Mukadimah

Suasana dalam negara yang menyaksikan perkembangan pesat dalam perniagaan menimbulkan satu dilemma kepada masyarakat Melayu. Di satu sudut sebahagian masyarakat menganggap baik aktiviti perniagaan, tetapi tidak kurang pula mereka yang beranggapan perniagaan ini adalah urusan dunia dan berfokus kepada matlamat menggumpulkan harta duniawi. Kumpulan yang kedua ini menganggap bidang perniagaan kurang penting dan kurang prioriti berbanding urusan akhirat yang lebih kekal abadi. Bagi kumpulan ini, seperti sering kita dengar di ceramah ceramah agama, harta itu hak duniawi dan tetap ditinggalkan setelah pemilik harta tersebut meninggal dunia.

Dengan keadaan yang demikian, bidang perniagaan melemparkan satu cabaran berat kepada minda Melayu. Ini sedikit sebanyak meninggalkan kesan negatif kepada minat, kesungguhan, kecekalan dan kemampuan kita dalam perniagaan dan kepada kedudukan ekonomi dan kesejahteraan ummah pada amnya.

Fahaman sebegini gagal mendalami kesan positif kemajuan kepada kemakmuran, kekuatan, kesejahteraan dan keyakinan diri ummah. Ia gagal menghargai setiap muslim yang berjaya yang mampu menunaikan fardu zakat dan sedakah yang dituntut oleh Islam.

Perbandingan Falsafah Perniagaan

Sesungguhya, tamaddun yang maju dalam bidang perniagaan dizaman moden ini, seperti tamadun Barat ataupun tamadun China/Jepun di timur memiliki falsafah perniagaan yang agak berbeza antara satu dengan yang lain. Ia memiliki ciri persamaan dengan prinsip perniagan Islam dalam banyak perkara, tetapi banyak pula perbezaannya.

Buku buku rujukan perniagaan semuanya datang dari Barat dan sebahagian pula dari terbitan berasal daripada bangsa China atau Jepun. Saya tidak pernah bersua dengan buku rujukan perniagaan berasal dalam bahasa Arab dari timur Tengah, jika adapun agaknya di pandang rendah oleh orang Melayu di Malaysia, kerana pasti

Jadi bangsa Melayu Malaysia mampu menjadi pelopor perbankan Islam global yang kini memberi persaingan kepada sistem perbankan barat. Malah dalam budaya niaga Cina/Jepun deception diterima masyarakat sebagai satu strategi atau cabang seni dalam perundingan perniagaan. malah dalam kes yang ekstrim. Jadi kerakusan nafsu manusia tidak banyak dihadkan oleh masyarakat. Sistem perniagaan Cina/Jepun pula tidak kurang hebatnya dari sistem Barat. pengangkutan udara dan laut. Dalam dunia Islam yang masih jauh tertinggal di belakang tamaddun lain. Falsafah perniagaan Barat bermatlamat memaksima keuntungan. hanya memiliki ikatan yang longgar dengan soal soal etika. atau kesannya kepada masyarakat. Ia memiliki banyak etika yang berlandaskan ajaran Konfusius. monopoli. sudah lumrah kita banyak terpengaruh oleh pendekatan perniagaan luar dari Barat dan. Dalam buku Thick Face black Heart deception ditakrifkan sebagai strategi untuk megelirukan rakan niaga . dan inilah hakikat yang sebenarnya. bidang teknologi maklumat dan banyak lagi. Jika adapun. Malaysia pula muncul kehadapan. menjadi pelopor kepada sistem pengeluaran produk halal yang semakin diterima di pasaran global. seperti yin and yang iaitu keseimbangan dalam setiap tindakan masyarakat dan peniaga. Maka sering berlaku penipuan timbang dan kualiti dalam produk produk dihasilkan perniagaan Cina. Ini banyak persamaan dengan pendekatan perniagaan Islam yang berasaskan mizan(keadilan). sistem perniagaan mereka lebih dikawalkan oleh undang undang yang pula banyak dipengaruhi oleh pelobi pelobi bisnes besar. dosa pahala bukanlah sesuatu yang mesti diambil kira. disamping mendahului umat Islam lain dalam industri pengeluaran kereta. perladangan. penipuan dalam perniagaan sekalipun.beranggapan kita sendiri lebih maju daripada mereka. oleh pendekatan China/Jepun. Tetapi dalam strategi perniagaan dan tindakan harian masyarakat Cina tidak semestinya terikat kepada etika etika Konfusius. Sebagai pelopor yang meredah jalan. sedikit sebanyak. dengan tempias kemajuan di rasai oleh umat Islam berbangsa Melayu. Mereka lebih bebas bergerak dalam perniagaan kerana bagi mereka soal moral. petroleum. Maka mereka menghalalkan riba.

atau pelanggan tanpa niat penipuan.000 tahun yang lalu. Rasulallah banyak bargantung kepada harta mereka di awal penyebaran Islam. *Surah An Nisa ayat 29 menggalakkankan semoga umat Islam berniagakan harta sesama mereka secara muhibbah. menyorok barang niaga dan segala aktiviti yang menjejas keadilan. Dalam pendekatan ini. Pengaruh Sun Tzu telah lama menapak bukan sahaja dalam budaya niaga Cina/Jepun malah kini juga diamalkan dalam suasana perniagaan moden Barat. Malah . The Art of War sebuah kelasik Cina yang ditulis lebih 2. Budaya Niaga Cina/Jepun juga banyak dipengaruhi oleh falsafah Sun Tzu. seperti dalam: *Surah Al Baqarah ayat 275 yang menhalalkan perniagaan dan mengharamkan riba. walaupun menggunakan berbagai langkah untuk mengelirukan pesaing. Al Quran dan Hadis juga menggariskan panduan untuk umat Islam berniaga supaya ianya tergulung sebagai satu ibadah. Dalam Islam pendekatan ini pastinya haram dalam keadaan biasa kerana bercanggah dengan prinsip keadilan. *Surah Al Rahman ayat 8 dan 9 pula menggariskan prinsip utama perniagaan Islam Al Mizan atau prinsip keadilan. Di negara Barat pendekatan ini tidak dibenarkan atas sebab budaya. Siti Khadijah. Bagi kita umat Islam aktiviti perniagaan bukan sesuatu yang janggal. Ia kerap menganiaya pihak lain dan dilaksanakan tanpa pengetahuan dan kerelaan mereka. riba. rasuah. Ini terdapat dalam surah surah berkaitan. pesaing perniagaan dianggap seperti musuh yang perlu dikalahkan. bukan dalam pertempuran tetapi dengan cara yang halus. Ini dibenarkan dalam budaya Cina/Jepun asalkan tujuannya untuk kepentingan bersama semua pihak yang berkaitan. isteri Rasulallah dan Saidina Abu Bakar adalah peniaga unggul dalam sejarah Islam. pecah amanah. walaupun ia kerap dilakukan. . Dengan prinsip ini diharamkan menipu .

akan tetapi apabila mereka bersumpah. dan juga anganalis secara mendalam kesan permintaan . Al Ghazali. Jangan bersumpah bohong. yang menyelidik dan menulis kitab kitab perniagaan dan ekonomi termasuklah Ibn Sina.* Surah Al Baqarah ayat 282 menggaris secara terperinci bahawa perniagaan yang dilunaskan dimasa hadapan memerlukan kontrak perniagaan bertulis.” Hadis riwayat Tirmidzi Sejarah Keagungan Sistem Ekonomi Islam Garis panduan dalam Al Quran serta hadith Nabi yang berkaitan telah mampu membawa revolusi dalam ekonomi ummah sehingga mencapai puncak keagungan Islam dalam zaman Kerajaan Abbasiyyah dari abad Ke 8 hingga ke 14 Masehi. Di zaman itu terdapat ramai para ilmuan Islam yang terkenal hingga kini. dan apabila berkata-kata mereka berbohong. Nabi Bersabda Maksudnya: “Sesungguhnya para peniaga itu adalah orang-orang yang berdosa. yang dikenali dengan teori ekonomi supply and demand. dsb. Ibn Khaldun. Sebenarnya Ibn Khaldun lah perintis kepada Teori Supply and Demand ini.” Hadis Riwayat Ahmad dan al-Hakim Nabi bersabda: Maksudnya: “Peniaga yang benar lagi amanah bersama-sama para nabi. Bersumpah dengan nama Allah ketika berjual beli tidak akan mendatangkan berkat. orang-orang yang benar (siddiqqin) serta para syuhada’. Ibn Taimiyah. mereka bertanya: “Wahai Rasulullah. sementara perniagaan tunai bolehlah dilaksanakan secara lisan sahaja. bukankah Allah telah menghalalkan jual beli?” Jawab Baginda: “Ya” (Tentu). yang boleh dianggap sebagai bapa kepada ilmu ekonomi moden. Beliau hidup kira kira tiga ratus tahun sebelum ilmuan ekonomi British yang terkenal Adam Smith. Yang paling terkenal di antara mereka ialah Ibn Khaldun(1332 hingga 1406 Masehi). Beliau telah mengembangkan pengetahuan tentang pengaruh demand(permintaan) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat. mereka membuat dosa. bahkan hendaklah dielakkan supaya tidak bersumpah sekalipun dalam perkara yang benar.

dasar pemerintah di zaman Abbasiyyah telah membolehkan pemilikan tanah yang merupakan faktor pengeluaran yang penting dalam masyarakat. Satu revolusi ekonomi yang penting di Zaman keagungan Islam berlaku dalam zaman Empayar Abbasiyyah. Etika mereka berbentuk falsafah dan tidak wajib dilaksanakan atau terikat dengan soal moral atau dosa/pahala. Di zaman tersebut rakyat dibenarkan memiliki tanah. Perniagaan berkembang berikutan revolusi dalam sistem kewangan dan penggunaan matawang yang sama di seluruh empayar telah menghasilkan perkembangan pesat dalam perdangangan bukan sahaja dalam empayar Islam tetapi juga dalam sektor perdagangan luar dengan China dan Eropah. Dalam peradaban Barat. Ini mengwujudkan golongan usahawan dalam sektor pertanian seperti juga revolusi dalam sistem . yang memacukan Revolusi Pertanian dari kurun kelapan hingga kurun empat belas Masehi. Ini telah menggalakkan revolusi dalam pertanian dengan hasil keluaran yang meningkat dengan luarbiasa sehingga akhirnya mampu menempat Empayar Abbasiyyah jauh ke hadapan berbanding negara negara Eropah dan negara negara lain. Hilangnya Motivasi di Zaman Kegelapan Islam Dalam ketiga tiga peradaban dunia tersebut di atas terdapat ciri ciri yang sama bertindak sebagai pemacu kemajuan ekonomi dan kemajuan perniagaan. motivasinya wujud dalam bentuk objektif mencari keuntungan secara bebas untuk individu. Dalam waktu yang sama. Dalam tamadun Islam. Beliau jugalah ilmuan yang mendapati harga setiap produk ditentukan oleh permintaan dan bekalan. sememangnya telah wujud motivasi yang kukuh dizaman Empayar Abbasiyyah dengan dasar pemerentah membenarkan pemilikan tanah. Dalam masyarakat Cina/Jepun motivasi lebih berbentuk kepada mengembangkan perniagaan yang banyak dipengaruhi oleh pertimbangan pertimbangan masyarakat dan kerajaan dan dengan etika tertentu yang banyak dipengaruhi falsafah Konfusius dan Sun Tzu. iaitu wujudnya motivasi yang kukuh untuk golongan usahawan. satu faktor pengeluaran yang penting dalam ekonomi berasaskan tani. Seperti dalam tamaddun Barat dan Tamaddun Cina/Jepun.kepada supply(bekalan). bentuk awal sistem pasaran bebas semakin bertapak di sana.

Dari segi sejarah Barat menganggap Islam sebagai ancaman. Lebih memburukkan keadaan ini telah menimbulkan sentimen anti politik Barat dan anti nilai nilai Barat dalam dunia Islam. permintaan barangan keluaran industri menurun. Ummah menjadi tidak bermaya. suasana yang subur untuk memajukan masyarakat Islam kini terletak ditengah tengah dunia Melayu/Islam di Nusantara. Ini yang kita saksikan di Iraq. walaupun ilmu itu pada mulanya dipinjam oleh Barat dari tamaddun Islam itu sendiri. Sejak kurun ke 16. telah hilang suasana yang perlu untuk menghidup dan menyuburkan motivasi untuk maju. Dunia Islam di pecah belahkan oleh Barat dan masyarakat hilang kesetabilannya. Kesudahannya ini melemahkan lagi kedudukan Ummah di seluruh dunia. Berikutan itu ketenteraan Barat telah di modenkan.kewangan di sana telah mengwujudkan golongan usahawan ketika itu dalam sektor perdagangan. dunia Islam telah dilanda trend kejatuhan. Afghanistan dan Palestin kini. justeru itu hingga kini dasar mereka kekal dengan memperlekehkan dunia Islam dengan tindakan tindakan ketenteraan bagi menentukan dunia Islam terus berpecah belah. kapasiti Industri tidak diperlukan lagi dan akhirnya tamaddun Islam jatuh hingga kehari ini. Jangkaan Ibn Khaldun dalam Al Muqaddimah menjadi kenyataan dalam dunia Islam itu sendiri. Kesilapan besar Tamaddun Islam muncul dalam Abad ke 18 dan 19 apabila tamaddun Barat( setelah dua ratus tahun mencedok ilmu dari dunia Islam) telah mulai mengembangkan ilmu hingga Britain mampu melahirkan Revolusi Perindustrian (Industrial Revolution) yang gagal diserap oleh negara negara Islam. Kemampuan dan Kecenderungan asal dunia Islam menerapi dan memajukan ilmu luaran telah hilang. Motivasi Berniaga Di sebaliknnya. dicincang cincang dan dibahagi bahagikan dikalangan kuasa Eropah. Kesannya dunia Islam keciciran. Negara Malaysia dan . di jajahi.

Jika dilihat dari segi motivasi kepada usahawan. sistem perbankan Islam. institusi baitulmal dan Universiti Islam Antarabangsa. sudah tentu memberi cukup motivasi kepada mereka untuk berniaga bagi mencapai kadar keuntungan yang berpatutan dengan adil dalam keadaan biasa.Indonesia kini merupakan Blok serumpun Islam yang terbesar di dunia menghampiri 300 juta penduduk dengan jalinan muhibbah yang kukuh. menipu pelanggan atau spekulasi berlebihan. Ia membenarkan pemilikan harta dan aktiviti perdagangan sektor swasta yang lazim menjadi pemacu sesuatu ekonomi dizaman moden ini. Ia mengelakkan kerakusan hawa nafsu manusia untuk membuat keuntungan yang berleluasa secara monopoli. Bagi seseorang peniaga Melayu. terutama dalam sektor ekonomi dan sosial. Malah pakaian Islam Malaysia sudah mulai diterima sesetengah masyarakat dunia sebagai trend setter fesyen Islam. satu motivasi yang tepat dan difahami oleh seluruh masyarakat Melayu seharusnya mampu membangunkan masyarakat usahawan yang mantap. telah berjaya meningkatkan simpanan Masyarakat Melayu. dengan motivasi yang begitu tepat. . Ini telahpun bermula dengan wujudnya sistem pengeluaran makanan halal. sistem ekonomi Islam yang unggul sudah wujud sejak zaman keagungan Islam berkurun kurun yang lalu. Malah sistem pengawalannya lebih sempurna dengan etika al Mizan(keadilan) yang diwajibkan dalam perniagaan. sistem ekonomi Islam yang membenarkan pemilikan dan pengembangan harta individu. kita perlu menjenguk kembali dan meningkatkan kemampuan Sistem Ekonomi Islam dalam mengwujudkan kemajuan. Seperti juga Tabung Haji dengan konsep yang pada asalnya dicadangkan oleh Professor Di Raja Ungku Aziz. Ia meletakkan prioriti kepada perniagaan sesama Islam sebagai asas mengembangkan rankaian perniagaan yang efficien dikalangan ummah dan untuk kesejahteraan ummah amnya. Dengan suasana subur yang wujud kini di Nusantara .

Tambahan pula jumlah zakat yang telah dibayar. Dalam hal ini pembayaran zakat harta dan zakat perniagaan bukanlah sesuatu yang terlalu berat hendak ditunaikan. Tetapi ini tidak seharusnya dengan cara merampas harta atau menindas bukan Islam. perniagaan Melayu di Malaysia kini bukanlah dalam keadaan biasa. Cuma dalam konteks Jihad Ekonomi. Harus diakui kemajuan perniagaan Melayu memerlukan kesedaran dan kerjasama para ulama dan ilmuan Islam. .Keuntungan yang diperolehi pula membolehkan peniaga beribadah dengan membayar zakat dan mengeluarkan sadakah sebagai amal jariah untuk bekalan di akhirat nanti. apalagi dengan budaya niaga mereka yang cangih yang menghalalkan kerakusan nafsu manusia. tetapi dengan cara meningkat dan memperkemaskan kemampuan ummah. dikecualikan daripada bayaran cukai pendapatan setiap individu. Perlu juga diingatkan. kerana Islam sebagai Agama yang adil. Sistem ini sesungguhnya lebih mulia dan mudah diterima minda Melayu. disamping menjamin kemakmuran ummah. Ini hanya dapat kita lakukan dengan mengambilkira tindak tanduk pesaing dari tamadun Cina dan Barat yang telah lama bertapak dalam pasaran. hanya mengenakan kadar yang rendah berbanding cukai pendapatan. para ulama mungkin perlu menemui kata sepakat tentang etika perniagaan yang diboleh atau diharuskan dalam keadaan darurat yang kita tempuhi kini. Galakan di perlukan daripada golongan ini bagi menyedarkan ummah akan pentingnya perniagaan untuk kemajuan. kemakmuran dan kesejahteraan ummah dan hakikatnya yang sistem perniagaan Islam yang unggul sebenarnya telah lama wujud untuk tujuan ini. Sesungguhnya Sistem Ekonomi Islam adalah selari dengan fitrah manusia muslim dan keinginannya untuk hidup dengan lebih baik didunia dan akhirat seperti kita mohon setiap kali selepas sembahyang. malah lebih menyamai keadaan darurat ekonomi ummah. Gerakan Jihad Ekonomi yang kini mulai dilaungkan sesetengah pihak ada betulnya dan perlu diberi perhatian.