S.C INTERMANAGEMENT S.R.L.

PLANIFICAREA ACTIVITATILOR DE INTETINERE, REVIZII ŞI REPARAŢII ANUL: ..............................
Nr. crt.
1.

Denumire

echipament
Tablouri electrice Staţia de climatizare Instalaţia sanitară (apă rece,apă caldă, canalizare) Scări rulante Staţia de hidrofor

Operatii care se executa -verificarea elementelor componente -verificarea conexiunilor la bornele elementelor componente - demontare şi curăţire filtre de aer - verificarea funcţionării echipamentelor (ventiloconvectori, hidroblowere, CTA-uri) - verificarea funcţionării normale - curăţire - verificarea şi reglarea dispozitivelor de protecţie - ungerea şi gresarea elementelor în mişcare - menţinerea în parametrii a mărimilor urmărite - verificări presetupe la pompe şi vane

Periodicitate Lunar Lunar Lunar Lunar Zilnic

Responsabil

Executant

Observatii

2.

3.

4.

5.

Intocmit:

Cod:……………