Proiect de lecţie

Data: 07-03-2012 Profesor: Costia Bogdan-Andrei Şcoala: Colegiul Naţional „Costache Negruzzi” Iaşi Cadru de desfăşurare: Cabinetul de istorie Aria curriculară: Om şi societate Obiectul: Istoria românilor Subiectul: Reformele lui Cuza Tipul lecţiei: Mixt Obiectivul de referinţă: Consolidarea cunoştinţelor referitoare la dubla alegere şi însuşirea cunoştinţelor referitoare la reformele lui Cuza Obiectivele operaţionale: a) cognitive O1 să răspundă la întrebările referitoare la lecţia anterioară O2 să descrie situaţia internaţională în sec. al XIX - lea O3 să utilizeze termeni noi O4 să prezinte reformele b) c) psiho-motorii O5 să localizeze pe hartă evenimentele istorice afective O6 să-şi cultive sentimente de patriotism şi respect faţă de înfăptuirile lui Al. I. Cuza, care au stat la baza creării statului modern român Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, expunerea, observaţia. Resurse materiale: - harta istorică indicând Unirea din 1859 -fişe de evaluare -,, Atlasul de Istoria românilor” Forme de organizare: frontal şi individual Bibliografie: Manualul de Istoria românilor , cl. a VIII-a , Ed. Sigma, 2000 Ghe. Tănasă - ,,Metodica predării –învăţării istoriei” , Ed. Spiru Haret , Bucureşti 1998. Marin Mihalache - ,,Cuza-Vodă” , Ed. Tineretului 1965.

. garantarea colectivă a Marilor Puteri asupra Principatelor şi menţinerea suzeranităţii Imperiului otoman şi crearea unor adunări ad-hoc. Cuza .În aceste condiţii ce au făcut românii? . .În urma acestui eveniment ce are loc? .Adunările ad-hoc au hotărât în 1857 cinci rezoluţii: autonomie. I.Ce hotărâri au luat adunările ad-hoc şi când? Dezbatere . Bolgrad). Ismail. I. Al XIXlea? . . unire. . . Reactualizarea cunoştinţelor ACTIVITATEA PROFESORULUI Asigur condiţii optime pentru buna desfăşurare a lecţiei . neutralitate.Principatele Unite ale Moldovei şi Valahiei” cu doi domni .Aveau ceva în comun? Elevii sunt atenţi la expunerea profesorului.. guverne şi adunări separate. .Care a fost situaţia internaţională în sec.Ce prevedea Congresul de pace din 1856 cu privire la situaţia Principatelor? ACTIVITATEA ELEVILOR Elevii îşi pregătesc manualele şi caietele pentru ora de istorie .Noi pentru astăzi am avut de pregătit . METODE ŞI PROCEDEE Conversaţie Conversaţie euristică .Congresul de pace de la Paris 1856.Au pus Marile Puteri în faţa faptului împlinit.Congresul de pace din 1856 prevedea: libertatea pe Dunăre.Ce rol au Principatele? ..Elevii rezolvă rebusul. De aceea noi românii în fiecare an pe 5/24 ianuarie sărbătorim unirea. .Ce lecţie aţi avut de pregătit pentru astăzi la ora de istorie? . .Unirea în timpul lui Al.Convenţia a avut loc în 1858 şi a oferit Principatelor o unire trunchiată unde erau numite . doar două instituţii: Comisia Centrală (rol legislativ) şi Înalta Curte de Justiţie (Focşani) . . Moment organizatoric 2. retrocedarea sudului Basarabiei (Cahul.Între anii 1853-1856 a avut loc războiul Crimeei unde Imperiul otoman s-a luptat cu Rusia. Cuza pe 5 ianuarie la Iaşi şi 24 ianuarie la Bucureşti.În prevederile Convenţiei de la Paris din 1858 Marile Puteri au dat o unire trunchiată şi de aceea românii au ales ca domn aceeaşi persoană adică pe pârcălabul de Galaţi Al.Pentru prima dată sunt în atenţia Marilor Puteri europene. prinţ străin şi adunare legislativă în care să intre reprezentanţi ai tuturor categoriilor sociale.Da.Ce au hotărât Marile Puteri în cadrul Convenţiei de la Paris? Când a avut loc? .MOMENTELE LECŢIEI 1.

Mănăstiri închinate = mănăstiri Elevii sunt atenţi la explicaţia profesorului Pentru consolidarea noului stat. I. Expunerea .Ştefan Cel Mare la Muntele Athos. dar censul scade şi astfel creşte numărul de alegători. Dirijarea învăţării ..: ..Cum şi de ce? 3.Rol de constituţie. se crea un Consiliu de Stat cu rol legislativ şi Parlament bicameral plus corpul ponderator. .Reformele lui Cuza “ vom afla ce măsuri şi ce reforme a făcut primul domn al României Mici. Astăzi în cadrul lecţiei .stema comună . Anunţarea temei şi a obiectivelor 3.Cele mai importante reforme au fost în total de 7. .) Voi numi câte un elev pentru a citi câte o reformă şi prevederile sale.Secularizare = trecerea din patrimoniul bisericii în acel al statului.unificarea armatei . Exerciţiu Explicaţia Elevii primesc câte un exemplar cu un tabel ce conţine cele mai importante reforme.unificarea serviciului telefonic şi vamal .Realizez captarea atenţiei elevilor prin rezolvarea rebusului.Statutul Dezvoltător al Convenţiei de la Paris – mai 1864 oferea lui Cuza o domnie autoritară. .De ce? . Explicaţia Conversaţia Problematizarea .Reforma electorală din mai 1864 care menţine votul censitar .Ce rol au avut acestea? . Primele măsuri luate de Cuza nu au avut funcţia de reformă.stabilirea capitalei la Bucureşti . . Cuza. ca de ex. Voi aţi învăţat ora trecută la istorie despre alegerea dublă a lui Al.Legea secularizării averilor mănăstireşti – decembrie 1863 prin care averile mănăstireşti pământene sau închinate au trecut în proprietatea statului. dar au avut un rol important. . Fiecare elev primeşte câte un exemplar. Regulamentele Organice din 1830/1831. . (Pentru a facilita procesul de învăţarepredare voi împărţi un tabel cu cele 7 reforme . Pentru ca noul stat să se poată legitima în faţa Marilor Puteri.

Codul civil a fost dat în decembrie 1864 prin care s-a modernizat sistemul juridic. .cei care au o pereche de boi şi pălmaşi. .Ce este censul? .Cunoaşteţi vreun domnitor care a făcut danii? .Cele din noiembrie 1864 : legea instrucţiunii unde învăţământul primar era obligatoriu şi gratuit şi reforma organizării armatei unde românii între 20 şi 50 de ani pot fi mobilizaţi.Reforma agrară – august 1864 – sunt împroprietăriţi în funcţie de numărul de vite şi loturile nu trebuiau înstrăinate timp de 30 de ani.Rezolvă exerciţiile de pe fişa de evaluare.Cine citeşte următoarea reformă? .cei care nu au deloc. .Cine citeşte Codul civil? . fiind dorinţa de veacuri a lor.Ţăranii se clasifică în : fruntaşi.De ce este cea mai importantă reformă? Comparaţia . . .Ce rol avea? .Censul = un impozit care dacă era plătit aveai dreptul la vot.cei care au două perechi de boi. .O altă reformă? .Care sunt reformele următoare după reforma agrară? . mijlocaşi.Pentru că ţăranii primesc pământ .Elevii contribuie la realizarea schemei lecţiei pe care o scriu. Descoperirea Explicaţia Conversaţia .a căror administraţie era acordată de către ctitorii unor lăcaşuri de cult din Palestina şi Muntele Athos . Cum se clasifică ţăranii în funcţie de numărul de vite? .Până în 1864 ce act a mai avut asemenea rol. .Citiţi tabelul din manual de la pagina 95. .Cine citeşte cea mai importantă reformă? .

Le dau temă acasă. Evaluarea Conversaţia 6. . .Realizez împreună cu elevii schema lecţiei.Apreciez participarea elevilor la lecţie. . Încheierea activităţii Munca individuală .Le prezint elevilor fişele de evaluare şi discut în caiete cu ei cerinţele. Asigurarea feed-back -ului 5. Problematizarea 4..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful