NEUE KATHEDRALE DES EROTISCHEN ELENDS

(jaarring 7 : 2010-2011)

LYLIA
versie.1.0.2.6

een Neo-Kathedraals Onderzoeksprogramma inhoudende een update van DÉLIE (afloop: 1544) van voormalig Kathedraal-Auteur Maurice Scève

Huidig Kathedraal-Auteur: dirk vekemans @ het Centrum van het Gekende Universum

Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.

Inhoud

Wat is er nieuw? Over dit bestand Legende Roadmap DIZAINS

3 3 3 4 5

~2~

Wat is er nieuw?
 nieuw in LYLIA 1.0.2: o Index beginregels toegevoegd o inhoudsopgave toegevoegd o illustratie opgenomen (titelblad van Léon Ebreo's Dialogen over de Liefde) o 3 nieuwe bewerkingen o 1 nieuw dizain nieuw in LYLIA 1.0.1: o inleidende tekst 'Over dit bestand' gecorrigeerd en uitgebreid o 5 nieuwgeschreven dizains toegevoegd waarvan 1 reeds herzien o aanduiding van begin/einde van de revisiecycli aangebracht o deze what's new'-sectie toegevoegd

Over dit bestand
Dit bestand bevat de huidige stand van zaken wat betreft de tekstuele output van het NeoKathedraalse Creatieve Research & Developement Programma (N-KCR&DP) dat de naam LYLIA meegekregen heeft. Het is tot stand gekomen na een eerste revisie van de middels de blog op http://vilt.wordpress.com verspreidde teksten. Het betreft een verzameling van tienregelige gedichten waarvan elke regel ook 10 (uitzonderlijk 11) lettergrepen telt, opgesteld in het rijmschema ABABBCCDCD met als alternatief ABBABCCDCD. Hoewel dat duidelijk in de initiatie van het programma als regel stond, werd daar vooral in den beginne, mede door de tomeloze schrijfwoede van de auteur, zwaar tegen gezondigd. Deze eerste revisie, LYLIA 1.0, stelt daar paal en perk aan. Voor de bruikbaarheid van de code in latere cycli van dit programma is een strikte naleving van het in Maurice Scève's DELIE gehanteerde keurslijf immers van primordiaal belang. Zonder dat kan je net zo min een update maken van die DELIE als dat je dat zou willen doen van zeg maar Word zonder alinea's te gebruiken. De strikte vorm is, met andere woorden, een validatie-criterium voor de geproduceerde code, zonder die vorm is er geen geldige LYLIA-code.

Legende
Per pagina treft u drie dizains aan, met telkens    rechts uitgelijnd een link naar de oorspronkelijke post op de vilt-blog (ik geef ook de titel daarvan mee omdat die soms relevant is voor de inhoud) het dizain zelf een vermelding van de onstaansdatum van het origineel en data van de daaropvolgende revisie(s).

~3~

Roadmap
In latere versies van dit bestand (LYLIA 1.01, 1.02 etc) zullen o.a. geïmplementeerd worden:         documentatie van de geproduceerde code relevante zaken uit de LYLIA-FORSCHUNG, een offspin van dit programma een inhoudstafel een register van eerste regels (geïmplementeerd sinds 1.02) een register van eigennamen een register van 'titels' een lijst met wijzigingen t.o.v. voorgaande versies een betere Roadmap

~4~

Ik zie mij in de parel van uw traan. haar golven vlak. Het doffe nu verlost ons geen seconde & Op het spoor van later staat slechts nijd. bazen slonzen Met hun macht & pardoes burgers plonzen In alg & vet op lagen cellofaan. Het stille.[Toi seul as fait. Natte pluche purpert uit bedropen Monden. 13/03/2011 [de gevatte tantaal] Hier waak ik & ik sta er hels omrand. 13/03/2011 ~5~ . sterfte van heden In versplinterd bloedeloos verleden. het einde van deinen. Daar verscheuren mij de eigen honden: Al 't schone is verdwenen uit de tijd. Het gouden toen verraadt ons nu als zonde. 10/09/2010 rev. draad belet van bloed het lopen In de wrong van polsen. Toen gleed jij binnen in mijn dode web Een straal die zich onmetelijk verbreedde. 10/09/2010 rev. Hoog in het donker klimt jouw stilste zucht De vlam waaraan mijn einder is ontbrand. de taal jouw lucht. Een rechte lijn. que ce vil Siecle avare] Het macadam barst uit in zwarte scheuren Wijds de leugensgeulen liggen open. hoor stemmen gonzen. 10/09/2010 rev. Slijm voedt de schimmel op het gebeuren. witte uur dat ik nu eeuwig heb. Zo zat ik in haar lichaam vast & blak: Mijn adem zocht verlossing in het reine Maar vele tongen stonden te dreinen Van afwezigheid. Jouw beeld bereikt het oog maar niet als vrucht. Ik kijk u aan. 13/03/2011 De zee verstijft een tel. Ik geef de pijn mijn klank.

Of wou jij van een adelaar de hoge vlucht? Ik heb voor jou jouw eigen hemel klaar. Uw maan heeft al mijn nachten omgedicht. ik schrok. In het duister ligt u als betovering: Ik zie er schatten in. 21/11/2010 rev. & dag. Ons verleden wordt tot wit gewist. zwaar. 18/03/2011 ~6~ . Of wou jij uit mijn hel de diepste zucht? Ik laaf mij als een slaaf verslaafd aan tucht Of wou jouw tong mijn rijkdom proeven? Ik strooi mij uit in plooien van het droeve Of wou jij nu het reine & mijn pracht? Ik ben dit al. dit niets. & glinstering. & nacht. Het vult de ruimte op tot aan de nok Ik kus uw huid als reine zonnestraal & Lach uw lach bij ‘t vallen van uw rok. & er is niemand anders die het mist. een donk’re groeve Waarin jij zingen gaat. uw licht.[verzilvering] Uw licht maakt van mijn hok een kathedraal. Ik voel u als een boom zijn zon. Wij worden langzaam van onszelf ontdaan: Jij kan niet wachten op een nieuw bestaan. 20/11/2010 rev. het is mijn ommering. Uw adem ruist. 18/03/2011 [revelatie] De kale takken met hun strak gebinte Steken blind in een brij van dichte mist: Er rest ons niets van het beminde. 22/11/2010 rev. Ik heb al lang mijn ogen toegedaan Ik zie dat wit & wat ik was met spijt. 19/03/2011 [her story] Ik zal jou nog een ketting maken. Jij staat te springen in die lege tijd. U bent mijn lust & avondmaal.

Ik wil de tijd er uit. u bent daar niet als deel & Wat naar binnen wil beweegt te veel. Wij staan niet hier. een kei. het tedere sterft. alle hoop ligt brak in het water. Een wereld sterft. Ik voel het kolken in jou woord ‘weldra’. 48 of 77?] Ik rijs uit eigen as & stijg & brand Mijn wonden helen snel voor nieuwe pijn De zeven onthoofdt de één in dit land Die door de eerste slag genekt wou zijn.[was het nu 187. Het is als glas & spiegelt onze zielen. naar ‘zelfs niet in de Stix’. nu is neen. 23/11/2010 rev. Wij zijn onbreekbaar heel. De regen op daken herhaalt slechts de slaper In ritmisch verval. een wij. & die Feniks van je vind ik ook maar niks. de weelde van later Verwelkt. Jij gaat van ‘wel‘. Wij stranden op de randen van het ooit. 24/11/2010 rev. reikhalzende halmen. rev. Dreiging doemt op. desengaño] Droefmonden drijven. 24/11/2010 rev. noch Hydra’s venijn. Niets waardoor u alles kan bezielen. 14/03/2011 [de verstrengeling van engelen] Ik lach het buiten uit dat in mij wil Het reine deel dat leeft van u vernielen: Dat leed. Vertrapt in de loop van kille lusten. Kinderen zingen. 13/03/2011 ~7~ . & ik wil ja. men vraagt te berusten. Prometheus niet. fado. armada’s aan kusten Gebrek aan geweld. uw beeld staat immers eeuwig stil. 14/03/2011 [whisky. & nooit. wég die helix: Niets is nu. het doffe nu dat hij erft. 02/03/2011. uw gillen is galmen. De tuinen van toen. & Niemand ziet hoe één wij zijn.

een lied Van licht dat in uw kamer klatert. Ik leef in jou heel stil & minuscuul. 02/03/2011 [sneeuwpret met ogma] Hoor jij de stilte al. Ik ben nochtans zoveel gezoek niet waard. nacht die blijft maar duren .[aubade] Achterwaarts bevrijding in de luchten ziet De nacht. hand Die uw gordijnen schuift & heft & zand Kust uit uw ogen deze mond van vuur. Ik schitter thuis in jouw haar. mijn ijs brandt fel. Ik zing eenzelfde lof als ooit een skald & zie: mijn vuur bevriest. elk dier een vlek Die naar het nachtzwart van de aarde bekt? Ruik jij buiten in de vrieskou ook het hout Dat in de kachels brandt als vluchtig goud? Ik heb mijn spreuken voor jou uitgestald Ik snoer jouw hemel vast aan deze hel. 01/03/2011 ~8~ . Mijn ziel was kaal. 29/11/2010 rev. ik bestuur Jouw lach & spin mijn zon jouw leven in. Minutieus uw huid voor ‘t nieuwe uur. ik sliep als een crapuul Tot jij mij wekte. & Als jij mij dan raakt. Jij hoort een twijgje breken als ik brul. is ‘t onverwacht & Schrik jij dat jij mij zo openbaart. ik ben erin. Dame: dit is jouw dag. 26/11/2010 rev. Ik had geen god verzocht mij jou te sturen. 27/11/2010 rev. Op zoek naar mij: jij wil mij van de kaart. 02/03/2011 [ein jeder engel ist schrecklich] Jij port & roert met stokken in de nacht. waar ik mij boven zee & land Verhef & u ontwakend strelen kom. het klankgebrek Dat na de eerste sneeuw het land bedekt & Alle ruimte in een laagje wit betrekt? Zie jij de kraaien ook.

& U ontsluit het feilloos keer op keer. 01/03/2011 [rotonde] Hier is alles. De nachten stapelen De lagen donker op de lagen zwart & Het duister komt de dag insijpelen. mijnheer?”). hoe vol is toch uw zijn! Mijn woorden branden niet. alles wederom. Mijn klacht streelt niet het roze op & open. De sterren suizen naar hun oorsprong. hoog. ondanks het ‘foute’ rijmschema) ~9~ . 02/12/2010 rev. Drie koningen Op junkiebenen strompelen gekopstanst Onder de lens. Ik mag op uw zon niet langer hopen. Daar ben jij. Een meisje wil zingen Van weleer (“mag ik u iets vragen. Middenin dit licht ligt Het duister dat ik overdraag. te veel venijn. Mijn grote zang roept universa t’rug. Ik hang in u als in een ijzeren maagd. Er huist verlatenheid in alle dingen. ver. Wij zijn u daarvoor dankbaar. De nacht omsluit mij als een sarcofaag. Maakt de ruimte droef & klein & hard. 08/12/2010 rev. Uw schijn Is hoe mijn vuur zich aards heeft ingericht: Links. het cijfer is mijn hart. rechts. Ik leef mij in. lieve heer & Wij verlangen ook niets anders meer. bijna middernacht] De stad is glas.[oprispingen uit de maag van nuerenberg] Alles is hier. Hoge kerstversiering glanst In lage etalages. Ik gun de toekomst slechts mijn rug & Draai het vlieden van de wereld om. De stad ziet ons & wij de stad niet meer. 01/12/2010 rev. Blauw. vlug: Niets is hier. 01/03/2011 [berchem. Mijn verzen raken niet het weke van uw hals. 01/03/2011 (ongewijzigd.

uw ogen fel. Uw ochtend glorieus. die niets van u. Uw geest is het klare achter donkere luchten. Waartussen ik geheel wou verdwijnen Gij.[gedateerd] U schrijdt met in uw sleep een sterrenbeeld. ik die niets van mij Weerhield. Mijn woorden sterven uit tot lege galm & In de stad vol haat & infamie Lig ik omwikkeld in een vale walm. uw kijken zo oneindig rond. Nooit kan ik uw wezen nog ontvluchten. 09/12/2010 rev. 13/12/2010 rev. Uw lichaam is van g*d ons meegedeeld. Het bloed op de sporen. 01/03/2011 [fatale schuld] Uw mond. de grijze Smurrie. Uw luister is een kluister voor mijn zuchten. Nijd in de liezen. het krassen van het krijt Uw lijfje dat trilt & stamelt ja. ik zal. vingers die wijzen Het gelijk dat niet ophoudt met het spijt (Het stof wil maar niet onder het tapijt) De stem die breekt in het holst van de hal Het schuldbesef. uw adem lijnen. 19/12/2010 rev. de subsidieregeling. Ben ik van uw verschijnen blasfemie. & ik betaal Met al dit moois als interest erbij Sinds toen uw gunsten af met dode taal. uw zucht in mij : Dat leven leende ik . 01/03/2011 ~ 10 ~ . Het raken van uw arm aan de mijne. Het frêle waaruit u toch zo klaar ontstond. Ik spartel in het ijle als een ridicule zalm. Het boerse ontkennen van het wijze. 01/03/2011 [verband] De deregulatie van de dienstregeling.

25/12/2010 rev. Waar niets haar uitgestrektheid vindt. Nu vermijd ik dat men mij moet mijden. verbittering. Intieme waarheid tot diep in het boek: Het laatste blad. geen tel kan daar ooit verdwijnen. Dan was dit nu geen tijd die iemand wou: Geen oord. 20/10/2010 rev. 25/12/2010 rev. & Als ik zie hoe alles nu verdween. Hoe het rechte rood werd omgeplooid & Hoe mijn hout met goud werd opgetooid. dat lees ik nu. lijnen Niets uitlijnen. 01/03/2011 ~ 11 ~ .[lach] Als alles zo aan alles raken zou. de afgrond van mijn lijden. Mijn ogen niet die zagen het verraad. Mij moet zien. alles trekt tot punt ineen. De lege lijnen van uw schittering Die steeds verder in het donker glijden & Mijn verval erin. Zoals uw adem toen aan de mijne. te laat. 01/03/2011 [het bestaan overwonnen] Noch nu. & Waar u leefde niets meer van leven & Waar wij ademden van ons geen een: Als al het niets duurde maar heel even. noch toen heeft zichtbaar ooit bestaan: Ik zag mijn kijken in uw ogen in Mijn ogen & uw beeld wou daar gaan staan & Niets van mij kon nog de wereld in. 01/03/2011 [spiegelfase] Ik wend mij af & niets in mijn gelaat Zal u nog zichtbaar verontrusten ooit. Want in uw ogen lag mijn hele zin. Mijn mond niet & het wrange in die hoek Waar het krulde ( mijn stem bloedt uit op doek) Omdat er eenvoud was in woord & daad.

Mijn wil is dood. Het polyfone zingen dat ik wou. Samenklank die voor jouw nee moest wijken. 31/01/2011 rev. waar zij nog van zingen. Elke liefde wordt gevoed door haat & nijd. De klank verging zoals je schoonheid even. Genade is er wel. blij. De lege omhaal van verlangen. het rijke. Blijft gevangen in jouw enge kringen Ontkent jezelf als heling van mijn pijn. jouw lijf te ver van hier. De kale coda aan mijn dwaze trouw. sier. & Wat ik zie is schijn & loos vertier. brug in de tijd. Elk afscheid Eist hereniging. Dat ik in jou zag & kon bereiken. Het verborgene onthuld.[via negativa] Het gezochte wil gevonden worden. Waaraan ik ons verleden meet. Toen ik al het mooie in verdriet verdronk Omdat jij weigerde wat ik jou schonk. Ik schik mij in de cel van het gemis. Jouw woord verdween terwijl de zin nog klonk.01/03/2011 [pas encore] Ik vind geen einde in dit zwart. De wereld was voor jou: gevangenis Voor mij jouw zijn dat er niet langer is. elk einde een worden. nog niet. Ik schenk je nu de ruimte open. Alle dingen hier op aarde dingen Naar de eenvoud. maar niet voor mij. 02/02/2011 rev. Mijn einder reikt niet verder dan dit lied. 01/03/2011 bloep Er was jouw woord waarin mijn zin ging leven. Maar jij wil nooit meer heel & bij mij zijn. 26/12/2010 rev. Waarin het begin is. 28/02/2011 ~ 12 ~ .

Jij bent mijn zon. & In het niets komt dan het nieuwe bij: Wij lezen daar de zin van ons bestaan. & In het zwarte komt het licht nu aan. Jij ziet. Jij bent een hopeloze lus in mijn bestaan. jij smelt als was in mij. maar kan niet uit jou gaan. De nacht wil naar een dieper duister gaan. 28/02/2011 [knor] Ik zie jou daar. jij bent er helemaal. Ik klamp je aan. Jij houdt mij vast & weet wat ik verzweeg. & Diep in ons haar lied. 28/02/2011 ~ 13 ~ . De zwarte ruimte in haar grondtoon dwingt. ik lijd een diafaan bestaan. Een eenheid die geen einde kent of vindt. 03/02/2011 rev.[dageraad] Nog eerder schiet de maan los uit haar baan Of brandt de zon in zwarte sintels uit Dan dat dit licht van ons wordt uit gedaan: Het vaste stralen van ons aards besluit Dat jou & mij in d’ hemelen ontsluit. Ik wil wel weg. & Daar van liefde onbedwongen zingt. Mijn nachten verdagen. Het woord. die klaarte vindt. Ik kleed jou uit zodat ik alles weet. Jouw licht brandt door . Een schoonheid die de wrede tijd ontspringt. is tot zucht vergaan. alles is heet. 28/02/2011 [de kus van cusanus] Onze lijven staan als één gespannen & Van verlangen vangt het ruisen aan: De kus heeft elk spreken al verbannen. ik verdraag jou als leed. jij vloeit weerom in mij. 08/02/2011 rev. 03/02/2011 rev. er is hier geen verhaal. Ik loop mij dood in jouw doodlopende steeg. verbrijzeld. Ik vloei in jou.

openbaring Van hoe ik bloed in mij. Ik bracht jou van een bloem de lieflijkheid. De glinster in je ogen toen ik bij je lag. het bleke licht erin. Ik likte van jou lippen honing. een eindeloos begin. jouw hals. In de stilte klinkt mijn zucht als donderslag. Jouw letters dansen in een land van ooit: Jouw huid. 28/02/2011 ~ 14 ~ . Mijn komma knielt. 28/02/2011 [open boek] Ik heb jouw blik gezien. & Toen gaf je mij naakt mijn ontslag. eeuwigheid. Want jij vergeet het vlees. die trage dood. 28/02/2011 [over de onderstand] Het leed verschrompelt in de ledigheid. de droom er rond. Jouw mondigheid heeft iedereen verblind. Hoe wij twee als zwarte gouwen waren. De liefde sleept zich als een slak door de tijd. Ik lees jou overal & zie jou nooit. Jij bent constant mijn overvloed & nood. Heb ik onttovert tot gezin. 13/02/2011 rev. 12/02/2011 rev. Zij smeert zich uit in haat & schuldbeslag. gezelligheid. 14/02/2011 rev. Wij hadden onze handen & een lieve lach. Symbool van hoe ik mij in jou ontbloot. maar ik ben niet blind: Jij bent van ondergang het troetelkind. Van aarde & hemel één groot verbond. Ik spreek U uit. jij doet zakelijk. Ik spreek van goden. Nu kan jij enkel nog naar boven staren. treurnis die jou tooit. Ik zal beschrijven hoe je ooit bestond. Ik wou je hand nog zoenen als een ding. Jij spreekt van liefde.[strange effect] Het rare is: dit is verschrikkelijk.

Het beeld is scherp. Ik val uiteen in klanken. dromen die jij nu begeert. een storm door straten. 28/02/2011 [tight] Ik heb jouw schoonheid in mij uitgebreid. Het is een woud waarin ik kan verdwalen. In de crypte schrijf ik jouw naam in mij. & Ik heb moeite om het te vertalen. jij monsterlijke zon. 28/02/2011 [tant pis] Ik lees het zonlicht als haar lichaamstaal. verzamel mij tot klei. Ik ben alleen. Ik ben het stof & jij de kathedraal. de echo van een gil.[reportage] Ik wou mijn dood verslaan in rake woorden Voorspellen hoe de wereld mij ontbeert. Misschien is het wat voor tellen later. oorden Doemden op. Als jij dit leest & dit jou binnendringt: Jij bent mijn lucht. er is een rechte lijn: Jij stoot mij af. beelden. koud & stil. 15/02/2011 rev. De populatie is nog onbereid. Ik adem uit. Het licht valt binnen zoals jij het wil: Ik dwarrel rond. vuur & water. kan nu geen mens betalen. Ik vlieg in jou. ruis. Er is een vogel ook die heerlijk zingt. om niet meer mij te zijn. Ik lig te branden in een houten huis. er zijn geen goden thuis. Ik word er klein van. aarde. Ik adem in. Ik kleef jou aan omdat ik ooit in jou begon. 16/02/2011 rev 28/02/2011 ~ 15 ~ . Ik woel mij bloot. Mijn pad liep in zichzelf verloren. Maar ik heb een klank gemaakt waar jij in klinkt. Jij hebt al lang jezelf in mij verleerd. 14/02/2011 rev.

bekent een traan: Het diepe heeft verscheidenheid aan pijn. Er zijn nog lagen aan verworpen zijn. De dagen korten. Het blijft niet groeien uit één korrel graan Ik zie het trillen van het spinnewiel Het uur van het snijden. meesterlijk gebaar: Jij hebt voor stilstand in jouw vlucht geen tijd. een bol. De bleke schijn. 16/02/2011 rev 28/02/2011 [angelisch] Het ware heeft van engelen het haar Dat in dit slijk verglijdt tot nare nijd. Jij staat ernaast alsof het niet de jouwe zijn. hoe de winden jagen op jouw ziel. Ik heb in jou mijn daden aangericht. Jij die hongerig kwam aangevlogen. Het frêle licht van mijn bestaan. 17/02/2011 rev. ‘t scherpe eraan. Een bel. De volle impact van de verre maan. het er om vragende. Het licht valt in mijn glas. 17/02/2011 rev. Ik hou je hand vast. haar zon. de hel was het misschien Het tollen los van dolle argusogen. Jouw dag in mij verschijnt als licht: Ik draai mij om. Prometheus die zichzelf in mij wou zien. die traan. 28/02/2011 [woef] Mij heb ik met jouw dromen aangedaan. Hoor. Ik heb jou in mijn verzen uitgeschreven. er komt een einde aan. Ik heb helaas ook daar mijzelf gezien.[reflectie] Jouw ogen zijn het wederkerende. Ik heb jou als een standaard opgericht. & leeg is dit leven. De aarzeling. 28/02/2011 ~ 16 ~ . Jij sluit je ogen als ze branden van spijt.

27/02/2011 ~ 17 ~ . & Was te lang afwezig als cocon. & Van je huid voel ik een tinteling. 18/02/2011 rev. de vogel die er was. aardse bekentenis. Dat woord & daad nog rijmen in de tijd. Ik wrijf mijn zwart af aan dit lege blad. Daarbuiten voel ik slechts de ergernis & Binnenin het knagen van gemis. Die zich tot vlinder in jouw hoofd ontspon: Ongehoord gefladder van de Helicon. & schijn Waarin ik zin kan zien.[tijdloos] Er is nog steeds een toestroom in mijn lijf. Stil. Beweging die vergeestelijkt. een zijn Waarin jou lichaam vast staat als een feit. die zeldzaamheid. Stof in de wind. Het lege altaar is getuigenis. Ik wentel mij in de verdoemenis: Ik heb het mooiste toen & nooit gehad. Er komt geen woord of mens meer aan te pas. er komt dan iets Tot stand dat alles gaat bewegen. Een sterk infuus van jouw betovering: Jouw haren zijn het woelen waar ik drijf. 27/02/2011 [opdracht] Ik heb mijzelf bij jou gevonden: niets Dat kolkend is & daarom neigt naar leven: Het is een waar ontstaan. een nieuw gegeven. Brand een eind aan alles vóór het begon. 18/02/2011 rev. 18/02/2011 rev 27/02/2011 [fladder] Er is misschien een raamverhaal. even Ons tot zin verheft. dat gras. van hoe kwetsbaar al het ware is: Die steen. Ik heb in mij het woeste van de zon. & Van je strelen nog de loutering.

Maar niets is er dan laster. Een poort verschijnt. De taal verdwijnt. realia.rev. ik wou Dat ik elders was. 26/02/2011 [wuweiuweiuwei] Hopeloze zuchten ademen wij Omarmd als één uit monden in & uit. een deftiger persoon.[mozart had geen weet van die kavekes] Er hangt bloed aan mijn glas. Wij rollen om & om. zulke constellatie. tot tol vergaan. Wij verliezen ons in ons. U wil geen wij. die nooit & nergens iets van haar voldoen: Zij schittert in mijn hoofd als LYLIA. lage hoon. niemand wordt nog gehoord. Maar niets van wat wij maken hier of doen benadert haar. 23/02/2011 rev. vergeefs om jou ween: Ik ben verderf op een beeld van ons bed. Ergens in de rij. oneindig is haar zoen. een huis & een vrouw. een kwade hond erbij. 27/02/2011 [constellatie] De dag slaat aan & ik ontdubbel mij In wat ik was & daarvan emulatie. Er is geen leven meer. Zie hoe ik kronkel. de dood is wet. Er komt in ons een einde aan het woord. Een lichaam rolt dan toch een ander uit. Verbeten leed & alom licht rond mij Waarin jouw huid verschijnt als simulatie Van haar schoonheid. Een tuinslang ook & elke maand mijn loon. niet zo die stroom in gaan. Niemand wil erdoor. 21/02/2011 rev. Ik woeker in het gat waar jij verdween. Ik zie in vuur & vlam mijzelf vermoord. niemand wil vooruit. Iedereen heeft alles in getallen omgezet. 19/02/2011.26/02/2011 ~ 18 ~ .

Mijn vuur is stil & als vermoord zo koud. De avond valt.[herinnering] Ik jaag op jou door donkere nachten & Zoek in wouden naar een spoor van jou. ik kom niet vrij. 24/02/2011 rev. 03/05/2011 ~ 19 ~ . Jouw ogen zijn als felle lampen klaar. De dag is aan het duist're slechts de braam.26/02/2011 [excellende] De nacht sluit aan de nacht. Ik sluit dat lege venster beter maar. Is mijn hoop voor 't toekomende nihil: Jij bent slechts daar waar al mijn jagen faalt. maar ondergaan Wat er ontstaat & daarin opengaan? Ben ik verkeerd als ik het leven wil. Mijn daden zijn in taal & jou vergaan. wat woorden. 23/02/2011 rev. Jij. Ik ben voor jou slechts voornaamwoord: Bestaan is toch geen ik. zacht & stil. mijn liefde. godin in 't diepst van mijn gedachten. Met jou erin & warm & zacht & stil? Droom ik dan & is dit. Jouw handen strelen manestralen daar. jouw lijf verschijnt aan mij: Jij danst daarbuiten in een duister raam Jij zingt er zacht & fluistert zwoel mijn naam.26/02/2011 [persoonlijk] Jij hebt mijn woelen met jouw zijn verstoord. Wuift & lacht & wil niets van wat ik wou Hoezeer ik ook genade wil bij jou: Een ogenblik. Als ik spring dan zijn wij weer een paar. Jij bent van heel mijn wereld stil de spil & Nu het gebrek mijn zijn tot niets bepaalt. Jouw haren van vergeten zon gebaar. fout? Ik brand ‘s nachts & overdag is het kil. 23/02/2011 rev.

03/05/2011 [lauratische revolutie in de orangerie] Ik zie je lopen in een tulpenveld. Jij breekt mijn blindheid open met geweld. 24/02/2011 rev. realiteit van steen. Ik ben het kwijt. niet één. roze. Er komt een oproer in mijn barre land De kleuren rukken op van aan de rand. maar er is geen dag meer bij. Pruisisch blauw: Jouw oker zet hen allen naar jouw hand. De zon verbleekt jouw haar tot schittering. er komt een glinstering. Zwarte nevel waarmee ik ben verloofd. 26/02/2011 rev. Nu ik bezwijk voor jouw betovering. Mijn oude trouw aan jou die spookt door mij. Hemellichaam jij. Alles is aan onze zon verhangen. Al die uren. 27/02/2011 rev. Jij bent vergaan tot schimmen in mijn hoofd. Mijn zwart verdaagt. De duisternis waar ooit jouw licht verscheen. ingelijfd in mij & Ik verdwijn in jou & niets zijn wij.[darkness darkness my old friend] Alles wat ik wou. Een trilling in een trillen dat verschijnt & Weer verdwijnt. een harde naam erbij. & Aan het hogerop komt nooit een eind. 03/05/2011 ~ 20 ~ . 03/05/2011 [weg] Stijg jouw negentigduizend mijlen hoog & Zie de nietigheid van elk verlangen: Hoe groot ben jij? Het leven is een boog. turkooizen. & Van die vele stralen geen. zo zacht & ondoordacht Werd koud & hard. Hoor hem stralen diep in de gezangen. Het is de nacht waaraan ik ben beloofd. Afwezigheid die ik nooit had verwacht. dit rijk is nu van jou. Karmijn.

het volle niets Dat je in ons bed ten tonele bracht. De ondergrond van ruimte achter jou. Er is dan lang een wezenlijke stilte. Dat alles goed is. Niets kreeg & niets nog restte van mijn kracht. Het is er triest. Kus waarin de tijd vergaat tot later. Berekend verraad. & ondoordacht Dat ik jouw liefde wou. Hij zegt (echt) dat niemand hoeft te boeten. 07/03/2011 rev 15/03/2011 [de schouwburg van je rug] Hoe onvoorzichtig toch. Jij hoort die dingen liever van de bank. Jij ziet dan mij heel even. De woorden die je sprak. Hoezeer jij in mij kwam. ik hoor de zee. Mijn graf. Een waterval die steen & gras wou zijn. De genadeloze kracht van water. het bulderen van schijn. niets nog hoeft te moeten. Ik zie jouw schaduw & ik doe niet mee. uitgedeelde macht Waar ik mij tot niets & niets mocht splijten. Waaraan ik mij kon spiegelen. 09/03/2011 ~ 21 ~ . kent niet zo goed onze taal. Hij stamelt fel. leeg. De woorden vallen om tot louter klank. het laffe bijten. niet echt in dank. Jij ziet de zon. Jouw holle woorden klinken nog. 02/03/2011 [pik de kip] Het kille waar ik in wil & het blauw. dat holle iets. maar voelt alleen mijn kilte. omgeven door de groei van pijn. jouw krijten. genant theater. hij staart naar zijn voeten. hij brengt jou mijn verhaal. het niets Dat niets ziet. Streling zonder hoop. Mijn hand is een schelp.[verbi epileptici] Er komt een man.

Het wieken dat in elke schouder zit. het bot. Zij heeft geen tijd. Jouw haren willen wolken lieflijk aaien & Van de goden is jouw huid legaat. schreeuwende & dodelijk. Haar vorm brengt in het licht het licht teweeg & in het licht is zij wat zij het licht verzweeg. Ten einde zal ik steeds het wijken zien Het schone dat jij in mij hebt gehad Jouw drang naar meer van mij. Het geborgene ranke van de pit. groot misbaar Van schoonheid. wikkels rond het boze. 21/03/2011 ~ 22 ~ . gevaar Bent u. Een wit waarin dit leven als gegoten zit Omvangrijkheid. Haar grote wit is donker. uit armen dadelijk De vingers willen uw pornografie. geen plaats. ik zal in jou verwaaien. Maar elk verzet is slechts verstandelijk Het voorhoofd brandt. uw licht valt aan & Fragmentair uw klank slaat aan. staar Op het oog van de wereld. 09/03/2011 [doe het niets] De moeder aller dingen heeft geen wil.[sententia] In het rode blijft er nog het roze. zij is heel leeg. Jouw lach door parken zweeft & elke straat Is blij als zij jouw stappen ondergaat. Ik wil haar niets. 15/03/2011 [neerschrijven] In flitsen zie ik u. haar razen stil. Het ogenblik dat ik jouw volle tover had. Mijn zin. zoals een gele bloem blijft staan In het midden van een winterbos. een dodelijk gebrek aan god. het midden laait & zie: Uit schouders armen.

Het klare vloeien van de klank tot taal & Heel de luister van muziek erbij. Een antwoord dat slechts leegte is. het dippen. Gebrek aan stilte dat je wil verlaten. De reine voortgang van een madrigaal. Uw licht is vast. 30/03/2011 rev. Ik heb haar altaar gevonden. Mijn taal verstilt in onze siddering. 02/04/2011 [uitgeflitst] Uw wereld lacht om mij. Er is geen uitweg meer. De noodzaak van het leed bij wat ik hoor: De echo van uw lied is mijn gemis.[idee van het lied] Jij bent verhelderend een stem in mij. Het beeld van een lach die weg blijft glippen. 03/05/07 [besh’no az nay] Zie de ogen die in ogen breken. Het is een hemelpoort waardoor ik glij. dit moet zo zijn: Ik hef uw armen hoog. er is geen vreugde bij. de plek Die ons tot haar vernauwt. Rode kronkel in water. De zekerheid van evenwicht & schaal. een stek Waar alle talen het spreken laten. Het lied dat in de keel blijft steken. 05/04/2011 ~ 23 ~ . ik beef & brand erin U bent mijn lot. uw huid komt vrij. De kras op de puzzel van lippen. Het duistere waarin ik alles hoor Is bij die zang het antifone koor. Het rustpunt in de ogen van een gek. er schuilt Een demon in dat jurkje van satijn. uw lichaam huilt Uw lippen staan verbeten strak in lijn Uw woorden houden huis in mij.

Jij bent mijn enkel doel. gebald Tot een vuist tegen god. mijn nieuwe jongensdroom. die vaste dreun Ben jij de samenklank & ondertoon. waar ik nu ben beland In het alsof van je likbare hals In het aaibare van nooit. Ik ben gevangen in jouw oogopslag Er is niet langer iets dat ik vermag Jouw haar was goddelijke streling & Ik verga daar waar jij naast mij lag Jij bent mijn lucht. weg in een wenk. De melodie die stuwt. & ondergrond. Later. Een boom in bloei. het zijn dat zal. 13/04/2011 de diepste snaar In mijn kloppend hart. jouw sluikse haar Ik doe jou open in een weids gebaar Ik wil mij blijvend laven aan jouw mond. Jouw naam is in mijn bloed een deun. eenheid in zand & Er het wachten is op het waaien. indien.sa aha ra Erna. een laat getal. iets In mijn tellen vergeet. Daar waar ik je hebben wou. nadien. diep in de Sahara Waar ik een korrel ben. Ik streel de aarzeling. 07/04/2011 ademnood Het wordt nu alsmaar droger in mijn huid Het vocht verdwijnt terwijl ik aan jou denk Mijn lichaam strompelt in een vast besluit Straks word ik stof om jou & wat ik schenk Is dwarreling in licht. & wonderschoon. mijn adem als ik zing. het malse Vergeten dat ik ooit elders was. 13/04/2011 ~ 24 ~ . & ik staar Jij bent mijn firmament.

Een samenspel van angst & falen. mijn woede & mijn haat voor u. De trein die u bracht liet u niet meer gaan. De kracht erin. hoor. dat zachte. De tijd als tol op tafel staat hier stil Ik draai rond jou nu jij dit leest. Dan bent u niets. ik draag jou op handen Jij. Te lage landen waarin wij dwalen. niet meer dan nu. 14/04/2011 ~ 25 ~ . een tel. 14/04/2011 [dwingende wens] Ik zag u allen in dat weerlicht staan: Er was gestamel. harde tucht De zon verdween. lieve lied Ik mis jou niet. Vuur waarin ik brandend wil belanden. Een tijd onrijp voor die verhalen. 14/04/2011 [you angel you] Ik hoor jouw adem elke avond. Mijn leed is wat er altijd is geweest. Ik heb mijn falen voor u uitgespreid. Elke dag die ik tevergeefs begin. er gaat niets van teloor Ik streel een lelie terend op verdriet. droefogige. Ik smeer mij met jouw smarten in. er kwam een zware lucht. u versmolt tot zucht.als een blad dat krult Onwaardig ik & jij. & ik er middenin. Het hoort als afscheid bij een levensfeest. Jij ligt op mijn tong. Als u niet geeft om wat er leeft naast u. ik zie haar wereldwijd. & Nergens zijn er nog gelovigen. mijn wereld. Jij bent de ware engel die ik wil. Er waren dodelijke regels. Ik zie jouw ogen maar jij bent er niet. Mijn angst. Geef mij haar lach.

Jij bent de zon. wij. hun mooie lach. Ik leef in jouw heden. & Straks komt de regen. geluk dat jij mij gaf Ik vind slechts nacht na nacht dat dode ding.[als een geschlagen hond] Ik zoek vergeefs in mijn herinnering Een blije dag. Spiegel in een spiegel. 17/04/2011 [eternel. wil niet verdwijnen. ongehinderd Omdat ik naast jou nu geen plaats meer ken Jij bent mijn ruimte. hees] Ik ben in jou verhaakt geraakt. Jouw oog is beeld. de regenboog. de merknaam van mijn dichtershel] Ik zou de zang van liederen herschrijven & Kathedralen bouwen in mijn taal Opdat jij toch bij mij zou blijven: Jij bent al eeuwenlang mijn ideaal. Jij hebt mij met jouw eeuwigheid bekoord. de ziel in mijn verhaal: Ik heb visioenen van hete woestijnen & Daar dan de oase van jouw dijen. Mijn oude lust & wil & hoe jij laf & Dwars & dwaas mij enkel zag als straf Omdat ik aan jouw eisen niet voldeed Omdat jij niets vermocht. Jouw lippen zijn mijn hemelpoort. lucht aan jou verslingerd Krult woorden om & om & elk gebaar Zucht steels om jou. jouw haar In mijn adem. spraak waar ik aan wen. oog in oog. Het spreken van licht. de zon. De warmte die ik in jou opendeed De kinderen. jij ziet wie ik ben. een bries in jouw wingerd. 16/04/2011 [toekomst. & het je speet Terwijl ik enkel wou dat jij mij zag. 18/04/2011 ~ 26 ~ .

tot ik mij aan jou verloor. huls van mij Vezel en touw. vereniging in wij. Onzegbaar sta jij in mijn woorden stil: Het ogenblik dat ik jou zag is een heelal De tijd herleid tot een reëel getal. Jij stuift uiteen. nerveus. rammelt wat met glazen. Ik daal in jou. in duizendvoud Verlichten alles als van vuur een bal. dwingend. vogels fluiten Wij zijn naakt.[doe de sarabande] Er is een thema. dit is ons bestaan. 04/06/2011 ~ 27 ~ . niets kan jou behouden Jij bent mijn licht & vuur terwijl ik ril. Lus rond de lus die ik kus. 19/04/2011 rev. Ik ontdoe jou van jouw naam als schil & Strijk jou als een cello teder aan. & al het stof gaat hier teloor Jij bent een schittering versteld tot vrouw Ikwas een man. Er tulpt een tepel. De zon klimt uit de kim. uiteindelijk vertrouwd. maar ook heel stil De Barman. zachte parafrase & Jouw ritme. & met elkander aangedaan & Al het leed wil nu in jou naar buiten. Ik kleed jou uit. 18/04/2011 [de eenvoud van een s] Ik zie in jou wel duizenden vrouwen & Alle schatten die ik hebben wil. Zelfs de planten weten dat ik jou wil. & wij. Ik smelt als een perfect gedicht in jou Wilde paarden in een wei met jou Basalt. 19/04/2011 [wild horses] Mijn zwart is goud. & heet is mijn aarde Ik loop niet langs een eender pad als jij: Een pracht die zich met zichzelf verzwaarde.

Ik zie jouw lichaam in een nieuw verband Een zee voor ons. 21/04/2011 she’s not there Wij waren honden wij. jouw dalende valk. stut mij nog Nu ik het lege in de leegte laat schallen. Ik schelp jou in. De klauwen vooruit. Wij zijn gestorven wij. Niets kan mij deren. 22/04/2011 ~ 28 ~ . jong. zwart in mijn brein. mijn ogen breken toch. intiem. de helderheid van glas De breekbaarheid van het toekomende De kille lach in geluk dat er was Weerschijn ooit. de liefde rebels. Vernietigd. ongelukkige] Jij. Het valse verstomt in het slijk der wallen. mijn vrouw. elkaar ontvallen.[voorwaarts. een flauwe schijn Van wat ik in jouw dromen ben & was. Ik doe mijn kleed al aan. Spiraal in mijn taal. Ik tel de dagen af. 19/04/2011 [problemen op de luchtwegen] Er is een oord alreeds in mij voltooid. Een lied. naakte slak in jouw hand. mijn bloed & wonden. Jouw lieveling. een ooit Dat is. uitnodigend Met de geur van de lente diep in de pels De bloesem op bomen ons verhogend. Licht dat ik had. ik ben jouw zachte kalk. asse. Ik kruip uit jou. de tijd van mijn gemis. geschiedenis Ontplooid. verdoemd tot een vorm van zijn Beneden alles. zwak. het brede Noordzeestrand. glorie van het komende. Jij die alles in mij hebt geschonden. & heel erg onbijbels. in de gevangenis een nis Voor ons. de warmte die ik nu zo mis.

& nergens tijd. jij weet er alles van: Er is geen ruimte meer. ik krijg jou nooit Het zwarte verroest in mijn krimpende hand Jij bent leven dat zich met jouw leven tooit Ik loop uw handen door. Ik zie de zon. Mijn armen zijn takken. 28/04/2011 [knijp in mij. er heerst een helderheid. Het heden dat verzakt in blinde haat. de zichtbaarheid Van het dorre in het midden van mijn zin. ik ben het waard] De aarde zwart in mijn okeren hand Jij. Ik dwaal in talen vreemd aan ons. Ik wil alsnog een nieuwe dageraad Maar zie veelvoudig hoe jij mij verlaat. huid. ik leen Geborgenheid van elders. ruimte voor spijt Er is een hele zware storm op til Ik ken geen vreugde. ruist er omheen Jouw ogen zien mij in een vast verband. jou van ooit Jij bent een helder feit. Er is die bries. De eenvoud van de oorlog bij elkaar. het droogste zand. Maar niets geurt nog naar jou. Jij kent het leven ook waaraan ik lijd. ik zie alleen de kim waar jij verdween. Ik zie de hel & wij zijn samen daar.[stormtijding] Ik los nu op in louter leesbaarheid Die lente zonder jou wil er niet in. er is niets dat ik benijd Jij was mijn wil. & alles wil Het einde van mijn tijd. 26/04/2011 [who let the dogs out?] Aan ons tegaar gaan wij ten onder dan: De lucht is klaar. 29/04/2011 ~ 29 ~ . ik ben slechts schelp. ik adem bloesem in. schil. bloedbeslotene.

niets kan die verhinderen Tot hier te reiken. Mijn dode ik. Jouw lichaam langzaam bij mijn loomheid Sloot zich aan het ritme van naakt bestaan Het verglijden. vertrekt in hoge vaart. jouw onbereikbaarheid. 12/05/2011 ~ 30 ~ . Schreeuwen uit de schorre keel van onze tijd. streling voor mijn oor. alles wat ik ken. het trekken van tijd eraan: Alles verdwijnt. Ik vorm het zijnde tot ik bij jou ben Ik doe het and’re af als dat & hen: Er is slechts jij & zon & ‘s nachts jouw schijn. een lied te zinderen Stijgt de heldere hemel in. van niets de lege kaart. Woorden grauw bouwen mij een cel van spijt Letters gruwel tonen gruwelijkheid Dorre klanken snerpen in het rijk Nijd. 03/05/2011 [angina temporis] Ik ben omringd door zinnen lelijkheid. 11/05/2011 [oplossing] De zon staat hoog. & wij vergaan Als wit in wit. los in handen gegooid. Flitst weg in het donker. huid tot leder gelooid. pijn van ongrijpbaarheid: Grijpen wordt pijn. Boven deze burchten kraaien krijsen: Hoort hoe niets mij nog hieruit kan hijsen. Jij bent mijn weten.[het bos door naar nergens] Dennenaalden. ik hoor Jouw stem. Groene prikkels. Onder strakke zonnen breekt het ijs & Enkel jij draagt nog ons vuur in het hart. & Ook de geur van huid & haar dringt door. Hun scherpe kraaien nijgt fataal naar zwart. Het is in jou dat ik als zucht verdwijn.

Hoe duidelijk ik ben. Mijn dag is een stip. Ik blaas satijnen doeken om tot zeil Ik wil de verte zien. jouw lange haren. ik Het eindeloze wachten dat ik ben Het drogere. binnenin. hen Wacht mijn aarde op. ik zie jou komende Extase. Ik zing wel met de hopelozen. jij & mij & wij zijn stromende & Dieper. het zwart dat ik ken. de honden. 16/05/2011 [pouilly-fumé (la grande piece)] Er is een plooitje in jouw jurk. Het gaat ons te buiten.[het regent] Het einde van dit hatelijk bestaan De stroom met onze namen. een iets. buiten ons om Regen is mijn adem. ik ben er nu weer bij. die trein is voorbij. jouw haren raakt. de droeve diepe snik: Onsterfelijke schoonheid die ik ken. daar was jij. vind ik jouw zin Gefluister. & lucht zijn wij Ik verdrink als ik dichter bij jou kom. koelte komt vrij Dit is het ooit waarin ik nooit verwijl Jouw huid is vuur. jij. Ik zie de zon nog even. die rupsenstof. 15/05/2011 [daar] Alles is anders. 19/05/2011 ~ 31 ~ . & niets Van jou nog dekken wil. het zwarte of Het donkerrode niet. Een kleine kronkeling waardoor de stof Naar boven wil. daar. jij leunt mij aan Een halm van dat. Ik duw de spade als een grens in mij. Beloofde coda voor de aanslag die ik ben. het algehele heil Er is een hese zucht. verder dan mij.

23/05/2011 ~ 32 ~ . & Waar ik het duister zag. Er zijn verhalen. groter dan de mens erin Ik voel echt alles wat jij hier nog doet Ik ken verraad. 21/05/2011 [het duister van den hof bergt heerlijkheid] Ik heb vandaag een woelig beeld voor ogen Ik zit gevangen in jouw gouden haren Ik zie de glinster van verliefde ogen Ik vind jouw mond. Ik berg het schone op bij jou & wilde lust. word lucht Ik lees jouw huid. het is wat moois & zuiders Er waait een wind. met niets van jou eronder Jij was mijn woord. wij. Er is de zon. in volle vlucht Wij zijn een Eden weer. & samen. Herinnering hersteld als jij mij kust. erg onbijzonder. de diepte in jouw zucht Het weeë wijken. ik zie er leegte in. Ik zal jouw land omspoelen als een zee Ik stroom jouw aders door & jij stroomt mee. jij hebt wel duizend namen Jij bent een adelaar in mij. niets kan mij bedaren Ik voel de vreugde weer. ik ben verlost & vrij. Er is die gloed. de zin erin Nu ben jij niets dan lijf. dat jij doet wat jij moet Maar heb voor dit nog enig mededogen De glans van een dode herinnering De liefde in jouw starre ogen ooit: Wat jij vergooit is wat ik eenzaam zing. ik verdwijn. 22/05/2011 [paradise regained] De avond is gevallen & ik pers De laatste restjes gif van haar uit mij Er is geen spijt. de klank.[& bij mijn vrienden kan ik het ook al niet vinden] Er is het licht. De passie in jouw zucht van ja & nee. de goede jaren. daar ben jij.

sterf op de grond. Ik klaag & zing. De wereld is geheel gevangenis. Schaaf op mijn ogen. draaiende Wordt alle treurnis hier ontworteld. Draad in dit kluwen. Oplos in lucht. oorlog Voer ik diep in het weeë van jouw mond. alom jouw vreugde zaaiende. & de gloed borstelt Zich als bister in het rond. Elk ogenblik slechts nu.door niemand ooit verwoord Jouw lijf is van de wereld mijn begin. 25/05/2011 [finalisme] Het einde aan het einde van het woord Jouw naam. tot een zucht in het rond. Diep in mij. dan zouden wij dolen Wij zijn slechts goed als deel van een bestuur: Regeling aan tijd & plaats ontstolen. Tot ik ril.[tijdsafslag] Avondlijk in mei. ik vrees. Ik word gereinigd in dit late uur. e non ò da far guerra] Vrede vind ik in jouw ogen. er is geen duur. & ik zit er middenin. ik zie niets nog als doel: Jij bent mijn heden. waar jij nu bent. voel Jouw warme dijen op een lege stoel. de weelde van de zin erin Deze kus. Ik zie jouw lichaam zonder ogen. laaiende Als vuur. het zijn dat er is. eindeloos behagen Ik wil van jou elk zinsdeel droog & naakt Ik wil in jou de tijd tot nu vertragen. ik wil jou meer & nog. 29/05/2011 ~ 33 ~ . Ik hoop. 25/05/2011 [Pace non trovo. Jij hebt mij in jouw stralen ingehaakt. Beweging. steun bij het dragen. Geen doel ben jij. tot ik brand.

elke dag. & al jouw kleuren zijn er thuis. ‘t Witte licht. 07/06/2011 [paroxisme] Vier paarden grazen bij een oude schuur. Er is dit labyrinth. Jij hebt mij nu jouw wereld aangedaan. Haar liefdesgedachte stilt onze pijn Haar geestespracht brengt ons eenheid nabij Uw zang verklaart dan de dingen als schijn: In taal & haar lijf verenigen wij. van eelt & beeld ontdaan: Rillend nemen wij aan heel het ene deel & Niemand heeft nog vat op ons bestaan. Eender blijft jouw uur. Hoe verder zij gaat. de plaats & de tijd. Ik ben in jou die zonderlinge ruis.[Quando fra l’altre donne ad ora ad ora] Liefde & vreugde. Jij bent rond mij in geuren een gewaad. een nu voor altijd. 09/06/2011 ~ 34 ~ . jij bent mijn draad. jij dekt mij toe met vuur. Krekels weven zware grastapijten & Vliegen zoemen vol dit zomeruur. Hoe grootser Uw lied. Stilte waarin elk zingen overgaat. De schuur ontvlamt. Weer: de goden gaan mij dit verwijten Hoe ik met jou d’hemelen ga splijten Hoe jij blauwomkaderd daar gaat schijnen Hoe hun tijd. Enkel dieren kennen die geheimen: De paarden razen. Stem. wij zijn geheel Van schil & schild. mijn bloemomkranste. hoe luider haar lach Hoe stiller Gij word. de lof van haar zijn. 02/06/2011 [wit] Wij. aanschouw ‘t laatste uur. eender de dag: Spreek van dit ene. hun wetten daar verdwijnen. elk uur.

Er is geen mij waaraan jij kleeft als van. het licht zit in jouw huid Ik wil geen ander zicht meer om mij heen Ik lees jouw ogen als een klaar besluit: Taal is een illusie. Versleuteld tot muzak in een winkel. Hoor jij mij nog. slikt de teugen. kristallen stuiven Uit elkaar. ik wou de zon. haar lied komt aan. & Harten steel ik niet. jij bent mijn goud. Geen hoop. ik heb jou immers niet &. 21/06/2011 ~ 35 ~ . houden kan Ik niet. Zo los ik in hun wereld op. geen zang. Lief. Zij drinkt het valse vol. Misschien. Ik neem geen deel aan al dat houden van Ik sta mij af aan ons. zodat ik jou kan zien. 15/06/2011 [de vrouw en de eenhoorn] Ik draai mijn ogen weg van iedereen. 10/06/2011 [óp naar het hogerlands] Ik lief jou & ik aam je. Hij weet & wil niet deugen. Zie mij. Ik voel haar diep in jou. dit nu. & ik wil eruit. Jij staat voor mij. hoe ik uit hun monden krinkel Zie mij slierten als een zacht gerinkel. De aarde kreunt. mijn nu: het kan. Ik zie jou graag maar ook jouw stem klinkt lief & Als ik jou voel ben ik toch blind voor jou & Hoor ik niets want ik verslind dan jou. maar vastberaden bouw: Wij glijden in ons lot. jij bent haar trouw & Samen strijken wij het daglicht aan.[amaterasu] Gladde wegen & de woorden schuiven Heuvelafwaarts dichter bij de leugen: Een compact verhaal. maar ik kom los bij jou. ik ben geen dief.

& Jij draait. Elk woord maakt alle woorden veel te zwaar: De lippen beven maar het is te laat Er is een barst in elk vertrouwd gebaar & ‘t Strelen strandt in oceanen maar. 7/07/2011 ~ 36 ~ . Jouw glinster mij breekt in regenbogen & Verblind. Ik eindig liever eenzaam in de goot. jij maalt & alles verzacht & Ik heb mij in zuchten verloren & Ik omvat in één beeld als jij lacht ‘t Schone dat niemand ooit kan verstoren. Dat elke zin daardoor is heengegaan. mijn lief. Jouw stralen: een krans mij is aangedaan. Dat er geen angst meer in mijn leven is. 1/07/2011 [groots gemis] Hoop is van verlangen zo doordrongen Dat er geen grond meer is in dit bestaan Waar de twijfel niet is ingedrongen. 4/07/2011 [it's now or never] Het duister woekert in een sliert van haat. Dat jij toch schittert als verhevenheid In ‘t vaste kader van mijn groots gemis. Ik wil ons.[door geen einde aangedaan] Jij bent de hoge zon in mijn bestaan. zo’n lot besparen. door geen tijd nog bewogen. Mijn wanhoop tot mijn dood is zekerheid: Het brengt de goden in verlegenheid. Sta ik stil. opgemaakt in jaren. Dat verlangen de hoop heeft doen ontstaan. Niets kan mijn lust voor jou daarom bedaren: Ik wil geen stremmend glijden naar de dood. as in het wiel van jouw pracht. Geen kleine hel. Jouw licht: klaarte trilt er in mijn ogen.

17/07/2011 rev. 10/07/2011 [excommunicatie] Er is geen daar. Smelt weg & ik zwicht: mijn gloed was slechts schicht. Mijn hand maakt in jouw haar de tijd onklaar & Op jouw huid schrijf ik mijn eisen uit: Ik ben jouw bom.[gefrutsel onder de burka] Ik leg mij neer & wij herhalen daar Elkander strelende d’oneindigheid Van jij & ik & ik word meer gebaar Dan in ons branden nog herkenbaarheid. mijn nu bereikt dat nooit: Ik strek mij uit. 15/07/2011 [het buiten zit in alle zinnen binnenin] Een raam staat open & de nacht ruist zwart In takken waar als web haar schijnsel spant De maan. & voel jouw warme huid Jij ligt hier naakt met eeuwigheid getooid & In dat toen werd ik als as verstrooid. het strand Verweesde rimpels laat & mij de last Van innerlijk begeren. Wij zijn onvast elkaars onfeilbaarheid Voor elk bestel een zoet viraal gevaar. Als dolende schaduw hinder ik ‘t licht. 14/10/2011 ~ 37 ~ . Jouw oude naam brandt hoog & hard In ‘t midden van dat donker lege land Waarvan de zee haar deken trekt. een martelaar. nergens kom ik nog uit Er is geen ooit. Vuur is mijn ruimte. mijn lief. mijn laaien is tijd: Mijn lichaam vergaat & kil is mijn nijd. lust die past Als toverwoord bij wat ik droom als daad: Ik heb van elk gebrek de sleutel vast. Ik blaas mij op & barst in liefde uit. Jij bent het slot waarin zij opengaat. mijn teken van spijt. Mijn kras in jouw ijs.

jouw volle haar dat krult. Jouw lichaam is een zegel op dit land. slakje van goud. 20/07/2011 [figuur in het donker] Het is de dag weer dat jouw naam bestaat. jouw donker zijn. De explosieve ingroei van jouw kracht In golven door de dode dingen gaat. Windstille baai. Jij bent het zijn dat ons geheim verzwijgt.[het onthullende onthulde] Jouw schouder licht van het satijn onthuld Als koningsgoud in ‘t zonlicht op & strijkt Het schone aan. hoger zijn. jij bent gelaat dat lacht. Ik schik mij in die wrede ondergang. 30/07/2011 ~ 38 ~ . Sacrale vertaling. Het zonlicht is de afschijn van jouw macht. Resterende hymne. Ik heb dat duister lief. Als minnaar van uw doordeweeks belang. wit heiligdom. & Ben voor u het kleuren in jouw zang. Weerloze engel van stralen gebouwd: Vroeg in het donker breek jij de dag & Daden met dromen maak jij vertrouwd & Rozig verloren krult dan jouw lach. Jij bent de vrucht waarnaar het dode neigt. Hemelse adem met water rondom. van goden ‘t salon. Jouw beeld dat onder Pruisisch blauw verrijkt De ogen vult & eeuwigheid bereikt. Ik was een zee. Is met één blik mijn wereld ingebrand. 19/07/2011 [aurora rerum matrix] Stilstand op aarde bij vuur van een zon. Gevluchte verbeelding. Jij bent van d’oude zee het nieuwste strand. Ik heb het niets in handen. doodstille trom.

weerstand. Trilling.[ode aan het onbewogene] Uw silhouet is letterlijk in lijnen Het vaste beeld van een betovering. jouw innerlijke schittering. eeuwigheidsbenadering. 14/09/2011 ~ 39 ~ . Astraal . nu. 01/08/2011 [laat staan een abc] Er is geen plaats. vonnis. Uw letter wordt mijn goddelijke wet. Trajecten kruisen in het hier nooit nu & Nu bestaat er ook van mij naar u Geen rechte lijn want tussen A & B Is nooit iets wat het is. U draagt de resonantie van mijn stem. verteerde eeuwigheid Momenten ons . vertedering Van een onmogelijk verleden ooit Ter aards bestand een overwoekering: Hemels in. Code die in zonlicht wil verschijnen Echo. Mijn spreken dreunt in u van a tot z. galg. dat nu in u. & Wegen zijn van gaan beperking maar. er is geen tijd. gedachtenveld om u: Uitgestrektheid. kering. niets continu: De zee verdwijnt in ‘t golven van de zee. 03/08/2011 [inkrimping] Zie mij toch niet. verheerlijking. tekens van uw zaligheid & Ketens door uw lijfje innigheid. hysteresis: Bewegen gaat vooraf aan hier of daar. er is Bewegen in & om & naast elkaar. Dit alomtrent. uw nooit. er is dit bruisen nu. Ik zie in u geheel mijn alfabet. tijd waarin ik zwem. Er bruist een toekomst. Uitspraak. Ik maak mij vrij & blij.

Jouw lichaam ligt. ik zeg niets toe. Een doel van zang. 20/09/2011 [lethargisch] Jouw hart ‘s niet hier. Jij bent heelal in mijn bestaan ontloken: Parel. Ontdane strijd. Het brengt ons duister dichter & jij zwicht. Ik heb voor ons een glinstering onstoken. louter liefdesbrand. tijd die kraakt. bron & beker. herfstrag. Ik vul niets op. Ik deel niet alles met het tijdeloze. 05/10/2011 ~ 40 ~ . jouw bloed verwenst de baan Die ‘t nemen moet. Ik heb een afspraak met het dode broze. schoonheidsdrang] Ik wil het einde van mijn wereld want Mijn einde heeft uw wereld in de hand.[machtsontplooiing] Er is jouw schoonheid die veel dieper gaat Jouw hand die onbestemd het juiste raakt Een plaats waar ook mijn naam geschreven staat Als lippen speels op lippen. Dus schrap mijn naam uit al uw nijd: Slaafs heb ik voor ons & haar gekozen Zij danst in mij. jij wil die ogen niet. het gaat naar nergens heen & Wil jou hier vandaan. waar al uw zeilen strandt. geen een Voert beter uit wat op jouw tanden ligt: Een wens die alles ver & niets in licht Wil zien. want al het zicht verlicht ons niet. Vertraagde rede. verheld’rende traan 15/09/2011 [vleugelnerven. ik heb geen tijd voor spijt. Zon & maan in dieper duister doen vergaan. Elk lijf een hel die in de hem’len haakt. naar nergens gaan Tot al de leegte hier wordt hard als steen. Vonken van de sterren afgebroken. een anagram in stand.

[côte sauvage denudée] Ik maak mij waar zodra ik mij vergiet In u. een herfstig niet-bestaan. bevroren tijd die ik ontdooi. ik plooi Mij in u open. ik verdamp in het nu. Haar zon verstreept mijn draden over u Mijn huid wordt lucht. 13/10/2011 ~ 41 ~ . Een wisselen. Soms wou ik dat ik mij in delen kon Aan jou te vreten geven. haar residu Is spoor. benen. Balast & in jouw lijf een haakse wig. niet nodig. hoe rauw jij lacht. Ik word haar kiem van licht in u. ik zit te diep Als een teveel geborgen. Ik ga als kleuren op uw deinen staan. diep gelukkig. Mijn huid komt jou wel redden van die zon. ik ben er niet dan in vergaan: Mijn haakse botten zijn mijn wezen niet. Onnut is het denken aan hoe het liep. Ik maak jou nijdig zo. plan. Mijn vingers uw vingers groeiend om goud Adem adem omademt overoud In prehumane hunkering de keel Ontpopt haar slaande siervleugels koud Omvlamde letters tot uw lijf geheel. 12/10/2011 [banket] Jij vindt geen weg om mij. hak mijn oren af. ik begon Met armen. Ja. 09/10/2011 [atonaal] In rimpels wijde golven klank weerklonk Eglantiere strompeling in okerzin De maan satijn uw waterzuchten dronk Mij broos het breukblad ik te roos bemin Uw kelkduisterende nu omarmde zin. vingers & geslacht.

Er kwam voor ons helaas geen vergelijk. loeren Naar mijn lijk: jij wil nog tijd ontvoeren. & toost op mijn gelijk. zij steken als staken Ongenadig diep in mij & roeren Om het trage gif van jouw haat. ‘t liep dood. braken Jouw hang naar mijn lijf in mijn lijf. Ik drink alleen. de wil van het venijn. haat & liefde los. Ik weet: er is een kern. zwart omrand. Dus als ik verder ga & dieper nog Als ik de horror voel & in haar zog De flitsende lemmetten van de pijn. een diepte nog Waarin jouw licht alsnog is aanbeland. Dan zal jouw licht mij eens nog verschijnen In mijn gebroken ogen & het zijn Dat ik was kan dan in rust verdwijnen. De willekeur.[herfstpad] Je raakt als kind vertrouwd met eeuwigheid: De plaats is dan oneindig rijk aan tijd. Er was geen ‘het’ om nog te doen. Ik ga de tuin door naar een herfstig bos. 14/10/2011 [het] Jouw ogen zijn kil. De zon verwarmt maar er komt vorst vannacht De wind geeft alle bomen nu haar blos: Er is het niets dat duren gaat & pracht. ‘t is al weer tak gelijk. het sterft zijn jacobsdood. De tijd staat bol van onbereikbaarheid. 16/10/2011 ~ 42 ~ . Er is een al dat naar het ene leidt & Elke klank is vanzelfsprekendheid. 16/10/2011 [rust] Voldonker is het duister. Met alg begroeid. Ik laat verlangen. ‘t Scheepshout verzandde.

[uit] ‘t Is avond & de lucht is als satijn. Als ik beweeg word ik tot vel geplet & Doe ik niets dan word ik afgezet. 17/10/2011 [mantra] Wij zijn gevangen in een grote lus & Alles loopt in alles dood & rot & Elke dag versmalt het tot de kus Die ooit een dwaas (men noemt hem nu nog god) Het Niets de mond opdrukte als gebod. We zijn ook zelf de oorzaak van vergaan & Na het einde is er nergens nog begin. douche van duisternis Pekinjectie. Gaat zachtjes langs mijn lippen & ik sluit Jouw adem aan mijn adem aan & uit. 19/10/2011 ~ 43 ~ . Er is geen hoop. inktspuit straal in de zon Verwijdering van glinstering. Omspeelt jouw schouders. er is Geen glans. Van ‘t ene nu het uitgekrast verband. geen schemer nog. Ongenadig haalt de tijd de banden aan Wij zien de cirkel zwart al om ons staan. Het regent excuses van de goden: Brokken rot & been in onaf vlees gezet (Voor het einde zijn er geen geboden). 17/10/2011 [ff doorspoelen] Bad van asse. we kunnen nergens in. tepels & jouw huid. Wij zijn weer in het niets waar het begon. irreële stand Van eeuwigheid in tijd verspild. Onthouden in een rafelige lijn. Dan is er een siddering & jij verkilt & Treurend lig je helemaal verstild: Onaantastbaar hier. de duivel won.

plaats. ruimte. bos & Ik rot in mijn beknotting. jij. 20/10/2011 [aai marieke] Ik knip een venster uit de tijd voor jou Jij staat er beeldig in gekaderd. Er zijn nog beelden van een jou apart Maar in elk beeld verbrandt jij snel tot zwart: Het vuur in mij vernietigt de herinnering & Dan omspant de leegte mij zo hard Dat ik het Niets in wil. Verworvenheid. tooi Op wat ik niet versieren kan. de spin erin. Ik heb mijn vallen aan u toegezegd. onuitspreekbaar Is jouw naam. Het weten is gelukkig ons ontzegd Wij zijn slechts lijf met ook een hart erin. verglij ik dieper in dat jij Omdat jij ook verzinkt als Ik in mij. mijn vernietiging. ik laat het hout niet los Er is hemel. start van vrees. maar ik stik Er is die hang naar u. vertedering waarin Mijn sterven krijgt een bloeien & een zin. dauw Die ochtendlijk op draden parelt. begin Aan adem. lucht alom. Te min. te mooi. het web.[so reisen wir im Nichts] Tijdloos tast het Ik in het Nergens rond & Nergens is het Overal van Jij & Overal waar ik jouw schaduw vond Op mij. er is in deze taal geen zin Die bloeit zoals jij bloeien kan. mooi Alsof dat tussen ons nog hoefde. 21/10/2011 ~ 44 ~ . 21/10/2011 [let it go. Ik hef de wereld op & jij bent daar. mos.saiz joe] Het blad hangt niet zijn tak aan zoals ik Ik ben te dwaas. staal.

................... 27 Er is geen daar......... 36 Het einde aan het einde van het woord .... 44 Ik lach het buiten uit dat in mij wil .... ............................................................. .... ...................... 25 Ik knip een venster uit de tijd voor jou ................. ... er is..................... ........................................................................ 5 Het blad hangt niet zijn tak aan zoals ik . 26 Ik zou de zang van liederen herschrijven ....... .. 8 Hopeloze zuchten ademen wij ....... ..... 43 H Het macadam barst uit in zwarte scheuren .............................. een zijn ....................................... 8 Alles is anders.......... 25 Ik zal jou nog een ketting maken................................................................... 12 Erna........ 38 Het kille waar ik in wil & het blauw........ 33 B Bad van asse.................. 15 Ik heb mijzelf bij jou gevonden: niets........................................ . 26 In flitsen zie ik u.... jij. 14 Ik heb jouw schoonheid in mij uitgebreid..... 13 Ik zoek vergeefs in mijn herinnering ..................... nadien............. het klankgebrek ..................................... openbaring........... 43 D De aarde zwart in mijn okeren hand ... 14 Het ware heeft van engelen het haar ....................................... 21 Er was jouw woord waarin mijn zin ging leven..Index van eerste regels ‘ ‘t Is avond & de lucht is als satijn.............. 36 Hoor jij de stilte al.... 24 G Gladde wegen & de woorden schuiven .. 15 Ik zag u allen in dat weerlicht staan: .. 21 Hoop is van verlangen zo doordrongen ............ 16 Het wordt nu alsmaar droger in mijn huid ............................ 40 Ik wou mijn dood verslaan in rake woorden ........... De nachten stapelen ......... 37 Er is geen plaats............ 30 Dennenaalden............................................ 30 Droefmonden drijven............ 24 Hier is alles.... 5 De zon staat hoog....................... ............... uw licht valt aan .................. jouw haar ......... ........ 29 De avond is gevallen & ik pers ....... 15 Ik leg mij neer & wij herhalen daar ..................... 20 Als alles zo aan alles raken zou........ 28 Er is een plooitje in jouw jurk.......... 18 A Aan ons tegaar gaan wij ten onder dan:......................................................... ..................................... douche van duisternis ......... 7 Ik lees het zonlicht als haar lichaamstaal.................. houden kan .................................. 12 Het is de dag weer dat jouw naam bestaat ..................... ...................... 33 Het einde van dit hatelijk bestaan ................ Hoge kerstversiering glanst..... nergens kom ik nog uit..................................... ................................ .......................... 11 Avondlijk in mei.... 40 Er is misschien een raamverhaal............. ................ 5 Hoe onvoorzichtig toch..... & ondoordacht .. hij brengt jou mijn verhaal...................................................... ............ 41 Ik rijs uit eigen as & stijg & brand............. ................... 29 Achterwaarts bevrijding in de luchten ziet ......................... 35 Ik los nu op in louter leesbaarheid ............ ............... ...... 37 Er hangt bloed aan mijn glas.......... 7 I Ik jaag op jou door donkere nachten ......... 6 Ik zie in jou wel duizenden vrouwen ........... diep in de Sahara ....... zwaar........... 29 Ik maak mij waar zodra ik mij vergiet... 35 Ik heb jouw blik gezien.................. 7 Ik vind geen einde in dit zwart.... 11 Ik wil het einde van mijn wereld want ..................... 10 De kale takken met hun strak gebinte...... een lied te zinderen ......... 31 Er is een thema.......................... zo zacht & ondoordacht .. het tedere sterft.... 35 ~ 45 ~ . ik wou ........ 19 Ik ben in jou verhaakt geraakt..................... 9 De zee verstijft een tel.................. ik kom niet vrij.. .......................... 21 Het leed verschrompelt in de ledigheid...... 22 E Een raam staat open & de nacht ruist zwart ... 17 Er is nog steeds een toestroom in mijn lijf........... 20 Ik zie jou daar...... 32 Er is jouw schoonheid die veel dieper gaat ............ ... ............. jij bent er helemaal....................... 18 Er is een oord alreeds in mij voltooid.... haar golven vlak...................................................... nog niet....... 37 Ik lief jou & ik aam je........................................ 6 De moeder aller dingen heeft geen wil........... Middenin dit licht ligt ....................................................................... 39 Er is het licht..................................... . 9 Alles wat ik wou... 14 Het rare is: dit is verschrikkelijk.................... ik zie er leegte in.................................. er is geen tijd....................... 17 Ik heb vandaag een woelig beeld voor ogen ..... 22 De nacht sluit aan de nacht....... .. 27 Ik zie je lopen in een tulpenveld.......................... 32 Ik hoor jouw adem elke avond............. 31 Alles is hier.................... 30 Ik draai mijn ogen weg van iedereen................................ los in handen gegooid. 12 Ik wend mij af & niets in mijn gelaat ......................................................... & de gloed borstelt ................................. verder dan mij....... ... 32 De dag slaat aan & ik ontdubbel mij....... 9 Hier waak ik & ik sta er hels omrand............ 26 Ik ben omringd door zinnen lelijkheid....... 44 Het duister woekert in een sliert van haat . een iets.... 18 De deregulatie van de dienstregeling....... 22 In het rode blijft er nog het roze... zachte parafrase .................. 31 Het gezochte wil gevonden worden............ hoor......................... 19 De stad is glas.... 17 Er komt een man.

..... 16 Jouw ogen zijn kil......... 23 Jij hebt mijn woelen met jouw zijn verstoord. 20 Stilstand op aarde bij vuur van een zon ................. & heet is mijn aarde ........ 8 Jij vindt geen weg om mij... uw lichaam huilt .......................... 25 Onze lijven staan als één gespannen.................................................. .. jong.... 41 S Stijg jouw negentigduizend mijlen hoog ... 34 Voldonker is het duister.... 43 Wij. ................................ 6 Uw mond. . 36 Jij bent verhelderend een stem in mij................................. droefogige..... 28 Jouw hart ‘s niet hier... 44 U U schrijdt met in uw sleep een sterrenbeeld.... de plaats & de tijd... 39 O Onwaardig ik & jij.... 23 Zie mij toch niet. 16 Mijn zwart is goud........... ........ uitnodigend .......... 38 T Tijdloos tast het Ik in het Nergens rond ............ 10 Uw licht maakt van mijn hok een kathedraal........... 24 In rimpels wijde golven klank weerklonk ....................................................................... ... ....................... ..... 38 J Je raakt als kind vertrouwd met eeuwigheid ... 42 Vrede vind ik in jouw ogen................. 19 Jij port & roert met stokken in de nacht................ jouw bloed verwenst de baan.......................... mijn bloed & wonden........ oorlog ................. 34 N Noch nu... ik zit te diep ........ zij steken als staken ... . .............................................. 27 W Wij waren honden wij.................... mijn bloemomkranste. 42 Jouw schouder licht van het satijn onthuld ... .... 11 Nog eerder schiet de maan los uit haar baan........... er is dit bruisen nu.......... 13 Z Zie de ogen die in ogen breken... 41 Jij.... ................... .................. 28 Wij zijn gevangen in een grote lus . .............In mijn kloppend hart............ .................. uw kijken zo oneindig rond........ 34 V Vier paarden grazen bij een oude schuur.... ...... 10 Uw silhouet is letterlijk in lijnen .................. zwart omrand........... noch toen heeft zichtbaar ooit bestaan: ................................ mijn vrouw.... die vaste dreun ........................ 42 Jij bent de hoge zon in mijn bestaan.......................................... 13 ~ 46 ~ .. 23 L Liefde & vreugde................ 33 M Mij heb ik met jouw dromen aangedaan.. 40 Jouw ogen zijn het wederkerende................. wij zijn geheel ....................... 39 Uw wereld lacht om mij......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful