci omogene sau complementare avand de indeplinit aceleasi obiective,avand acelasi sef si desfasurandu-si activitatea in aceiasi locatie )..Nivelul ierarhic-totalitatea subdiviziunilor organizatorice aflate la aceiasi distanata fata de consiliul de administratie..Relatiile organizatorice-relatiile ce se stabilesc intre angajatii unei firme si asigura functionalitatea acesteia .Structura organizatorica a resurselor umane poate fi exprimata prin intermediul urmatoarelor componenete.Organigrama/fisa postului/regulament de functionare. Incadrarea personalului presupune parcurgerea urmatoarelor etape:recrutarea/selectia/angajarea/ integrarea.

Resurse financiare.Resursele financiare reprezinta sumele de bani necesare pt initierea si derularea unei afaceri.Princiopalele surse de finantare sunt:finantare bancara.Sumele de bani oferite de banca pe termen lung sau scurt ce pot fi restituite treptat sau la scadenta/finantare bugetara.Fonduri rambursabile sau nerambursabile oferite de la bugetul de stat cu scopul sustinerii anumitor categorii de inteprinderi sau stimularea anumitor obiective de politica economica/autofinantarea.sume de bani provenite din resursele proprii mai exact din profitul realizat anterior si din fondurile de amortizare ./alegerea unui partener avand in vedere statutul cu care acepta sa intre in afacerea respectiva:capitalul pe care il poate aporta,experienta in domeniu,interese/programele cofinantate de guvernul romaniei si u,programe la care acesul presupune realizarea unui proiect care sa respecte anumite cerinte precizate in ghidul solicitantului...Rambursarea imprumuturilor presupune in plus si achitarea unei dobanzi.Dobanda este suma de bani pe care debitorul o plateste creditorului sau pt dreptul de a folosi disponibilitatile banesti ale acestuia pe o anumita perioada.D=Cxdxn.C=credit.d=rata dobanzii.n=anii...Rata dobanzii este pretul platit pt a dispune timp de un an de o suta unitati monetare.Ea se formeaza in urma confruntari dintre cererea si oferata de credite..bugetul de stat este o balanta ce cuprinde veniturile si cheltuielile detaliate pe capitole,pe surse de venituri si obiective de cheltuieli.Bugetul statului este deficitar atunci cand cheltuielilesunt mai mari decat veniturile.

Obtinerea produsului.Prin produs intelegem un bun material sau un serviciu ce poate fi oferit pe piataspre vanzare pt ca are capacitatea de a satisface o anumita trebuinta a consumatorilor.produsele oferite pe piata pot fi :bunuri palpabile(bunuri ce au existenta si sunt consumate dupa terminarea procesului de productie)/bunuri nepalpabile(servicii ce constau in activitati sau actiuni ce se consuma in timpul producerii lor)..Indiferent de natura lor produsele trebuie considerate sub 3 aspecte principale:1.Al beneficiilor oferite consumatorilor.2.Al caracteristicilor sale.3.Al serviciilor oferite impreuna cu el(garantie )..Manegementul procesului de productie presupune organizarea,planificarea si controlul operatiilor din care rezulta produsele oferite vanzarii astfel incat sa se asigure utilizarea rationala a resurselor firmei si satisfaerea cerintelor calitative si cantitative ale pietei.La nivelul orcarei firme procesul de productie trebuie sa fie subordonat principiului rationalitati,cea ce inseamna ca obiectivle sunt minimalizarea eforturilor si maximizarea efectelor.Totalitatea eforturilor pe care le face o firma pentru a produce un anumit volum de bunuri economice reprezinta costul total de productie ..In structura acestuia pot fi identificate doua categorii de cheltuieli:cheltuieli directe legate nemijlocit de procesul de productie/cheltuieli indirecte care nu depind de volumul productiei(dobanda salariu chirie)..CT=cost total productie..CTM=costul unitar sau mediu CTM=CT/Q..Pretul unui produs se stabileste pornind de la costul sau si adaugand marja de profit corespunzatoare in functie de cererea si oferta pietei ..P=CTM+PRn..Profit total al unei firme se calculeza ca o diferenta intre venturile incasate din vanzarea productiei si cheltuielile efectuate pentru obtinerea acestei.Profitul reprezinta defapt venitul intreprinzatorului si este considerat principala sursa de finantare a dezvoltari unei firme..PRb=CT-CA..CA=cifra de afaceri/incasari/venituri totale..CA=QxP.PRn=PRb-imp..P=CTM+Pru.. PR=PruxQ..

Promovarea produsului.Consta in actiunile care au ca scop informarea si atragerea clientilor potentiali.Principalele tehnici de promovare sunt :1..publicitate(reprezinta totalitatea actiunilor prin care se urmareste transmiterea indirecta vizula sau orala a unui mesaj in legatura cu un produs serviciu sau marca).Principiul dupa care fuctioneaza publicitatea poate fi sintetizat astfel: atrage atentia/starneste interesul/provoaca dorinta/determina achizitionarea.Elementele componente ale publicitati sunt: mijloace de exprimare/supotul publicitar/mesajul publicitar/slogan..Forma concreta a activitatii publicitare este reclama.Ea produce efecte pe termen lung ..2.Promovarea vanzarilor. Reprezinta totalitea mijloacelor si tehnicilor ce au ca scop impulsionarea sau cresterea vanzarilor. Tehnicile folosite pot fi:reduceri de pret/cadouri promotionale/concursuri/publicitate la locul vanzari..3..Relatiile publice constau in totalitatea contactelor stabilite in mod sistematic cu diferite categorii de public ,cu mass media,cu reprezentanti ai puteri publice sau ai diferitelor firme .Stabilirea contactelor se poate stabili prin editarea unor brosuri ,stabilira unor congrese ,seminare,oferirea interviurilor,actiuni sociale.

Evaluarea afecerii.Evaluarea afecerii presupune compararea eforturilor cu efectele obtinute .In fuctie de rezultatele obtinute in urma evaluarii inteprinzatorul poate decide continuarea si dezvoltarea activitatii sale sau din potriva lichidarea afacerii si incetarea oricarei activitati.Pt evaluarea afacerii este necesara calcularea urmatorilor indicatori:.1.Indicatori care masoara eforturile:costul totl de productie(CT)/capital tehnic(kt)reflecta sumele de bani concretizate in resursele materiale pt derularea procesului de prouctie /capital social(KS)exprima sumele de bani depuse permanent la dispozitia firmei de catre proprietarul acesteia..2.Indicatori care masoara efectele:volum productiei(Q)/ cifra de afaceri(CA)/profitul(PR)/Cota de piata detinuta(CP)..3.Indicatori care masoara eficienta:raport efect/eforturi sau eforturi/efect//productivitatea sau randamentul munci(W=Q/L)// cost unitar(CTM)//consumul specific(Csp).Csp=KC/Q=eforturi/efecte...4.Indicatori financiari:..A.Indicatori de lichiditate(capacitatea unui bun de a se transforma mai mult sau mai putin in bani).Indicatori folositi:rata lichiditatii curente(Rlc=Ac/Pcx100).Ac=active curente(numerar +sume debitoare).Pc=Pasive curente(datori pe terment scurt+sume creditoare)//rata lichiditatii imediate(Rli=Ac-stocuri/Pcx100)..B.Indicator de solvabilitate(capacitatea unei firme de a-si onora la scadenta datoriile pe termen lung pe seama activelor totale).Indicatori:rata de indatorare(Ri=Datorii pe termen lung/Atx100)AT=AC+AF...C.Indicator de rentabilitate(capacitatea unei firme de a obtine profit).Indicatori:rata rentabilitatii generale(Rrg=PRn/CTx100)/rata renatbilitati economice sau activelor(Rre=PRn/Atx100)/marja profitului(Mp=PRn/CAx100)

1.Studiile de piata.Studiul de piata este un instrument folosit pt identificarea potentialului unei piete , reprezinta de fapt modelitatea prin care se colecteza ,analizeaza si interpreteaza in mod sistematic datele detinute in legutura cu clientii potentiali sau concurentii.Studiul de piata trebuie sa fie un instrument permanent al activitati anteprenoriale , de acea putem distinge intre:1.Studi de piata premergatoare initierii uni activitati economice..2.Studi de piata care se refera la o activitate economica deja functionala..Prestudiul de piata trebuie sa vizeze urmatoarele aspecte:identificarea trasaturilor principale ale consumatorilor potentiali/identificarea asteptarilor acestora cu referire la produsul oferit/identificarea concurentilor si a cotelor de piata detinute de acestia/identificarea caracteristicilor produselor sau serviciilor oferite de firmele concurente/identificarea aprecierilor si nemultumirilor in legutura cu produsele deja oferite..Studiul de piata realizat ulterior inceperi activitati economice trebuie sa vizeze urmatoarele aspecte:aprecierile clientilor in legatura cu produsul oferite/identificarea unor noi modalitati de promovare a produsului si imbunatatirea cotei de piata..Analiza concurentei presupune identificarea concurentilor si a pozitiei acestora pe piata.Concurenta este o forma specifica a formei relatiilor dintre agenti economici care actioneaza pe aceiasi piata in vederea realizarii propriilor interese.Punctul de pornire in descrierea oricarui domeniu economic il reprezinta nr competitorilor si caracterul omogen sau nr produselor oferite de acestia.Putem identifica astfel urmatoarele tipuri structurale de domenii economice:monopol(produs oferit doar de o firma intr- o zona)/oligopol (mai multe firme ofera mai multe produse)..Analiza pozitiei concurentei pe piata trebuie sa tina seama de anumite variabile:cota de piata(cota detinuta de fiecare firma din totalul pietei tinta)/cota de reamintire/cota afectiva..Daca exista o diferenta intre cota de piata si cota afectiva exista si posibilitatea de a deplasa acei clienti catre un nou produs.Clase de concurenti:concurenti puternici/concurenti slabi/concurenti apropiati/concurenti departati..Strategi de atac:rabaturi de pret/pret mai ieftin/diversificarea produsului/reducerea costurilor de productie/inovarea produsului/inovarea in materie de distributie.

2.Resurse necesare derulari unei afaceri.Activitaea anteprenoriala are drept obiectiv obtineea unor bunuri materiale sau/si prestarea unor servicii in vederea satisfacerii atat a nevoilor de consum cat si a celor de productie.Producerea bunurilor economice presupune utilizarea de resurse de o anumita calitate si intro anumita coantitate.Resursele se pot grupa in functie de natura lor astfel:1.Resurse materiale primare sau derivate..2.Resurse umane:primare sau derivate..3. Resurse financiare: mijloace banesti utilizate in desfasurarea unei activitai economice..A.Resurse materiale.Se refera la toate tipurile de bunuri folosite pt initierea si derularea unei afaceri cum ar fi:echipamente de protectie,spatiile de birouri si depozitare ,materia prima.Resursele prezinta o structura complexa si de aceea se impune la nivelul oricarei firme adoptarea unei strategii de planificare si administrare a acestora.De aceea exista un departament de aprovizionare care se ocupa de toate activitatiile presupuse de resursele materiale.Resursele materiale se constituie in mijloacele de productie ale unor firme si poarta denumirea de capital tehnic.KT.Capitalul tehnic reprezinta de fapt totalitatea bunurilor folosite la producerea altor bunuri destinate vanzarii.In functie de modul in care participa la activitratea economica,modul in care se consuma si se recupereaza valoarea lui capitalul se imparte in :capital fix .KF.format din bunuri care participa la mai multe ciclur de productie.Se consuma treptat si se inlocuiesc dupa mai multi ani de utilizare /capital circulant format din bunuri care participa la un singur ciclu de productie.Se consuma in intregime in cadrul acestuia si trebuie inlocuit cu fiecare ciclu nou de productie.KT=KF+KC..Bunurile d capital fix se pot uza in timp atat fizic cat si moral.Procesul prin care se recupereaza valoarea Kf se numeste amortizarea.A...A=KF/T A..TA-termen dea mortizarea(ani).RA=1/Tax100 sau RA=A/KFx100..KTc=A+KC..KFn!=KFc..KCn=KCc..KTn=KFn+KC.

Resurse umane .La nivelul unei economii nationale rsursele umane sunt reprezente de populatia apta de munca ce solicita locuri de munca salarizate.La nivelul unei inteprinderi resursele umane in totalitatea lor constituie personalul acelei firme .Pot exista urmatoarele categori de personal:functionari cu functie de conducere/functonari cu functie de executie/personal operativ/muncitori calificati sau necalificati .La nivelul unei firme este importanta determin area exacta a necesarului de personal.(L)..L=Q/W..Q=volum productie.W=prouctivitaea angajatilor. Structura organizatorica a resurselor umane prezinta urmatoarele componenet:postul(cea mai simpla diviziune organizatorica si exprima responsablitatile si obiectivile fiecarui angajat)/compartiment(reuneste toti angajati care realizeaza munci omogene sau complementare avand de indeplinit aceleasi obiective,avand acelasi sef si desfasurandu-si activitatea in aceiasi locatie )..Nivelul ierarhic-totalitatea subdiviziunilor organizatorice aflate la aceiasi distanata fata de consiliul de administratie..Relatiile organizatorice-relatiile ce se stabilesc intre angajatii unei firme si asigura functionalitatea acesteia .Structura organizatorica a resurselor umane poate fi exprimata prin intermediul urmatoarelor componenete.Organigrama/fisa postului/regulament de functionare. Incadrarea personalului presupune parcurgerea urmatoarelor etape:recrutarea/selectia/angajarea/ integrarea.

Resurse financiare.Resursele financiare reprezinta sumele de bani necesare pt initierea si derularea unei afaceri.Princiopalele surse de finantare sunt:finantare bancara.Sumele de bani oferite de banca pe termen lung sau scurt ce pot fi restituite treptat sau la scadenta/finantare bugetara.Fonduri rambursabile sau nerambursabile oferite de la bugetul de stat cu scopul sustinerii anumitor categorii de inteprinderi sau stimularea anumitor obiective de politica economica/autofinantarea.sume de bani provenite din resursele proprii mai exact din profitul realizat anterior si din fondurile de amortizare ./alegerea unui partener avand in vedere statutul cu care acepta sa intre in afacerea respectiva:capitalul pe care il poate aporta,experienta in domeniu,interese/programele cofinantate de guvernul romaniei si u,programe la care acesul presupune realizarea unui proiect care sa respecte anumite cerinte precizate in ghidul solicitantului...Rambursarea imprumuturilor presupune in plus si achitarea unei dobanzi.Dobanda este suma de bani pe care debitorul o plateste creditorului sau pt dreptul de a folosi disponibilitatile banesti ale acestuia pe o anumita perioada.D=Cxdxn.C=credit.d=rata dobanzii.n=anii...Rata dobanzii este pretul platit pt a dispune timp de un an de o suta unitati monetare.Ea se formeaza in urma confruntari dintre cererea si oferata de credite..bugetul de stat este o balanta ce cuprinde veniturile si cheltuielile detaliate pe capitole,pe surse de venituri si obiective de cheltuieli.Bugetul statului este deficitar atunci cand cheltuielilesunt mai mari decat veniturile.

Obtinerea produsului.Prin produs intelegem un bun material sau un serviciu ce poate fi oferit pe piataspre vanzare pt ca are capacitatea de a satisface o anumita trebuinta a consumatorilor.produsele oferite pe piata pot fi :bunuri palpabile(bunuri ce au existenta si sunt consumate dupa terminarea procesului de productie)/bunuri nepalpabile(servicii ce constau in activitati sau actiuni ce se consuma in timpul producerii lor)..Indiferent de natura lor produsele trebuie considerate sub 3 aspecte principale:1.Al beneficiilor oferite consumatorilor.2.Al caracteristicilor sale.3.Al serviciilor oferite impreuna cu el(garantie )..Manegementul procesului de productie presupune organizarea,planificarea si controlul operatiilor din care rezulta produsele oferite vanzarii astfel incat sa se asigure utilizarea rationala a resurselor firmei si satisfaerea cerintelor calitative si cantitative ale pietei.La nivelul orcarei firme procesul de productie trebuie sa fie subordonat principiului rationalitati,cea ce inseamna ca obiectivle sunt minimalizarea eforturilor si maximizarea efectelor.Totalitatea eforturilor pe care le face o firma pentru a produce un anumit volum de bunuri economice reprezinta costul total de productie ..In structura acestuia pot fi identificate doua categorii de cheltuieli:cheltuieli directe legate nemijlocit de procesul de productie/cheltuieli indirecte care nu depind de volumul productiei(dobanda salariu chirie)..CT=cost total productie..CTM=costul unitar sau mediu CTM=CT/Q..Pretul unui produs se stabileste pornind de la costul sau si adaugand marja de profit corespunzatoare in functie de cererea si oferta pietei..P=CTM+PRn..Profit total al unei firme se calculeza ca o diferenta intre venturile incasate din vanzarea productiei si cheltuielile efectuate pentru obtinerea acestei.Profitul reprezinta defapt venitul intreprinzatorului si este considerat principala sursa de finantare a dezvoltari unei firme..PRb=CT-CA..CA=cifra de afaceri/incasari/venituri totale..CA=QxP.PRn=PRb-imp..P=CTM+Pru.. PR=PruxQ..

Promovarea produsului.Consta in actiunile care au ca scop informarea si atragerea clientilor potentiali.Principalele tehnici de promovare sunt :1..publicitate(reprezinta totalitatea actiunilor prin care se urmareste transmiterea indirecta vizula sau orala a unui mesaj in legatura cu un produs serviciu sau marca).Principiul dupa care fuctioneaza publicitatea poate fi sintetizat astfel: atrage atentia/starneste interesul/provoaca dorinta/determina achizitionarea.Elementele componente ale publicitati sunt: mijloace de exprimare/supotul publicitar/mesajul publicitar/slogan..Forma concreta a activitatii publicitare este reclama.Ea produce efecte pe termen lung ..2.Promovarea vanzarilor. Reprezinta totalitea mijloacelor si tehnicilor ce au ca sco p impulsionarea sau cresterea vanzarilor. Tehnicile folosite pot fi:reduceri de pret/cadouri promotionale/concursuri/publicitate la locul vanzari..3..Relatiile publice constau in totalitatea contactelor stabilite in mod sistematic cu diferite categorii de public ,cu mass media,cu reprezentanti ai puteri publice sau ai diferitelor firme .Stabilirea contactelor se poate stabili prin editarea unor brosuri ,stabilira unor congrese ,seminare,oferirea interviurilor,actiuni sociale.

Evaluarea afecerii.Evaluarea afecerii presupune compararea eforturilor cu efectele obtinute .In fuctie de rezultatele obtinute in urma evaluarii inteprinzatorul poate decide continuarea si dezvoltarea activitatii sale sau din potriva lichidarea afacerii si incetarea oricarei activitati.Pt evaluarea afacerii este necesara calcularea urmatorilor indicatori:.1.Indicatori care masoara eforturile:costul totl de produ ctie(CT)/capital tehnic(kt)reflecta sumele de bani concretizate in resursele materiale pt derularea procesului de prouctie /capital social(KS)exprima sumele de bani depuse permanent la dispozitia firmei de catre proprietarul acesteia..2.Indicatori care masoara efectele:volum productiei(Q)/cifra de afaceri(CA)/profitul(PR)/Cota de piata detinuta(CP)..3.Indicatori care masoara eficienta:raport efect/eforturi sau eforturi/efect//productivitatea sau randamentul munci(W=Q/L)// cost unitar(CTM)//consumul specific(Csp).Csp=KC/Q=eforturi/efecte...4.Indicatori financiari:..A.Indicatori de lichiditate(capacitatea unui bun de a se transforma mai mult sau mai putin in bani).Indicatori folositi:rata lichiditatii curente(Rlc=Ac/Pcx100).Ac=active curente(numerar +sume debitoare).Pc=Pasive curente(datori pe terment scurt+sume creditoare)//rata lichiditatii imediate(Rli=Ac-stocuri/Pcx100)..B.Indicator de solvabilitate(capacitatea unei firme de a-si onora la scadenta datoriile pe termen lung pe seama activelor totale).Indicatori:rata de indatorare(Ri=Datorii pe termen lung/Atx100)AT=AC+AF...C.Indicator de rentabilitate(capacitatea unei firme de a obtine profit).Indicatori:rata rentabilitatii generale(Rrg=PRn/CTx100)/rata renatbilitati economice sau activelor(Rre=PRn/Atx100)/marja profitului(Mp=PRn/CAx100)