SULIT

NAMA : ________________________________________

SK SEBOBOK, BAU

PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA 2012 YEAR 3
018 / SCIENCE
May 1 Hour 15 Minutes SN / 018

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 2 Bahagian. Bahagian A berbentuk objektif dan Bahagian B berbentuk struktur. 1. Jawab semua soalan.

1. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan jawapan yang telah dibuat.

Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak.

[Lihat halaman sebelah SN
@ 2012

SK SEBOBOK, BAU

SULIT

1

Haiwan What is the similarity of these animals? Apakah persamaan haiwanhaiwan ini? A. yang manakah ialah suatu ciri luaran different types of animal. Which of the following is an external feature of a duck? Antara itik? A. Horn / Tanduk 3. They have shells Mempunyai cengkerang B. They have four lengs Mempunyai empat kaki C. Whiskers / Misai C. The diagram below shows 2. The following animals can be grouped together. They have beaks Mempunyai paruh C. Beak / Paruh B. 1. They have horns Mempunyai tanduk What Apakah are ciri their common bagi characteristic? sepunya haiwan-haiwan ini? A. Bulatkan jawapan yang betul. • • Lion / singa Tiger / Harimau yang berikut. They have feather Mempunyai bulu pelepah B. Rajah di bawah menunjukkan pelbagai jenis haiwan. They have claws Mempunyai kuku cengkam berikut boleh dikumpulkan bersama.SULIT Section A Circle the correct answer. 2 .

Namakan berlebel X. X yang berikut. What is the diffrence between a fish and a horse? Apakah perbezaan antara ikan Name the part labelled X. The diagram below show a Z? Antara squarell Rajah di bawah menunjukkan seekor tupai. yang manakah ialah haiwan Z? A. Tail / Ekor C. The fish has fur Ikan mempunyai bulu B. Elephant / Gajah C. Berikut menunjukkan ciri-ciri luaran bagi haiwan Z. Which of the following animals has four legs and a hair? Antara haiwan berikut. Snake / Ular 5. The following shows the external of animal Z. The fish has scales Ikan mempunyai sisik tidak mempunyai dan kuda? 6. Goat / Kambing B. Bear / Beruang C. Leg / Kaki bahagian yang A. The horse has no legs Kuda kaki C. Fur / Bulu B. A. yang manakah mempunyai empat kaki dan rerambut? A. Duck / Itik B. • • Horn / Tanduk Four legs / empat kaki Which of the following is animal 3 . Chicken / Ayam 7.SULIT 4.

yang manakah hidup di air? A.Fruit / Buah C.Aloe vera Lidah buaya C. Produces flowers Menghasilkan bunga Has soft stem Mempunyai batang lembut Has oval-shaped leaves mempunyai What is plant X? Apakah tumbuhan X? A. Both have four legs Kedua-duanya empat kaki. Both have wings Kedua-duanya sayap C. Rajah ini menunjukkan sebatang tumbuhan.Balsam plant Pokok keembung Identify the part labelled M. The following shows the externel features of plant X. The diagram shows a plant. • M • mempunyai mempunyai 11. What is the similarity between an eagle and butterfly? Apakah persamaan antara burung helang dan rama-rama? 10. Both have horns Kedua-duanya tanduk B. Berikut • menunjukkan ciri-ciri luaran tumbuhan X. Which of the following plants live on water? Antara tumbuhan berikut.Stem / Batang 4 B.Ferm Paku pakis .SULIT 8. Kenal pasti bahagian berlebel M A. 9.Leaf / Daun B.

Which of the following can be grouped together with ferm? Antara yang berikut.Rubber tree Pokok getah C. yang manakah boleh dikumpulkan bersama dengan paku pakis? A. What will happen when the 5 following magnets are placed near to ech other? Apakah yang akan berlaku mempunyai batang apabila magnet berikut diletakkan berdekatan satu sama lain? S N N S A.Is smaller in size Bersaiz kecil C.Papaya tree Pokok betik 13. Tidak dapat ditolak oleh magnet lain 17.Mushroom / Cendawan C.SULIT 12. Which of the following objects can be attracted by a magnet? Antara manakah magnet? A.Book / Buku C.Papaya tree / Pokok Betik B. yang manakah berkayu? A.Nail / Paku 15.Mango tree / Pokok Mangga 14.Paper / Kertas B.Attract each other Menarik antara satu sama lain B.Can attract more nails Boleh menarik lebih banyak paku B. A.No changes Tiada perubahan 16. Suatu magnet yang kuat ______________________ .Cannot be repelled by other magnets.Repel each other Menolak antara satu sama lain C. Which of the following plants has a woody stem? Antara tumbuhan berikut. A strong magnet ____________ . ditarik yang oleh .Yam plant Pokok keladi B. What is the fuction of magnet in objek boleh berikut.

The following diagram shows three magnets.Bar / Batang B. C.SULIT the compass? Apakah fungsi magnet dalam kompas? A.Horseshoe / Ladam kuda C.X C. . Susun magnet daripada yang paling kuat kepada yang paling lemah. Rajah di bawah menunjukkan satu magnet.Z B. B.X.Ring / Gelang Which of the following is true? manakah benar? A.Y. P Antara P North Utara South Selatan North Utara yang Q berikut. mengangkat benda What is the type of type of the magnet? Apakah jenis magnet itu? A.X. Q North Utara North Utara South selatan yang Arrange the magnet from the strogest to the weakest.To lift light things Untuk ringan B. 20. The diagram below shows two magnets that repel each other. Rajah berikut menunjukkan tiga magnet. The diagram below shows a 6 magnet.Y.To show directions Untuk menunjukkan arah C. Rajah di bawah menunjukkan dua magnet yang menoloak antara satu sama lain.As a decoration Sebagai perhiasan 18.Y.Z.Z 19. A.

7 .SULIT Section B (30 Marks) 1. Name the body parts of the owl. Namakan bahagian-bahagian badan burung hantu.

.. Kelaskan haiwan-haiwan yang ditunjukkan di bawah...... ....SULIT 2........Kertas soalan tamat. 8 .......................... Group the animals shown below.........

Answer all the following questions. ___________________________________________________________________ 9 . Jawab semua soalan yang berikut.SULIT 3.

Group the plants according to their external features.SULIT 2. 10 . Kelaskan tumbuhan berdasarkan ciri-ciri luarnya.

11 .SULIT 3. Kumpulkan objek-objek ini dengan betul. Atrracted by magnet Ditarik oleh magnet Not attracted by magnet Tidak ditarik oleh magnet 4. Group these objects correctly. Answer all questions.

(Saiz . sama ) X Y 5) What is the difference in the number of paper clips attracted by the two magnets? Apakah perbezaan dalam bilangan klip kertas yang ditarik oleh dua magnet itu? 12 . type ) of magnets. 4) Different magnets have ( different . Tuliskan pada jadual untuk menunjukkan apa yang diperhatikan dalam gambar di atas. similar ) strengths.SULIT Jawab semua soalan. 1) Write in the table to show what is observed in the picture above. (Saiz . 3) What is changed? Apakah yang diubah? The ( size . Jenis ) magnet. Magnet yang berbeza mempunyai kekuatan yang ( berbeza . Jenis ) magnet. Magnet / Magnet Number of paper clips attracted Bilangan klip kertas yang dtarik 2) What is kept the same? Apakah yang ditetapkan? The ( size . type ) of magnets.

13 .SULIT = 6) Which magnet do you thik stronger? Pada pendapat kamu...................... magnet manakah yang lebih kuat? ........kertas soalan tamat...........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful