You are on page 1of 25

10

Pengenalan Islam menitikberatkan soal akidah, syariah dan akhlak. Segala amalan dan

kepercayaan yang tidak berdasarkan kepada sumber asal Al-Quran, hadis, ijmak dan qias adalah ditolak. Dalam urusan perubatan kepada pesakit, satu perkara perlu diberi perhatian oleh semua pihak, ialah hanya Allah berkuasa mutlak dalam menentukan sesuatu dan menjadikannya, lebih-lebih lagi sakit dan sembuh adalah haknya. Manusia hanya disuruh berusaha dan berikhtiar. Bagaimana pun umat Islam tidak dilarang untuk menggunakan jampi. Rasulullah SAW bersabda bermaksud: “ Berkat Abu Zubair, aku dengar Jabir Bin Abdullah berkata, seorang lelaki daripada kami telah disengat kala jengking. Ketika itu kami duduk bersama Rasulullah. Maka, berkata seorang lelaki wahai Rasulullah! Bolehkah aku jampi?. Baginda bersabda, “ Barang siapa yang mampu diantara kamu untuk memberi manfaat kepada saudaranya maka hendaklah dilakukan.”- Hadis riwayat muslim- Bab Istihbab AlRuqyah min Al-Ain wa An Namlah wal Hummah wal An Naqrah, jilid 9, mukasurat 5905. Kaedah rawatan yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang bersumber dari hadiths-hadiths Rasulullah SAW yang dapat difahami maknanya selagi tidak mengandungi unsur kesyirikan, seperti penggunaan kalimah salam, bismillah, namanama nabi dan rasul-rasul, nama-nama malaikat, kalimah barakat dan sebagainya, termasuk kalimah syahadah dibolehkan sebagai cara perubatan Islam. Sekiranya berlaku percanggahan dengan prinsip akidah Islam maka amalan tersebut dianggap terkeluar dari landasan Islam. Sebagai contoh dalam amalan mantera dan jampi serapah, kandungan isi mantera perlu jelas dan terang dan perkataan yang digunakan tidak mengandungi elemen yang mempersekutukan kekuasaanNya.

1.1

Latar belakang masalah Dalam ledakan dunia teknologi ilmu perubatan semakin canggih. Pelbagai

jenis ubat-ubatan dan rawatan yang canggih digunakan sepanjang proses rawatan. Namun begitu ilmu teknologi masih lagi tidak boleh membatasi proses rawatan dalam islam. Hal

ini kerana ilmu teknologi hanya boleh merawat penyakit yang boleh dilihat secara zahir sahaja bukannya secara batin. Sekiranya kita mengalami masalah pening kepala biasa kita boleh mengambil paracetomal untuk melegakan rasa pening, tetapi bagaimana pula dengan masalah pening sekiranya terkena buatan manusia yang hasad dengki , contohnya santau,sihir dan sebagainya. Penyakit-penyakit ini hanya dapat disembuhkan dengan izinNya dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang bersumberkan hadiths-hadiths Rasulullah SAW yang dapat difahami maknanya selagi tidak mengandungi unsur kesyirikan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang tidak menurunkan suatu penyakit kecuali Dia menurunkan juga ubat penawarnya. .Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Setiap penyakit ada ubat penawarnya dan apabila suatu ubat itu sesuai dengan jenis penyakitnya, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah." ( HR. Muslim ) Dan yakinlah bahwa tiada yang mampu menyembuhkan sesuatu penyakit melainkan hanya Allah SWT. Maka di antara cara yang paling tepat dan mujarab untuk menghilangkan sesuatu penyakit dan menangkal mara bahaya adalah dengan memfungsikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pengubatan. AlQuran telah menjelaskan hal itu secara terang : Katakanlah, "Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar." ( QS. Fushshilat : 44 ). “Dan kami turunkan dari Al-Quran ( ada ) sesuatu yang menjadi ubat penawar dan menjadi rahmat bagi orang yang beriman." ( QS. Al-Isra' : 82 ) Namun begitu Masyarakat pada umumnya tidak dapat membezakan antara kaedah perubatan Islam yang menggunakan doa-doa dan kaedah rawatan Melayu tradisional. Rawatan yang menggunakan ungkapan kata yang mengandungi unsur-unsur Islam seperti yang dijelaskan, tidak membuktikan bahawa kaedah yang diamalkan itu merupakan kaedah perubatan Islam yang sebenar. Tukang-tukang tilik dan ramal yang melibatkan diri dengan rawatan Melayu tradisional juga memanggil jin-jin untuk melakukan sihir dengan menyebut kalimah-kalimah yang kedengaran seperti sebutan a'uzubillah, menyebut kalimah salam, sebutan nama-nama nabi, termasuk kalimah syahadah. Keadaan seperti ini selain melahirkan keraguan dan kecelaruan, ia juga memberi imej buruk terhadap mereka yang melibatkan diri dengan kaedah Perubatan Islam yang menggunakan doa-doa seperti yang dijelaskan.

1.2

Objektif

Objektif kajian ini ialah:
a)

Mengkaji sejauh mana tahap kepercayaan masyarakat melayu terhadap perubatan tradisional sekitar Parit Raja. b) c) Mengkaji cara-cara perubatan yang digunakan sepanjang proses rawatan Mengkaji tahap pemahaman masyarakat melayu terhadap perubatan

dalam Islam

1.3

Kaedah

Kaedah yang digunakan ialah membuat tinjauan dan membuat temubual kepada penduduk sekitar Parit Raja bagi mendapatkan kesahihan maklumat.

1.4
a)

Hipotesis Masih ramai masyarakat melayu mempercayai perubatan tradisional sekitar Parit Raja. Masih ramai masyarakat melayu sekitar Parit Raja kurang pemahaman dengan cara perubatan dalam islam .

b)

20 2.1

Perubatan Tradisional Pengenalan

Perubatan tradisional adalah warisan turun temurun yang telah bermula sejak zaman nenek moyang kita lagi. Banyak pengorbanan, keadaan atau cara telah dilakukan dalam usaha mendapatkan ubat-ubatan yang benar-benar berkesan. Dalam masyarakat Melayu, perubatan tradisional yang merujuk kepada institusi bomoh atau pawing. Ia

adalah institusi sosial yang dihormati. Perubatan tradisional merupakan sebahagian hidup masyarakat Melayu, lebih-lebih lagi bila pengamalnya mencampur-adukkan rawatan mereka dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Kaedah rawatan tradisional biasanya diamalkan dengan jampi serapah di samping ubat-ubatan asli yang didapati daripada tumbuhtumbuhan, haiwan serta serangga. Sokongan inilah melahirkan lebih ramai lagi pengamal perubatan tradisional sehingga susah hendak dikenalpasti yang mana benar atau yang mana menyimpang atau palsu. Seperti cendawan tumbuh selepas hujan, ramai pengamal perubatan tradisional membuka klinik baru, kononnya mampu mengubati segala jenis penyakit, dari kecil sehingga ke sebesar-besar penyakit. Dalam pada itu, perubatan tradisional yang menggunakan herba dan daun serta akar kayu sudah mula mendapat tempat dihati masyarakat berbilang kaum di negara ini. Sistem perubatan tradisional bukanlah asing bagi penduduk di negara kita. Bagi masyarakat luar Bandar, sistem perubatan seperti itu sudah menjadi sebahagian daripada kepercayaan mereka. Mereka mempercayainya kerana keberkesanan cara rawatan yang dijalankan oleh pengamal perubatan tradisional ke atas mereka. Selain itu, kos rawatan juga lebih rendah daripada perubatan moden. Mereka tidak perlu di tahan di wad dan hanya melalui beberapa proses sahaja. Pelbagai testimoni yang baik juga telah diterima dari kalangan masyarakat setempat. Ini juga merupakan punca utama mengapa masyarakat kini berminta untuk mencubanya. Kepercayaan terhadap perubatan tradisional semakin menular di kalangan masyarakat beragama Islam kini. Salah satu penyebabnya adalah kerana amalan ini merupakan warisan turun-temurun daripada generasi terdahulu. Walaubagaimanapun terdapat pelbagai jenis cara rawatan perubatan ini. Ia terpulang kepada Iman setiap insane samada ingin mempercayainya atau tidak 2.2 Hukum Dan Amalan 2.2.1 HUKUM Menurut agama Islam, hukum bagi penggunaan perubatan tradisoinal ini terutamanya bomoh terbahagi kepada dua iaitu hukum harus dan hukum haram. a) Hukum Harus

Hukum harus terjadi apabila seseorang itu jatuh sakit dan harus diubati. Salah satu cara bagi merawatnya adalah dengan perubatan tradisional. Tetapi haruslah diingat bahawa perubatan tradisional itu hanyalah boleh merawat dan hanya Allah saja yang dapat menentukannya. Ianya harus jika bomoh itu menggunakan cara rawatannya berpandukan ajaran agama Islam dan tidak bertentangan dengan syarak. Contohnya menggunakan ayat-ayat al-Quran, surah-surah tertentu, amalan-amalan yang diamalkan oleh para nabi dan sebagainya. b) Hukum Haram Hukum haram pula ialah apabila kita menggunakan khidmat bomoh dan mempercayainya bahawa bomoh itu menyembuhkan penyakit tanpa bergantung kepada Allah taala. Yang menjadi haram juga ialah dari segi cara, rawatan yang digunakan dalam merawat pesakitnya yang bertentangan dengan syarak. Contohnya menggunakan khidmat jin, pemujaan, jampi, mantera dan sebagainya yang tidak mengikut cara rawatan yang berlandaskan Islam. 2.2.2 Amalan Perubatan cara tradisional adalah warisan turun temurun. Ia telah bermula pada nenek moyang kita lagi dan banyak pengorbanan, keadaan atau cara telah dilakukan dalam usaha mendapatkan ubat-ubatan yang benar-benar berkesan .Dalam masyarakat Malaysia kaedah rawatan tradisional biasanya diamalkan oleh jampi serapah di samping ubat-ubatan asli yang didapati daripada tumbuh-tumbuhan dan haiwan serta serangga. Perubatan tradisional berkembang menjadi salah satu cabang ilmu perubatan yang penting kerana ia memberi pelbagai sumbangan ke arah meningkatkan taraf kesihatan negara ini.Perubatan tradisional masih diperlukan biarpun dunia perubatan semakin canggih. Malahan dalam beberapa jenis penyakit, sistem perubatan tradisional ternyata lebih berkesan daripada perubatan moden. Perubatan tradisional masih lagi diperlukan oleh masyarakat sekarang kerana beberapa faktor .Antaranya ialah warisan amalan hidup tradisional masih mengekang nilai hidup sebahagian besar masyarakat khususnya orang melayu di kawasan pedalamaan .Sejak sekian lama orang Melayu amat terpengaruh kepada kepercayaan animisme dan saki baki kepercayaan ini masih lagi wujud walaupun angin perubahan dan kemodenan begitu kencang bertiup.

Kepercayaan animisme mengajar masyarakat bahawa setiap penyakit bermula daripada lebihan kecairan, racun dan pengaruh makhluk halus. Jika hendak menyembuhkan penyakit tersebut, amalan perubatan tradisional diperlukan. Selain itu, perubatan moden masih gagal mengubati penyakit ganjil yang berkaitan dengan kuasa ghaib, misalnya santau, histeria atau rasukan hantu. Penyakit –penyakit ganjil juga boleh disembuh melalui perubatan tradisional dan memang sukar disembuhkan dengan perubatan moden. Kaedah perubatan tradisional memang berkesan untuk mengubati penyakit seperti ini. Oleh sebab itulah golongan seperti ini masih memerlukan perubatan tradisional dan menolak pengubatan moden. Perubatan tradisional masih lagi diperlukan kerana berupaya dan menjadi penawar kepada pelbagai penyakit yang berbahaya. Penyakit -penyakit seperti darah tinggi, lelah, lumpuh, patah tulang dan penyakit-penyakit yang ada kaitan dengan urat saraf kebiasaannya lebih serasi dengan perubatan tradisional jika dibandingkan dengan perubatan moden. Sesetengah rawatan perubatan tradisional mendatangkan kesan yang baik, khasnya dalam mengubati tulang yang patah. Ada bomoh patah atau bomoh tulang yang dapat menyembuhkan sakit ini menurut kepakarannya tanpa melalui proses pembalutan seperti kaedah rawatan perubatan moden. Selain itu pengamal perubatan tradisional mendakwa bahawa perubatan moden telah gagal menangani penyakit-penyakit yang berkaitan dengan urat saraf dan angin. Justeru itu masyarakat kini lebih mempercayai kaedah rawatan tradisional. Lebih-lebih lagi untuk mengubati penyakit-penyakit yang berbahaya. Dan perubatan tradisional semakin mendapat sambutan memandangkan kejayaan rawatan dan penemuan khasiat ubatan tradisional yang mujarab. Sistem rawatan secara tradisional juga dikatakan amat berkesan untuk menyembuhkan penyakit yang kronik seperti jangkitan HIV atau AIDS, penagihan dadah, kencing manis dan penyakit mental. Penyakit tersebut sememangnya tidak dapat disembuhkan melalui rawatan perubatan moden. Untuk penyakit hilang akal atau gila umpamanya, terdapat bomoh atau pengamal perubatan tradisional yang mampu untuk menyembuhkannya. Begitu juga dengan buta, bisu, pekak dan sebagainya yang dapat disembuhkan oleh rawatan tradisional, bukannya melalui pembedahan seperti yang digunakan di dalam perubatan moden. Dalam penagihan dadah pula, terdapat pusat rawatan

tradisional yang telah memulihkan para penagih banyak menggunakan sistem rawatan tradisional. Semua ini membuktikan bahawa perubatan tradisional masih diperlukan . Perubatan tradisional masih lagi diperlukan kerana rata-rata masyarakat masih lagi belum mampu hendak membiayai belanja dan kos perubatan moden. Bayaran perubatan tradisional lebih mudah berbanding dengan perubatan moden. Maksudnya kian canggih dan moden alatan yang digunakan dalam perubatan moden ,kian tinggi pula kos yang terpaksa ditanggung oleh orang ramai. Contohnya kos sebanyak RM20 000 yang diperlukan untuk merawat sakit lemah jantung dengan menggunakan laser. Memang kesan perubatan begini dapat memberi impak yang cepat dan tepat, tetapi dengan kos yang tinggi itu, berapa orangkah yang mampu membiayainya?. Bagi rawatan tradisional, bayarannya murah kerana perkhidmatan ini berlandaskan niat ingin menolong dan bukan semata-mata mengaut keuntungan. Maka, bayaran biasanya mengikut keikhlasan dan kemampuan pesakit. Dari segi rawatan pula, perubatan tradisional tidak diperlukan alat-alat yang mungkin berharga beribu-ribu ringgit, tetapi perbelanjaan perubatan lebih murah dengan menggunakan ramuan tertentu sahaja. Kadar bayarannya yang rendah juga berpunca daripada harga ubat-ubatan tradisional yang murah. Bayaran yang murah dalam perubatan tradisional, boleh mengurangkan tanggungjawab golongan miskin dan setengahnya mengalihkan perhatian orang ramai kepada perubatan tradisional. Dengan sebab itu sistem perubatan tradisional masih diperlukan lagi. Selain itu sistem rawatan tradisional ini masih diperlukan di negara ini kerana bagi masyarakat luar bandar sistem perubatan seperti itu sudah sebahagian daripada kepercayaan mereka. Bagi masyarakat yang tinggal di pedalaman dan masih tertinggal dalam arus pembangunan moden,sistem perubatan tradisional adalah warisan nenek moyang sejak zaman-berzaman lagi. Dalam semua jenis penyakit, mereka meletakkan sepenuh kepercayaan kepada bomoh atau dukun untuk menyembuhkannya. Kepercayaan ini telah dibuktikan benar melalui pengalaman sehari-harian mereka.

1) Kaedah Mengenalpasti Penyakit Setiap bomoh mempunyai cara tersendiri dalam mengenalpasti sesuatu penyakit. Pesakit tidak perlu memberi tahu penyakit yang di hidapinya. Bagi Tok Muhaimi (bukan nama sebenar) mempunyai pendekatan yang tersendiri. Cukup sekadar memberi butiran peribadi atau salasilah diri pesakit. Contohnya seperti: Nama Nama ayah atau ibu Usia Berapa lama penyakit tersebut telah dihidapinya Melalui nama atau salasilah yang diberi Tok Muhaimi akan mengenalpasti jenis penyakit yang di hidapi oleh pesakit tersebut. Melalui nama yang diberi penilaian akan dibuat menurut empat sudut iaitu: Syarat Tarikat Hakikat Selain dari itu Tok Muhaimi juga menggunakan kaedah tangan di atas angin . Maksudnya beliau tidak menyentuh pesakit, cukup hanya melayang-layang tangan ke atas pesakit yang datang untuk mengesan penyakit. 2) Kaedah Perubatan Di dalam perubatan atau rawatan tradisional memerlukan bahan dan peralatan yang khusus. Menurut Tok Muhaimi bahan-bahan perubatan berkait dengan penyakit yang di hidapi oleh pesakit. Menurut beliau bahan yang sentiasa digunakan ialah ibu kunyit, kunyit muda, limau nipis/limau purut, tepung, kunyit hitam , daun cekur, daun sirih, asam jawa, asam gelugur, garam dan air hujan Makrifat

Setiap bahan yang digunakan mempunyai kepentingan yang tersendiri di dalam setiap rawatan. Persiapan Tok Muhaimi memerlukan sembilan biji buah limau. Limau di gunakan sebagai bahan ramuan mandian. Limau akan dipotong empat penjuru, iaitu kiri kanan ,atas bawah dan depan dan belakang. Selepas itu buah limau tersebut akan dibelah dengan belahan yang berbeza. Cara membelah buah limau ada cara iaitu belah tiga ,belah empat dan belah lima. Belahan limau yang dilakukan bukanlah bertujuan untuk mengeluarkan air tetapi juga mempunyai maksud-maksud yang tertentu. Menurut beliau: Buah limau belah tiga- Belahan ini melambangkan atau membawa maksud tanah, air dan api. Buah limau belah empat - Belahan ini melambangkan atau membawa maksud tanah, air, api, dan angin. Buah limau belah lima- Belahan ini melambangkan atau membawa maksud tanah, air, api, angin dan tanah. Penggunaan unsur tanah ,air api ,dan angin dikatakan berkait rapat dengan kejadian manusia dan ianya cukup sinonim di dalam perubatan Melayu Tradisional. Buah limau yang telah disempurnakan dengan jampi mentera akan digunakan sebagai mandian kepada pesakit. Upacara mandi akan dilakukan sebanyak tiga kali dan setiap kali mandi menggunakan tiga biji limau. Bagi tepung pula kuantiti yang diperlukan hanya dianggarkan sebesar sebiji telur. Digunakan sebagai bahan rawatan untuk disapu ke seluruh badan. Kaedah ini bertujuan untuk mengeluarkan bisa atau penyakit yang terdapat di dalam badan pesakit. Semasa tepung disapu ke seluruh badan mentera tertentu akan dibaca sesuai dengan penyakit. Sekiranya penyakit yang di rawat itu tenat atau serius tepung akan menjadi panas dan pecah. Kunyit pula digunakan untuk membuang penyakit yang dihidapi oleh pesakit. Bahan ini akan dicampur dengan kapur sirih. Kunyit yang telah dicampur akan disapukan keseluruh badan pesakit. Kunyit muda juga di gunakan untuk membuang penyakit. Kunyit mudai tidak dicampurkan dengan bahan –bahan yang lain. Semasa proses rawatan, kunyit muda perlu dikunyah terlebih dahulu. Selepas dikunyah, hampasnya akan
9

disemburkan di tepi tangga rumah pesakit tiga kali. Ia perlu dilakukan pada waktu petang dan lokasinya mestilah di tempat yang sama. Air hujan digunakan bukanlah air hujan sebarangan tetapi merupakan air hujan yang diperolehi pada malam Jumaat saja. Air hujan ini memerlukan jangka masa tertentu sebelum digunakan dengan diyasinkan selama empat puluh satu malam berturutturut barulah ia boleh digunakan sebagai bahan perubatan. Daun cekur digunakan sebagai bahan mandian. Selain itu boleh dilumurkan keseluruh badan sebelum upacara mandian dijalankan. Ketika rawatan menggunakan daun cekur, kain putih digunakan. Kain putih ini bertujuan untuk membebaskan penyakit yang dihidapi. Biasanya rawatan ini digunakan kepada penyakit yang terkena di dalam hutan, contohnya terkena ketika berburu. Dengan lain perkataan bermaksud terkena keteguran atau badi binatang yang di buru. Setiap kali rawatan dijalankan, tujuh helai daun sirih diperlukan. Daun sirih ini disertakan dengan sebuku ibu kunyit. Sirih dan ibu kunyit ini akan dijampi dan pesakit dimestikan memakannya. Perubatan yang melibatkan daun sirih mempunyai kaitan dengan penyakit sengugut, angin medu dan perempuan yang sukar mendapatkan zuriat. Asam Jawa di gunakan untuk merawat pesakit demam panas. Asam Jawa yang dicampur dengan air akan dijadikan minuman dan juga bahan sapuan di kepala dan seluruh badan pesakit. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan penyakit dan berfungsi sebagai bahan penyejuk kepada badan yang mengalami suhu yang panas. Asam Gelugur dan garam digunakan bagi memagar kawasan rumah. Pengamal perubatan Melayu mempercayai wujud kuasa-kuasanya sering mengganggu rumah, sama ada rumah pesakit yang dituju dan juga rumah yang baru didirikan. Bomoh atau pawang akan membacakan mentera bagi menghindarkan kuasa-kuasa jahat mencerobohi kawasan sesebuah rumah. 2.3 Cara Rawatan Tradisional Terdapat berbagai-bagai cara yang digunakan oleh tok bomoh, pawang, dukun dan seumpanya dalam menjalankan rawatan merawat pesakit-pesakitnya. Setiap tok
10

bomoh mempunyai cara yang berbeza antara satu sama lain bergantung kepada amalan mereka. Terdapat tok bomoh yang mempunyai hubungan dan meminta pertolongan dengan khadam-khadam yang terdiri samada daripada Jin Islam alam rendah atau yang terdiri daripada Jin-Jin kafir. Antara cara rawatan yang dilakukan oleh tok bomoh adalah: 2.3.1 Melalui Jampi, Mentera dan Serapah. Di dalam pengamalan perubatan melayu mentera digunakan untuk menyembuhkan banyak penyakit. Masyarakat melayu masih lagi percaya bahawa mentera mampu menyembuhkan penyakit. Kepentingan mentera di dalam masyarakat Melayu Lama dapat disamakan dengan peranan yang dimainkan oleh para doktor hari ini. Mentera ini mempunyai perkaitan dengan kejiwaan dan kepercayaan. Masyarakat melayu lama menyifatkan mentera sebagai saluran untuk menghubungkan antara manusia dan kuasakuasa ghaib yang ada di sekeliling mereka. Kepercayaan masyarakat Melayu Lama terhadap alam dan makhluk halus serta kuasa-kuasa ghaib telah menjuruskan masyarakat Melayu dahulu mendekati mentera. Masyarakat Melayu zaman itu amat percaya bahawa alam mempunyai penunggunya yang mesti di hormati. Pokok yang besar mempunyai penjaga, di laut ada makhluk yang menjaganya dan begitulah bagi setiap kawasan dikatakan mempunyai penunggu atau penjaganya. Kepercayaan ini bermukim teguh di hati setiap ahli masyarakat. Untuk menjalinkan hubungan yang baik dengan kuasa-kuasa tersebut, menteralah yang menjadi pengantaranya. Kepercayaan yang begitu kuat dan menjadi budaya hidup masyarakat melayu akhirnya membantu mentera berkembang dan subur dalam dunia masyarakat melayu hingga ke hari ini.

Orang Melayu dalam masyarakat tradisional percaya bahawa penyakit yang dialami oleh seseorang merupakan akibat perbuatan jahat atau dirasuk oleh hantu dan jembalang. Untuk mengubati penyakit tersebut bomoh amat diperlukan untuk menghalau hantu-hantu yang mengacau pesakit yang berkenaan. Bomoh dipercayai mempunyai kekuasaan luar biasa yang boleh menghapuskan segala kekuasaan jahat dan memusnahkannya. Sebagai tokoh yang di hormati bomoh perlu menguasai sebanyak mungkin mentera untuk setiap penyakit yang datang kerana setiap penyakit mempunyai menteranya sendiri. Bomoh atau pawang pada masa itu berlumba-lumba untuk
11

mendapatkan atau mempelajari mentera sebanyak mungkin supaya disegani dan dapat menjadi pawang besar yang masyhur. Mentera penyangga buatan orang di gunakan oleh bomoh untuk melindungi pesakit dari sebarang buatan orang. Masyarakat Melayu terkenal dengan ilmu-ilmu hitam seperti santau dan sihir. Sudah menjadi hukum adat, sakit yang disebabkan oleh buatan orang hanya boleh disembuhkan melalui mentera yang dimiliki oleh bomoh. Di sinilah kepentingan yang diperlihatkan oleh mentera dalam masyarakat Melayu Lama. Tambahan pula penyakit ini cukup sinonim dengan masyarakat dahulu. Situasi ini meletakkan mentera sebagai agenda yang penting dalam kehidupan mereka. (i) Amalan Batin. " Bismillahirrahmanirrahim." Kuliat kulit banyu, sufaat daging banyu, rai ro ra inson, rogo iro rogo inson, aku bali gowo cohyo, cohyo maskinang kining, sang yang tunggang gerono anci-ancik kendali puro, berkat bulan kembang bintang dengan berkat Lailahaillah Muhammadurrasulullah” (ii) Serapah lekat Tulang " Bismillahirrahmanirrahim." Hei ! kerancang tulang dalam buluh, melela makan buat daku, kalau kau hendak ke dalam, kedalam tulang, kalau kau nak keluar, keluar tulang, kalau tidak aku sumpah kata Allah berkat Lailahaillah Muhammadurrasulullah. (iii) Serapah menepung Tawar " Bismillahirrahmanirrahim." Hai Jin Tanah Jembalang Bumi, Hai Jin Hitam serangkap rang bumi, pelesit di bumi, putar tanggah di bumi, puak juak mu, aku nak minta tolong jaga, tempat yang aku buat ni, aku menanggung baik di atas aku, dan jahat di atas mu, dengan berkat kata Lailahaillah Muhammadurrasulullah. (iv) Mentera Menepung Tawar " Bismillahirrahmanirrahim." Hai ya sema yang semung, ya sema tiga terkendong, kembang wadi kembang wada cat udi nyunyi, batang wong batang wang batang terkendong, ribut salah musim, kiong kemaling cendi seruka, dalam usul punya melepas, siapa yang melepas, dalam asal punya melepas, siapa punya melepas, kedi bunuh punya melepas, siapa punya melepas, sema putih punya melepas, siapa punya melepas,

12

sema hitam punya melepas, Pelepas di padang luas, melepas mak inang kurang sa empat puluh, pelepas kata dgn berkat Lailahaillah Muhammadurrasulullah.” (v) Mentera Penyangga “Bismillahirrahnirrahim, Batu sangin ,batu sangga, Batu terpendap hujung syurga, Datang dari kanan sangga di kanan, Datang dari kiri sangga di kiri, Datang dari atas sangga di atas, Datang dari bawah sangga di bawah, Datang sepenjuru sangga sepenjuru, Sekelian alam sekelian kun, Kun kata Allah, Fayakun kata Muhamad, Rabbukum kata Jibrail, Berkat doa, Lailahaillallah Muhammadar, Rasulullah” (vi) Mentera Sakit Perut “Tedung Si Kudung,Si Nadung, Datang bukit berapi, Apa buat bukit berapi, Hendak mencari seladang jati, Buat apa seladang jati, hati, Hendak buat ubat cika, Buat apa cika hati, Hendak buat ubat cika baung laut si anu itu, Berkat tawar ia ilaha ilallah Muhamad Rasulullah “ (vii) Mentera Demam “Berdegup bedegap, Menumbuk lesung tersalah nama, Datang ia tiga beranak, Datang penawar datang jampi, Si anu (nama pesakit ), Kalau kau terkena di batu di batang, Seruap di sungai hujan panas, Ribut di langit, Aku minta pulih bagai sediakala, Tawar Allah tawar Muhammad, Dengan berkat, Lailahailallah Muhammadar Rasululla” Kesesatan yang telah dilakukan oleh Tok Bomoh yang menggunakan kaedah ini adalah terhadap dirinya sendiri, kerana jampi mentera yang digunakan itu mengandungi permintaan pertolongan kepada kuasa khadam dampingannya di samping meminta pertolongan daripada Allah, ini menunjukkan seolah-olah terdapat dua pihak yang berkuasa dan dapat memberi pertolongan kepada mereka, iaitu Allah s.w.t dan Khadam-khadam mereka. Perbuatan tersebut dengan terang-terang telah melakukan perbuatan syirik kerana menyamatarafkan Allah s.w.t dengan mahkluk lain dan meminta pertolongan kepada mahkluk lain selain daripada Allah.

13

2.3.2 (i)

Melalui Perbuatan / Kelakuan Perbuatan atau Kelakuan Tok Bomoh Semasa Rawatan Cara rawatan Tok Bomoh dan seumpamanya boleh berlaku pada perbuatan

dan kelakuan Tok Bomoh tersebut melalui penjelmaan Jin ke dalam tubuh badan mereka yang di panggil " Tanasakhul Aruah " semasa mereka melakukan perubatan. " Menurun " yang dilakukan untuk mengubati itu, adalah dengan bergantung kepada pertolongan dan kuasa Jin bagi membantu merawat pesakit tersebut. Bercakaplah Jin itu menggantikan Tok Bomoh atau Tok Pawang dengan mengkhabarkan berita-berita atau masalah-masalah yang dihadapi oleh pesakit tersebut. Pada hakikatnya yang sedang mengubati itu adalah Jin dan bukannya Tok Bomoh atau Tok Pawang tersebut, kerana tiada nas dan dalil dalam Al-Quran, hadis, ijmak ulama ataupun qias dan lain-lain pendapat yang muktabar yang boleh di pakai dalam Islam, yang menyatakan bahawa aruah Jin dan wali-wali boleh menjelma dan masuk ke dalam diri seseorang serta memperkenalkan dirinya dengan nama yang dijelmakan. Demikian juga yang dilakukan oleh Mak Bidan ketika menyambut kelahiran bayi. Ada yang tidak sedarkan diri ketika menyambut bayi, namun mereka dapat melaksanakan tugas tersebut hingga selesai walaupun mereka tidak sedarkan diri. Persoalannya, siapakah sebenarnya yang memainkan peranannya ketika Mak Bidan tersebut tidak sedarkan diri. Mak Andam juga memainkan peranan penting dalam menghidupkan suasana persandingan ala Hindu dengan adat istiadat pelamin dan pengantinnya. Bermula dari berinai , masuk pelamin sehinggalah selesai majlis persandingan tersebut di penuhi dengan suasana dan perkara-perkara Khurafat yang berhubung rapat dengan majlis pemujaan Dewa Rama dan Dewi Sita. Sedangkan sebagaimana yang telah kita ketahui bahawa upacara persandingan tidak pernah wujud dalam tamadun Islam, tambahan lagi mempertontonkan aurat wanita di khayalak ramai itu hukumnya haram dan persandingan pula bukanlah merupakan Sunnah Nabi s.a.w. 2.3.3 (i) Kesesatan Yang Dilakukan Kepada Orang Berubat Memuja Kubur-kubur yang di anggap Keramat

14

Terdapat sesetengah daripada orang Melayu memuja kubur-kubur yang di anggap keramat dalam usaha meminta pertolongan bagi mengubati penyakit yang di alaminya. Sebenarnya kubur tersebut tidak dapat memberi apa-apa pertolongan dan kesan kepada penyakit mereka. Perbuatan tersebut amat bertentangan dengan ajaran Islam yang menyuruh umatnya meminta pertolongan hanya kepada Allah. Di samping perbuatan mereka itu juga tidak ada bezanya dengan amalan orang-orang Hindu dan Buddha. Menziarahi kubur sebenarnya tidaklah salah atau menjadi satu kesalahan, bahkan sunat bagi umat Islam menziarahi kubur kedua ibu bapa , sanak saudara, keluarga, sahabat handai, tok-tok guru, alim ulama, para syuhadak dan orang-orang saleh, tetapi mengadakan pemujaan atas kubur tersebut, dengan mengadakan sesuatu upacara tertentu atau khusus di luar batasan syarak, itulah yang menjadi kesalahan dan kadang-kala boleh menyebabkan seseorang itu menjadi murtad dengan tidak disedari. Antara contoh perbuatan memuja kubur yang dianggap kubur Tok Keramat yang berlaku dalam masyarakat kita ialah seperti memuja kubur Mak Bidan Tetek Lanjut di Taiping, memuja kubur Tok Temong di Temong, Kati, Kuala Kangsar, Memuja kuburkubur di Pulau Besar, Melaka. Mak Bidan Tetek Lanjut yang di puja itu tidak siapa pun yang mengetahui asal usul dan kesolehannya. Jadi mengunjungi kuburnya dengan sesuatu tujuan, membayar nazar dan niat adalah merupakan perbuatan bidaah dholalah yang haram semata-mata, kerana menganggapnya keramat dengan membawa pisang, pulut kuning dan sebagainya dengan tujuan untuk mendapat berkat dan sebagainya. Manakala pemuja Kubur Tok Temong di Kati pula, pengunjung-pengunjung mengunjunginya dengan tujuan untuk menunaikan hajat dengan membawa pulut kuning, ancak, kemian, serta mengadakan tahlil di kubur tersebut bagi mendapatkan sesuatu hajat. Ada juga pengunjungnya yang menyembelih ayam dan di niatkan darah dan tulang ayam itu adalah untuk makanan Jin penunggu Tok Temong. Tidak ketinggalan kubur tersebut juga di kunjungi oleh sesetengah guru-guru latihan pertahanan diri dan pengikut mereka untuk mengambil berkat dan lain-lain yang seumpamanya. Mengikut sejarah Tok Temong hanyalah merupakan pemerintah asal kawasan tersebut sebelum kedatangan Sultan ke Kuala Kangsar sahaja. Pemuja-pemuja kubur di Pulau Besar di Melaka pula menganggap kebanyakan kubur-kubur di Pulau tersebut adalah kubur wali-wali Allah yang keramat.
15

Sebenarnya kubur-kubur di pulau tersebut banyak yang kosong tanpa penghuni. Hanya orang yang tidak tahu menilai kebenaran sahaja yang mahu mengunjunginya. Mereka di tipu oleh kumpulan-kumpulan Jin yang mendiami pulau tersebut dan memberitahu mereka melalui mimpi supaya dibangunkan kubur-kubur untuk pemujaan. (ii) Pengeras / Upah Kebiasaan pengeras yang ditetapkan oleh sesetengah Tok Bomoh adalah berlainan. Ada yang menetapkan seperti lima ringgit suku dengan jarum tiga batang dan garam setahil. Sesetengah pengeras pula dengan membawa sireh bertemu urat sebanyak tujuh helai, kapur dan pinang. Ada juga yang menetapkan pengerasnya dengan buah kelapa masak, beras secupak dan minyak kelapa. Jika membuang barang hikmat yang tertanam upahnya adalah sekali ganda dari upah yang dikenakan oleh orang yang menanamnya, contohnya kalau RM 100.00 jadi RM 200.00 dan sebagainya. Ada juga yang mengenakan pengeras atau upah sampai beribu ringgit mengikut kemampuan dan kemampuan pesakit. Terdapat juga Tok Bomoh yang menetapkan upah sekadar ikhlas pesakit sahaja. Kesalahan dan kesesesatan yang berlaku dalam keadaan ini ialah apabila pesakit tersebut percaya jika tidak menyediakan pengeras seperti yang di minta oleh Tok Bomoh itu maka penyakitnya tidak akan sembuh atau sukar untuk disembuhkan atau menganggap pengeras yang disediakan itulah yang menyebabkan penyakitnya sembuh. Sebenarnya mengambil upah berubat dan menjampi dengan ayat-ayat AlQuran , Selawat-selawat Nabi dan susunan ayat-ayat yang baik adalah diharuskan oleh syarak, berdasarkan suatu Hadis yang diriwayatkan oleh Saad bin Abi Waqas. (iii) Pemutus Ubat. Pemutus ubat bermakna menamatkan rawatan dengan Tok Bomoh tersebut setelah pesakit sembuh dari penyakit yang di alaminya. Kononnya kalau tidak " putus ubat " penyakit itu akan kembali semula. Berbagai jenis dan syarat amalan pemutus ubat diminta dan dikenakan oleh Tok Bomoh, antaranya seperti :• • • • Pesakit mesti menyembelih seekor ayam hitam, sepinggan pulut putih atau kuning Melepaskan ayam hitam di tepi hutan dengan niat tertentu Mandi di kolah masjid tertentu sebanyak 3 atau 7 kali Membuat kenduri arwah dan di antara persiapannya ialah kemian yang di bakar,
16

dan sebiji telur dadar yang diletakkan di atas pulut tersebut.

pulut kuning dan lain-lain kuih muih dan sebagainya.

Apabila seseorang itu yakin dan mempercayai serta berittikad bahawa toktok Bomoh atau doktor-doktor itulah yang menyembuhkan penyakit dengan ikhtiar dan usaha mereka atau melalui ubat-ubatan dan jampi-jampian mereka yang memberi bekas dalam menyembuhkan penyakit itu, ini bererti dia telah menyediakan dirinya jatuh kedalam murtad, kerana ia telah berpegang teguh dengan keyakinan tersebut sehingga menjadi satu ittikad bahawa sebab beradat yang Allah telah datangkan itu memberi bekas dalam menghasiklan sesuatu. 2.3.4 Tanda-Tanda Tok Bomoh Menggunakan Khadam / Jin Dalam Perubatan Kebanyakan daripada orang-orang Melayu sangat mempercayai Tok Bomoh sehingga mereka tidak dapat membezakan di antara Tok Bomoh yang hak dan yang batil ( yang menggunakan pertolongan Khadam dalam pengubatan mereka ). Keadaan ini berlaku kerana mereka jahil tentang ajaran Islam yang sebenarnya, oleh itu mereka mudah di tipu oleh lakonan yang dimainkan oleh Tok Bomoh palsu ini. Sebagai panduan diperturunkan serba ringkas contoh-contoh Tok Bomoh yang menggunakan pertolongan khadam dalam pengubatan mereka. Antara tanda-tanda tersebut dapat kita lihat melalui salah satu dari perkara-perkara berikut, antaranya :A) Cara berpakaian semasa mereka berjampi. Biasanya semasa berjampi Tok Bomoh atau Tok Pawang yang bersahabat dengan khadam ini memakai pakaian khas, antaranya seperti :• • Memakai baju dan seluar yang bewarna hitam dengan melilit kain hitam di kepala Memakai jubah. Kadangkala bewarna putih dan kebiasaanya bewarna kuning, atau memakai tengkolok bewarna hitam dan sebagainya. kononnya dia dari keturunan raja. Terdapat juga yang memakai jubah hijau kononnya beliau bersahabat dengan Jin Islam. • • B) Terdapat juga yang berpakaian baju Melayu, berkain pelikat dan bersongkok atau Ada juga yang berambut panjang, yang kononnya beliau berketurunan dari Jawa, Mengubat Pesakit dengan Cara Menurun/Menyelap. Sebelum menurun biasanya Tok Bomoh akan membaca beberapa serapah, jampi atau mentera tertentu dan ada kalanya membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Terdapat
17

berketayap. Sumatera dan sebagainya.

juga yang memegang keris dan mengasapkanya pada asap kemian. Dalam beberapa saat sahaja masuklah Jin ke dalam tubuh Tok Bomoh tersebut. Ada yang mengeletar, ada yang berguling-guling dan sebagainya, ketika di masuki oleh Jin khadam mereka itu. Suara dan raut wajah mereka juga akan bertukar. Sesetengahnya kelihatan sangat tua dan berkedut, manakala suara mereka juga terketar-ketar dan sangat perlahan dan adakalanya susah untuk di fahami, ini kerana Jin sahabat mereka itu sudah tua. Matanya kadang-kala pejam dan suka tunduk ke bawah. Suara juga sudah berubah dan mengikut jenis dan dari tempat mana Jin itu berasal. Kalau Indonesia, ia akan bercakap bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, begitulah seterusnya. Biasanya ucapan Jin tersebut di mulai dengan katanya " Assalamualaikum, apa hajat cucu ku datang ke mari / memanggil ku ? " C) Tanpa Menurun / Menyelap Terdapat juga Tok Bomoh yang mempunyai khadam daripada golongan Jin yang memanggil Jin khadam mereka tanpa menurun. Cara rawatan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara antaranya :• • Dengan meletakkan air, limau dan sintuk atau barang-barang lain yang difikirkan Terdapat juga Tok Bomoh jenis ini yang menilik terlebih dahulu, seperti dengan perlu di hadapannya. menggunakan limau dan menggolekkanya atau membelahnya kemudian dilepaskan kedalam air dan melihat limau tersebut samada terbalik atau tertiarap. Mereka juga kadangkala menggunakan mangkuk putih yang diisikan dengan air sambil menilik dan membuat ramalan. • D) Terdapat juga Tok Bomoh yang menggunakan jarum yang diletakkan di atas air Membelah Batin Pertolongan daripada khadam juga digunakan oleh Tok Bomoh-Tok Bomoh yang dapat membelah batin pesakitnya tanpa menggunakan sebarang alatan pembedahan seperti pisau dan sebagainya. Walaupun kadang-kala Tok Bomoh jenis ini juga menggunakan pisau tetapi tiada kesan luka yang dapat di lihat di badan pesakit. Pesakit akan merasai seolah-olah seperti di bedah dan dapat merasai kesan darah dan sebagainya. Setelah selesai melakukan pembedahan batin ini, Tok Bomoh tersebut biasanya akan menggunakan daun sireh atau limau nipis untuk menyempurnakan pembedahan ghaibnya.
18

dan jarum tersebut akan berpusing dan sebagainya.

Sebenarnya kita boleh menggunakan Khadam dalam melakukan pekerjaan kita dengan syarat-syarat berikut, antaranya :• • • • Tidak terikat dengan mana-mana syarat daripada Khadam Tidak menggunakan Tanasukh Aruah ( Menurun ) Kelakuan yang tidak menyalahi syarak ketika melakukan rawatan Perawat telah mantap pegangan dan kefahaman Akidah, Akhlak dan Syariat. Sebenarnya tidaklah salah jika kita ingin menjadi Tok Bomoh, tok dukun atau Mak Bidan, malahan Islam juga menggalakkan umatnya menceburi Bidang tersebut, kerana Bidang tersebut merupakan salah satu daripada Fardhu Kifayah tetapi biarlah cara dan amalan serta kaedahnya itu merupakan sesuatu yang diharuskan oleh syarak dengan mengikuti contoh yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad s.a.w, bukannya yang di terima melalui mimpi, menggunakan pertolongan khadam yang terdiri daripada para Jin dan sebagainya. 2.3.5 Tok Bomoh Makan Upah Terdapat sejenis Tok Bomoh lagi yang amat bahaya dalam masyarakat Melayu, yang kerjanya hanyalah untuk menimbulkan kesusahan dan huru hara kepada orang lain. Tok Bomoh jenis ini lebih di kenali sebagai Tok Bomoh yang makan upah. Tok Bomoh jenis ini kebiasaannya mempunyai khadam daripada golongan Jin Islam yang fasik dan Jin Kafir serta kuncu-kuncu mereka. Mereka menggunakan perkhidmatan Jin-Jin tersebut untuk menganiayai manusia lain atas sebab-sebab tertentu, antaranya seperti iri hati, hasad dengki atau cemburu atas kejayaan orang lain samada dalam bidang perniagaan, pekerjaan, persekolahan atau marah kepada orang atasan kerana tidak terpilih untuk kenaikan pangkat atau tidak memenangi tender dan sebagainya. Terdapat juga mereka yang menggunakan Tok Bomoh jenis ini bagi membalas dendam sebab sakit hati kerana di hina, di kutuk atau kerana senda gurau yang berlebihan. Terdapat juga sesetengah orang yang menggunakan perkhidmatan Tok Bomoh ini semata-mata kerana marah atau benci kepada orang lain di sebabkan kekayaan orang tersebut atau iri hati melihat orang tersebut lebih berada daripadanya atau marah kerana kesombongan orang lain terhadapnya dan lain-lain lagi. Kebanyakan kes yang dijadikan alasan oleh sesetengah orang yang mendapatkan perkhidmatan Tok Bomoh jenis ini kebiasaanya berhubung dengan masalah
19

rumah tangga contohnya seperti untuk menundukkan suami atau isteri yang terlalu garang, meruntuhkan rumah tangga orang lain, supaya dirinya nampak cantik dan di sayangi oleh suami ( dalam kes si suami yang berpoligami ), kerana pinangannya di tolak oleh pihak keluarga wanita atau kekasihnya di rampas oleh lelaki lain dan sebagainya.

2.3.6

Perubatan Menurut Islam Menurut Islam, hukum menggunakan khidmat bomoh atau seumpamanya

dalam perubatan tradisional terbahagi kepada dua iaitu harus dan haram. Keharusan menggunakan khidmat bomoh dalam perubatan tradisional tidak bersifat mutlak. Ia dibatasi dengan syarat tertentu seperti; 1) Perubatan bomoh itu menyebut nama Allah atau salah satu namanya. 2) Menggunakan ayat Al-Quran dan doa yang diamalkan oleh nabi dan rasul.
3) Menyakini bahawa perkara itu tidak dapat memberi kesan secara tersendiri,bahkan

adalah dengan ketentuan Allah SWT. Perubatan bomoh menjadi haram jika; 1) Cara rawatannya itu bertentangan dengan syarak. Misalnya, menggunakan khidmat jin, pemujaan, jampi, mentera dan sebagainya yang tidak mengikut cara rawatan yang diharuskan oleh Islam. 2) Orang yang berubat benar-benar beriktikad bahawa bomoh itulah menyembuhkan pesakitnya tanpa bergantung kepada Allah. Kesan daripada amalan mempercayai bomoh ini sangat besar. Ia telah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Jika ia terus diamalkan, akan mendatangkan imej buruk kepada Islam dari pandangan agama lain. Akidah adalah penentu kaitan seseorang dengan Islam, manakala syariah pula sebagai pengukur keteguhan dan kekuatan akidah. Akidah Islam adalah akidah yang bebas daripada sebarang unsur syirik dan khurafat. Syirik adalah pencemaran terhadap akidah, sementara khurafat adalah pencemaran terhadap kewarasan berfikir. Menggunakan khidmat bomoh yang mengubati dengan cara yang salah seperti menggunakan khidmat jin, jampi mantera dan pemujaan bukanlah jalan penyelesaian yang hakiki bagi semua penyakit dan masaalah yang dihadapi. Usaha untuk
20

menyelesaikan sesuatu masaalah digalakkan oleh Islam. Tetapi, biar bertepatan dengan fitrah kemanusiaan dan selari dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Setiap bomoh hendaklah merasakan bahawa setiap sesuatu yang dilakukannya itu kerana takut kepada Allah. Pada masa yang sama, orang yang menerima rawatan daripada bomoh pula harus memastikan rawatannya tidak bercanggah dengan Islam. 2.3.7 Jampi Boleh Guna Ayat Al-Quran, Bahasa Difahami Perbomohan tidak boleh dikaitkan dengan zat Allah SWT dan sifat-Nya atau maksud disebalik kalimah atau nama Allah atau sifat-Nya. Contohnya, mengatakan ilmu bomoh itu diterima terus daripada Allah atau kudratnya adalah kudrat Allah atau melalui mimpi berjumpa wali, malaikat atau lainnya. Pengamalan bomoh tidak boleh diertikan sebagai maksud yang tersirat daripada diri atau jasad dan roh Rasulullah SAW, malaikat, nabi dan orang soleh seperti Nur Muhammad menjelma ke dalam diri dan sebagainya. Mengikut Garis Panduan Perbomohan Menurut Islam yang di keluarkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia; 1) Tidak boleh memuja dan memperhambakan diri kepada sesuatu kuasa atau peribadi yang dipercayai boleh mendatangkan nasib baik atau buruk kepada seseorang. Contohnya seperti wali syeikh, rijalul ghaib, roh datuk nenek, sahabat, hantu, dewa, keramat, kubur, keris, busur, batu, kayu, cincin, kain kuning atau putih. 2) Tidak boleh menggunakan tangkal dan azimat yang mengandungi rajah atau tulisan yang tidak difahami seperti objek tertentu dan bercampur aduk dengan ayat Al-Quran. Jangan menganggapkan tangkal mempunyai kuasa. Penggunaan Jampi Dibolehkan Dan Digunakan Dengan Syarat; 1) 2) 3) Menggunakan ayat Al-Quran. Menggunakan bahasa yang difahami. Jangan mengiktikadkan bahawa jampi itu yang memberi kesan sehingga si pesakit menjadi sembuh, sebaliknya Allah yang berkuasa. Mengikut garis panduan itu, tidak boleh mengamalkan bacaan tertentu yang tidak difahami maknanya. Ia dikhuatiri mengandungi kata-kata pemujaan kepada berhala,

21

iblis syaitan atau nama berhala orang kafir serta bercampur aduk dengan Al-Quran. Selain itu, tidak boleh membaca mana-mana ayat Al-Quran secara songsang seperti Qul Huwallah. Dalam perbomohan Islam, tidak boleh menggunakan Al-Quran secara tidak wajar menurut syarat. Contohnya, menggantung Al-Quran dan tunggu berpusing atau tidak untuk dijadikan alas an tertentu. Jika berpusing begini, dan jika tidak, begini pula maksudnya. Semuanya ini ttermasuk menghina Al-Quran ( Istihza' ). Perkara lain yang dilarang adalah; 1)
2)

Meninggalkan ibadat wajib yang dituntut Islam seperti sembahyang lima waktu dan puasa Ramadhan ketika melakukan amalan perbomohan. Tidak boleh menggunakan perbuatan 'menurun', memanggil roh orang mati atau sebagainya dalam kaedah perbomohan.3) Perkara lain yang perlu diberi perhatian mengikut garis panduan itu adalah mengenai bayaran perkhidmatan atau pengeras. Sebarang pengeras tidak boleh digunakan dalam perbomohan jika ia dikaitkan dengan untung nasib, buruk atau baik

3)

4)

Bayaran perkhidmatan hanya dibolehkan mengikut kesesuaian perubatan dengan tidak terlampau tinggi hingga boleh memberatkan atau menindas dan tidak membawa maksud tolong menolong.

5)

Perbomohan mengikut Islam juga melarang upacara yang mengandungi penyembahan, pemujaan, memohon bantuan atau memperhambakan diri kepada kuasa atau tenaga ghaib seperti mempersembahkan sedulang makanan dan menyembelih ayam.

2.3.8

Berubat Hanya Kerana Allah S.W.T Islam menitikberatkan soal akidah, syariah dan akhlak. Segala amalan dan

kepercayaan yang tidak berdasarkan kepada sumber asal Al-Quran, hadis, ijmak dan qias adalah ditolak. Dalam urusan perubatan kepada pesakit, satu perkara perlu di ingat oleh semua pihak, bahawa hanya Allah berkuasa mutlak menentukan sesuatu dan menjadikannya, lebih-lebih lagi sakit and sembuh adalah haknya. Manusia hanya disuruh berusaha dan berikhtiar.
22

Islam juga tidak membenarkan umatnya menggunakan sihir kerana Rasulullah SAW bersabda bermaksud: " Jauhilah tujuh perkara yang merosakkan". Sahabat bertanya: "Apakah tujuh perkara itu?". Baginda menjawab: " Menyekutukan Allah, sihir, membunuh orang tanpa hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh perempuan baik melakukan maksiat terkutuk". – Hadis riwayat Al-Bukhari, Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Hudud, Bab 44 mukasurat 33. Walaubaagaimana pun umat Islam tidak dilarang untuk menggunakan jampi. Rasulullah SAW bersabda bermaksud: " Berkat Abu Zubair, aku dengar Jabir Bin Abdullah berkata, seorang lelaki daripada kami telah disengat kala jengking. Ketika itu kami duduk bersama Rasulullah. Maka, berkata seorang lelaki wahai Rasulullah! Bolehkah aku jampi?. Baginda bersabda, " Barang siapa yang mampu diantara kamu untuk memberi manfaat kepada saudaranya maka hendaklah dilakukan."- Hadis riwayat muslim- Bab Istihbab AlRuqyah min Al-Ain wa An Namlah wal Hummah wal An Naqrah, jilid 9, mukasurat 5905. 2.4 Tahap kepercayaan masyarakat terhadap perubatan tradisional Masyarakat di sekitar Parit Raja kebanyakannya mempunyai tahap kepercayaan yang tinggi terhadap perubatan tradisional ini. Mereka rata-ratanya tidak mengetahui sama ada kaedah perubatan yang digunakan bercanggah dengan ajaran Islam ataupun tidak. Hal ini dibuktikan lagi dengan beberapa temuramah yang telah dibuat terhadap masyarakat di Parit Raja. 3.0 Kesimpulan Semua amalan yang telah diamalkan oleh masyarakat di negara kita terutamanya masyarakat Melayu kerana kebanyakan mereka dari kecil dibesarkan dengan kepercayaan sebegitu. Zaman dahulu bukan mudah untuk berjumpa dengan doktor. Segala jenis penyakit disembuhkan melalui bantuan bomoh. Kepercayaan itu sudah sebati dalam masyarakat kerana diamalkan sepanjang generasi. Tetapi pada masa kini, kebanyakan yang datang meminta bantuan bomoh terdiri daripada mereka berpendidikan tinggi dan ada yang membesar di luar negara dengan mentaliti moden. Tanggapan bahawa hanya orang tua atau kolot yang meyakini kemampuan bomoh adalah salah sebab semua manusia tak kira latar belakang mempunyai keinginan.

23

Sama ada berkesan atau tidak rawatan bomoh sebenarnya bergantung kepada individu untuk mempercayainya. Tetapi janganlah terlalu taksub hingga membelakangkan agama dan kewarasan yang akhirnya kita sendiri yang menggigit jari.

4.0

Rujukan

Off - line Faizah Din.Cara untuk mengekalkan perubatan Traditional, Penerbitan Dewan bahasa Pustaka, 1980 Hashim Awang A.R. April 1996 Prinsip Asas Perubatan Melayu dalam Dewan Budaya. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka Pembomohan dan kebertahanannya, suatu tinjauan kritis. Azhar Ibrahim Alwee, Institut Pendidikan Nasional

24

Perubatan Tradisional: Antara manfaat dan risiko, Razak Haji Lajis, Pusat Racun Negara, Universiti Sains Malaysia Kaeatan Majalah : Percaya pada cara tradisional, Selasa, 3 April 2007, laporan Azman Mohd Nawi, Salawati Haris, Dalia Ismail On-line http://pkukmweb.ukm.my/~ahmad/tugasan/s3_99/kamal.html

25