You are on page 1of 2

Jenis ayat

Jenis Ayat (mengikut tujuan ayat) Ayat Penyata Ayat Tanya Untuk bertanya atau menyoal. Ayat Perintah Ayat Silaan Ayat silaan iaah untuk menjemput atau menyilakan orang melakukan sesuatu. Ayatayat ini menggunakan kata perintah seperti jemput dan sila. Partikel -lah juga boleh digunakan untuk melembutkan ayat. contoh: Sila jawap surat ini sekarang Silalah jawap surat ini sekarang. (Lebih lembut) Ayat Permintaan Ayat permintaan bertujuan meminta sesuatu dan biasanya menggunakan kata perintah tolong dan minta. Partikel -lah boleh digunakan untuk melembutkan lagi ayat. Bertujuan menimbulkan tindak balas daripada Ayat tanya boleh orangkedua. dibahagikan kepada dua jenis, Umumnya tindak iaitu: balas dapat diperolehi melalui suruhan, larangan, i. Ayat tanya tanpa kata tanya silaan, dan permintaan. contoh: Untuk tujuan Dia ke kedai lagi? suruhan, larangan, silaan dan permintaan, maka Dr. Mahathir ke ayat perintah White House? menggunakan kata perintah seperti Perempuan tua jangan, usah, sila, itu ibunya?. jemput, minta, tolong dan sebagainya.

Untuk menyatakan sesuatu atau memberi keterangan. contoh: Mereka berkumpul di padang sekolah. Orang Inggeris itu fasih berbahasa Melayu Bangunan sekolah sudah tua.

ii. Ayat tanya dengan kata tanya atau sendi nama contoh:

Pemuda itu membawa ibunya Cikgu kamu siapa? ke klinik. Siapakah cikgu itu? (kata tanya dengan partikel) Saudari tinggal di mana? Di manakah saudari tinggal?.(kata

tanya dengan partikel) Cikgu kamu siapa? Siapakah cikgu itu? (kata tanya dengan partikel) Saudari tingal di mana? Di manakah saudari tinggal?.(kata tanya degan partikel)

(kembali ke laman utama)