CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

(RPH)

Mata Pelajaran Kelas Tarikh Modul Tema / Tajuk Masa Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran

Pendidikan Kesihatan 3 Inovasi 24 September 2012 Kesihatan Fizikal Kesihatan diri dan reproduktif 7.30 pagi – 8.00 pagi 1.2 1.2.1 dan 1.2.2 Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Mempamerkan kemahiran berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat dengan nada suara dan intonasi yang betul.
1. Perbincangan tentang maksud sentuhan selamat dan sentuhan tidak

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

2. 3.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Bahan Bantu Belajar Penilaian Pengajaran dan pembelajaran Refleksi

1. 2.

selamat berdasarkan tayangan klip video (http://www.youtube.com/watch?v=u1cdKqDU5ik) Perbincangan tentang pelbagai situasi sentuhan yang selamat dan tidak selamat. Pelbagaikan kemahiran berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat. Kreativiti Nilai murni

1. Klip video 2. Kad imbasan 1. Berkata TIDAK dalam pelbagai cara kepada sentuhan tidak selamat dengan yakin dan tegas. 1. 37 murid dapat berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat. 2. 3 murid masih perlu diberi latihan dengan kemahiran berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat. Murid yang tidak dapat Menguasai akan diberi bimbingan dalam kelas seterusnya.

1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful