You are on page 1of 9

PENDIDIKAN SENI VISUAL

UNSUR SENI : RUPA
ROSIADI BIN TAJUDIN SMK GADONG BEAUFORT © 2009

MAKSUD RUPA
Pertemuan antara 2 hujung garisan (permulaan dan penghujung)

JENIS RUPA
Rupa Organik :: Bebas tanpa sudut :: Biasanya dibuat dengan tangan Rupa Geometri :: Mempunyai sudut :: Biasanya dibuat dengan alat geometri

SIFAT RUPA
:: Bersifat 2 dimensi (rata tanpa isipadu)

:: Boleh dibezakan melalui nilai warna dan jalinan.

SIFAT RUPA
:: Boleh wujud secara ilusi.

SIFAT RUPA
:: Dapat wujud secara negatif atau positif.

CONTOH APLIKASI RUPA DALAM PRODUK SENI
:: Aktiviti mencorak :: Menghasilkan muka taip :: Menghasilkan simbol atau lambang.

CONTOH FUNGSI RUPA DALAM KARYA SENI VISUAL
:: Ragam hias :: Rekaan grafik :: Catan :: Cetakan

LATIHAN-Menghasilkan Rupa