P. 1
Faktor-Faktor Salah Laku

Faktor-Faktor Salah Laku

|Views: 67|Likes:
Published by niena_sakina
faktor salah laku devian dalam kalangan pelajar sekolah
faktor salah laku devian dalam kalangan pelajar sekolah

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: niena_sakina on Apr 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2013

pdf

text

original

HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran ini, pelajar dapat: 1.

mendefinisikan teori-teori berhubung masalah salah laku murid. 2. mengenal pasti faktor, kesan dan cara mengatasi masalah disiplin dan salah laku murid di sekolah. 3. menjelaskan cara-cara menguruskan masalah devian dan salah laku murid. 4. menerangkan kepentingan-kepentingan peraturan sekolah dan surat pekeliling.

Pengenalan Kian hari masalah disiplin di sekolah semakin mencabar dan langkah-langkah perlu di ambil bagi mengawalnya. Mungkin tidak dapat diselesaikan begitu sahaja. Paling tidak usaha untuk mengatasinya perlu dibuat setiap masa supaya dapat menimbulkan rasa kesedaran di kalangan pelajar dan masyarakat. Kebanyakan golongan masyarakat meletakan tanggungjawab membentuk disiplin murid sekolah pada guru-guru sahaja. Tanggapan ini perlu diubah. Sungguh pun disiplin adalah salah satu komponen penting dalam sistem persekolahan, namun masalah disiplin yang timbul kadang-kadang dipengaruhi oleh faktor yang disebutkan tadi. Oleh itu, tanggung jawab ini perlu dipikul oleh semua pihak merangkumi golongan ibu bapa, guru, kerajaan dan pihak media.

TEORI BIOLOGI Pendekatan pertama yang dapat menjelaskan dengan lebih lanjut berkaitan perlakuan ini adalah teori biologi. Teori ini mengandaikan faktor utama yang menjadikan tingkah laku seseorang itu menjadi devian adalah berasaskan ciri-ciri biologinya seperti gen, keturunan darah dan sebagainya. Teori ini diterangkan kerana terdapat pandangan yang menyatakan devian adalah penyakit yang memerlukan penerangan dari aspek sains dan perubatan (Rohani Awang, 1996: 132). Seperti yang diketahui, baka dan alam sekitar adalah faktor berasingan, setiap satunya mempengaruhi personaliti seseorang individu. Sekarang baru kita sedar apa yang difikirkan, dibuat ataupun dirasakan oleh seseorang itu sebagai seorang kanak-kanak, remaja, atau orang dewasa adalah hasil daripada hubungan yang wujud antara faktor warisan biologi dengan pengaruh alam sekitar (Lester and Alice Crow, 1983 : 41 dan 42).

Teori ini mempunyai pandangan, terdapat sesuatu kelainan dan kelemahan dalam pembentukan fizikal yang menyebabkan seseorang bertingkah laku luar biasa ataupun ke arah devian. Teori ini dikaitkan dengan seorang pakar sakit jiwa laitu Cesare Lombroso (1835-1909) yang berminat mengkaji kes-kes jenayah. Menurutnya, penentu utama kepada gejala jenayah adalah faktor biologinya iaitu ciri-ciri fizikalnya. Beliau mendapati, penjenayah mempunyai bentuk fizikal yang berlainan dan luar biasa daripada orang yang tidak melakukan jenayah. Biasanya penjenayah mempunyai kepala yang besar, rambut panjang, misai tebal, tidak kacak, bermuka bengis dan sebagainya. Selain dari pandangan Lombroso, William H. Sheldon (1949) pula menyatakan, tingkah laku manusia berkaitan dengan bentuk badannya. Menurutnya orang yang gemuk dan rendah endomorph ialah individu yang suka bersosial, suka makan dan mempunyai falsafah hidup yang mudah. Hal ini berlainan pula dengan jenis ectomorph iaitu orang yang kurus dan lemah, lembut, sensitif, mudah merajuk dan tidak begitu sosial. Manakala yang jenis mesomorph ialah orang yang berbadan tegap dan kuat, mudah resah, mempunyai banyak tenaga dan tidak bersifat sensitif. Kesimpulan teori Sheldon menyatakan jenis mesomorph berkemungkinan menjadi lencong (Glenn Myers Blair dan et. al, 1991: 56)

TEORI PSIKOLOGI Mengandaikan tingkah laku devian adalah hasil daripada fikiran yang tidak siuman atau terganggu. Teori ini merangkumi teori personaliti yang menekankan perkembangan awal kanakkanak. Teori ini juga mengandaikan proses ini tidak dipengaruhi oleh kebudayaan sekeliling (Rohani Awang, 1996: 134). Perkataan personaliti biasanya digunakan bagi menghuraikan perwatakan fizikal seseorang, corak pertuturan ataupun sopan santun dan berapa banyak daya penarik yang dimiliki oleh seseorang individu. Namun, ahli psikologi menerangkan personaliti ialah sesuatu yang membuat diri seseorang itu berkesan ataupun memberi seseorang itu pengaruh kepada yang lain atau dalam bahasa psikologinya nilai rangsang sosial seseorang. Personaliti juga ialah gambaran keseluruhan tingkah laku yang tersusun terutama sekali yang dapat dinyatakan oleh sesama menusia dengan cara tekal. Jadi, personaliti kita adalah adil daripada apa yang kita mulakan dan juga segala apa yanga kita alami dalam hidup. Personaliti juga adalah sekumpulan besar tindak balas sebagai satu keseluruhan (lester dan Alice Crow, 1983 : 216 dan 217).

Oleh itu, kecacatan dan gangguan mental adalah sebab kajian teori psikologi ini timbul. Kecacatan dan gangguan ini pada amnya dianggap sebagai lencongan atau devian oleh masyarakat. Seseorang yang menghadapi penyakit seperti ini lebih cenderung melakukan devian. Teori ini juga boleh digunakan kerana sememangnya sebahagian kecil devian yang dilakukan berpunca daripada penyakit penyakit ini. Namun kebanyakan devian ini dilakukan kerana faktorfaktor lain. Antara contoh devian yang berpunca daripada dua penyakit ini adalah kes-kes pembunuhan kejam seperti memotong, mencincang mayat mangsa kepada ketulan dan sebagainya.

TEORI BEHAVIORIS Teori Behavioris berpendapat, tingkah laku manusia bermula daripada naluri. Naluri difahamkan sebagai kecenderungan semula bagi untuk bergerak balas dengan cara yang agak rumit tanpa pengalaman lampau ataupun latihan. Berkemungkinan besar, perlakuan devian di kalangan remaja berpusatkan kepada naluri yang terdapat dalam diri seseorang. Terdapat beberapa naluri utama dalam diri manusia iaitu melarikan diri daripada bahaya, perasaan ingin tahu, perasaan jijik, suka bertengkar, menghina diri- sendiri, penegasan diri sendiri dan naluri menjadi ibu bapa, peniruan, kebersihan, tamak haloba, persendaan dan sebagainya. Naluri terhasil daripada latihan iaitu tingkah laku manusia yang dipelajari. Tidak ada segala seperti bakat, kebolehan, perangai kecelaan dan ciri-ciri mental yang diwarisi. Semua gajala ini juga bergantung pada latihan yang diberikan semenjak dalam buaian lagi. Ahli tingkah laku tidak akan berkata “Dia mempunyai kebolehan menjadi ahli permain pedang yang cekap kerana mewarisi bakat bapanya”. Malah ahli behavioris akan berkata, “Anak ini memang mempunyai bentuk badan bapanya yang lampai dan jenis mata yang sama, tubuh badannya betul-betul serupa dengan bapanya dan dia juga mempunyai tubuh badan pemain pedang yang cekap, bapanya terlalu sayangkannya, bapanya meletakkan sebilah pedang yang kecil di tangannya semasa dia berusia setahun dan pada masa berjalan bersama-sama, bapanya bercakap mengenai cara bermain pedang, menyerang dan mempertahankan diri, kod pertarungan dan lain-lain.” Hal ini jelas menunjukkan jenis struktur badan tertentu termasuk latihan awal dan minat menyebabkan anak menjadi pemain pedang yang handal (John B. Watson 1991: 28 & 29).

keadaan ini wujud kerana berlakunya keruntuhan ekonomi. bukan ciri-ciri yang diwarisi semula jadi dalam tingkah laku manusia. hanya caracara tertentu dibenarkan oleh masyarakat mencapai matlamat-matlamat itu seperti dengan taraf pendidikan yang tinggi atau kerja bergaji tinggi.TEORI SOSILOGI Rohani Awang di dalam bukunya. menurut beliau conformity dan obedeince (pengukuhan) menjadi kurang penting apabila hasrat individu untuk mencapai sesuatu menjadi mustahil. Contohnya adalah penjenayah itu dibentuk oleh keadaan sosial ataupun dilahirkan begitu? Ahli sosiologi memberi keterangan kepada persoalan ini dengan memberi tumpuan kepada faktor-faktor yang menghasilkan devian. Teori Anomie Merton Ketidaktentuan antara penekanan masyarakat bagi mencapai sesuatu matlamat juga membenarkan individu melaksanakan pencapaian matlamat itu melalui berbagai-bagai cara. Keadaan begini mewujudkan devian. Hal ini kerana. seseorang itu akan bebas melakukan tindakan yang tidak sesuai dan meniumbulkan perasaan tidak perlu kepada normanorma masyarakat. 1996: 131). ii. kekuasaan dan lain-lain lagi. Akan tetapi. Contohnya orang miskin telah dinafikan hak kemasyarakatan yang sepenuhnya untuk mendapat pendidikan yang tinggi disebabkan oleh masalah kewangan (Robert Merton. Teori Anomie Durkheim Istilah anomie ialah sesuatu keadaan seseorang itu hilang arah haluan ataupun keliru dengan nilai dan norma masyarakat yang menjadikannya dalam keadaan „ketiadaan norma‟ atau normlessness. 1957: 131) . Oleh itu. Antara teori social adalah: i. Menurut Durkheim. Teori ini berdasarkan tulisan Dudrkheim dalam menjalaskan fenomena manusia membunuh diri disebabkan oleh keadaan masyarakat dan bukannya individu itu sendiri. Oleh kerana ketidakadilan struktur sosial. martabat. Asas-asas Sains Sosiologi (1996: 134) menjelaskan teori-teori sosiologi ini wujud bagi menerangkan apa itu devian dengan melihat kepada proses kebudayaan. perubahan sosial dan masa ketiadaan kawalan sosial dalam masyarakat (Durkheim. bukan semua orang mendapat peluang yang saksama bagi mendapat cara-cara yang dibenarkan ini. sosial dan struktur organisasi sesuatu masyarakat. Selain itu kebanyakan orang ingin mencapai kejayaan daripada segi material.

Remaja disemaikan nilai-nilai „gengsterisme‟ apabila . terdapat dorongan yang kuat supaya mereka melakukan apa-apa sahaja termasuk jenayah bagi mencapai matlamat mereka. bagi mereka yang inginkan kejayaan. Mereka menyanjung tinggi sifat-sifat ganas seperti „menunjukkan kekuatan dalam pertempuran‟. Namun. „mengambil tindakan balas dendam‟ dan tindakantindakan ganas yang lain. Sesiapa yang tidak turut sama dianggap tidak setia kepada kumpulan dan akan dihalau keluar dari kumpulan tersebut. Remaja lebih cenderung untuk terlibat dengan berkelakuan demikian sekiranya mereka sebahagian daripada kumpulan itu atau sub budaya yang menekankan nilai-nilai yang melencong. sebagai ahli dalam sebuah kongsi gelap. Interaksi pula berlaku dengan kumpulan primer dan significant others (orang lain yang rapat) seperti kawan dan keluarga. Mereka tidak ragu-ragu untuk membalas dendam. ia mungkin tidak akan berlaku sekiranya dia tinggal di kawasan lain. iaitu orang . Hal ini dijelaskan oleh Merton. Teori ini adalah berkaitan proses sesuatu tindakan devian itu dipelajari. Berdasarkan pendekatan ini. Ahli-ahli kongsi gelap ini akan berkongsi budaya‟gengstrerisme‟. Kelakuan-kelakuan devian boleh dipelajari melalui interaksi dengan orang lain. contoh yang dapat diperhatikan ialah tentang „gengsterisme‟ di kalangan remaja begitu ketara dan wujud seperti kongsi gelap. Tetapi perlakuan devian ini dipilih oleh mereka yang mengehendaki untuk melanggar norma-norma dalam masyarakat. 1940 : 136). Dia berkemungkinan terlibat sama dalam kegiatan. Dalam situasi tersebut. tindakan mereka ini adalah conformity dan bukannya devian.kegiatan itu. Contohnya. Oleh itu devian wujud apabila seseorang itu berhubung dengan kumpulan yang melihat devian itu sesuatu yang baik daripada kumpulan yang menganggapnya sebagai tidak baik. seorang kanak-kanak yang tinggal dalam suatu kawasan yang mempunyai darjah kenakalan yang tinggi (Sutherand). Keadaan pembelajaran ini berlaku dengan menekankan kepada kumpulan mana mereka tergolong dan bagaimana mereka mempelajari serta menerima nilai-nilai yang terdapat dalam kumpulan itu. Teori Penyaluran Kebudayaan Manusia akan mengalami proses sosialisasi asas iaitu sama ada belajar mentaati peraturan dan norma sosial ataupun bertindak devian (Edwin Sutherland.Jadi. iii.orang yang gagal mencapai matlamat dalam hidupnya sanggup melakukan apa sahaja tanpa mengambil kira sama ada dia melanggar norma-norma kehidupan bermasyarakat ataupun tidak.

mereka menyertai kongsi gelap. perlakuan devian dinilai daripada segi kesan atau akibat tingkah laku kepada orang lain. terdapat pelbagai jenis tingkah laku bermasalah dalam kalangan pelajar pelajar sekolah dan aspek ini secara umumnya dapat dibahagikan kepada tiga perkara iaitu tingkah laku bermasalah kategori berat. Kesan melabel mewujudkan satu „stigma‟ iaitu satu cap atau tanda buruk yang terletak kepada orang yang devian. Tindakan melabel seseorang sebagai melakukan devian akan membawa kepada kenyataan ataupun ramalan penyempurnaan kendiri. remaja ini belajar nilai dan tingkah laku jahat yang akan sebati sebagai personaliti mereka. Pengertian ini juga sekaligus menerangkan bahawa kesalahan yang mana perbuatannya membahayakan keselamatan diri atau murid lain atau pihak lain dan melahirkan tingkah laku curang yang bertentangan dengan kehendak-kehendak peraturan dan matlamat yang hendak dicapai .kesalahan seperti mana yang dibekalkan dalam Peraturan peraturan Pelajaran Disiplin Sekolah 1959. seorang individu dilabel sebagai banduan kerana merompak dan dipenjarakan. Melalui pergaulan dengan ahli-ahli kongsi gelap yang lain. 1963: 137). Perlakuan melencong itu disebabkan seseorang itu dilabel begitu. Teori Label Pada dasarnya. Oleh itu. tingkah laku bermasalah kategori berat dan tingkah laku bermasalah kategori ringan. Kesalahan-kesalahan yang dilarang dengan nyata adalah kesalahan. Keadaan ini menyebabkan dia melakukan rompakan-rompakan lain. Jadi aspek penting dalam teori ini adalah ada sebahagian kelompok lain. (Howard S. Contohnya. Mereka dianggap sering melakukan perlakuan devian pada pandangan umum. JENIS-JENIS TINGKAH LAKU BERMASALAH Di sekolah. Dia mungkin sukar diterima masyarakat apabila dibebaskan dan gagal mendapatkan pekerjaan kerana dicurigai orang ramai. Kelompok yang berkuasa ini menentukan apa yang dianggap devian dan apa yang tidak. iv. Becker. Masyarakat juga cuba mengelak daripada berinteraksi dan menghukum mereka. teori ini menekankan sejauh mana sesuatu kelakuan itu dikatakan atau dilabel sebagai devian dan apakah pengaruhnya pada kelakuan seseorang itu.

menceroboh bilik khas. mengintai murid-murid perempuan. Misalnya. membuli. lawan. menyalahgunakan dadah. mengancam. mencuri. menggunakan kata perbuatan lucah. Aspek ini pastinya mempunyai perkaitan dengan perkembangan anak-anak didik yang berada di sekolah. tingkah lucah kini bukan hanya berlaku dalam kalangan pelajar lelaki tetapi juga telah mulai berlaku dalam kalangan pelajar. membawa bahan bahan lucah ke sekolah. pukul. Segala kecurangan tingkah laku yang berlaku di sekolah akan dikenakan hukuman dan bagi sistem persekolahaan hukuman yang terberat asalah hukuman yang melibatkan pembuangna sekoalh dan hukuman yang dikenakan harus setimpal dengan salah lakunya 2. Aspek ini berlaku kerana capaian laman web pornografi yang boleh diakses dengan mudah. Kaunselor sekolah yang kami temui mengatakan bahawa bentuk salah laku ini adakalanya berlaku di luar pemikiran sihat seorang guru itu sendiri. berkhalwat. memukul atau mencederakan orang lain. Aspek ini menerangkan bahawa lebih kerap kesalahan berlaku atau lebih bersungguh-sungguhpelajar melakukan tingkah laku jenayah (curang) sehingga boleh mengganggu ketenteraman yang berada di persekitarnnya. pukul atau mencederakan pengawas. dan mencederakan guru. serta terlibat dengan pertaruhan secara besar-besaran. serta melukis kata-kata dan gambar lucah di sekolah. menganggotai kumpulan haram atau kongsi gelap. mencabuli kehormatan. berpiket dan menganggu ketenteraman sekolah. pembukaan banyak kafe siber dan adanya kemudahan komputer di rumah dikatakan pendorong utama kepada masalah pornografi internet.2. ancam. ancam. lawan. membawa senjata berbahaya.Tingkah laku bermasalah ini dikategorikan sebagai tingkah laku bermasalah kategori berat. memeras ugut.1Tingkah laku jenayah Terdapat beberapa jenis kesalahan yang diletakkan di bawah kategori tingkah laku jenayah iaitu berjudi.2 Tingkah laku lucah Antara tingkah laku lucah yang dikategorikan sebagai tingkah laku bermasalah yang terdapat di sekolah adalah bercumbu-cumbuan. Malah kes-kes seperti ini dapat ditemui melalui hasil tangkapan .

Kesalahan ini disenaraikan sebagai tingkah laku bermasalah kategori ringan sepertimana yang dinyatakan di dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. serta memakai barang perhiasa yang dilarang di sekolah. rambut berfesyen yang keterlaluan.4 Tingkah laku tidak pentingkan masa Terdapat lima jenis salah laku yang terkandung di bawah tingkah laku bermasalah yang tidak mementingkan masa ini adalah berkeliaran di kawasan sekolah. Beratnya hukuman yang dikenakan hendaklah jangan sampai tidak setimpal dengan salah lakunya. Kategori tingkah laku bermasalah ini juga dikategorikan sebagai tingkah laku bermasalah ringan namun tidak harus dibiarkan kerana ia mampu mmbawa budaya buruk dalam persekitaran sekolah dan memberi lambang yang kurang baik terhadap sistem perkhidmatan yang wujud di sekolah.bahan berunsur lucah.terhadap telefon bimbit pelajar yang di bawa sekolah dan telefon bimbit tersebut mengandungi bahan. . lewat ke perhimpunan. Salah laku dan kelakuan murid yang telah melakukan perbuatan salah laku ringan ini dilihat sebagai kurang wajar dikenakan hukuman lebih berat lagi sekiranya perlu. bermisai atau berjanggut. Hasil daripada temuramah yang kami perolehi daripada guru-guru sekolah menyatakan bahawa kategori masalah ini boleh dikatakan berlaku di hampir semua kawasan sekolah di negara ini terutama sekali apabila ianya melibatkan pelajar asrama .3 Kekemasan diri Antara tingkah laku yang yang dikategikan di bawah komponen tingkah laku bermasalah adalah rambut panjang. makan di kawasan kantin di luar masa rehat. memakai pakaian yang tidak mengikut peraturan sekolah. 2. datang lewat ke sekolah. berkuku panjang. Bilamana kelakuan ini meningkat sebagai perlakuan salah laku yang boleh mendatangkan masalah maka lebih tingkat pulalah hukuman yang patut diberi sehingga boleh diberi Amaran Ketiga. 2. dan lewat pulang ke asrama. 9/1975.

secara sedar atau tidak. merupakan antara perkara yang terkandung di bawah komponen tingkahlaku musnah. berkelakuan kasar terhadap murid. merosakkan harta benda pengetua. Kebanyakan sekolah di merata -rata tempat. Dalam tahun-tahun 50-an. 2. penulisan dan pengiraan. Pelajar yang terlibat dengan kes salah laku didapati mempunyai masalah untuk memproses maklumat terutamanya dalam bacaan asas. Ini terbukti apabila sejak 1968 lagi. perbuatan vandalisme menjadi isu utama yang hangat di perbincangkan oleh media massa.6 Tingkah laku musnah Merosakkan harta benda sekolah. kajian terpenting mengenai sikap buruk pelajar-pelajar adalah seperti mencuri dan bersikap kasar. minum minuman di dalam kelas. kecuai an dan merokok.5 merosak atau membinasakan harta sekolah (Mohd Zin Sham. perbuatan merosakkan harta benda di sekolah dikategorikan sebagai salah laku yang berat dan serius. menyimpan rokok. mengganggu sesi pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung. dan merosakkan harta benda murid. Di Malaysia. Namun begitu.pelajar yang melakukan kesalahan ini dibuang dan digantung sementara waktu. tidak menghormati guru.guru-guru. Masalah merosakkan harta benda sekolah. berbahasa kesat. trendnya kini sudah berubah. Kekurangan dari segi keupayaan kognitif serta masalah penumpuan dalam kalangan remaja yang terlibat dengan salah laku menhyebabkan rendahnya pencapaian akademik mereka.3. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengedarkan surat pekeliling yang membenarkan pelajar.5 Tingkah laku kurang sopan dan biadab Sepuluh jenis tingkah laku bermasalah yang terkandung di bawah tingkah laku kurang sopan dan biadab ini adalah berkelakuan kasar terhadap guru. 1996).2. tidak menghormati pengawas. Perbuatan tidak bertanggungjawab ini mendapat perhatian serius dari pihak sekolah dan . menghisap rokok. di bawah undang-undang 1. telah menjadi fenomena lumrah dalam alam persekitaran sekolah. merosakkan harta benda kantin serta merosakkan harta benda kantin. guru besar. berkelakuan kasar terhadap pengawas. Manakala pada tahun 80-an menyenaraikan sikap buruk pelajar adalah seperti melanggar peraturan kerana kurang diberi perhatian.

mengalami krisis psikologi dan konflik batin yang hebat. Pada peringkat ini pelajar 2. Pelajar-pelajar tidak memikirkan kepentingan dan kesejahteraan orang lain. Kecelaruan tingkah laku ini menyebabkan mereka sering terjebak dengan individu yang bersikap negative seperti meminum arak. ponteng . Individu yang mengalami masalah ini sering menunujukkan sikap tidak berempati dengan orang lain. kehipan yang tidak memuaskan dan kurangnya asuhan daripada ibu bapa boleh menjejaskan perkembangan emosi yang dan sosial yang normal.wenangnya merosakkan dan mengotori kemudahan dan persekitaran sekolah tanpa rasa bersalah langsung.8 Tingkah laku ponteng Tingkah laku ponteng merupakan antara jenis kesalahan tingkah laku yang sering berlaku di sekolah tanpa mengira status junior dan senior mahupun aspek jantina. Aspek ini berlaku lazimnya kerana faktor kecelaruan tingkah laku yang lazimnya merupakan satu gangguan utama dalamsikap dan hubungan antara individu dengan individu lain. Tingkah laku dikategorikan sebagai masalah berat dan apabila ia dilakukanmaka pelajar yang berkaitan akan dikenakan dengan tindakan tatatertib yang membolehkannya dihukum gantung sekolah atau mungkin berhenti sekolah apabila ia dilakukan secara berulang kali setelah pemberian surat amaran dan hukuman juga lazimnya haruslah berlandaskan kepada budi bicara.7 Tingkah laku tidak jujur Bagi kategori tingkah laku tidak jujur ini terdapat dua perkara yang te rkandung di dalamnya iaitu menipu yang melibatkan wang dan menipu yang melibatkan kepercayaan warga sekolah. Antara jenis kesalahan yang terkandung di bawah tingkah laku ponteng ini adalah ponteng kelas. kuant iti pelajar perempuan yang sering ponteng juga semakin meningkat. Ia sering dikaitkan dengan runtuhnya institusi kekelurgaanseperti belenggu masalah pertengkaran ibu bapa. Mereka sewenang. malah lebih bersikap agresif. 2. Malah jika ingin diikutkan terhadap tinjauan yang kami lakukan pada guru disiplin .juga masyarakat. Keadaan ini mebolehkan mereka mereka sering terjebak dengan individu yang bersikpa lebih agresif. mengambil dadah dan sebagainya.

tetapi persoalannya lebih besar. ponteng untuk µprivate study dan ponteng asrama. laku musnah dan berunsur kelucahan. kekemasan diri. perjudian dan melepak 2. ponteng kegiatan luar bilik darjah ataupun kegiatan kokurikulum. Selain daripada kecerdasan akal yang boleh menjamin tempat belajar di kolej dan institut pengajian tinggi atau memegang jawatan profesional. Tingkah laku kenakalan atau devian juga membawa maksud orang yang tidak mengikut peraturan atau perlakuan seperti mana yang dikehendaki oleh kebiasaan masyarakat atau tingkah laku yang tidak selari dengan kehendak masyarakat di mana individu itu tinggal. ponteng ujian. ponteng peperiksaan. minuman keras. diikuti berunsur jenayah. Daripada lapan jenis salah laku disiplin disenaraikan Kementerian Pelajaran. Adalah lebih baik sekiranya kita dapat mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kebolehan pembelajaran dan tingkah laku seseorang. mahupun faktor lingkungan sekitar yang secara potensinya dapat membentuk perilaku seorang anak. tidak pentingkan masa. gangsterisme. antaranya ke mana dan apakah yang mereka buat sepanjang waktu melakukan salah laku itu serta akibatnya. . seks bebas. Berdasarkan pengalaman lalu. vandalisme. Walaupun para pelajar mempunyai tahap kebolehan yang hampir sama tetapi pencapaian akademik mereka adalah berbeza. Ponteng sekolah bukan sekadar masalah disiplin di kalangan pelajar. ponteng perhimpunan. kenakalan. kemahiran mengawal dan menggunakan kecerdasan emosi secara bijak pula boleh menjamin kesejahteraan hidup manusia. faktor keluarga yang merupakan lingkungan utama . akibat pelajar ponteng bukan saja ketinggalan dalam pelajaran. malah lebih teruk lagi termasuk terbabit gejala negatif seperti penyalahgunaan dadah.sekolah.Kenakalan remaja disebabkan oleh berbagai faktor baik melalui faktor pribadi. ponteng berada di tangga kedua terbanyak selepas kurang sopan.9 Tingkah laku kenakalan Kenakalan remaja diartikan sebagai suatu outcome dari suatu proses yang menunjukkan penyimpangan tingkah laku atau pelanggaran terhadap norma -norma yang ada.

Penyakit ini menyebabkan jiwa mereka kosong dan tidak mempunyai matlamat atau wawasan diri serta golongan ini juga tidak mempunyai kesedaran dan keinsafan mengenai hakikat dan kenyatan hidup mereka di dunia. Kebanyakan remaja lepak berpegang kepada prinsip bahawa masa remaja hanya sekali dalam kehidupan. maka mereka akan menghasilkan tingkah laku berbentuk menyimpang sehingga boleh menimbulkan masalah sosial yang besar kepada masyarakat dan negara. kaum remaja akan mengalami gangguan emosi seperti kebimbangan. Oleh itu. yang akhirnya memaksa ramai golongan remaja kini cuba bertindak mengikut perasaan tanpa mengambil kira ianya mendatangkan kebaikan atau sebaliknya. golongan ini lebih sanggup untuk mensia-sia masa remaja mereka dan akan melayari jiwa kosong dengan melepak. Gangguan emosi ini berlaku akibat dari kegagalan membuat penyesuian semasa bertembung dengan situasi-situasi baru. Ibu Bapa . Semua ini dicetuskan oleh hubungan sosial dengan alam sekeliling mereka. Hurlock (1973). Menurut Cohen (1955). 2. Sehubungan dengan itu Sezali (1997). Masalah kurangnya keimanan dan daya ketahanan diri di kalangan pelajar mempercepatkan lagi pengaruh yang tidak baik masuk ke dalam diri pelajar.FAKTOR-FAKTOR SALAH LAKU PELAJAR 1. Masalah pelajar/ Sikap pelajar Masalah kemerosotan disiplin di sekolah bergantung pada individu itu sendiri. merumuskan bahawa remaja sering diserang penyakit kekosongan jiwa dan kelemahan ketahanan diri. Akhirnya lahirlah konflik peribadi yang juga dikenali sebagai krisis identiti kepada golongan remaja yang bermotivasi rendah dan tidak yakin dalam menerima hakikat hidup. zaman remaja ialah satu masa yang amat kompleks. Meninjau dari aspek psikologi. dan para remaja sering menumpukan perhatian mereka kepada perkaraperkara seperti ketidakpuasan hidup. Apabila tidak ada penyelesaian yang memuaskan antara individu dengan persekitaran. kesedihan dan perasaannya yang tidak difahami orang lain. Pelajar seperti ini bertindak mengikut perasaan tanpa mengira batasan. menjelaskan individu yang mempunyai konsep kendiri yang tinggi dikategorikan sebagai orang yang menyukai ataupun menghargai dirinya dengan melihat dirinya berkebolehan dalam hubungan dengan dunia luar.

Satu kajian delikuensi didapati bahawa bahawa remaja yang terlibat dengan perlakuan delinkuen ada hubungan dengan jenis keluarga yang bercerai atau berpisah. 2000). Remaja yang berada dalam lingkungan keluarga yang berpecah belah akan merasai kesan buruk pada perkembangan kognisi mereka. perhatian yang kurang daripada keluarga menyebabkan kanak-kanak menjadi lesu dan pasif. Unsur kerapikan juga penting dalam keluarga. lesu. Glueck dan Goode (1985). kenakalan dengan beberapa jenis rumah tangga atau keluarga yang berpisah. delikuen yang dilakukan oleh remaja masa kini merupakan hasil daripada mental ibu bapa. Keluarga yang lengkap yang terdiri daripada ibu bapa dan anak-anak mampu untuk membentuk minda yang sihat. Selain itu. Sebagai contoh. Ini bermaksud bahawa perubahan dalam masyarakat seolah-olah dicerminkan oleh perubahan gaya pengasuhan anak-anak yang lebih disukai. Dalam satu kajian yang dijalankan oleh Sheldon. Menurut Melson (1992). keluarga dianggap sebagai agen sosialisasi yang paling penting. menyatakan bahawa bayi yang kurang kesempatan untuk mendapat ungkapan kasih sayang atau untuk dicintai oleh orang lain akan menjadi pendiam. Ini kerana kasih sayang merupakan unsur penting membantu pembentukan minda kanakkanak. kira-kira 70 peratus daripada bayi yang berumur satu tahun yang dikaji menunjukkan jenis kerapikan selamat didapati bermain dengan cergas aktif apabila ibu mereka berada dalam bilik. Tambahan lagi keluarga yang kurang harmonis dan kurang perancangan dan interaksi antara ahli-ahlinya turut meningkatkan kemungkinan budaya melepak di kalangan muda-mudi dewasa ini. . keadaan rumahtangga yang kurang memberangsangkan serta sikap kurang peduli ibu bapa sebagai unsure pendorong utama kepada kewujudan segala permasalahan sosial di kalangan remaja di Malaysia. tidak memberi senyuman dan tidak berusaha untuk memperoleh kasih sayang. Ini kerana kenakalan remaja lahir daripada perkembangan mental yang tidak sihat dan sukar membuat keputusan yang rasional. bayi tersebut menunjukkan kesedihan (Jas Laile Suzana.Keluarga juga berpengaruh dalam perkembangan kognisi kanak-kanak. Namun apabila ditinggalkan oleh ibu mereka. Remaja yang nakal relatifnya bermungkinan berasal berkemungkinan berasal dari keluarga yang bercerai. anggota keluarga dan sekitaran kejiranan yang tidak terkawal dengan baik (Kartini 1986). Menurut Wong Khek Seng (1996). Situasi ini menurut Kartini lagi mempengaruhi mental dan kehidupan remaja yang belum matang. Hurlock (1992).

kekurangan perhubungan kasih sayang menjadi punca kecelaruan personaliti yang mungkin melibatkan tingkah laku agresif dan anti sosial. Menurut Maslow. Pelajar daripada keluarga yang berpecah belah atau ketiadaan ibu bapa atau kedua-duanya mengalami kehilangan tempat bergantung. Sikap ibu bapa yang negatif dan tidak sihat boleh menyebabkan kesukaran dalam mencapai tugas perkembangan pelajar remaja.Menurut Razali (1994). tempat di hari dewasa sebagai ahli masyarakat yang lebih aktif dan dinamis. Ini 35bersesuaian dengan salah satu keperluan iaitu keperluan termilik dan kasih sayang (Maslow. di samping melahirkan suasana harmoni di kalangan anggota keluarga. garang dan tidak stabil adalah model negatif.1954). Ibu bapa yang tekal. perkelahian adik-beradik dan ibu bapa yang selalu tiada di rumah untuk berdampingan dengan anak mereka akan mempengaruhi tingkah laku atau tugas perkembangan remaja. Keadaan seperti ini boleh menjejaskan perkembangan pelajar-pelajar terutama dalam pencapaian akademik serta proses pembentukan personaliti. Remaja masih membentuk kasih sayang dan penghormatan terhadap ibu bapa tanpa bergantung kepada mereka. Oleh itu. menegaskan betapa pentingnya tanggungjawab ibu dalam menentu dan mencorakkan anak-anak mereka dengan asuhan yang positif. iaitu ingin bergantung dari sudut ekonomi dan kewangan tetapi pada masa yang sama ingin bebas daripada ibu bapa. Misalnya. lari dari rumah. Ibu bapa akan menjadi model yang negatif bagi tingkah laku. Kes-kes penyelewengan seperti ponteng. tingkah laku ibu bapa harus menjadi model kepada anak-anak remaja untuk membentuk tingkah laku yang positif. Ahli keluarga yang lain seperti adik-beradik dan saudara-mara mempunyai peranan terhadap pembentukan personaliti seseorang individu. Di samping itu. gaya pengasuhan dan pengalaman positif yang diperlukan serta n ilai-nilai murni yang diterapkan akan membina personaliti individu. . Persekitaran keluarga boleh merosakkan sikap keluarga. Sebenarnya remaja menghadapi konflik. melepak dan lesbian jika dikaji akar umbinya sedikit sebanyak adalah berpunca daripada interaksi dan bimbingan dalam keluarga. Remaja mula mencari kebebasan daripada ibu bapa dan mencari identiti kedewasaan. tempat menumpahkan kasih sayang serta. Nilai-nilai murni yang diterap oleh keluarga mempunyai kesan yang positif sehingga mewarnakan hidup individu tersebut hingga ke alam dewasa. Perhubungan ibu bapa yang tidak harmonis. ibu bapa memodelkan tingkah laku yang tidak diingini.

Sekolah Faktor suasana sekolah dapat mempengaruhi masalah disiplin pelajar secara tidak langsung. Secara sedar atau tidak. Membentuk disiplin tidak sesuai menggunakan kekerasan. suasana yang tidak menarik menjadikan keadaan lebih buruk. Ahli-ahli sosiologi berpendapat tingkah laku buruk remaja dipupuk oleh keadaan sekitar yang tidak menyenangkan. Suasana sekolah merangkumi bentuk bangunan sekolah. keluarga merupakan unut terkecil dan paksi terpenting kepada pembentukan sesebuah masyarakat. Dengan ini dapat mengurangkan masalah salahlaku dan disiplin.Oleh kerana. 1992). pengajaran dan pembelajaran. pentadbiran dan guru. salah satu faktor yang menentukan kejayaan pelajar-pelajar ialah melalui iklim dan budaya sekolah. Menurutnya lagi sekolah perlu mewujudkan suasana persekitaran yang sesuai dan indah bagi membolehkan supaya pelajar mempunyai sikap cinta kepada sekolah. pokokpokok dan bunga-bunga yang ditanam dan kemudahan-kemudahan seperti tempat bermain dan perpustakaan (Mok Soon Sang. Sebagai sebuah organisasi masyarakat. Tahap pencapaian terhadap aspek pengajaran dan pembelajaran pula berada pada . Menurut Omardin (1996). Hasil kajian Zulkarnain B. menjadikannya tidak berupaya memenuhi segala tuntutan dan harapan segenap lapisan. sekolah mempunyai kelemahan dan kekurangannya sama ada dari segi fizikal atau kemanusiaan. Ia merupakan tindakan awal yang mampu dimainkan oleh semua pihak untuk menangkis tekanan dan desakan hidup masyarakat hidup. sekolah juga turut menyumbang kepada permasalahan disiplin pelajar. telah membuat kajian berdasarkan latar belakang responden melibatkan empat aspek pengaruh iklim sekolah terhadap masalah disiplin pelajar iaitu suasana sekolah.Kamarudin (2002). dengan itu masalah disiplin pelajar dapat dikurangkan. Ini menunjukkan kebanyakkan responden merasakan suasana persekitaran sekolah sama ada di luar mahu pun dalam bilik darjah perlu diperbaiki. Suasana dan persekitaran yang harmoni boleh membangkitkan semangat dan akan melahirkan pelajar yang mempunyai sikap cintakan sekolah. Pihak sekolah juga perlu memperbanyakkan lagi projek keceriaan sekolah yang melibatkan semua warga sekolah. 3. Suasana sekolah merupakan satu faktor yang menyumbang ke arah pelajar yang tidak berdisiplin. Maka pengukuhan keluarga dalam senarionya kini dugugatkan oleh perubahan semasa. emosi tidak boleh disekat. Hasil kajian menunjukkan secara umumnya 37tahap pencapaian terhadap aspek suasana sekolah adalah lemah iaitu 40 peratus. Bagi pelajar.

maka pengalaman pahit itu akan mendorongkan pelajar itu mudah putus asa dan takut menghadapi peperiksaan. pihak sekolah perlu memberikan tumpuan terhadap tingkah laku pelajar seperti ini dengan memberikan peneguhan positif 4. keadaan disiplin adalah penting bagi menjamin kejayaan pelaksanaan satu-satu tugasan. Pelajar-pelajar menghabiskan hampir separuh masanya di sekolah. Keadaan positif ini akan membentuk personaliti yang positif. Jenis kepimpinan dan suasana sekolah mempengaruhi perkembangan personaliti pelajar. kurang inovatif dan takut mendatangkan perubahan. Hamzah (2003). takut mengambil risiko. Contohnya pengetua yang tegas melaksanakan disiplin pasti menegaskan kepada pelajar. kesemuanya menggalakkan masalah disiplin di kalangan murid-murid yang lemah daripada segi akademik (T.6 peratus responden tidak setuju persekitaran sekolah yang mendorong pelajar ponteng sekolah. sikap dan harapan guru. Aktiviti yang dilakukan oleh pelajar semasa ponteng sekolah ialah merokok. Organisasi dan struktur belajar sekolah seperti pengagihan murid mengikut pencapaian. Hasil kajian Azhar B. pengetua yang tidak tegas boleh mendatangkan kesan yang negatif pula. Prestasi di dalam bilik darjah akan mempengaruhi tingkah laku pelajar. Jika pelajar selalu gagal. Pelajar tersebut gembira dan tekun belajar serta mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Jesteru. murid memperoleh prestasi yang memuaskan.2 peratus responden setuju yang persekitaran sekolah mendorong pelajar ponteng sekolah. Di sekolah. Faktor luaran/persekitaran . menunjukkan bahawa sebanyak 32. Dia menyebabkan pelajar menjadi pasif. Sebahagian responden belum dapat menyesuaikan diri dengan kaedah pengajaran guru. Berdasarkan dapatan kajian yang diperolehi menggambarkan beberapa faktor mempunyai pengaruh ke atas masalah ponteng sekolah. Manakala 47. Persekitaran sekolah akan menjadi fobia bagi pelajar seperti ini. Sifat-sifat kepimpinan juga terbantut perkembangannya. 1980). pihak berkuasa yang menekankan peperiksaan. Pengaruh sekolah adalah kedua pentingnya berbanding dengan pengaruh keluarga.Marimuthu. Sebaliknya. stuktur ganjaran dan hukuman.kedudukan sederhana iaitu 51 peratus. bentuk. berbual-bual dengan rakan. menarik diri. Faktor tersebut ialah faktor sikap dan faktor persekitaran sekolah. membantu keluarga dan melepak di rumah sewa kawan. menjawat jawatan yang bertanggungjawab seperti pengawas dan mendapat penerimaan guru dan rakan sebaya.

Munn (1969). pusat-pusat permainan video. konsert rock. berpendapat persekitaran sebagai segala benda yang terdapat di sekeliling unit kebakaan. tidak kira potensi dan kualiti asanya. pusat snuker. motivasi dan peranan multimedia. pergaulan bebas lelaki dan perempuan. kegelisahan dan terpaksa menempuh berbagai-bagai cabaran. Menurut Norman L. remaja akan mengalami ketegangan perasaan. penyiaran gambar lucah. pusat-pusat hiburan dan sebagainya. Mereka yang tinggal di kawasan perumahan akan lebih kerap berjumpa kawankawan di kawasan persekitaran. ciri-ciri bangunan tinggi seperti rumah pangsa dan bilik kediaman menghadkan aktiviti rekreasi dijalankan di dalam rumah. Dalam kehidupan seharian besar kemungkinan kita akan mentakrifkan persekitaran sebagai alam sekeliling. pula mentafsirkan bahawa zaman remaja sebagai zaman yang kritikal.Wong Khek Seng (1996). arked video. Masa yang lebih banyak dihabiskan di luar rumah untuk mendapatkan keseronokan. Di samping itu. penghuni akan lebih kerap keluar dari rumah untuk mendapatkan keseronokan. Boleh dikatakan. dengan itu mereka terdedah kepada gejala yang tidak sihat seperti penagihan dadah seandainya tersalah pilih kawan. pengguguran. Individu membuat perubahan dalam persekitaran dan persekitaran pula menghasilkan perubahan pada diri individu dan tingkah lakunya. Hall (1972). kebolehan ataupun mempunyai ciri yang sama sekali kerana bergantung pada jenis persekitaran tempat mereka membesar. Tidak semua organisma. masyarakat. Masa yang lebih banyak dihabiskan di luar rumah dari dalam rumah. menjadi faktor tarikan utama yang menyebabkan kejadian melepak berlaku pada zaman moden ini. rakan sebaya. Dalam zamannya. Oleh itu. penubuhan pusat-pusat hiburan yang beransurkan seks dan simbol seks seperti pertandingan ratu cantik dan pertunjukan fesyen wanita. selain daripada faktor baka. Menurut Aishah (1993). Dalam bidang psikologi pula takrif persekitaran adalah lebih meluas. pengaruh sekolah. 39Di samping itu. Antara persekitaran yang dapat merosakkan akhlak remaja adalah. Persekitaran dikatakan memainkan peranan penting dalam mempengaruhi personaliti seseorang individu kea rah pencapaian yang baik dalam pelajaran. faktor tingkah laku adalah „pelengkap‟. masalah keluarga. taman-taman rekreasi. individu memerlukan ruang untuk menjalankan aktiviti sosial. . Antara faktor persekitaran itu termasuklahfaktor peranan ibu bapa. dalam memenuhi keperluan sosial. menyatakan persekitaran yang canggih dan menarik seperti kompleks membeli belah.

rohani dan jasmani. dan juga harta benda pelajar lain (Dewan Masyarakat. Trump (1993) menyatakan kehadiran geng ini akan menyebabkan pelajar menjadi dua kali lebih takut menjadi mangsa keganasan berbanding dengan pelajar dari sekolah yang tidak mempunyai gangster. Jun 2000) . 1. Selain itu. sekolah juga menjadi pusat aktiviti gangster dan bukan lagi tempat untuk mendapatkan ilmu disebabkan pengambilan ahli-ahli baru untuk mengukuhkan kumpulan mereka. maka kita dapat nyatakan disini bahawa kesan daripada salah laku pelajar adalah amat besar kepada masyarakat dan negara terutamanya kepada falsafah pendidikan negara yang bermatlamat ke arah mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insane seimbang dan harmonis daripada segi intelek. Negara akan rugi jika menganggap masalah ini adalah biasa tanpa perlu diatasi kerana remaja adalah asset negara yang paling penting bagi masa hadapan negara. Pelajar terlibat ketakutan Akibat salah laku pelajar terutamanya berkaitan dengan sekolah yang mempunyai gangster akan memberi impak dan pengaruh negatif kepada para pelajar kerana ahli kumpulan gangster sering melakukan kegiatan ganas di sekolah. Masalah ini juga akan menggangu proses pengajaran dan pembelajaran kerana mereka akan menunjukkan rasa benci dan rasa tidak puas hati kepada guru dan juga sekolah. berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. masyarakan dan negara pasti berkecai dan negara menghadapi satu krisis dalaman yang amat teruk dalam melahirkan bakal-bakal pemimpin. Satu lagi masalah yang dihadapi oleh pihak sekolah ialah vendalisme yang mana lebih meninggalkan kesan buruk kepada harta benda sekolah seperti membakar sekolah. berketrampilan.KESAN SALAH LAKU PELAJAR Oleh kerana sebahagian besar perlakuan pelajar bersifat ganas. berakhlak mulia. maka matlamat negara untuk melahirkan pelajar yang berilmu pengetahuan. merosakkan kereta guru. Apabila oelajar terlibat dengan salah laku yang berat sehinggakan melibatkan kes jenayah. bertanggungjawab dan berupaya mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan pada keharmonian dan kemakmuran keluarga.

masalah disiplin pelajar hangat diperkatakan. mendaulatkan undang-undang atau peraturan Islam khasnya yang berkaitan dengan persekolahan. Antara lain sekolah boleh mengadakan keberkesanan institusi pendidikan. Masa depan yang gelap Apa yang paling menyedihkan di sini adalah nasib para pelajar yang terjebak dengan masalah salah laku. sekolah juga perlu memperbaiki suasana persekolahan. Antaranya adalah mendatangkan masalah kepada masayarakat dan negara dalam melahirkan insan yang kamil. 3. Sekiranya pelajar ini masih belum sedar.2. Penglibatan pihak sekolah Dewasa ini. Seperti contoh kesalahan yang biasanya dilakukan oleh para pelajar iaitu vandalisme dan gengsterisme ponteng. Ini memberi kesan jangka panjang kepada kehidupan mereka pada masa hadapan. Kedua-dua masalah ini bukanlah sesuatu yang baru tetapi telah lama dibincangkan dan kegiatan ini semakin berleluasa. memperbaiki hubungan antara sesama anggota sekolah atau institusi. Masalah ini juga menyebabkan institusi sekolah terjejas dengan teruk sekali kerana masalah ini banyak melibatkan sekolah kerana remaja adalah dalam golongan pelajar sekolah. besar kemungkinan mereka tercicir dari sekolah dan secara tidak langsung mengehadkan peluang-peluang mereka kepada kehidupan yang lebih baik. merokok dan sebagainya. sekiranya tidak diperbetulkan kembali mereka pasti sesat sepanjang jalan. LANGKAH-LANGKAH MENGATASI MASALAH SALAH LAKU PELAJAR 1. Kesan kepada Masyarakat dan Negara Terdapat banyak kesan-kesan negatif yang dapat kita lihat daripada masalah salah laku pelajar.. Masalah ini semakin meruncing dari hari ke hari. masalah salah laku pelajar menjuruskan kepada kemerosotan keputusan peperiksaan. . menambahkan produktivitinya. Sekolah mempunyai fungsi yang tersendiri dalam mendidik generasi baru dengan akhlak Islam. Tidak dapat dinafikan. Mereka mempunyai masa depan yang gelap kerana tingkah laku ini mempengaruhi sikap pelajar. Kenyataan ini adalah secara am dan tiada sebarang kajian bertulis yang dapat mengesahkan. Ini kerana. Selain itu. meningkatkan kewibawaannya di kalangan setiap anggotanya baik mereka itu pelajar atau petugas.

akhlak dan sosial secara wajar dan sihat bagi mempersiapkan mereka agar dapat memikul tugas dan tanggungjawab yang bakal mereka hadapi. lebih-lebih lagi jika orang yang bercakap itu lebih tua daripadanya. Para pelajar di sekolah hendaklah dilatih supaya merendah diri dan memuliakan orang yang mereka bergaul dengan mereka. menjaga perasaan orang lain. tidak menguap besar di hadapan orang. guru dan menghurmati mereka. tidak meletakkan kaki di atas sebelah kaki yang lain serta tidak membanyakkan cakap. menjaga standard layanan dalam berinteraksi. . lemah-lembut tanpa terburu-buru melaksanakan kekerasan atau pemaksaan melalui penderaan. Bahkan apabila hukum hendak dikenakan kepada murid biarlah sekadar yang perlu sahaja. Mereka harus juga diasuh supaya tidak meludah dalam majlis atau berkahak. menghormati ulama' dan sebagainya. Pihak sekolah juga perlu membaiki prestasi persekolahan murid-murid dari segi kualiti dan kuantiti. mengawal diri. Mereka harus dilatih pandai mendengar tuturan orang. Kepatuhan yang lahir dari keinsafan dan kesedaran batin biasanya lebih berkesan dan mantap. Di samping melatih mereka menghukum atau menilai diri sendiri sebagai seorang yang berfikiran matang dan bebas. menghargai ilmu. mendidik mereka dari segi agama. Mereka hendaklah diasuh supaya patuh kepada ibu bapa. Disuburkan pula perasaan zuhud dalam hatinya dan di asuh agar tidak menjadi mata duitan. Selain dari itu elok juga selepas belajar mereka dibenarkan bermain-main untuk menyegarkan tubuh mereka setelah penat belajar. Mereka hendaklah digalakkan lebih suka memberi dari menerima. Mereka mesti ditegah mengucapkan kata-kata kesat. bekerjasama. berkorban untuk kepentingan ramai. pelajar harus juga dilatih menghargai tugas dan tanggung jawab dengan cara yang bijak. Bagi seorang pendidik menggunakan tindakan menghukum biarlah terhadap perkara yang paling akhir dalam fikirannya samada mereka golongan guru atau bapa. Dalam sanubari mereka patut dicambahkan keinsafan bahawa tangan yang memberi lebih utama dari tangan yang menerima. Justeru antara kaedah mendidik anak-anak ialah melindungi mereka dari rakan-rakan yang jahat. atau bergaul dengan orang-orang yang celupar.Memancangkan dengan teguh akan nilai-nilai murni dan akhlak yang baik seperti ketaatan atas dasar kesedaran menghormati peraturan dan pihak yang berwewenang. Anak-anak harus digalakkan tidak banyak bercakap kecuali sekadar menjawab.Selain dari latihan serta disiplin seperti di atas.

Hal ini menyemarakkan lagi gejala ponteng sekolah. Guru boleh memberi kaunseling kepada pelajar yang mempunyai masalah disiplin. Keadaan hidup yang susah ini menyebabkan pelajar alpa akan pentingnya pelajaran. Penglibatan keluarga Di samping itu. Jika cara ini dilaksanakan oleh ibu bapa. guru juga boleh mengamalkan hubungan yang baik dan mesra dengan pelajar yang bermasalah disiplin and pelajar lain di dalam kelas. Guru bimbingan perlu terdiri daripada mereka yang memahami perasaan pelajar. Kaedah yang betul ini dapat menurunkan kes masalah disiplin pelajar dengan baik dan harmoni. Oleh hal yang demikian. Ada di kalangan mereka mempunyai pandangan yang negatif terhadap persekolahan. Hasil kajian yang dijalankan menunjukkan institusi keluarga yang goyang merupakan salah satu punca utama pelajar terlibat dalam salah laku di sekolah. unsur-unsur negatif semakin bertambah dan berleluasa. Kaedah kaunseling Seterusnya. Hal ini sejajar dengan perubahan zaman di mana. Sebaliknya. Ibu bapa perlu meluangkan lebih masa untuk bersama anak-anak dan memastikan kemana haluan anak-anak kerana tindakan mereka akan berubah ketika berada di luar rumah. Selain itu. Unit Bimbingan dan Kaunseling sekolah.pastinya salah laku anak dapat di atasi dan di kurangkan. langkah lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ialah melalui kaedah kanseling. ibu bapa haruslah memainkan peranan yang sewajarnya untuk mendidik anak-anak mereka dengan lebih sempurna. bersimpati dengan masalah pelajar dan mempunyai empati iaitu sedar berkaitan perasaan dan pergolakkan jiwa pelajar. pelajar akan lebih menyukai guru dan seterusnya kurang memberikan masalah disiplin di dalam kelas. Dengan hubungan baik dan mesra di antara pelajar dengan guru.2. langkah lain yang dapat mengatasi masalah salah laku pelajar ialah ibu bapa mestilah prihatin terhadap perkembangan jiwa anak-anak. 3. khususnya kaunselor harus berperanan aktif dalam . Pemilihan guru bimbingan sesuai menyebabkan pelajar menemui guru itu sekiranya terdapat masalah. Ini kerana sesetengah pelajar terpaksa bekerja untuk meringankan beban keluarga. mereka terlalu mudah mendapat wang. Ini menyebabkan mereka bebas melakukan apa sahaja yang diingini seperti menghabiskan masa berpeleseran di tempat-tempat hiburan dan melepak serta membeli-belah. antara kes salah laku pelajar yang paling utama. bagi pelajar yang mewah pula. Rancangan bimbingan di sekolah biasanya gagal kerana guru-guru bimbingan yang dipilih tidak sesuai dan tidak diterima oleh pelajar.

4.membantu pihak pengurusan sekolah untuk menangani masalah disiplin. supaya mereka bebas berbincang. Penggunaan hukuman seperti hukuman merotan sebagai dendaan kepada kesalahan disiplin yang dilakukan oleh pelajar diharapkan dapat mengubah disiplin pelajar. Pemilihan hukuman yang tepat akan memberikan kesan yang baik dalam usaha untuk membentuk disiplin pelajar. Ini penting bagi mengelakkan berlakunya sebarang pertelingkahan dengan ibu bapa yang boleh menyebabkan seseorang guru boleh diseret ke mahkamah yang boleh menyebabkan dijatuhkan hukuman di bawah kanun keseksaan. Keadaan ini juga secara tidak langsung membantu pihak sekolah dalam memilih bentuk hukuman terhadap pelajar yang melakukan kesalahan. Orang yang paling dekat dengan remaja atau pelajar selain dari ibu bapa ialah remaja itu sendiri. Peraturan-peraturan Pelajaran (Disiplin) 1959 dan dalam pekelilingpekeliling ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia. Pendekatan secara bimbingan dan kaunseling adalah kaedah berkesan bagi mengatasi masalahmasalah disiplin pelajar seperti masalah ponteng sekolah kerana pendekatan yang diberikan tidak secara paksaan dan ia juga dilaksanakan secara langkah demi langkah. 1957. dibawah kawal selia kaunselor bertujuan untuk menggalakkan rakan sebaya membantu teman mereka yang bermasalah. Mengenakan tindakan hukuman atau dendaan Alternatif seterusnya yang dapat diambil terhadap pelajar-pelajar yang melanggar peraturan disiplin ialah berbentuk hukuman dan dendaan mengikut prosedur yang telah ditetapkan dalam Ordinan Pelajaran. menyatakan masalah dan mencari penyelesaian. tetapi juga membentuk iklim sekolah yang tidak bermasalah. dengan penglibatan minimum kaunselor. Maka pendekatan penyelesaian masalah adalah secara beransur-ansur. di samping itu juga pelajar dapat membentuk disiplin dalam diri mereka. khususnya yang berkaitan dengan disiplin pelajar. Perlaksanaan Program Pembimbing Rakan Sebaya. warga pendidik sentiasa diingatkan supaya meletakkan peraturan dan undang-undang pendidikan yang telah ditetapkan sebagai asas pertimbangan sebelum mengambil sesuatu tindakan. Sebagai pembimbing profesional. pembimbing itu sendiri berupaya mempengaruhi rakan sebayanya supaya tidak terjerumus dengan masalah disiplin ini. Perlaksanaan . Kaunseling rakan sebaya ini dilaksanakan pelajar itu sendiri. mereka mempunyai tugas membimbing pelajar bukan sahaja untuk menyelesaikan masalah. Bagi mengelak berlakunya sebarang penyelewengan dan kecuaian. Paling penting.

Penekanan ceramah ialah tentang bahaya merokok terhadap minda dan kesihatan. Ceramah disampaikan oleh doktor atau pegawai kesihatan yang bertauliah. . yang dilaksanakan setiap tahun memfokuskan tentang tabiat dan bahaya merokok terhadap remaja. 5. Turut dibantu oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan (ADK) dengan mengadakan pameran dan ujian saringan urin (urine test). Dalam program Minggu Anti Dadah peringkat sekolah. Ceramah oleh pihak polis. Melalui “klinik” ini.hukuman memyebabakan pelajar mematuhi peraturan yang telah digariskan oleh pihak sekolah dan seterusnya membentuk disiplin diri yang baik. Dengan adanya pendedahan ini. pendidikan luaran melalui kempen. Persatuan Bekasbekas Penagih Malaysia (PENGASIH). dan ceramah motivasi juga perlu dilaksanakan untuk memberikan pengukuhan kepada pelajar. penglibatan masyarakat dan organisasi luar juga penting untuk bertindak secara kolektif bagi menangani gejala yang sering berlaku di sekolah. Contohnya. Menjadikan organisasi ini sebagai “Anak Angkat” kepada Balai Polis terdekat. “Klinik Berhenti Merokok” juga dilancarkan bagi membantu pelajar yang telah terjebak dengan penagihan rokok untuk kembali tidak merokok. sedikit sebanyak membantu mengurangkan gejala gengsterism. ceramah pertama bulan Februari memberikan penekanan kepada gejala samseng (Gengsterism) kerana terdapat pelajar baru (Tingkatan Satu). Agensi Dadah Kebangsaan. Ceramah berfokus ini memberikan penekanan terhadap satu-satu aspek sahaja. Melalui program ini. kandungan bahan kimia yang terdapat di dalam rokok. Antara organisasi-organisasi yang boleh membantu pihak sekolah dalam menangani gejala disiplin ialah Polis DiRaja Malaysia. Bimbingan ini diberikan secara berterusan dan secara rahsia. memperkukuhkan hubungan antara warga organisasi dengan pihak penguat kuasa. dan Jabatan Penjara. iaitu pada bulan Februari dan bulan September. para pelajar yang secara sukarela mengaku merokok dibimbing dan diberi motivasi untuk melawan tabiat merokok. Kementerian Kesihatan. Ceramah ini diadakan dua kali setahun. Dalam konteks ini. Kaedah kempen dan ceramah motivasi Selain memberi kesedaran dan didikan di bilik darjah. dan panduan mengelak daripada terjebak dengan gejala merokok. ceramah. pelajar dapat menjalani kehidupan sebagai insan yang lebih sempurna dengan mengamalkan cara hidup yang positif dan bersih tanpa rokok / dadah. pelajar dapat meningkatkan kualiti hidup mereka bagi menjamin kesejahteraan hidup dan masa depan negara dimasa akan datang.

langkah lain yang dapat dilaksanakan untuk mengurangkan masalah disiplin pelajar ialah Penglibatan wajib semua pelajar dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum yang dijalankan sepanjang tahun. Pengaruh yang baik dari rakan sebaya Langkah seterusnya ialah melalui pengaruh rakan sebaya. Penglibatan aktiviti-aktiviti kokurikulum Selain itu. Dengan ini. Penglibatan para pelajar dalam aktiviti sebegini dapat memupuk semangat jati diri. dan pengedaran dadah. Remaja akan mengubahsuai dan mengadaptasikan nilai-nilai rakan sebayanya untuk mendapat penerimaan dan pengakuran mereka. setiap kesalahan pelajar diberikan merit untuk rumah sekolah masing-masing. 6. persatuan-persatuan yang di anjurkan oleh pihak sekolah dan aktiviti kerohanian. dan memanfaatkan masa. Penglibatan dalam aktiviti kokurikulum sepanjang tahun ini juga dapat mengurangkan masa terluang pelajar di luar rumah. adalah penting bagi sesorang remaja atau pelajar bijak dalam memilih rakan untuk bergaul. Melalui aktiviti kerohanian. Remaja memang menyedari adanya jurang generasi antara mereka dengan kumpulan dewasa dan . Secara tidak langsung telah menyahut cabaran YB Menteri Pelajaran. pengetahuan. Aktiviti kokurikulum ini termasuklah persatuan unit beruniform. termasuk kegiatan akademik dilaksanakan mengikut rumah sekolah masing masing dan pencapaian rumah sekolah ini dipamerkan di Papan Skor. Semua kegiatan. Antara agen sosial yang berpengaruh di dalam membentuk sikap dan akhlak individu ialah rakan sebaya. Berkaitan dengan sistem merit. Datuk Seri Hishamuddin Hussein yang mahu kegiatan kokurikulum diberi perhatian di semua sekolah selain dapat mengurangkan masalah disiplin pelajar. Perasaan "sense of belonging" kepada kumpulan adalah suatu yang lumrah. dalam bentuk point atau markah. Penglibatan para pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah perlu untuk menghindarkan pelajar daripada melakukan salah laku.sementara ceramah kedua pada bulan September berkaitan dengan penyalahgunaan.ia dapat mengisi jiwa kita yang membolehkan kita mengikut panduan dan tidak mudah terpesong untuk melakukan salah laku Contohnya melalui kaedah “Rumah Sekolah”. menambahkan pengalaman. semua warga sekolah akan berusaha menjaga disiplin ahliahli rumah masing-masing. 7. Oleh itu. Rakan sebaya merupakan kelompok rujukan bagi remaja di dalam tingkah laku mereka.

Dalam hal ini ibubapa dan guru memainkan peranan yang sangat penting.mereka sering berhadapan masalah dalam mewujudkan hubungan dengan generasi yang lebih tua. Tindakkan ini sedikit sebanyak dapat membuka mata dan dapat menyedarkan remaja tentang kesan buruk melakukan sesuatu perkara yang tidak baik. CARA MENGURUS MASALAH DEVIAN DAN SALAH LAKU DI SEKOLAH 1. Kajian yang dilakukan oleh Lambert dan rakan-rakannya ( 1972 ) menunjukkan remaja menghadapi berbagai konflik apabila mereka berusaha merentasi jurang generasi( generation gap) tersebut antara pemikiran mereka dan pemikiran ibubapa mereka. Membentuk Jawatankuasa Disiplin Sekolah Mantap Pengawas sekolah adalah badan penting yang bertanggungjawab membantu guru dalam memastikan disiplin murid dan suasana sekolah dalam keadaan terkawal. Dengan itu. Ibubapa perlu menasihati anak-anak mereka jika terdapat sebarang perubahan kepada anak-anak mereka contohnya perubahan dari segi tingkah laku dan percakapan yang tidak sopan. Oleh kerana itu golongan remaja umpamanya sering merujuk rakan sebaya dan kelompok sosial tertentu untuk mendapat bimbingan ke arah menyelesaikan masalah mereka. 8. Di sinilah pentingnya pengaruh rakan sebaya tersebut. Walaubagaimanapun teguran yang diberikan tersebut haruslah tidak terlalu tegas kerana jika ditegur secara keras atau mengunakan kekerasan jiwa remaja akan memberontak. Rakan yang baik akan saling membantu rakan yang mempunyai masalah untuk sama-sama menyelesaikan masalah bukan saling melakukan perkara yang tidak sepatutnya sehingga dapat memusnahkan masa depan sendiri. Kajian menunjukkan bahawa masalah remaja lelaki dan perempuan adalah kesukaran untuk membincangkan permasalahan mereka dengan para ibubapa mereka dan para penjaga mereka kesukaran untuk memberitahu ibubapa dan penjaga mereka mengenai apa yang mereka lakukan wujudnya jarak yang agak lebar antara jalan fikiran mereka dengan jalan pemikiran ibubapa dan penjaga mereka. Melalui kaedah nasihat dan bimbingan Bimbingan dan nasihat yang lemah lembut tetapi tegas kadang-kadang lebih meninggalkan kesan di dalam hati serta dipatuhi. harapan untuk melihat murid-murid di sekolah menjadi murid yang mampu mematuhi peraturan serta . Sebagai ibu bapa yang prihatin dan bertanggungjawab mereka haruslah sentiasa memberi nasihat dan tunjuk ajar kerana mereka lebih mengenali dan lebih berhak untuk menegur anak-anak mereka.

memiliki ketinggian peribadi dengan harapan amalan-amalan positif yang terkandung dalam Tunggak Dua Belas dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan akan tercapai. Kementerian Pelajaran Malaysia dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Mereka juga hendaklah memahami bahawa perlantikan mereka itu bertujuan membantu pihak yang berkuasa sekolah dalam memelihara tatatertib‟. . 2. kesihatan. keselesaan dan keselamatan. kawalan dari aspek perundangan tidak harus diabaikan. bangunan. dan tingkah laku. diperkosa. Kunci sekolah yang selamat ialah wujudnya suasana yang mementingkan ramah mesra. Program Bersepadu Antara program bersepadu yang dijalankan oleh pihak sekolah adalah program sekolah selamat. 1999). dan psikologikal yang boleh menggugat keberkesanan proses pendidikan di sekolah.9/1975 „… Pengawas-pengawas sekolah / ketuaketua murid (School Prefects) mestilah faham benar-benar akan tugas dan tanggungjawab mereka.6/2000 pula menghuraikan sekolah yang selamat sebagai “Sekolah sentiasa selamat dan bebas daripada insiden-insiden yang tidak diingini seperti murid diugut. persekitaran yang sentiasa memberi sokongan. Ia juga merupakan tempat di mana iklim pembelajaran dapat menggalakkan penerimaan semangat dan perlindungan bagi setiap kanak-kanak. penglibatan dalam dadah. wujudnya satu garis panduan yang jelas tentang tingkah laku yang bersesuaian dan ia hendaklah adil serta berterusan (Young. sekolah yang selamat ialah sekolah yang sentiasa berusaha memastikan warganya terhindar daripada segala bahaya dan ancaman yang bersifat fizikal. makanan. Stephens (1996) mendefinisikan sekolah selamat ialah tempat pelajar-pelajar dapat belajar dan guru dapat mengajar dalam suasana yang selesa dan bebas dari persekitaran yang menakutkan. emosi. perlakuan ala gengster dan melibatkan diri dalam kegiatan gangster atau “triad society”. Justeru. disiplin. trafik. diculik. padang. Sekolah belum cukup selamat sekiranya aspek peraturan dan undangundang tidak diambil kira. Aspek keselamatan ini pula meliputi struktur fizikal. Mengikut surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Salleh Buang (1996) menegaskan bahawa sesebuah institusi yang di dalamnya terdapat ahli-ahli yang perlukan perlindungan. mental. Peranan badan pengawas sangat penting dalam membantu sekolah dan guru dalam melaksanakan usaha-usaha pengawalan disiplin murid di sekolah ini.

Kita tidak dapat lari daripada bersikap tegas dan penyayang pada ketikaketika yang sesuai. Guru-guru tidak seharusnya lari daripada tanggungjawab. Mendidik termasuk menyampaikan ilmu pengetahuan dan memupuk kemahiran. Dalam konteks ini. memainkan peranan yang berlainan pada waktu waktu yang berbeza untuk mendidik dan bukan sekadar menyampai. Oleh itu. Kajian dan Pemantauan Sebagai seorang guru. Kerjasama Semua Guru Guru sepatutnya bertanggungjawab terhadap tugasnya. pelbagai kesan positif wujud jika murid mematuhi peraturan dan undang-undang sekolah.Ini membolehkan guru lebih memahami masalah pelajar secara mendalam supaya dapat menyelesaikannya dengan cara yang lebih berkesan berdasarkan maklumat yang telah diperolehi. Tidak salah Guru harus membuat pemantauan khusus tentang masalah yang dihadapi oleh pelajar yang bermasalah. Guru disiplin hanya menjalankan hukuman sedangkan tugas memberi nasihat pula diserahkan kepada guru kaunseling. kita harus peka dengan setiap perlakuan murid-murid di sekolah. Oleh itu. peraturan sekolah merupakan undang.pembelajaran dalam kelas dapat dijalankan dengan penuh keseronokan supaya dapat memotivasikan pelajar yang lemah lebih berusaha untuk terus maju. kepentingan mematuhi peraturan dan undang-undang sekolah amat diutamakan oleh setiap murid dan pihak sekolah.guru juga harus mempelbagaikan kaedah dalam pembelajaran dengan penuh kemesraan dan kesabaran.Selain itu.3. Semua murid mesti mematuhi peraturan dan tiada seorang murid pun diberikan pengecualian. 4.undang kecil yang dikuatkuasakan oleh pihak sekolah. Amalan kebanyakan guru menyerahkan bulat-bulat pelajar bermasalah kepada guru disiplin dan guru kaunseling tidak seharusnya berlaku. . Adalah diharapkan semua guru lebih bertanggungjawab dalam menangani masalah disiplin pelajar. guru disiplin akan menjadi musuh kepada pelajar bermasalah sedangkan guru-guru lain yang menolak tanggungjawab menjadi popular. Guru kaunseling pula menjadi orang disayangi kerana memahami masalah pelajar. KEPENTINGAN DISIPLIN DI SEKOLAH Dalam melangkah era modenisasi. Secara tidak langsung. di samping membetulkan kesilapan dan kesalahan pelajar.

KESIMPULAN Kesimpulannya. murid yang berdisiplin tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan sama ada yang berat atau ringan. persekitaran sekolah juga akan menjadi lebih selamat. semua pihak yang terlibat seperti ibu bapa. pihak sekolah. Oleh itu. bercakap kasar. Pergaulan sesama murid juga sentiasa terjaga. Pelaksanaan peraturan sekolah juga dapat menaikkan imej dan nama sekolah sebagai institusi yang disegani. Menghadapi masalah . mengugut murid lain. dan sebagainya. Aliran fahaman remaja atau pelajar berubah dari zaman ke zaman dan cara menanganinya haruslah turut berubah. Persekitaran yang dan membolehkan murid belajar dalam suasana yang aman dan harmoni serta menyeronokkan tanpa perlu ada perasaan takut untuk datang ke sekolah. Murid yang mematuhi undanguundang sekolah dapat mewujudkan sekolah sebagai kawasan yang amat selamat dan selesa. mematuhi peraturan dan undang-undang sekolah adalah penting untuk menjaga imej sekolah masing-masing. pelajar mampu mendisiplinkan diri dan menjadi pelajar yang beretika di sekolah. Di mana polisi sekolah selamat membawa pengertian yang simple tetapi penting iaitu mewujudkan persekitaran sekolah yang aman. Di mana pelajar tahu membezakan perkara baik dan buruk serta dapat melatih pelajar menjadi insan yang sempurna dari segi sahsiahnya. masalah salah laku pelajar tidak seharusnya dibiarkan kerana jika masalah ini dibiarkan secara berterusan ianya boleh mengugat perkembangan pelajar dan sistem pendidikan di Negara. inspirasi dan potensi terkini dan masa hadapan. Jika dipantau dari aspek murid. tenteram dan menyakinkan sesuai dengan tuntutan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dalam memenuhi aspirasi. Dengan pelaksanaan peraturan. masyarakat dan sebagainya haruslah saling bekerjasama dan berganding bahu dalam memainkan peranan yang sewajarnya dalam menangani masalah ini. bergaduh. Antara kesalahan yang sering dilakukan ialah ponteng sekolah. Sekolah tersebut akan mendapat penilain yang baik dari semua pihak kerana muridnya berdisiplin serta mematuhi undang-undang dan peraturan sekolah.Dengan wujudnya peraturan. Murid-murid dapat belajar dengan tenang tanpa sebarang gangguan. Seperkara lagi. Sekolah yang teguh peraturannya akan dihormati oleh para murid dan masyarakat keseluruhannya.

Pelajar haruslah dibekalkan dan dipersiapkan dengan jati diri yang kukuh kerana dengan mempunyai jati diri sahaja pelajar dapat mempertimbangkan sesuatu perkara tersebut sama ada baik atau sebaliknya sebelum melakukan sesuatu tindakan itu. .cabaran globalisasi yang tiada sempadan ini memungkinkan semua maklumat sama ada baik atau buruk disalurkan secara terus kepada pelajar.

(2000). (1996). Malaysia melangkah ke hadapan. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Pendidikan dan Pembangunan Manusia: Pendekatan Bersepadu. Pembangunan Pendidikan 2001 -2010. (2001). Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Kementerian Pendidikan Malaysia. Bhd. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. Bangi: As-Syabab Media . (2000). Tajul Ariffin Noordin & Nor Aini Dan.BIBLIOGRAFI Abd. Omar Din Ashaari. Pengurusan sekolah: Suatu panduan lengkap. Mahathir Mohamad. (1991). (1996). Mohd Salleh Lebar. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors Sdn Bhd Guilford : Brown and Benchmark Publishers. Perkembangan dan haluan kurikulum pendidikan Malaysia. Kamus Dewan Edisi Keempat (2005). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Falsafah pendidikan. Bhd. KualaLumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Fatah Hasan.

LAMPIRAN   CONTOH PERATURAN SEKOLAH CONTOH SURAT PEKELILING IKHTISAS .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->