You are on page 1of 1

Tjøme Ungdomsskole 9a Samfunnsfag

Name: ________________________ Mappe 3: Jordbruk, Skogbruk, Fiske Kriterier: 1 2 Lærer: Jeanette Tranberg :: jtr@tjomeu.no Gruppe: ___________________ 3 4 Poeng
Eleven har levert logg som inneholder opplysninger om arbeidsfordeling, valg av sjanger, og hvordan samarbeidet går.

Delmål 1: Logg

Eleven har levert logg, Eleven har som levert logg som Eleven har ikke inneholer inneholder levert logg. minst 2 av 3 minst 1 av 3 krav som krav. nevnt i Mastery.

____

Eleven har levert oppgaven til tiden. Oppgaven er ikke Oppgaven er Oppgaven er Oppgaven levert til tiden, og levert til tiden, levert til tiden Delmål 2: inneholder oppfyller ingen og oppfyller og oppfyller Innlevering Topptekst/bunntekst eller svært få halvparten av minst 3 av de Fag /klasse Mappe / formelle krav. kravene. 4 kravene. Tema Navn / Oppgavetekst Oppgaven er Oppgaven er besvart. Den Oppgaven er besvart. Den har en Oppgaven er ikke viser enten delvis besvart. ryddig fremstilling. Oppgavebesvarelse besvart, eller ikke kilder, eller Den viser til Viser kilder, og har levert. har bilder kilder. bilder som støtter som støtter teksten. teksten. Oppgaven oppfyller sjangerkrav på en tilfredsstillende Oppgaven Oppgaven har måte, og valget av Oppgaven har oppfyller mangler i sjanger passer til store mangler, og sjangerkrav, forhold til valg oppgaven. viser ingen men har noen Sjangervalg av sjanger, og Artikkel: Innledning, bevissthet i mangler. valget av hoveddel, forhold til Valget av sjanger burde avslutning. sjangervalg. sjanger passer vært annerledes. Powerpoint: bruk av til oppgaven. multimedia: lyd, tekst, bilder (animasjoner/film)

____

____

____

Annet

Total---->

____

Lærers kommentar: