3.

0

RUMUSAN Semasa berada di perak, kami dikehendaki mengajar murid-murid PSK menggunakan bahan bantu mengajar, bahan bantu belajar yang kami gunakan ialah kad imbasan, kami memilih kad imbasan kerana ia merupakan alat bahan bantu belajar yang senang untuk digunakan dan praktikal untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Pembinaan bahan bbb merupakan proses yang memerlukan kami bersabar dan tidak terus berputus asa, selain itu juga pembinaan bahan bbb ini memerlukan perancangan yang sistematik dan kerjasama yang erat dengan rakan sepasukan. Tanpa kerjasama yang utuh serta pembahagian kerja yang adil, projek PSK ini tidak akan berjalan dengan lebih lancar. Selain itu juga, kepentingan bahan bantu pelajaran tidak dapat dipertikaikan lagi ini kerana bahan bbb ini tidak boleh lagi dipisahkan daripada diri kita sebagai seorang bakal guru. Antara kepentingan-kepentingan penghasilan bahan bbb ini kepada murid-murid ialah bahan bantu mengajar dapat membantu para guru dalam menyampaikan pengajarannya secara berkesan, seterusnya mempunyai dapat pelbagai mempelbagaikan corak interaksi pendekatan antara pengajaraan yang isi objektif pengajaran,

pengajaran, guru dan pelajar. Selain itu juga guru dapat menyampaikan sesuatu konsep dengan lebih jelas Melalui penghasilan projek di perak ini juga, hubungan antara pensyarah dan juga rakan-rakan seperjuangan pismp 5.12 menjadi lebih erat. Kami juga berbesar hati dan berbangga kerana bahan bbb ini telah berjaya kami siapkan mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan. Kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah pembimbing, rakan seperjuangan pismp 5.12 dan rakan-rakan yang lain yang sanggup membantu ketika kami menghadapi kesukaran.

1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful