P. 1
Preporodov journal br. 143

Preporodov journal br. 143

|Views: 14|Likes:
Published by Bosnamuslim-media

More info:

Published by: Bosnamuslim-media on Apr 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2014

pdf

text

original

Otvorenje izložbe “Srebrenički inferno” u Splitu

BOŠNJACI U HRVATSKOJ

10

PREPORODOV JOURNAL 143

nikada neće zaboravit. Jerković je naglasio da je Srebrenica vrh spi-
rale zla koja je započela implementacijom velikosrpskog projekta
čiji su korijeni stari stoljeće i pol. “Nekoliko godina kasnije, Međuna-
rodni sud pravde u Haagu presudio je po tužbi Bosne i Hercegovine
protv Srbije. Trijumfovala je, međutm, nepravda. Oni koji su bili
pozvani i nadležni da presude po pravdi oglušili su se o zahtjev žrtve
– Bosne i Hercegovine, koja je tražila sankcioniranje državnog tero-
rizma Srbije i Crne Gore. Možemo govorit o civilizacijskom posrnu-
ću, slomu morala i potpunom kolapsu pravde. Ovom sramnom pre-
sudom afrmiran je i podstaknut najcrnji državni terorizam protv
malih naroda i sugerirano je da će bit nagrađena državna otmači-
na, ponižavanje žrtava, poginulih i osakaćenih. Svijet je, istna, re-
kao da je u Srebrenici učinjen genocid i to je jedino navedeno mje-
sto u Bosni i Hercegovini u kojem je mračna rezultanta zločina tako
nazvana. Mi u Bosni i Hercegovini znamo da je na mnogim prostori-
ma učinjen genocid i mi ćemo o tome pričat dok bude svijeta i vije-
ka sve dok postoji i jedan živi Bošnjak. Istna, ne možemo reći da
nema istraga, zločinci pojedinačno dobivaju ono što su zaslužili, ali
generalno plan etničkog čišćenja u Bosni i Hercegovini je uspio. Zlo-
činci su pretrpjeli kolateralnu štetu, nalaze se po zatvorima, izdrža-
vaju vremenske kazne, ali u očima svog naroda oni su ‘heroji’ koji su
se žrtvovali za jedan viši cilj, a to su etnički očišćeni prostor u Bosni
i Hercegovini. Danas imate situaciju da je cijela istočna Bosna, koja
je do jučer bila naseljena Bošnjacima, ostala bez tog konsttutvnog
naroda. Bojim se da je nakon presude Međunarodnog suda pravde
dato na neki način zeleno svjetlo svim budućim agresorima da slabi-
jima tumače ovaj pojam po vlasttoj makijavelistčkoj logici, koja
podrazumijeva osvajanje tuđih teritorija, mijenjanje granica, zatra-
nje malih naroda, uništavanje kulturnog i svakog drugog nasljeđa”,
naglasio je Adamir Jerković.
Učesnici okruglog stola su zaključili da srebrenički genocid iz
srpnja 1995. godine zahtjeva mnogo veće promišljanje, na pravi
način i ne samo prigodno. Pritom su vrlo važna pitanja pokajanja i
oprosta. “Mislim da je netko, ne trebao, nego morao zaustavit
Ratka Mladića prije nego počini to što je počinio. Nikome ne treba
dopustt da pilatovski opere ruke i kaže: ‘Nismo mogli, nismo zna-
li!’”, rekao je novinar Predrag Lucić. Prof. dr. Mirjana Nazor je go-
vorila o psihološkoj komponent oprosta i zaborava. “Zapravo, mi
nismo oprostli. Naše su misli, vjerojatno i djelatnost, opterećeni
onime što nas muči, na sva ta događanja i zlodjela koje je netko
učinio. Postavljamo si čitav niz pitanja na koja vjerojatno nemamo
odgovore. Ponajviše kako je uopće moguće da se takvo nešto do-
godi?”, rekla je Nazor. Bošnjački saborski zastupnik Nedžad Hodžić
je istaknuo da Srebrenica nikoga ne može ostavit ravnodušnim.
“To nije samo tragedija bošnjačkog naroda koji je žrtva srebrenič-
kog genocida. To je tragedija i srpskog naroda kome su pripadali
počinitelji tog zločina. To je tragedija svih europskih i svjetskih na-
roda. Nemojte zaboravit da su Srebrenica i Žepa bile zaštćene zo-
ne Ujedinjenih naroda i da se zločin dogodio uz prisustvo snaga
UNPROFOR-a, koje su bile zadužene za čuvanje tog stanovništva.
Srebrenica je tragedija cijelog svijeta, dakle planetarna tragedija.
Jedan normalan čovjek, koji se osjeća pripadnikom uljuđene, civili-
zirane Europe, apsolutno nije mogao i ne može progutat ovo što
se dogodilo u Srebrenici”, rekao je Hodžić.
Sedma velika međunarodna izložba Arhiva Federacije BiH “Sre-
brenički inferno” i okrugli stol o genocidu u Srebrenici izazvali su
veliku pažnju splitske javnost i hrvatskih medija. Srebrenica je cije-
li svijet ujedinila u boli, a i Split, dakako, nije bio iznimka. Splitski
Bošnjaci su toga itekako svjesni. q

Ibrahim DURAKOVIĆ

“U Bosni i Hercegovini ponovno smo izloženi napadima isth nepri-
jatelja, koji sada drugim metodama pokušavaju uradit ono što u im
prošlost nije pošlo za rukom. Nakon gubitka Kosova, imperijalni apett
Beograda prema Bosni i Hercegovini snažniji je no ikada. Oni žele da se
namire za izgubljene teritorije. Budite sigurni da to nikada neće proći.
Ako smo mogli preživjet Otomansku imperiju, u kojoj smo tretrani kao
jedinstvena cjelina u golemom carstvu ili ostat ‘Corpus separatum’ u
Austro-ugarskoj monarhiji, zar nemamo pravo bit nezavisna država?
Oni danas tumače da je Bosna i Hercegovina prost zbir Federacije i
Republike Srpske zanemarujući pri tom činjenicu da je Republika Srpska
nastala na krvi, teroru i genocidu i da je Daytonski sporazum, kako bi
spriječio ratna krvarenja, jednostavno prihvato ovu činjenicu da jednu
državu podijeli na dva dijela ostavljajući je, ipak, cijelom i suverenom.
Mi znamo da u Republici Srpskoj čine sve da pokažu svijetu kako je Bo-
sna i Hercegovina – država invalid, sakata i nemoćna da bilo što uradi.
Nama je poznato da se čeka povoljna prilika za secesionistčki čin, da
navaljuju na međunarodnu zajednicu da ode što prije iz Bosne i Herce-
govine. Vi vidite što se radi da jedan normalan plan ‘Sejdić – Finci’, koji
je dobio međunarodni legitmitet presudom u Strasbourgu, srozaju u
blato trenirajući živce cijelog svijeta. Oni žele umorit međunarodnu za-
jednicu da digne ruke od Bosne i Hercegovine. To je ambijent za koji se
zalažu. Mi u Bosni i Hercegovini znamo, hvala Bogu, da ima i snaga koje
rade punim kapacitetom da sačuvaju državu, da je revitaliziraju, i to nas
ohrabruje. Među njima je i jedan broj hrvatskih stranaka koje su posve-
ćene ovom cilju.

Zato treba još jedanput ponovit: napadnut smo od istog neprija-
telja, borili smo se protv njega, ratovali smo za bolji i pravedniji si-
stem i suživot. O tome uostalom svjedoči otpor HOS-a u čijim postroj-
bama su se rame uz rame borili i zajedno ginuli Hrvat i Bošnjaci i koji
je priznat sastavnim dijelom Armije Republike Bosne i Hercegovine.
Ali, moram da kažem da smo ponegdje u oslobodilačkom ratu dovo-
đeni u neočekivane situacije, da su vjekovni prijatelji Hrvat i Bošnjaci-
muslimani uperivali oružje jedni na druge. Na sreću, to nije dugo trajalo,
ali nam je nanijelo ogromnu štetu. Danas treba pošteno reći da je to bila
naša zajednička najveća greška i nesreća iz koje moramo izvlačit pouke.
Historija nas je naučila da naši narodi u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj
mogu zajedno hodit, ali samo kao ravnopravni partneri i kao nezavisni
međunarodno priznat subjekt. Uostalom, svijetla povijest nas je poučila
i da smo najbolje rezultate polučivali onda kada smo dobro surađivali i
kada nismo potpadali pod utjecaj nekih partkularnih interesa.
U Srebrenici i Vukovaru, kao i drugim bosanskim ili hrvatskim gra-
dovima, srbočetnici su digli ruku na čovječanstvo i ljudsko dostojanstvo.
Ma koliko nam se činilo da je odmak vremena učinio svoje, ipak zamah
te ruke osjećamo i danas. Posebno mi u Bosni i Hercegovini. Mora nas
zabrinut što sa najviših mjesta u Srbiji ponovo negiraju genocid u Sre-
brenici, a Vukovar proglašava srpskim gradom. Sve ovo govori da situa-
cija još nije normalna i da će mnogo Dunava proteći kroz Vukovar dok
Srbi shvate da se granice ne mogu mijenjat silom i da im srebreničke
majke i sestre ne mogu zaboravit 8.372 nevino ubijene djece.
Neprijateljima Bosne i Hercegovine bilo bi bolje da napokon shvate,
da Bosna neće past ni tho ni šutke, već bi moglo bit mnogo bolnih ja-
uka, i naših i njihovih. Kada se ječi za svoje onda ništa nije teško, ali teže
će bit onima koji žele priskrbit tuđe. U tome sreće nema.” q
Adamir Jerković na okruglom stolu “Zločin u Srebrenici”

BOŠNJACI U HRVATSKOJ

11

SRPANJ/RUJAN 2012.

Ranojutarnjim bajram namazom, u nedjelju 19. kolovoza 2012.,
počela je trodnevna proslava Ramazanskog bajrama. Centralna baj-
ramska svečanost i molitva održana je u Islamskom centru u Zagre-
bu, uz tradicionalno veliki broj vjernika i direktan TV-prijenos Hrvat-
ske televizije.

Bajramsku hutbu, prvu nakon izbora za novog zagrebačkog mufi-
ju i predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, održao je
prof. dr. Aziz ef. Hasanović. Uvodno je istaknuo da je ramazan Božan-
skim pravorijekom određen kao mjesec islamskog posta i objave
Kur’ana, mjesec Božje milost i oprosta. On je mjesec darivanja, uzaja-
mnog razumijevanja i solidarnost, kao i intenzivnog noćnog bdijenja
kroz druženje i zajedničku molitvu, mjesec svekolike vjerničke mobil-
nost i pobožnost. Hasanović se u bajramskoj hutbi osvrnuo na aktual-
na događanja u svijetu, te neophodnost odgoja mladih generaciju na
putu istnskog mira i bratske ljubavi, mirnog rješavanja konfikata, u
čemu vjernici trebaju dat značajan doprinos. “Nažalost, i ovaj rama-
zan prošao je u znaku prolivanja nedužne muslimanske krvi od vladara
nasilnika. O tome nam najbolje govore slike koje dolaze iz Sirije, Mija-
nmara i drugih mjesta. Vjernica i vjernik u ozračju bajramskih dana
moraju dići svoj glas protv svakog oblika nasilja, zlostavljanja, muče-
nja, pogubljivanja, protjerivanja po bilo kom osnovu jer nas islam uči
da nema razlika među ljudima nit po vjeri, nit po boji kože, nit po
podrijetlu. Jedina razlika je po onome što činimo dobro i korisno za
zajednicu i čovječanstvo. ‘Najbolji među vama je onaj koji najviše kori-
st svojoj zajednici, a najgori među vama je onaj od koga njegova za-
jednica ima štetu’, poučava nas poslanik islama Muhammed, a.s. U
nestabilnom i uzburkanom svijetu u kojemu živimo ukazuje se sve ve-
ća potreba za odgoj mladih za mir. Da bi se oko toga moglo djelovat
na odgovarajući način treba razumjet pravu narav mira koji se ne
ograničava na odsutnost rata, nit na ravnotežu suprostavljenih stra-
na, nego je zajedno Božji dar i ljudsko djelo, koje treba neprestano
gradit. On je plod pravde i posljedica ljubavi. U kontekstu pravičnog i
istnskog mira temeljenog na bratskoj ljubavi pozivam sve vjernike da
budu aktvni nositelji solidarnost, suradnje, bratstva i jačanja obitelji
te potcajni u rješavanju konfikata na civiliziran i primjeren način”, na-
glasio je mufija Hasanović u bajramskoj hutbi.
Povodom završetka mubarek mjeseca ramazana i ramazanskog
posta, te proslave velikog islamskog blagdana Ramazanskog bajra-
ma, česttku mufiji Azizu Hasanoviću, vjerskim dostojanstvenicima
i službenicima te svim islamskim vjernicama i vjernicima u RH, upu-
tli su predsjednik Ivo Josipović, premijer Zoran Milanović, pot-
predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko i kardinal Josip Bozanić.
“Svima želim da blagdan provedu u radosnom vjerničkom i obi-
teljskom zajedništvu, u ozračju mira i razumijevanja, te da duhovni
potcaj Bajrama bude ujedno i potcaj za daljnju zauzetost za mir,
toleranciju i izgradnju općeg dobra. Bajram šerif mubarek olsun!”
(Ivo Josipović, predsjednik RH)
“U povodu nastupajućeg Ramazanskog bajrama, želim svim
islamskim vjernicima da, nakon svetog mjeseca molitve i odricanja,
obnovljenom snagom vjere sudjeluju u izgradnji razumijevanja, mira
i prijateljstva među ljudima. U ime Vlade i svoje osobno ime, želim
vam da provedete radostan i čestt blagdan u dobrome zdravlju, u
druženju, u vjerničkom, prijateljskom i obiteljskom zajedništvu. Baj-
ram šerif mubarek olsun!” (Zoran Milanović, predsjednik Vlade RH)

“U prigodi velikog muslimanskog blagdana, Ramazanskog baj-
rama, svim vjernicima islamske vjeroispovijest upućujem u ime
Hrvatskoga sabora te u svoje osobno ime najiskrenije česttke, kao
i želje za mir i svako dobro. Neka Ramazanski bajram unese harmo-
niju i toleranciju u međuljudske odnose te učvrst mostove prija-
teljstva i suživota na kojima želimo gradit budućnost naše zajed-
ničke domovine Hrvatske. Bajram šerif mubarek olsun!” (Josip Le-
ko, potpredsjednik Hrvatskog sabora)
“Približava se dan velikoga slavlja za sve vjernike islamske vjerois-
povijest – Ramazanski bajram – čijim povodom, Vama osobno i svim
islamskim vjernicima u Republici Hrvatskoj, upućujem svoje srdačne
česttke. Vrijeme molitve i posta kroz koje ste prošli pripremajući se za
taj blagdan očituju kako čovjek nije dostatan samome sebi i kako je
nužno u ostvarenju svojega ljudskoga poziva upućen na Onoga koji ga
je stvorio i koji ga nadilazi. Dok Vas srdačno pozdravljam i izražavam
svoje osobito poštovanje, ostajem u nadi kako će proslava Ramazan-
skoga bajrama urodit vidljivim plodovima za sve Vaše vjernike.” (kar-
dinal Josip Bozanić, zagrebački nadbiskup i metropolit) q

Ismet ISAKOVIĆ

ramazansKi Bajram: BajramsKa HUtBa mUftije aziza ef. Hasanovića

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->