Cabinetul logopedic interşcolar Liceul J.

Honterus – BRAŞOV

Logoped, Anamaria Ungureanu

PROBE DE EVALUARE A DISLEXIEI (examenul competenţelor şi conştiinţei fonologice)
1. Numără silabele şi spune (sau arată pe degete) câte a găsit. • Se vor folosi imagini sau cuvinte indicate verbal de către adult - 8 itemi. 2. Identifică prima consoană din cuvânt. • Se va cere identificarea cuvântului care începe cu acelaşi sunet ca în modelul dat (ex.: casă/ măr, cal) • Se vor folosi imagini adecvate sau cuvinte (indicate verbal) - 8 itemi. 3. Numeşte prima consoană din cuvânt. • Se vor folosi imagini sau cuvinte indicate verbal - 8 itemi. • Se va cere copilului să redea sunetul iniţial – izolat. 4. Suprimă consoana iniţială, apoi găseşte cuvântul format. • Exemple: m(are), s(apă), s(oare), c(lamă), p(lasă), b(loc), r(ac), t(ren). 5. Suprimă o silabă, apoi găseşte cuvântul format. • Suprimarea primei silabe: spa(ghete), mă(mică), şo(sete), în(cepe), pe(pene), şa(cal). • Suprimarea ultimei silabe: (carte)lă, (cer)cei, (hai)nă, (pom)pă, (supă)rat, (lup)te. 6. Găseşte, din 3 exemple, cuvântul care rimează cu modelul dat: • Piscină / avion, găină, castel. • Copac / băiat, pantof, gândac. 7. Găseşte sunetele ce alcătuiesc scurte pseudo-cuvinte: • moz, pli, unc, arg, zata, sot....etc • Se poate aplica prin scris-citit, la copiii de clasa I. 8. Proba de numire rapidă a obiectelor (rapid naming test). • Se foloseşte o fişă special concepută • Materialul de mai sus a fost elaborat pe baza recomandărilor din cursul online difuzat de organizaţia Dyslexia International. Autorul cursului este dr. Vincent Goetry, cercetător în psiholongvistică la Universitatea Liberă – Bruxelles. Această formă de evaluare se bazează pe studiile care arată că, pentru persoana dislexică, principala dificultate constă în procesarea fonologică a limbajului,

. Cercetările recente confirmă tot mai serios acest punct de vedere. cunoscut în neuro-ştiinţe ca TEORIA FONOLOGICĂ.implicată în realizarea scris-cititului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful