You are on page 1of 7

CERITA BERBINGKAI

Definisi
Cerita Berbingkai disebut sebagai “cerita dalam cerita”. Ini kerana ceritanya terjadi daripada satu cerita pokok dan didalamnya terdapat berbagai-bagai cerita yang lain. Cerita-cerita yang terdapat di dalam cerita pokok dikenali sebagai “cerita sisipan” Cerita itu bersambung-sambung serta berkait dengan cerita pokok . Cerita pokok berkait dengan cerita sisipan melalui tukang-tukang cerita. Tukang-tukang cerita berperanan sebagai “penghubung” antara cerita pokok dengan cerita sisipan. Cerita sisipan disampaikan oleh “tukang cerita/watak tertentu dari cerita pokok untuk menghasilkan hujah atau untuk membuktikan kebenaran.

Ciri-Ciri Umum Cerita Berbingkai
1. Dari segi isi cerita Isi cerita berbingkai berasal dari India. Ia dibawa ke Tanah Melayu ke dalam kesusasteraan Melayu melalui Arab Parsi. Unsur-unsur pengaruh Islam lebih ketara atau menonjol berbanding unsur pengaruh Hindu. 2. Struktur isi cerita Struktur isi cerita terbahagi kepada 2 bahagian iaitu bahagian pertama pokok cerita dan bahagian kedua ialah cerita sisipan. 3. Watak dan perwatakan Watak-watak dalam cerita terdiri dari watak manusia dan watak binatang. Watak manusia pula terdiri dari kalangan istana dan watak rakyat biasa. Watak binatang diberi sifat-sifat personifikasi iaitu boleh bertutur Watak utama memainkan peranan penting dalam cerita sebagai dan bertindak seperti manusia. pencerita dan watak penyelamat melalui cara bercerita.

4. Kaya dengan nilai-nilai moral yang tinggi seperti ketabahan, kesetiaan, kejujuran dan keadilan. 5. Mengandungi unsur pengajaran dan pendidikan. Di dalam cerita berbingkai terdapat banyak unsur-unsur pengajaran dan didaktik yang tinggi. Unsur-unsur pendidikan dan pengajaran banyak ditunjukkan melalui watak-watak dalam cerita sisispan.

Ciri-Ciri Cerita Sisipan
1. Disampaikan oleh seseorang watak dari cerita pokok. Watak bercerita berbagai-bagai cerita iaitu cerita sisipan dengan tujuan tertentu seperti untuk membuktikan kebenaran atau menyelamatkan keadaan. 2. Isi cerita ringkas dan pendek. Cerita sisipan merupakan satu cerita yang mempunyai isi cerita ringkas dan pendek. Cerita sisipan dapat mengawal kesatuan cerita dengan cerita pokok agar sentiasa rapi. 3. Cerita sisipan mampu berdiri sendiri sebagai cerita berasingan. Cerita sisipan mampu wujud sendiri sebagai cerita berasingan daripada cerita pokok. Ia mempunyai kesatuan “plot” tema dan watak tersendiri. Alat mengemukakan amanat dan pengajaran Ada kepelbagaian cerita di dalam cerita sisipan menjadikan ia sebagai alat mengemukakan amanat dan pengajaran.

Karya-karya Cerita Berbingkai
1. 2. 3. 4. Hikayat Hikayat Hikayat Hikayat Bayam Budiman Kalila Wa Daminah Bakhtiar Seribu Satu Malam

Fungsi Cerita Berbingkai
1. Sebagai alat pendidikan moral Isi cerita kaya dengan unsur didaktik serta pendidikan. 2. Sebagai alat hiburan Cerita berbingkai memberi kerehatan fikiran dan penyelesian cerita memberi kemenangan kepada yang berupaya menggembirakan. 3. Sebagai unsur peringatan Isi cerita berbingkai mengandungi unsur-unsur peringatan kepada pembaca contohnya supaya jangan bertindak melulu, tetapi harus menggunakan akal sebelum mengambil sesuatu tindakan. 4. Sebagai unsur panduan Berbagai-bagai cerita dalam cerita sisipan menerapkan unsurunsur panduan kepada pembaca.