Organizaţiile neguvernamentale în viaţa comunităţilor locale

Organizaţiile neguvernamentale în viaţa comunităţilor locale

Cuprins
Proiectul “Organizaţiile neguvernamentale în viaţa comunităţilor locale” Relaţia cu beneficiarii Sustenabilitate Resursele umane Relaţia cu autorităţile locale Imaginea în comunitate Îmbunătăţirea structurii organizatorice Dezvoltare pe termen lung Consultanţa şi sprijinul oferite de Fundaţia Principesa Margareta a României organizaţiilor din proiect Mărturii ale schimbărilor din organizaţii

pag.
2 8 10 12 14 16 18 20 22 24

1

Proiectul “Organizaţiile neguvernamentale în viaţa comunităţilor locale”

“ONG-urile în viaţa comunităţilor locale” este un proiect complex de asistenţă tehnică şi granturi pentru dezvoltarea instituţională a organizaţiilor ce activează în comunităţi mici şi mijlocii. Proiectul, implementat de Fundaţia Principesa Margareta a României, a fost finanţat de Trust for Civil Society în Central and Eastern Europe pentru o perioadă de 2 ani, între 2007 şi 2009. 15 organizaţii au beneficiat de training, asistenţă tehnică şi financiară pe o perioadă de un an şi jumătate şi de un grant în valoare de 14 000 USD pe an. Zece din cele 15 organizaţii au beneficiat şi de un ajutor financiar în valoare de 5000 USD pentru dezvoltarea unei activităţi generatoare de venituri. Proiectul s-a bucurat de un succes deosebit la lansare şi a reuşit să atragă atenţia unui număr foarte însemnat de organizaţii interesate de propria dezvoltare. Până la 15 septembrie 2007, data limită pentru înscrieri, Fundaţia Principesa Margareta a României (FPMR) a primit aproximativ 400 e-mail-uri şi formulare de înscriere din partea a 230 de organizaţii din toată ţara.

- întărirea capacităţii, rolului şi percepţiei publice a organizaţiilor neguvernamentale ca parteneri importanţi în cadrul acţiunilor la nivel local.

Obiective
- Creşterea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale de a identifica nevoile comunităţilor în care activează şi de a planifica şi implementa acţiuni sustenabile, în parteneriat cu toţi actorii relevanţi la nivel local. - Asigurarea accesului la instruire şi asistenţă tehnică şi financiară pentru organizaţiile neguvernamentale, pentru a le întări capacitatea de a se putea susţine prin forţe proprii în interiorul comunităţii. - Împărtăşirea experienţei şi a exemplelor de bune practici/poveşti de succes bazate pe parteneriat şi acordarea de prioritate inovaţiei şi antreprenoriatului. - Promovarea politicilor care să permită crearea unui mediu favorabil dezvoltării societăţii civile şi participarea la dezvoltarea comunităţilor la nivel local şi naţional. Beneficiarele proiectului au fost organizaţiile neguvernamentale care acţionează în comunităţi de dimensiuni mici şi medii şi care doresc să îşi dez-

Scopul proiectului
-s prijinirea dezvoltării instituţionale durabile a 15 ONG-uri implicate activ în comunităţile locale;

2

un atelier protejat care produce obiecte decorative . adecvat misiunii fundaţiei şi realizarea planului operaţional. 3 .beneficiile pe care ar putea să le aducă un proiect de dezvoltare instituţională Prin planurile de dezvoltare. Fundaţia Principesa Margareta a României şi Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe adus au produs o schimbare pozitivă în viaţă a peste 6800 de copii. Dimitrie Bucureşti Misiunea Fundaţiei Sf. iar în anul 2007 a fost deschis cel de al doilea centru de zi al asociaţiei. vârstnici şi persoane cu dizabilităţi care reprezintă beneficiarii direcţi ai organizaţiilor.fpmr. Neamţ Omenia ajută persoanele defavorizate social. Ilfov. . Preselecţia organizaţiilor s-a făcut în baza unei scrisori de intenţie şi a unui formular de înscriere downloadabil pe pagina web a FPMR www.Dezvoltarea capacităţii organizaţiei de a crea noi parteneriate. judeţul Ilfov. Fundaţia Sf.organizaţie . cu implicarea echipei şi a beneficiarilor -C reşterea vizibilităţii fundaţiei în comunitate. masă şi recreere pentru bătrâni.Dezvoltarea de strategii de comunicare la nivelul comunităţii locale. în scopul diminuării nevoilor şi a prevenirii riscurilor majore.jud. Dimitrie este să fie de folos copiilor şi familiilor aflate în nevoie. . Prin sprijinirea organizaţiilor înscrise în proiect. Fundaţia acţionează în Bucureşti şi are ca beneficiari copiii şi persoanele cu dizabilităţi. Scrisoarea trebuia să ofere informaţii despre: .Creşterea capacităţii organizaţiei de atragere şi antrenare a specialiştilor în asistenţă socială. multiplicând şi îmbogăţind formele şi tipurile de mediere şi sprijin.ro.volte capacitatea de a identifica şi de a răspunde nevoilor comunităţii în parteneriat cu actorii locali.experienţa sa în lucrul cu beneficiarii . Activitatea include un centru de zi pentru copii. Totodată. Obiectivele asumate au fost: -D ezvoltarea şi perfecţionarea abilităţilor manageriale ale conducerii fundaţiei -C reşterea capacităţii profesionale a personalului Fundaţiei Sf. tineri. În februarie 2009 a fost înfiinţat cel de al treilea Centru educaţional ASCENDENT în comuna Jilava. . organizaţiile selectate şi-au asumat obligaţia de a fi mai deschise către comunitatea în care acţionează şi de a organiza campanii de comunicare în respectivele comunităţi. Centrul de zi pentru copii şcolari din localitatea Copăceni .terapie prin artă. Proiectul organizaţiei şi-a propus: . Dimitrie de a răspunde cât mai eficient nevoilor proprii de dezvoltare instituţională -E laborarea unui plan propriu de dezvoltare organizaţională. Ilfov. campanii pentru prevenirea abandonului şi asistenţă pentru copiii străzii. să facă din educaţie şi din accesul egal la valorile culturii o formă de refuz a izolării şi marginalizării provocate de sărăcie. reprezentanţii celor 15 ONG-uri au avut întâlniri cu stakeholder-ii din comunitate pentru a-şi adapta mai bine programele la necesităţile comunităţilor.implicarea organizaţiei în comunitate. În anul 2002 Asociaţia ASCENDENT a deschis Centrul de zi pentru copii şcolari din localitatea 1 Decembrie jud. jud. prin actualizarea şi îmbunătăţirea materialelor publicitare Organizaţiile beneficiare Fundaţia Filantropică Omenia Târgu Neamţ. Organizaţia oferă servicii sociale pentru copii şi bătrâni: cantină şi after school pentru copii sub supravegherea educatorilor. Asociaţia Centrul de Studii şi Programe pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale Comunitare .ASCENDENT Bucureşti Organizaţia urmăreşte dezvoltarea unui sistem de servicii sociale comunitare care să acţioneze în direcţia prevenirii şi depăşirii situaţiilor de criză în care se află (sau s-ar putea afla) una sau mai multe persoane.

un institut ortodox român de ştiinţe creaţioniste. un campus pentru copii. în general. Iaşi Organizaţia sprijină integrarea socială şi profesională a tinerilor (post)instituţionalizaţi. o bibliotecă de carte religioasă.Creşterea vizibilităţii Fundaţiei în comunitate Fundaţia COTE Iaşi. -O rganizarea de campanii locale şi evenimente publice. şi cultural printr-un cor de copii. ale categoriilor sociale defavorizate. pentru dezvoltarea durabilă a microregiunii Turda. organizează campanii locale de strângere de fonduri în beneficiul persoanelor nevoiaşe.Dezvoltarea capacităţii Fundaţiei COTE România de a furniza servicii de formare şi consultanţă în domeniul integrării socio-profesionale a tinerilor postinstituţionalizaţi . şi. Buzău Este o organizaţie neguvernamentală ce funcţionează în cadrul Catedralei municipale Sfântul Sava. participarea activă a tinerilor în comunitate şi dezvoltarea durabilă a microregiunii Turda Obiectivele asumate au fost: . cât şi ca asociaţie filantropică în strânsă legătură cu Biserica. -O rganizarea a minim 5 ateliere de lucru.Întărirea şi extinderea Comitetului Director. Scopul Asociaţiei îl reprezintă diminuarea suferinţei nevoiaşilor şi ajutorarea persoanelor aflate în dificultate. servicii de asistenţă şi sprijin a integrării profesionale. în incinta Centrului Administrativ Eparhial. -Î ntărirea capacităţii organizaţiei de asigura resursele financiare necesare susţinerii proiectelor sociale prin atragerea de noi finanţări şi diversificarea surselor de finanţare. Organizaţia promovează cunoaşterea naturii şi protecţia mediului înconjurător. Totodată.Dezvoltarea unei strategii de comunicare şi atragere de resurse pentru organizaţie . în special. 4 . Prin proiectul de dezvoltare. Prin proiectul de dezvoltare. COTE asigură servicii de asistenţă şi sprijin de tip rezidenţial. jud. Fundaţia are ca beneficiari tinerii de peste 18 ani ieşiţi din sistemul de asistenţă care sunt în căutarea unui loc de muncă. organizaţia şi-a propus: Asociaţia Filantropia Severin Drobeta Turnu Severin. Fundaţia acţionează social printr-o cantină.Creşterea capacităţii locale de dezvoltare şi implementare a unor programe comunitare care să faciliteze integrarea socio-profesională a tinerilor postinstituţionalizaţi Fundaţia De Ecologie şi Turism “Potaissa” Turda. jud. Cluj Misiunea organizaţiei este de a contribui la educarea tinerilor din Turda şi împrejurimi.Realizarea unei strategii de fundraising pentru anii 2008-2009 şi implementarea acesteia .Obiectivele asumate au fost: -Î ntărirea imaginii publice a asociaţiei în acord cu stadiul actual de dezvoltare a organizaţiei.Creşterea vizibilităţii în comunitate a Fundaţiei COTE România . precum şi intervenţii în caz de criză. -C reşterea sustenabilităţii activităţilor planificate. Sediul central al Asociaţiei este în Drobeta Turnu Severin. două şcoli de arte şi meserii. la nivel local. jud. Fundaţia pentru Copii Sf Sava Buzău. jud. în spiritul respectului pentru om şi natură prin implicarea în diferite activităţi specifice.Dezvoltarea capacităţii de lucru şi comunicare a echipei . Mehedinţi Organizaţia activează atât ca centru de resurse pentru cetăţeni şi alte organizaţii neguvernamentale. prin întărirea capacităţii organizaţionale. un muzeu. etc. respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Consolidarea poziţiei Asociaţiei Ascendent ca furnizor important de servicii sociale în comunitatea locală şi în afara ei . două aşezăminte pentru bătrâni. COTE şi-a propus: .

Prahova Asociaţia Casa Ocrotirii “Sfânta Parascheva” este o organizaţie cu profil social care acţionează în sprijinul persoanelor defavorizate din comunitate (bătrâni. persoanelor cu handicap. Argeş Centrul Hercules oferă servicii sociale atât copiilor care provin din familii cu probleme. persoane din comunitate. copii) si al familiilor aflate în situaţie de risc. planificare de activităţi în parteneriat . bolnavi etc. persoanelor în vârstă. Proiectul realizat şi-a propus: .creşterea capacităţii organizaţionale a asociaţiei . persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. jud. voluntari din comunitate -F ormarea şi promovarea unei imagini pozitive a asociaţiei -O rganizarea de campanii şi întâlniri cu actori locali.îmbunătăţirea abilităţilor de implicare în domeniul social a 60 de membri ai grupurilor comunitare de suport constituite nonformal în judeţele Ialomiţa şi Călăraşi. Asociaţia Matei Basarab desfăşoară activităţi în beneficiul: copiilor. .formarea unei reţele informaţionale pentru cel puţin 10 grupuri comunitare de suport constituite nonformal ai căror membri se implică în activităţile sociale în comunitate.Întărirea Consiliului director -A tragerea de colaboratori.acreditarea Centrului de Educaţie Permanentă al asociaţiei ca furnizor de formare continuă a adulţilor.identificarea nevoilor comunităţii şi prioritizarea lor . Proiectul a urmărit: . în special ale categoriilor sociale defavorizate. Ialomiţa Asociaţia are ca scop ajutorarea persoanelor aflate în dificultate. . jud.Obiectivele asociaţiei în acest proiect au fost: .mediatizarea activităţilor şi serviciilor furnizate de asociaţie .mobilizarea autorităţilor publice pentru creşterea implicării în rezolvarea problemelor comunităţii Asociaţia Casa Ocrotirii “Sfânta Parascheva” Breaza. cât şi părinţilor şi vârstnicilor: cantină şi after-school pentru copii 5 . Asociaţia Hercules Costeşti. persoanelor sau familii cu posibilităţi materiale reduse.Realizarea de parteneriate -E laborarea strategiilor şi derularea unor campanii de strângere de fonduri Asociaţia Socio-Culturală Matei Basarab Slobozia. în vederea identificării nevoilor comunităţii. Intervenţia este realizată atât prin oferirea de ajutoare cât şi prin consultanţă şi servicii educaţionale. respectarea drepturilor fundamentale ale omului.

Asociaţia Nufărul Alb Chilia Veche. Tulcea Organizaţia acţionează în comunitatea mică din Chilia Veche prin proiecte care urmăresc oferirea de sprijin pentru copii şi tineri şi învierea tradiţiilor şi meşteşugurilor locale. sector 6 Organizaţia sprijină copiii. tinerii vârstnicii şi familiile defavorizate din cartierul bucureştean Ghencea.Dezvoltarea capacităţii administrative a Asociaţiei. . sect. -C reşterea sustenabilităţii serviciilor oferite prin diversificarea surselor de venit-autofinanţare. consiliere psihologică şi educaţie parentală. ca factor determinant pentru durabilitatea eforturilor asociaţiei. . precum şi personalul care lucrează cu copii în instituţii de ocrotire. şcoli.Crearea de parteneriate la nivel local.Elaborarea unei strategii de atragere de resurse financiare pentru Asociaţie. Asociaţia Sfântul Arhidiacon Ştefan Bucureşti. de educaţie. grădiniţe sau alte ONG-uri. Proiectul de dezvoltare a vizat: . . familiile acestor copii.Elaborarea unei strategii unitare de comunicare. 1 Fundaţia are ca beneficiari copii din familii defavorizate. Proiectul de dezvoltare a urmărit: -p romovarea imaginii organizaţiei în comunitate şi în afara acesteia prin utilizarea unor mijloace profesionale de mediatizare cum sunt raportul anual şi pagina de internet -î ntărirea legăturii între actorii cheie din comunitate Fundaţia Copiii Noştri Bucureşti. . jud. Asociaţia dispune de o cantină socială. . club al seniorilor (unde vârstnicii au posibilitatea de a socializa şi de a se implica activ în programul asociaţiei) Asociaţia şi-a propus -D ezvoltarea capacităţii de lucru la un nivel profesional -P romovarea imaginii prin raport anual şi pagină web -C reşterea vizibilităţii în rândul comunităţii prin campanie de comunicare şi întâlnire cu stakeholder-ii locali. un centru after-school.sub supravegherea profesorilor voluntari.Întărirea capacităţii organizaţionale a Asociaţiei.Elaborarea unei strategii de management al voluntarilor. Copiii sunt primiţi pentru activităţi educative şi de socializare la Clubul Pinochio care a luat fiinţă în 2006. un club al seniorilor şi oferă consiliere psihologică şi medicală. Proiectul a urmărit: 6 .

rechizite si materiale de curăţenie).Creşterea capacităţii de autosusţinere şi autofinanţare. pregătirea temelor şcolare. Fundaţia de Îngrijiri Comunitare Piatra Neamţ. Proiectul a oferit sprijin pentru: . FIC desfăşoară o activitate specializată de îngrijire la domiciliu pentru persoane în vârsta sau adulte dependente sau imobilizate sau în cadrul centrului de zi. Proiectul de dezvoltare a urmărit: -D ezvoltarea capacităţii organizaţionale. jud. socializare si petrecerea timpului liber. Serviciile oferite sunt consiliere psihologica pentru copil si familie.Pregătirea cadrelor medicale pentru a asigura îngrijirea bolnavilor cu tulburări mintale . manageriale şi de furnizare de servicii pentru Fundaţia “Împreună” -C reşterea nivelului de conştientizare a necesităţii dezvoltării organizaţionale in judeţul Galaţi -C reşterea vizibilităţii organizaţionale si a serviciilor sociale furnizate de Fundaţia “ Împreună” in judeţul Galaţi. consiliere sociala.Promovarea parteneriatului şi cooperării cu autorităţile locale din municipiul Piatra Neamţ pentru dezvoltarea unei structuri de asistenţă comunitară – Centrul Comunitar de Memorie . jud. Neamţ Fundaţia oferă servicii comunitare socio-medicale pentru persoane vârstnice. cu dizabilităţi sau dezavantajate social. Galaţi Fundaţia deţine un centru de zi pentru copii defavorizaţi care urmăreşte prevenirea abandonului şcolar/familial şi reducerea fenomenului de marginalizare sociala a persoanelor in dificultate. .Sporirea calităţii serviciilor oferite conform standardelor europene prin perfecţionarea personalului propriu şi dezvoltarea de noi competente . informare juridica 7 .Organizarea unei campanii mediatice pentru cunoaşterea rolului fundaţiei la nivel local Fundaţia Împreună Galaţi.Asumarea rolului de catalizator al resurselor din comunitate prin acţiuni sustenabile în parteneriat cu toţi actorii relevanţi de la nivel local.. Centrul oferă servicii pentru 50 copii din familii defavorizate şi părinţii lor. aflate în situaţii de criză şi fără suport. resurse materiale (masa calda.

8 . Evaluarea cantitativă şi calitativă a avut acest efect indirect deoarece a demonstrat beneficiarilor şi aparţinătorilor acestora la ce nivel este Fundaţia pregătită să se implice. organizaţiile participante în proiect au organizat campanii de comunicare. întâlniri cu stakeholderii. proiectul a oferit organizaţiilor posibilitatea realizării unor vizite la organizaţiile partenere în proiect şi a încurajat comunicarea – atât prin intermediul întâlnirilor directe.în mod direct . Aceasta a permis o mai bună comunicare între profesionişti şi un acces mai facil la serviciile pentru tineri. Pentru acreditarea cursurilor sale şi obţinerea certificatului de calitate. Profesionalizarea echipei a avut un efect direct asupra acestei relaţii. a obţinut la rândul său o creştere a calităţii serviciilor oferite. “Fundaţia Copiii Noştri” a alocat un buget de aproximativ 2300 USD.întregul mecanism al organizaţiei şi pe de altă parte . Rezultate Organizaţia care a lucrat în mod direct pentru analiza gradului de satisfacţie al beneficiarilor este „Fundaţia Împreună” din Galaţi. Activităţi realizate Pentru atragerea de noi beneficiari şi îmbunătăţirea relaţiei cu beneficiarii existenţi.Relaţia cu beneficiarii Proiectul şi-a propus să întărească relaţia organizaţiilor cu beneficiarii şi să încurajeze ONG-urile implicate să se apropie de nevoile comunităţii pentru a răspunde mai bine la cerinţele beneficiarilor.toţi factorii din comunitate. cât şi prin intermediul e-mailului. Dificultăţile apărute au fost legate în principal de înţelegerea şi asimilarea relaţiei cu beneficiarii ca pe un proces complex care implică pe de-o parte . Proiectul nu şi-a propus însă să intervină în mod direct asupra modului de lucru cu beneficiarii. Daniela Strat. Prin acţiunile sale.în mod indirect . pentru că organizaţiile alese ofereau deja servicii de calitate în acest sens. sesiuni de instruire pentru membrii echipei. O activitate care a contribuit în mod esenţial la o mai bună relaţionare cu beneficiarii a fost şi schimbul de experienţă între organizaţii. „Fundaţia COTE” care lucrează cu tineri dezinstituţionalizaţi. Implicarea Fundaţiei Principesa Margareta a României Echipa de proiect şi consultanţii Fundaţiei Principesa Margareta a României au pus accent pe organizarea unor întâlniri cu toate persoanele care influenţează bunul mers al organizaţiilor selectate şi a oferit asistenţa şi instruire personalului acestor ONG-uri. Astfel. au realizat demersuri pentru obţinerea unor certificări calitative (ISO) sau pentru evaluarea gradului de satisfacţie al beneficiarilor. vicepreşedintele organizaţiei susţine că: „Evaluarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor a dus în primul rând la creşterea responsabilizării beneficiarilor direcţi şi a familiilor acestora în ceea ce priveşte implicarea în activităţile zilnice”. prin crearea unei reţele locale de suport social.

susţine că: „Înainte. comunicarea se limita la membrii familiilor beneficiarilor. Director executiv al Fundaţiei. Tincuţa Ciubotariu.Lecţii învăţate Atrage comunitatea în identificarea de noi beneficiari! Un alt rezultat interesant este cel înregistrat de „Fundaţia Filantropică Omenia” care în urma unei intense campanii mediatice se bucură acum de sprijin în comunitate pentru identificarea de noi potenţiali beneficiari.” 9 . acum un aport substanţial îl au membrii comunităţilor locale în special în semnalarea unor familii afectate de plecarea din ţară a unuia sau mai multor membri.

Pentru a asigura un grad sporit de sustenabilitate a organizaţiilor. relaţii publice. O altă componentă majoră a proiectului dedicată sustena­ bi­lităţii beneficiarilor a fost şi finanţarea acordată de FPMR şi CEE Trust pentru dezvoltarea de activităţi generatoare de veni­turi. management şi planificare strategică). FPMR a acordat consultanţă în domenii precum: fundraising.” Marian Constantin – „Asociaţia Ascendent” Acţiunile directe cu cele mai bune rezultate pot fi considerate cele dedicate înfiinţării de activităţi generatoare de venituri. cele care au avut ca scop îmbunătăţirea imaginii şi fundraising-ului în comunitate şi cele dedicate instruirii personalului. Cunoştinţe esenţiale au fost oferite prin intermediul sesiunilor de instruirilor (imagine si comunicare. Mai mult decât atât. ceea ce a creat premisele obţinerii unor noi finanţări pentru iniţiative ce şi-au dovedit utilitatea în comunitate. fundraising. 10 . gestionarea echipei. unele organizaţii au fost selectate în noile proiecte dezvoltate de Fundaţie. dar este cu atât mai important pentru că a construit o reală „fundaţie” pentru dezvoltare organizaţională pe termen lung. Activităţi realizate Planurile de dezvoltare realizate la început de proiect au deservit în totalitate ideea unor organizaţii sustenabile care să aibă un rol important în viaţa comunităţilor în care acţionează. iar Fundaţia Principesa Margareta a României şi-a făcut un obicei din a trimite către beneficiari toate informaţiile despre oportunităţi de finanţare şi colaborare apărute prin intermediul fluxurilor informaţionale. management. dar şi în gestionarea relaţiei cu mediul intern şi extern. parteneriatele create în cadrul proiectului au fost utile pentru realizarea de noi proiecte. 11 organizaţii au în prezent activităţi generatoare de venituri care funcţionează cu grade diferite de succes în sprijinul activităţilor directe cu beneficiarii. voluntariat. Mereu în căutare de finanţări pentru proiectele lor. relaţia cu autorităţile etc. Nu în ultimul rând. mai mari decât în anii precedenţi şi cu o diversificare a surselor de venit. realizare web-site pentru asociaţie etc). 10 din cele 15 organizaţii beneficiare au primit câte 5000 USD pentru iniţierea sau dezvoltarea unei astfel de activităţi. „Acest proiect ne-a permis să acoperim costurile cel mai greu de finanţat prin proiectele operaţionale (personal administrativ. Fundaţia a intermediat în unele cazuri chiar şi contactul cu sponsori care continuă să ajute organizaţiile beneficiare ale acestui proiect. Rezultate Rezultatele obţinute de către cele 15 organizaţii sunt dificil de cuantificat în întregime dat fiind faptul că perioada de desfăşurare a proiectului a fost de numai un an şi jumătate. Fie ca a fost vorba de acţiuni directe în acest sens. sau doar de plata unei persoane care a putut să preia sarcini altfel greu de acoperit din proiecte.Sustenabilitate Proiectul „ONG-urile în viaţa comunităţilor locale” a avut un rol important în asigurarea sustenabilităţii pe termen lung pentru organizaţiile beneficiare. înfiinţare AGV [activităţi generatoare de venit]. Majoritatea organizaţiilor se pot lăuda la sfârşitul proiectului cu venituri estimate obţinute prin facilitatea 2%. Implicarea Fundaţiei Principesa Margareta a României Creşterea gradului de independenţă a organizaţiilor beneficiare a fost mereu unul dintre obiectivele principale vizate de echipa de proiect. Două dintre organizaţiile selectate în proiect au aplicat şi au câştigat proiecte finanţate din fonduri structurale. fiecare activitate a adus un beneficiu pe termen lung în sprijinul sustenabilităţii. organizaţiile au avut la dispoziţie instrumente valoroase care să le ajute în atragerea de fonduri.

11 . autorităţilor şi sponsorilor locali.Lecţii învăţate Sustenabilitatea unei organizaţii comunitare este direct dependentă de relaţia cu cetăţenii. spaţii pentru servicii sociale sau alte facilităţi. Organizaţiile au încheiat parteneriate cu autorităţile locale şi beneficiază din partea acestora de fonduri. lucru ce le va aduce beneficii pe termen lung prin atragerea sprijinului din partea cetăţenilor. voluntarii şi autorităţile publice! Toate organizaţiile din proiect beneficiază de o imagine solidă în comunitate.

Consultanţii din proiect au avut intervenţii directe pentru identificarea problemelor echipei şi scoaterea la iveală a disfuncţionalităţilor de comunicare. De asemenea. 12 . Acest lucru a permis organizaţiei să se concentreze mai mult asupra structurii interne şi să analizeze problemele cu care se confruntă la nivel de echipă. Implicarea Fundaţiei Principesa Margareta a României Proiectul a prevăzut încă de la început patru sesiuni de instruire la care să participe câte un reprezentant de la fiecare organizaţie. care lucrează direct cu beneficiarii şi care în ultimă instanţă reprezintă organizaţia. Astfel. Activităţi realizate Cele mai multe dintre organizaţii au văzut acest proiect ca pe o oportunitate rară de a-şi instrui personalul în domenii de strictă necesitate pentru acesta. parte din bugetul proiectului a fost alocată pentru susţinerea parţială a fondului de salarii. La baza rezultatelor se află diverse mecanisme puse la punct prin proiectul de dezvoltare şi asistenţa primită. Tot aici s-a hotărât realizarea unei fişe zilnice denumită „status day” care să îmbunătăţească raportarea şi comunicarea cu managementul. astfel încât să poată satisface cele mai stringente nevoi ale acestora. S-a urmărit creşterea gradului de profesionalizare a echipei. Astfel. formare de formatori. Tema instruirilor a fost aleasă împreună cu organizaţiile beneficiare. în cazul „Fundaţiei Sf Dimitrie” au fost puse la punct echipe de lucru pentru identificarea de surse de finanţare şi scriere de proiecte. au fost prevăzute fonduri pentru activităţi menite să atragă voluntari. pe lângă cele patru instruiri deja planificate au fost prevăzute fonduri pentru instruiri precum: management de proiect. Rezultate Printre cele mai importante rezultate raportate de organizaţii sunt legate creşterea gradului de profesionalizare al membrilor echipei şi de strângerea legăturilor dintre aceştia. Contactul direct cu aceştia este mai important pentru beneficiari decât orice reclamă. Nu în ultimul rând. dar şi a capacităţii de atragere şi gestionare a voluntarilor.Resursele umane Un proiect de dezvoltare organizaţională pune un accent deosebit pe oamenii care dau viaţă activităţilor. achiziţii publice etc. Raportarea eficientă şi evaluarea au permis numirea unui director al centrului social din interiorul echipei.

Lecţii învăţate Tensiuni continue. pot fi combatătute eficient prin o mai bună împărţire a rolurilor. personalul voluntar a fost recompensat prin participarea la sesiunile de instruire din proiect. şedinţe eficiente şi o raportare internă simplificată! O restructurare asemănătoare a oferit noi funcţii şi atribuţii pentru doi membri ai echipei „Fundaţiei de Îngrijiri Comunitare”. acumulate în timp. iar la „Filantropia” din Severin întreaga echipă a mers la instruiri care i-au întărit capacitatea de lucru. Sava” din Buzău. 13 . cheia unei mai bune comunicări a fost identificată în organizarea regulată de şedinţe eficiente. În cazul celor de la „Asociaţia Sfântul Ahidiacon Ştefan”. În cazul „Fundaţiei Sf.

iar publicul larg le-a identificat rolul a avut un efect pozitiv şi asupra persoanelor care lucrează în administraţia publică locală. organizaţiile au intrat în posesia instrumentelor cu care să poată acţiona asupra bugetului local pentru alocarea de sume destinate serviciilor aduse de ONG-uri în comunitate. neavând o metodologie de lucru acestea rămâneau deseori fără răspuns. Altele relevă faptul că prin întâlnirile realizate s-a netezit calea pentru un parteneriat real: „Relaţiile cu autorităţile erau superficiale. Ne trimiteam informări reciproce. proiectul a presupus şi generarea unor propuneri care să ducă la o mai bună colaborare cu autorităţile locale şi o intervenţie mai facilă la nivelul comunităţilor.” – Asociaţia „Sf. Activităţi realizate Cheltuielile directe pe care organizaţiile neguvernamentale le-au realizat pentru a-şi îmbunătăţi relaţia cu autorităţile locale s-a limitat în general la organizarea unor întâlniri. beneficiarii au venit la rândul lor cu propuneri de acţiuni pentru influenţarea unor politici locale sau naţionale. Persoane din conducerea organizaţiilor beneficiare au fost instruite cu privire la legislaţia existentă care permite ONG-urilor să intervină în procesul decizional de la nivel local. Mai mult decât atât. intervenţia echipei de proiect şi a consultanţilor s-a concentrat asupra întăririi acestei relaţii şi punerii bazelor unor parteneriate reale acolo unde relaţia era doar una de coabitare. însă. fiecare organizaţie a avut de organizat două întâlniri cu factorii de decizie din comunitate. Prin workshop-urile realizate în cadrul acestui proiect am ajuns la o metodologie de lucru agreată de ambele părţi. încă de la început. seminarii sau workshop-uri. Unele sunt spectaculoase. proiectul a asigurat organizaţiei un plus de încredere şi o mai susţinută colaborare în rezolvarea problemelor sociale identificate la grupul ţintă al organizaţiei.Relaţia cu autorităţile locale Proiectul „Organizaţiile neguvernamentale în viaţa comuni­ tăţilor locale” a fost de la început creat pentru a aduce orga­ni­zaţiile în postura de a avea un rol important în mersul comu­nităţii. organizaţiile au avut rezultate diferite în relaţia cu administratorii locali. În acest sens. Arhidiacon Ştefan” 14 . „Fundaţia Filantropică Omenia” susţine chiar că este o chestiune de încredere: „În relaţia cu autorităţile. Faptul că ONG-urile finanţate au devenit mai cunoscute prin activităţile întreprinse. precum cele ale Asociaţiei „Ascendent”: „pentru prima data suntem finanţaţi direct de stat şi am creat condiţiile ca aceasta finanţare să fie dublată anul viitor”. De notat este însă faptul că majoritatea organizaţiilor semnalează o îmbunătăţire a relaţiilor cu autorităţile şi a capitalului de imagine câştigat în comunitate. Tot prin intermediul workshop-urilor organizate în cadrul acestui proiect am reuşit să facem cunoscută autorităţilor întreaga noastră activitate şi să fim recunoscuţi ca actori sociali importanţi ai Sectorului 6. Implicarea Fundaţiei Principesa Margareta a României Majoritatea organizaţiilor înscrise în acest proiect aveau deja o relaţie – impusă de obiectul de activitate . Acest rol nu poate fi complet fără o relaţie de parteneriat cu autorităţile locale. În baza cunoştinţelor dobândite.” Rezultate În urma proiectului de dezvoltare. metodologie care asigură în prezent un flux informaţional real şi util activităţii noastre de bază. Astfel. De aceea.cu autorităţile locale.

La nivelul unui oraş precum Bucureştiul prezenţa unui primar de sector la o întâlnire („Fundaţia Copiii Noştri”) sau semnarea unor parteneriate formale („Fundaţia Sf. Dimitrie”) reprezintă succese notabile.Lecţii învăţate Organizează şedinţe regulate cu stackeholderii din comunitate şi cunoaşte a legislaţia care influenţează relaţia cu autorităţile! Fiecare dintre organizaţii a acţionat însă şi în funcţie de tipul de comunitate din care face parte. În comunităţile mici discuţiile săptămânale cu primarul sunt o obişnuinţă. 15 .

organizaţiile au avut nevoie să îşi şlefuiască imaginea în comunitate. Rezultate „Organizaţia noastră era iniţial privită ca o casă de ajutor şi nu se întâmpla nimic altceva decât atunci când aveam ceva de oferit (ajutoare materiale). rapoarte anuale. 16 . Fundaţia Principesa Margareta a României a organizat de asemenea o sesiune de instruire pe tema relaţiilor cu presa şi a prezentării eficiente a organizaţiei. pagini web sau comunicate de presă).Imaginea în comunitate Încă de la început. Pentru a atinge aceste obiective. Activităţi realizate Bugetul de comunicare alocat de fiecare organizaţie a variat între câteva sute şi câteva mii de dolari. La fel a făcut şi Asociaţia Hercules. proiectul a impus o direcţie clară către o mai bună comunicare cu comunitatea şi o apropiere de nevoile acesteia. Cea mai bună soluţie s-a dovedit a fi cea identificată de Asociaţia Hercules. Schimbarea produsă de cei de la Nufărul Alb a însemnat curajul de a te deschide către nevoile comunităţii şi a deveni o organizaţie comunitară. Implicarea Fundaţiei Principesa Margareta a României Rolul echipei de proiect şi al consultanţilor a fost acela de a veni cu sfaturi şi idei cu privire la forma şi conţinutul materialelor de promovare şi PR (pliante. Cea mai des întâlnită greşeală a organizaţiilor sprijinite a fost nealocarea unor sume pentru realizarea graficii materialelor şi concentrarea bugetului asupra costurilor de tipărire. Grafica de calitate şi o atenţie deosebită acordată detaliilor de text şi raportare financiară au ajutat Asociaţia Hercules să câştige concursul de rapoarte anuale organizat în fiecare an de Forumul Donatorilor din România. În paralel au fost subliniate avantajele deschiderii către comunitate şi stakeholderi. Nu în ultimul rând. invitaţii la evenimente. Trebuie spus că pentru multe dintre organizaţii proiectul a oferit posibilitatea realizării primului raport anual sau primului pliant al organizaţiei. Organizaţia a reuşit să obţină sprijinul unei agenţii de publicitate care a realizat benevol grafica materialelor de promovare ale asociţiei: pliante. Această scăpare a fost corectată fie prin modificări bugetare. organizaţiile au fost încurajate şi sprijinite să realizeze evenimente în comunitate care să atragă atenţia atât a beneficiarilor cât şi a autorităţilor locale. iar la ultima serbare organizată de organizaţia din Costeşti au participat 400 de persoane. partenerilor. Acum am reuşit să nu mai fim priviţi aşa. printr-o mai mare deschidere faţă de aceasta şi prin îmbunătăţirea calităţii propriilor instrumente de marketing şi PR. „Nufărul Alb” i-a informat prin materiale de promovare pe toţi cei din comunitate despre misiunea sa iar apoi i-a atras în acţiuni în care să participe alături de copii. sponsorilor şi presei. fie prin atragerea sprijinului benevol al unor graficieni cu experienţă. raport anual. Implicarea a variat de la simple recomandări şi sugestii până la realizarea integrală a graficii pentru pliantul de prezentare al organizaţiei.” spune Maria Terente – coordonator al Asociaţiei Nufărul Alb din Chilia Veche.

dar şi un capital de notorietate şi încredere extrem de util în relaţia cu stakeholder-ii. 17 . activităţi specifice şi editare de materiale de promovare. „Fundaţia Filantropică Omenia” şi „Fundaţia de Îngrijiri Comunitare” care acţionează în comunităţi mai mari (Tg Neamţ şi Piatra Neamţ) s-au folosit de toate canalele media locale pentru a-şi transmite mesajele. Prin parteneriatele create şi folosind tehnicile învăţate la sesiunea de instruire. cele două fundaţii au apărut la emisiuni televizate şi au avut chiar şi spoturi radio difuzate de mai multe ori pe zi.Lecţii învăţate Deschide-te către comunitate prin media. Rezultatul a fost creşterea numărului de beneficiari.

În acest caz a fost pus la punct un plan de intervenţie şi activităţi pe termen lung. în bună măsură. Implicarea Fundaţiei Principesa Margareta a României Încă de la analiza iniţială realizată pentru fiecare organizaţie.Îmbunătăţirea structurii organizatorice O baza solidă pentru dezvoltarea unei organizaţii neguvernamentale nu poate fi creată fără a ţine cont de structura de organizare şi fără a pune accentul pe aportul unui consiliu de administraţie activ şi al unui management bine definit. „Sfântul Ahidiacon Ştefan”. au mers însă mai departe şi s-au aplecat asupra întregului mecanism de funcţionare prin analiza fiecărei poziţii din organizaţie. pentru a face loc unor membri noi cu influenţă în comunitate şi care să aibă un rol mai important în viaţa organizaţiei. El a continuat pe toată perioada proiectului. sau „Împreună”. Activităţi realizate Beneficiarii au prevăzut fonduri în special pentru modificări de statut şi atragere de noi membri în cadrul consiliului de conducere. Organizaţii precum „Potaissa”. astfel încât. Intervenţii au fost realizate prin recomandări sau discuţii. Rezultate Organizaţiile au negociat în mod diferit problema sensibilă a consiliului de conducere: „Asociaţia Hercules” a ales să reorganizeze consiliul şi să atragă noi membri. Tot ei au pus la punct un program 18 . dar şi printr-o consultanţă mai amplă care a scos în evidenţă problemele lanţului de comandă. ca o recunoaştere a susţinerii voluntare a fundaţiei şi a calităţii de „persoane resursă” din comunitate. Dimitrie” a cooptat noi membri de onoare în Consiliul Director. „Asociaţia Potaissa” a considerat că cea mai bună soluţie pentru activarea unor persoane resursă este realizarea unui Consiliu Consultativ. Recomandările lor au fost. Procesul nu s-a oprit însă aici. fie că a fost vorba de angajaţi sau de voluntari. Dimitrie”. fiecare organizaţie a putut să-şi adapteze dezvoltarea în funcţie de problemele şi cerinţele apărute.building care să îmbunătăţească relaţiile din echipă. „Fundaţia Sf. „Sf. Activităţile lor au vizat schimbarea unor structuri învechite şi adesea doar formale. Bani din proiect au fost de asemenea alocaţi pentru realizarea unor sesiuni de team. prin realizarea de noi fişe de post şi prin clarificarea atribuţiilor fiecărui membru al echipei. consultanţii şi echipa de proiect au venit cu recomandări pentru creşterea performanţelor organizaţiilor prin întărirea sau modificarea unor structuri. Proiectul a oferit oportunitatea beneficiarilor de a-şi înnoi şi înbunătăţi organizarea internă şi de a-şi modifica statutul în funcţie de necesităţi. prinse în planurile de dezvoltare agreate la începutul proiectului împreună cu organizaţiile beneficiare.

Tot în vederea îmbunătăţirii structurii manageriale.Lecţii învăţate Împarte cu atenţie rolurile şi sarcinile în echipă! Foloseşte consiliul de administraţie! informatic pentru a gestiona mai bine situaţia personalului voluntar al organizaţiei. „Asociația Socio-Culturală Matei Basarab” a atras în echipă trei membri noi. 19 . „Fundaţia de Îngrijiri Comunitare” a delimitat mai bine atribuţiile board-ului prin crearea unor funcţii noi la nivel managerial şi degrevarea preşedintelui de aceste obligaţii.

El le-a oferit acestora instrumentele de planificare strategică necesare pentru realizarea unor planuri pe termen lung şi le-a dat oportunitatea să înceapă munca la ele cu sprijinul colegilor din proiect. în expasiune. care are o imagine publică clară. Implicarea Fundaţiei Principesa Margareta a României Consultanţii şi echipa de proiect au mers încă de la început pe ideea de crea structuri puternice şi de a sublinia punctele tari şi oportunităţile din fiecare organizaţie beneficiară. care să poată ghida organizaţia indiferent de problemele economice sau fluctuaţiile de personal. Ulterior. analiza a fost una internă şi externă. care oferă servicii sociale de calitate. fiecare organizaţie a realizat o nouă analiză.Dezvoltare pe termen lung Proiectul „Organizaţiile neguvernamentale în viaţa comunităţilor locale” a fost realizat pe o perioadă de doi ani. asociaţia noastră este o organizaţie durabilă. finanţator. din care un an şi jumătate a durat implementarea planurilor de dezvoltare a organizaţiilor neguvernamentale. În cadrul procesului de consultanţă s-a avut mereu în vedere dezvoltarea unor mecanisme şi strategii sănătoase. la momentul redactării proiectelor de dezvoltare. o organizaţie cu proiecte şi rezultate ce vorbesc de la sine fără a fi în situaţia de a mai convinge pe cineva (partener. În cazul Asociaţiei „Filantropia”. au existat o serie de organizaţii care şi-au propus să realizeze doar strategii tematice (fundraising. Astfel. pentru ca întreg planul să se bazeze pe realităţile constatate. mai amănunţită. Activităţi realizate Alocarea financiară a depins de la o organizaţie la alta. o organizaţie profesionistă.” Marian Constantin Asociaţia ASCENDENT 20 . Astfel. o primă analiză SWOT a fost realizată încă din faza de evaluare a organizaţiilor implicate. comunicare etc). Astfel. beneficiar etc) de intenţii bune. proiectul a avut o direcţie clară pentru realizarea şi aprobarea de către structurile de conducere a unei strategii de dezvoltare până în 2013. Venit în urma solicitărilor de la organizaţii. Perioada a fost dedicată exclusiv întăririi organizaţiilor beneficiare astfel încât acestea să poată să se dezvolte în asociaţii şi fundaţii cu rădăcini în comunitate şi resurse de finanţare pe termen mediu şi lung. Rezultate „În prezent. cursul de management şi dezvoltare strategică a avut un impact deosebit asupra managerilor de organizaţii invitaţi să participe. Fundaţia „Împreună” a mers pe ideea unei strategii care ţine cont de contextul existent la nivelul oraşului Galaţi şi care ia în considerare cele mai puternice organizaţii pentru o dezvoltare unitară. Acest proiect a permis „Asociaţiei ASCENDENT” să-şi construiască un prestigiu şi să pună în practică o strategie clară de dezvoltare.

beneficiari. Noutatea acestora este faptul că au fost întocmite după interviuri şi discuţii cu toţi stakeholderii : echipă. 21 . Dimitrie. Bucureşti. membrii fondatori. finanţatori.Lecţii învăţate Fă o planificare atentă care să ţină cont de toţi factorii implicaţi şi să ducă organizaţia spre îndeplinirea misiunii prin intermediul paşilor mărunţi! „Planul strategic şi planul de fundraising elaborate în cadrul proiectului au trasat direcţiile spre care trebuie să se îndrepte fundaţia şi definesc cadrul general în care funcţionează aceasta. membrii ai comunităţii.” Elena Avramescu Fundaţia Sf. voluntari. membrii consiliului director.

Organizaţii precum „Fundaţia Sf. financiar) dar şi specialişti externi angajaţi pe o perioadă determinată pentru anumite probleme specifice. Consultanţa şi coaching-ul oferite au dus la restructurarea întregului proces de management şi raportare. Perioada de implementare a planurilor a fost de 18 luni. organizaţiile au ales să creeze consilii consultative care să implice şi să recompenseze persoanele din comunitate cu rol activ în organizaţie. Pentru o mai bună implicare în comunitate. Dimitrie” sau „Asociatia Sfântul Arhidiacon Ştefan” au beneficiat de asistenţă din partea unui consultant specializat în resurse umane. directorul sau preşedintele organizaţiei au fost rugaţi să răspundă la o serie de întrebări dintr-un chestionar complex menit să identifice problemele cu care se confruntă organizaţia. cu vizite la faţa locului şi cu implicarea întregului personal din organizaţii. mai ales în cazul organizaţiilor cu puţină experienţă. Fundaţia a început procesul de asistenţă încă dinainte de redactarea planurilor de dezvoltare. Beneficiarii au primit sugestii cu privire la acţiuni pe care le pot iniţia sau îmbunătăţi şi au fost sprijiniţi în identificarea mai clară a nevoilor organizaţiei. O bună parte din consultanţă a fost oferită pentru dezvoltarea unor materiale de promovare. de relaţiile de personal sau de managementul organizaţiei. De la momentul semnării planurilor de dezvoltare a intrat în funcţiune consultanţa pentru implementarea activităţilor prevăzute.Consultanţa şi sprijinul oferite de Fundaţia Principesa Margareta a României organizaţiilor din proiectul „Organizaţiile neguvernamentale în viaţa comunităţilor locale” Proiectul „Organizaţiile neguvernamentale în viaţa comunităţilor locale” a avut două aspecte esenţiale. Atunci când au fost evidenţiate probleme legate de structura organizatorică. familiile acestora. În anumite cazuri. prin e-mail şi telefon. Primul a privit acordarea unei finanţări de 14 000 USD. Fundaţia a încurajat şi a sprijinit tehnic şi financiar organizaţii din proiect în organizarea unor evenimente comunitare care au adunat laolaltă beneficiari. website-uri şi rapoarte anuale. Personalul din proiect a stat la dispoziţia organizaţiilor pentru orice fel de întrebări şi s-a implicat prin vizitele realizate la fiecare din organizaţiile beneficiare. FPMR a apelat la sprijinul unor consultanţi externi. Acesta a avut intervenţii întinse pe o periodă mai lungă. FPMR a acţionat ca un catalizator pentru organizaţiile sprijinite şi nu a limitat asistenţa doar la proiectul acesta. În cadrul vizitei. pentru redactarea unor comunicate de presă sau realizarea unor strategii de fundraising. autorităţi locale şi presă. În astfel de vizite au fost revăzute activităţile din proiecte. După identificarea problemelor cele mai stringente ale organizaţiei au fost făcute recomandări în vederea elaborării unor proiecte-plan de dezvoltare care să fie finanţate în următoarea perioadă. dar şi pro-activ după analize realizate asupra rapoartelor intermediare sau prin chestionare. 22 . Fiecare organizaţie selectată a primit o vizită din partea FPMR pentru discuţii şi evaluarea activităţii. Asistenţă a fost acordată şi pentru organizarea unor evenimente. Procesul de asistenţă s-a făcut prin vizite la faţa locului. PR şi organizare evenimente. chestionarul cuprinzând şi o analiză SWOT. În procesul de consultanţă a fost implicat personalul specializat al FPMR (fundraising. Consultanţa a fost acordată la cererea organizaţiilor beneficiare. O atenţie deosebită a fost acordată structurii de conducere şi organizaţiile au fost sfătuite să facă o diferenţiere clară între consiliul de conducere şi managementul organizaţiei. iar al doilea a însemnat acordarea de consultanţă pentru implementarea planurilor de dezvoltare organizaţională. realocate sume în buget şi găsite rezolvări la o parte din problemele care împiedicau buna desfăşurare a proiectul. Conform activităţilor prevăzute în proiect.

Fundaţia a acordat şi acordă consultanţă pentru dezvoltarea activităţilor generatoare de venituri. Prin punerea la punct a unor planuri de marketing şi a unui site specializat (www. organizaţiile din proiect au fost rugate să lucreze împreună (în cadrul unui semninar şi apoi prin e-mail) în vederea identificării de probleme în comunicarea cu autorităţile publice sau pentru modificarea unor politici publice locale. s-a încurajat acordarea de asistenţă reciprocă între ONG-uri prin e-mail şi telefon şi au fost organizate mai multe vizite/schimburi de experienţă între organizaţiile beneficiare. dorim să asigurăm sustenabilitate activităţilor iniţiate prin proiectul „Organizaţiile neguvernamentale în viaţa comunităţilor locale”. Temele au fost alese de către organizaţiile implicate şi au fost: • prezentarea organizaţiei şi relaţia cu presa • managementul voluntarilor • fundraising • management şi dezvoltare strategică Pentru realizarea unui schimb de experienţă între participanţii la acest proiect.profitfornonprofit. 23 . Nu în ultimul rând. patru sesiuni de instruire. Fundaţia a încurajat pe tot parcursul proiectului comunicarea între organizaţii. Au fost organizate două seminarii (unul la începutul proiectului şi unul la jumătatea acestuia).ro). În cadrul proiectului au fost realizate 4 sesiuni de instruire.Tot prin intermediul altor proiecte.

Am dezvoltat o activitate generatoare de venituri ca sursă de finanţare pentru activităţile noastre. am obţinut acreditare pentru un curs dedicat altor categorii de profesionişti care lucrează cu părinţii. 1302 lei (în 2006) şi 454 lei (în 2005). Am înregistrat progrese importante şi în dezvoltarea resurselor umane. Am avut şansa de a ne dezvolta profesional echipa şi am reuşit să atragem un număr tot mai mare de voluntari. coordonator de proiect „Am reuşit să îmbunătăţim comunicarea cu comunitatea în care lucrăm.ascendent. Ca urmare a îmbunătăţirii imaginii publice şi a creşterii resurselor financiare (bugetul anual s-a dublat în 2009) şi umane atrase în perioada 2008-2009. Totodată.” Asociaţia Nufărul Alb Maria Terente. Cu sprijinul unui voluntar a fost dezvoltat site-ul asociaţiei (www. Au crescut semnificativ veniturile asociaţiei obţinute din prevederea 2%: 5683 lei în 2009 faţă de 2694 lei (în 2008). în special prin responsabiliza- . imaginea publică a Asociaţiei a fost construită şi promovată prin distribuirea de newslettere electronice lunare la mai multe sute de abonaţi. de asemenea. coordonator de proiect „Cea mai importantă schimbare a constituit-o înfiinţarea Centrului de Educaţie Permanentă în Slobozia şi introducerea în obiectul de activitate al Asociaţiei Socio-Culturale Matei Basarab a obiectivului realizarea activităţilor de formare profesională.ro). cu scopul de a sprijini dezvoltarea profesională a persoanelor implicate în munca directă cu beneficiarii. Am organizat o expoziţie cu produse din papură la cel mai mare acvariu din Europa care se află la Tulcea . Am initiat un proces complex de îmbunătăţire a calităţii serviciilor oferite beneficiarilor pentru obţinerea acreditării ISO 9001. am elaborat planuri de atragere de resurse materiale şi am încheiat parteneriate importate. Am reuşit să creştem prestigiul fundaţiei în comunitate şi să încheiem noi parteneriate. precum şi imaginea noastră în această comunitate dar şi în afara ei.org.” rea unui membru a echipei în domeniul strângerii de fonduri. Am valorificat experienţa acumulată în domeniul educaţiei parentale prin acreditarea unui curs de formare continuă pentru personalul didactic. Am obţinut autorizarea ca furnizor de formare profesională pentru lucrători sociali. coordonator de proiect „Am reuşit să ne creştem vizibilitatea în comunitate şi să întărim percepţia publică asupra rolului fundaţiei ca partener în actiunile si proiectele organizate la nivel local pentru a sprijini integrarea socio-profesionala a tinerilor (post) institutionalizaţi. creditat cu 11 credite profesionale şi recunoscut de către CNFP al Ministerului Educaţiei. Am ştiut mereu că dacă am o problemă apelez la coordonatorul de proiect şi vom găsi împreună o soluţie.asociatianufarulalb. ceea ce a dus la o orientare mai bună către nevoile beneficiarilor.” Fundaţia Copiii Noştrii Adina Ovedenie. animatori socio-educativi şi manager de proiect. definirea procedurilor şi proceselor organizaţiei în conformitate cu standardele de management al calităţii.ro). director economic “Ne-am organizat mai eficient activitatea prin definirea clară a funcţiilor şi atribuţiilor şi implementarea unor norme de evaluare internă şi autoevaluare. Ne-am extins în noi localităţi şi am dublat numărul beneficiarilor.” Asociaţia Socio-Culturală Matei Basarab Eugenia Popescu. recunoscut de către Ministerul Educaţiei şi CNFPA.” 24 Fundaţia COTE Alis Ghebuţă. reprezintă cel mai important progres al organizaţiei din această perioadă. ceea ce ne-a permis o popularizare facilă şi eficientă a rezultatelor obţinute. am reuşit să îmbunătăţim calitatea şi să extindem serviciile sociale oferite beneficiarilor.Mărturii ale schimbărilor din organizaţii ASCENDENT Marian Constantin. proiectarea şi implementarea sistemului de management al calităţii. care conţine printre altele şi un catalog cu produsele realizate la atelierul de împletituri din papură. director executiv „În cadrul proiectului de dezvoltare am realizat site-ul web al asociaţiei noastre (www. 1665 lei (în 2007).” “Proiectul a mers bine şi pentru ca am colaborat foarte bine cu Fundaţia Principesa Margareta a României.

Ne-am câştigat o pozitie importantă în viaţa socio-medicală a oraşului. prin rezolvarea a unor situaţii pentru care sistemul de stat nu este încă pregatit. Realizarea raportului anual şi participarea la Concurs. o siglă. prin: construirea paginii de web a Fundaţiei. Toate aceste progrese ne-au permis să realizăm o strategie de dezvoltare până în 2013. Am realizat un program individualizat de voluntariat. am realizat o imagine unitară a asociaţiei: o culoare specifică. preşedinte “Campania de imagine pe care am desfăşurat-o în cadrul proiectului ne-a adus vizibilitate crescută în comunitate. oferind sprijinul şi capacitatea necesară “Fundaţiei Împreună” pentru implementarea de programe sociale relevante la nevoile comunităţii locale din Galaţi. De asemenea. coordonator centru „Cel mai important progres în cadrul acestui proiect a fost pentru noi implementarea unei noi şi mult mai eficiente politici de management al voluntarilor. secţiile din spital. vizibilitatea crescută ne-a adus de asemenea şi sprijinul unor voluntari activi care se implica în activităţile curente. precum şi şedinte periodice.” Asociaţia Hercules Petruţa Stănescu. Am îmbunătăţit şi extins paleta de servicii şi ne-am lărgit echipa prin adăugarea unui număr mai mare de specialişti şi voluntari. Serviciul Social al Primăriei. ceea ce pune bazele pentru dezvoltarea din următorii ani. cabinetele medicilor de familie etc. director executiv „A avea toate materialele care să te reprezinte. editarea de materiale de vizibilitate de calitate. „Fundaţia Împreună” beneficiază de rezultatele evaluării întregii structuri organizaţionale. Un alt obiectiv al nostru a fost şi participarea la concursul de rapoarte anuale organizat de Forumul Donatorilor din România. un site profesionist. o identitate vizuală proprie este cel mai important lucru pentru un ONG. creşterea conştientizării asupra importanţei dezvoltării organizaţionale locale. echipa instruită şi devotată misiunii asociaţiei şi serviciile acreditate într-un spaţiu dotat şi utilat corespunzător. toate acestea le-am realizat datorită acestui proiect. cărţi de vizită. Am avut doar de câştigat de pe urma acestui suflu nou adus de voluntarii fidelizaţi prin acest program. am reuşit să atragem interesul mai multor instituţii socio-medicale pentru colaborare: DGASPC Neamţ . etc.000 euro”. Activitatea noastră în viaţa comunităţii devenind tot mai cunoscută. A crescut nivelul de specializare a personalului prin cursurile de formare care au fost realizate în cadrul proiectului şi ne-am îmbunătăţit capacitatea de atragere de fonduri din comunitate. director executiv „Am realizat materiale de promovare ale Asociaţiei şi am mediatizat activităţile desfăşurate. nominalizarea la cel mai transparent raport financiar şi la categoria „Un pas spre sustenabilitate”.. Proiectul a adus soluţii noi în contextul social specific zonei noastre. sesiuni de informare privind strangerea de fonduri.” 25 . • creşterea vizibilităţii organizaţionale şi a serviciilor sociale furnizate de “Fundatia Impreuna”. vicepreşedinte „La incheierea proiectului. Consiliul Judeţean.Fundaţia de Îngrijiri Comunitare Liliana Hâncu. tipărirea Jurnalului ONG distribuit local. În acest moment cele mai tari puncte ale noastre sunt marea satisfacţie a beneficiarilor şi a voluntarilor.” Fundaţia Împreună Daniela Strat. activităţi care au condus la o mai mare implicare a voluntarilor în viaţa Asociaţiei.” Asociaţia Filantropia George Smeu. Rezultatele inregistrate in urma implementarii proiectului sunt: • intărirea capacităţii organizaţionale şi manageriale a Fundaţiei “Împreună”. rapoarte anuale. Scopul nostru de creştere a gradului de profesionalism atât în activităţile desfăşurate cât şi în imaginea transmisă în comunitate a fost astfel atins. cu un buget sub 100. PR în ong-uri. Un logo. foi cu antet.” Asociaţia Sfântul Arhidiacon Ştefan Miruna Nistor. ceea ce ne-a adus o mai mare recunoaştere din partea comunităţii şi a principalilor stakeholderi comunitari cu care colaborăm. a avut ca rezultat recunoaşterea activităţii noastre prin câştigarea concursului la secţiunea „Organizaţii medii.

scriere şi gestiune de proiect. Astfel a fost scris şi a primit finanţare un proiect care a pornit de la nevoile identificate la părinţii copiilor incluşţi în programele centrului de zi. agenţi economici. director executiv “Schimbările cele mai importante pe care proiectul ni le-a facilitat sunt planificarea programelor organizaţiei pe termen mediu (5 ani) prin raportare la misiunea organizaţiei şi la capacitatea de organizare şi susţinere actuală. Mulţumită activităţilor din proiect. Nu în ultimul rând. există premize pentru diversificarea serviciilor pentru copii şi bătrânii asistaţi. organizaţia are un rol important în identificarea nevoilor comunitatii. beneficiarii organizaţiei.” “Mulţumesc Fundaţiei Principesa Margareta a României pentru eleganţa derulării acestui proiect. Profesionalism şi eleganţă.Fundaţia Filantropică Omenia Tincuţa Ciubotariu. vicepreşedinte „Cursurile şi şedinţele de coaching m-au ajutat să dobândeasc abilităţi sporite de planificare şi claritate în ceea ce priveşte obiectivele organizaţionale. în paralel cu serviciile sociale ale Primăriei. ca activităţii ce trebuie să se desfăşoare permanent. prin acest proiect am refăcut identitatea vizuală a organizaţiei şi am eficientizat şi direcţionat activităţiile de promovare către beneficiari. Pachetul de acţiuni desfaşurate în cadrul proiectului au contribuit la dezvoltarea spiritului filantropic. ca surse de venituri pentru organizaţie).” Asociaţia Sfânta Parascheva Aurora Râncioagă. a capacităţii de control şi de gestionare a timpului. acum beneficiem de un site de bună calitate şi de materiale de prezentare de ţinută. echipa a dobândit abilităţi sporite de comunicare. fapt ce a condus la creşterea numărului de persoane ce se arată interesate în acordarea de sprijin. un factor activ la nivelul orasului. finanţatori. În acest moment. 26 . prin implicarea locală (administraţie publică. identificarea de resurse alternative de atragere de fonduri. Organizaţia este recunoscută ca fiind credibilă. voluntari. parteneriate). au fost înfiinţate noi servicii. de a contribui la sprijinirea copiilor şi batranilor. Faptul ca membrii organizaţiei sunt contactaţi pe stradă de către diferite persoane pentru a aprecia activitatea sau pentru a solicita unele servicii. În ceea ce priveşte imaginea. cu instrumente de evaluare şi proceduri de aplicare. director executiv „Principala schimbare. din ţară şi străinătate. cu efecte majore asupra organizaţiei a fost reconsiderarea activităţilor de promovare la nivelul comunitătii locale. cât şi pentru programe pe termen mediu.” Asociaţia Potaissa Alin Rosca. director executiv „Proiectul a permis asociaţiei extinderea activitatii la nivel de comunitate şi colaborarea cu alte organizatii. Prin întâlnirile cu stakeholderii a fost evaluat impactul proiectelor fundaţiei asupra tuturor celor implicaţi: angajaţi. o îmbinare pe care nu am găsit-o la alţi finanţatori. de planificare. Fundaţia Sfântul Dimitrie Elena Avramescu. distribuite la toţi stakeholderii. confirmă nivelul de recunoaştere. Ca urmare a acţiunilor desfăşurate (s-au încheiat noi parteneriate şi colaborări. lucru în echipă. dezvoltarea parteneriatelor locale. Ele au contribuit la îmbunătăţirea capacităţii de a lua decizii. atât pentru activitati/evenimente punctuale. asigurand astfel conexiunea cu comunitatea locală. cu capacitate de a continua şi difersifica serviciile sociale. În urma proiectului s-au consolidat cunoştinţele referitoare la identificarea problematicii şi nevoilor beneficiarilor fundaţiei.” S-a realizat un ghid de resurse umane al fundaţiei. parteneri. beneficiari.

Aceştia au aflat mai mult despre Fundaţie şi despre eforturile depuse pentru a le asigura condiţii mai bune de viaţă. director executiv „Prin acest proiect Fundaţia . Au început să . Lor li s-a adăugat site-ul web care a beneficiat de actualizare şi întreţinere. prezentată presei. ce înseamnă imaginea unui O.pună umărul la treabă”. rapoartele anuale tipărite şi împărţite au avut un rol major în această . grădiniţe şi o serie de oameni de afaceri locali.vizibilitate” în rândul comunităţii locale şi nu numai. cum să atragem fonduri (fundraising) şi ce înseamnă managementul unei organizaţii. Cursurile de pregătire efectuate în cadrul proiectului au fost de un real folos pentru organizaţie. cu ce problemele ei. Pe parcursul proiectului am dezvoltat cooperarea cu Primăria. limitate iniţial la copiii cu nevoi speciale din şcoală sunt acum dedicate beneficiarilor cu risc social din întreaga comunitate. Pliantele de informare. am devenit vizibili în comunitate şi am atras cu mai mare uşurinţă colaboratori şi voluntari..Sfântul Sava de la Buzău” a devenit mai cunoscută în rândul comunităţii buzoiene. Am învăţat ce înseamnă cu adevărat munca alături de voluntari. dar şi cu realizări.NG.” Fundaţia pentru copii Sfântul Sava Mihail Milea. Relaţiile cu beneficiarii au fost îmbunătăţite. Casa de cultură.Prin materialele de promovare realizate.” 27 . Aceste întâlniri au avut loc cu ocazia prezentării bilanţului şi a hramului Fundaţiei. Întâlnirile cu autorităţile locale şi presa ne-au permis să facem o evaluare a organizaţiei noastre. să ajute acolo unde le permite starea fizică şi vârsta. Proiectele noastre...

Material realizat în cadrul proiectului “Sustainable NGOs in the community’s life” finanţat de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe şi Fundaţia Principesa Margareta a României Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe 28 .

finanţat de către Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe şi Fundaţia Principesa Margareta a României.Această broşură a fost realizată în cadrul proiectului “Sustainable NGOs in the community’s life”. Ea cuprinde o parte din experienţa de lucru dobândită în cei doi ani de implementare. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful