P. 1
Vjezba_3

Vjezba_3

|Views: 2|Likes:
Published by Bože Maglica

More info:

Published by: Bože Maglica on Apr 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2014

pdf

text

original

Algoritmi i strukture podataka

VJEŽBA 3
STABLA  Uvod u stabla (osnovni pojmovi)  Binarna stabla  Uređena binarna stabla

Uvodna pitanja a. Koji su elementi stabla – kako se definira stablo? b. Objasnite pojmove korijen, list, roditelj dijete kao elemente stabla. c. Definirajte binarno stablo. d. Kako biste binarno stablo (elemente stabla) prikazali (kako biste ga implementirali) u C++ kod-u? 1. Potrebno je ispisati elemente stabla nekim određenim redoslijedom. Implementirajte zadane algoritme za obilazak binarnog stabla – OBILAZAK U DUBINU: a. PREORDER: korijen stabla -> lijevo podstablo -> desno podstablo b. INORDER: lijevo podstablo -> korijen -> desno podstablo c. POSTORDER: lijevo podstablo -> desno podstablo –> korijen Elementi stabla neka su već zadani u glavnom dijelu programa (bez da ih unosi korisnik). Kod programa zadan je kao program 1. Prvo je potrebno definirati strukturu čvor. Koje su komponente te strukture? Komponente strukture koriste se kod unosa elemenata stabla, pa ih je potrebno definirati s odgovarajućim nazivom. Funkcije za obilazak stabla testirajte za stablo zadano na slici 1. Ispišite redom elemente stabla zadanog na slici 1 redoslijedom kojim se oni čitaju za preorder obilazak stabla, za inorder obilazak stabla te za postorder obilazak stabla.

A

B

C

D

E

F

G

Slika 1. Binarno stablo
Program 1

#include <iostream> using namespace std; //definirajte strukturu cvor void unos_cvora(cvor *&pok, char elt); int main(){ cvor *root=NULL;

1

//pokazivač na čvor elt_reda *next. unos_cvora((root->ls)->ds. pok->podatak=elt. bool queueEmpty(elt_reda *glava). Program 2 #include <iostream> using namespace std. te se iščitavaju iz reda.'B'). Modificirajte prethodni program na sljedeći način: elementi stabla neka su cijeli brojevi a ne slova. return. pok->ds=0. Kod obilaska stabla u širinu. char elt){ pok = new cvor. struct elt_reda{ cvor *elt. //unos podataka prve razine unos_cvora(root->ls. int main(){ cvor *root=NULL. void enqueue(elt_reda *&glava. //ispis elemenata stabla return 0. funkcije za dodavanje elementa na red (enqueue). void unos_cvora(cvor *&pok). za 'uzimanje' elementa iz reda (dequeue) i provjere je li red prazan (queueEmpty) definirane su u zadanom kodu. } void unos_cvora(cvor *&pok.'D').'A'). } 2.'C'). b. unos_cvora((root->ds)->ds.'E'). //desno stablo unos_cvora((root->ds)->ls. Dio programa je dan kao Program 2. cvor *elt). cvor *dequeue(elt_reda *&glava). 2 . modificirajte funkciju za unos čvora iz prethodnog programa tako da se korisniku omogući unos podatka.'G'). Napravite funkciju list(…) koja će ispisivati one čvorove stabla koji su listovi. struct cvor{ int podatak. Neka korisnik unese proizvoljne elemente stabla za nultu. cvor *ls. a. unos_cvora(root->ds. prvu i drugu razinu stabla. void obilazak_sirina(cvor *root). Implementirajte algoritam za obilazak stabla u širinu. //unos podataka druge razine //lijevo stablo unos_cvora((root->ls)->ls. 3.Algoritmi i strukture podataka //unos podatka za korijen stabla unos_cvora(root.'F'). Napravite funkciju roditelj(…) koja će ispisivati one čvorove stabla koji su roditelji. }. cvor *ds. }. elementi iste razine pohranjuju se u red. pok->ls=0.

//pronađe zadnji element u redu pok->next=novi_elt. 3 . //unos podataka druge razine za lijevo stablo //unos_cvora((root->ls)->ls). //pohranjuje pokazivač na čvor novi_elt->elt=elt. } 4. treba koristiti princip obilaska stabla u širinu. pok->ls=0. Napišite funkciju find(…) koja će pretraživati postoji li u stablu neki zadani element. return 0. if(glava==NULL) glava=novi_elt. cin>>elt. else { elt_reda *pok = glava. //ispis elemenata stabla obilazak_sirina(root). i ovisno o tome vraća vrijednost true ili false. unos_cvora((root->ls)->ds). pok->podatak=elt. Napišite program u koji će se upisati elementi nekog stabla proizvoljno.".. } void obilazak_sirina(cvor *root){ } //sprema pokazivač na čvor (*elt) u listu void enqueue(elt_reda *&glava. else return false.. unos_cvora(root->ds). //vezu na idući postavlja na NULL novi_elt->next=0. unos_cvora((root->ds)->ds).Algoritmi i strukture podataka //unos podatka za korijen stabla unos_cvora(root). return. cvor *elt){ //alokacija memorije elt_reda *novi_elt = new elt_reda. } //vraća pokazivač na prvi čvor u listi i btriše taj čvor iz liste cvor *dequeue(elt_reda *&glava){ elt_reda *temp=glava. cout<<"Unesite cijeli broj. return temp->elt. } //provjerava ako je red prazan bool queueEmpty(elt_reda *glava){ if(glava==NULL) return true. //usmjeri zadnji element da pokazuje na novi_elt } return. Za procesiranje elemenata – odnosno provjere je li čvor element koji tražimo. //unos podataka prve razine unos_cvora(root->ls). while(pok->next!=NULL) pok=pok->next. } void unos_cvora(cvor *&pok){ int elt. glava=glava->next. unos podataka druge razine za desno stablo unos_cvora((root->ds)->ls). pok = new cvor. pok->ds=0.

Algoritmi i strukture podataka Dodatni zadaci (svaki nosi dva plusa): 5. a element koji je veći ili jednak korijenu neka se pohrani u desno podstablo. a ako ne. 4 . Napišite program u koji će se unositi elementi – cijeli brojevi (unosi ih korisnik proizvoljno). Može li se obilazak u širinu implementirati kao rekurzivna funkcija? Ako da. 6. objasnite zašto ne. Napišite funkciju dodaj_cvor(…) koja će omogućiti pohranjivanje elementa na odgovarajuću poziciju. Elementi neka se pohranjuju kao čvorovi binarnog stabla tako da se element koji je manji od korijena pohrani u lijevo podstablo. napišite taj kod.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->