Analiza computerizată a datelor, S2

Scrieţi inventarul statistic de bază şi descrieţi forma distribuţiei pentru variabila nivel de sociabilitat e. Pentru realizarea inventarului statistic de bază, trebuie să urmăm următorii paşi: Analyze – Descriptive statistics – Frequencies

În fereastra care apare, în câmpul din stânga avem toate variabilele din baza de date. Dintre toate, trebuie să ducem în partea dreaptă, doar variabila/ variabilele pentru care dorim să facem analiza statistică , cea/ cele scrise în enunţul exerciţiului (în cazul nostru - sociabilitate).

În partea din stânga jos a ferestrei, avem activată opţiunea Display frequencies tables. O lăsăm bifată! Bifăm opţiunea Statistics, iar de aici, vom selecta următorii indicatori statistici: mean, median, mode, Std. Deviation, Variance, Minim, Maxim, Skewness, Kurtosis. În final, activăm butonul Continue!

1

17 Sk (Skewness) = 0. selectăm Histrograms.Bifăm opţiunea Charts. iar de aici. deviation – abaterea standard) = 8.58 Med (Mediana) = 16 Mod (Valoarea/ Valorile mod) = 11.89 S2 (Variance – varianţa) = 79. With normal curve.89 K (Kurtosis) = . trebuie să extragem următoar ele valori: X (Media) = 19. 15 S (Std. Activăm butonul Continue! OK! Din fereastra de rezultate care ne apare.77 Min = 11 Max = 35 2 .0.

00 17.00 35.3 66.3 5. vom preciza următoarele: . platicurtică (valoarea lui Kurtosis este negativă).00 12.3 91. nivel sociabilitate Frequency 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 12 7 19 Percent 10.3 10. care ap are de două ori (e doar o coincidenţă faptul că 2 e cea mai mare frecvenţă şi că apare de 2 ori).7 75.0 Cumulative Percent 16. înclinată spre dreapta. apar e un semn ca a acesta .3 100.3 8. spre scorurile ridicate ( media > mediana) sau Distribuţie (uşor) înclinată spre stânga.00 32. Valorile mod corespunzătoare sunt cele marcate cu verde. În cazul exerciţiului nostru.3 63.0 Valid Percent 16.00 13.5 5.8 100. Numărul de apariţii reprezintă numărul de valori mod pe care le avem. din acest tabel. este necesar şi suficient să aveţi pe foaie doar acele informaţii evidenţiate cu roz.00 15.3 5.5 5. pe care trebuie să o citim din tabelul următor.3 8.7 100. după valoarea corespunzătoare modului.Avem o distribuţie multimodală (are 2 valori mod).0 Valid Missing Total 11.3 5. NU trebuie să precizaţi în rezolvare. pe care le-am scris şi noi în rezolvarea exerciţiului (11.00 33.3 5.3 5.7 25.7 8.7 8.3 50.3 16.00 20.3 8. paşii urmaţi în SPSS. spre scorurile scăzute (media < mediana) c) boltirea: Distribuţie leptocurtică (K pozitiv) sau Distribuţie platicurtică (K negativ) În cazul exerciţiului nostru.0 33. ne uităm la valorile corespunzătoare frecvenţelor celor mai mari. frecvenţa cea mai mare este 2. spre scorurile ridicate (media > mediana).00 21. ce opţiuni activaţi etc. Valorile mod sunt acele valori cu frecvenţa cea mai mare.3 5.2 36. trebuie să avem în vedere trei aspecte: a) modalitate: Distribuţii unimodale (o singură valoare mod) sau Distribuţii multimodale (mai multe valori mod) b) înclinarea (simetria): Distribuţie (uşor) înclinată spre dreapta.00 Total System Pentru a descrie forma distribuţiei.  pentru a identifica valorile mod. 15). pentru a facilita înţelegerea / reamintirea. 3 . Celelalte informaţii sunt oferite suplimentar.Atenţie la valoarea mod! Dacă.3 8.3 8. Cum le identificăm?  ne uităm în tabelul al doilea. de pe prima coloană a tabelului. pe coloana cu frecvenţe (a doua ) şi identificăm frecvenţa cea mai mare  vedem de câte ori apare această frecvenţă. înseamnă că mai există cel puţin încă o valoare mod.3 8.0 58.0 83. ! Pentru o rezolvare corectă şi completă a acestui exerciţiu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful