PROIECT DIDACTIC

PROPUNĂTOR: Chicet Lidia CLASA: I D ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Ştiinţe ale naturii DISCIPLINA: Matematica UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30 fără trecere peste ordin SUBIECTUL: Adunarea numerelor formate din zeci şi unităţi cu numere formate din zeci TIPUL LECŢIEI: consolidarea priceperilor şi deprinderilor OBIECTIVE OPERAŢIONALE: - O1 - să efectueze oral operaţii de adunare şi scădere cu numere formate din zeci şi unităţi; - O2 - să efectueze corect şi rapid exerciţii de adunare şi scădere cu numere formate din zeci şi unităţi; - O3 –să descompună numerele formate din zeci si unităţi ; - O4 - să compună probleme după imagini date; - O5 - să rezolve o problemă dată. FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală STRATEGIA DIDACTICĂ: METODE ŞI PROCEDEE: exerciţiul, explicaţia, conversaţia, problematizarea, jocul didactic MATERIALE DIDACTICE: fişe de lucru, culegere, planşe cu imagini pentru compunere de probleme

1

DESFĂŞURAREA LECŢIEI Nr. crt. 1. Secvenţele lecţiei Moment organizatoric Ob. Activitatea învăţătorului Activitatea elevului Evaluare

Asigur condiţiile necesare bunei Elevii îşi pregătesc desfăşurării a activităţii. Cer cărţile , caietele. elevilor să-şi pregătească materialele necesare pentru ora de matematică: caiete, manualul şi instrumentele de scris. Voi distribui elevilor fişele de lucru. (Anexa1) Voi cere elevilor să fie atenţi şi să răspundă corect la următoarele Elevii calculează şi exerciţii de calcul oral: răspund corect la -număraţi din 3 în 3 de la 12 la întrebări 30; -număraţi din 2 în doi de la 29 la 9; -spuneţi numerele pare de la 7 la 20; -exerciţii în lanţ: 10+2=12 +4=163=13+4=17… -mă gândesc la un număr îl adun cu 5 şi obţin 15, la ce nr. m-am gândit? -mă gândesc la două numere, pe care le adun şi obţin 18, la ce nr. m-am gândit? -mă gândesc la două nr. pe care le scad şi obţin 12, la ce nr. m-am gândit? Propun elevilor o poezie ghicitoare: Am cinci mere şi o pară Mai aduc un măr de-afară Îmi ia para moş Ilie Ce îmi mai rămâne mie? Elevii răspund la -Despre ce am discutat ora trecută întrebare şi aşază la la matematică? marginea băncii caietele -Ce aţi avut de scris? cu tema -Vă rog să puneţi caietele cu tema la marginea băncii. În timp ce eu verific tema din punct de vedere cantitativ, elevii Rezolvă individual vor efectua sarcinile din fişa de sarcinile din fişă 2

O

1

Evaluare continuă asupra operaţiilor

2.

Verificarea şi reactualizarea cunoştinţelor

lucru(Anexa 1) 3. Anunţarea titlului şi a obiectivelor -Astăzi la matematică vom rezolva exerciţii şi probleme cu adunări cu numere formate din zeci şi unităţi şi numere formate din zeci -Astfel, la sfârşitul orei veţi fi capabili să efectuaţi exerciţii cu operaţiile de adunare şi scădere, să rezolvaţi şi să compuneţi probleme. Voi scrie titlul pe tablă. Voi cere elevilor să deschidă caietele să pună data şi titlul, apoi să meargă pe rând la tablă pentru a rezolva exerciţiile propuse: O
2

4.

Consolidarea priceperilor şi deprinderilor

Elevii deschid caietele, scriu data şi titlul, apoi exerciţiile pe rând.

1. Calculaţi în scris: 14+10= 19+10= 18- 5= 15+ 4= 16- 4= 2.Calculaţi prin descompunere: 12+10= 17+10= 16+ 3= 11+ 5=

Evaluare continuă asupra operaţiilor Aprecieri verbale

O

3

3. Alege rezultatul corect: 13+10= 14; 23; 18 17+ 2= 12; 8; 19 15- 3= 28; 12; 18 12+ 4=15; 21; 18 4. Competaţi astfel egalitatea să fie corectă: 12+ 3= 10+___ 14+ __= 10 +9 18- 2= 14+ __ Compun oral probleme 5. Voi prezenta elevilor două planşe. Le voi cere să compună probleme ajutându-se de 3 încât

O

4

imaginile acestor planşe.(o problemă de adunare şi o problemă de scădere) 6. Voi ruga să iasă la tablă un elev să scrie pe scut una dintre probleme. 5. Obţinerea performanţei O O Voi cere elevilor să compună şi să rezolve o problemă după operaţia de adunare: 14 + 10= Împart elevilor evaluare(Anexa2) 7. 8. Asigurarea retenţiei Tema pentru acasă fişe de Vor răspunde la întrebări. Voi discuta cu elevii ce am învăţat ora aceasta. Voi da tema şi indicaţiile necesare: exerciţiile 3, 4 de la pag. 73 din culegere Elevii îşi vor nota ex. ca temă Elevii scriu în caiete problema şi unul dintre elevi iese la tablă Compun problema, apoi o rezolvă Aprecieri asupra compunerii problemei

4

5

6.

Evaluarea cunoştinţelor

Elevii primesc fişele şi rezolvă sarcinile.

4

2

5

.

.

5

.

.

6

.

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful