RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Tahun Bil. Murid Masa Tarikh Tema Tajuk

: Bahasa Malaysia :3 : 30 orang : 11.30 –12.30 tengah hari : 25 April 2013 : Pertanian dan Penternakan : Tanaman Hiasan : 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran : 4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur. Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: i. melafazkan pantun dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah. ii. melengkapkan pantun empat kerat dan melafazkannya dengan intonasi yang betul.

Sistem Bahasa  Kosa Kata  Sebutan dan Intonasi

:

Pengisian Kurikulum/ Elemen Merentas Kurikulum    Ilmu : Kesusasteraan Nilai murni : berdikari, kerajinan, kerjasama Kreativiti dan Inovasi

Strategi    Kemahiran berfikir : mengenal pasti Kecerdasan pelbagai : verbal linguistik Konstruktivisme : menghubungkaitkan

video KP: 1. Guru meminta murid membaca pantun dengan intonasi yang betul. 3. Verbal linguistik.Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah didedahkan dengan aktiviti membaca pantun. Guru menayangkan video pertandingan pantun. Guru meminta murid menghubungkaitkan video dengan tajuk pelajaran. BBM: 1. Guru meminta semua . KBCB: Mengenal huruf. 2. perkataan. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai video. dan frasa. 4. 2. Pantun: Taman Mini Langkah 1 (15 minit) 1. 2. Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Pertandingan pantun Set Induksi ( 5 minit) 1. pantun Pantun empat kerat 1. Guru menulis pantun pada BBM: papan putih. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada KB: mengenal pasti Langkah 2 (20 minit) semua murid. Murid menyatakan kefahaman mereka mengenai video. Guru menyatakan perkaitan video dengan tajuk pelajaran. 3. Guru meminta murid membaca pantun mengikut kumpulan. 5. 1.

......... berdikari Refleksi : …………................................... .............................. 3.......... Guru mengedarkan kertas berwarna kepada semua murid.. ................................................. ................................................................. Murid diminta menyebut nilai murni yang telah dipelajari................ kerjasama 2....... lagu Rumusan sosial: -Nilai murni..........murid melengkapkan pantun berdasarkan jawapan yang diberi............ Konstruktivisme: menghubungkaita kan Kreativiti dan Inovasi Nilai: 1................................................................. Murid membuat origami mengikut arahan guru............................................................................................ Lagu :Tanya Sama Pokok Penutup (5 minit) Rumusan kognitif: -Rumusan isi pelajaran................. 2....... Origami bunga Langkah 3 (15 minit) 1................................. Guru membuat rumusan pelajaran pada hari tersebut...... 2.. .............. ..... 1... ................................................................. Guru memasang lagu dan meminta semua murid menyanyikan lagu tersebut dengan bersemangat....... 3............................................................................................................... ................................................ kerjasama BBM: 1.............. Nilai: 1.................................................................................................. Guru membuat demonstrasi cara membuat origami.............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful