BUTIRAN JUMLAH BUKU DIBACA ACCUMULATION RECORD OF BOOK READ SEMESTER _________ TAHUN ____________

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PENGESAHAN : JUMLAH BACAAN : BUAH BUKU …………………………………… (Nama : ) NAMA BUKU TARIKH

BUTIRAN JUMLAH BUKU DIBACA ACCUMULATION RECORD OF BOOK READ SEMESTER _________ TAHUN ____________ NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PENGESAHAN : JUMLAH BACAAN : BUAH BUKU …………………………………… (Nama : ) NAMA BUKU TARIKH .

JUM. BUKU YANG DIBACA BULAN INI JUM.REKOD BILANGAN BUKU YANG DIBACA KELAS : _______________ BULAN JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER JUMLAH Tandatangan Guru Nilam : ………………………………………………………………. TERKUMPUL TAHUN : ____________ TANDATANGAN GURU CATATAN . BIL. Disahkan oleh Guru Pusat Sumber : ……………………………………………………….

REKOD BILANGAN BUKU YANG DIBACA KELAS : _______________ BULAN JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER JUMLAH Tandatangan Guru Nilam : ………………………………………………………………. BUKU YANG DIBACA BULAN INI JUM. JUM. TERKUMPUL TAHUN : ____________ TANDATANGAN GURU CATATAN . BIL. Disahkan oleh Guru Pusat Sumber : ……………………………………………………….