P. 1
Dualitatea in PL

Dualitatea in PL

|Views: 1|Likes:
Published by Dima Tighineanu

More info:

Published by: Dima Tighineanu on Apr 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

Sections

 • Prefaţă
 • 2.1. NOŢIUNEA DE SPAŢIU VECTORIAL
 • 3.1. NOŢIUNEA DE OPERATOR LINIAR MATRICEA ASOCIATĂ UNUI OPERATOR LINIAR
 • 3.3. VECTORI PROPRII ŞI VALORI PROPRII
 • 6.1. REZOLVAREA GRAFICĂ A UNEI PROBLEME DE PROGRAMARE LINIARĂ
 • 6.2. ALGORITMUL SIMPLEX PRIMAL
 • 6.2.3. CAZURI SPECIALE ÎN REZOLVAREA PROBLEMELOR DE PROGRAMARE LINIARĂ
 • 6.3. DUALITATE ÎN PROGRAMAREA LINIARĂ
 • 6.3.1. SCRIEREA PROBLEMEI DUALE
 • 6.4. ALGORITMUL SIMPLEX DUAL
 • 6.5. REOPTIMIZĂRI
 • 6.6. REZOLVAREA UNEI PROBLEME DE PROGRAMARE LINIARĂ PRIN MAI MULTE METODE
 • 6.7. PROBLEME DE TRANSPORT
 • 7.1. SERII DE NUMERE REALE
 • 7.2. SERII DE PUTERI
 • 8.2. EXTREMELE FUNCŢIILOR DE MAI MULTE VARIABILE
 • 8.2.1. EXTREME LIBERE
 • 8.3. METODA CELOR MAI MICI PĂTRATE
 • 9.1. INTEGRALE GENERALIZATE
 • 9.1.1. INTEGRALE CU LIMITE INFINITE
 • 9.1.2. INTEGRALE DIN FUNCŢII NEMĂRGINITE
 • 9.1.3. INTEGRALE EULERIENE
 • 9.2. INTEGRALE DUBLE
 • BIBLIOGRAFIE

Cuprins
Prefaţă .................................................................................................................. 1. Metoda eliminării complete (Gauss – Jordan) ......................................... 2. Spaţii vectoriale .............................................................................................
2.1. Noţiunea de spaţiu vectorial ................................................................................... 2.2. Dependenţa şi independenţa liniară a sistemelor de vectori .......................... 2.3. Sistem de generatori. Bază a unui spaţiu vectorial. Coordonatele unui vector într-o bază dată .................................................................................................... 2.4. Subspaţiul vectorial generat de o mulţime de vectori ..................................... 2.5. Schimbarea coordonatelor unui vector la trecerea de o bază la altă bază .

4 5 13 13 18 44 59 66 78 78 91 98 104 104 109 115 130 136 138 144 144 148 150 164 164

3. Operatori liniari .............................................................................................
3.1. Noţiunea de operator liniar. Matricea asociată unui operator liniar ............. 3.2. Nucleul şi imaginea unui operator liniar. Injectivitatea, surjectivitatea şi inversabilitatea unui operator liniar ............................................................................. 3.3. Vectori proprii şi valori proprii ..............................................................................

4. Funcţionale liniare, biliniare şi pătratice .................................................
4.1. Funcţionale liniare ...................................................................................................... 4.2. Funcţionale biliniare .................................................................................................. 4.3. Funcţionale pătratice ...............................................................................................

5. Sisteme de ecuaţii şi inecuaţii liniare ....................................................... 6. Optimizări liniare ...........................................................................................
6.1. Rezolvarea grafică a unei probleme de programare liniară ............................. 6.2. Algoritmul SIMPLEX PRIMAL ................................................................................ 6.2.1. Probleme de programare liniară care admit soluţie iniţială de bază 6.2.2. Rezolvarea problemelor de programare liniară care nu admit soluţie iniţială de bază. Metoda bazei artificiale ........................................... 6.2.3. Cazuri speciale în rezolvarea problemelor de programare liniară ... 6.3. Dualitate în programarea liniară ............................................................................ 6.3.1. Scrierea problemei duale ...........................................................................

6.3.2. Rezolvarea unui cuplu de probleme primală – duală ............................. 6.4. Algoritmul SIMPLEX DUAL .................................................................................... 6.5. Reoptimizări ................................................................................................................ 6.6. Rezolvarea unei probleme de programare liniară prin mai multe metode .... 6.7. Probleme de transport .............................................................................................

168 175 180 188 195 214 214 243 258 280 280 297 297 323 334 341 341 341 352 360 373 383 392

7. Serii ..................................................................................................................
7.1. Serii de numere reale ............................................................................................... 7.2. Serii de puteri ............................................................................................................ 7.3. Dezvoltări în serie .....................................................................................................

8. Funcţii de mai multe variabile reale ..........................................................
8.1. Limită. Continuitate. Derivate parţiale. Diferenţiabilitate ............................. 8.2. Extremele funcţiilor de mai multe variabile ....................................................... 8.2.1. Extreme libere ............................................................................................. 8.2.2. Extreme condiţionate (cu legături) ........................................................ 8.3. Metoda celor mai mici pătrate ...............................................................................

9. Calcul integral .................................................................................................
9.1. Integrale generalizate .............................................................................................. 9.1.1. Integrale cu limite infinite ........................................................................ 9.1.2. Integrale din funcţii nemărginite ............................................................ 9.1.3. Integrale euleriene ..................................................................................... 9.2. Integrale duble ..........................................................................................................

10. Ecuaţii diferenţiale ..................................................................................... Bibliografie ..........................................................................................................

Prefaţă
Economiştii, indiferent de domeniul în care lucrează, au nevoie de cunoştinţe solide de strictă specialitate, dar şi de tehnici specifice matematicii aplicate. Informaţia economică trebuie să fie relevantă, credibilă, inteligibilă - calităţi care sunt asigurate numai atunci când economistul care o construieşte, o prelucrează şi o valorifică stăpâneşte deopotrivă cunoştinţe în domeniul respectiv, dar şi temeinice cunoştinţe de matematici aplicate în economie. Culegerea de probleme pe care o propunem celor interesaţi conţine seturi de probleme rezolvate şi probleme propuse în vederea rezolvării, din următoarele domenii ale matematicii economice: algebră liniară, optimizări liniare, analiză, probabilităţi şi statistică matematică. Prin ea, autorii valorifică experienţa acumulată la catedră în decursul unui număr însemnat de ani universitari. Prezenta lucrare s-a elaborat în strânsă concordanţă cu programa analitică a disciplinei "Matematici aplicate în economie" de la A.S.E. Bucureşti, indiferent de profilul facultăţii. Culegerea de probleme se adresează în primul rând studenţilor economişti, dar şi studenţilor de la alte profile, cărora viitoarea profesie le solicită şi cunoştinţe de matematici aplicate în economie. Prin varietatea problemelor rezolvate sau propuse pentru a fi rezolvate, lucrarea constituie un ghid important pentru pregătirea examenelor la matematică de către studenţii facultăţilor cu profil economic din învăţământul de stat şi privat şi permite realizarea de acumulări în vederea practicării în condiţii de performanţă a muncii de economist. Nădăjduim ca economiştii practicieni să găsească în culegerea noastră numeroase soluţii pentru eficientizarea managementului la nivel micro şi macroeconomic. Suntem recunoscători conducerii Catedrei de Matematică din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, în cadrul căreia ne desfăşurăm activitatea, personal domnului profesor universitar doctor Gheorghe Cenuşă, din partea căruia noi, autorii, am primit un important sprijin şi preţioase sugestii legate de structura şi organizarea materialului. Nutrim speranţa ca cititorii să găsească în această culegere un sprijin real pentru studiu şi cercetare şi să ne transmită orice fel de semnale cu caracter de sugestie pentru îmbunătăţirea conţinutului său la ediţiile viitoare. Autorii

4

CAPITOLUL 1 METODA ELIMINĂRII COMPLETE (GAUSS-JORDAN)
Metoda eliminării complete se poate folosi, printre altele, pentru: - rezolvarea unui sistem de ecuaţii liniare; - calculul inversei unei matrice nesingulare. Etapele aplicării acestei metode sunt: 1. Se alcătuieşte un tabel care conţine matricea sistemului ce trebuie rezolvat (notată A ) sau matricea ce trebuie inversată ( A ). 2. Se alege un element nenul al matricei A , numit pivot. 3. Elementele din tabel se modifică astfel: a ) elementele de pe linia pivotului se împart la pivot; b) coloana pivotului se completează cu zero; c) restul elementelor se calculează după regula dreptunghiului: - se formează un dreptunghi, având elementul ce trebuie înlocuit şi pivotul ca vârfuri; - din produsul elementelor de pe diagonala pivotului se scade produsul elementelor celeilalte diagonale, iar rezultatul se împarte la pivot. Schematic, regula dreptunghiului se prezintă astfel: a ………… x bx − ac : : x' = , unde: b : : b ……...…. c
b = pivotul; x = elementul ce trebuie înlocuit; x' = noua valoare a elementului x . d) (facultativ) dacă pe linia pivotului există un element egal cu zero, atunci coloana acelui element se copiază; analog, dacă pe coloana pivotului există un element egal cu zero, atunci linia acelui element se copiază. 4. Se reiau paşii 2 şi 3 până când de pe fiecare linie s-a ales câte un pivot.

5

PROBLEME REZOLVATE 1. Să se rezolve următorul sistem de ecuaţii liniare, folosind metoda
⎧ − x1 + 2 x 2 − 3x3 = −2 ⎪ ⎨ 2 x1 − 6 x 2 + 9 x3 = 3 . ⎪− 3x + 2 x + 2 x = −3 1 2 3 ⎩

eliminării complete:

Rezolvare: Vom folosi următoarea schemă: b A …….. ……… X I3

A
-1 2 -3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 -3 -6 9 2 2 -2 3 -2 3 -4 11 0 0 1 -3/2 0 5 0 0 1 0 0 1

b
-2 3 -3 2 -1 3 3 1/2 5 3 2 1

Deducem că soluţia sistemului este: x1 = 3, x 2 = 2, x3 = 1 .
2. Să se rezolve următorul sistem de ecuaţii liniare, folosind metoda eliminării complete: ⎧4 x1 + x 2 + x3 = 9 ⎪ ⎨3 x1 + x 2 = 6 ⎪5 x + 2 x + x = 11 2 3 ⎩ 1

6

Rezolvare: A
4 3 5 1 3 -1 1 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 -3 2 0 0 1

b
9 6 11 3 6 -1 3 -3 2 2 0 1

I3

X

Observaţie. Pentru simplificarea calculelor, am ales drept pivot mai întâi elementul al doilea al diagonalei principale (în cazul nostru,1). Soluţia sistemului este: x1 = 2, x 2 = 0, x3 = 1 . 3. Să se determine, în cazul în care există, inversa matricei: ⎛ 2 − 1 3⎞ ⎜ ⎟ A = ⎜0 4 1⎟ . ⎜3 1 5⎟ ⎝ ⎠ Rezolvare: Deoarece det A ≠ 0 , rezultă că matricea A este inversabilă. Pentru determinarea inversei, vom folosi următoarea schemă: A …….. I3 I3 ……… A −1

7

-8 ⎟ ⎠ 4. Să se rezolve sistemul de ecuaţii liniare. folosind metoda eliminării complete: ⎧− 2 x1 + 3 x 2 − x3 = 3 ⎪ ⎨ 5 x1 + 4 x 2 + 2 x3 = 15 .A 2 -1 3 0 4 1 3 1 5 1 -1/2 3/2 0 4 1 0 5/2 1/2 1 0 13/8 0 1 1/4 0 0 -1/8 1 0 0 0 1 0 0 0 1 I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1/2 0 0 0 1 0 -3/2 0 1 1/2 1/8 0 0 1/4 0 -3/2 -5/8 1 -19 -8 13 -3 -1 2 12 5 -8 −1 I3 A Am obţinut că A −1 ⎛ − 19 − 8 ⎜ = ⎜ − 3 -1 ⎜12 5 ⎝ 13 ⎞ ⎟ 2 ⎟. ⎪ x + 10 x = 21 2 ⎩ 1 Rezolvare: A -2 5 1 2 1 1 0 1 0 3 4 10 -3 10 10 -23 10 0 -1 2 0 1 0 0 1 0 0 b 3 15 21 -3 21 21 -45 21 0 I3 X 8 .

Observaţii .În rezolvarea unui sistem prin această metodă nu este obligatoriu ca pivotul să fie ales de pe diagonala principală. care este un sistem compatibil simplu nedeterminat. am obţinut următoarea formă echivalentă a sistemului: 9 . Din ultima iteraţie. . ⎪ x = −45 + 23α ⎩ 3 5.Metoda Gauss-Jordan constă în transformări succesive ale sistemului iniţial în forme echivalente. folosind metoda eliminării complete: ⎧ 5 x1 − 3 x 2 + 10 x3 = −10 ⎪ ⎨ 3 x1 + 2 x 2 + 4 x3 = 1 ⎪− x − 7 x + 2 x = 6 2 3 ⎩ 1 Rezolvare: A 5 3 -1 0 0 1 0 0 1 -3 10 2 4 -7 2 -38 20 -19 10 7 -2 0 0 -19/10 1 16/5 0 b -10 1 6 20 19 -6 -18 19/10 -11/5 Aplicând metoda eliminării complete. rezultă: ⎧− 23 x 2 + x3 = −45 . rescriind sistemul. având ⎨ ⎩ x1 + 10 x 2 = 21 ⎧ x2 = α soluţia: ⎪ ⎨ x1 = 21 − 10α . α ∈ R . Să se rezolve următorul sistem de ecuaţii liniare.

Să se rezolve sistemul de ecuaţii liniare. care este un sistem compatibil dublu nedeterminat. ⎪3 x − 2 x + x + 3 x = 1 2 3 4 ⎩ 1 Rezolvare: A 2 1 3 -2 3 -1 0 1 0 -1 1 -2 1 0 0 1 0 0 1 2 1 -1 3 -1 2 1 0 2 1 3 -2 3 -1 0 1 0 b 1 2 1 -1 3 -1 1 1 0 Aplicând metoda eliminării complete. ⎨ + x3 + x 4 = 1 ⎩ x1 Soluţia sistemului este: 10 . ⎪ ⎪ x1 + 16 x 2 + 0 x3 = − 11 5 5 ⎩ Din prima relaţie rezultă că sistemul este incompatibil.⎧ ⎪0 x1 + 0 x 2 + 0 x3 = −18 ⎪ 19 19 ⎨0 x1 − 10 x 2 + x3 = 10 . am obţinut următoarea formă echivalentă a sistemului: =1 ⎧ x 2 + 2 x3 . 6. folosind metoda eliminării complete: ⎧2 x1 − x 2 + x3 + 2 x 4 = 1 ⎪ ⎨ x1 + x2 + 2 x3 + x 4 = 2 .

⎨ ⎪ x 2 = 1 − 2α ⎪ ⎩ x1 = 1 − α − β PROBLEME PROPUSE Să se rezolve următoarele sisteme de ecuaţii liniare: ⎧ x1 + 2 x 2 + 4 x3 = 31 ⎪ 1. ⎨ 3 x1 − x 2 + 4 x3 = 15 ⎪− x + 7 x − 6 x = −27 2 3 ⎩ 1 R: x1 = 0. cu α . x3 = 1 . x3 = 5 .⎧ x3 = α ⎪ = ⎪ x4 β . x 2 = 2. ⎧2 x1 + 3 x 2 + 4 x3 = 16 ⎪ 4. ⎧ x1 + 2 x 2 + 3 x3 = 9 ⎪ 2. 11 . 11 11 ⎧ x1 + x 2 + 2 x3 = 4 ⎪ 3. ⎨5 x1 + x 2 + 2 x3 = 29 ⎪3 x − x + x = 10 2 3 ⎩ 1 R: x1 = 3. x3 = 39 . ⎨5 x1 − 8 x 2 + 2 x3 = 1 ⎪3 x − x − 2 x = 5 2 3 ⎩ 1 R: x1 = 3. x 2 = − 9 . β ∈ R . ⎨ 3 x1 − x 2 + x3 = 3 ⎪− 3 x + 5 x + 4 x = 5 1 2 3 ⎩ R: Sistemul este incompatibil. x2 = 4.

A = ⎜ 0 ⎜4 ⎝ ⎛0 ⎜ 8. β ∈ R 3 3 3 3 3 3 ⎧2 x1 + 2 x2 − x3 + x 4 = 4 ⎪4 x + 3 x − x + 2 x = 6 ⎪ 1 2 3 4 6. A = ⎜ − 2 ⎜ 1 ⎝ −1 1 2 1 ⎞ ⎟ 0⎟ . x3 = α . x3 = −2.⎧ 2 x1 − x 2 + 3x3 + x4 = 2 5. x 2 = − 1 α + 1 β + 4 .2⎟ ⎠ ⎛ ⎜ −1 ⎜ R: A = ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ 2 7 4 7 5 7 0 1 1 1 7 2 7 -1 7 ⎞ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎠ 12 . -1 1 2 -1 1 2 0 ⎟ 0 ⎟ ⎟ 1 ⎟ 2 ⎟ .4⎞ ⎟ 1⎟ − 1⎟ ⎠ 3 2 1 2 4⎞ ⎟ 3⎟ 2⎟ ⎟ 1⎟ ⎠ ⎛ 1 ⎜ 2 ⎜ R: A −1 = ⎜ − 1 2 ⎜ 1 ⎜− ⎝ 2 ⎛ 0 ⎜ ⎜ R: A −1 = ⎜ − 1 6 ⎜ 1 ⎜− ⎝ 3 ⎛− 2 ⎜ 5 ⎜ 1 R: A −1 = ⎜ 2 ⎜ ⎜ 0 ⎜ ⎜ 1 ⎝ 10 1 2 -3 4 1 4 1 3 -2 9 −1 9 1 2 0⎞ ⎟ 1⎟ 4⎟ ⎟ 1 ⎟ 4 ⎠ 1⎞ 3⎟ 4⎟ 9⎟ ⎟ 2⎟ 9⎠ 0 1 2 9. x 4 = β . ⎨ ⎪8 x1 + 5 x 2 − 3x3 + 4 x4 = 14 ⎪ ⎩3x1 + 3 x 2 − 2 x3 + 2 x4 = 6 R: x1 = 2. x4 = −2 Să se determine inversele matricelor: ⎛2 ⎜ 7.1⎞ ⎟ 1⎟ 1⎟ ⎠ . α . x2 = 0. ⎨ ⎩− x1 + 2 x 2 − x3 − x 4 = 1 R: x1 = − 5 α − 1 β + 5 . A = ⎜ 2 ⎜1 ⎝ ⎛1 ⎜ ⎜2 A=⎜ 3 ⎜ ⎜4 ⎝ 1 -1 3 2 -2 2 2 1 2 3 .2⎟ 5⎠ 1 ⎞ 10 ⎟ ⎛ 3 ⎜ 10.

+ : V × V → V şi ⋅ : K × V → V .CAPITOLUL 2 SPAŢII VECTORIALE 2. o mulţime nevidă V dotată cu două operaţii. +) grup abelian. x 2 . II. i = 1.. unde 1K este elementul neutru al operaţiei de înmulţire din K . ∀x ∈ V . (M m. c) (αβ ) ⋅ x = α ⋅ ( β ⋅ x). ƒ (R[X ]. n ) cu elemente numere reale. Se numeşte spaţiu vectorial peste un corp K . y ∈ V . R ) este spaţiul vectorial real al polinoamelor în nedeterminata X . Exemple de spaţii vectoriale: ƒ (R n . ∀x ∈ V . ∀x ∈ V .. a) (α + β ) ⋅ x = α ⋅ x + β ⋅ x. n (R ). β ∈ K . cu coeficienţi reali. ∀x. R ) este spaţiul vectorial real al matricelor de tipul { } 13 ... ∀α ∈ K . β ∈ K . ∀α . (V . ƒ (m. R ) este spaţiul vectorial numeric real n-dimensional. xn )t xi ∈ R. ∀α . NOŢIUNEA DE SPAŢIU VECTORIAL BREVIAR TEORETIC Definiţia 1. d ) 1K ⋅ x = x.1. cu proprietăţile: I. n . b) α ⋅ ( x + y ) = α ⋅ x + α ⋅ y. unde R n = ( x1 .

α ⊗ x = x α . * x ⊕ y = x ⋅ y . b]. unde "⋅ " este înmulţirea numerelor reale. x ∈ W ⇒ α ⋅ x ∈ W . Spunem că W este subspaţiu vectorial al spaţiului vectorial (V . conform comutativităţii înmulţirii numerelor reale. a) Fie x. R ) este spaţiul vectorial real al funcţiilor reale definite pe intervalul [a. R ) este spaţiul vectorial real al polinoamelor de grad cel mult n . ∀x. Fie (V . * I. Definiţia 2. Observaţie. b] .ƒ (Rn [X ]. Un subspaţiu vectorial are o structură de spaţiu vectorial în raport cu operaţiile induse. ƒ (F [a. rezultă că x ⊕ y = x ⋅ y = y ⋅ x = y ⊕ x . y ∈ R+ . Considerăm operaţiile: * * * * * ⊕ : R+ × R+ → R+ şi ⊗ : R × R + → R+ . * Să se arate că R+ împreună cu cele două operaţii formează un spaţiu vectorial real. K ) un spaţiu vectorial şi W ⊂ V . 14 . ∀α ∈ R . Rezolvare: Verificăm condiţiile din definiţia 1. 2) ∀α ∈ K . în nedeterminata X . K ) dacă: 1) ∀x. W ≠ ∅ . y ∈ R+ . y ∈ W ⇒ x + y ∈ W . PROBLEME REZOLVATE 1. cu coeficienţi reali.

x. formează un spaţiu vectorial real. din I şi II rezultă că R+ cele două operaţii formează un spaţiu vectorial real. α (αβ) ⊗ x = xαβ = x βα = x β = α ⊗ x β = α ⊗ (β ⊗ x) . * . R este spaţiu vectorial. a) Fie α . d ) Fie x ∈ R+ * împreună cu Conform definiţiei 1 .. x ∈ R+ . x1 + x n −1 = 0 . y . Rezultă că: ( ) ( ) 2. x * .. x ∈ R+ (α + β ) ⊗ x = xα + β = xα ⋅ x β = α ⊗ x ⊕ β ⊗ x . Rezultă că: α ⊗(x ⊕ y) = (x ⊕ y)α = (x ⋅ y)α = xα ⋅ yα = (α ⊗ x) ⊕(α ⊗ y) . * c) Fie α . Rezultă că II. y ∈ R+ . ∀x ∈ R+ . n. z ∈ R + . rezultă că ( x ⊕ y) ⊕ z = ( x ⋅ y) ⋅ z = x ⋅ ( y ⋅ z) = x ⊕ ( y ⊕ z) . { } Rezolvare: Deoarece V ⊂ R n şi R n . ∃x −1 = ∈ R+ astfel încât x 1 x ⊕ x −1 = x −1 ⊕ x = x ⋅ = 1 . β ∈ R.* b) Fie x . β ∈ R. c) Numărul real 1 este elementul neutru faţă de operaţia ⊕ : * x ⊕ 1 = 1 ⊕ x = 1 ⋅ x = x. în baza asociativităţii înmulţirii numerelor reale. 1 * * d ) ∀x ∈ R+ . x 2 .. x n )t xi ∈ R. rezultă că: 1R ⊗ x = x1 = x . conform ( ) 15 .. împreună cu adunarea vectorilor din R n şi înmulţirea acestora cu scalari. Să se arate că mulţimea V = ( x1 . i = 1. * b) Fie α ∈ R.

i = 1. deci V este spaţiu vectorial real. xi + y i ∈ R.αxn ) t . n . (αx)1 + (αx) n −1 = αx1 + αx n −1 = α ( x1 + x n −1 ) = 0 . prin urmare x + y ∈V . x ∈ V . Să se arate că mulţimea M m. n ( R) a matricelor cu m linii şi n coloane şi elemente numere reale are o stuctură de spaţiu vectorial real în raport cu operaţiile de adunare a matricelor şi de înmulţire a acestora cu scalari reali. b]}. Rezultă că: αx = (αx1 ... b] ( R ) = { f f : [a. n . y n ) t . 16 . din 1) şi 2) rezultă că V este un subspaţiu vectorial al spaţiului R n . n . Avem că: x + y = ( x1 + y1 .. R .observaţiei din breviarul teoretic este suficient de arătat că V este un subspaţiu vectorial al spaţiului R n . x2 . 2. αx2 ... cu ( ) x1 + x n −1 = 0 şi y = ( y1 . Să se arate că mulţimea C[ a. x n ) t . f continuă pe [ a. i = 1. x n + y n ) t . 2) Fie α ∈ R. ( x + y )1 + ( x + y ) n −1 = x1 + y1 + x n −1 + y n −1 = 0 . R . xi .. Conform definiţiei 2. x 2 + y 2 ..... i = 1. Rezultă că x = ( x1 .. i = 1.. deci αx ∈ V .. yi ∈ R. αxi ∈ R. y ∈ V .. împreună cu operaţiile de adunare a funcţiilor şi de înmulţire a funcţiilor cu scalari formează un spaţiu vectorial peste R .. 1) Fie x. y 2 .. n. cu y1 + y n −1 = 0 . b] → R. ( ) PROBLEME PROPUSE 1.

Să se arate că următoarele mulţimi sunt subspaţii vectoriale ale spaţiilor vectoriale indicate: a) Rn [ X ] ⊂ R[ X ] . x + x d) { 1 2 3 t i 1 2 1 3 2 = x3 ⊂ R . x 2 ) ⊕ ( y1 .3. * 4. b ∈ R ⊂ R 3 . y ∈ R+ . b ∈ R}⊂ R[ X ] . x = 3x . b )t a. ( x1 . 17 . b. Considerăm operaţiile: ⊕ : R+ * 2 * 2 ( )2 × (R+ ) → (R+ ) şi * * ⊗ : R × R+ → R+ . c. ⎧⎛ a b ⎞ ⎫ ⎪ ⎟ . x . 6. Să se arate că mulţimea A = ⎨⎜ ⎬ (unde a ⎜ ⎟ ⎪ ⎪ ⎩⎝ b a ⎠ ⎭ reprezintă conjugatul numărului complex a ). Să se arate că mulţimea ⎧⎛ 0 a b ⎞ ⎫ A = ⎨⎜ ⎟ . x ) x ∈ R. 5 2 { } c) { 2aX + bX a. o. * α ⊗ ( x1 . x 2 ) = x1α . } Indicaţie. ∀x. b ∈ C ⎪ 5. i = 1. x 2 ⋅ y 2 ) . x2α . ∀α ∈ R . a. a.3. y 2 ) = ( x1 ⋅ y1 . precum şi faptul că un subspaţiu vectorial are o structură de spaţiu vectorial în raport cu operaţiile induse. (x . ( )2 ( )2 ( ) * 2 ) Să se studieze dacă (R+ b) (a. împreună cu cele două operaţii formează un spaţiu vectorial real. împreună cu operaţiile de adunare a matricelor şi de înmulţire a acestora cu scalari reali formează un spaţiu vectorial peste C . d ∈ R. Se folosesc definiţiile noţiunilor de spaţiu şi subspaţiu vectorial. c = a + b ⎬ împreună cu operaţiile ⎜c 0 d ⎟ ⎠ ⎩⎝ ⎭ de adunare a matricelor şi de înmulţire a acestora cu scalari reali formează un spaţiu vectorial peste R .

. Propoziţia 5... DEPENDENŢA ŞI INDEPENDENŢA LINIARĂ A SISTEMELOR DE VECTORI BREVIAR TEORETIC Definiţia 1.. ( ) 18 .... Orice subsistem al unui sistem de vectori liniar independent este liniar independent. α n ∈ K cu proprietatea α1v1 + α 2 v 2 + .... Un sistem finit de vectori {v1 . Un sistem finit de vectori {v1 .... Propoziţia 1....α n ∈ K .2. v2 . astfel încât α1v1 + α 2 v 2 + . K ) un spaţiu vectorial.... rezultă α1 = α 2 = .... vn } ⊂ V este liniar dependent dacă şi numai dacă cel puţin un vector din sistem este o combinaţie liniară a celorlalţi. Propoziţia 3. K ) un spaţiu vectorial. α 2 . Fie (V .. Definiţia 2. vn } din V se numeşte liniar independent dacă ∀α1 . nu toţi nuli. Propoziţia 4.. v2 . Sistemul {v1 ... vn } din V se numeşte liniar dependent dacă există scalarii α1 . = α n = 0 ... Orice suprasistem al unui sistem de vectori liniar dependent este liniar dependent.. + α n v n = 0 ... + α n v n = 0 . Fie (V ... R este liniar independent dacă şi numai dacă rangul matricei având pe coloane vectorii sistemului este egal cu numărul de vectori. Un sistem de vectori din spaţiul vectorial R n . v2 ..2.. α 2 . Orice sistem de vectori care conţine vectorul nul este liniar dependent. Propoziţia 2..

nu 19 . v 2 . astfel încât α1v1 + α 2 v 2 + α 3v3 = 0 . a ) Să se arate că vectorii v1 . Rezolvare: a ) Conform definiţiei 2. rezultă că vectorii v1 . v2 .α 3 ∈ R . v3 sunt liniar dependenţi. b) O relaţie de dependenţă liniară între vectorii v1 . astfel încât α1v1 + α 2 v 2 + α 3v3 = 0 . v3 sunt liniar dependenţi. α 3 ∈ R . Conform definiţiei 2.1 ⎟ . prin urmare sistemul admite şi soluţii nebanale. v 3 = ⎜ 4 ⎟ ⎜ − 1⎟ ⎜ 1 ⎟ ⎜ -1⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ din spaţiul liniar R 3 . v 2 . nu toţi nuli. v2 . cu α 1 . nu toţi nuli. rezultă: ⎛ − 1⎞ ⎛ 2 ⎞ ⎛ 1⎞ ⎛0 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ 2 ⎟ + α 2 ⎜ -1 ⎟ + α 3 ⎜ 4 ⎟ = ⎜ 0 ⎜ − 1⎟ ⎜ 1 ⎟ ⎜ -1⎟ ⎜0 ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎧ − α 1 + 2α 2 + α 3 = 0 omogen: ⎪ 2 α − α + 4 α = 0 . α 2 .α 2 . v3 este o relaţie de forma: α1v1 + α 2 v2 + α 3 v3 = 0 . v 2 = ⎜ . ⎨ 1 2 3 ⎪− α 1 + α 2 − α 3 = 0 ⎩ ( ) α1⎜ ⎞ ⎟ ⎟ ⎟ ⎠ şi obţinem sistemul liniar Determinantul matricei sistemului este ∆ = 0 . deci există α 1 .PROBLEME REZOLVATE ⎛ − 1⎞ ⎛ 2 ⎞ ⎛ 1⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 1. Se consideră vectorii v1 = ⎜ 2 ⎟ . R . α 2 . trebuie să arătăm că există scalarii α 1 . v 2 . v3 . b) Să se determine o relaţie de dependenţă liniară între v1 . c) Să se precizeze care dintre vectori se poate scrie ca o combinaţie liniară a celorlalţi. α 3 ∈ R . Înlocuind v1 . v3 în această relaţie.

α 3 ∈ R astfel încât α1v1 + α 2 v 2 + α 3v3 = 0 . 2. conform propoziţiei 2 rezultă că cel puţin un vector se poate scrie ca o combinaţie liniară a celorlalţi. Înlocuind v1 .toţi nuli. α 3 = a. v2 . după simplificare. α 2 = −2a. α 2 necunoscute principale şi α 3 = a. − 3v1 − 2v 2 + v3 = 0 . obţinem: 20 . − α 1 + 2α necunoscută secundară şi obţinem: ⎧ ⎨ ⎩ 2α 1 2 = − a − α 2 = −4a . astfel: v1 = − 2 v 2 + 1 v3 . R sunt ⎜ 1⎟ ⎜ 3 ⎟ ⎜ -1⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ liniar independenţi. α 2 . v3 în relaţia de mai sus. a ∈ R . 2 3 v3 = 3v1 + 2v 2 . ( ) Rezolvare: a ) Conform definiţiei 1. iar o relaţie de dependenţă liniară între cei trei vectori este: − 3av1 − 2av 2 + av3 = 0. trebuie să arătăm că oricare ar fi scalarii α 1 . sau. a ∈ R * . v 2 = ⎜ 2 ⎟ . v 3 = ⎜ 1 ⎟ din spaţiul liniar R . Considerăm α1 . prin urmare soluţia sistemului este: α1 = −3a. Rezolvăm sistemul liniar omogen obţinut la punctul a) . b) Să se precizeze dacă vectorul v 2 se poate scrie ca o combinaţie liniară a celorlalţi vectori. a ∈ R . rezultă că α1 = α 2 = α 3 = 0 . 3 3 v2 = − 3 v1 2 + 1v . c) Deoarece vectorii sunt liniar dependenţi. Din relaţia de dependenţă liniară găsită la punctul b) rezultă că oricare dintre vectori se poate scrie ca o combinaţie liniară a celorlalţi. a ) Să se arate că vectorii ⎛ 4⎞ ⎛ -1 ⎞ ⎛ 1⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 3 v1 = ⎜ − 1 ⎟ .

v 2 . R . α 2 . Din propoziţia 2 rezultă că într-un sistem de vectori liniar independent nici unul dintre vectori nu se poate scrie ca o combinaţie liniară a celorlalţi. prin urmare sistemul admite numai soluţia banală: α1 = α 2 = α 3 = 0 .⎛ -1 ⎞ ⎜ ⎟ 2 ⎜ 2 ⎟ + ⎜ 1 ⎟ ⎜ 3 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎧ 4α 1 − α 2 omogen: ⎪ − α + 2 α ⎨ 1 2 ⎪ α + 3α 1 2 ⎩ α1⎜ − 1 ⎟ + α ⎛ ⎜ 4⎞ ⎟ ⎛ 1⎞ ⎛0 ⎜ ⎟ ⎜ 1 = ⎟ ⎜0 3⎜ ⎜ -1⎟ ⎜0 ⎝ ⎠ ⎝ + α3 = 0 α ⎞ ⎟ ⎟ ⎟ ⎠ şi rezultă sistemul liniar +α3 = 0 −α3 = 0 . v2 = ⎜ ⎜−1 ⎟ ⎝ ⎠ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎛ 3⎞ ⎛ -1 ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ b) v1 = ⎜ − 1 ⎟ . R . ⎜ 1⎟ ⎜ 4 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ( ) ( ) ⎛ 0⎞ ⎛ 2⎞ ⎛ -1 ⎞ ⎛ 1⎞ ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ c) v = ⎜ − 1 ⎟ . v = ⎜ 3 ⎟ din R 4 . v3 = ⎜ ⎜ 3 ⎟ ⎟ .1⎟ ⎟ . rezultă că v 2 nu se poate scrie ca o combinaţie liniară a vectorilor v1 şi v3 . v = ⎜ 0 ⎟ . v3 sunt liniar independenţi. b) Observaţie. Fie α 1 . 1 ⎜ 1⎟ 2 ⎜ 2 ⎟ 3 ⎜ 0 ⎟ 4 ⎜ 1 ⎟ ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎜ -1 ⎟ ⎜ -1⎟ ⎜ 3 ⎟ ⎜ 0⎟ ⎝ ⎠ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ( ) Rezolvare: a) Metoda I (folosind definiţia). R . ⎜ . Deoarece vectorii v1 . rezultă că vectorii v1 . v 2 = ⎜ 2 ⎟ din R 3 . Determinantul matricei sistemului este ∆ = −25 ≠ 0 . α 3 ∈ R astfel încât 21 . v 2 . Să se studieze natura următoarelor sisteme de vectori din spaţiile liniare indicate: ⎛ 1⎞ ⎛ 2 ⎞ ⎛− 2⎞ 2 a ) v1 = ⎜ ⎟ din R . 3. Conform definiţiei 1. v = ⎜ 1 ⎟ . v3 sunt liniar independenţi.

nu toţi nuli. rezultă că este un sistem de vectori liniar dependent. prin urmare sistemul este compatibil nedeterminat. Fie A matricea formată cu componentele vectorilor: 1⎞ ⎛− 2 2 A=⎜ ⎜ − 1 3 − 1⎟ ⎟ . adică există α 1 . Fie α1 . v3 } este un sistem de vectori liniar dependent. Conform definiţiei 2. prin urmare sistemul este compatibil determinat. Rezultă că: α1⎜ ⎜ ⎛ 1⎞ ⎛ 0⎞ ⎛ 2 ⎞ ⎛− 2⎞ ⎟ ⎟ +α3⎜ +α2⎜ ⎟ şi obţinem sistemul liniar ⎜ ⎟ ⎟=⎜ ⎜ . Rangul matricei sistemului este 2. Metoda II (folosind propoziţia 1). α 2 . deci admite şi soluţii nebanale.α1v1 + α 2 v2 + α 3v3 = 0 . v2 .1⎟ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎝0⎠ ⎝ 3 ⎠ ⎝−1 ⎠ +α3 = 0 ⎩ − α 1 + 3α 2 − α 3 = 0 2 − 2α 1 + 2α omogen: ⎧ ⎨ . 1⎞ ⎛− 2 2 Matricea sistemului este A = ⎜ ⎟ şi are rangul 2. v3 } . avem că rang A = 2 şi este diferit de numărul ⎝ ⎠ de vectori din sistem. Rezultă că: ⎛ 3⎞ ⎛ -1 ⎞ ⎛ 0 ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ α 1 ⎜ − 1 ⎟ + α 2 ⎜ 2 ⎟ = ⎜ 0 ⎟ şi obţinem sistemul liniar omogen: ⎜ 1⎟ ⎜ 4 ⎟ ⎜0⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎧ 3α 1 − α 2 = 0 ⎪ ⎨ − α 1 + 2α 2 = 0 ⎪ α + 4α 1 2 = 0 ⎩ {v1 . astfel încât α1v1 + α 2 v2 + α 3v3 = 0 . α 2 ∈ R astfel încât α1v1 + α 2 v 2 = 0 . prin urmare {v1 . deci admite numai 22 . v2 . mai ⎜ − 1 3 − 1⎟ ⎠ ⎝ mic decât numărul de necunoscute. egal cu numărul de necunoscute. α 3 ∈ R . b) Metoda I (folosind definiţia).

soluţia banală: α1 = α 2 = 0 . α 2 . rezultă că {v1 . Fie α 1 . Conform definiţiei 1. determinantul matricei sistemului ⇒ ⎨ + 2 + = 0 α α α 1 2 4 ⎪ ⎪ ⎩ 3α 2 − α 3 − α 4 = 0 este ∆ = 24 ≠ 0 . Conform definiţiei 1. v3 . 23 . prin urmare sistemul admite numai soluţia banală: α1 = α 2 = α 3 = α 4 = 0 . Fie A matricea formată cu componentele vectorilor: 2 0⎞ ⎛ 1 −1 ⎜ ⎟ 0 1 3 ⎟ . v4 } este sistem de vectori liniar independent. α 3 . Metoda II (folosind propoziţia 1). rezultă că {v1 . v2 } este un sistem de vectori liniar independent. v4 } este un sistem de vectori liniar independent. v2 . ⎜−1 A=⎜ 1 2 0 1⎟ ⎜ ⎟ ⎜ 0 3 −1 −1 ⎟ ⎝ ⎠ prin urmare {v1 . ⎟ ⎠ rangA = 2 şi este egal cu numărul de vectori din sistem. v2 . v2 } este un sistem de vectori liniar independent. v3 . rangA = 4 = numărul de vectori din sistem. Fie A matricea formată cu componentele vectorilor: A = ⎜ − 1 ⎛ 3 -1 ⎜ 2 ⎜ 1 4 ⎝ ⎞ ⎟ ⎟. prin urmare {v1 . α 4 ∈ R astfel încât α 1v1 + α 2 v 2 + α 3 v3 + α 4 v 4 = 0 ⇒ ⎛ ⎛ 1⎞ ⎜ ⎜ ⎟ 1 − ⎜ ⎜ ⎟ +α2⎜ ⇒ α1⎜ 1⎟ ⎜ ⎜ ⎟ ⎜ ⎜ 0⎟ ⎝ ⎝ ⎠ -1 ⎞ ⎛ 0 ⎞ ⎛0⎞ ⎛ 2⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎟ 0 ⎟ 1 ⎜ 3⎟ ⎜ 0⎟ ⎟ ⎜ +α4⎜ ⎟ = ⎜ ⎟ ⇒ +α3⎜ ⎟ ⎟ 2 0 1 0 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎟ ⎟ ⎜ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎟ 3 ⎠ ⎝ -1 ⎠ ⎝ 0⎠ ⎝ -1⎠ ⎧ α 1 − α 2 + 2α 3 = 0 ⎪ − α + α + 3α = 0 ⎪ 1 3 4 . Metoda II (folosind propoziţia1). c) Metoda I (folosind definiţia).

2} . 2} ⇒ det A = 0 ⇒ rangA < 3 ⇒ rangA ≠ numărul de vectori. det A = −5(a − 2 )(a + 3) . b) Fie A matricea având pe coloane vectorii g1 . g = ⎜ a ⎟ . deci {v1 . Determinăm rangA . g 3 : ⎛ a ⎜ ⎜ −1 A=⎜ 4 ⎜ ⎜ 0 ⎝ 3 a 3 1 5 ⎞ ⎟ 1 ⎟ . ⎟ a2 ⎟ ⎠ Dacă a ∈ R \ {− 3. v 2 . 1 2 3 ⎜ 3 ⎟ ⎜ a − 1⎟ ⎜ 4 ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜1 ⎟ ⎜ -2 ⎟ ⎜ 0 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ( ) Rezolvare: Vom folosi propoziţia 1 din breviarul teoretic. 0 1 24 . v 2 . Avem că a − 1⎟ ⎟ −2 ⎟ ⎠ d2 = 4 3 ' ≠ 0 şi fie d 3 . a ∈ R . v3 } este sistem de vectori liniar dependent.4.3 ⎟ . v 3 = ⎜ a ⎟ . ⎟ ⎜ ⎜ 9 ⎟ ⎜4⎟ ⎜a2 ⎟ ⎠ ⎝ ⎝ ⎠ ⎠ ⎝ ( ) ⎛ 3 ⎞ ⎛ 5 ⎞ ⎛ a ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ b) g = ⎜ − 1 ⎟ . a) Fie A matricea având pe coloane vectorii v1 . R . din R 3 . g = ⎜ 1 ⎟ . v 2 . v3 } este sistem de vectori liniar independent. atunci det A ≠ 0 ⇒ rangA = 3 = numărul de vectori. Dacă a ∈ {− 3. R . Să se studieze natura următoarelor sisteme de vectori din spaţiile liniare indicate: ⎛ 1 ⎞ ⎛ 1 ⎞ ⎛ 1⎞ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎜ ⎟ a) v1 = ⎜ 2 ⎟ . d 3 minorii obţinuţi prin bordarea lui d 2 . din R 4 . deci {v1 . v 2 = ⎜ . a ∈ R . g 2 . v3 : ⎛1 ⎜ A = ⎜2 ⎜ ⎜4 ⎝ 1 -3 9 1 ⎞ ⎟ a ⎟ .

în (F . În concluzie. atunci d 3 = 0 .1]}. ∀a ∈ R . deci {g1 . b2 = − 4 + i din (C . f continuă pe [0. R . c) f1 = sin x.−1 d3 = 4 0 a 3 1 1 a − 1 = 9a + 9 .1⎞ ⎛ 1 2⎞ ⎛ 4 . ' Dacă a = −1 . b) b1 = 3 − 2i . 2⎠ ⎝ − 1 − 4⎠ ⎝ ⎠ Rezolvare: Observaţie. g 2 . ( ) 25 . A3 = ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ 1 1⎟ ⎟ în (M 2 ( R ). d ) A1 = ⎜ ⎜ ⎛3 ⎝5 .1⎞ ⎟ ⎟ . nu se poate folosi propoziţia 1 pentru a stabili natura acestora.1] → R. R ) . A2 = ⎜ . unde F = { f : [0. prin urmare {g1 . −2 Dacă a ∈ R \ {− 1} . Vom aplica definiţia. g 3 sunt liniar independenţi. vectorii g1 . g 3 = 2 − 6 X + 3 X 2 din (R3 [ X ]. g 2 . g 3 } este sistem de vectori liniar independent. R ) . 5. f 2 = cos x . n ∈ N * . 1 −2 deci rangA = 3 = numărul de vectori. avem că d 3 = 4 −1 0 3 5 3 − 2 = 48 ≠ 0 . Să se studieze natura următoarelor sisteme de vectori din spaţiile liniare indicate: a ) g1 = 1 − 2 X . g 3 } este sistem de vectori liniar independent. Deoarece nici unul dintre sistemele de vectori din enunţ nu aparţine unui spaţiu liniar de tipul R n . R ) . g 2 = 2 X − 3 X 2 . R ) . atunci d 3 ≠ 0 ⇒ rangA = 3 = numărul de vectori. g 2 .

care admite numai soluţia banală: α1 = α 2 = 0 . iar pentru x = π rezultă 4 Conform definiţiei 1. b) Fie α1 . deci α1 = α 2 = 0 . ∀x ∈ [0. rezultă că g1 . α 2 . α 2 .a) Fie α 1 . α1 ⋅ 2 2 + α 2 ⋅ 2 = 0 . α 3 ∈ R astfel încât α1 g1 + α 2 g 2 + α 3 g 3 = 0 . α 3 ∈ R . ⎨ ⎪ 5α 1 − α 2 + α 3 = 0 ⎪ ⎩ 2α 1 − 4α 2 + α 3 = 0 adică α1 ⎜ ⎜5 ⎝ ⎛3 26 . Pentru x = 0 obţinem α 2 = 0 . nu toţi nuli. 2 Conform definiţiei 1. rezultă că vectorii f1 . f 2 sunt liniar independenţi. d ) Fie α 1 . g 3 sunt liniar dependenţi. g 2 . din această egalitate de funcţii rezultă că α1 sin x + α 2 cos x = 0. obţinem: α1 (3 − 2i ) + α 2 (− 4 + i ) = 0 şi rezultă sistemul liniar omogen: ⎧ 3α 1 − 2 α 2 = 0 ⎨ ⎩ − 2α 1 + α 2 = 0 . α 2 ∈ R astfel încât α1b1 + α 2 b2 = 0 . astfel încât α1 g1 + α 2 g 2 + α 3 g 3 = 0 . 1] . c) Fie α1 . Determinantul matricei sistemului este ∆ = 0 . de unde 2⎠ ⎝ − 1 − 4⎠ ⎝ ⎠ ⎝ 0 0⎠ ⎧ 3α 1 + α 2 + 4α 3 = 0 ⎪ obţinem sistemul liniar omogen: ⎪ − α 1 + 2α 2 − α 3 = 0 . α 2 .1⎞ ⎛ 1 2⎞ ⎛ 4 . . α 3 ∈ R astfel încât α1 A1 + α 2 A2 + α 3 A3 = 0 .1⎞ ⎛ 0 0 ⎞ ⎟ ⎟ ⎟ +α2⎜ + α3⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ 1 1⎟ ⎟=⎜ ⎜ ⎟ . α 2 ∈ R astfel încât α1 f1 + α 2 f 2 = 0 . prin urmare sistemul admite şi soluţii nebanale. adică există α 1 . Conform definiţiei 2. obţinem: α 1 (1 − 2 X ) + α 2 2 X − 3 X 2 + α 3 2 − 6 X + 3 X 2 = 0 şi rezultă sistemul liniar omogen: ⎪ − 2 α + 2 α ⎨ 1 ⎪ ⎩ ⎧ ( ) ( ) α1 + 2α 3 = 0 2 − 6α 3 = 0 − 3α 2 + 3α 3 = 0 . b2 sunt liniar independenţi. rezultă că b1 .

deci admite numai soluţia banală: α1 = α 2 = α 3 = 0 . rezultă că sistemul admite numai soluţia banală: α 1 = α 2 = α 3 = 0 . e) {v2 . v3 . R se consideră vectorii: ⎛ 3⎞ ⎛1 ⎞ ⎛ 2⎞ ⎛ 5⎞ ⎛ 0⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ v1 = ⎜ − 1 ⎟ . A3 sunt liniar independenţi. v4 . v6 } . A2 . v3 } este un sistem de vectori liniar independent. v3 } . Să se determine natura următoarelor sisteme de vectori şi când este posibil să se scrie o relaţie de dependenţă liniară între vectori: a) {v1 . v2 . Conform definiţiei 1. Rezolvare: a) Metoda I (folosind definiţia).Rangul matricei este trei şi egal cu numărul de necunoscute. v 4 = ⎜ 1 ⎟ . α 2 . v4 } . 27 . v2 . Rezultă că: α 1⎜ − 1⎟ + α ⎜ ⎝ 2⎟ ⎠ ⎛ ⎜ 3 ⎞ ⎟ ⎛0⎞ ⎛ 2⎞ ⎛ 1 ⎞ ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ α = + − 2 2 ⎜0⎟ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ 2 3 ⎜0⎟ ⎜ 1 ⎟ ⎜ 1 ⎟ ⎝ ⎠ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ şi obţinem sistemul liniar omogen: ⎪ − α + 2 α ⎨ 1 ⎪ 2α + 1 ⎩ ⎧ 3α 1 + α + 2α 3 = 0 2 − 2α 3 = 0 α 2 +α3 = 0 2 . v4 }. v 3 = ⎜ − 2 ⎟ . v3 . α 3 ∈ R astfel încât α1v1 + α 2 v2 + α 3v3 = 0 . ⎜ 2 ⎟ ⎜1 ⎟ ⎜ 1⎟ ⎜ 4⎟ ⎜ 0⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ( ) v6 = 3v 2 − 2v3. v 5 = ⎜ 0 ⎟ . v3 . rezultă că vectorii A1 . v3 } . f ) {v3 . v 2 = ⎜ 2 ⎟ . v5 } . Fie A matricea formată cu componentele vectorilor: Deoarece determinantul matricei sistemului ∆ = −1 ≠ 0 . În spaţiul liniar R 3 . 6. Fie α 1 . Metoda II (folosind propoziţia 1). b) {v1 . v2 . prin urmare sistemul este compatibil determinat. rezultă că {v1 . Conform definiţiei 1. c) {v2 . d ) {v1 .

⎛ 3 ⎜ A = ⎜ −1 ⎜ 2 ⎝

1 2⎞ ⎟ 2 − 2⎟ 1 1⎟ ⎠

; det A = −1 ≠ 0 , deci rangul matricei A este

trei, egal cu numărul de vectori din sistem, prin urmare {v1 , v2 , v3 } este un sistem de vectori liniar independent. b) Metoda I (folosind definiţia). Fie α 1 , α 2 , α 3 ∈ R astfel încât α1v1 + α 2 v3 + α 3v4 = 0 , relaţie echivalentă cu α ⎜ − 1 ⎟ + α ⎜ - 2 ⎟ + α ⎜ 1 ⎟ = ⎜ 0 ⎟ , de unde ⎟ ⎟ ⎟ ⎜ ⎟ 1⎜ 2 ⎜ 3⎜
⎜ ⎝ 2⎟ ⎠ ⎜ ⎝ ⎛ 3 ⎞ ⎛ 2 ⎞ ⎛ 5 ⎞ ⎛0⎞ ⎜ 4⎟ 1 ⎟ ⎠ ⎝ ⎠ ⎧ 3α 1 + 2 α 2 + ⎪ ⎨ − α 1 − 2α 2 + ⎪ 2α 1 + α 2 + ⎩ ⎜0⎟ ⎝ ⎠ 5α 3 = 0
3 3

obţinem sistemul liniar omogen:

α 4α

= 0 .

= 0

Deoarece determinantul matricei sistemului ∆ = 0 , rezultă că sistemul admite şi soluţii nebanale, adică există α 1 , α 2 , α 3 ∈ R , nu toţi nuli, astfel încât α 1v1 + α 2 v3 + α 3 v 4 = 0 . Conform definiţiei 2, rezultă că {v1 , v3 , v4 } este un sistem de vectori liniar dependent. Metoda II (folosind propoziţia 1). Fie A matricea formată cu componentele vectorilor:
⎛ 3 2 ⎜ A = ⎜−1 - 2 ⎜ 2 1 ⎝

5⎞ 3 2 ⎟ = 8 ≠ 0 , deci rangul 1⎟ ; det A = 0 ; d 2 = −1 2 ⎟ 4⎠

matricei A este 2, diferit de numărul de vectori din sistem, prin urmare {v1 , v3 , v4 } este un sistem de vectori liniar dependent. O relaţie de dependenţă liniară între vectorii sistemului este de forma: α 1v1 + α 2 v3 + α 3 v 4 = 0 , cu α 1 ,α 2 ,α 3 ∈ R , nu toţi nuli. Rezultă sistemul liniar omogen:

28

⎧ 3α 1 + 2 α 2 + 5 α 3 = 0 ⎪ ; determinantul principal ⎨ − α 1 − 2α 2 + α 3 = 0 ⎪ 2α 1 + α 2 + 4α 3 = 0 ⎩

al sistemului:

d2 =

3 2 = 8 ≠ 0 , deci α 1 , α 2 necunoscute principale şi α 3 −1 2

necunoscută secundară. Rezolvând sistemul, obţinem: α1 = −3λ , α 2 = 2λ , α1 = λ , cu λ ∈ R . Prin urmare, o relaţie de dependenţă liniară între vectori este: − 3λv1 + 2λv3 + λ3 v 4 = 0 , λ ∈ R * , sau − 3v1 + 2v3 + v 4 = 0 .
c) Metoda I (folosind definiţia). Fie α 1 ,α 2 ∈ R astfel încât α 1v1 + α 2 v 2 = 0 ; de aici rezultă:
⎧ α 1 + 2α 2 = 0 ⎛ 1 ⎞ ⎛ 2⎞ ⎛0⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎪ α 1 ⎜ 2 ⎟ + α 2 ⎜ − 2 ⎟ = ⎜ 0 ⎟ ⇒ ⎨ 2α 1 − 2α 2 = 0 . ⎜ 1 ⎟ ⎜ 1 ⎟ ⎜0⎟ ⎪ α +α 2 = 0 ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ 1 ⎝ ⎠ ⎩

Rangul matricei sistemului liniar omogen obţinut este 2, egal cu numărul necunoscutelor, prin urmare sistemul admite numai soluţia banală: α 1 = α 2 = 0 . Conform definiţiei 1, rezultă că {v2 , v3 } este un sistem de vectori liniar independent. Metoda II (folosind propoziţia 1). Fie A matricea formată cu componentele vectorilor: 2 ⎞ 1 2 ⎛ 1 ⎜ ⎟ ; d = ≠ 0 , deci rangul matricei A este 2, 2 A=⎜ 2 −2 ⎟ 2 −2 egal cu numărul vectorilor din sistem, prin urmare {v2 , v3 } este un sistem de vectori liniar independent. Metoda III. {v2 , v3 } este un subsistem al sistemului de vectori
⎜ ⎝ 1 1 ⎟ ⎠

liniar independenţi

{v1 , v2 , v3 } , de unde rezultă, conform propoziţiei 3, că {v2 , v3 } sistem de vectori liniar independent.
29

d ) Metoda I (folosind definiţia). Fie α 1 , α 2 , α 3 , α 4 ∈ R astfel încât α 1v1 + α 2 v 2 + α 3 v3 + α 4 v 4 = 0 ⇒

⎛ 3⎞ ⎛ 1 ⎞ ⎛ 2⎞ ⎛ 5⎞ ⎛0⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⇒ α 1⎜ − 1⎟ + α 2 ⎜ 2 ⎟ + α 3 ⎜ − 2 ⎟ + α 4 ⎜ 1 ⎟ = ⎜ 0 ⎟ ⇒ ⎜ 2⎟ ⎜ 1 ⎟ ⎜ 1⎟ ⎜ 4⎟ ⎜0⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
3 ⎧ 3α 1 + α 2 + 2α 3 + 5α 4 = 0 ⎪ ; ⇒ ⎨ − α 1 + 2α 2 − 2α 3 + α 4 = 0 d 3 = − 1 ⎪ 2α + α + α + 4α = 0 2 1 2 3 4 ⎩ 1 2 2 − 2 = −1 ≠ 0 , prin 1 1

urmare rangul matricei sistemului este mai mic decât numărul de necunoscute, deci sistemul admite şi soluţii nebanale, adică există α 1 , α 2 ,α 3 ,α 4 ∈ R , nu toţi nuli, asfel încât

α 1v1 + α 2 v 2 + α 3 v3 + α 4 v 4 = 0 . Conform definiţiei 2, rezultă că {v1 , v2 , v3 , v4 } este un sistem de vectori liniar dependent.
Metoda II (folosind propoziţia1). Fie A matricea formată cu componentele vectorilor:
⎛ 3 ⎜ A = ⎜−1 ⎜ 2 ⎝ 1 2 2 −2 1 1

3 5⎞ ⎟ ; 1 ⎟ d3 = − 1 2 4⎟ ⎠

1 1

2 1

2 − 2 = −1 ≠ 0 , deci rangul

propoziţiei 4, că {v1 , v2 , v3 , v4 } este un sistem de vectori liniar dependent. Determinăm o relaţie de dependenţă liniară: α 1v1 + α 2 v 2 + α 3 v3 + α 4 v 4 = 0 , cu α 1 , α 2 ,α 3 ,α 4 ∈ R , nu toţi nuli. Rezolvând sistemul, obţinem: − 3v1 + 2v3 + v 4 = 0 .

vectori liniar dependenţi {v1 , v3 , v4 } , de unde rezultă, conform

matricei A este trei, diferit de numărul de vectori din sistem, prin urmare {v1 , v2 , v3 , v4 } este un sistem de vectori liniar dependent. Metoda III. {v1 , v2 , v3 , v4 } este un suprasistem al sistemului de

30

vectori {v2 , v3 , v6 } este liniar dependent. O relaţie de dependenţă liniară este:
3v2 − 2 v3 − v6 = 0 .

e) Se observă că în sistemul de vectori {v2 , v3 , v6 } unul dintre vectori ( v6 ) este o combinaţie liniară a celorlalţi doi: v 6 = 3 v 2 − 2 v 3 . În baza propoziţiei 2 , rezultă că sistemul de
v 6 = 3 v 2 − 2 v 3 , sau

f ) Deoarece sistemul de vectori {v3 , v4 , v5 } conţine vectorul nul, rezultă, conform propoziţiei 5 , că este liniar dependent. O relaţie de dependenţă liniară este: 0 ⋅ v 3 + 0 ⋅ v 4 + λ v 5 = 0 ,

λ ∈ R * , sau 0 ⋅ v 3 + 0 ⋅ v 4 + 1 ⋅ v 5 = 0 .
7. Să se determine parametrul real m astfel încât vectorii ⎛ 2 ⎞ ⎛ m +1⎞ ⎛3m −1⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 3 v1 = ⎜ 2m −1⎟ , v2 = ⎜ m +1⎟ , v3 = ⎜ 2m −1⎟ din spaţiul liniar R , R să fie ⎜ m+ 2⎟ ⎜ −2 ⎟ ⎜ m + 2⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ liniar independenţi.

(

)

Rezolvare: Conform propoziţiei 1 din breviarul teoretic, vectorii v1 , v2 , v3 sunt liniar independenţi dacă şi numai dacă rangul matricei A având pe coloane componentele acestora este egal cu 3. 3m − 1 m + 1 2 3m − 3 m + 1 2 det A = 2m − 1 m + 1 2m − 1 = 0 m +1 2m − 1 = m+2 −2 m+2 0 −2 m+2
= 3(m − 1) m 2 + 3m + 2 + 4m − 2 = 3(m − 1) m (m + 7 ) . Avem că rang A = 3 ⇔ det A ≠ 0 ⇔ m ∈ R \ {− 7, 0,1}.

(

)

31

8. Se consideră vectorii din spaţiul liniar (R3 [ X ], R ) :
g1 = 1 − 2 X , g 2 = 2 X − 3X 2 , g 3 = 3X
2

− 4X 3, g4 =1 + 2X − 6X 2 .

Stabiliţi în care din următoarele sisteme de vectori unul dintre vectori se poate scrie ca o combinaţie liniară a celorlalţi: a) {g1, g 2 , g3 }; b) {g1, g 2 , g3 , g 4 }; c) {g1, g 2 , g 4 } . Atunci când este posibil, scrieţi unul dintre vectorii sistemului ca o combinaţie liniară a celorlalţi.

Rezolvare: Se ştie (propoziţia 2) că unul dintre vectorii unui sistem se poate scrie ca o combinaţie liniară a celorlalţi dacă şi numai dacă sistemul este liniar dependent. În consecinţă, problema revine la a studia natura fiecărui sistem de vectori. a) Fie α 1 , α 2 , α 3 ∈ R astfel încât α 1 g1 + α 2 g 2 + α 3 g 3 = 0 ⇒
⇒ α 1 (1 − 2 X ) + α 2 ( 2 X − 3 X 2 ) + α 3 (3 X 2 − 4 X 3 ) = 0 ⇒
⇒ α 1 + ( − 2α 1 + 2α 3 ) X + ( − 3α 2 + 3α 3 ) X 2 − 4α 3 X 3 = 0 ⇒
⎧ α1 = 0 ⎪− 2α + 2α = 0 ⎪ 1 2 ⇒ α 1 = α 2 = α 3 = 0 , adică sistemul de vectori ⇒⎨ α α − 3 + 3 = 0 2 3 ⎪ ⎪ ⎩− 4α 3 = 0

este liniar independent şi prin urmare nici unul dintre vectori nu se poate scrie ca o combinaţie liniară a celorlalţi. b) Fie α 1 , α 2 , α 3 , α 4 ∈ R astfel încât α 1 g1 + α 2 g 2 + α 3 g 3 + α 4 g 4 = 0 ; de aici rezultă sistemul:
⎧ α1 + α 4 = 0 ⎪− 2α + 2α + 2α = 0 ⎪ 1 2 4 ⇒ α 1 = α 2 = α 3 = α 4 = 0 , deci ⎨ − 3 + 3 − 6 = 0 α α α 2 3 4 ⎪ ⎪ ⎩− 4α 4 = 0

sistemul de vectori este liniar independent şi nici unul dintre vectori nu se poate scrie ca o combinaţie liniară a celorlalţi.

32

c) Fie α 1 ,α 2 ,α 3 ∈ R astfel încât α 1 g1 + α 2 g 2 + α 3 g 4 = 0 ⇒
⎧ α1 + α 3 = 0 ⎪ ⇒ ⎨− 2α1 + 2α 2 + 2α 3 = 0 ; ⎪− 3α − 6α = 0 2 3 ⎩

deoarece

determinantul

matricei

sistemului este ∆ = 0 , rezultă că sistemul admite şi soluţii nebanale, deci {g1 , g 2 , g 4 } este un sistem de vectori liniar dependent şi în acest caz rezultă că unul dintre vectori se poate scrie ca o combinaţie liniară a celorlalţi. Rezolvând sistemul de mai sus, obţinem: α1 = −λ , α 2 = −2λ , α 3 = λ , cu λ ∈ R . O relaţie de dependenţă liniară între aceşti vectori este: − λv1 − 2λv3 + λ3 v 4 = 0 , λ ∈ R * , sau − v1 − 2v3 + v 4 = 0 , de unde putem scrie unul dintre vectori ca o combinaţie liniară a celorlalţi 1 astfel: v1 = −2v3 + v 4 sau v3 = − 1 2 v1 + 2 v 4 sau v 4 = v1 + 2v 3 .

9. Fie vectorii v1 = ⎜ 3⎟ , v2 = ⎜ 1 ⎟ , v3 = ⎜ − 2⎟ , a ∈ R , din spaţiul
liniar R 3 , R . Să se determine parametrul a astfei încât vectorul v 2 să fie o combinaţie liniară a vectorilor v1 şi v3 .

⎛ − 6⎞ ⎜ ⎟ ⎜ - 9⎟ ⎝ ⎠

⎛ 3⎞ ⎜ ⎟ ⎜ a⎟ ⎝ ⎠

⎛ 4⎞ ⎜ ⎟ ⎜ 6⎟ ⎝ ⎠

(

)

Rezolvare: Vectorul v 2 este o combinaţie liniară a vectorilor v1 şi v3 dacă există α , β ∈ R astfel încât v2 = αv1 + βv3 , ceea ce revine la faptul
că sistemul: ⎪ ⎨ 3α − 2 β = 1 este compatibil. Fie A matricea
⎪− 9α + 6 β = a ⎩ ⎧− 6α + 4 β = 3

sistemului şi A matricea extinsă. Avem că rangA = 1 , rang A ≥ 2 , deci sistemul este incompatibil, ∀a ∈ R . Prin urmare, nu există a ∈ R astfel ca v 2 să fie o combinaţie liniară a vectorilor v1 şi v3 .

33

10. Să se studieze natura următorului sistem de vectori din

spaţiul liniar R 4 , R şi atunci când este posibil să se scrie unul dintre vectori ca o combinaţie liniară a celorlalţi: v1 = (m,1,1,1) t , v 2 = (1, m,1,1) t , v3 = (1,1, m,1) t , v 4 = (1,1,1, m) t ; m ∈ R.
Rezolvare: Fie A matricea formată cu componentele vectorilor: m 1 1 1 ⎛ m 1 1 1⎞ ⎟ ⎜ 1 m 1 1 ⎜ 1 m 1 1⎟ ; det A = = (m + 3)(m − 1)3 . A=⎜ ⎟ 1 1 m 1 1 1 m 1 ⎟ ⎜ ⎜1 1 1 m ⎟ 1 1 1 m ⎠ ⎝ • Dacă m ∈ R \ {−3,1} ⇒ det A ≠ 0 ⇒ rang A = 4 = numărul de vectori, deci {v1 , v2 , v3 , v4 } este un sistem de vectori liniar independent. • Dacă m ∈ {−3,1} , atunci det A = 0 , deci rang A ≠ numărul de vectori, deci {v1, v2 , v3 , v4 } este sistem de vectori liniar dependent. În acest caz, determinăm o relaţie de dependenţă liniară între vectorii sistemului: α 1v1 + α 2 v 2 + α 3 v3 + α 4 v 4 = 0 . Pentru m = −3 se obţine sistemul compatibil simplu nedeterminat: ⎧− 3α 1 + α 2 + α 3 + α 4 = 0 ⎪α − 3α + α + α = 0 ⎪ 1 2 3 4 , cu soluţia α 1 = α 2 = α 3 = α 4 = λ , λ ∈ R . ⎨ 3 0 + − + = α α α α 1 2 3 4 ⎪ ⎪ ⎩α 1 + α 2 + α 3 − 3α 4 = 0

(

)

O relaţie de dependenţă liniară este: λv1 + λv 2 + λv3 + λv 4 = 0 ,

λ ∈ R * , sau v1 + v 2 + v3 + v 4 = 0 , de unde putem scrie unul dintre
vectori ca o combinaţie liniară a celorlalţi: v1 = −v 2 − v3 − v 4 . Pentru m = 1 se obţine sistemul compatibil triplu nedeterminat:

34

Rezolvare: a) Fie α 1 . α 3 .⎧α 1 + α 2 + α 3 + α 4 = 0 ⎪α + α + α + α = 0 ⎪ 1 2 3 4 . A3 .α 3 = γ .α 2 = β . nu toţi nuli. A4 = ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜. γ . β ≠ 0 . α 1 A1 + α 2 A2 + α 3 A3 + α 4 A4 = 0 ⇒ ⎪ ⎨ ⎪ α1 − α 2 + 3α 3 − 3α 4 = 0 ⎪ + aα 4 = 0 ⎩4α1 + 2α 2 vectorii sunt liniar independenţi dacă din relaţia de mai sus rezultă că toţi scalarii sunt nuli. Determinaţi parametrul a astfel ⎛1 A1 = ⎜ ⎜1 ⎝ a⎞ ⎛ 1 ⎟ . putem scrie vectorul v 2 ca o β +γ +δ γ δ v1 − v3 − v 4 . A2 . Rezultă relaţia de dependenţă liniară: (− β − γ − δ ) v1 + β v2 + γ v3 + δ v4 = 0 . A2 = ⎜ ⎟ ⎜−1 4⎠ ⎝ încât: a ) b) vectorilor cei patru vectori să fie liniar independenţi. cu β . R ) . Dacă avem. cu soluţia ⎨ ⎪α 1 + α 2 + α 3 + α 4 = 0 ⎪ ⎩α 1 + α 2 + α 3 + α 4 = 0 α 1 = − β − γ − δ . α 4 ∈ R astfel încât ⎧ α1 + α 2 − α 3 + 2α 4 = 0 ⎪ aα1 + α 2 + α 3 + α 4 = 0 . adică dacă sistemul obţinut admite numai soluţia banală. γ . δ ∈ R . Rezultă de aici că determinantul matricei sistemului 35 . δ ∈ R .α 4 = δ .3 a⎟ ⎟ din spaţiul 2⎠ ⎝ 3 0⎠ ⎝ ⎠ liniar (M 2 ( R ). α 2 . combinaţie liniară a celorlalţi: v 2 = β β β 11. A3 = ⎜ . unde a ∈ R. de exemplu. vectorul A4 să se poată scrie ca o combinaţie liniară a A1 . Fie vectorii: 1⎞ ⎛ − 1 1⎞ ⎛ 2 1⎞ ⎟ ⎟ . cu β .

α 2 . Metoda II. α 3 ∈ R astfel încât ⎧ α1 + α 2 − α 3 = 2 ⎪ aα 1 + α 2 + α 3 = 1 . deci sistemul este compatibil. Avem că ∆ = −2(a − 3) 2 . Conform propoziţiei 2. 4 2 0 4 2 0 Pentru a = 3 . de unde obţinem că a ∈ R \ {3}. A4 = α1 A1 + α 2 A2 + α 3 A3 ⇔ ⎪ ⎨ ⎪ α1 − α 2 + 3α 3 = −3 ⎪ = a ⎩4α1 + 2α 2 Trebuie aflată valoarea parametrului a ∈ R astfel încât sistemul obţinut să fie compatibil. A2 . A3 dacă există scalarii α 1 . A4 să fie liniar dependenţi. a = 3 . Determinantul format din elementele ultimilor două linii şi coloane ale matricei sistemului este nenul. Prin bordarea acestuia obţinem doi determinanţi 1 1 −1 a 1 1 de ordinul trei: ∆1 = 1 − 1 3 = 0 şi ∆ 2 = 1 − 1 3 = 18 − 6a . deci sistemul este compatibil. obţinem că rang A = 2 = rang A . Verificăm dacă pentru a = 3 există scalarii α 1 . α 2 . Prin urmare. o condiţie necesară pentru ca vectorul A4 să se poată scrie ca o combinaţie liniară a celorlalţi vectori este ca A1 . Pentru a ≠ 3 . Vectorul A 4 se poate scrie ca o combinaţie liniară a vectorilor A1. deci sistemul este incompatibil. încât A4 = α1 A1 + α 2 A2 + α 3 A3 ⇔ ⎪ ⎨ ⎪ α 1 − α 2 + 3α 3 = −3 ⎪ =3 ⎩4α 1 + 2α 2 Avem că rang A = rang A = 2 . 36 . avem că rang A = 3 şi rang A = 4 .trebuie să fie nenul. deci rang A ≥ 2 . adică a = 3 . A3 . A2 . α 3 ∈ R astfel ⎧ α1 + α 2 − α 3 = 2 ⎪3α + α 1 2 +α3 = 1 . b) Metoda I.

g 2 . f 2 . Rezolvare: a ) Fie α1 . α 2 . f 3 sunt liniar independenţi. Se consideră vectorii liniar independenţi f1 . g 2 . g 4 } sunt liniar dependenţi. {g1 . g 3 = − f1 + 3 f 2 − 2 f 3 . g 4 }) . A3 dacă şi numai dacă a = 3 . g 3 . α 3 ∈ R astfel încât α 1 g1 + α 2 g 2 + α 3 g 4 = 0 ⇒ α1 (− 3 f1 + 2 f 2 − f 3 ) + α 2 (− 2 f1 + f 2 − 3 f 3 ) + α 3 ( f1 − f 2 − 2 f 3 ) = 0 ⇒ (− 3α1 − 2α 2 + α 3 ) f1 + (2α1 + α 2 − α 3 ) f 2 + (− α1 − 3α 2 − 2α 3 ) f 3 = 0 . g 2 . g 3 . Rezultă că vectorii {g1 . Deoarece vectorii f1 . g 2 . A2 . α 3 ∈ R .În concluzie. 12. g 3 . Stabiliţi natura următoarelor sisteme de vectori: a) {g1. astfel încât α 1 g1 + α 2 g 2 + α 3 g 4 = 0 . deci există α 1 . conform propoziţiei 4. A4 se poate scrie ca o combinaţie liniară a vectorilor A1 . b) {g1. rezultă că toţi coeficienţii acestora din relaţia de mai sus sunt nuli: ⎧− 3α1 − 2α 2 + α 3 = 0 ⎪ ⎨ 2α1 + α 2 − α 3 = 0 . g 4 } este suprasistem al unui sistem de vectori liniar dependent ({g1. f 2 . b) {g1 . 37 . g 2 . g 2 = −2 f1 + f 2 − 3 f 3 . nu toţi nuli. c) {g 2 . determinantul matricei sistemului obţinut ⎪ − α − 3α − 2α = 0 1 2 3 ⎩ −3 −2 1 este: ∆ = 2 1 − 1 = 0 . g 4 }. g 2 . f 3 din spaţiul vectorial (V . α 2 . g 4 }. g 4 = f1 − f 2 − 2 f 3 . prin urmare sistemul admite şi soluţii −1 − 3 − 2 nebanale. g 4 }. prin urmare. R ) şi următoarele combinaţii liniare ale acestora: g1 = −3 f1 + 2 f 2 − f 3 . g 4 } este un sistem de vectori liniar dependent. g 3 .

v 2 . ( ) 3 2 38 . rezultă că toţi coeficienţii acestora din relaţia obţinută mai sus sunt nuli: ⎧− 2α 1 − α 2 + α 3 = 0 ⎪ . b) Să se determine o relaţie de dependenţă liniară între v1 . ⎨α 1 + 3α 2 − α 3 = 0 ⎪− 3α − 2α − 2α = 0 1 2 3 ⎩ − 2 −1 1 determinantul matricei sistemului este ∆ = 1 3 − 1 = 18 ≠ 0 . −3 −2 −2 prin urmare sistemul admite numai soluţia banală: α 1 = α 2 = α 3 = 0 . c) v1 şi v3 : v1 = 0 v2 − 2 v3 . f 3 sunt liniar independenţi. α 2 . c) Să se precizeze care dintre vectori se poate scrie ca o combinaţie liniară a celorlalţi vectori. g 4 } sunt liniar independenţi. R . α 3 ∈ R astfel încât α 1 g 2 + α 2 g 3 + α 3 g 4 = 0 ⇒ Cum vectorii f1 . v 2 = ⎜ 3 ⎟ . f 2 . PROBLEME PROPUSE 1. v2 . c) Fie α1 . v3 . R: b) 3v1 + 2v3 = 0 .⇒ α 1 (− 2 f1 + f 2 − 3 f 3 ) + α 2 (− f1 + 3 f 2 − 2 f 3 ) + α 3 ( f1 − f 2 − 2 f 3 ) = 0 ⇒ ⇒ (− 2α1 − α 2 + α 3 ) f1 + (α1 + 3α 2 − α 3 ) f 2 + (− 3α1 − 2α 2 − 2α 3 ) f 3 = 0 . v 3 = ⎜ 6 ⎟ din spaţiul liniar R . Rezultă că vectorii {g 2 . g 3 . v3 = − 3 v1 + 0 v 2 . ⎜ 2 ⎟ ⎜− 2 ⎟ ⎜ − 3⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ a ) Să se arate că vectorii v1 . v3 sunt liniar dependenţi. Se consideră vectorii ⎛− 2⎞ ⎛ 1 ⎞ ⎛ 3⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 3 v1 = ⎜ − 4 ⎟ .

). ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ( ) ⎛-9 ⎛ 6⎞ ⎜ ⎟ ⎜ b ) v1 = ⎜ − 2 ⎟ . ⎟ ⎠ ( ) ⎛ 0⎞ ⎛ 1⎞ ⎛ -1 ⎞ ⎛− 2⎞ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ 3 0 2 ⎜ 5 ⎟ din R 4 .).).d. g 2 = 1 + 2 X + 3 X 2 . v 3 = ⎜ − 1 ⎟ din spaţiul liniar R . ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ c) v = ⎜ 1 ⎜ 0 ⎟. a) Să se arate că vectorii ⎛ 2⎞ ⎛-2 ⎞ ⎛ 2⎞ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ 3 v1 = ⎜ − 3 ⎟ . ( ) 3. 39 .2. v 4 = ⎜ − 1 ⎟ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎜-3 ⎟ ⎜ -1⎟ ⎜ 4⎟ ⎜−1 ⎟ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ( ) R: a) sistem de vectori liniar dependenţi (s. b3 = 7 − 4i din (C . R ⎜ 1⎟ ⎜1 ⎟ ⎜ 1 ⎟ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ sunt liniar independenţi. R ) . b2 = 2 − i . v 2 = ⎜ 5 ⎟ . Să se studieze natura următoarelor sisteme de vectori din spaţiile liniare indicate: din (R3 [ X ].v.l.1⎟ ⎟ din R . Să se studieze natura următoarelor sisteme de vectori din spaţiile liniare indicate: ⎛1 ⎞ ⎛ -1 ⎞ ⎛ 2⎞ 2 a ) v1 = ⎜ ⎜5⎟ ⎟. v 2 = ⎜ ⎜ 3 ⎟ ⎟. v 2 = ⎜ 3 ⎜-6 ⎜ 4 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎞ ⎟ 3 ⎟ din R .l. R . v 3 = ⎜ 0 ⎟.v. R . c) sistem de vectori liniar independenţi (s. a ) g1 = 3 − X + X 2 .v. 4.l. R ) . v 2 = ⎜ 1 ⎟. b) Să se precizeze care dintre vectori se poate scrie ca o combinaţie liniară a celorlalţi vectori. v3 = ⎜ ⎜ . b) sistem de vectori liniar dependenţi (s. g 3 = 1 − 4 X − 5 X 2 b) b1 = 1 + 3i .d. R .i. R: b) nici unul.

v3 = sin 2 x .1] → R.c) f1 = sin x.v.v. x3 = (5.l. f continuă pe [0.. f 3 = cos3 x .. 5. unde F = { f : [0.1] → R. f continuă pe [0. f 2 = e3x .−2.1.2.1)t .1]}.l. în (F .l. R ) .l.5.2 )t .l. în (F . unde F = { f : [0.1] → R.0.l.l. 3⎟ ⎠ e) f1 = e 2 x . iar în caz de dependenţă liniară să se scrie o relaţie de dependenţă liniară între vectori: a) v1 = 1.2.−1)t . x 2 = (1.−1.i. 40 . R: a ) s.3)t .i.v. scrieţi o relaţie de dependenţă liniară între vectori: a ) în R 3 : x1 = (2.d.−1.−3)t ..0.3)t . c) în R 3 : x1 = (3. d ) s.l.6. a3 = sin 2 x . x 2 = (6. în (F . f continuă pe [0.1.1. b) a1 = cos 2 x. a 2 = 15.v.i.−1. v2 = sin x. x 4 = (4.3.3)t .v.−1)t . f ) f1 = cos x.. A3 = ⎜ ⎟ ⎜ -4 5⎠ ⎝ 7⎞ ⎟ în (M 2 ( R).1]}.v.v.3)t .1)t . unde F = { f : [0.1]}. x1 − 2 x 2 − x3 = 0 . c) s.1.d..v. x 2 = (1..2.−4 )t . unde F = { f : [0.1]}. f continuă pe [0. în (F . f continuă pe [0. 6.−1.d. x1 − 2 x 2 + x3 + 3x 4 = 0 .. d ) A1 = ⎜ ⎜ ⎛2 ⎝1 . f 2 = cos 2 x . Să se cerceteze natura următoarelor sisteme de vectori din spaţiile vectoriale indicate. R ) .i.d.v. e) s.0.0 )t . unde F = { f : [0.d.. R: a) s..−8. R ) .l. b) s. Stabiliţi natura următoarelor sisteme de vectori din spaţiile vectoriale indicate şi. d ) s. x 2 = (2.1]}.l.3⎞ ⎛ 3 ⎟ . x 4 = (− 1.i.1] → R. R ) . x3 = (4. f ) s. x3 = (0. b) s.−7.v. R ) . în (F . A2 = ⎜ ⎟ ⎜− 2 1⎠ ⎝ 1⎞ ⎛ −1 ⎟ .1. d ) în R 4 : x1 = (0.2 )t . f 2 = cos 3x. R ) . atunci când este posibil. c) s.1] → R. b) în R 4 : x1 = (8.1)t . x3 = (0.

l.i. a3 = (m. c) s. 15a1 − a 2 + 15a3 = 0 .v. z1 = 5 − 7i.i.0.. R ) . x 2 = (2. d ) s.v.3)t .v.l. 0.v. A1 + A2 − A3 = 0 .v. pentru m ∈ R \ {− 5} .l. 3)t . {2} {2} s.i.−1. în R: a ) s. α ≠ 0 K .. în R 3 . 3 3 41 ( ) (R 4 . cu α ∈ K .−m. R . x 2 = (2. x3 = (3.1)t . b) x1 = (3.i. ⎝10 6 ⎠ ⎝ − 2 − 4⎠ ⎝ ⎠ e) A1 = ⎛ ⎜ ⎜ R: a) s. y.1)t . R ) . z} ⊂ V este liniar dependent. b) d ) x1 = (4. pentru m ∈ R \ 1 . z 2 = 1 + i în (C .d. Să se demonstreze că: a ) sistemul de vectori {x.i. pentru m ∈ {0. 2 . y. R ).. x3 = (1.i.c) d) f1 = 5 X 2 − X . f 3 = − X 2 + 1 în (R2 [ X ]. R ) .v. b) sistemul de vectori {x. 0 )t .−1.1)t . b + c. m.v. b) α ⋅ x + 0 ⋅ y − α ⋅ y + 0 ⋅ z = 0 .l.2)t . m. pentru m ∈ R \ {0. f 2 = 3 X − 1..6⎞ ⎟ ⎟ . 0 ⋅ x + 0 ⋅ y + α ⋅ 0 = 0 .v. m )t . în funcţie de valorile parametrului real m : a ) x1 = (1.1.3. e) s. x 2 = (1.l. 0} ⊂ V este liniar dependent. Să se discute natura următoarelor sisteme de vectori din spaţiile liniare indicate. 2. cu α ∈ K . A3 = ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ 8 2⎟ ⎟ în (M 2 ( R ). s.1. x.l.v. în (R 3 .. c) s.d.v. 0)t .d. pentru m ∈ {− 5}.2 )t . 2 }.l.2. c) ( ) a1 = (3.l. .d. m )t . R). K ) . s.l. A2 = ⎜ . R . a 2 = (2.l. 2 }. 7. c) sistemul de vectori {a + c.−2.d.v. în R 3 . R: a) se arată că se poate scrie o relaţie de dependenţă liniară între vectori (de exemplu. α ≠ 0 K ). m. a + b + 2c} ⊂ V este liniar dependent. x3 = (m. b) s. m. 8.8⎞ 2⎞ ⎛ 0 ⎛ 2 . s. Fie spaţiul vectorial (V . pentru m ∈ 1 .l. m )t .

2m − 1) t .− a + 2b.. atunci când este posibil.. v3 . v5 }. R se consideră vectorii: ⎛ ⎜ v1 = ⎜ ⎜ ⎝ 2⎞ ⎛ 3 ⎜ ⎟ − 1 ⎟. R ) se consideră vectorii liniar independenţi a. b + c.v.d. v 2 = (m − 1.−m) t . c){v2 . a + 2b − 2c} . c) s.l.v. m − 2. c . a + 2b − 3c} .i. b. e) s. 12. v4 }. v 2 = ⎜ 2 ⎜ 1 4 ⎟ ⎝ ⎠ ⎛ 5⎞ ⎛ 1⎞ ⎞ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎟. b) s. b) {− a − 2b. 10. d ){v1 . d ) s.d.3a + 2b − c}. f ){v3 .l. − a + 2c. ⎜-2 ⎟ ⎜-2 ⎟ ⎟ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎛ 0⎞ ⎟ ⎜ v5 = ⎜ 0 ⎟.. b) {3a − 2b − 2c.v..2a + b − 2c}.l. m − 1. f ) s. v 4 = ⎜ 8 ⎟.. În spaţiul vectorial (V . c . b) s. e){v3 . ( ) Indicaţie. să se scrie unul dintre vectori ca o combinaţie liniară a celorlalţi: v1 = (2m − 1. v3 } .l. v3 = (2m − 1. v4 . Să se determine natura sistemelor de vectori: a) {− 2a − c.9. m − 2. m + 1) t .v.. v2 . 11. Să se determine natura următoarelor sisteme de vectori: a) {a + b − 2c. R ) se consideră vectorii liniar independenţi a. b){v1 .v. v3 }.d. R: a) s. În spaţiul vectorial (V .i.d. R: a) s. În spaţiul liniar R 3 .d. v4 }. ⎜ 0⎟ ⎠ ⎝ ( ) v6 = 4 v3 − 2 v4 .4a + 2b + c.i. atunci când este posibil.v. v2 . scrieţi o relaţie de dependenţă liniară între vectori: a){v1 . v4 . Se foloseşte propoziţia 1 din breviarul teoretic 42 .. v3 .v. Să se studieze natura următorului sistem de vectori din spaţiul liniar R 3 .l.l. R şi..l. Stabiliţi natura următoarelor sisteme de vectori şi. b.l. v3 = ⎜ 3 ⎟.v. v6 }.

vk . g 2 .. 3. g3 . g3 }. g 2 . g 2 . v 2 = (2. v5 = (1..v. 2. c) s. 2)t . n ∈ N * . R ) .1) t . unde n∈ N*. .v. . g 4 } .v. . 2. f n +1 = (1 − X )n din (Rn [ X ]. dacă m ∈ R \ {2 − 2n. b) s. dacă m ∈ {2 − 2n.1] → R. .. 5}.. 2. 5} .. v 4 } să fie liniar independent.1]}.v. b) k ∈ { 1. g n +1 = cos n x din d ) f1 = e x .13. unde F = { f : [0.1. f 3 = e 3 x .1] → R. 43 . b) f1 = 1 . f 3 = (1 − X )2 .v. Determinaţi k ∈ 1.. v 2 .−1. . 2} . R: a) s.l.l. F = { f : [0.2) .. b){g1. R: b) .i. v n = (2. s. f 2 = 1 − X . f continuă pe [0. 2 )t .l. .l. g 3 = X 2 − 3 X 3 . f continuă pe [0. R ) .1]}.. .1) t . t t b) {v2 . 2. R) : g1 = 2 − X .. c) g1 = 1 ..i. g 2 = cos x .2.i.….. g 2 = 4 X − 3 X 2 .3.−1) .. 15. c){g1. (F .. 2.. 2}. ( ) v1 = ( −1. Să se studieze natura următoarelor sisteme de vectori din spaţiile liniare indicate: a) v1 = (m. v k } să fie liniar dependent. g 4 } . d ) s. m )t din ( R n . 2.. g 3 = cos 2 x . 5 astfel încât sistemul de vectori: a) {v1 . v2 = (2. m. R) . Atunci când este posibil.d. g 4 = 2 + 3 X − 6 X 2 . Se consideră următorii vectori din spaţiul liniar ( R3 [ X ].3) t . f n = e nx din (F . .i. scrieţi unul dintre vectorii sistemului ca o combinaţie liniară a celorlalţi. R ) . n ∈ N * . v 4 = (4.….. 14. . m ∈ R . În spaţiul liniar R 3 . v3 = (2.3. R se consideră vectorii: Stabiliţi în care din următoarele sisteme unul dintre vectori se poate scrie ca o combinaţie liniară a celorlalţi: a){g1. f 2 = e 2 x .l. R: a) k ∈ { 1.. ..

K ) dacă: 1) B este o familie liniar independentă. K ) un spaţiu vectorial finit dimensional.. SISTEM DE GENERATORI BAZĂ A UNUI SPAŢIU VECTORIAL COORDONATELE UNUI VECTOR ÎNTR-O BAZĂ DATĂ BREVIAR TEORETIC Definiţia 1. 44 . Fie (V . (V .. Definiţia 4. 2) B este un sistem de generatori pentru V.. Un sistem de vectori {v1 . Se numeşte dimensiunea spaţiului vectorial şi se notează cu dim V numărul de vectori ai unei baze. Propoziţia 1. K ) un spaţiu vectorial. vm } din V formează bază a spaţiului (V . K ) dacă şi numai dacă este liniar independent. K ) un spaţiu vectorial. K ) un spaţiu vectorial. Fie (V .. Definiţia 3. Familia B ⊂ V se numeşte bază a spaţiului vectorial (V .2. O familie de vectori G = {vi }i∈I ⊂ V se numeşte sistem de generatori pentru V dacă orice vector din V se poate scrie ca o combinaţie liniară cu vectori din G . dim V = m .3. Fie (V . K ) este un spaţiu vectorial finit dimensional sau de tip finit dacă are o bază finită.... Definiţia 2. Fie (V . v2 .

. rezultă că un sistem de vectori B formează o bază a spaţiului liniar de tip finit (V . Un sistem de vectori dintr-un spaţiu liniar real de tip finit este liniar independent dacă şi numai dacă rangul matricei având pe coloane coordonatele vectorilor sistemului într-o bază oarecare a spaţiului liniar este egal cu numărul de vectori. Coordonatele vectorului x în baza B sunt scalarii α1 ..... Observaţia 2..α n ∈ K astfel încât x = α1v1 + α 2 v 2 + . 45 . dim V = n B = {v1 ..Observaţia 1.... astfel: Propoziţia 3..α 2 .. α 2 ..2 referitoare la natura unui sistem de vectori din R n poate extinde şi în cazul unui sistem de vectori dintr-un spaţiu liniar real de tip finit. 2) cardB = dim V (unde cardB reprezintă numărul de elemente al mulţimii B ).. α n ) t se numeşte vectorul coordonatelor lui x în baza B. Conform propoziţiei 1.... Propoziţia 2. Fie (V . K ) dacă şi numai dacă: 1) B este un sistem liniar independent. Propoziţia 1 din paragraful 2. v2 .. şi Vectorul x B = (α1 . Definiţia 5.. Fie (V . vn } o bază în acest spaţiu. K ) un spaţiu vectorial de dimensiune finită. Atunci scrierea unui vector v într-o bază dată B este unică. + α n v n .. K ) un spaţiu vectorial.

g 4 }este sistem de generatori pentru spaţiul liniar R 3 . Fie v = (a. 46 . unde g1 = (1. g 3 = (−2. Să se arate că mulţimea de vectori G = {g1 . ∃α1 . K ) = (R 3 . f3 = ( X +1) . g3 . α 3 .PROBLEME REZOLVATE 1.1. Rezultă că {g1.−1) t . c )t ∈ R 3 . 3 n b) B = { f1 = 1. g 3 . g3 .1) t . f = a0 + a1 X + a 2 X 2 + . fn+1 = ( X +1) }.α 4 ∈ R astfel încât v = α1 g1 + α 2 g 2 + α 3 g 3 + α 4 g 4 . prin urmare sistemul este compatibil. 2. g 4 } formează sistem de generatori ( ) pentru spaţiul liniar R 3 . R dacă ∀v ∈ R 3 ... g 2 . ⎨ 3α1 + α 2 + 2α 3 ⎪− 2α + α − α + α = c 1 2 3 4 ⎩ rangul matricei sistemului este 3 şi este egal cu rangul matricei extinse. − 1) t }. R . deci există α1 . relaţia de mai sus devine: ⎧ α1 − α 2 − 2α 3 + α 4 = a ⎪ =b. R ). {g1. α 2 .1) t . g 4 } ... α 3 .1) t . 2. g 2 = (−1. g 2 . Să se arate că mulţimea de vectori B formează o bază a spaţiului vectorial indicat şi să se determine coordonatele vectorului v în baza B : (V . b. (V . f2 = ( X +1). v = (−1. g 2 . v2 = (−2. 3. K ) = (Rn [ X ].−2) t . ( ) ( ) 2. v3 = (−4. − 1. 2. α 2 . 5) t . R . Rezolvare: Conform definiţiei 1. formează un sistem de generatori pentru spaţiul liniar R 3 . g 4 = (1.. α 4 ∈ R astfel încât v = α1 g1 + α 2 g 2 + α 3 g 3 + α 4 g 4 . R ). 2) t .. + a n X n . 0. a) B = {v1 = (3.1.

⎜1 1 ⎟ ⎜ 2 1⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎭ 1⎞ ⎟.⎧ ⎛ 2 1⎞ c) B = ⎨ A1 = ⎜ ⎜1 1 ⎟ ⎟ . Din formula de reprezentare a unui vector într-o bază dată avem că: v B = A −1 ⋅ v .α 3 ∈ R astfel încât v = α 1v1 + α 2 v 2 + α 3 v3 . ⎨− α 1 + α 2 + 2α 3 = 2 Rezolvând sistemul. = 3 4 ⎜1 2 ⎟ ⎟⎬ . α 2 = 1. α 3 = 2 . prin urmare rangul matricei −1 formate cu componentele vectorilor = 3 = numărul de vectori. 1. deci B este sistem de vectori liniar independent. coordonatele vectorului v în baza B sunt: 3. A2 ⎝ ⎠ ⎩ 1 ⎜ (V . unde v B reprezintă vectorul ⎪2α + α − α = 5 2 3 ⎩ 1 ⎧3α 1 − 2α 2 − 4α 3 = −1 47 . obţinem: α 1 = 3. Metoda I. R ). 2) card B = 3 = dim R 3 . Din 1) şi 2) rezultă că B formează o bază a spaţiului vectorial ( R 3 . 2) numărul vectorilor din mulţimea B = dimensiunea spaţiului din care fac parte vectorii. Metoda II. 1) Avem că − 1 1 2 1 3 -2 −4 2 = −3 ≠ 0 . R) . Rezultă sistemul: ⎪ .α 2 . 1. v = ⎛ ⎜1 ⎝ ⎛1 1⎞⎫ ⎛1 2 ⎞ ⎛1 1 ⎞ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ A A =⎜ . 1⎟ ⎠ Rezolvare: a) Conform propoziţiei 1. sau v B = (3. avem de verificat două condiţii: 1) B = sistem de vectori liniar independent. Prin urmare. 2)t . Determinăm coordonatele vectorului v în baza B . K ) = (M 2 ( R). = . Coordonatele vectorului v în baza B sunt scalarii α 1 . 2.

.......... + α + α 2 3 4 n n +1 = 0 ⎩ 1 ⇒ α 1 = α 2 = ...α n +1 = 0 ... α n +1 ∈ R astfel încât α 1 f 1 + α 2 f 2 + ... obţinem: v A 3 -2 -4 -1 -1 1 2 2 2 1 -1 5 1 0 0 3 -1 1 2 2 3 0 -3 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 I3 0 3 2 5 -3 -6 0 3 0 1 1 2 A −1 ⋅ v Prin urmare..coordonatelor lui v în baza B .............. v B = (3... iar A este matricea având pe coloane vectorii bazei...... b) 1) Fie α 1 . 2)t ........... + C n α n +1 = 0 ⎪α + α + α + α + .. 1........ deci B este sistem de vectori liniar independent............α 2 ... + α n +1 g n +1 = 0 ⇒ ⇒ α1 ⋅ 1 + α 2 ( X + 1) + ... Folosind metoda Gauss-Jordan. + α n +1 ( X + 1) n = 0 ⇒ ⎧α n +1 = 0 ⎪ 1 ⎪α n + C nα n +1 = 0 ⎪ 2 + C1 ⎪α n −1α n + C n α n +1 = 0 ⇒ ⎨ n −1 ⎪.. 48 . ⎪ 1 2 n −1 ⎪α 2 + C 2α 3 + C3 α 4 + ...........

⎟ . Pentru x = −1 ⇒ α 1 = f (−1) .. 4 astfel încât ∑ α i Ai = 0 ⇒ ⎧2α 1 + α 2 + α 3 + α 4 = 0 ⎪α + 2α + α + α = 0 1 2 3 4 ⇒⎪ . + a a X n = α 1 ⋅ 1 + α 2 (1 + X ) + . Din 1) şi 2) rezultă că B formează o bază a spaţiului liniar (M 2 ( R ). determinantul matricei sistemului este ⎨ α α α α + + 2 + 2 3 4 = 0 ⎪ 1 ⎪ ⎩α 1 + α 2 + α 3 + 2α 4 = 0 ∆ = 5 ≠ 0 . obţinem: α 3 = . deci sistemul admite numai soluţia banală: α 1 = α 2 = α 3 = α 4 = 0 .2) card B = n + 1 = dim Rn [X ] . 2 n! c) 1) Fie α i ∈ R.. R ) . . α 3 .. α 4 ∈ R astfel încât i =1 4 ⎧2α1 + α 2 + α 3 + α 4 ⎪α + 2α + α + α ⎪ 1 2 3 4 = + + + ⇒ v α 1 A1 α 2 A2 α 3 A3 α 4 A4 ⎨ ⎪α1 + α 2 + 2α 3 + α 4 ⎪ ⎩α1 + α 2 + α 3 + 2α 4 t 1 1 1 1 1⎞ α1 = α 2 = α 3 = α 4 = ⇒ v B = ⎛ ⎜ ..α n +1 ∈ R coordonatele vectorului v în baza B ⇒ ⇒ f = a 0 + a1 X + .. Din 1) şi 2) rezultă că B este o bază a spaţiului vectorial Rn [ X ] . prin urmare B este un sistem de vectori liniar independent. α 2 .. . α n +1 = . 2) card B = 4 = dim M 2 ( R ) . Fie α 1 . + α n +1 (1 + X ) n (*).α 2 ... 5 ⎝5 5 5 5⎠ =1 =1 =1 =1 ⇒ 49 . Fie α 1 . f ' ' (−1) f ( n ) (−1) Repetând procedeul..…. Derivăm relaţia şi pentru x = −1 obţinem că α 2 = f ' (−1) .. i = 1.

Din fiecare sistem de generatori să se extragă toate bazele posibile ale spaţiului vectorial R 3 . v3 } este sistem de vectori liniar independent. Să se determine care din următoarele mulţimi formează un sistem de generatori pentru spaţiul vectorial R 3 .3. v 2 = ⎜ 3 ⎟. c){v2 . v3}. v2 . R : a){v1. R . deci există α1 . v3}. v6 }. v3} formează sistem de generatori dacă ( ) ∀v ∈ R 3 . v2 . rezultă că ( ) 50 . α 3 ∈ R astfel încât v = α 1v1 + α 2 v 2 + α 3 v3 . v3 . α 3 ∈ R astfel încât v = α 1v1 + α 2 v 2 + α 3 v3 . prin urmare sistemul este compatibil determinat. Rezolvare: a) {v1. deci formează o bază a spaţiului liniar R 3 . ⎪3α − 5α − α = c 2 3 ⎩ 1 determinantul sistemului este ∆ = −20 ≠ 0 . f ){v3 . Să se verifice dacă scrierea unui vector din R 3 ca o combinaţie liniară a vectorilor ce formează sistemul de generatori este unică. de asemenea. ⎧α 1 − α 2 + α 3 = a ⎪ ⎨2α 1 + 3α 2 + 2α 3 = b . v4 }. ⎛a⎞ ⎜ ⎟ Fie v = ⎜ b ⎟ ∈ R 3 . d ){v1. v 4 = ⎜ 5 ⎟. v3 . Se dau vectorii: v1 ⎛1 ⎜ = ⎜2 ⎜3 ⎝ ⎞ ⎛−1 ⎞ ⎛ 1 ⎞ ⎛ 0⎞ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎟. v2 . ⎜0⎟ ⎝ ⎠ v 6 = v1 − 2 v 2 + 3v 3 . ⎟ ⎜− 5⎟ ⎜ − 1⎟ ⎜− 2⎟ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ v5 ⎛0⎞ ⎜ ⎟ = ⎜ 0 ⎟. v3 = ⎜ 2 ⎟. α 2 . v2 . v3 . R . {v1 . v4 }. b){v1. v3 } este sistem de generatori. relaţia de mai sus devine: ⎜c ⎟ ⎝ ⎠ Rezultă că {v1 . ( ) e){v2 . v2 . ∃α 1 . α 2 . v4 . v5 }. Conform propoziţiei 2.

∆ 134 = 0 . a k . b) Procedând analog. R ) de dimensiune trei şi sistemul de vectori G = {g1 . v3 . prin urmare {v1 . Vom obţine că această scriere nu este unică. Rămâne să verificăm prin calcule dacă scrierea unui vector din R 3 ca o combinaţie liniară a vectorilor ce formează sistemul de generatori este unică. v3 } nu este sistem de generatori. rezultă că numărul maxim de baze ce se pot 3 . 51 . obţinem că sistemul {v1 . deci bazele care se pot 4. v3 } şi {v2 . rezultă că ∆ 123 ≠ 0 . α 2 .scrierea unui vector din R 3 ca o combinaţie liniară a vectorilor ce formează sistemul de generatori este unică. ∃α1 . d ) Am arătat la punctul a) că {v1 . α 2 . v4 } . obţinem că se poate găsi un vector v ∈ R 3 astfel încât sistemul să fie incompatibil. c) În mod analog. α 3 ∈ R astfel încât astfel v = α 1v1 + α 2 v 2 + α 3 v3 ⇒ ∀v ∈ R 3 . v4 } este sistem de generatori. ∃α 1 . g 3 } ⊂ V . v2 . v2 . prin urmare rezultă că ∀v ∈ R 3 . v3 . {v1 . v3 } este sistem de generatori. Cum dim R 3 = 3 . f 3 } o bază a unui spaţiu liniar (V . v3 . α 3 . v4 } nu este sistem de generatori. g 2 . v2 . v2 . ∆ 124 = 0 . ∆ 234 ≠ 0 . Avem forma sunt: {v1 . rezultă că {v2 . f 2 . v2 . v3 } sistem de generatori. Pentru punctele e) şi f ) se procedează în mod similar. al . Fie F = { f1 . v3 . Deoarece {v1 . α 4 = 0 ∈ R încât v = α 1v1 + α 2 v 2 + α 3 v3 + α 4 v 4 . v4 } nu este bază a spaţiului R 3 . Notăm cu ∆ forma cu vectorii din acest sistem este C 4 jkl determinantul format cu componentele vectorilor a j . Deoarece dim R 3 = 3 .

g 2 . se cere: a) să se arate că G = {g1 . rezultă că toţi coeficienţii acestora din relaţia de mai sus sunt nuli: ⎧− 2α1 − α 2 + α 3 = 0 ⎪ = 0 . b) Avem că x = 3 f1 − 2 f 2 + 4 f 3 . g 2 . 52 . R ) . deci {g1. determinantul matricei sistemului obţinut ⎨ − α1 + α 2 ⎪ α + 2α + α = 0 1 2 3 ⎩ − 2 −1 1 0 = −6 ≠ 0 . g 2 . α 3 ∈ R astfel încât α1 g1 + α 2 g 2 + α 3 g 3 = 0 ⇒ α1 (− 2 f1 − f 2 + f 3 ) + α 2 (− f1 + f 2 + 2 f 3 ) + α 3 ( f1 + f 3 ) = 0 ⇒ (− 2α1 − α 2 + α 3 ) f1 + (− α1 − α 2 ) f 2 + (α1 + 2α 2 + α 3 ) f 3 = 0 . d ) să se determine coordonatele vectorului z = f1 − 3 f 2 + 2 f 3 în baza G . f 3 sunt liniar independenţi. b) să se determine coordonatele vectorului x = 3 f1 − 2 f 2 + 4 f 3 în baza F . R ) . prin urmare. α 2 . prin urmare sistemul admite numai 1 este: ∆ = − 1 1 1 2 soluţia banală: α1 = α 2 = α 3 = 0 . Ştiind că g1 = −2 f1 − f 2 + f 3 . conform definiţiei. R ) . numărul de vectori din sistem este egal cu dimensiunea spaţiului liniar (V . g 3 } este un sistem de vectori liniar independenţi. Deoarece vectorii f1 . prin urmare G = {g1 .vectorial (V . g 3 } formează o bază a spaţiului Rezolvare: a) Fie α1 . c) să se determine coordonatele vectorului y = 5 g1 − 3g 2 + 2 g 3 în baza F . g 3 } formează o bază a spaţiului vectorial (V . g 3 = f1 + f 3 . De asemenea. g 2 = − f1 + f 2 + 2 f 3 . f 2 .

− 4 .coordonatele vectorului x în baza F sunt: 3. 1 sau y F = (− 5. − 2. − 2.1)t . c) Avem că y = 5 g1 − 3g 2 + 2 g 3 . obţinem: y = 5(− 2 f1 − f 2 + f 3 ) − 3(− f1 + f 2 + 2 f 3 ) + 2( f1 + f 3 ) = −5 f1 − 8 f 2 + f 3 . Vom elimina. în coloana vectorului z . Trebuie să exprimăm vectorul y în funcţie de vectorii bazei F . Rezultă următorul tabel: Baza ← g1 g2 ↓ g3 f1 f2 f3 -2 -1 1 -3 -1 3 -6 -1 3 1 0 0 ↓ -1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1↓ 0 1 0 0 1 0 0 1 z 1 -3 2 -2 -3 8 -10 -3 8 5/3 . G . − 8. 4 )t . conform definiţiei. − 8. Pornim de la reprezentarea vectorului z în baza F . 4 sau x F = (3. coordonatele vectorului y în baza F sunt: − 5. prin urmare z G = 5 . pe rând. 3 3 ( )t 53 . deci. câte un vector al bazei iniţiale. s-au obţinut coordonatele acestuia în baza G .4/3 3 f1 g2 ← f3 ← f1 g2 g3 g1 g2 g3 În ultima iteraţie. 3 . Folosind relaţiile din enunţ care exprimă vectorii bazei G în funcţie de vectorii bazei F . d ) Pentru a determina coordonatele vectorului z = f1 − 3 f 2 + 2 f 3 în baza G putem folosi metoda Gauss-Jordan. pe care îl vom înlocui cu un vector al noii baze.

unde a1 = (−2. Să se arate că mulţimea de vectori B formează o bază a spaţiului vectorial indicat şi să se determine coordonatele vectorului v în baza B : (V . A2 = ⎜ ⎜4 4⎟ ⎠ ⎝ 3⎞ ⎛3 4 ⎞ ⎛4 ⎟ . formează un sistem de generatori pentru spaţiul liniar R 3 . 0. + a n X n . b) v1 = (1.0. v 2 = (3. 6 ) }. f 3 = ( X − 2) .PROBLEME PROPUSE 1. v3 = (1.2. 1. a4 = (1. R .1. e) .4) t . v3 = (4.4. 5) . (V ... v = (5. R ). v3 = (− 1.. K ) = (R 3 . c) v1 = −1 + 4i. R . v 2 = (2. Să se arate că mulţimea de vectori A = {a1 . − 4. f = a0 + a1 X + a 2 X 2 + . 2 n b) B = { f1 =1. c) . b) . a3 = (−3.−1) t în R 4 . R ) . 3) t . a2 .−1. 3. 3) t . R ) . v2 = (− 3. 2. R .1) .. R ) . 4)t .1) t .1) t .3.1. a4 } . v 2 = 4 X 2 + X + 2. v3 = (1..2. v3 = 2 X 2 − 5 X + 8 în (R2 [ X ]. K ) = (Rn [ X ].2) t . ( ) 2. R ).1) t în R 3 . v 2 = 3 + 2i în (C . Stabiliţi care din sistemele următoare de vectori formează o bază a spaţiului vectorial indicat: a) v1 = (3.−2) t . − 1) t . 54 . a3 . e) A1 = ⎛ ⎜ ⎜ (M 2 ( R). 1 ⎝3 2⎞ ⎛2 ⎟ .0. 6.1. f n+1 = ( X − 2) }. f 2 = ( X − 2). ( ) ( ) d ) v1 = X 2 + 3 X − 3.3.. a2 = (5. − 1. A3 = ⎜ ⎜ 1 2⎟ ⎟ . R: a) . t t t a ) B = {v1 = (2. 2) t .1. A4 = ⎜ ⎜2 1⎟ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ 1⎞ ⎟ în 3⎟ ⎠ 3.

1. v 4 = (0.1) t . 5. − 1) . (R2 [X ]. R . În spaţiul vectorial R 3 . K ) = (M 2 ( R). Se consideră sistemul de vectori din spaţiul liniar R 3 . 1. A4 = ⎜ ⎜ 1 1⎟ ⎟ . a3 } o bază a unui spaţiu liniar (V . c) B = {z1 = m − 2i. R ) de dimensiune trei şi sistemul de vectori B2 = {b1 .1)t . R . 5. 3. v3 = (− 1. (C . v k } să formeze o bază a spaţiului vectorial R 3 . v5 = (2. v2 = (− 1. ⎜ 1 11⎟ ⎠ ⎝ 4. Să se determine parametrul m ∈ R astfel încât mulţimea de vectori B să formeze o bază a spaţiului liniar indicat: t t t a) B = {v1 = (2. v3 = (1.c) B = ⎨ A1 = ⎜ ⎟⎬ . ştiind că v B = (− 2. R 3 . R ). b) Să se determine vectorul v ∈ R . 0. v3 = (1. 3 ( ) a) Să se arate că B formează o bază a spaţiului liniar R 3 . a 2 . R se consideră vectorii: v1 = (3.1) . ⎧ ⎛ 1 -1⎞ ⎛ 4 8⎞ ⎛ 1 1⎞ ⎛ 4 . b) k ∈ { 1.1. A3 = ⎜ ⎜2 1⎟ ⎟ . − 1. R ) . 6 )t . R ) . Fie B1 = {a1 . f 2 = m + X 2} . m ) . ( ) ( ) 7. t t ( ) ( ) Determinaţi k ∈ 1. R : B = {v1 = (3. 3) t .1) . R: a) k ∈ {4. m. v2 = (− 4. R . 5 astfel încât sistemul de vectori: a) {v1 . b3 } ⊂ V . 0) t . v 2 . 2. 2 ) } . v 2 = (2. R . v k } să fie sistem de generatori pentru spaţiul vectorial R 3 . 3} . 6.1. 2.8 ⎞⎫ ( ) b) B = { f1 =1 − X . − 2)t . b) {v2 . ⎜ − 2 1⎟ ⎟ . 3. v4 . 5}. 2)t } . b2 . 55 . A2 = ⎜ ⎜ − 1 1⎟ ⎠⎭ ⎝ ⎝ ⎠ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎩ 11 1⎞ ⎜ (V . v = ⎛ ⎟. f 2 = −1 + mi} .

1. g 4 = (0.21)t . a ) x B = (2. b2 = −3a1 − 4a2 + a3 .1.0)t .1)t . b) să se determine coordonatele vectorului x = 2a1 − a2 + 4a3 în baza B1 . R ) şi că 8.vectorial (V . 1 .1)t . a3 = (1.2.1)t . R b) xB1 = (2.−3)t .−1)t . Să se arate că sistemul de vectori B = {a1 .1.0 )t . b2 .1)t } este un sistem de generatori pentru spaţiul liniar (R 3 . − 6.10 )t .0. d ) z B2 = (3.1. x = (− 2. se cere: a) să se arate că B2 = {b1 . g 3 = (− 1.−4. Să se arate că mulţimea de vectori din spaţiul liniar R 3 .4.1)t . R formează o bază a acestui spaţiu şi să se determine coordonatele vectorului x în această bază: a ) a1 = (− 1. − 1. 1 . R: Se foloseşte propoziţia 1 din breviarul teoretic. b3 } formează o bază a spaţiului R: a) Se foloseşte propoziţia 1 din breviarul teoretic.−1. g 2 = (0. a3 } din spaţiul liniar R 3 .3.1. c) să se determine coordonatele vectorului y = −2a1 + 5a2 − 2a3 în baza B2 . scrierea vectorului v = (1. 5)t . x = (2. a 2 = (1.0 )t . b3 = 2a1 + 3a 2 + 3a3 .−3. b) a1 = (− 3. Ştiind că b1 = a1 − a 2 + 3 a 3 . d ) să se determine coordonatele vectorului z = 4b1 − b2 − 2b3 în baza B1 . 9.1.1. c) y B2 = (− 3.1. b) x B = − 1 . R ) . ( ) G = {g1 = (1. a 2 .5)t . a3 = (− 1. a 2 = (1. 2)t . 4 )t .0 )t ca o combinaţie liniară a vectorilor din G nu este unică. 2 4 4 ( ) ( )t 56 .

11. v3 . Să se arate că sistemul de vectori B formează o bază a spaţiului liniar (V . K ) = (C . x = 2 − 5i . R .0.1) t . v 2 = (− 1. R : ⎛2⎞ ⎛−1 ⎞ ⎛ 3⎞ ⎛ 0⎞ ⎛0⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ v1 = ⎜ 1 ⎟ . v 5 = ⎜ 0 ⎟ ⎜4⎟ ⎜−1 ⎟ ⎜ − 1⎟ ⎜− 6⎟ ⎜0⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ v 6 = 3 v1 − 2 v 2 + v 3 . v2 . v3 . d ){v1. e){v2 . B = v1 = (1. K ) = R 3 . c){v2 . f 3 = X 3 − X . v 3 = ⎜ 2 ⎟ . R . v 4 = ⎜ 3 ⎟ .0 )t .1)t . f 2 = X + 1. v6 }. v3 .1)t .0. v 2 = ⎜ 2 ⎟ . 0⎟ ⎠⎭ ( ) { } { } d ) (V . e) (V . v 2 = (2. R . K ) = (R3 [ X ]. Care din următoarele mulţimi formează un sistem de generatori { ( ) } ( ) pentru spaţiul vectorial R 3 . x = 1 − X 2 . Se dau vectorii din spatiul liniar R 3 . v2 = (− 1. ( ) Din fiecare sistem de generatori să se extragă toate bazele posibile ale spaţiului vectorial R 3 . f 4 = 2 X 2 − 1 . v3 }. = . b) (V . K ) = (M 3 ( R). R ) . ⎝ ⎠ 0 ⎞⎫ ⎟⎬ . B = v1 = (1. z 2 = 4 − 3i}. v2 .10. c) (V . x = (5.2. K ) = R 2 . v4 }. ⎧ ⎛1 1 ⎞ ⎛ 0 0⎞ ⎛0 1 ⎞ ⎛1 ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ B = ⎨ A1 = ⎜ A A A . v5 }. x = (2. R : a){v1. R ) . B = f1 = 1. b){v1. v4 . ( ) 57 .3) t . = . = 2 3 4 ⎜ 0 0⎟ ⎜1 1 ⎟ ⎜ 1 0⎟ ⎜0 ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎩ ⎛ 1 3⎞ x=⎜ ⎜ − 1 2⎟ ⎟. R ) . v3 }.2)t .−1)t . v4 }. f ){v3 . B = {z1 = 1 + i. K ) şi să se determine coordonatele vectorului x în această bază pentru fiecare din cazurile următoare: a) (V .2.

a ) t . 13. R se consideră vectorii: v1 = (a. u 2 = (3. Fie spaţiul vectorial R 2 . Se ştie că {v1 . v2 = (3. m ∈ R . 2) . v = (2. Un vector x are coordonatele 1 şi − m în baza B1 = {v1 . iar coordonatele vectorului v în această bază sunt egale cu -7 şi 3. 58 . v2 = (3. v1 = (m. R se consideră vectorii ⎛3 ⎜ ⎜1 v1 = ⎜ 2 ⎜ ⎜1 ⎝ ⎞ ⎛− 4⎞ ⎛ 3 ⎞ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 3 ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ 2 ⎟ . 4a + 1) . R . v3 = ⎜ − 1 ⎟ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎟ ⎜− 2⎟ ⎜ 0⎟ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ( ) Să se completeze acest sistem de vectori până la o bază. v2 } . t t ( ) 14. ⎟. 12. Să se determine valoarea parametrului a . Se consideră vectorii ( ) respectiv m 2 + 2m − 1 şi m 2 − 14m + 11 în baza B2 = {u1 . u 2 }. v 2 = ⎜ − 1 ⎟. 7) t . a ∈ R . În spaţiul vectorial R 4 . 2) t . 4) t . Să se determine valoarea parametrului m . u1 = (5. m − 1) t . v 2 } este bază.Să se verifice dacă scrierea unui vector din R 3 ca o combinaţie liniară a vectorilor ce formează sistemul de generatori este unică. În spaţiul vectorial R 2 .

K ) . Observaţia 1. unde B este o familie liniar independentă. L( M ) este subspaţiu vectorial al lui (V . Se numeşte acoperirea liniară a lui M sau subspaţiul vectorial generat de M şi se notează L( M ) sau M sau Span(M ) ⎧ ⎫ ⎪n ⎪ mulţimea: L( M ) = ⎨ ∑ α i xi n ∈ N * . v 2 = ⎜ 3 ⎜ 1 ⎟ ⎜ 1 ⎝ ⎠ ⎝ ⎞ ⎛ ⎟ ⎜ . SUBSPAŢIUL VECTORIAL GENERAT DE O MULŢIME DE VECTORI BREVIAR TEORETIC Definiţie.4. ⎪ ⎪ ⎩i =1 ⎭ Propoziţie. Fie (V . În spaţiul vectorial R 3 . Pentru a găsi o bază în L( M ) trebuie să căutăm în M o familie maximală de vectori liniar independenţi. conţinută în M . i = 1. ⎜ 3⎟ ⎝ ⎠ ( ) 59 . PROBLEME REZOLVATE 1. M ≠ ∅ . n ⎬ . K ) un spaţiu vectorial de tip finit şi M ⊂ V . = v ⎟ ⎜ 8 4 ⎟ ⎜ 3 2⎠ ⎝ ⎞ ⎟ ⎟. ⎟ ⎠ ⎛ 4⎞ ⎜ ⎟ v5 = ⎜ 7 ⎟ . R se consideră vectorii: ⎛ 1 ⎞ ⎛ 2 ⎜ ⎟ ⎜ v1 = ⎜ 2 ⎟ .2. xi ∈ M . α i ∈ K . Observaţia 2. = v ⎟ ⎜ 3 ⎟ ⎜ ⎠ ⎝ 3 5 ⎞ ⎛ 5 ⎟ ⎜ . maximală. L(M ) = L(B ) .

2) să se dea exemplu de o bază B2 pentru L( M ) astfel încât B2 ⊂ R 3 \ M . Se cere: ⎜ 4⎟ ⎜ 1⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ a) să se afle dim L( M ) . v5 } . α 2 ∈ R astfel încât x = α1v1 + α 2 v2 ⇔ 60 . y = ⎜ 1 ⎟ .. deci dim L( M ) = 2 . În maxim şi găsim ∆ 2 = { } • x ∈ L( M ) dacă există scalarii α1 . y aparţin sau nu spaţiului vectorial L( M ) . b) să se precizeze dacă vectorii x. Fie M = {v1 .. v 2 } . 1 2 ≠ 0 . b) Avem că L( M ) = α1v1 + α 2 v 2 + . v 4 . pentru a determina o bază în L( M ) trebuie să găsim în M un sistem maximal de vectori liniar independenţi. Rezolvare: a) Conform observaţiei 2 din breviarul teoretic.⎛ 5⎞ ⎛ 1⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ x = ⎜ 9 ⎟ . i = 1. v3 . rezultă că L(M ) = { α1v1 + α 2 v 2 α1 . prin urmare un sistem maximal 2 3 de vectori liniar independenţi este {v1 . c) 1) să se dea exemplu de o bază B1 pentru L( M ) astfel încât B1 ⊂ M . α 2 ∈ R}. 3) să se dea exemplu de o bază B3 pentru L( M ) astfel încât B3 ⊄ M şi B3 ∩ M ≠ ∅ . Determinăm un minor nenul de ordin ⎜1 1 2 3 3 ⎟ ⎝ ⎠ baza observaţiei 1. Scriem matricea A ale cărei coloane sunt componentele vectorilor din M : ⎛1 2 3 5 4 ⎞ ⎜ ⎟ A = ⎜ 2 3 5 8 7 ⎟ .5 . + α 5 v5 α i ∈ R. v 2 .

2.. R ) şi în caz afirmativ să se determine dimensiunile a ) X = x = ( x1 . În spaţiul liniar R n .⎧ α1 + 2α 2 = 5 ⎛5⎞ ⎛1 ⎞ ⎛ 2⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎪ ⇔ ⎜ 9 ⎟ = α1 ⎜ 2 ⎟ + α 2 ⎜ 3 ⎟ ⇔ ⎨2α1 + 3α 2 = 9 . unde w2 = 3v 2 . obţinem că ⎪ α +α =1 ⎜1 ⎟ ⎜1 ⎟ ⎜1⎟ 2 ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎩ 1 sistemul nu are soluţie. • y ∈ L( M ) dacă există scalarii α1 .. Y sunt subspaţii ale spaţiului vectorial (R n . x2 . deci bază pentru L( M ) (deoarece dim L ( M ) = 2 = = numărul de vectori din B3 ).. c) 1) B1 = {v1 . {v1 . xn )t / xi ∈ R. x 2 . 61 . α 2 = 1 . deci bază pentru L( M ) ( deoarece dim L ( M ) = 2 = numărul de vectori din B2 ). w2 } sistem de vectori liniar independenţi. avem B3 ⊄ M şi B3 ∩ M ≠ ∅ . n}. obţinem ⎜ 4⎟ ⎜1 ⎟ ⎜1 ⎟ ⎪ α +α = 4 2 ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎩ 1 independenţi. prin urmare x ∈ L( M ) . R se consideră mulţimile X şi Y din R n : ( ) { } b) Y = {x = (x1 .. w2 } ⊂ R 3 \ M şi {w1 . i = 1. x1 = x n . 3) B3 = {v1 . v 2 } ⊂ M şi B1 bază (am arătat la punctul a ) ). x n )t / xi ∈ R \ Q... deci y ∉ L( M ) . în plus. α 2 ∈ R astfel încât y = α1v1 + α 2 v 2 ⇔ ⎧ α1 + 2α 2 = 1 ⎛ 2⎞ ⎛1 ⎞ ⎛1⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎪ ⇔ ⎜1⎟ = α1 ⎜ 2 ⎟ + α 2 ⎜ 3 ⎟ ⇔ ⎨2α1 + 3α 2 = 1 .. acestora. 2) Fie w1 = 2v1 . n.. Să se stabilească dacă X . w2 = 3v 2 şi B2 = {w1 . w2 } . i = 1. w2 } este un sistem de vectori liniar α1 = 3.

i = 1...... i = 1..... x1 )t . x 2 ......... y1 = y n ..... xn + y n )t .. prin urmare αx ∈ X . avem că αx = (αx1 ..0 )t .0.Conform definiţiei.....0 )t ... g 2 . αx 2 ... 0 ⎟ A = ⎜ ......... n. ⎟ .1.. deci x = ( x1 ..0. i = 1.....1.1. i = 1. Pentru a determina dimensiunea spaţiului vectorial X .... 0 ⎟ ⎝ ⎠ 62 ... n .. x1 = x n . rezultă de aici că X = L({g1 ... Fie A matricea având drept coloane vectorii g1 .. n şi x1 + y1 = x n + y n ..........0.... ⎛1 0 0 ... g n −1 .0 )t + . x n −1 . xn )t .. n şi αx1 = αx n . xn )t .. deci.0. g n −1}) ..1. g 2 .. n...... g n −1 }) ........0..1)t ... xi ∈ R. g 2 = (0. cu xi + yi ∈ R.. y ∈ X ⇒ x = (x1 . conform observaţiei 2 din breviarul teoretic. prin urmare x + y ∈ X ..... x 2 . i = 1.. n.1)t + x 2 ⋅ (0. x1 = x n ........... trebuie să căutăm în G o familie maximală de vectori liniar independenţi. x1 = xn şi y = ( y1 ...... g n −1 ⋅ (00... y 2 ...... + x n −1 ⋅ (00. Fie α ∈ R şi x ∈ X ⇒ x = ( x1 ..... cu xi ∈ R.0.. xn )t ..αx n )t . cu yi ∈ R.. trebuie să găsim o bază în X = L(G ) = L({g1 .. ⎜ ⎟ ⎜ 0 0 0 . 0 ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ 0 1 0. x 2 + y 2 ............ x 2 ... rezultă că X este subspaţiu vectorial al spaţiului liniar R n ...0 )t ....0.... prin urmare x = x1 ⋅ (1... 1 ⎟ ⎜1 0 0. cu αxi ∈ R... unde ( ) g1 = (1. y n )t .. Dacă x ∈ X ⇒ x = (x1 ... R ... cu xi ∈ R.... Atunci x + y = ( x1 + y1 . x2 .0.. i = 1. g 2 ..Rezolvare: a) Fie x..

Am obţinut că dim X = n − 1 ... x n )t / xi ∈ R \ Q. a. n . a3 = X 3 . v = X 2 + X + 1 . t A = a1 = (0. (− 2..3. 0.2 )t .Deoarece determinantul format cu primele n − 1 linii este nenul. R) .1) . prin urmare vectorii g1 .. b) dim L ( A) = 4 .1. b. g 2 .. R) . 2 { } a ) Să se arate că G este subspaţiu al spaţiului vectorial R 3 ...0. PROBLEME PROPUSE 1..−3..2.3. v = (2.2)t ∉ Y .1)t . R . v ∈ L( A) . 2.1. ( ) b) dim G = 2 . a 4 = X 2 − X 4 . R: a ) dim L ( A) = 2 .−1. a 2 = X + X 4 . { } 63 . c )t / a − 3b + 2c = 0. b) Y = x = (x1 .1.. b. 2 .. Fie G = (a.. g n −1 sunt liniar independenţi. rezultă )t } αx = (2. Să se determine dim L ( A) în spaţiul vectorial V şi să se stabilească dacă v ∈ L( A) : a) V = R 4 . B = (3. R: a ) Se foloseşte definiţia subspaţiului vectorial. x 2 ..2. v ∉ L( A) .. c ∈ R . Fie x = ( { 2 . i = 1..1)t . a3 = (1.. a 2 = (1.. b) Să se indice o bază a spaţiului vectorial G şi să se determine dimensiunea acestuia. rezultă că rangul matricei A este n − 1 şi egal cu numărul vectorilor din G . R . 2 ∈ Y şi α = 2 ∈ R . a5 = X 2 + 2 X 3 + X 4 } . 0 )t . deci Y nu este subspaţiu vectorial al spaţiului liniar ( R n .−1)t . A = {a1 = X + 1... { ( ) } b) V = ( R4 [ X ].

5⎞ ⎛ 3 ⎜ ⎟ 3 ⎟. ⎛ 2⎞ ⎛ . + xn = 0}. B3 .. x n )t / xi ∈ Z .3.. 4.. n .1 ⎟ .. v4 . x2 . i = 1. n. y aparţin sau nu spaţiului vectorial L( M ) . x 2 .. Se cere: a) să se calculeze dim L ( M ) . x1 + x 2 + . y = ⎜ 12 ⎜ 6 ⎝ 11 ⎞ ⎛ 13 ⎞ ⎟ ⎜ ⎟ 7 ⎟. ⎜ 5⎟ 4 ⎟ ⎠ ⎝ ⎠ ⎞ ⎟ ⎟ . Y . x n −1 = 2 x n }... Z : ( ) Să se stabilească dacă X . Y . În spaţiul vectorial R 3 . v 2 ... x = ⎜ 0 ⎟ ⎜ 1 ⎟ 1 ⎟ ⎝ ⎠ ⎠ ⎛ ⎞ ⎜ ⎟ ⎟.1⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ d ) să se determine coordonatele vectorilor a = ⎜ . R se consideră mulţimile X . B2 . v3 . X = x = ( x1 .. 2) o bază B2 pentru L( M ) astfel încât B2 ⊂ R 3 \ M . v3 = ⎜ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎛ 19 ⎜ . Z = {x = ( x1 . Z sunt subspaţii ale spaţiului 64 . b) să se precizeze dacă vectorii x. i = 1... x n )t / xi ∈ R. c) să se dea exemplu de: 1) o bază B1 pentru L( M ) astfel încât B1 ⊂ M . R se consideră vectorii: ⎛ ⎜ v1 = ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ ⎜ v5 = ⎜ ⎜ ⎝ ( ) M = {v1 . Fie ⎟ ⎠ { } Y = {x = (x1 . xn )t / xi ∈ R. În spaţiul liniar R n . i = 1.. x 2 . n.. v2 = ⎜ 2 ⎜ 1 2⎟ ⎝ ⎠ 2⎞ ⎛ 1 ⎞ ⎜ ⎟ ⎟ 1 ⎟. b = ⎜ 1 ⎟ ⎜ 1⎟ ⎜ 0⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ în bazele B1 . v5 } . 3) o bază B3 pentru L( M ) astfel încât B3 ⊄ M şi B3 ∩ M ≠ ∅ . v4 = ⎜ 8 ⎟ .

vectorial R n . R şi în caz afirmativ să se determine dimensiunile acestora. R: X nu este subspaţiu vectorial. Y şi Z sunt subspaţii vectoriale de dimensiune n − 1 ( ) 65 .

Notând această matrice cu C F .2. Formula de transformare a coordonatelor unui vector x ∈ V la −1 trecerea din baza F în baza G este: xG = C F . R la o altă bază F a acestui spaţiu are pe coloane componentele vectorilor bazei F. dim V = n . Formula de transformare a coordonatelor unui vector x ∈ R n la trecerea din baza F în baza G este: xG = B −1 A ⋅ x F .. F = (C F . Observaţia 2. SCHIMBAREA COORDONATELOR UNUI VECTOR LA TRECEREA DE LA O BAZĂ LA ALTĂ BAZĂ BREVIAR TEORETIC Considerăm spaţiul vectorial (V .5.. Notăm cu A ( ) ( ) matricea de trecere de la baza E la baza F ( x F = A −1 ⋅ x E ) şi cu B matricea de trecere de la baza E la baza G ( xG = B −1 ⋅ x E ). G . g 2 .. Definiţie. Se numeşte matricea de trecere de la baza F la baza G matricea care are drept coloane coordonatele vectorilor bazei G în baza F. g n } două baze ale spaţiului liniar (V .. Observaţia 3... K ) .. E baza canonică şi F .. f 2 . f n } şi G = {g1 . putem scrie: C F ..G ⋅ x F ..... K ) . rezultă că matricea de trecere de la baza canonică a spaţiului liniar R n . G ) −1 .( g n ) F ) . Fie F = { f1 .G alte două baze ale acestui spaţiu. CG .... Fie spaţiul liniar R n .. 66 ... G = (( g1 ) F ( g 2 ) F .. În baza definiţiei. R şi x ∈ R n .... Observaţia 1.

Avem că: g1 = (−2) ⋅ f1 + 3 ⋅ f 2 + 1 ⋅ f 3 + (−5) ⋅ f 4 ⇒ ( g1 ) F = (−2. − 1. g 3 = 0 ⋅ f1 + (−1) ⋅ f 2 + 0 ⋅ f 3 + (−6) ⋅ f 4 ⇒ ( g 3 ) F = (0. g 3 = − X − 6 X 3 . g 2 = 4 − X 2 . 67 . 0) t . 3. − 1. Rezolvare: Conform definiţiei din breviarul teoretic. 1 −1 0 3⎟ ⎜ ⎟ ⎜− 5 0 − 6 0⎟ ⎝ ⎠ 2. Ştiind că f1 = 3e1 + 2e2 + e3 . 0. G = (( g1 ) F ( g 2 ) F ( g 3 ) F ( g 4 ) F ) = ⎜ . matricea de trecere de la baza F la baza G are pe coloane coordonatele vectorilor bazei G în baza F. g 2 = 4 ⋅ f1 + 0 ⋅ f 2 + (−1) ⋅ f 3 + 0 ⋅ f 4 ⇒ ( g 2 ) F = (4. g 4 = 1 + 2 X + 3 X 2 }. considerăm bazele F = { f1 = 1. − 6) t . f 4 = X 3 } şi G = {g1 = −2 + 3 X + X 2 − 5 X 3 . f 3 } două baze ale unui spaţiu vectorial de dimensiune 3. − 5) t . 3. e3 } şi F = { f1 . . f 3 = −2e1 + e3 . g 4 = 1 ⋅ f1 + 2 ⋅ f 2 + 3 ⋅ f 3 + 0 ⋅ f 4 ⇒ ( g 4 ) F = (1. f 2 = e1 − e2 + 2 3 . f 3 = X 2 . În spaţiul liniar al polinoamelor de grad cel mult 3 şi coeficienţi reali. să se determine matricea de trecere de la baza F la baza E. 0. Să se determine matricea de trecere de la baza F la baza G . 0) t . (R3 [X ]. R ) . Rezultă: 4 0 1⎞ ⎛− 2 ⎜ ⎟ 0 − 1 2⎟ ⎜ 3 C F . e2 . f 2 . Fie E = {e1 . 2.1. f 2 = X .PROBLEME REZOLVATE 1.

F . F 3 2 1 5 2 1 -5 -2 5 1 0 0 I3 -2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 -1 2 5 -1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 -1/5 -2/5 1 0 1 0 0 1 0 5 -1 2 -1 -3 7 0 0 1 2 0 1 2 0 1 -2/5 -4/5 3 I3 CF. F ) −1 . F = (( f1 ) E ( f 2 ) E ( f 3 ) E ) = ⎜ 2 − 1 ⎜ 1 2 1 ⎝ • ⎞ ⎟ ⎟. Vom aplica metoda Gauss-Jordan. C E. E 68 . analog obţinem: ⎜1 ⎟ ⎝ ⎠ ⎛ 1⎞ ⎛ − 2⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ( f 2 ) E = ⎜ − 1 ⎟ . prin urmare ⎜ 2⎟ ⎜ 1⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎛ 3 1 −2 ⎜ 0 C E . ⎛3⎞ ⎜ ⎟ Din f1 = −3e1 + 2e2 − e3 rezultă că ( f1 ) E = ⎜ 2 ⎟ . ( f 3 ) E = ⎜ 0 ⎟ . notată C E . conform căreia avem că C F . E = (C E .Rezolvare: • Observăm că pe baza informaţiilor din enunţ se poate determina foarte uşor matricea de trecere de la baza E la baza F. ⎟ ⎠ Pentru a obţine matricea de trecere de la baza F la baza E vom folosi observaţia 1.

g 2 = (−4.⎛ − 1/ 5 ⎜ În concluzie. 69 . 1⎟ ⎠ ( ) Ştiind cã F = { f1 = (1. Fie F şi G douã baze ale spaţiului vectorial R 3 . C F . ⎜ 1⎟ ⎜1⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ Rezultă că baza este: Analog avem: ⎛− 2 ⎜ (g2 ) F = ⎜ 1 ⎜ 0 ⎝ G = {g1 = (4.0. ⎜ 3⎟ ⎟ ⎝ ⎠ ⎠ ⎛ − 4⎞ ⎛1⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ( g 3 ) F = ⎜ 3 ⎟ ⇒ g1 = 1 ⋅ f1 + 3 ⋅ f 2 + 1 ⋅ f 3 = ⎜ 1 ⎟ . sã se determine baza G .0.2. R şi ⎛ 0 ⎜ A = ⎜−1 ⎜ 2 ⎝ −2 1 0 1⎞ ⎟ 3 ⎟ matricea de trecere de la baza F la baza G . 7 3 ⎟ ⎠ 3. prima coloană a matricei A reprezintă coordonatele vectorului g1 în baza F: ⎛ 4⎞ ⎛ 0⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ( g1 ) F = ⎜ − 1 ⎟ ⇒ g1 = 0 ⋅ f1 + (−1) ⋅ f 2 + 2 ⋅ f 3 = ⎜ 2 ⎟ .3) t . ⎜− 3⎟ ⎜ 2⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎛ − 4⎞ ⎞ ⎜ ⎟ ⎟ ⎟ ⇒ g 2 = ( −2) ⋅ f1 + 1 ⋅ f 2 + 0 ⋅ f 3 = ⎜ 0 ⎟ . Rezolvare: Conform definiţiei.1.−1) t . f 3 = (1.1.1) t . f 2 = (−2. E = ⎜ − 2 / 5 ⎜ 1 ⎝ −1 − 2 / 5 ⎞ ⎟ − 3 − 4 / 5⎟ .−3) t .−1) t } .1) t } . g 3 = (−4.0.

−1) t } . Ştiind cã x F = (4.1. prin urmare F formează un sistem de vectori liniar independent.1) t . R) . R în baza F şi în baza canonică a spaţiului R 3 . R .1) t . R . f 3 = (1.−1.1. R ) (2) Din (1) şi (2) rezultă că F este o bază a spaţiului liniar ( R 3 . Analog se arată că G formează o bază a spaţiului liniar ( R 3 . d ) Sã se exprime vectorul y = −3 g1 + 2 g 2 − g 3 din spaţiul liniar R 3 .4. Rezolvare: a) Notăm cu A matricea care are drept coloane vectorii din mulţimea F. b) Sã se determine matricea de trecere de la baza G la baza F şi matricea de trecere de la baza F la baza G . g 2 = (0. R : F = { f1 = (−2.0) t } . 70 . sã se determine x G .−2. respectiv G). −2 det A = 3 1 1 −1 1 1 1 = 8 ≠ 0 ⇒ rangA = 3 = numărul de −1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) vectori ai mulţimii F. e) Sã se determine legătura între coordonatele unui vector din spaţiul liniar R 3 . g 3 = (1.1) t .1. R . b) Vom folosi observaţia 2. G = {g1 = (2. Fie A şi B matricele asociate celor două baze (acestea au pe coloane vectorii bazelor F.1. Fie urmãtoarele sisteme de vectori din spaţiul liniar R 3 . R în bazele F şi G . (1) Numărul vectorilor din F este 3 şi este egal cu dimensiunea spaţiului ( R 3 . c) Fie x un vector din spaţiul liniar R 3 . R) .1) t .−1. f 2 = (3. ( ) a) Sã se arate cã F şi G sunt baze ale spaţiului liniar R 3 .0) t .

G = (CG . c) Vom folosi formula de transformare a coordonatelor unui vector la trecerea din baza F în baza G : 1 ⎞ ⎛ 4 ⎞ ⎛ − 21⎞ ⎛− 4 3 ⎟ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎜ −1 xG = C F . −1 −1 Avem că xG = C F . G ⋅ x F = C G . B A 2 1 0 2 -1 1 1 0 1 1 0 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 -1 1 0 0 1 0 0 1 -2 1 1 -2 -1 2 -4 1 2 -4 1 6 3 -1 1 3 1 0 3 1 0 3 1 -3 1 1 -1 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 -1 I3 B-1A ⎛− 4 3 ⎜ Am obţinut că CG . − 1⎟ ⎠ Pentru a afla C F . F = B −1 A . F matricea de trecere de la baza G la baza F şi x ∈ R 3 . ⎜ 6 − 3 − 1⎟ ⎜ 1 ⎟ ⎜ 29 ⎟ ⎠ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎝ 71 . prin urmare matricea de trecere de la baza G la baza F este: CG . G (matricea de trecere de la baza F la baza G ). F ⋅ x F = ⎜ 1 1 − 1 ⎟ ⋅ ⎜ − 2 ⎟ = ⎜ 1 ⎟ .CG . pe care o vom determina cu metoda Gauss-Jordan. F = ⎜ 1 1 ⎜ 6 −3 ⎝ 1⎞ ⎟ −1⎟ . F ) −1 . vom utiliza formula C F . G ⋅ x F şi xG = B A ⋅ x F .

− 4)t .1) t . − 2. 5. prin ⎜ − 1⎟ ⎜ − 1⎟ ⎜ − 4 ⎟ ⎜ 1⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ urmare y E = (− 1. e) Considerăm un vector x ∈ R 3 . 72 . R la trecerea de la baza F la baza G . f 2 = (−3.−1) t . β 2 . unde F = { f 1 = (1.−1) t } . Rezolvare: ( ) Considerăm un vector x ∈ R 2 . g 2 = (1. x 2 ) t şi xG = ( y1 . α 3 ) t şi x F = ( β1 . y 2 ) t coordonatele vectorului x în cele două baze. Pentru a exprima vectorul y în baza G vom folosi formula −1 yG = C F . Pentru a exprima vectorul y în baza canonică E. Să se determine formulele de transformare a coordonatelor unui vector din spaţiul liniar R 2 . relaţii ⎜ β 2 ⎟ = ⎜ 1 1 − 1 ⎟ ⋅ ⎜α 2 ⎟ ⇒ ⎨ β 2 = α1 + α 2 − α 3 ⎜ β ⎟ ⎜ 6 − 3 − 1⎟ ⎜α ⎟ ⎪ β = 6α − 3α − α ⎠ ⎝ 3⎠ 1 2 3 ⎝ 3⎠ ⎝ ⎩ 3 care arată legătura între coordonatele unui vector x ∈ R 3 în bazele G şi F.d ) y = −3 f1 + 2 f 2 − f 3 ⇒ y F = (−3. vom folosi că ⎛ 3⎞ ⎛ 1 ⎞ ⎛−1 ⎞ ⎛ − 2⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ y = −3 f1 + 2 f 2 − f 3 = −3 ⋅ ⎜ 1 ⎟ + 2 ⋅ ⎜ 1 ⎟ − ⎜ 1 ⎟ = ⎜ − 2 ⎟ .G ⋅ y F . Fie x F = ( x1 . obţinem că: 1 ⎞ ⎛α1 ⎞ ⎧ β1 = −4α1 + 3α 2 + α 3 ⎛ β1 ⎞ ⎛ − 4 3 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎪ . Fie xG = (α1 .−1) t . F ⋅ x F . G ⋅ x F = C G .1) t } şi G = {g1 = (2. α 2 .2. β 3 ) t coordonatele vectorului x în cele două baze. −1 Aplicând formula xG = C F .

f 3 = X 2 . R ) considerăm bazele F = { f1 = 1. R ( ) ⎧ y1 = − 2 x2 ⎪ 3 . f 2 = X .Notăm cu A matricea de trecere de la baza canonică la baza F (matricea având pe coloane vectorii bazei F ) şi cu B matricea de trecere de la baza canonică la baza G. f 4 = X 3 } şi 73 . Calculăm matricea B −1 A folosind metoda Gauss-Jordan. prin urmare formulele de ⎝ 2 ⎠ ⎝1 − 5 / 3 ⎠ ⎝ x 2 ⎠ transformare a coordonatelor unui vector din spaţiul liniar R 2 . Formula de transformare a coordonatelor unui vector x ∈ R n la trecerea din baza F în baza G este: xG = B −1 A ⋅ x F . B A 2 1 3 -1 1 0 1 -1 0 1 0 1 1 -3 -1 1 0 -2 1 -1 0 -2/3 1 -5/3 B-1A I2 ⎛ y1 ⎞ ⎛ 0 − 2 / 3 ⎞ ⎛ x1 ⎞ ⎟ Rezultă că ⎜ ⎜ ⎟⋅⎜ ⎜y ⎟ ⎟=⎜ ⎜ ⎟ ⎟ . În spaţiul liniar al polinoamelor de grad cel mult 3 şi coeficienţi reali (R3 [X ]. la trecerea de la baza F la baza G sunt: ⎨ y 2 = x1 − 5 x 2 ⎪ 3 ⎩ PROBLEME PROPUSE 1.

−1) t . e2 . F ) = ⎜ − 24 6 ⎜ 1 1 ⎜− 3 ⎝ 6 1⎞ 8⎟ 1 ⎟ 24 ⎟ ⎟ 1⎟ 6⎠ .2. g 3 = 2 − X + 8 X 3 . g 2 = 3 X − X 2 . f 3 = e2 + 4e3 . Să se determine matricea de trecere de la baza F la baza G .−1) t . R şi 2⎞ ⎛ 4 −1 ⎜ ⎟ A = ⎜− 2 1 0 ⎟ matricea de trecere de la baza F la baza G . sã se determine baza G . b) matricea de trecere de la baza F la baza E . Ştiind că f1 = −e1 − 2e2 + 3e3 f 2 = 3e1 + 2e2 − e3 . e3 } şi F = { f1 . 74 . f 2 . ⎜ 1 3 1 ⎟ ⎝ ⎠ ( ) Ştiind cã F = { f1 = (3.1) t } .−1. să se determine: a) matricea de trecere de la baza E la baza F . f 3 = (2. 1 −1 0 1 ⎟ ⎜ ⎟ ⎜− 4 0 ⎟ 8 0 ⎝ ⎠ 2.G = { g1 = 1 − 2 X + X 2 − 4 X 3 . G = ⎜ . 3 0⎞ ⎛−1 ⎜ ⎟ R: a) C E . f 2 = (1.0. E = (C E . Fie E = {e1 . f 3 } două baze ale unui spaţiu vectorial de dimensiune 3. g4 = 3 − 2X + X 2} . Fie F şi G douã baze ale spaţiului vectorial R 3 . 2 3 ⎞ ⎛ 1 0 ⎜ ⎟ ⎜ − 2 3 − 1 − 2⎟ R: C F . 3. F = (( f1 ) E ( f 2 ) E ( f 3 ) E ) = ⎜ − 2 2 1 ⎟. ⎜ 3 −1 4 ⎟ ⎝ ⎠ ⎛ 3 −1 ⎜ 8 2 ⎜ 11 1 − 1 b) C F .

12. atunci 75 . 3.R: G = {g1 = (12. G = ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 5 ⎝ 2 ⎛− 2 ⎞ 0 ⎟ ⎜ 7 ⎜ ⎟ 1 . α 3 ) t şi x F = ( β1 . sã se determine x F . β 2 . Se considerã urmãtoarele sisteme de vectori din spaţiul liniar F = { f1 = (−3. d ) yG = (− 19 . 14 ⎟ ⎟ 9⎟ 14 ⎠ c) x F = (11. β 3 ) t . R). R . − 5. 0.2. R) la trecerea din baza G în baza − 3⎞ 14 ⎟ 1 ⎟. R) în baza G şi în baza canonică a spaţiului (R 3 . − 1) t } . f 3 = (1. R): (R 3 . g 2 = (4. F 2 7 ⎜ ⎟ 3⎟ ⎜− 8 2⎠ ⎝ 7 9 14 − 3 14 1 14 e) Sã se determine formulele de transformare a coordonatelor (R 3 . α 2 . a) Sã se arate cã F şi G formeazã baze ale spaţiului liniar b) Sã se determine matricea de trecere de la baza F la baza G şi matricea de trecere de la baza G la baza F . g 3 = (2.−1.2. R).1) t . 11 . 12) t . − 13 ) t .−3. (R 3 . 7 7 7 e) Fie xG = (α1 . − 1) t } . 4. 7.−1) t } G = {g1 = (−1.1) t .1.0) t . c) Fie x un vector din spaţiul liniar R 3 . d ) Sã se exprime vectorul y = 2 f1 − 3 f 2 + f 3 din spaţiul liniar ( ) (R 3 . Ştiind cã xG = (2. g 2 = (0. − 1) t . C =⎜ 3 ⎟ G .3.2) t .−4) t . 3) t . ⎛ 3 ⎜ 1 ⎜ 5 3 R: b) C F . f 2 = (1. g 3 = (8. unui vector din spaţiul liniar F.

G = {g1 = (2.2) t . b2 = (1.1.0.1) t . b3 = (−2. f 2 = (3. ⎨ β 2 = − 1 α1 + 3 α 2 ⎪ 5 5 ⎩ 6. f 3 = −1 + 2 X 2 } .⎧ = + ⎪ β1 α1 3α 2 ⎪ 5 1 ⎨ β 2 = 2 α1 + 3α 2 + 2 α 3 .1. 3.1. R şi vectorul v = (−1.1) t } o bazã a spaţiului liniar R 3 . G = {g1 = (3.−1) t . g 3 = (1. g 3 = −1 + X 2 } . R: b = (−2. atunci ⎧ β1 = 11 α1 − 8 α 2 ⎪ 15 15 .0) t } . α 2 ) t şi xG = ( β1 . f 3 = (1. f 2 = (0.1.2.1) t . g 2 = (1.2. b) F = { f1 = 2 − X + X 2 .0) t ∈ R 3 . β 2 ) t . ⎪ ⎪ β 3 = 3 α1 + 5α 2 + 3 α 3 2 2 ⎩ 5.1. Stabiliţi cum se modificã coordonatele unui vector la trecerea de la baza F la baza G . R: a) Fie x F = (α1 .2) t . R ) şi ⎛ 2 ⎜ A = ⎜−1 ⎜ 1 ⎝ 2 1 0 −1 ⎞ ⎟ 3 ⎟ matricea de trecere de la baza F la baza −1 ⎟ ⎠ ( ) 76 .2) t } .1) t . dacã: a) F = { f1 = (−1. Ştiind cã v B = (−1. g 2 = (2. Fie B = {b1 .0) t } . f 2 = 1 + 3 X . g 2 = −2 + 3 X − X 2 .0) t . c) F = { f 1 = (−3. 7.−1. Fie F şi G douã baze ale spaţiului vectorial (R2 [ X ].−1) t } . sã se determine vectorul b1 .1) t .1. G = {g1 = 1 + X . 3) t .

3 ⎜ 1 2 4⎟ ⎜− ⎟ 3 3⎠ ⎝ 3 f1 = − 1 g1 + 2 g 2 − 1 g 3 = − 4 + 5 X − X 2 . sã se determine baza F . 3 3 3 3 3 f 3 = 7 g1 − 5 g 2 + 4 g 3 = 13 − 8 X + 3 X 2 3 3 3 3 3 77 . Ştiind cã G = {g1 = 1 + X .G . F = (C F . g 2 = −2 + 3 X − X 2 . 3 3 3 3 3 f 2 = 2 g1 − 1 g 2 + 2 g 3 = 2 − 1 X + X 2 .G ) = ⎜ − 3 − 3⎟. g 3 = −1 + X 2 } . 7⎞ 2 ⎛− 1 ⎜ 3 3 3⎟ ⎜ ⎟ − 1 5 2 1 R: CG .

Observaţie. Fie F = { f1 . Definiţia 1.. NOŢIUNEA DE OPERATOR LINIAR MATRICEA ASOCIATĂ UNUI OPERATOR LINIAR BREVIAR TEORETIC Fie ( X . (2) U este omogen. adică A = (U ( f1 ) G U ( f 2 ) G . n ( K ) ale cărei linii sunt componentele vectorilor U ( f1 ). Reprezentarea operatorului liniar U în bazele F şi G este dată de formula: U ( x) G = At x F . K ) .. y ∈ X . 78 .. g n } o bază a lui (Y . m. ∀α . Se numeşte matricea operatorului liniar U corespunzătoare bazelor F şi G matricea A ∈ M m. f m } o bază a lui ( X . ∀x ∈ X . U ( f m ) G )t . K ) două spaţii vectoriale de dimensiune finită... Fie spaţiile vectoriale ( X . g 2 .. dim Y = n .U ( f m ) în baza G. O funcţie U : X → Y se numeşte operator liniar dacă: (1) U este aditiv..... y ∈ X .CAPITOLUL 3 OPERATORI LINIARI 3. K ) .1.. adică U (αx) = αU ( x).... Dacă U : X → Y este operator liniar. adică U ( x + y ) = U ( x) + U ( y ). β ∈ K . Propoziţie. n ∈ N şi U : X → Y un operator liniar. Cele două condiţii pot fi înlocuite prin: (3) U (αx + βy ) = αU ( x) + βU ( y ). K ) şi (Y . ∀x. K ) şi G = {g1 .. f 2 ... atunci U (0 X ) = 0Y . ∀x. cu dim X = m . K ) şi (Y . (4) Definiţia 2. ∀α ∈ K .

K ) . Modificarea matricei unui operator liniar la schimbarea bazelor în care se reprezintă Fie U : X → Y un operator liniar. K ) . G ' matricele operatorului liniar corespunzătoare bazelor F şi G . G şi B = AF '. Atunci B t = D −1 ⋅ At ⋅ C . U ( x) = ⎜ − 2 x1 + 3⎟ . avem că: ⎛αx1 + βy1 ⎞ ⎜ ⎟ ⎛ 4(αx1 + βy1) − (αx2 + βy2 ) + 3(αx3 + βy3 ) ⎞ ⎟ U (αx + βy ) = U ⎜αx2 + βy2 ⎟ = ⎜ ⎜ ⎟= ⎜αx + βy ⎟ ⎝ − (αx1 + βy1) + 2(αx2 + βy2 ) + (αx3 + βy3 ) ⎠ 3⎠ ⎝ 3 79 . U ( x) = ⎜ ⎜ − x + 2x + x ⎟ ⎟. PROBLEME REZOLVATE 1. ⎜ 5x − x ⎟ 2 ⎠ ⎝ 1 ⎛ x1 − 4 x 2 ⎞ ⎜ ⎟ Rezolvare: a) Fie α . atunci reprezentarea operatorului liniar U este: U ( x) = At x . Să se determine care dintre următoarele aplicaţii defineşte un operator liniar: ⎛ 4 x1 − x 2 + 3 x3 ⎞ a ) U : R 3 → R 2 . K ) şi (Y .Dacă F şi G sunt bazele canonice ale spaţiilor ( X . y ∈ R 3 . F . Fie A = AF . β ∈ R. 2 3⎠ ⎝ 1 b) U : R 2 → R 3 . F ' două baze ale spaţiului liniar ( X . x. K ) şi G. G ' două baze ale spaţiului liniar (Y . Fie C matricea de trecere de la baza F la baza F ' şi D este matricea de trecere de la baza G la baza G ' . respectiv bazelor F ' şi G ' .

1)t } . β ∈ R . 1 2 3 ⎠ ⎝ − βx1 + 2 βx2 + βx3 ⎠ ⎝ b) Metoda I. ⎛ 3x1 − x 2 − 2 x3 ⎞ . Fie α . y ∈ R 2 . conform (4) ar trebui ca U (0 R 2 ) = 0 R 3 . b) matricea operatorului corespunzătoare bazelor ( ) ( ) F = { f1 = (1. Avem că: U (αx + βy) = ⎛ (αx1 + βy1) − 4(αx2 + βy2 ) ⎞ ⎛αx1 + βy1 − 4αx2 − 4 βy2 ⎞ ⎟ (1).−1.⎛ 4αx1 − αx2 + 3αx3 ⎞ ⎛ 4 βx1 − βx2 + 3βx3 ⎞ ⎟ =⎜ ⎜ − αx + 2αx + αx ⎟ ⎟+⎜ ⎜ ⎟ = αU ( x) + βU ( y ) . x. β ∈ R.0. prin urmare U nu este operator liniar. R .2 )t .1)t . 80 . R şi R 2 . f 3 = (1.2)t . ⎟ ⎜ ⎛αx1 + βy1 ⎞ ⎜ ⎟ = = U⎜ ⎟ ⎟ = ⎜ − 2αx1 − 2 βy1 + 3 ⎜αx + βy ⎟ ⎜ − 2(αx1 + βy1) + 3 2⎠ ⎜ ⎝ 2 ⎟ ⎜ 5αx + 5βy − αx − βy ⎟ 5 ( α β ) ( α β ) x y x y + − + 1 1 2 2 ⎠ ⎝ 1 1 2 2⎠ ⎝ ⎛ y1 − 4 y2 ⎞ ⎛αx1 + βy1 − 4αx2 − 4 βy2 ⎞ ⎛ x1 − 4 x2 ⎞ ⎟ ⎟ ⎜ ⎜ ⎟ ⎜ αU ( x) + βU ( y ) = α ⎜ − 2 x1 + 3⎟ + β ⎜ − 2 y1 + 3⎟ = ⎜ − 2αx1 − 2 βy1 + 3α + 3β ⎟ (2). prin urmare U nu este operator liniar.−1)t } şi G = {g1 = (− 1. ⎜ 0⎟ ⎝ ⎠ 2. g 2 = (0.2. f 2 = (3. Dacă U ar fi operator liniar. ⎜ 5 y − y ⎟ ⎜ 5αx + 5 βy − αx − βy ⎟ ⎜ 5x − x ⎟ 1 2 2⎠ ⎝ 1 2⎠ ⎝ 1 ⎝ 1 2 ⎠ Din (1) şi (2) rezultă că relaţia (3) din definiţia operatorului liniar nu este îndeplinită ∀α . Metoda II. ⎛ 0⎞ ⎜ ⎟ Dar U (0 R 2 ) = ⎜ 3 ⎟ ≠ 0 R 3 . Să se determine: U ( x) = ⎜ ⎟ ⎜− x + x + x ⎟ 2 3 ⎠ ⎝ 1 a) matricea operatorului corespunzătoare bazelor canonice ale spaţiilor liniare R 3 . Se consideră operatorul liniar U : R 3 → R 2 .

Rezolvare: a) Fie A matricea operatorului corespunzătoare bazelor canonice ale spaţiilor R 3 şi R 2 . avem că U ( x) = ⎛ ⎜ ⎟ x ⋅ ⎜ ⎟ ⎜ 2⎟ ⎛x ⎞ ⎝−1 1 1⎠ ⎜ ⎟ ⎝ x3 ⎠ ⎛ 3 −1 ⎞ ⎜ ⎟ rezultă că A = ⎜ − 1 1 ⎟ . G matricea operatorului corespunzătoare bazelor F şi G . ⎜.2 1 ⎟ ⎝ ⎠ b) Fie AF . 1 3 −1 − 2 ⎞ ⎜ ⎟ . ⎛ 1⎞ ⎜ ⎟ ⎛ 0⎞ ⎛ 0⎞ ⎛−1 ⎞ U ( f1 ) = U ⎜ − 1 ⎟ = ⎜ ⎜1 ⎟ ⎟⇒ ⎜ 2⎟ ⎟ +α2⎜ ⎜ 0⎟ ⎟ = α1 g1 + α 2 g 2 = α1 ⎜ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎜ 2⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎧− α = 0 ⎧α = 0 . ⎜0⎟ ⎝ ⎠ ⎛3⎞ ⎜ ⎟ ⎛ 7⎞ ⎛ − 1⎞ ⎛ 0⎞ U ( f 2 ) = U ⎜ 0⎟ = ⎜ ⎜ − 2⎟ ⎟ = α1 g1 + α 2 g 2 = α1 ⎜ ⎜2 ⎟ ⎟ +α2⎜ ⎜1 ⎟ ⎟⇒ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎜1 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎧− α = 7 ⎧α = −7 . ⇒⎨ 1 ⇒⎨ 1 ⎩2α1 + α 2 = −2 ⎩α 2 = 12 81 . ⇒⎨ 1 ⇒⎨ 1 ⎩2α1 + α 2 = 0 ⎩α 2 = 0 ⎛0⎞ Am obţinut că U ( f1 ) G = ⎜ ⎟. Determinarea acesteia se poate face în două moduri. Scriem formula de reprezentare a operatorului în bazele canonice ale spaţiilor spaţiilor R 3 şi R 2 : U ( x) = At x . de unde În cazul nostru. Folosind definiţia 2. Metoda I.

unde C este matricea de trecere de la baza canonică a spaţiului liniar R 3 . R la baza F . g 2 } şi E = {e1 . 6 ⎟ ⎠ =D −1 ⎛ ⎛0 − 7 − 3⎞ ⎜ ⎟ ş i deci ⋅ A ⋅C = ⎜ = A ⎜ 0 12 ⎟ F . 6 ⎟ ⎠ Metoda II. ⎜ 6⎟ ⎝ ⎠ ⎩2a1 + a 2 = 0 ⎩α 2 = 6 Rezultă că AF .G ( ) ( ) 3 1⎞ ⎛−1 ⎟ 0 2 ⎟ şi D = ⎜ ⎜ 2 ⎝ 1 −1⎟ ⎠ 0⎞ ⎟ . Se considerã operatorul liniar U : R 2 → R 3 . ⎛ 1 ⎜ Avem că: C = ⎜ − 1 ⎜ 2 ⎝ t AF . unde 82 . R la baza G . prin urmare 1⎟ ⎠ 0 0 ⎞ ⎟ 12 ⎟ . ⎜ 12 ⎟ ⎝ ⎠ ⎛1 ⎞ ⎜ ⎟ ⎛ 3⎞ ⎛ 0⎞ ⎛ − 1⎞ U ( f3 ) = U ⎜ 2 ⎟ = ⎜ ⎟⇒ ⎟ +α2⎜ ⎜1 ⎟ ⎜2 ⎟ ⎟ = α1 g1 + α 2 g 2 = α1 ⎜ ⎜ 0⎟ ⎠ ⎠ ⎝ ⎝ ⎠ ⎝ ⎜ − 1⎟ ⎝ ⎠ ⎧α1 = −3 ⎧− a1 = 3 ⎛ − 3⎞ . Sã se determine matricea operatorului ⎜ − 3x + 4 x ⎟ 1 2⎠ ⎝ corespunzãtoare bazelor G = {g1 .G ⎜ − 7 6⎠ ⎝ ⎜ t ⎝ -3 3.⎛− 7⎞ Rezultă că U ( f 2 ) G = ⎜ ⎟. e3 } . Folosind formula de transformare a matricei unui operator liniar la schimbarea bazelor în care se reprezintă. e2 . G = D ⋅ A ⋅ C . G = ⎜ ⎜− 7 ⎜ -3 ⎝ ⎛ 0 0 ⎞ ⎟ 12 ⎟ . ⎛ − x1 + 2 x 2 ⎞ ⎜ ⎟ U ( x) = ⎜ 2 x1 − 3 x 2 ⎟ . iar D este matricea de trecere de la baza canonică a spaţiului liniar R 3 . prin urmare U ( f 3 ) G = ⎜ ⇒⎨ ⇒⎨ ⎟. avem că: t −1 t AF .

e2 − 3e3 .4e1 + e3 }şi G = {g1 . G = {g1 . Sã se determine: a ) matricea asociatã operatorului liniar în bazele canonice. U (e2 ) = −2 g1 − g 2 . ⎜ − 1⎟ ⎜ 6⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ Rezultă că matricea operatorului corespunzãtoare bazelor G şi E 0 -1⎞ ⎛ 1 ⎟.4e1 + e3 }şi H = {3 g1 − g 2 . R şi R 2 . este: A = ⎜ ⎜ 4 −5 6⎟ ⎠ ⎝ 4. d ) matricea asociatã operatorului liniar în bazele F = {− e1 + 2e2 . e2 − 3e3 . Din ipotezã rezultã cã 83 . Notãm cu U ( ) ( ) operatorul liniar U : R 3 → R 2 . Rezolvare: a ) Vom folosi definiţia. b) forma operatorului.⎛1 ⎞ ⎛0⎞ ⎛0⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎛3⎞ ⎛ 2⎞ ⎟ ⎜ ⎟ . e2 . 2 1 2 2 ⎜ 2⎟ ⎜3⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎜ 0⎟ ⎜0⎟ ⎜1 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ Rezolvare: Avem: ⎛ 1⎞ ⎛ 4⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ U ( g1 ) = ⎜ 0 ⎟ = e1 + 0e2 − e3 . 1 . g 2 } bazele lor canonice. c) matricea asociatã operatorului liniar în bazele F = {− e1 + 2e2 . ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜0⎟ . R şi fie E = {e1 . Se considerã spaţiile vectoriale R 3 .− g1 + 2 g 2 }. g 2 }. definit prin: U (e1 ) = 3 g1 − g 2 . U ( g 2 ) = ⎜ − 5 ⎟ = 4e1 − 5e2 + 6e3 . = = g1 = ⎜ g ş i = = e e e 0 . U (e3 ) = −5 g 2 . e3 } .

⎜ 0 −5 ⎟ ⎠ ⎝ b) Folosind rezultatul obţinut la punctul precedent.U (e1 ) G = (3. U ( f 3 ) în baza H . Prin urmare.−9) t . U (e2 ) G = ( −2. U ( f 3 ) = 12 g1 − 9 g 2 . matricea asociatã operatorului liniar în bazele F şi G este: ⎛ -7 ⎜ B = ⎜− 2 ⎜ 12 ⎝ − 3⎞ ⎟ 14 ⎟ . ⎝ ⎠⎝ 2 ⎠ 2 3⎠ ⎝ 1 c) Notãm cu B matricea asociatã operatorului liniar în bazele F şi G . Trebuie sã determinãm coordonatele vectorilor U ( f 1 ) .−3) t . obţinem cã: ⎛ 3 x1 − 2 x 2 ⎞ ⎛ 3 − 2 0 ⎞⎛ x1 ⎞ U ( x) = A t x = ⎜ ⎜−1 −1 − 5 ⎟ ⎟⎜ ⎟ ⇒ U ( x) = ⎜ ⎜x ⎟ ⎜ − x − x − 5x ⎟ ⎟.−1) t .−1) t . U ( f 2 ) .14) t . −9 ⎟ ⎠ d ) Fie C matricea asociatã operatorului liniar în bazele F şi H . U ( f 1 ) = −7 g 1 − 3 g 2 . U ( f 2 ) G = (−2. De aici rezultã cã U ( f1 ) G = (−7. U ( f 3 ) = 12 g1 − 9 g 2 . vom aplica metoda eliminãrii complete. U ( f 2 ) = −2 g1 + 14 g 2 . Avem: U ( f1 ) = U (−e1 + 2e2 ) = −U (e1 ) + 2U (e2 ) = −(3 g1 − g 2 ) + + 2(−2 g1 − g 2 ) = −7 g1 − 3g 2 şi analog U ( f 2 ) = −2 g1 + 14 g 2 . Pentru aceasta.−5) t . U (e3 ) G = (0. 84 . matricea asociatã operatorului liniar în bazele canonice este: −1 ⎞ ⎛ 3 ⎟ ⎜ A = ⎜ − 2 −1 ⎟ . U ( f 3 ) G = (12. Prin urmare.

de unde obţinem matricea operatorului în bazele canonice: 2 . g 3 } baza canonicã a spaţiului ( ) ( R 3 . R) .−3) t . Rezolvare: a) Dacã notãm cu G = {g1 . R şi fie E = {e1 . A=⎜ ⎜ 2 −3 4⎟ ⎝ ⎠ 85 .17 ⎜ 5 rezultã matricea C = ⎜ 2 ⎜ 3 ⎝ − 16 5 ⎞ ⎟ 8 ⎟. e2 } baza canonicã a acestui spaţiu. definit prin: U (e1 ) = (−1. U (e2 ) = (2. U ( f 2 ) H = ( 2.2. Sã se determine: a) matricea asociatã operatorului liniar în bazele canonice. g 2 .−3) t .Baza g1 g2 h1 3 -1 h2 -1 2 U ( f1 ) U ( f2 ) U ( f3 ) -7 -3 7 -17 − 16 5 − 17 5 -2 14 2 10 8 2 12 -9 -12 15 -3 3 h2 g2 h2 h1 -3 5 0 1 1 0 1 0 Prin urmare.−3. U (e2 ) G = (2. atunci rezultă cã U (e1 ) G = (−1.− 5 ) .2.−3) .8) . U ( f 3 ) H = (3. Notãm cu U operatorul liniar U : R 2 → R 3 . t t 16 t U ( f1 ) H = (− 17 5 .4) t . Considerăm spaţiul vectorial R 3 .4) t .−3.3⎞ ⎛ -1 ⎟. de unde ⎛ . b) forma operatorului. −3 ⎟ ⎠ 5.

⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜− 3 0 0 ⎠⎝ x3 ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ − 3x1 7. matricea asociatã operatorului liniar în bazele canonice este: 2 -3 ⎞ ⎛ 0 ⎜ ⎟ A = ⎜ −1 − 3 0 ⎟.0) t . Notăm cu U operatorul liniar U : R 3 → R 3 .V : R 2 → R 2 .0. obţinem cã: − x 2 + 2 x3 ⎞ ⎛ ⎛ 0 − 1 2 ⎞⎛ x1 ⎞ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ t U ( x) = A x = ⎜ 2 − 3 0 ⎟⎜ x 2 ⎟ ⇒ U ( x ) = ⎜ 2 x1 − 3x 2 ⎟. 86 . V ( x) = ⎜ ⎜ 3x − 5 x ⎟ ⎟ . Se considerã operatorii liniari U . obţinem cã: ⎛ −1 2 ⎜ U ( x) = A x = ⎜ 2 − 3 ⎜ -3 4 ⎝ t ⎛ − x1 + 2 x 2 ⎞ ⎞ ⎟ ⎜ ⎟⎛ x1 ⎞ ⎟ U ( x ) 2 x 3 x ⇒ = − ⎟.U (e2 ) E = (−1. ⎜ ⎟⎜ 1 2 ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ ⎟⎝ x 2 ⎠ ⎠ ⎝ − 3x + 4 x 2 ⎠ 6.−3) t . R şi fie E = {e1 . Rezolvare: a) Vom folosi definiţia.2. ⎛ 2 x1 − x 2 ⎞ ⎛ − x1 + 4 x 2 ⎞ U ( x) = ⎜ ⎜ − x + 3x ⎟ ⎟. U (e2 ) = −e1 − 3e2 ( ) U (e3 ) = 2e1 . e2 . Prin urmare.U (e3 ) E = (2. ⎜ 2 0 0⎟ ⎝ ⎠ b) Utilizând rezultatul obţinut la punctul precedent. Din ipotezã rezultã cã U (e1 ) E = (0. definit prin: U (e1 ) = 2e2 − 3e3 . Considerăm spaţiul vectorial R 3 .b) Folosind rezultatul de la punctul precedent. ) t .−3. e3 } baza canonicã a acestui spaţiu. Sã se determine: a) matricea asociatã operatorului liniar în bazele canonice. b) forma operatorului. Sã se determine: 2⎠ 2 ⎠ ⎝ 1 ⎝ 1 a ) operatorii U + V .0. U o V .

Să se determine care din următoarele aplicaţii defineşte un operator liniar: 87 . 1 2 1 2 ⎠ ⎝10 x1 − 19 x 2 ⎠ ⎝ b) Metoda I. ⎝ ⎠ ⎝ 3 − 5 ⎠ ⎝ 10 − 19 ⎠ PROBLEME PROPUSE 1. Rezolvare: ⎛ x1 + 3 x 2 ⎞ a ) (U + V )( x) = U ( x) + V ( x) = ⎜ ⎜ 2x − 2x ⎟ ⎟. Fãrã a calcula U + V şi U o V . ⎝ ⎠ ⎝ 3 − 5⎠ ⎝ 2 − 2⎠ ⎛ 2 − 1⎞ ⎛ − 1 4 ⎞ ⎛ − 5 3 ⎞ ⎟ ⎟ AU oV = ⎜ ⎜−1 3⎟ ⎟⋅⎜ ⎜ ⎟=⎜ ⎜ ⎟. Folosind rezultatul obţinut la punctul a) . ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ Metoda II.b) matricele operatorilor calculaţi la punctul a) . obţinem: ⎛ 2 − 1⎞ ⎛ − 1 4 ⎞ ⎛ 1 3 ⎞ ⎟ ⎟ AU +V = ⎜ ⎜ −1 3⎟ ⎟+⎜ ⎜ ⎟=⎜ ⎜ ⎟. R . corespunzãtoare bazei canonice a spaţiului R 2 . utilizând formulele AU +V = AU + AV şi AU oV = AU ⋅ AV . 2⎠ ⎝ 1 ⎛ − x1 + 4 x 2 ⎞ (U o V )( x) = U (V ( x)) = U ⎜ ⎟= ⎜ 3x − 5 x ⎟ 2 ⎠ ⎝ 1 ( ) ⎛ 2(− x1 + 4 x 2 ) − (3x1 − 5 x 2 ) ⎞ ⎛ − 5 x1 + 3x 2 ⎞ ⎟ =⎜ ⎜ − (− x + 4 x ) + 3(3x − 5 x ) ⎟ ⎟=⎜ ⎜ ⎟. rezultã: 3⎞ 3⎞ ⎛1 ⎛− 5 AU +V = ⎜ ⎜ 2 − 2⎟ ⎟ şi AU oV = ⎜ ⎜ 10 − 19 ⎟ ⎟.

U ( x) = ⎜ ⎜ R: Aplicaţia de la punctul c) defineşte un operator liniar. g 2 = (2.2 )t . 2. e2 } .1)t } şi G = {g1 = (− 1.1)t . b) matricea operatorului corespunzătoare bazelor F = { f1 = (− 1. f 2 = (− 2. ⎟ ⎝ x1 + 3x 2 − x3 ⎠ ⎛ 2 x2 − 4 ⎞ ⎜ ⎟ 2 3 b) U : R → R . U ( x) = ⎜ − x1 + 3x 2 ⎟ . ⎟ 4⎟ ⎠ 3.2 )t . c) U : R 2 → R 2 . Sã se determine matricea operatorului U ( x) = ⎜ ⎜ x + 3x − x ⎟ ⎟ 1 2 3⎠ ⎝ corespunzãtoare bazelor G = {g1 . unde 88 . ⎛ − 2 x1 + x 2 − 3x3 ⎞ . ⎟ A = F .1. Se considerã operatorul liniar U : R 3 → R 2 . ⎜ ⎜ 5 x1 + 3x 2 ⎟ ⎟ ⎝ ⎠ − + x 5 x ⎛ 2 ⎞ ⎟.17 5 5⎞ ⎟. G ⎜ 11 3⎟ ⎜ ⎠ ⎝ 5 − 13 5 . g 3 = (1. Se consideră operatorul liniar U : R 2 → R 3 . g 2 . ⎛ 2 x1 − x 2 ⎞ ⎜ ⎟ U ( x) = ⎜ − x1 + 2 x 2 ⎟ .0.0)} . Să se determine: ⎜ x + 3x ⎟ 2⎠ ⎝ 1 a ) matricea operatorului corespunzătoare bazelor canonice ale spaţiilor R 2 şi R 3 . g 3 } şi E = {e1 . U ( x) = ⎜ 1 ⎜ 3x + 6 x ⎟ 2 ⎠ ⎝ 1 a ) U : R 3 → R 2 .⎛ − 2 x1 + x 2 − 3 ⎞ ⎟.0. R: a) A = ⎛ ⎜ ⎜−1 ⎝ 2 −1 2 ⎛ 19 1⎞ ⎜ 5 b ) .

U (e2 ) = −e1 + 2e2 . Notãm cu U ( ) ( ) operatorul liniar U : R 3 → R 2 . e1 + e2 } şi G = {g1 . ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎜0⎟ ⎜ 0⎟ ⎜1 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎛ ⎜ R: AG. definit prin: U (e1 ) = −3e1 + e2 . R şi fie E = {e1 .⎛1 ⎞ ⎛3⎞ ⎛ 0⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎛ − 2⎞ ⎛ 0⎞ ⎟ ⎜ . 2 ⎟ 1 ⎟ ⎟ 2 ⎠ 4.3e1 − 2e3 . g 2 = ⎜1 ⎟. 5. b) forma operatorului. Sã se determine: a) matricea asociatã operatorului liniar în bazele canonice. U (e3 ) = 2 g1 . c) matricea asociatã operatorului liniar în bazele F = {2e1 + 3e2 . Fie spaţiul vectorial R 3 . R şi fie E = {e1 . Sã se determine: a) matricea asociatã operatorului liniar în bazele canonice. b) forma operatorului. e2 . definit prin: U (e1 ) = − g1 + 2 g 2 . e3 } baza canonicã a acestui spaţiu. G = {g1 . e1 − 2e3 } şi H = {g1 − 2 g 2 . g 2 } bazele lor canonice. E = ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ 0 5 2 3 2 7 ⎞ ⎟ 17 ⎟ . ( ) 89 . Notãm cu U operatorul liniar U : R 3 → R 3 . d ) matricea asociatã operatorului liniar în bazele F = {e1 − 3e2 . g 3 = ⎜ 0 ⎟ . R şi R 2 . iar e1 = ⎜ 2 ⎜−1 ⎟ ⎜1 ⎟ ⎟. e3 } . g 2 }. Se considerã spaţiile vectoriale R 3 . e2 . U (e3 ) = e1 . U (e2 ) = 2 g1 − 3 g 2 .2e2 + 3e3 . = e g1 = ⎜ 2 ⎟.−2 g1 + g 2 } .

− 10 ⎟ ⎠ 90 . corespunzãtoare bazei canonice a spaţiului R 3 . R: ⎛ − 12 x1 + 11x2 − 7 x3 ⎞ ⎛ x1 + x2 + 7 x3 ⎞ ⎟ ⎜ ⎜ ⎟ a ) (U + V )( x) = ⎜ 3x . 5 x − ⎟ 1 3 ⎜ − 5 x + 16 x − 10 x ⎟ ⎜ − 6 x + 5x ⎟ 1 2 3⎠ ⎝ 1 2 ⎝ ⎠ ( ) ⎛ 1 ⎜ b) AU +V = ⎜ 3 ⎜− 6 ⎝ 1 0 5 7⎞ ⎛ − 12 ⎟ ⎜ − 5 ⎟ . V : R 3 → R 3 . (U o V )( x) = ⎜ 16 x1 − 16 x2 + 11x3 ⎟ .6. V ( x) = ⎜ x1 + 3 x 2 ⎟ . R .U o V . AU oV = ⎜ 16 ⎜− 5 0⎟ ⎠ ⎝ 11 − 16 16 − 7⎞ ⎟ 11 ⎟ . ⎛ − x1 + 2 x 2 + 4 x3 ⎞ ⎛ 2 x1 − x 2 + 3 x3 ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ U ( x) = ⎜ 2 x1 − 3 x 2 − 5 x3 ⎟ . Se considerã operatorii liniari U . b) matricele operatorilor calculaţi la punctul a) . Sã se ⎜ − 3x + 4 x + x ⎟ ⎜ − 3x + x − x ⎟ 1 2 3⎠ 1 2 3 ⎠ ⎝ ⎝ determine: a) operatorii U + V .

Definiţia 3. 91 . K ) şi (Y . Fie ( X . dacă acesta este o funcţie injectivă. K ) şi (Y . Se numeşte nucleul operatorului U şi se notează KerU mulţimea: KerU = {x ∈ X / U ( x) = 0Y }. Operatorul U se numeşte injectiv. Fie ( X . K ) două spaţii vectoriale de dimensiune finită şi U : X → Y un operator liniar. SURJECTIVITATEA ŞI INVERSABILITATEA UNUI OPERATOR LINIAR BREVIAR TEORETIC Definiţia 1.U ( x) = y}. Operatorul U este injectiv dacă şi numai dacă KerU = {0 X }. respectiv surjectivă. Fie ( X . NUCLEUL ŞI IMAGINEA UNUI OPERATOR LINIAR INJECTIVITATEA. respectiv surjectiv. Se numeşte imaginea operatorului U şi se notează Im U mulţimea: Im U = {y ∈ Y / ∃x ∈ X a. Fie ( X . K ) două spaţii vectoriale de dimensiune finită şi U : X → Y un operator liniar. K ) şi (Y . Propoziţia 1. Fie ( X . K ) două spaţii vectoriale de dimensiune finită şi U : X → Y un operator liniar. K ) şi (Y . K ) două spaţii vectoriale de dimensiune finită şi U : X → Y un operator liniar.2. Operatorul U este surjectiv dacă şi numai dacă Im U = Y .i. Propoziţia 2. Definiţia 2. K ) şi (Y . K ) două spaţii vectoriale de dimensiune finită şi U : X → Y un operator liniar.3.

x 2 − x3 ∈ R = = x1 (2. a )t / a ∈ R .0.0 ) / x1 .1.−1) + b(0. Se considerã operatorul liniar U : R 3 → R 4 . deci formeazã o bazã a acestui spaţiu.0.−1) şi g 2 = (0.0.1. { } { } Fie g1 = (0. prin urmare dim KerU = 1 .0.0. deci formeazã o bazã a acestui spaţiu.i. g 2 } este sistem de vectori liniar independent şi sistem de generatori pentru spaţiul Im U .1. t Imaginea operatorului este Im U = y ∈ R 4 / ∃x ∈ R 3 a. a.1. 3⎞ ⎛−1 5 ⎟ ⎜ 2 ⎟ matricea asociatã unui operator liniar Fie A = ⎜ 3 − 4 ⎜ − 2 1 − 3⎟ ⎠ ⎝ 92 . x 2 − x3 ∈ R t t Fie g1 = (2. x 2 − x3 .− x1 ) .0 ) / a. b ∈ R}. {g1 } este sistem de generatori pentru spaţiul KerU şi sistem de vectori liniar independent.0. t t { = {a(2.0.0 ) . a ) = a(0. a ∈ R ⎪− x = 0 ⎩ 1 t t x ∈ KerU ⇒ x = (0. a.1) .−1) + ( x 2 − x3 )(0. t t { { } } } 2.0. ⎨ x 2 − x3 = 0 ⇒ ⎨ ⎩ x 2 = x3 = a . t U ( x) = (2 x1 .0.0. x 2 − x3 .PROBLEME REZOLVATE 1.1) .0. precum şi dimensiunile acestora. Sã se determine nucleul şi imaginea operatorului.− x1 )t / x1 . Rezolvãm ecuaţia U ( x) = 0 şi obţinem sistemul: ⎧2 x1 = 0 ⎧ x1 = 0 ⎪ ⇒ KerU = (0. Im U = (2 x1 . Rezolvare: Nucleul operatorului este: KerU = x ∈ R 3 / U ( x) = 0 .1.U ( x) = y . {g1 . rezultã dimIm U = 2 .

dimIm U . . 1⎟ . dim KerU . a ⎟ = a⎜ . a. ⎧− x1 + 3 x 2 − 2 x3 = 0 ⎪ t U ( x) = 0 ⇒ A x = 0 ⇒ ⎨5 x1 − 4 x 2 + x3 = 0 . 1⎟ . dim KerU = 1 . t 93 . Sã se determine KerU . a ∈ R . a ⎟ / a ∈ R ⎬ . 5 −4 11 ⎪ ⎪ x3 = α ⎪ ⎩ t ⎧ ⎫ 9 ⎪⎛ 5 ⎪ ⎞ deci KerU = ⎨⎜ a. atunci 9 ⎞ ⎞ ⎛5 9 ⎛5 x = ⎜ a. deteminantul matricei ⎪3 x + 2 x − 3 x = 0 2 3 ⎩ 1 { } −1 3 −2 1 = 0 .U : R 3 → R 3 . alegem minorul principal −3 sistemului: ∆ = 5 − 4 3 2 5 ⎧ ⎪ x1 = 11 α ⎪ −1 3 9 ⎪ d2 = ≠ 0 şi rezultã soluţia sistemului: ⎨ x 2 = α . 11 11 ⎠ ⎪ ⎪ ⎩⎝ ⎭ Dacă x ∈ KerU . . {g1 } este sistem de generatori pentru ⎝ 11 11 ⎠ spaţiul KerU şi sistem de vectori liniar independent. Im U . α ∈ R . a. prin urmare. deci formeazã o bazã a acestui spaţiu. 11 11 11 11 ⎠ ⎠ ⎝ ⎝ t t ⎛5 9 ⎞ Fie g1 = ⎜ . Rezolvare: KerU= x ∈ R 3 / U ( x) = 0 .

g 2 } este sistem de vectori liniar independent şi sistem de generatori pentru spaţiul ImU. surjectivitatea operatorului liniar U .i. rezultã dimIm U = 2 .2 ) + β (0. deci formeazã o bazã a acestui spaţiu. β ∈ R . x 2 − x3 ) . trebuie determinat y ∈ R 3 ⎪ 3x + 2 x − 3x = y 2 3 3 ⎩ 1 astfel încât sistemul sã fie compatibil.1) .0. t t { } { } 3.0. Sã se studieze: a) injectivitatea.α .2 ) şi g 2 = (0. { } Fie g1 = (1. b) inversabilitatea operatorului şi dacã este inversabil sã se calculeze inversa acestuia. 94 .1) / α .ImU= y ∈ R 3 / ∃x ∈ R 3 a.1. β ∈ R . rezultă că rangA = 2 .U ( x) = y . β ∈ R = α (1.1. 5 −4 −1 3 3 y1 2 y3 d car = 5 − 4 y 2 = 0 ⇔ 22 y1 + 11 y 2 − 11 y 3 = 0 ⇔ ⎧ y1 = α ⇔ 2 y1 + y 2 − y 3 = 0 ⇒ y 3 = 2 y1 + y 2 ⇒ ⎪ .2α + β ) / α . t U ( x) = (− x1 + 2 x 2 . Considerând minorul principal al matricei sistemului: −1 3 d2 = ≠ 0 . {g1 . ⎨ y2 = β ⎪ y = 2α + β ⎩ 3 t t t ImU= (α . ⎧− x1 + 3 x 2 − 2 x3 = y1 ⎪ U ( x) = y ⇔ ⎨ 5 x1 − 4 x 2 + x3 = y 2 .3 x1 + x3 . β . Se considerã operatorul liniar U : R 3 → R 3 .

deteminantul matricei sistemului este: −1 2 0 3 3 3 ∆= 3 0 1 ≠ 0 ⇒ ∃x ∈ R : U ( x) = y. ⎧− x1 + 2 x 2 = 0 ⎧ x1 = 2 x 2 ⎪ ⎪ U ( x) = 0 ⇔ ⎨3 x1 + x3 = 0 ⇒ ⎨6 x 2 + x 2 = 0 ⇒ x1 = x 2 = x3 = 0 ⇒ ⎪x − x = 0 ⎪x = x 2 3 ⎩ 2 ⎩ 3 KerU = {0} .Rezolvare: a) U este injectiv dacã şi numai dacã KerU = {0}. prin urmare operatorul U este injectiv. { } b) Deoarece U este injectiv şi surjectiv. rezultă că U este bijectiv. ∀y ∈ R ⇒ ImU= R ⇒ 0 1 −1 U este surjectiv. ImU= y ∈ R 3 / ∃x ∈ R 3 a. ⎧− x1 + 2 x 2 = y1 3 U ( x) = y ⇔ ⎪ ⎨ 3x1 + x3 = y 2 . ∃x ∈ R astfel încât U ( x) = y dacă şi ⎪ x −x = y 3 3 ⎩ 2 numai dacă sistemul este compatibil. U este surjectiv dacã şi numai dacã ImU= R 3 . Determinăm U −1 : y 2 + 2 y3 ⎧ x1 = − y1 + 2 7 ⎧− x1 + 2 x 2 = y1 ⎪ ⎪ ⎪ y 2 + y3 U ( x) = y ⇔ ⎨ 3 x1 + x3 = y 2 ⇒ ⎨ x 2 = 3 y1 + 7 ⎪ x −x = y ⎪ 3 y1 + y 2 − 6 y3 3 3 ⎩ 2 ⎪ 7 ⎩ x3 = ⎛ − 1 x1 + 2 x 2 + 2 x3 ⎞ ⎟ ⎜ 7 7 7 ⎟ ⎜ 3 −1 1 1 x1 + x 2 + x3 ⎟ . deci inversabil. ⇒ U ( x) = ⎜ 7 7 7 ⎟ ⎜ 3 6 1 ⎜ x1 + x 2 − x3 ⎟ 7 7 ⎠ ⎝ 7 95 .i.U ( x) = y .

nu este surjectiv. 96 . α )t / α ∈ R . c) U ( x) = (2 x1 − x 2 + x3 . β )t / α . 3 3 ⎩ ⎭ ( ) Im U = (α . x1 − 2 x2 + 2 x3 . x3 )t .− x1 + 3 x2 + 2 x3 . b) U ( x) = ( x1 + 2 x2 + x3 . Se considerã operatorul liniar U : R 3 → R 3 . 0. { } 2. x 2 + x3 . dim KerU = 1 . b) U ( x) = ( x2 . dimIm U = 2 . 5 α . 0. Im U = (α . x1 + x3 )t . dim KerU = 0 . t { { } } Im U = R 3 . x1 .− x1 + x 2 )t . β .− x1 − 2 x2 )t . se cere: 1) să se studieze injectivitatea şi surjectivitatea operatorului U . dimKerU. b) KerU = {0}. ImU .PROBLEME PROPUSE 1. b) . Sã se determine KerU . x1 + x 2 + x3 )t . R: a ) nu este injectiv. β ∈ R . t ⎧ ⎫ c) KerU = ⎨ 1 α . R: a) KerU = (0. 2) să se studieze dacă operatorul este inversabil şi în caz afirmativ sã se calculeze inversa acestuia: a ) U ( x) = (3 x1 + 4 x 2 + x3 . α + β ) / α . c) . dimImU dacă: a) U ( x) = ( x1 . Se considerã operatorul liniar U : R 3 → R 3 . − α . c) U ( x) = (2 x1 − x2 + 2 x3 . x1 + x 2 − 2 x3 )t . dim KerU = 1 . dimIm U = 3 . x1 + 3x2 + 2 x3 . dimIm U = 2 . În fiecare din cazurile a ) . β ∈ R . α / α ∈ R ⎬ .

U −1 ⎛ 4 x1 − 2 x 2 + x3 ⎞ ⎟ ⎜ ( x) = ⎜ − 2 x1 + x 2 − x3 ⎟ . ⎜ ⎟ ⎜ x −1x +5x ⎟ ⎝ 1 2 2 2 3⎠ 97 . U ( x) = − x1 + x2 − 3 x3 ⎟ .b) este bijectiv. ⎜ x + x3 ⎟ 1 ⎠ ⎝ ⎛ − x + x − 4x ⎞ ⎜ 1 2 3⎟ −1 ⎜ c) este bijectiv.

U : X → X un operator liniar şi λ o valoare proprie a operatorului U . − 2 x 2 + 5 x 3 . Definiţia 2.3. Rezolvare: Din relaţia U ( x) = At x vom determina matricea operatorului în baza canonică a spaţiului R 3 . se numeşte vector propriu al operatorului U dacă există λ ∈ K astfel încât U ( x) = λx . VECTORI PROPRII ŞI VALORI PROPRII BREVIAR TEORETIC Definiţia 1. U ( x ) = ( x1 + 3 x 2 − 4 x 3 . vectorii proprii şi subspaţiile proprii corespunzătoare pentru acest operator.3 x 3 )t . R : ( ) 98 . Mulţimea X λ = {x ∈ X / U ( x ) = λx} se numeşte subspaţiul propriu asociat valorii proprii λ . PROBLEME REZOLVATE 1. Vectorul x ∈ X . K ) un spaţiu vectorial. x ≠ 0. λ se numeşte valoare proprie a operatorului U şi se spune că x este vector propriu corespunzător valorii proprii λ . Fie ( X . Să se determine valorile proprii. Fie ( X . Se considerã operatorul liniar: U : R 3 → R 3 . K ) un spaţiu vectorial şi U : X → X un operator liniar cu reprezentarea U ( x) = At x .3. în acest caz.

cu x ≠ 0 . rezolvând ecuaţia matriceală At ⋅ x = λ ⋅ x . Subspaţiul propriu corespunzător valorii proprii λ1 = 1 este: { } { } 99 .0. λ3 = 3 . x1 = a.4 ⎞⎛ x1 ⎞ ⎛ x1 ⎞ ⎧ x1 + 3 x 2 − 4 x3 = x1 ⎛ 1 ⎜ ⎟ ⎪ ⎜ ⎟⎜ ⎟ 5 ⎟⎜ x 2 ⎟ = 1 ⋅ ⎜ x 2 ⎟ ⇒ ⎨ − 2 x2 + 5 x3 = x 2 ⇒ ⎜ 0 −2 ⎜ ⎟ ⎜x ⎟ ⎪ ⎜ 0 0 3⎟ 3 x3 = x3 ⎝ ⎠⎝ x3 ⎠ ⎝ 3⎠ ⎩ X 1 = (a. Prin urmare. rezolvând ecuaţia caracteristică: 1− λ 0 0 det( A − λI ) = 0 ⇔ 3 −4 −2−λ 5 0 3−λ =0⇒ ⇒ λ1 = 1. a ∈ R \ {0} . • Determinăm vectorii proprii corespunzători fiecărei valori ⇒ x3 = 0. Pentru λ1 = −2 obţinem 3 .3 .0.4 ⎞⎛ x1 ⎞ ⎛ x1 ⎞ ⎧ x1 + 3 x 2 − 4 x3 = −2 x1 ⎛ 1 ⎜ ⎟ ⎪ ⎟⎜ ⎟ ⎜ 5 ⎟⎜ x 2 ⎟ = −2 ⋅ ⎜ x 2 ⎟ ⇒ ⎨ − 2 x 2 + 5 x3 = −2 x 2 ⇒ ⎜ 0 −2 ⎜x ⎟ ⎪ ⎜ ⎟ ⎜ 0 0 3⎟ 3 x 3 = −2 x 3 ⎠⎝ x3 ⎠ ⎝ ⎝ 3⎠ ⎩ proprii λ1 = 1 este: V1 = (a.0)t / a ∈ R . Pentru λ1 = 1 obţinem 3 . λ2 = −2.4 ⎞⎛ x1 ⎞ 0 0⎞ ⎛ 1 ⎛ 1 ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ t U ( x) = ⎜ 0 − 2 5 ⎟⎜ x2 ⎟ = A x ⇒ A = ⎜ 3 − 2 0 ⎟ . ⎜ ⎟ ⎜ 0 ⎜ -4 5 3 ⎟ 0 3⎟ ⎝ ⎠⎝ x3 ⎠ ⎝ ⎠ • Determinăm valorile proprii ale operatorului. mulţimea vectorilor proprii corespunzători valorii proprii.0 )t / a ∈ R \ {0} . x 2 = 0.

0 )t / a ∈ R .− a / a ∈ R \ {0}⎬ . a ∈ R \ {0}. a. x2 = a. mulţimea 2 vectorilor proprii corespunzători valorii proprii λ3 = 3 este: t ⎧ ⎫ V3 = ⎨ a. ⎜ 12 10 7⎟ ⎠ ⎝ Să se determine valorile proprii.4 ⎞⎛ x1 ⎞ ⎛ x1 ⎞ ⎧ x1 + 3 x 2 − 4 x3 = 3 x1 ⎛ 1 ⎜ ⎟ ⎪ ⎜ ⎟⎜ ⎟ 5 ⎟⎜ x 2 ⎟ = 3 ⋅ ⎜ x 2 ⎟ ⇒ ⎨ − 2 x2 + 5 x3 = 3 x2 ⇒ ⎜ 0 −2 ⎜ ⎟ ⎜x ⎟ ⎪ ⎜ 0 0 3⎟ 3 x3 = 3 x3 ⎝ ⎠⎝ x3 ⎠ ⎝ 3⎠ ⎩ V− 2 = (− a. a. Pentru λ1 = 3 obţinem 3 . x1 = − a . x1 = − a. Subspaţiul propriu corespunzător valorii proprii λ2 = −2 este: { } { } ( ) ( ) 2. vectorii proprii şi subspaţiile proprii corespunzătoare pentru acest operator. x 2 = a. 2 ⎩ ⎭ X − 2 = (− a. a. Deci mulţimea vectorilor proprii corespunzători valorii proprii λ2 = −2 este: ⇒ x3 = a. Prin urmare.− a / a ∈ R ⎬ . a.⇒ x3 = 0. 100 . 2 ⎩ ⎭ Subspaţiul propriu corespunzător valorii proprii λ3 = 3 este: t ⎧ ⎫ X 3 = ⎨ a.0 )t / a ∈ R \ {0} . Fie U : R 3 → R 3 un operator liniar care are matricea 10 6⎞ ⎛ 13 ⎟ ⎜ corespunzătoare bazelor canonice A = ⎜ − 24 − 19 − 12 ⎟ . a ∈ R \ {0} .

2b − a )t / a. 12 10 7−λ 1 − 19 − λ 10 1 − 12 = 0 ⇔ 7−λ Adunând toate liniile la prima. • Determinăm vectorii proprii corespunzători fiecărei valori proprii. Rezultă că mulţimea vectorilor proprii corespunzători valorii proprii λ1 = 1 este: V1 = (a.2b − a )t / a. rezolvând ecuaţia matriceală At ⋅ x = λ ⋅ x . x2 = b. b.Rezolvare: • Determinăm valorile proprii ale operatorului. Pentru λ1 = 1 obţinem ⎛ x1 ⎞ ⎧13 x1 − 24 x 2 + 12 x3 = x1 ⎛ 13 − 24 12 ⎞⎛ x1 ⎞ ⎜ ⎟ ⎪ ⎜ ⎟⎜ ⎟ 10 ⎟⎜ x 2 ⎟ = 1 ⋅ ⎜ x 2 ⎟ ⇒ ⎨10 x1 − 19 x 2 + 10 x3 = x 2 ⎜ 10 − 19 ⎜ ⎟ ⎜ x ⎟ ⎪ 6 x − 12 x + 7 x = x ⎜ 6 − 12 7⎟ ⎝ ⎠⎝ x3 ⎠ 2 3 3 ⎝ 3⎠ ⎩ 1 ⎧12 x1 − 24 x 2 + 12 x3 = 0 ⎪ ⇒ ⎨10 x1 − 20 x 2 + 10 x3 = 0 ⎪ 6 x − 12 x + 6 x = 0 2 3 ⎩ 1 ⎧ x1 − 2 x 2 + x3 = 0 ⎪ ⇒ ⎨ x1 − 2 x 2 + x3 = 0 ⎪x − 2 x + x = 0 2 3 ⎩ 1 ⇒ ⇒ x1 = a. b ∈ R. x3 = 2b − a. { } { } 101 . obţinem: 1− λ 1− λ 1− λ 1 − 24 − 19 − λ − 12 = 0 ⇔ (1 − λ ) − 24 12 10 7−λ 12 ⇔ (λ − 1)2 (λ + 1) = 0 ⇒ λ1 = λ2 = 1. b. a 2 + b 2 ≠ 0 . Subspaţiul propriu corespunzător valorii proprii λ1 = 1 este: X 1 = (a. rezolvând ecuaţia caracteristică: 13 − λ 10 6 det( A − λI ) = 0 ⇔ − 24 − 19 − λ − 12 = 0 . b ∈ R . a. a 2 + b 2 ≠ 0 . cu x ≠ 0 . λ3 = −1 . b ∈ R.

c) U ( x) = (− x3 . Să se determine valorile proprii şi vectorii proprii pentru operatorul liniar U : R 3 → R 3 . a. 3 ⎭ ⎩ ( ) ( ) PROBLEME PROPUSE 1. b) U ( x) = (2 x1 − x2 + x3 . − x3 )t . V1 = (a. − x1 + 2 x2 + x3 . − x1 + x2 )t . V−1 = (a. a / a ∈ R ⎬ . a ∈ R \ {0}. a )t / a ∈ R \ {0} .Pentru λ1 = −1 obţinem ⎛ x1 ⎞ ⎧13x1 − 24 x 2 + 12 x3 = − x1 ⎛ 13 − 24 12 ⎞⎛ x1 ⎞ ⎜ ⎟ ⎪ ⎟⎜ ⎟ ⎜ 10 ⎟⎜ x 2 ⎟ = −1 ⋅ ⎜ x 2 ⎟ ⇒ ⎨10 x1 − 19 x 2 + 10 x3 = − x 2 ⎜ 10 − 19 ⎜ ⎟ ⎜ x ⎟ ⎪ 6 x − 12 x + 7 x = − x ⎜ 6 7 ⎟ − 12 ⎠⎝ x3 ⎠ ⎝ 2 3 3 ⎝ 3⎠ ⎩ 1 14 − 24 + 12 = 0 7 12 6 0 − + = x x x x x x ⎧ 1 ⎧ 1 2 3 2 3 ⎪ ⎪ ⇒ ⎨10 x1 − 18 x 2 + 10 x3 = 0 ⇒ ⎨5 x1 − 9 x 2 + 5 x3 = 0 ⇒ ⎪ 6 x − 12 x + 8 x = 0 ⎪3 x − 6 x + 4 x = 0 2 3 2 3 ⎩ 1 ⎩ 1 ⇒ x1 = 2a. 5 a. x 2 = 5 a. { { } } { } 102 . V0 = (a. x 2 + 2 x3 . 0. R: a) λ1 = −1. a / a ∈ R \ {0}⎬ . Prin urmare. 0 )t / a ∈ R \ {0} . mulţimea 3 vectorilor proprii corespunzători valorii proprii λ 2 = −1 este: t ⎫ ⎧ V−1 = ⎨ 2a. − x2 . − x1 )t . Subspaţiul propriu corespunzător 3 ⎭ ⎩ t ⎫ ⎧ valorii proprii λ 2 = −1 este: X −1 = ⎨ 2a. λ2 = 0. λ3 = 1 . − a. unde: a ) U ( x) = (x2. x3 = a. 5 a. 0 )t / a ∈ R \ {0} .

Să se calculeze valorile proprii şi subspaţiile proprii pentru operatorul liniar U : R 3 → R 3 care are ca matrice corespunzătoare bazelor canonice matricea: 4 1 ⎞ 2 1⎞ ⎛ −2 ⎛ 1 ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ a) A = ⎜ 0 −1 − 2 ⎟ . λ3 = 2 . a / a ∈ R ⎬ . ⎜ 0 ⎜ 1 −1 0 8 ⎟ 2⎟ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎛0 ⎜ c ) A = ⎜1 ⎜0 ⎝ −1 3 −1 0⎞ ⎟ 1⎟ . λ2 = 1. V−1 = (a. − a. a. { } { { } } } 2. a )t / a ∈ R \ {0} . a )t / a. 0. 2a )t / a ∈ R . V3 = (− a. { } { { } } } 103 . a )t / a ∈ R . a )t / a ∈ R \ {0} . a. λ3 = 1 . λ3 = 8 . 2a. 0 )t / a ∈ R \ {0} . X − 2 = ⎨ − 10 a. a / a ∈ R ⎬ . λ 2 = 2 . V1 = (− a. λ 2 = −1. λ2 = 1. V0 = (− a. b. 0⎟ ⎠ t ⎫ ⎧ R: a) λ1 = −2. 2a. a )t / a ∈ R \ {0} . V1 = (a. a 2 + b 2 ≠ 0 . c) λ1 = 0. a )t / a ∈ R . 9 a.b) λ1 = 0. a. 0. a )t / a ∈ R . X 2 = (a. a )t / a ∈ R . X 8 = (0. a )t / a ∈ R . b ∈ R. λ3 = 3 . 9 9 ⎭ ⎩ t ⎫ ⎧ X −1 = ⎨ 0. 2 ⎭ ⎩ b) λ1 = 1. ( ) ( ) { } X 1 = (0. a. b) A = ⎜ − 1 2 − 1⎟ . { } { c) λ1 = λ 2 = −1. { } { X 1 = (a. 0. X 2 = (a. 40 a. X 0 = (− a.

. G = {g1 . y ∈ X . β ∈ K . ∀α ∈ K . K ) un spaţiu vectorial de dimensiune finită.. ∀x ∈ X . (2) f este omogenă. ∀α . K ) . adică f (αx) = αf ( x). g 2 . 104 . ∀x.1. ∀x.. Fie ( X . K ) un spaţiu vectorial de dimensiune n . adică f ( x + y ) = f ( x) + f ( y )..CAPITOLUL 4 FUNCŢIONALE LINIARE. a 2 . FUNCŢIONALE LINIARE BREVIAR TEORETIC Definiţia 1.. Notăm ai = f ( g i ). Observaţie.. Cele două condiţii pot fi înlocuite prin: (3) f (αx + βy ) = αf ( x) + βf ( y ). Atunci A = (a1 . g n }o bază a spaţiului liniar ( X . BILINIARE ŞI PĂTRATICE 4.a n )t se numeşte vectorul ataşat funcţionalei liniare în baza G . n . Definiţia 2. Fie ( X . y ∈ X . O aplicaţie f : X → K se numeşte funcţională liniară dacă: (1) f este aditivă.. f : X → K o funcţională liniară. i = 1.

1)t .−1. y3 )t = = f (αx1 + βy1 .1. g 3 = (1. { ( ) } a ) f : R 3 → R. y3 )t .3.3) = 6 . b) Fie x. x2 . b) f : R 3 → R. prin urmare B = (8.3. y = ( y1 .1) = 8. f ( g 2 ) = f (3. ∀x.3) = 14. Rezolvare: a ) f este funcţională liniară dacă f (αx + βy ) = αf ( x ) + βf ( y ) . x3 )t + β ( y1 .1. x 2 . g 2 . R şi în baza G = g1 = (3. αx 2 + βy 2 . y ∈ R 3 şi α . f ( g 3 ) )t .3)t . f ( x) = 3 x1 − x2 + 2 x3 . αx3 + βy3 ) t = 3(αx1 + βy1 ) − − (αx 2 + βy 2 ) + 2(αx3 + βy3 ) = α (3 x1 − x 2 + 2 x3 ) + ( ( ) ) + β (3 y1 − y 2 + 2 y3 ) = αf ( x ) + βf ( y ) . α . 6) t . y 2 . β ∈ R ⇒ x = ( x1 .3. y ∈ R 3 . Stabiliţi dacă următoarele aplicaţii sunt funcţionale liniare şi în caz afirmativ scrieţi vectorul ataşat funcţionalei în baza canonică a spaţiului liniar R 3 . f ( g 2 ).PROBLEME REZOLVATE 1.2 )t . β ∈ R . Fie x. prin urmare f este funcţională liniară. g 2 = (3. y 2 .3. f ( g 3 ) = f (1. Avem că: f ( g1 ) = f (3. 14. f (αx + βy ) = f α ( x1 . x3 )t .3)t . R) este format din coeficienţii funcţionalei : A = (3. f ( x) = x1 − 2 x 2 + 4 x3 + 1. Vectorul ataşat funcţionalei f în G = {g1 . Avem că: 105 . Vectorul ataşat funcţionalei f în baza canonică a spaţiului ( R 3 . β ∈ R . g 3 } este B = ( f ( g1 ). y ∈ R 3 şi ∀α .

f (αx + βy ) = f (αx1 + βy1 , αx 2 + βy 2 , αx3 + βy3 ) = = (αx1 + βy1 ) − 2(αx 2 + βy 2 ) + 4(αx3 + βy3 ) + 1 şi αf ( x) + βf ( y ) = αx1 − 2αx 2 + 4αx3 + βy1 − 2 βy 2 + 4 βy3 + α + β , prin urmare f (αx + βy ) ≠ αf ( x) + βf ( y ) . Rezultă că f nu este funcţională liniară.
2. Arătaţi că aplicaţia f : R2 [ X ] → R, f ( P) = ∫ P ( x)dx este o
0 1

funcţională liniară şi scrieţi vectorul ataşat funcţionalei în baza canonică a spaţiului liniar (R2 [ X ], R ) şi în baza G = g1 = 1 − X , g 2 = 3 X + X 2 , g 3 = 2 + 3 X 2 .
Rezolvare: f este funcţională liniară dacă f (αP + βQ) = αf ( P) + βf (Q) , ∀α , β ∈ R, ∀P, Q ∈ R2 [ X ], Avem că:
f (αP + βQ) = ∫ (αP + βQ)( x )dx = α ∫ P( x)dx + β ∫ Q( x)dx =
1 1 1 0 0 0

{

}

= αf ( P ) + βf (Q ) , prin urmare f este funcţională liniară. Baza canonică a spaţiului liniar (R2 [ X ], R ) este
E = e1 = 1, e2 = X , e3 = X 2 . Vectorul ataşat funcţionalei în baza E , notat A , este:
A = ( f (e1 ), f (e2 ), f (e3 ) )t
1 1
1 1 x2 = 1 ; 2 0 2

{

}

Avem că f (e1 ) = ∫ dx = x 0 = 1 ; f (e 2 ) = ∫ xdx =
0
0
3 f (e 2 ) = ∫ x 2 dx = x 3

1

1 0

=

0

1 ; prin urmare, vectorul ataşat funcţionalei 3

106

în baza canonică este A = 1,

(

1, 2

1 t. 3

)

Analog se obţine că vectorul ataşat funcţionalei f în baza G este:
t B = ( f ( g1 ), f ( g 2 ), f ( g 3 ) )t şi va rezulta: B = 1 , 11 , 3 . 6

(2

)

PROBLEME PROPUSE 1. Să se stabilească dacă următoarele aplicaţii sunt funcţionale liniare şi în caz afirmativ să se scrie vectorul ataşat funcţionalei în baza canonică şi în baza G a spaţiului liniar (V , K ) :
a ) f : R 3 → R, f ( x) = 3x1 − x 2 + 2 x3 ;

G = g1 = (1,1,1)t , g 2 = (0,1,3)t , g 3 = (1,3,0)t , (V , K ) = R 3 , R ;

{

}

(

)

b) f : R 3 → R, f ( x) = x1 − 2 x 2 + 4 x3 + 2 ;

G = g1 = (2,1,1)t , g 2 = (0,1,2)t , g 3 = (12,0)t , (V , K ) = R 3 , R ; c) f : R 4 → R, f ( x) = 3 x1 − x 2 + 2 x3 + 3 x 4 ;
G = g1 = (1,1,1,1)t , g 2 = (1,2,3,4)t , g 3 = (1,4,9,16)t , g 4 = (1,8,27,64)t ,

{

}

(

)

(V , K ) = (R 4 , R ) ;

{

}

G = g1 = (2,1)t , g 2 = (1,2)t . (V , K ) = R 2 , R . R: a ) f este funcţională liniară; matricea funcţionalei în baza canonică este A = (3, − 1, 2 )t ; matricea funcţionalei în baza G este B = (4, 5, 0 )t .

d ) f : R 2 → R, f ( x) = x1 − 2 x 2 + 1 ;

{

}

(

)

107

2. Să se arate că aplicaţia f : Rn [ X ] → R, f ( P) = P(2) este o funcţională liniară şi să se scrie vectorul ataşat funcţionalei în baza ⎧ ( X − 1) 2 ( X − 1) n ⎫ ⎪ ⎪ ,....., g n = G = ⎨ g1 = 1, g 2 = X − 1, g 3 = ⎬. 2 ! ! n ⎪ ⎪ ⎩ ⎭ R: Vectorul ataşat funcţionalei în baza G este
t A = 1, 1, 1 , 1 ,....., 1 2! 3! n!

(

)

3. Să se determine funcţionala liniară f : R 3 → R , ştiind că f (1, 0, 2) = 3 , f (2,1, 0) = 6 , f (0, 2,1) = 9 . R: Se caută f de forma f ( x ) = ax1 + bx 2 + cx3 , unde a, b, c ∈ R şi se găseşte f ( x ) = x1 + 4 x 2 + x3 . 4. Să se arate că aplicaţia f : R3 [ X ] → R, f ( P ) = ∫ P' ( x)dx
0 1

este o funcţională liniară şi să se scrie vectorul ataşat funcţionalei în baza canonică a spaţiului liniar ( R3 [ X ], R) şi în baza G = g1 = 1 − X , g 2 = 3 X + X 3 , g 3 = 2 X + 3 X 2 , g 4 = 1 .

{

}

108

4.2. FUNCŢIONALE BILINIARE

BREVIAR TEORETIC Definiţia 1. Fie ( X , K ) şi (Y , K ) două spaţii vectoriale de dimensiune finită. O aplicaţie f : X × Y → K se numeşte funcţională biliniară dacă este liniară în raport cu fiecare argument, adică: (1) f (αx + βy, z ) = αf ( x, z ) + βf ( y, z ), ∀α , β ∈ K , ∀x, y ∈ X , ∀z ∈ Y ; (2) f ( x, αy + βz ) = αf ( x, y ) + βf ( x, z ), ∀α , β ∈ K , ∀x ∈ X , ∀y, z ∈ Y . Definiţia 2. Fie ( X , K ) un spaţiu vectorial de dimensiune m , (Y , K ) un spaţiu vectorial de dimensiune n , f : X × Y → K o funcţională biliniară, E = {e1 , e2 ,..., en } o bază a spaţiului liniar ( X , K ) , G = {g1 , g 2 ,..., g n }o bază a spaţiului liniar (Y , K ) .
Notăm aij = f (ei , g j ), i = 1, m, j = 1, n. . Atunci A = aij i =1, m se
j =1, n

( )

numeşte matricea ataşată funcţionalei biliniare în bazele E şi G . Modificarea matricei unei funcţionale biliniare la schimbarea bazelor în care se reprezintă În condiţiile definiţiei 2, fie A matricea ataşată funcţionalei biliniare în bazele E şi G şi B matricea ataşată funcţionalei biliniare în bazele F şi H . Fie C matricea de trecere de la baza E la baza F şi D matricea de trecere de la baza G la baza H . Atunci B = C t ⋅ A ⋅ D .

109

PROBLEME REZOLVATE 1. Se consideră aplicaţia f : R 2 × R 3 → R , f ( x, y ) = 2 x1 y1 − x1 y 2 + 3 x 2 y3 . a ) Să se arate că f este o funcţională biliniară. b) Să se scrie matricea funcţionalei în bazele canonice ale
spaţiilor liniare R 2 , R şi R 3 , R c) Să se scrie matricea funcţionalei în bazele

(

) (

)

{ } G = {g1 = (3,1,1) t , g 2 = (1,3,1) t , g 3 = (1,1,3) t }.
E = e1 = (1,2 )t , e2 = (3,4 )t şi

Rezolvare: a) f este funcţională biliniară dacă este liniară în fiecare argument, adică: 1) f (αx + βy, z ) = αf ( x, z ) + βf ( y, z ), ∀α , β ∈ R, ∀x, y ∈ R 2 , ∀z ∈ R 3 ;
2) f ( x, αy + βz ) = αf ( x, y ) + βf ( x, z ), ∀α , β ∈ R, ∀x ∈ R 2 , ∀y, z ∈ R 3 . Fie α , β ∈ R . Avem că: 1) f (αx + βy, z ) = f (α ( x1 , x 2 ) + β ( y1 , y 2 ), ( z1 , z 2 , z 3 )) =

= f (( x1 , x 2 ), (αy1 + βz1 ,αy 2 + βz 2 , αy3 + βz 3 ) ) = = 2 x1 (αy1 + βz1 ) − x1 (αy 2 + βz 2 ) + 3x 2 (αy3 + βz 3 ) = = α (2 x1 y1 − x1 y 2 + x 2 y3 ) + β (2 x1 z1 − x1 z 2 + x2 z 3 ) = = αf ( x, y ) + βf ( x, z ). Din1) şi 2) rezultă că f este funcţională biliniară.

= f ((αx1 + βy1 , αx 2 + βy 2 ), ( z1 , z 2 , z 3 ) ) = 2(αx1 + βy1 ) z1 − 1 − (αx1 + βy1 ) z 2 + 3(αx2 + βy 2 ) z 3 = α (2 x1 z1 − x1 z 2 + 3x2 z 3 ) + + β (2 y1 z1 − y1 z 2 + 3 y 2 z 3 ) = αf ( x, z ) + βf ( y, z ). 2) f ( x, αy + βz ) = f (( x1 , x 2 ),α ( y1 , y 2 , y3 ) + β ( z1 , z 2 , z 3 ) ) =

110

b) Matricea funcţionalei în bazele canonice ale R 2 şi R 3 este formată din coeficienţii funcţionalei: A = (aij ) i =1,2 , unde aij este
j =1,3

⎛ 2 − 1 0⎞ coeficientul lui xi y j . Obţinem: A = ⎜ ⎟. ⎜0 0 3⎟ ⎠ ⎝ c) Metoda I. Matricea funcţionalei f corespunzătoare bazelor E şi G este B = (bij )i =1,2 ) , unde bij = f (ei , g j ) . Obţinem că: b11 = f (e1 , g1 ) = f (1,2) t , (3,1,1) t = 2 ⋅ 1 ⋅ 3 − 1 ⋅ 1 + 3 ⋅ 2 ⋅ 1 = 11 ; b12 = f (e1 , g 2 ) = 2 ⋅ 1 ⋅ 1 − 1 ⋅ 1 + 3 ⋅ 2 ⋅ 3 = 11; prin urmare ⎛11 5 19 ⎞ B=⎜ ⎟. ⎜ 27 9 39 ⎟ ⎠ ⎝ Metoda II. Folosim formula de transformare a matricei funcţionalei la schimbarea bazelor: B = C t ⋅ A ⋅ D . Matricea de trecere de la baza canonică a spaţiului R 2 , R la baza E este ⎛1 3 ⎞ C =⎜ ⎜ 2 4⎟ ⎟ , iar matricea de trecere de la baza canonică a spaţiului ⎝ ⎠

(

j =1,3

)

(

)

(

⎛3 1 ⎜ R , R la baza G este D = ⎜1 3 ⎜1 1 ⎝
3

)

1⎞ ⎟ 1⎟ . Rezultă că 3⎟ ⎠

⎛11 5 19 ⎞ B = Ct ⋅ A⋅ D = ⎜ ⎟ ⎜ 27 9 39 ⎟ ⎠ ⎝
2. Demonstraţi că
1

f : R2 [ X ] × R2 [ X ] → R, f ( P, Q) = ∫ P ' ( x)Q' ( x)dx , este o
0

funcţională biliniară simetrică şi scrieţi matricea funcţionalei în

111

baza canonică a spaţiului R2 [ X ] şi în baza G = g1 = 1 − 3 X , g 2 = 2 + X 2 , g 3 = 4 X − X 2 .

{

}

Rezolvare: Trebuie să aratăm că : 1) f (αP + βQ, T ) = αf ( P, T ) + βf (Q, T ), ∀α , β ∈ R, ∀P, Q, T ∈ R2 [ X ] ; 2) f ( P, αQ + βT ) = αf ( P, T ) + βf (Q, T ), ∀α , β ∈ R, ∀P, Q, T ∈ R2 [ X ] ; 3) f ( P, Q) = f (Q, P), ∀P, Q ∈ R2 [ X ] . 1) Fie α , β ∈ R . Avem că:

f (αP + βQ, T ) = ∫ (αP + βQ )' ( x)T ' ( x)dx =
0

1

= α ∫ P' ( x)T ' ( x)dx + β ∫ Q' ( x)T ' ( x)dx = αf ( P, T ) + βf (Q, T ).
0 0

1

1

Analog se arată 2) şi în concluzie rezultă că f este funcţională biliniară. 3) Fie P, Q ∈ R2 [ X ] . Avem că: f ( P, Q) = ∫ P ' ( x)Q' ( x)dx = ∫ Q' ( x) P ' ( x)dx = f (Q, P) , prin urmare
0 0 1 1

f este funcţională biliniară simetrică.
Baza canonică a lui R2 [ X ] : E = e1 = 1, e2 = X , e3 = X 2 Matricea lui f în baza E este A = (aij ) i, j =1,3 , aij = f (ei , e j ), i, j = 1,3

{

}

Avem că: a11 = f (e1 , e1 ) = f (1,1) = ∫ 1'1' dx = 0; a12 = a13 = 0 = a 21 = a31 ;
0 1

112

y ) = 3x1 y 2 + x3 y 2 − 4 x 2 y3 este o funcţională biliniară şi să se scrie matricea funcţionalei în baza 113 .3 . f ( x.1.0 )t .2) } şi G = {g1 = (1.1. Să se arate că aplicaţia f : R 3 × R 2 → R . R şi R .3. Să se arate că aplicaţia ( ) ( ) f : R 3 × R 3 → R. g j ). x) = ∫ dx = 1.1) t . bij = f ( g i . a 23 = a32 = ∫ 1 ⋅ 2 xdx = 1. PROBLEME PROPUSE 1.1) t . i. g 2 = (3. e2 = (1. R) şi (R 2 . ⎜ 6 15 ⎟ ⎝ ⎠ 2. 3 t R: Matricea funcţionalei în bazele canonice ale spaţiilor liniare ⎛0 2⎞ ⎜ ⎟ 3 2 R . ⎜3 0⎟ ⎝ ⎠ ⎛3 4 ⎞ ⎜ ⎟ matricea funcţionalei în bazele E şi G este B = ⎜ 3 11⎟ . R) şi în bazele E = {e1 = (0.1)t } .0. y ) = 2 x1 y 2 − 5 x2 y 2 + 3 x3 y1 este o funcţională biliniară şi să se scrie matricea funcţionalei în bazele canonice ale spaţiilor liniare (R 3 . 3 ⎛0 0 0⎞ ⎜ ⎟ Obţinem că A = ⎜ 0 1 1 ⎟ ⎜ ⎟ ⎜0 1 4 ⎟ 3⎠ ⎝ Analog B = (bij ) i. e = (1. j =1.a 22 = f ( x. f ( x. j = 1. a33 = 0 0 1 1 4 . R este: A = ⎜ 0 − 5 ⎟ .

Q) = ∫ P( x)Q' ( x)dx este o 0 1 { } funcţională biliniară şi să se scrie matricea funcţionalei în baza canonică a spaţiului liniar (R2 [ X ]. Să se demonstreze că aplicaţia f : R2 [ X ] × R2 [ X ] → R. f ( P. R şi în baza G = g1 = (0.3. g 3 = 4 X − X 2 . g 2 = (1. 4. R ) şi în baza G = g1 = 1 − 3 X . R 0⎞ ⎟ 0 − 4 ⎟ . f ( P. g 2 = 2 + X 3 − 2 X . 3⎟ ⎠ 3. Să se demonstreze că aplicaţia f : R3 [ X ] × R3 [ X ] → R. Q) = ∫ P' ( x)Q' ( x)dx este o 0 1 funcţională biliniară simetrică şi să se scrie matricea funcţionalei în baza canonică a spaţiului liniar (R3 [ X ]. g 3 = 4 X − X 2 . { } 114 . g 3 = (3. R ) şi în baza G = g1 = 3 − 5 X .canonică a spaţiului liniar R 3 . ⎛0 ⎜ este A = ⎜ 0 ⎜0 ⎝ 3 { ( ) } R: Matricea funcţionalei în baza canonică a spaţiului liniar R 3 .1.1) t . matricea funcţionalei în baza G este 1 0⎟ ⎠ ( ) ⎛ −6 ⎜ B = ⎜ − 20 ⎜ 3 ⎝ 2 0 29 − 6⎞ ⎟ − 20 ⎟ . g 2 = 2 + X − 2 X 2 . g 4 = 1 .2) t .2) t .1.

Observaţie: Matricea asociată unei funcţionale pătratice într-o anumită bază este matricea asociată funcţionalei biliniare asociate în baza respectivă.. 2) V se numeşte semipozitiv definită dacă V ( x) ≥ 0. unde K ∈ {R. FUNCŢIONALE PĂTRATICE BREVIAR TEORETIC Definiţia 1. x ) sau. f ( x) . ∀x ∈ X . ∀x ∈ X . x ) se notează f ( x. ∀x ∈ X . ∀x ∈ X . 5) V se numeşte nedefinită dacă ∃x.î.. i =1 n 115 . expresia functionalei pătratice în punctul ( x. x ≠ 0 . 1) V se numeşte pozitiv definită dacă V ( x) > 0.3. y 2 . x ≠ 0 . x ) / x ∈ X } . V ( x) > 0 şi V ( y) < 0 . Fie f : X × X → K o funcţională biliniară simetrică. cu f : X → K . Definiţia 2.. Fie V : X → R o funcţională pătratică. unde xG = ( y1 . K ) un spaţiu vectorial.4. Fie ( X . x ≠ 0 . mai simplu. pentru care V ( x) = ∑ λi yi2 . x ≠ 0 . C } . se numeşte funcţională pătratică. Restricţia funcţiei f la diagonala produsului cartezian X × X .. y ∈ X a. definită prin diag ( X × X ) = {(x. 4) V se numeşte seminegativ definită dacă V ( x) ≤ 0. y n )t . 3) V se numeşte negativ definită dacă V ( x) < 0. Observaţie: Se spune că funcţionala pătratică V : X → R a fost adusă la forma canonică dacă s-a determinat o bază G a spaţiului X .

n ⇒ ∃ o bază a spaţiului R n în care funcţionala se scrie : ∆ ∆ ∆1 2 2 V ( y) = 0 y 2 y 2 + L + n −1 y n . i ≠ l . xi = z i . Se repetă procedeul anterior până la obţinerea formei canonice. n astfel încât aii ≠ 0 şi poate fi adusă la forma canonică prin una din metodele cunoscute. ∆0 = 1. K . l ) astfel încât a kl ≠ 0 şi 1≤ i < j ≤ n se folosesc transformările x k = z k + z l . adică V ( x ) = ∑ aij xi x j . xl = z k − z l . ∆ 2 . din aceştia se formează un pătrat. se alege (k . termenii rămaşi nu vor mai conţine xi . 1+ ∆1 ∆2 ∆n • Metoda Gauss: Se caută i ∈ 1. n astfel încât coeficientul lui x 2 i să fie nenul şi se grupează toţi termenii ce conţin xi . Dacă ∆ i ≠ 0. n. Observaţie. ∀i = 1. Astfel funcţionala devine nedegenerată. i ≠ k . adică ∃i ∈ 1. i = 1.Aducerea unei funcţionale pătratice la forma canonică se poate face prin: • Metoda Jacobi : Se calculează ∆1 . ∆ n (unde ∆ i este determinantul format din primele i linii şi coloane ale matricii A -matricea asociată funcţionalei). În cazul în care funcţionala pătratică este degenerată. 116 .

R) este A = (aij ) i. j =1. b) Să se determine natura funcţionalei. 2⎟ ⎜ ⎜ 0 5 2⎟ 2 ⎝ ⎠ b) Pentru a stabili natura funcţionalei . 117 .PROBLEME REZOLVATE 1. Se consideră funcţionala pătratică 2 V : R 3 → R. calculăm minorii principali ∆ 1 . R) . ∆ 2 . începând cu (-). ƒ Dacă toţi ∆ i > 0 ⇒ funcţionala pătratică este pozitiv definită. ∆ 3 ai matricei A (unde ∆ i este format din primele i linii şi coloane ale matricii A ).3 . ƒ Dacă ∆ i alternează ca semn. atunci funcţionala este negativ definită. ⎨1 ⋅ coeficientul lui xi x j . daca i ≠ j ⎪ ⎩2 ⎛ 3 −1 0⎞ ⎜ ⎟ Atunci A = ⎜ − 1 − 1 5 ⎟ . aij . unde aij este: ⎧coeficientul lui xi2 . daca i = j ⎪ . a ) Să se scrie matricea funcţionalei în baza canonică a spaţiului ( R 3 . ƒ Orice altă combinaţie de semne cu ∆ i ≠ 0 implică faptul că funcţionala este nedefinită. V ( x ) = 3 x 2 1 − x 2 −2 x1 x 2 + 5 x 2 x3 . Rezolvare: a ) Matricea funcţionalei în baza canonică a spaţiului ( R 3 .

4 deci funcţionala pătratică este nedefiniă. ⎝5 ⎠ ⎪∆ > 0 ⎩ 3 ⎧∆1 < 0 ⎪ 2) V este negativ definită ⇔ ⎨∆ 2 > 0 ⇒ a ∈ ∅ . Să se determine a ∈ R astfel încât funcţionala pătratică: 2 2 a ) V : R 3 → R. 2 2 b ) V : R 3 → R . 118 . V ( x ) = 2 x 2 1 +3 x 2 + ax 3 −2 x1 x 2 + 2 x 2 x3 . 2. ∆ 2 = = −4. V ( x ) = −2 x 2 1 − x 2 + ax 3 +2 x1 x 2 + 2 x 2 x3 să fie : 1) pozitiv definită. Rezultă că: ⎜ 0 ⎪ 1 a⎟ ⎝ ⎠ ⎩∆ 3 = 3a + 2 1) V este pozitiv defintă ⇔ a ∈ ∅ . ⎪∆ < 0 ⎩ 3 ⎛ − 2 1 0 ⎞ ⎧ ∆ 1 = −2 ⎜ ⎟ ⎪ b ) A = ⎜ 1 − 1 1 ⎟ ⇒ ⎨∆ 2 = 1 . ∆ 3 = − 1 − 1 −1 −1 5 0 2 0 5 2 =− 2 107 .3 −1 3 −1 ∆1 = 3 = 3. 2) negativ definită. ∞ ⎟ . Rezolvare: ⎧∆1 = 2 ⎛ 2 −1 0⎞ ⎜ ⎟ ⎪ a ) A = ⎜ − 1 3 1 ⎟ ⇒ ⎨∆ 2 = 5 ⎜ 0 1 a⎟ ⎪ ∆ = 5a − 2 ⎝ ⎠ ⎩ 3 ⎧∆ 1 > 0 ⎪ ⎛2 ⎞ 1) V este pozitiv definită ⇔ ⎨∆ 2 > 0 ⇒ a ∈ ⎜ .

rezultă că V este pozitiv definită. Rezolvare: ⎛ 3 − 1 1 ⎞ ⎧∆1 = 3 ⎜ ⎟ ⎪ a ) Se calculează ∆1 .− ⎟ . V ( x ) = − x 2 1 −2 x 2 −3 x 3 +2 x1 x 2 + 2 x1 x 3 şi să se stabilească natura acestora. ∆ 2 . ∆ 3 . 1 +3 x 2 −2 x 3 +2 x1 x 2 − 6 x1 x3 + 4 x 2 x3 2 2 b) V : R 3 → R. 119 . A = ⎜ − 1 2 0 ⎟ ⇒ ⎨∆ 2 = 5 ⎜1 ⎪ 0 4⎟ ⎝ ⎠ ⎩∆ 3 = 18 Deoarece ∆ i ≠ 0.V ( x ) = 3 x 2 1− x 2 +5 x 3 −4 x1 x2 + 2 x1 x3 + 8 x2 x3 . V ( y) = 0 y 2 y2+ y 3 ⇒ V ( y) = y 2 1+ y 2 + 1+ ∆1 ∆2 ∆3 3 5 18 Deoarece toţi coeficienţii funcţionalei în noua bază sunt strict pozitivi. V ( x ) = x 2 . Să se reducă la forma canonică funcţionalele pătratice: 2 2 a ) V : R 3 → R. Să se reducă la forma canonică.3 ⇒ ∃ o bază a spaţiului R 3 în care funcţionala se scrie : ∆ ∆1 2 ∆ 2 2 1 3 2 5 2 y3. ⎜1 ⎪ 0 − 3⎟ ⎠ ⎩∆ 3 = −1 ⎝ prin urmare V este negativ definită.2⎞ ⎛ 2) V este negativ definită ⇔ a ∈ ⎜ − ∞. folosind metoda Gauss. ∀i = 1. 2 2 b) V : R 3 → R. V ( x ) = 3 x 2 1 +2 x 2 +4 x 3 −2 x1 x 2 + 2 x1 x 3 . următoarele funcţionale pătratice: 2 2 a ) V : R 3 → R. 1 ⎞ ⎧∆1 = −1 ⎛ −1 1 ⎟ ⎪ ⎜ 2 2 b ) Α = ⎜ 1 − 2 0 ⎟ ⇒ ⎨∆ 2 = 1 ⇒ V ( y ) = − y 2 1− y 2 − y 3 . 4. folosind metoda Jacobi. 3⎠ ⎝ 3.

se grupează termenii care conţin variabila x1 : 2 2 .c) V : R 3 → R.V ( x) = 2 x1 x2 − 7 x1 x3 + 10 x 2 x3 . V ( x ) = x 2 1 +4 x 2 +25 x 3 +4 x1 x 2 − 10 x1 x3 + 6 x 2 x3 . 2 2 e) V : R 3 → R . 2 2 g ) V : R 3 → R.V ( x) = 2 x 2 1 +3 x 2 −5 x 3 +3 x1 x 2 − 4 x1 x3 + 6 x 2 x3 . Rezolvare: a ) Deoarece coeficientul lui x 2 1 este nenul. 2 2 f ) V : R 3 → R. 1 + 2( x 2 + x3 ) − 3 = y 1 +2 y 2 − 244 2 14 4 2 3 2 y2 Rezultă că forma canonică a funcţionalei pătratice V este 120 . V ( x ) = x 2 1 +5 x 2 +7 x 3 −4 x1 x 2 + 6 x1 x3 − 8 x2 x3 . d ) V : R 3 → R.V ( x) = x1 x2 − 4 x1 x3 + 5 x2 x3 . V ( x) = x 2 1 + 3 x 2 −2 x 3 + 2 x1 x 2 − 6 x1 x3 + 4 x 2 x3 Se formează un pătrat care să cuprindă toţi termenii în care apare variabila x1 şi se obţine: 2 V ( x) = x 2 +2 x1 ( x 2 − 3 x3 ) + ( x 2 − 3 x3 ) 2 − ( x 2 − 3 x3 ) 2 + 3 x 2 14 2 −2 x 3 +4 x 2 x 3 = 1 4444 4 2444444 3 ⎞ ⎛ ⎟ ⎜ 2 2 2 . = ⎜ x1 + x 2 − 3 x3 ⎟ − x 2 2 +6 x 2 x 3 − 9 x 3 +3 x 2 −2 x 3 +4 x 2 x 3 14 4 244 3 ⎟ ⎜ y1 ⎠ ⎝ 2 Se repetă procedeul pentru variabila x 2 şi se obţine: 2 2 2 2 2 V (x ) = y 2 1 + 2 x 2 − 11x 3 +10 x 2 x 3 = y 1 +2( x 2 +5 x 2 x 3 ) − 11x 3 = 5 25 2 25 2 ⎞ ⎛ 2 x 3 − x 3 ⎟ − 11x 2 =y2 1 +2⎜ x 2 +2 x 2 x3 + 3= 2 4 4 ⎠ ⎝ 5 2 25 2 2 2 47 2 =y2 x 3 −11x 2 y 3.

unde y1 = x1 + x 2 − 3x3 . y 2 = x 2 − 2 x3 . y3 = x3 Rezultă că funcţionala pătratică V este nedefinită. prin urmare V este nedefinită. 2 2 y3 = x3 .2 V ( y) = y 2 1+2 y 2 − 5 47 2 y 3 . 121 . 2 c) V : R 3 → R. b) V ( x) = 3 x12 − x 2 2 + 5 x3 2 − 4 x1 x 2 + 2 x1 x3 + 8 x 2 x3 = 1 2 2 9x 2 1 −12 x1 x 2 + 6 x1 x3 − x 2 +5 x 3 +8 x 2 x3 = 3 1 2 2 = 9x 2 1 −12 x1 x 2 + 6 x1 x3 − x 2 +5 x 3 +8 x 2 x3 = 3 2 ⎡⎛ ⎤ ⎞ ⎥ 2 ⎟ 1 ⎢⎜ 2 −4 x 2 x3 + x 2 = ⎢⎜ 3 x1 − 2 x 2 + 2 x3 ⎟ − 4 x 2 ⎥ − x 2 +5 x 3 +8 x2 x3 = 2 3 244 3 3 ⎢⎜ 144 ⎟ ⎥ y1 ⎠ ⎢⎝ ⎥ ⎣ ⎦ 1 4 2 4 1 2 2 2 = y2 1− x 2 + x 2 x3 − x 3 − x 2 +5 x 3 +8 x 2 x3 = 3 3 3 3 1 2 7 2 14 2 28 1 7 2 14 2 x 3= = y 1 − x 2 + x 3 + x 2 x3 = y 2 1− x 2 −4 x 2 x3 + 3 3 3 3 3 3 3 = ( ( ) ) ( ) ( ) ⎛ ⎞ 1 2 7⎜ 2 2 2 ⎟ 14 2 = y 1− ⎜ x 2 −4 x 2 x3 + 4 x 3 − 4 x 3 ⎟ + x 3 = 3 3 ⎜ 1442443 ⎟ 3 ⎝ ⎠ ⎞ ⎛ ⎟ 1 2 7⎜ 28 14 2 1 2 7 2 x 3 = y 1− y 2 +14 y 2 = y 1 − ⎜ x 2 − 2 x3 ⎟ + x 2 3+ 3. y 2 = x 2 + x3 . 1 4 2 4 3 3 3⎜ 3 3 3 3 ⎟ y2 ⎠ ⎝ y1 = 3x1 − 2 x2 + 2 x3 . V ( x) = x1 x 2 − 4 x1 x3 + 5 x 2 x3 .

Observăm că nu există i astfel încât xi ≠ 0 . Folosim transformarea: x1 + x 2 ⎧ ⎪ z1 = 2 x1 = z1 − z 2 ⎫ ⎪ x − x1 ⎪ ⎪ x 2 = z1 + z 2 ⎬ ⇒ ⎨ z 2 = 2 2 ⎪ ⎪ x3 = z 3 ⎭ ⎪z = x 3 3 ⎪ ⎩ 2 V ( x) = x1x2 − 4x1x3 + 5x2 x3 = z 2 1− z 2 −4z1z3 + 4z 2 z3 + 5z1z3 + 5z 2 z3 = 2 =z 2 1 − z 2 + z1 z 3 + 9 z 2 z 3 = 2 2 ⎛1 ⎞ ⎛1 ⎞ ⎛1 ⎞ 2 =z 2 1 +2 z1 ⎜ 2 z 3 ⎟ + ⎜ 2 z 3 ⎟ − ⎜ 2 z 3 ⎟ − z 2 +9 z 2 z 3 = ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎞ ⎛ ⎟ ⎜ 1 1 2 = ⎜ z1 + z 3 ⎟ − z 2 2 − z 3 +9 z 2 z 3 = ⎟ ⎜1 24 4 4 2 3 ⎟ ⎜ y1 ⎠ ⎝ 9 81 2 81 2 ⎞ 1 2 2 ⎛ 9 ⎞ ⎛ 2 = y2 z 3− z 3 ⎟ − z 3= y 1−⎜ z2 − z3 ⎟ + 20 z 2 1−⎜ z 2 −2 z2 z3 + 3⇒ 2 4 4 ⎠ 4 2 ⎠ ⎝ ⎝ 2 2 x1 + x 2 1 1 ⎧ + x3 ⎪ y1 = z1 + 2 z 3 = 2 2 ⎪ x 2 − x1 9 9 ⎪ 2 2 − x3 . d ) V ( x ) = 2 x1 x 2 − 7 x1 x3 + 10 x 2 x3 . ⇒ V ( y) = y 2 1− y 2 +20 y 3 . Folosim transformarea: 122 . unde ⎨ y 2 = z 2 − z 3 = 2 2 2 ⎪ ⎪ y 3 = z 3 = x3 ⎪ ⎩ Rezultă că funcţionala este nedefinită.

⎧ x1 = z1 − z 2 ⎪ ⎨ x 2 = z1 + z 2 ⎪x = z 3 ⎩ 3 2 V ( x) = 2 z 2 1−2 z 2 −7 z1 z 3 + 7 z 2 z 3 + 10 z1 z 3 + 10 z 2 z 3 = 2 2 = 2z 2 1 − 2 z 2 +3 z 1 + 17 z 2 z 3 = = 1 2 4z 2 1+6 z1 z 3 − 2 z 2 +17 z 2 z 3 = 2 ⎡ ⎤ ⎢ 1 9 2⎥ ⎛3 ⎞ 9 = ⎢(2 z1 )2 + 2(2 z1 )⎜ z 3 ⎟ + z 2 − z 3 ⎥ − 2z 2 3 2 +17 z 2 z 3 = 2 ⎢ 14444 2 4 4 ⎥ ⎝ ⎠ 4 244444 3 ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ 2 ( ) 1⎛ 3 ⎞ 9 2 = ⎜ 2 z1 + z 3 ⎟ − z 2 3 − 2 z 2 + 17 z 2 z 3 = 2⎝ 2 ⎠ 8 = 1 2 1 9 −34 z 2 z 3 ) − z 2 = y 1 − (4 z 2 2 2 2 8 3 2 2 1 2 1⎡ ⎛ 17 ⎞ ⎛ 17 ⎞ ⎛ 17 ⎞ ⎤ 9 y 1− ⎢(2 z 2 ) 2 − 2(2 z 2 )⎜ z 3 ⎟ + ⎜ z 3 ⎟ − ⎜ z 3 ⎟ ⎥ − z 2 = 2 2⎢ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ 2 ⎠ ⎥ 8 3 ⎝ ⎝ ⎣ ⎦ = 1 2 1⎛ 17 ⎞ 1 1 y 1− ⎜ 2 z 2 − z 3 ⎟ + 35 z 2 = y2 − y2 +35 y 2 3 1 3 2 2⎝ 2 ⎠ 2 2 2 Funcţionala este nedefinită. = 2 e) V ( x) = x12 + 4 x 2 2 + 25 x3 2 + 4 x1 x2 − 10 x1 x3 + 6 x 2 x3 = 2 2 2 2 =x2 1 +2 x1 ( 2 x 2 − 5 x3 ) + (2 x 2 − 5 x3 ) − ( 2 x 2 − 5 x3 ) + 4 x 2 +25 x 3 + + 6 x 2 x3 = ( x1 + 2 x 2 − 5 x3 ) 2 + 26 x 2 x3 = y 2 1 +26 x 2 x3 123 .

x + x3 ⎧ ⎧ x1 = z1 z2 = 2 ⎪ ⎪ ⎪ 2 ⎨ x2 = z 2 − z3 ⇒ ⎨ ⎪x = z + z ⎪ z = x3 − x 2 3 2 3 ⎩ 3 ⎪ 2 ⎩ 2 2 2 2 2 V ( x) = y 2 1+26( z 2 − z 3 ) = y 1+26 y 2 −26 y 3 . 1 1 x 2 + x3 . y 2 = z 2 = 1 1 y 3 = z 3 = − x 2 + x3 . V ( x) = 2 x1 − 3x 2 2 + 7 x3 2 + 3x1 x2 − 4 x1 x3 − 9 x 2 x3 . 2 2 Rezolvare: V ( x) = 2 x12 − 3x2 2 + 7 x3 2 + 3x1 x2 − 4 x1 x3 − 9 x 2 x3 = 1 2 (4 x12 + 6 x1 x2 − 8 x1 x3 ) − 3 x 2 2 +7 x 3 −9 x 2 x3 = 2 1 = (2 x1 ) 2 + 2 x1 (3 x 2 − 4 x3 ) + (3 x 2 − 4 x3 ) 2 − (3x 2 − 4 x3 ) 2 − 2 = [ ] 2 − 3x 2 2 +7 x 3 −9 x 2 x3 = 2 ⎡⎛ ⎤ ⎞ ⎢ ⎥ ⎟ ⎜ 1 −24 x 2 x3 + 16 x 2 )⎥ − 3x 2 = ⎢⎜ 2 x1 + 3x 2 − 4 x3 ⎟ − (9 x 2 2 3 2+ 244 3 2 ⎢⎜ 144 ⎟ ⎥ y1 ⎠ ⎢⎝ ⎥ ⎣ ⎦ 124 . Să se reducă la forma canonică funcţionalele pătratice folosind metoda lui Gauss şi să se găsească baza în care este scrisă forma canonică: 2 V : R 3 → R. unde am notat: y1 = x1 + 2 x2 − 5 x3 . deci funcţionala este nedefinită. 2 2 3.

unde C este matricea de trecere de la baza E la baza G . = − y 0 1 ⎜ 2⎟ 2 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜y ⎟ ⎜ x ⎝ 3 ⎠ ⎝0 1 0⎟ ⎠ ⎝ 3⎠ Notăm cu E baza canonică şi cu G = {g1 . y 2 = − 3 x2 + x3 . sau 2 2 3 −4⎞ ⎛x ⎞ ⎛ y1 ⎞ ⎛ ⎟ ⎜ 1⎟ ⎜ ⎟ ⎜ 3 ⎜ ⎟ ⋅ ⎜ x2 ⎟ . y 2 = − 3 x2 + x3 .1 2 9 2 2 2 y 1− x 2 +12 x 2 x3 − 8 x 2 3 −3 x 2 +7 x 3 −9 x 2 x3 = 2 2 1 2 15 2 1 2 15 2 2 = y 1− x 2 − x 2 x2= 3 + 3 x 2 x3 = y 1−( x 3 −3 x 2 x3 ) − 2 2 2 2 15 2 1 2 9 2 9 2 = y2 x2= 1−( x 3 −3 x 2 x3 + 2 x 2 − 2 x 2 ) − 2 2 = 7x2 3 −9 x 2 x3 = ⎛ ⎞ ⎟ 1 2 ⎜ 9 15 2 1 2 2 2 3 = y 1−⎜ x3 − x2 ⎟ + x 2 2 − x 2 = y 1− y 2 −3 y 3 . 125 . Avem că: xG = C −1 ⋅ x E . y3 . y3 = x 2 2 2 1 2 2 Deci V ( y ) = y 2 1− y 2 −3 y 3 . y3 = x 2 . 2 2 2 2 3 1 4 24 3⎟ ⎜ ⎜ ⎟ y2 ⎝ ⎠ y1 = 2 x1 + 3 x2 − 4 x3 . x 2 . unde 3 y1 = 2 x1 + 3 x 2 − 4 x3 . iar coordonatele vectorului x în baza G sunt y1 . x3 . g 3 } baza în care este scrisă forma canonică a funcţionalei. Coordonatele vectorului x în baza E sunt x1 . g 2 . y 2 .

C −1 2 3 0 -3/2 0 1 1 3/2 0 -3/2 0 1 1 0 0 1 0 0 -4 1 0 -2 1 0 1 0 0 1/2 0 0 I3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 -1 1 -2/3 0 2/3 0 1 0 0 0 1 1/2 1 0 -2/3 0 2/3 1/2 2 3/2 0 0 1 0 1 3/2 I3 C ⎛1 2 ⎜2 Obţinem C = ⎜ 0 0 ⎜ ⎜0 1 ⎝ canonică este: t ⎧ G = ⎨ g1 = 1 . 0. )t . 2 2 ⎭ 3⎞ 2⎟ ( ) ( ) 126 . 1. g 3 = 3 . g 2 2 ⎩ 1 ⎟ . 0. deci baza în care este scrisă forma ⎟ 3⎟ 2⎠ t⎫ = (2.Din relaţia scrisă mai sus rezultă că: 3 −4⎞ ⎛2 ⎜ ⎟ C −1 = ⎜ 0 − 3 1⎟ . ale cărei coloane sunt chiar vectorii bazei G . 1. 0 . 3 ⎬ . 2 ⎜ ⎟ ⎜0 1 0⎟ ⎝ ⎠ Vom folosi metoda Gauss-Jordan pentru a obţine matricea C .

R: a ∈ R . Să se determine a ∈ R astfel încât funcţionala pătratică: 2 2 V : R 3 → R. −8−3 6 −8+ 3 6 ⎞ R: a ∈ ⎛ ⎜ 5 . funcţionala pătratică este nedefinită. 4. R) şi stabiliţi natura funcţionalei. 3 5 3 5⎞ R: a ∈ ⎛ ⎜− 5 . −1 R: A = ⎜ − 2 2⎟ ⎜ ⎟ 1 ⎜ 1 0⎟ 2 ⎝ ⎠ 2. Se consideră funcţionala pătratică 2 V : R 3 → R. 5 ⎝ ⎠ 127 .PROBLEME PROPUSE 1. 5 ⎟. ⎛ 2 −3 1⎞ ⎜ ⎟ 2 ⎜ 3 1 ⎟ . Să se determine a ∈ R astfel încât funcţionala pătratică: 2 2 V : R 3 → R. ⎟. V ( x ) = 2 x 2 1 + x 2 +5 x 3 +2ax1 x 2 + 2 x1 x3 să fie pozitiv definită. V ( x) = ax 2 1 + x 2 + x 3 +2ax1 x 2 + x1 x3 + 4 x 2 x3 să fie nedefinită. V ( x ) = 2 x 2 1 − x 2 −3 x1 x 2 + 2 x1 x3 + x 2 x3 . Să se determine a ∈ R astfel încât funcţionala pătratică: 2 2 V : R 3 → R. Scrieţi matricea funcţionalei în baza canonică a spaţiului ( R 3 . ⎝ ⎠ 3. V ( x) = 2ax 2 1 −5 x 2 −2 x 3 −2 x1 x 2 − 2ax1 x3 + 4 x 2 x3 să fie negativ definită.

3 11 6 2 2 1 2 1 2 b) V ( x ) = 1 y1 − 2 y2 + y3 − y 4 . Să se reducă la forma canonică următoarele funcţionale pătratice: 2 2 a ) V : R 3 → R. b) V : R 4 → R. 2 2 d ) V : R 3 → R. funcţională pozitiv definită. 0) t . g 3 = (2. funcţională pozitiv definită. V ( x ) = x 2 1 +2 x 2 +5 x 3 +2 x1 x 2 + 4 x 2 x3 . − 2. G = g1 = (1. 2 2 2 2 5 2 1 V ( x ) = − y1 − y 2 − y3 . 1. 2 2 c ) V : R 3 → R . y3 = x3 . şi să se stabilească natura acestora folosind metoda Jacobi. 9 5 2 2 1 2 V ( x ) = y1 + y 2 + y3 . să se precizeze natura funcţionalelor şi să se găsească baza în care este scrisă forma canonică: 2 2 a ) V : R 3 → R. funcţională negativ definită. baza este } 128 . V ( x ) = 3 x 2 1 +5 x 2 + x 3 +4 x1 x 2 + 2 x1 x3 . V ( x ) = −5 x 2 1 −2 x 2 −2 x 3 −2 x1 x 2 + 4 x1 x3 + 2 x 2 x3 . Să se reducă la forma canonică următoarele funcţionale pătratice prin metoda Gauss.5. V ( x ) = x 2 1 +4 x 2 + x 3 −4 x1 x 2 + 2 x1 x3 . 2 2 b ) V : R 3 → R. { 2 2 2 y1 + y2 + y3 . funcţională nedefinită. c) V : R 3 → R. 1) t . g 2 = (−1. 4 2 c) d) 6. e) V : R 4 → R. 0) t . V ( x ) = x 2 1 +2 x1 x 2 + 4 x3 x 4 . V ( x) = x1 x2 + 5 x1 x3 − 3 x2 x3 . 2 2 11 2 R: a ) V (x ) = 1 y1 + 3 y2 + y3 . R: a) V ( x ) = y1 = x1 + x 2 . unde y 2 = x2 + 2 x3 . d ) V : R 3 → R. V ( x) = 2 x1 x 2 + 7 x 2 x3 + 6 x1 x3 . V ( x ) = x 2 1 +5 x 2 +2 x 3 +2 x1 x 2 + 4 x 2 x3 . V ( x ) = x 2 1 +2 x1 x 2 − 2 x1 x3 + 4 x3 x 4 . 0.

0. 1. baza este G = g1 = (1. g 2 = (1. 1. g 3 = (3. + 4 y2 − 4 y3 y 2 = 1 x 2 + 1 x3 . 2 2 2 c) V ( x ) = y1 − y2 + 15 y3 . 0) t . y3 = x3 . 0) t . { 2 2 } 129 . g 3 = (3. − 5. 0) t . 2 2 1 1 y 2 = − x1 + x2 + 4 x3 . 1. unde y1 = 1 x1 + 1 x 2 + x3 . 1) t . g 2 = (−1. − 1) t . 1. 0) t .2 2 2 b) V ( x ) = y1 . baza este { 2 2 2 2 } G = g1 = (1. y3 = 1 x 2 − 1 x3 . unde y1 = x1 − 2 x 2 + x3 .

. bn ) . Să se determine toate soluţiile de bază ale sistemului de ecuaţii liniare: ⎧− x1 + 2 x 2 + 3 x3 + 4 x 4 = 4 . j =1.. PROBLEME REZOLVATE 1.CAPITOLUL 5 SISTEME DE ECUAŢII ŞI INECUAŢII LINIARE BREVIAR TEORETIC Considerăm sistemul de ecuaţii liniare Ax = b . Vectorul x = (x1 .. n ( R). x n ) se numeşte soluţie de bază a sistemului Ax = b dacă vectorii coloană ai matricei A corespunzători componentelor nenule ale soluţiei sunt liniar independenţi.... t Definiţia 2. x n ) . b ∈ M m..... unde t A ∈ M m. O soluţie de bază a sistemului Ax = b se numeşte nedegenerată dacă are exact m componente nenule şi degenerată dacă are mai puţin de m componente nenule.. x = (x1 . t Definiţia 1.m . A = (aij )i =1.1 ( R) . ⎨ ⎩ 2 x1 − 3 x 2 − 6 x3 − 6 x 4 = −5 Care dintre acestea sunt soluţii nedegenerate? 130 . n b = (b1 ..

B23 = {a 2 . B34 = {a3 . a 4 } . i = 1. R) formează o bază a acestui spaţiu dacă şi numai dacă determinantul ce are pe coloane componentele vectorilor este nenul. ⎜ 2 − 3 − 6 − 6⎟ ⎠ ⎝ Determinăm toate bazele ce se pot forma cu vectorii a i . B14 = {a1 .4 . 2 = 6 . sistemul are 4 soluţii de bază. 2 3 4⎞ ⎛ −1 A=⎜ ⎟. În baza acestui fapt. Se ştie că doi Numărul maxim de astfel de baze este C 4 vectori din spaţiul vectorial ( R 2 . pe care le vom determina aplicând metoda eliminării complete: Baza e1 e2 a1 e2 a1 a2 a1 a4 a3 Necunoscute principale a1 a2 x1 x2 x1 x4 x3 x4 a4 a3 a2 -1 2 1 0 1 0 1 0 -1/3 0 -1/3 0 2 -3 -2 1 0 1 0 1/2 0 1/2 0 1 a3 3 -6 -3 0 -3 0 -3 0 1 0 1 0 a4 b 4 -6 -4 2 0 2 0 1 0 1 0 2 4 -5 -4 3 2 3 2 3/2 -2/3 3/2 -2/3 3 x3 x2 131 .Rezolvare: Notăm cu A matricea sistemului şi cu a i . i = 1. obţinem toate bazele ce se pot forma cu vectorii a i . a 2 }.4 .4 : B12 = {a1 . vectorii formaţi din coloanele acesteia. a3 } . i = 1. Prin urmare. a 4 }.

Să se determine soluţia de bază a sistemului de inecuaţii pentru care f este maximă. Din următoarele iteraţii obţinem următoarele soluţii: )t . Rezolvare: Scriem sistemul de ecuaţii ataşat: ⎧ x1 + 2 x 2 + y1 = 8 ⎨ ⎩ 2 x1 − x 2 − y 2 = 4.0.3.0.3. nedegenerată. x B23 = (0. 132 . care este de asemenea o soluţie nedegenerată. 3 2 t ) este soluţie de bază. x B14 = (2.În a treia iteraţie. care se mai poate scrie: x B12 = (2. x 2 = 3.0. y 2 ≥ 0 Matricea sistemului este: 2 1 0 ⎞ ⎛ 1 ⎟ .0 t 2.0 ) . din coloana “ b ” putem citi soluţia de bază corespunzătoare bazei B12 : x1 = 2.− 2 . Se observă că aceasta are exact t două componente nenule. deci este o soluţie nedegenerată. y1 . ⎨ ⎩ 2 x1 − x 2 ≥ 4 a ) Să se determine toate soluţiile de bază ale sistemului de ecuaţii ataşat şi soluţiile corespunzătoare ale sistemului de inecuaţii. 3 ) este soluţie de bază. f ( x) = 3 x1 + 4 x2 .0. x3 = 0. b) Fie funcţia f : R 2 → R.− 2 3 .4 . x 4 = 0 . Fie sistemul: ⎧ x1 + 2 x 2 ≤ 8 . nedegenerată. 3 2 x B34 = (0. coloanele acesteia determină vectorii A=⎜ ⎜ 2 −1 0 −1 ⎟ ⎠ ⎝ ai . i = 1.

B23 = {a 2 .16. a 2 }. Bazele care se pot forma cu vectorii ai . Baza e1 e2 a1 e2 a1 a4 a3 a4 a3 a2 a3 a1 a2 a1 a2 a4 Necunoscute principale x1 x4 x3 x4 x3 x2 a1 1 2 1 0 1 0 1 -2 5 -2 0 1 0 1 -1/3 5/3 a2 2 -1 2 -5 2 5 2 1 0 1 5/2 -1/2 1 0 1 0 a3 1 0 1 -2 1 2 1 0 1 0 1 0 2/5 1/5 1/3 1/3 a4 0 -1 0 -1 0 1 0 1 -2 1 1/2 -1/2 1/5 3/5 0 1 b 8 4 8 -12 8 12 8 -4 16 -4 6 2 12/5 16/5 4/3 16/3 x3 x1 x2 x1 x2 x4 a) Soluţiile de bază ale sistemului de ecuaţii ataşat sunt: t x B12 = 16 . 5 5 ( ) xB23 = (0.16 / 3)t . 133 . xB13 = (2. B13 = {a1 .4 / 3.8.12 )t .0. deoarece y 2 = −4 < 0 . a 4 }. 0.0. B14 = {a1 .0 )t xB14 = (8. a3 } .6.−4 )t nu convine. a 4 }.4 sunt: B12 = {a1 . a 4 }.0. 0 . a3 }.0 )t xB24 = (0.−4. B24 = {a 2 . Observaţie.0.2 Sistemul admite cel mult C 4 = 6 soluţii de bază. B34 = {a3 .0. xB34 = (0. 12 . i = 1.

PROBLEME PROPUSE 1. Să se determine toate soluţiile de bază ale sistemelor de ecuaţii liniare: ⎧3 x1 + x2 + 3 x3 − 2 x4 = −7 a) ⎨ .−4)t x B24 = 0.0 ) = 6 f (8.0 )t . 5 5 ( ) xB23 = (0. 4 = 16 f (0. 12 = 96 f (2. b) Calculăm valoarea functiei pentru fiecare solutie de bază şi obţinem: f 16 .0) = 0 .0)t .0 ) = 24 f (0. ⎩ 4 x1 − 3 x 2 − 6 x3 + 5 x 4 = 3 ⎧ 6 x1 + x 2 − 4 x3 − 2 x 4 + 2 x5 = 11 c) ⎨ .−4 ) = −16 (5 5 ) ( 3) 5 f 0. 12 . Rezultă că soluţia de bază pentru care se realizează maximul 3 funcţiei f este xB14 = (8.0)t .Soluţiile de bază ale sistemului de inecuaţii sunt: t x B12 = 16 . 4 3 ( )t xB 34 = (0. ⎩− 3 x1 − 5 x 2 + 2 x3 + 6 x 4 − x5 = − 4 134 . xB13 = (2.0)t . xB14 = (8. ⎩4 x1 − 3 x2 − x3 + 6 x 4 = 8 ⎧− 2 x1 + x2 + 3 x3 − 2 x4 = 12 b) ⎨ .

Fie funcţia f : R 2 → R. x xB12 = 7 B13 = (2. 0. x B34 = 0. − 52 . ( t − 13 . ( )t 135 . 0. f este 7 minimă pentru soluţia xB34 .−3.− 18 . 2 )t . − 17 . 1)t .Care dintre acestea sunt soluţii nedegenerate? R: a ) x B12 = (− 1. 0. f ( x) = 6 x1 − x 2 . x B 23 = 0. 17 8 16 ) .− 18 . 0 . 0 . 7 ( )t x B24 = (0. 15 15 x B14 = (− 1. 4 )t . 9. x R: a) xB12 = 7 B13 = (2. 0. 0. 15.0 ) . 0. ⎩ 2 x1 − x 2 ≤ 4 ⎧ − x + 4 x 2 ≥ −6 b) ⎨ 1 ⎩ 2 x1 − 3 x2 ≤ 4 ⎧ 6 x + x2 ≥ 7 c) ⎨ 1 ⎩ 3 x1 + 5 x2 ≥ 8 ⎧ 4 x − 3 x2 ≤ 1 d) ⎨ 1 ⎩ 7 x1 − x 2 ≥ −3 Să se determine toate soluţiile de bază ale sistemului de ecuaţii ataşat şi soluţiile corespunzătoare ale sistemului de inecuaţii. x B13 = 17 . x B34 = (0. 0 . Să se determine soluţia de bază a sistemului de inecuaţii pentru care f este minimă. Se consideră sistemele de inecuaţii: ⎧ 3 x − 5 x 2 ≤ 15 a) ⎨ 1 .−3) . toate aceste soluţii sunt nedegenerate. 0 )t . 0. − 13 . 0. 0 ) . t 5 . ( ( 8 8 )t )t 2. t t t 5 . 0 ) . − 4. 0. xB34 = (0. xB24 = (0.

Notăm mulţimea soluţiilor posibile cu (*) . x 2 ∈ C şi λ ∈ (0. Definiţia 3. Un punct v ∈ C se numeşte vârf al mulţimii C dacă nu există nici o pereche de vectori x1 . n (R ). n (R ). { } orice soluţie posibilă x ∈ R n a problemei (*) care îndeplineşte următoarele condiţii: 1) are cel mult m componente srtict pozitive. x ≥ 0 . c ∈ M 1. Se numeşte soluţie posibilă de bază a problemei (*) . c ∈ M 1. X p= x ∈ R n / Ax = b.CAPITOLUL 6 OPTIMIZĂRI LINIARE BREVIAR TEORETIC Considerăm problema de programare liniară scrisă sub forma standard: [opt ] f = cx (*) A ∈ M m.1 (R ) . Se numeşte soluţie posibilă (admisibilă) a problemei orice vector x ∈ R n care satisface restricţiile problemei şi condiţiile de semn. n (R ). x ∈ M n. ⎨ ⎩ x≥0 unde Definiţia 1. iar celelalte sunt egale cu zero. Fie C ⊂ R n o mulţime convexă.1) astfel încât v = λx1 + (1 − λ )x 2 . 136 . Definiţia 2. 2) coloanele matricei A corespunzătoare componentelor strict pozitive sunt vectori liniar independenţi. b ∈ M m. ⎧ Ax = b .1 (R ).

k = 1. Orice soluţie posibilă de bază a problemei (*) este vârf al mulţimii soluţiilor posibile şi reciproc. Soluţia optimă a problemei de programare liniară (*) se află printre vârfurile mulţimii soluţiilor posibile X p ale problemei. p . x∈ X p ( ) Notăm mulţimea soluţiilor optime cu X o .Teorema 1. 2) optim multiplu. Definiţia 4. dacă X o conţine un singur element. adică f x o = opt f ( x ) . Se numeşte soluţie optimă a problemei (*) . Observaţia 1. Spunem că o problemă de programare liniară admite: 1) optim unic. Teorema 2. Observaţia 2. Vom prezenta în continuare metode de soluţionare a problemelor de programare liniară. 137 . dacă X o conţine cel puţin două elemente. Dacă problema (*) are p soluţii optime de bază: x ok . orice soluţie posibilă x o ∈ R n a problemei (*) care satisface şi condiţia de optim. p k =1 atunci soluţia p k =1 optimă generală are forma: x 0 = ∑ λk x ok . ∑ λk = 1 . λk ≥ 0.

1. care este paralelă cu Ox1 şi taie Ox2 în punctul (0. PROBLEME REZOLVATE 1. b) Să se determine mulţimea soluţiilor posibile de bază ale problemei.6. Rezolvare: a ) Reprezentăm grafic mulţimea soluţiilor posibile X p . x 2 ≥ 0 a) Să se determine mulţimea soluţiilor posibile ale problemei. d 2 : x1 − x 2 = 2 . adică mulţimea punctelor planului ale căror coordonate verifică restricţiile problemei. care intersectează axele în punctele (0. 6 ) şi (6.1) . − 2 ) şi (2. c) Să se determine mulţimea soluţiilor optime ale problemei. • Scriem ecuaţiile ataşate celor trei inecuaţii şi reprezentăm grafic dreptele care le corespund acestora în plan: d1 : x1 + x 2 = 6 . Se consideră următoarea problemă de programare liniară: [max] f = 4 x1 + 7 x 2 ⎧ x1 + x 2 ≤ 6 ⎪x − x ≤ 2 ⎪ 1 2 ⎨ x ≥ 1 ⎪ 2 ⎪ ⎩ x1 .0 ) . d 3 : x 2 = 1 . 138 . REZOLVAREA GRAFICĂ A UNEI PROBLEME DE PROGRAMARE LINIARĂ Această metodă este comod de aplicat în cazul problemelor de programare liniară cu două variabile. care intersectează axele în punctele (0. • Determinăm mulţimea punctelor din plan ale căror coordonate verifică restricţiile problemei. 0 ) .

1) .1) . A = d 3 ∩ Ox2 ⇒ A(0. Fie S1 semiplanul determinat de inecuaţia x1 + x 2 ≤ 6 . deci S1 conţine originea.Se ştie că mulţimea punctelor planului ale căror coordonate verifică o inecuaţie reprezintă un semiplan. 0) verifică inecuaţia. Procedând analog în cazul celorlalte inecuaţii şi intersectând semiplanele obţinute ( S 2 : x1 − x 2 ≤ 2 . S 3 : x 2 ≥ 1 . 139 . S 4 : x1 ≥ 0 . punctul (0. B = d 2 ∩ d 3 . găsim: B(3. S 5 : x 2 ≥ 0 ). găsim: x2 S4 D S2 C (d3) A O S1 (d2) (d1) B S5 S3 x1 Mulţimea soluţiilor posibile ale problemei este reprezentată de interiorul şi frontiera patrulaterului ABCD : X p = [ABCD] . rezolvând sistemul ⎧ x1 − x 2 = 2 ⎨ ⎩ x2 = 1 format din ecuaţiile celor două drepte.

1) = 7 . x2 = 6 . valoarea maximă). 6 )} . 2 ) şi (3. 6 ) . D} . 0 ) . C . rezultă că: vârfurile patrulaterului ABCD . care taie axele în punctele 0. 2 ) . 0 ) . Avem că f ( A) = f (0. intersectând semiplanele S1 : −2 x1 + 5 x 2 ≥ 2 . c) Mulţimea X ob a soluţiilor optime de bază este formată din acele elemente ale mulţimii X pb (vârfuri ale mulţimii soluţiilor posibile) în care funcţia obiectiv îşi atinge valoarea optimă (în acest caz. Deoarece mulţimea X p este mărginită.1) = 19 . D = d1 ∩ Ox 2 ⇒ D(0. b) Mulţimea X pb a soluţiilor posibile de bază este formată din 2. deci X ob = {D} = {(0. 6 ) = 42 . 6 )} . Mulţimea X o a soluţiilor optime este X o = {D} = {(0. ( 5) 140 . X pb = {A.Analog. f (C ) = f (4. valoarea optimă a funcţiei obiectiv este max f = 42 . C = d1 ∩ d 2 = C (4. Determinăm mulţimea soluţiilor posibile ale problemei. • Determinăm punctele din plan ale căror coordonate verifică inecuaţiile sistemului. S 4 : x 2 ≥ 0 . adică x1 = 0. f (D ) = f (0. S 2 : 2 x1 + 3 x 2 ≤ 6 . S 3 : x1 ≥ 0 . B. Obţinem: d 2 : 2 x1 + 3 x 2 = 6 care taie axele în punctele (0. f (B ) = f (3. 2) = 30 . x ≥ 0 ⎩ 1 2 Rezolvare: I. • Scriem ecuaţiile ataşate celor trei inecuaţii şi reprezentăm grafic dreptele care le corespund acestora în plan: d1 : −2 x1 + 5 x 2 = 2 . Să se rezolve următoarea problemă de programare liniară: [max] f = 2 x1 + 3x 2 ⎧− 2 x1 + 5 x 2 ≥ 2 ⎪ ⎨ 2 x1 + 3 x 2 ≤ 6 ⎪x . 2 şi (− 1.

2 )t + (1 − λ ) 3 .x2 S3 S2 B C A S1 (d1) O S4 x1 (d2) Mulţimea X p a soluţiilor posibile ale problemei este reprezentată de interiorul şi frontiera triunghiului ABC : X p = [ ABC ] .1 . 2 ) şi 3 . λ ∈ [0. Avem că f ( A) = f 0.1] .1 .1 . 2 = 6 . adică segmentul [BC ] . (2 ) 141 . 2 ) şi C 3 . B(0. II. ( 5) (3 . Calculăm valoarea funcţiei obiectiv în vârfurile mulţimii X p . f (B ) = f (0. 2 ) = 6 . f (C ) = f 5 ( 5) (2 ) Observăm că funcţia f atinge valoarea maximă în punctele (0. 2 (2 ) Valoarea optimă a funcţiei obiectiv este max f = 6 .1) = 6 . Conform observaţiei 1 din breviarul teoretic. unde A 0. 2 . rezultă că soluţia optimă a problemei este: t X o = λ (0.

care taie axele în punctele (0. S 3 : x1 ≥ 0 . 0 ) . 1 ( 2 ) şi (1. care taie axele în punctele 0. prin urmare problema de programare liniară nu are soluţie. S 2 : x1 + 2 x 2 ≤ 1 .1) şi (− 1. Să se rezolve următoarea problemă de programare liniară: [min] f = 9 x1 + 5 x 2 ⎧− x1 + x 2 ≥ 1 ⎪ ⎨ x1 + 2 x 2 ≤ 1 ⎪x . 0) . x ≥ 0 ⎩ 1 2 Rezolvare: Determinăm mulţimea soluţiilor posibile ale problemei. Dreptele ce determină semiplanele ataşate celor două inecuaţii sunt: d1 : − x1 + x 2 = 1 .3. S 4 : x 2 ≥ 0 . d 2 : x1 + 2 x 2 = 1 . x2 S3 (d1) S2 S4 O (d2) S1 x1 Obţinem că mulţimea soluţiilor posibile ale problemei este vidă: X p = ∅ . 142 . Intersectăm semiplanele S1 : − x1 + x 2 ≥ 1 .

4. Dreptele ce determină semiplanele ataşate celor două inecuaţii sunt: d1 : x1 − 3 x 2 = 3 . 0 ) . 143 . Să se rezolve următoarea problemă de programare liniară: [max] f = 3 x1 + 5 x 2 ⎧ x1 . 2 ) şi (− 1. − 1) şi (3. care taie axele în punctele (0. x ≥ 0 ⎩ 1 2 Rezolvare: Determinăm mulţimea soluţiilor posibile ale problemei. rezultă că problema are optim infinit (max f = +∞ ) .3 x 2 ≥ 3 ⎪ ⎨− 2 x1 + x 2 ≤ 2 ⎪x . Mulţimea X p a soluţiilor posibile ale problemei este reprezentată de suprafaţa haşurată. d 2 : − 2 x1 + x 2 = 2 care taie axele în punctele (0. 0 ) . x2 S3 S2 S4 O (d1) S1 x1 (d2) Deoarece mulţimea X p este nemărginită şi problema este de maxim.

4 b) Scriem matricea sistemului ( A ) . pentru a verifica dacă problema are soluţie iniţială de bază (această condiţie este îndeplinită dacă A conţine matricea unitate). baza iniţială este B = {a3 .2. a) Aducem problema la forma standard: [max] f = 5 x1 + 3x2 + 0 x3 + 0 x4 ⎧2 x1 + x2 + x3 = 8 ⎪ ⎨ x1 + 2 x2 + x4 = 7 ⎪ ⎩ xi ≥ 0. a1 a 2 ⎛2 1 A=⎜ ⎜1 2 ⎝ a3 a 4 1 0 ⎞ . Algoritmul simplex primal Pasul I. ALGORITMUL SIMPLEX PRIMAL 6.6. x ≥ 0 ⎩ 1 2 Rezolvare: A. PROBLEME DE PROGRAMARE LINIARĂ CARE ADMIT SOLUŢIE INIŢIALĂ DE BAZĂ PROBLEME REZOLVATE Să se rezolve prin două metode problema de programare liniară: [max ] f = 5 x1 + 3 x2 ⎧2 x1 + x2 ≤ 8 ⎪ ⎨ x1 + 2 x2 ≤ 7 ⎪x .2. i = 1.1. a 4 } . ⎟ 0 1⎟ ⎠ 144 .

Verificăm criteriile: • Criteriul de optim finit: ∆ j ≤ 0. f0 = ⎜ ⎜ 0⎟ ⎟⋅⎜ ⎜ ⎟ ⎟ = 0 ⋅8 + 0 ⋅ 7 = 0 ⎝ ⎠ ⎝7⎠ şi coloana CB. pentru că ∆1 = 5 > 0 şi ∆ 2 = 3 > 0 .) Pasul III. Alcătuim tabelul simplex: B ← a3 CB XB 5 a1 3 a2 0 a3 0 a4 Θ a4 0 0 fj 8 7 0 ∆j 2↓ 1 0 5 1 2 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 8:2 7:1 • f j se obţine calculând produsul scalar dintre fiecare coloană ⎛ 0⎞ ⎛8 ⎞ . Schimbăm baza: • Criteriul de intrare în bază: intră în bază vectorul a k corespunzător diferenţei maxime ∆ j > 0 . ( C j reprezintă prima linie din tabel şi este formată din coeficienţii funcţiei obiectiv. pentru probleme de maxim. Pasul IV.Pasul II. pentru că: ∆1 . 145 . Acest criteriu nu se verifică. f1 = ⎜ ⎟ = 0 ⋅ 2 + 0 ⋅1 = 0 ⎜ ⎟ ⎟⋅⎜ ⎜ 0⎟ ⎝ ⎠ ⎝1 ⎠ • ∆ j se calculează astfel: ∆ j = C j − f j . a 2 conţin cel puţin câte o valoare strict pozitivă. ∀j = 1. primele două elemente din linia f j s-au determinat astfel: ⎛ 0⎞ ⎛ 2⎞ . ∆ j = f j − C j . de exemplu. dar coloanele a1 . • Criteriul de optim infinit: ∃ k ∈ 1. ∆ 2 > 0 . pentru probleme de minim. Acest criteriu nu se verifică .5 .5 astfel încât ∆ k > 0 şi toate elementele coloanei a k sunt ≤ 0 .

ƒ Calculăm noile valori f j şi ∆ j . 7 = 4 .În cazul nostru. deci iese din bază vectorul a3 . max{5. ƒ Completăm coloanele B şi CB ƒ Restul elementelor se determină cu metoda Gauss-Jordan. Soluţia optimă a problemei se citeşte din coloana XB : x1 = 3 . deci intră în bază vectorul a1 . θ l = min 8 . x 4 = 0 . x 2 = 2 . observăm că se verifică criteriul de optim finit ( ∆ j ≤ 0. Coloana θ k se determină făcând raportul între elementele coloanei X şi elementele strict pozitive ale coloanei vectorului care intră în bază.5 ). 146 . B a1 a2 CB XB 5 a1 3 a2 0 a3 0 a4 θ 5 3 fj 3 2 21 ∆j 1 0 5 0 0 1 3 0 2/3 -1/3 7/3 -7/3 -1/3 2/3 1/3 -1/3 În acest caz. 3} = 5 . iar valoarea maximă a funcţiei este f max = 21. x3 = 0 . ∀j = 1. În cazul acesta. Trecem la o nouă iteraţie: ƒ Stabilim pivotul. • Criteriul de ieşire din bază: iese din bază vectorul al corespunzător raportului θ k minim (θ k > 0 ). B ← a1 CB XB 5 a1 3 a2 0 a3 0 a4 θ 8 2 a4 5 0 fj 4 3 20 ∆j 1 0 5 0 1/2 ↓ 3/2 5/2 1/2 1/2 -1/2 5/2 -5/2 0 1 0 0 Algoritmul se repetă până când se verifică unul din criteriile de optim. B {2 1} Pasul V. care se găseşte la intersecţia liniei vectorului care iese ( al ) cu coloana vectorului care intră în bază ( a k ).

intersectând semiplanele S1 : x1 + 2 x2 ≤ 8 . 2)t . f 0. B(3. 7 = 2 ( 2) ( ) 21 . A 0. 0) . 8) şi (4. d 2 : x1 + 2 x 2 = 7 . 7 şi (7. S 3 : x1 ≥ 0 . 147 .B. Avem că: f (0. care taie axele în punctele 0. f max = 21. 2) = 21 şi f (4. Metoda grafică Dreptele ce determină semiplanele ataşate restricţiilor sunt: d1 : 2 x1 + x 2 = 8 . Acestea sunt: O (0. ( 2) Determinăm mulţimea soluţiilor posibile ale problemei. 7 . 0) . S 2 : 2 x1 + x2 ≤ 7 . optimul funcţiei obiectiv se realizează într-unul din vârfurile poligonului soluţiilor posibile. 0) . S 4 : x 2 ≥ 0 . 2 f (3. 2) şi C (4. Deoarece X p este mărginită. soluţia optimă a problemei este: X O = (3. 0) = 20 . care taie axele în punctele (0. Prin urmare. Obţinem: x2 S3 S2 C B S4 O A S1 (d1) (d2) x1 Mulţimea X p a soluţiilor posibile ale problemei este reprezentată de interiorul şi frontiera patrulaterului OABC . 0) = 0 . 0) .

lipseşte vectorul e 2 = ⎜ ⎜1 ⎟ ⎟ din matricea A şi A=⎜ ⎝ ⎠ ⎜ 1 1 0 −1 ⎟ ⎟ ⎝ ⎠ din această cauză la restricţia a doua vom adăuga o variabilă artificială y . METODA BAZEI ARTIFICIALE PROBLEME REZOLVATE Să se rezolve problema de programare liniară: [max] f = 5 x1 + 2 x2 ⎧2 x1 + 3x2 ≤ 6 ⎪ ⎨ x1 + x2 ≥ 1 ⎪x . 148 .6. i = 1.2. x ≥ 0 ⎩ 1 2 Rezolvare: • Se aduce problema la forma standard: [max ] f = 5 x1 + 2 x2 + 0 x3 + 0 x4 ⎧2 x1 + 3 x2 + x3 = 6 ⎪ ⎨ x1 + 2 x2 − x4 = 1 ⎪ ⎩ xi ≥ 0.2. a1 a 2 a3 a 4 ⎛0⎞ ⎛ 2 3 1 0 ⎞ . pentru a verifica dacă problema are soluţie iniţială de bază (această condiţie este îndeplinită dacă A conţine matricea unitate).4 • Se scrie matricea sistemului( A ) . REZOLVAREA PROBLEMELOR DE PROGRAMARE LINIARĂ CARE NU ADMIT SOLUŢIE INIŢIALĂ DE BAZĂ.

0. y = 0 . Rezultatele obţinute în ultima iteraţie sunt: x1 = 6 . atunci problema nu are soluţie. atunci decizia este optim finit.Observaţie. rezultă că problema are soluţie optimă: X o = (6. x 2 = 0 . • După ce algoritmul simplex a luat sfârşit. Variabilele artificiale apar în funcţia obiectiv cu coeficientul + M la problemele de minim şi − M la cele de maxim. x 4 = 2 . x3 = 0 . Cum variabila artificială este y = 0 .4 Rezolvăm această problemă: 5 CB XB B a1 a3 ← a5 2 a2 0 a3 0 a4 -M a5 θ 3 1 0 -M fj 6 1 -M ∆j ← a3 a1 0 5 fj 4 1 5 ∆j a4 a1 0 5 fj 2 6 30 ∆j 2↓ 3 1 1 -M -M 5+M 2+M 0 1 1 1 5 5 0 -3 0 1/2 1 3/2 5 15/2 0 -11/2 1 0 0 0 1 0 0 0 1/2 1/2 5/2 -5/2 0 -1 M -M 2↓ -1 -5 5 1 0 0 0 0 1 -M 0 -2 1 5 -M-5 -1 0 0 -M 2 - Discuţie: • După ce algoritmul simplex a luat sfârşit. dacă toate variabilele artificiale sunt egale cu 0. 149 . i = 1. iar soluţia problemei se citeşte din coloana XB.2) t şi f max = 30 . Rezultă forma standard de lucru a problemei: [max ] f = 5 x1 + 2 x2 + 0 x3 + 0 x4 − My ⎧2 x1 + 3 x2 + x3 = 6 ⎪ ⎨ x1 + 2 x2 − x4 + y = 1 ⎪ ⎩ xi ≥ 0. dacă unei variabile artificiale îi corespunde în coloana X B o valoare nenulă. unde M → ∞ .0.

6.1]. b) Dacă ∃∆ k = 0 şi vectorul ak nu se află în baza optimă. i = 1. PROBLEME REZOLVATE Să se rezolve problema de programare liniară: [max] f = 8 x1 + 5 x2 + 2 x3 ⎧ x1 + x2 + x3 ≥ 12 ⎪ 3 x + 2 x + x = 30 2 3 ⎪ 1 ⎨2 x + x + x ≤ 22 3 ⎪ 1 2 ⎪ x ≥ 0. a) Dacă toate valorile ∆ j = 0 din ultima linie a tabelului simplex corespund unor vectori din baza optimă (ultima bază). i = 1. atunci problema are soluţie unică. se introduce în bază vectorul ak .3 ⎩ i Rezolvare: Forma standard a problemei este: [max ] f = 8 x1 + 5 x2 + 2 x3 + 0 x4 + 0 x 5 ⎧ x1 + x2 + x3 − x4 = 12 ⎪ 3 x + 2 x + x = 30 2 3 ⎪ 1 ⎨2 x + x + x + x = 22 2 3 5 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0. CAZURI SPECIALE ÎN REZOLVAREA PROBLEMELOR DE PROGRAMARE LINIARĂ I. λ ∈ [0. opt 1 2 Soluţia optimă generală este: X = λX + (1 − λ ) X . Pentru găsirea unei alte soluţii. ⎜2 1 1 0 1⎟ ⎝ ⎠ 150 .2.5 ⎩ i ⎛ 1 1 1 −1 0 ⎞ ⎜ ⎟ A = ⎜ 3 2 1 0 0 ⎟. atunci problema admite optim multiplu.3. Probleme cu optim multiplu Discuţie.

la prima şi la a ⎜ 0⎟ ⎜0⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ doua restricţie vom adăuga variabilele artificiale y1 şi y 2 .5 ⎩ i Tabelul simplex: B a6 ← a7 a5 CB XB 8 a1 5 a2 2 a3 0 a4 0 a5 -M a6 -M a7 θ 12 10 11 -M -M 0 fj 12 30 22 -42M ∆j 1↓ 3 2 -4M 1 2 1 -3M 1 1 1 -2M 2+2M -1 0 0 M -M 0 0 1 0 0 1 0 0 -M 0 0 1 0 -M 0 8+4M 5+3M ← a6 a1 a5 -M 8 0 fj 2 10 2 80-2M ∆j 0 1 0 8 0 1/3 2/3 -1/3 16 − M 3 M −1 3 2/3 ↓ -1 1/3 0 1/3 0 8 − 2M 3 2M − 2 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -M -1/3 1/3 -1/3 8+ M 3 − 8 − 4M 3 3 30 6 M -M ← a3 a1 a5 2 8 0 fj 3 9 1 78 ∆j 0 1 0 8 0 1/2 ↓ 1/2 -1/2 5 0* 1 0 0 2 0 -3/2 1/2 1/2 1 -1 0 3/2 -1/2 0 -1/2 1/2 1 -1/2 -1/2 0 -1 3 0 -M+1 -M-3 6 18 - 151 . i = 1. Rezultă forma standard de lucru: [max ] f = 8 x1 + 5 x2 + 2 x3 + 0 x4 + 0 x − My1 − My2 5 ⎧ x1 + x2 + x3 − x4 + y1 = 12 ⎪ ⎪ 3 x1 + 2 x2 + x3 + y2 = 30 ⎨2 x + x + x + x = 22 3 5 ⎪ 1 2 ⎪ x ≥ 0.⎛ 0⎞ ⎛ 1⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ Deoarece lipsesc vectorii e1 = ⎜ 0 ⎟ şi e2 = ⎜1 ⎟ .

0)t .0. de unde rezultă că problema are optim multiplu.6 − 6λ .3λ . introducem în bază vectorul a1 şi din următoarea iteraţie va rezulta X 2 = (6.Din ultima iteraţie citim soluţia optimă X 1 = (9. Probleme care nu admit soluţie PROBLEME REZOLVATE Să se rezolve problema de programare liniară: [min ] f = 7 x1 + 4 x2 ⎧− x1 + x2 ≥ 1 ⎪ ⎨ x1 + 2 x2 ≤ 1 ⎪x .4 − 4λ .0. x ≥ 0 ⎩ 1 2 152 . fj 78 ∆j a2 a1 a5 5 8 0 fj 6 6 4 78 ∆j 8 0 0 1 0 8 0 5 0* 1 0 0 5 0 2 0 2 -1 1 2 0 1 -1 -3 2 -1 1 -1 0 0 0 0 1 0 0 -1 3 -M+1 -M-3 3 -1 -2 1 1 -1 -1 3 -M-1 -M-3 Soluţia optimă a problemei: X opt = λX 1 + (1 − λ ) X 2 .1]. opt t adică X = (6 + 3λ . λ ∈ [0. dar vectorul a1 nu se află în baza optimă.1)t . λ ∈ [0. λ ) .0.4. II.3.1].6. În linia ∆ j avem ∆ 1 = 0 . Pentru găsirea unei alte soluţii.

5 . III. rezultă că problema nu are soluţie. Rezultatele din ultima iteraţie sunt: x1 = 0. i = 1. x3 = 0. Probleme cu optim infinit PROBLEME REZOLVATE [max ] f = 3 x1 + 5 x2 ⎧ x1 − 3 x2 ≥ 3 ⎪ ⎨.Rezolvare: Forma standard de lucru a problemei este: [min ] f = 7 x1 + 4 x2 + 0 x3 + 0 x4 + My ⎧− x1 + x2 − x3 + y = 1 ⎪ ⎨ x1 + 2 x2 + x4 = 1 ⎪ ⎩ xi ≥ 0. y = 1 / 2. Deoarece variabilei artificiale y îi corespunde o valoare nenulă.4 B a3 ← a4 CB XB 7 a1 4 a2 0 a3 0 a4 M a5 θ 1/1 1/2 M 0 fj 1 1 M ∆j -1 1 -M -M-7 1↓ 2 M M-4 -1 0 -M -M 0 1 0 0 1 0 M 0 a1 a4 M 4 fj 1/2 1/2 M/3+2 ∆j -3/2 1/2 2-3M/2 -5-3M/2 0 1 4 0 -1 0 -M -M -1/2 1/2 2-M/2 2-M/2 1 0 M 0 ∆ j ≤ 0. deci algoritmul a luat sfârşit. x ≥ 0 ⎩ 1 2 153 . x4 = 0.2 x1 + x2 ≤ 2 ⎪x . ∀ j = 1. x2 = 1 / 2.

4 B a5 a4 CB XB 3 a1 5 a2 0 a3 0 a4 -M a5 θ 3 - -M 0 fj 3 2 -3M ∆j a1 a4 3 0 fj 3 8 9 ∆j 1 -2 -M 3+M 1 0 3 0 -3 1 3M 5-3M -3 -5 -9 14 -1 0 -M -M -1 -2 -3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 -M 0 1 2 3 -M-3 - Se observă că se verifică criteriul de optim infinit (coloana a 2 ). În acest caz.Rezolvare: Forma standard de lucru a problemei este: [max ] f = 3x1 + 5 x2 + 0 x3 + 0 x4 − My ⎧ x1 − 3 x2 − x3 + y = 3 ⎪ ⎨.2 x1 + x2 + x4 = 2 ⎪ ⎩ xi ≥ 0. 154 . i = 1. problema are optim infinit (max f = +∞ ) .

2 4. = 7 x1 + 8 x 2 ⎧2 x1 + x 2 ≤ 5 ⎪ ⎨ x1 + 2 x 2 ≤ 4 ⎪x . 2 2 6. f max = 13 .x ≥0 ⎩ 1 2 [min ] f = 5 x1 + 2 x2 ⎧2 x1 + 3 x2 ≤ 6 ⎪ ⎨ x1 + x2 ≥ 1 ⎪x . 2.x ≥0 ⎩ 1 2 [max ] f = 4 x1 + 6 x 2 ⎧ 2 x1 + 3 x 2 ≤ 6 ⎪ ⎨. f max = 13 . x 2 = 1. R: x1 = 0. x ≥0 ⎩ 1 2 [max] f = 2 x1 + 3x 2 ⎧− 2 x1 + 5 x 2 ≥ 2 ⎪ ⎨ 2 x1 + 3 x 2 ≤ 6 ⎪x . x 2 = 3 . x2 = 1. x 2 = 1. 5. 3. 155 . R: x1 = 0.x ≥0 ⎩ 1 2 R: x1 = 2. f min = 2 .2 x1 + 6 x 2 ≥ 3 ⎪x . R: x1 = 1. f min = 7 .x ≥0 ⎩ 1 2 [max] f = 3x1 + 7 x 2 ⎧− 2 x1 + 3 x 2 ≥ 6 ⎪ ⎨ x1 − 2 x 2 ≤ 4 ⎪x .PROBLEME PROPUSE Să se rezolve prin două metode următoarele probleme de programare liniară şi să se compare rezultatele: [max] f 1. f max = 22 . x 2 = 3 . R: x1 = 1. R: Problema are optim infinit.x ≥0 ⎩ 1 2 [min ] f = 6 x1 + 7 x 2 ⎧− x1 + x 2 ≥ 1 ⎪ ⎨ x1 − 2 x 2 ≤ 1 ⎪x .

x2 = 1. R: x1 = 2. x 2 ≥ 0 R: x1 = 0. R: x1 = 4. x 2 = 0. f max = 28 ..[min] f = 3 x1 + 4 x2 7. [max] f = 3 x1 + 5 x 2 9. f min = 9 dacă problema este de minim. x2 = 4. ⎧ 4 x1 − 7 x 2 ≥ 28 ⎪ ⎨− 5 x1 + 2 x 2 ≥ 10 ⎪x . [max] f = 2 x1 + 5 x 2 ⎧2 x1 + x 2 ≤ 5 ⎪ ⎨ x1 + 4 x 2 ≤ 6 ⎪x . x ≥ 0 ⎩ 1 2 R: Problema nu are soluţie. x ≥ 0 ⎩ 1 2 [opt ] f = 3 x1 + 5 x 2 ⎧− x1 + 2 x 2 ≤ 8 ⎪ 2 x + 3x ≥ 6 ⎪ 1 2 ⎨ x x 3 + 2 ≤ 18 ⎪ 1 ⎪ ⎩ x1 . f max = 15 . f max = 9 . x ≥ 0 ⎩ 1 2 [max] f = 3 x1 + 4 x2 ⎧ 2 x1 + x2 ≤ 12 ⎪ ⎨− x1 + 2 x2 ≤ 4 ⎪x . 8. x2 = 3. x 2 = 6. 156 . ⎧3 x1 + 2 x 2 ≤ 6 ⎪ ⎨2 x1 + x 2 ≤ 6 ⎪x . 10. f max = 42 dacă problema este de maxim. x1 = 3. x ≥ 0 ⎩ 1 2 11. R: x1 = 4.

f max = 11 2 2 2 [max] f = 5 x1 + 2 x2 + 8 x3 ⎧ x1 + x2 + x3 ≥ 18 ⎪ ⎪2 x1 + x 2 + 3 x3 = 45 ⎨ x + x + 2 x ≤ 33 2 3 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0. x3 = 0. [min] f = x1 − 2 x 2 + 3 x3 + 2 x 4 ⎧3 x1 + x 2 + x 4 = 2 15. x ≥ 0 ⎩ 1 2 R: x1 = 9 . x 2 = 0. i = 1. i = 1. x 4 = 0.5 ⎩ i R: x1 = 1 . ⎧3 x1 + x3 + x4 ≤ 4 ⎪ ⎪2 x1 + x 2 − x3 + x4 = 1 ⎨ ⎪ x1 + 2 x3 + 2 x 4 + x5 = 2 ⎪ x ≥ 0. f max = 33 . x5 = 3 . x 2 = 9 λ . i = 1. 1] . x3 = 9 + 9 λ . 2 2 2 Să se rezolve următoarele probleme de programare liniară folosind algoritmul simplex primal: [max] f = 2 x1 − x 2 + 3 x3 + 2 x 4 + 3 x5 13.3 ⎩ i 14.[max] f = 2 x1 + 3 x 2 12. x2 = 5 . x2 = 1 .4 ⎩ i R: x1 = 1 . λ ∈ [0. x3 = 2. f max = 117 2 2 157 . ⎪x + x + x + 2x = 3 2 3 4 ⎪ 1 ⎨ + + ≤ x x x 1 2 4 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0. x 4 = 0. ⎧5 x1 + 3 x 2 ≤ 30 ⎪ ⎨ x1 + 3 x2 ≤ 12 ⎪x . f min = 11 2 2 2 R: x1 = 9 − 9λ .

x2 = 16. i = 1. i = 1.5 R: x1 = 10. f min = 81 5 5 5 158 . x5 = 0.5 R: x1 = 15. x3 = 11 . x 4 = 0. i = 1.3 ⎩ i 19. x 4 = 0. f max = 130 [min] f = x1 + 3x2 + 2 x3 + 5 x4 + 4 x5 18. i = 1. ⎧ x1 + x 3 + 2 x 4 ≤ 40 ⎪2 x x ⎪ 1 + 2 + 3x 3 ≤ 16 ⎨ x + x + 2 x ≤ 48 2 3 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0. f max = 200 [max] f = 5 x1 + 4 x 2 + 3 x3 + 2 x 4 + x5 17. f max = 42 [min] f = 10 x1 + 5 x 2 + x3 ⎧ x1 + x 2 + x3 ≥ 5 ⎪2 x − x 2 − x3 ≤ 1 ⎪ 1 ⎨ x + 3x − 2 x ≥ 4 2 3 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0. ⎧2 x1 + x 2 + x3 + 3 x 4 + 2 x5 = 40 ⎪ ⎨ x1 + 2 x 2 + 3 x3 + x 4 + 3 x5 = 50 ⎪ ⎩ xi ≥ 0. x 2 = 9. x 2 = 14 . x3 = 0.4 ⎩ i R: x1 = 0. x 2 = 20.[max] f = 3 x1 + 5 x 2 + x 3 + 6 x 4 16. x3 = 0. R: x1 = 0. ⎧3x1 + 2 x2 + x3 + 2 x4 + 3x5 = 63 ⎪ ⎨ x1 + 3x2 + 2 x3 + x4 + 2 x5 = 42 ⎪ ⎩ xi ≥ 0. x 4 = 20. x3 = 0. x5 = 0.

R: x1 = 4 .[min] f = 8 x1 + 4 x 2 + 12 x3 + 6 x 4 20. i = 1. x5 = 0. x 4 = 0. ⎪ ⎨ 2 x1 + x 2 + x3 ≤ 20 ⎪− x + 2 x − 2 x ≤ 40 2 3 ⎪ 1 ⎪ ⎩ xi ≥ 0. x 2 = 0. f min = 40 2 [max] f = 9 x1 + 10 x 2 + 8 x3 ⎧ 3 x1 − x2 + x3 ≤ 30 ⎪ ⎪ x1 + 2 x2 + 3 x3 ≤ 60 21. x3 = 0.3 R: x1 = 0.5 ⎩ i 23. 2 3 ⎪ 1 ⎨ x + 2x + 2x ≤ 6 2 3 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0. x 2 = 9.3 ⎩ i R: x1 = 0. i = 1. x 2 = 20.3 ⎩ i R: x1 = 1 . x 4 = 0. f max = 100 3 3 [min] f = 2 x1 − x 2 + x 3 − x 4 + 3 x 5 ⎧ x1 + x 2 + x 3 − x 4 + 2 x 5 ≤ 12 ⎪ ⎪ x1 + 2 x 2 + x 3 + x 4 + x 5 = 12 ⎨3x + x + x − x − x ≥ 8 2 3 4 5 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0. x3 = 0. f max = 200 [max] f = 5 x1 + 10 x 2 + 20 x3 ⎧ x1 + 2 x2 + 3 x3 ≤ 5 ⎪2 x + x + x ≤ 4 22. f min = −5 5 5 159 . i = 1. i = 1. ⎧ 2 x1 + x 2 + 2 x3 − x 4 ≥ 10 ⎪− x + 2 x + x + 3 x ≥ 9 2 3 4 ⎪ 1 ⎨ 2x x x x 3 − + + + 1 2 3 4 ≥8 ⎪ ⎪ x ≥ 0. x2 = 28 . x3 = 0. x3 = 5 .

5 ⎩ i R: x1 = 0. ⎧2 x1 + x 2 + x3 − x 4 + x5 ≤ 10 ⎪ ⎪ x1 + 2 x 2 + 3 x3 + x 4 − x5 = 12 ⎨ x + x + x + x + x ≥ 14 2 3 4 5 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0. i = 1. x2 =. i = 1. x 4 = 3 . x2 = 0. x4 = 14. x5 = 7. x4 = 0. f min = 14 160 . x 4 = 2. x5 = 4.5 R: x1 = 0. ⎧2 x1 + x 2 + 2 x3 + 3x 4 + 3x5 = 30 R: x1 = 0. i = 1.5 7 7 R: x1 = 0. f min = 7 2 2 [max] f = x1 + 2 x2 + 3x3 + 4 x4 + 5 x5 ⎪ ⎨3x1 + x2 + 3x3 + 2 x4 + x5 = 35 ⎪ ⎩ xi ≥ 0.5 27.[min] f = x1 + 2 x 2 − x3 + 3 x 4 + x 5 24. f max = 56 [min] f = 3x1 + x2 + 5 x3 + 2 x4 + x5 28. ⎧2 x1 + 3x2 + x3 + x4 + 2 x5 = 28 R: x1 = 0. x3 = 0. x2 = 0. i = 1. x3 = 11 . f max = 35 [min] f = x1 + 2 x 2 + 4 x3 + 2 x 4 + x5 26. x3 = 0. x2 = 6. f min = 11 7 [max] f = x1 + 2 x 2 + 3 x 3 + 4 x 4 + 5 x 5 ⎪ ⎨ x1 + 2 x 2 + 2 x 3 + 2 x 4 + x 5 = 40 ⎪ ⎩ xi ≥ 0.5 25. i = 1. x3 = 0. x3 = 0. x 4 = 0. x5 = 8. x5 = 13 . ⎧ x1 + 2 x2 + 3x3 + 2 x4 + x5 = 20 ⎪ ⎨2 x1 + x2 + x3 + 3 x4 + 3 x5 = 30 ⎪ ⎩ xi ≥ 0. ⎧ x1 + 3x 2 + 2 x3 + 3x 4 + x 5 = 2 ⎪ ⎨2 x1 + x 2 + 3 x 3 + 2 x 4 + 3 x5 = 3 ⎪ ⎩ xi ≥ 0. x5 = 5 . x 2 = 18.

x2 = 0. i = 1. x3 = 0.3 ⎩ i R: x1 = 0. x2 = 5 . i = 1. 3 3 3 [min] f = 5 x1 + 4 x 2 + 3 x3 30.3 ⎩ i ⎧ x1 + x 2 + x3 ≥ 6 R: x1 = 0. x3 = 1. x3 = 6. ⎪ ⎪ x1 + x 2 + x 3 + 2 x 4 = 3 ⎨x + x + x ≤ 1 2 4 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0. f min = 18 . f min = 8 . f miax = 23 .4 ⎩ i R: x1 = 2 . ⎪ ⎪ x1 + x 2 + 3 x 3 ≤ 5 ⎧2 x1 + x 2 + x 3 ≤ 3 ⎨x + x + 2x ≤ 4 2 3 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0. ⎪ ⎪3 x1 + 2 x 2 + x 3 ≥ 2 ⎨x + x + 2x ≥ 1 2 3 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0. i = 1.[max] f = x1 − 2 x 2 + 3x 3 + 2 x 4 ⎧3x1 + x 2 + x 4 = 2 29. x 2 = 0. x 4 = 0. x3 = 7 . i = 1. 7 7 7 161 .3 ⎩ i ⎧ x1 + 3 x 2 − x3 ≤ 3 R: x1 = 6 . f max = 19 . [min] f = 3 x1 − 2 x 2 + 7 x3 32. ⎪ ⎪2 x1 − x 2 + 2 x 3 ≤ 2 ⎨ ⎪3 x1 + 2 x 2 − x3 ≥ 4 ⎪ x ≥ 0. x2 = 2. [max] f = 5 x1 + 6 x 2 + 7 x3 31.

f max = 66 .3 ⎩ i R: x1 = 1 . f min = 34 . i = 1.3 ⎩ i ⎧2 x1 + x 2 + x 3 ≤ 6 5 5 [min] f = x1 + 3 x 2 + 2 x 3 ⎧ x1 + x 2 + x 3 ≥ 3 34. 2 2 2 162 . x2 = 0. ⎪ ⎪ x1 + 2 x 2 + 3 x 3 ≤ 5 ⎨− x + x + 2 x ≥ 1 2 3 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0. ⎪ ⎪− x1 + x 2 + 3 x 3 ≥ 5 ⎨ ⎪2 x1 + 3 x 2 + x 3 ≤ 3 ⎪ x ≥ 0. x3 = 13 . f min = − 5 . x3 = 16 .3 ⎩ i R: x1 = 14 . x2 = 0.3 ⎩ i ⎧ x1 + x 2 + 2 x 3 ≤ 7 R: x1 = 4 . x3 = 0. 5 R: x1 = 2 . x2 = 0.[max] f = 4 x1 + 5 x 2 − 2 x 3 33. x2 = 2 . ⎪ ⎪ x1 + 3 x 2 + 2 x 3 ≤ 4 ⎨3 x + x − x ≥ 1 2 3 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0. 5 5 5 [max] f = −6 x1 + 5 x 2 + 4 x3 35. 7 7 [min] f = x1 + 3 x 2 − 2 x 3 ⎧ x1 + x 2 + x 3 = 2 36. f min = 4 . x3 = 3 . i = 1. i = 1. ⎪ ⎪2 x1 + 3 x 2 + x 3 ≥ 4 ⎨ + ⎪ x1 2 x 2 + 3 3 ≥ 10 ⎪ x ≥ 0. i = 1.

x3 = 0. 5 [max] f = 5 x1 + x 2 + 4 x 3 38. f max = 34 .4 ⎩ i 39.[max] f = 4 x1 + 3 x 2 + 10 x3 37. i = 1. ⎪ ⎪ x1 + 2 x 2 + 3x 3 ≤ 5 ⎨ ⎪2 x1 + x 2 + x 3 ≤ 2 ⎪ x ≥ 0.4 ⎩ i R: x1 = 0. ⎪ ⎪2 x1 + x 2 + x3 ≤ 1 ⎧ x1 + x 2 + 3 x3 ≤ 2 ⎨3 x + x + 2 x ≤ 3 2 3 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0. x3 = 8 .3 ⎩ i 5 5 R: x1 = 1 . x 2 = 0.3 ⎩ i ⎧2 x1 + 3x 2 + x 3 ≤ 6 R: x1 = 1 . ⎪ ⎪2 x1 + 3 x 2 + x 4 ≤ 6 R: x1 = 1. x 4 = 4. 163 . x 2 = 0. x 2 = 0. 5 5 5 [max] f = 4 x1 − x 2 + 6 x 3 + 2 x 4 ⎧ x1 + x 2 + x 3 + 2 x 4 = 3 ⎨2 x + 2 x − x ≥ 2 2 4 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0. x3 = 3 . i = 1. f max = 16 . f min = −16 . x3 = 2. i = 1. ⎪ ⎪2 x1 − x 2 + 3x 4 = 3 ⎨x + x − 2x ≤ 1 3 4 ⎪ 2 ⎪ x ≥ 0. x4 = 0. i = 1. x 2 = 9. f max = 37 . [min] f = 3x1 − 4 x 2 + x 3 + 5 x 4 ⎧ x1 − x 3 + 2 x 4 ≥ 2 40.

Matricea coeficienţilor sistemului de restricţii din PD este transpusa matricei coeficienţilor sistemului de restricţii din PP . numită duala problemei primale. iar numărul restricţiilor din PD este egal cu numărul variabilelor din PD . Fiecărei restricţii din PP îi corespunde o variabilă în problema duală.3. • Spunem că o restricţie este concordantă cu funcţia obiectiv dacă este de tipul " ≤ " în cazul unei probleme de maxim şi dacă este de tipul " ≥ " în cazul unei probleme de minim. 2. 164 . Reguli de obţinere a problemei duale din problema primală 1.1. iar duala unei probleme de maxim este o problemă de minim. iar termenii liberi din PD sunt coeficienţi funcţiei obiectiv din PP . DUALITATE ÎN PROGRAMAREA LINIARĂ 6. 4. numărul variabilelor din PD este egal cu numărul restricţiilor din PP . SCRIEREA PROBLEMEI DUALE BREVIAR TEORETIC Modelului matematic al unei probleme de programare liniară i se poate ataşa în mod unic o nouă problemă de programare. 3. Duala unei probleme de minim este o problemă de maxim.6.3. • Spunem că o restricţie este neconcordantă cu funcţia obiectiv dacă este de tipul " ≥ " în cazul unei probleme de maxim şi dacă este de tipul " ≤ " în cazul unei probleme de minim. Coeficienţi funcţiei obiectiv din PD sunt termenii liberi din PP . Problema iniţială sau primală ( PP ) împreună cu problema sa duală ( PD ) formează un cuplu de probleme duale. Considerăm modelul matematic al unei probleme de programare liniară.

6. a) Unei restricţii concordante cu funcţia obiectiv din PP îi corespunde o variabilă pozitivă în PD . x 2 ≤ 0. x 3 ∈ R. Să se scrie duala următoarei probleme de programare liniară: [min ] f = 3 x1 − 7 x 2 + 2 x3 − x 4 ⎧− 2 x1 + 3 x 2 + x 4 ≤ 9 ⎪ 4x − x + 2x = 2 ⎪ 1 2 3 ⎨ ⎪3 x1 + x 2 + 2 x3 − 5 x 4 ≥ 4 ⎪ ⎩ x1 ≥ 0. c) Unei variabile oarecare din PP îi corespunde o restricţie de tip egalitate în PD . c) Unei restricţii de tip egalitate din PP îi corespunde o variabilă oarecare în PD . x 4 ≥ 0 Rezolvare: Asociem fiecărei restricţii din problema primală câte o variabilă: u1 . u3 . u 2 . a ) Unei variabile pozitive din PP îi corespunde o restricţie concordantă cu funcţia obiectiv în PD . 165 . b) Unei restricţii neconcordante cu funcţia obiectiv din PP îi corespunde o variabilă negativă în PD . b) Unei variabile negative din PP îi corespunde o restricţie neconcordantă cu funcţia obiectiv în PD . PROBLEME REZOLVATE 1.5.

obţinem problema [max ] f = 9u1 + 2u 2 + 4u 3 ⎧− 2u1 + 4u 2 + 3u 3 ≤ 3 ⎪ 3u 1 − u 2 + u 3 ≥ −7 ⎪ ⎪ ⎨ 2u 2 + 2u 3 = 2 ⎪ u − 5u ≤ −1 1 3 ⎪ ⎪ u ≤ 0 . 2. Analog s-a procedat şi pentru obţinerea semnului celorlalte variabile din PD . x ≥ 0 2 3 4 ⎩ 1 u1 u2 u3 Folosind regulile enunţate în breviarul teoretic. u 3 ≥ 0 ⎩ 1 duală PD : Deoarece prima variabilă din PP este pozitivă ( x1 ≥ 0 ). u 2 ∈ R. x ≤ 0. i = 1. Să se scrie duala următoarei probleme de programare liniară: [max ] f = 8 x1 + 3 x 2 + 4 x3 ⎧5 x1 + 3 x 2 + 2 x 4 ≤ 9 ⎪ ⎪ 4 x1 − x 2 + 3x3 ≤ 2 ⎪ ⎨6 x1 + 5 x 2 − 4 x3 ≤ 1 ⎪− 3 x + x + 2 x ≤ 4 1 2 3 ⎪ ⎪ ⎩ xi ≥ 0. Analog s-a procedat şi pentru obţinerea celorlalte restricţii din PD . Prima restricţie din PP este neconcordantă cu funcţia obiectiv ( " ≤ " pentru minim). rezultă că prima variabilă din PD este negativă ( u1 ≤ 0 ).[min ] f PP : = 3 x1 − 7 x 2 + 2 x3 − x 4 ⎧− 2 x1 + 3 x 2 + x 4 ≤ 9 ⎪ ⎪ 4 x1 − x 2 + 2 x3 = 2 ⎨ ⎪3 x1 + x 2 + 2 x3 − 5 x 4 ≥ 4 ⎪ x ≥ 0. rezultă că prima restricţie din PD este concordantă cu funcţia obiectiv ( " ≤ " pentru maxim). x ∈ R.3 166 .

[max ] f PP : = 8 x1 + 3 x 2 + 4 x 3 ⎧ 5 x1 + 3 x 2 + 2 x 4 ≤ 9 ⎪ ⎪ 4 x1 − x 2 + 3 x3 ≤ 2 ⎪ ⎨ 6 x1 + 5 x 2 − 4 x3 ≤ 1 ⎪ ⎪− 3 x1 + x 2 + 2 x3 ≤ 4 ⎪ x ≥ 0.Rezolvare: Asociem fiecărei restricţii din problema primală câte o variabilă: u1 . u 2 . 167 .4 ⎩ i Observaţie. u3 . spunem că PP şi PD formează un cuplu de probleme duale simetrice. i = 1.3 ⎩ i u1 u2 u3 u4 Folosind regulile enunţate în breviarul teoretic. În acest caz. obţinem problema duală: [min ] f PD : = 9u1 + 2u 2 + u 3 + 4u 4 ⎧5u1 + 4u 2 + 6u 3 − 3u 4 ≥ 8 ⎪ ⎪ 3u 1 − u 2 + 5u 3 + u 4 ≥ 3 ⎨2u + 3u − 4u + 2u ≥ 4 2 3 4 ⎪ 1 ⎪ u ≥ 0. i = 1.

3 a ) Să se construiască problema duală.6. c) Să se determine soluţiile optime ale cuplului de probleme primală-duală.4 ⎩ i a ) PD : [max ]g = 3u1 + 5u2 + u3 + 6u4 + 0u5 + 0u6 + 0u7 ⎧u1 + u3 + 2u 4 + u5 = 30 ⎪2u + u + u + u = 12 4 6 ⎪ 1 2 ⎨ 2 + + + u u u u 3 7 = 36 ⎪ 1 2 ⎪ u ≥ 0. i = 1. i = 1.3.2.7 ⎩ i b) Aducem problema duală la forma standard: 168 . i = 1. REZOLVAREA UNUI CUPLU DE PROBLEME PRIMALĂ-DUALĂ PROBLEME REZOLVATE Se dă următoarea problemă de programare liniară: [min ] f = 30 x1 + 12 x 2 + 36 x3 ⎧ x1 + 2 x 2 + x3 ≥ 3 ⎪ x 2 + x3 ≥ 5 ⎪ ⎪ + 2 x3 ≥ 1 ⎨ x1 ⎪2 x + x ≥6 2 ⎪ 1 ⎪ ⎩ xi ≥ 0. b) Să se rezolve problema duală. Rezolvare: [max ] f = 3u1 + 5u 2 + u 3 + 6u 4 ⎧u1 + u 3 + 2u 4 ≤ 30 ⎪2u + u + u ≤ 12 2 4 ⎪ 1 ⎨u + u + 2u ≤ 36 2 3 ⎪ 1 ⎪ u ≥ 0.

u 4 = 6. g max = 88 . Prin urmare. soluţia optimă a problemei primale este: x1 = 2 / 3. în dreptul coloanelor ce corespund vectorilor care au format baza iniţială. u 2 = 5. u3 = 1. x2 = 14 / 3. f min = g max = 88 . u 5 = 0. u 6 = 0. -în ultima iteraţie a algoritmului simplex primal. x3 = 5 / 3 . pe linia g j . se citeşte soluţia optimă a problemei primale.Realizăm tabelul simplex: B a5 ← a6 a7 CB UB 3 a1 5 a2 1 a3 6 a4 0 a5 0 a6 0 a7 0 0 0 gj 30 12 36 0 ∆j ← a5 a4 a7 0 6 0 gj 6 12 36 72 ∆j a3 ← a7 a4 1 6 0 gj 6 12 30 78 ∆j a3 a4 a2 1 6 5 gj 26 2 10 88 ∆j 1 2 1 0 3 -3 2 1 12 -9 -3 2 4 9 -6 -1/3 2/3 4/3 31/3 -22/3 0 1 1 0 5 -2 1 1 6 -1 -2 ↓ 1 3 4 1 0 0 1 5 0 1 0 1 0 1 1↓ 0 1 0 1 1 0 0 6 -5 1 0 0 1 0 2↓ 1 0 0 6 0 1 0 6 0 0 1 0 12 0 0 1 0 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -2 0 0 1 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 1 -2 0 0 1 0 -1 2 1 1 4 0 -1 -4 0 1/3 -2/3 0 1/3 1/3 0 -1/3 2/3 1/3 2/3 14/3 5/3 -2/3 -14/3 -5/3 15 12 - 6 36 12 10 Soluţia optimă a problemei duale este: u1 = 0. c) Pentru a determina soluţia optimă a problemei primale se procedează în felul următor: -se rezolvă problema duală cu ajutorul algoritmului simplex primal. 169 . u 7 = 0 .

x3 ≤ 0. u 3 ≥ 0 ⎩ = 3 x1 − 7 x 2 + 2 x3 − x 4 ⎧− 2 x1 + 3 x 2 + x 4 ≤ 2 ⎪ 4x − x + 2x ≥ 1 ⎪ 1 2 3 ⎨ x x x 3 + + 2 2 3 − 5x4 = 3 ⎪ 1 ⎪ ⎩ x1 ≥ 0. cum a fost cazul problemei anterioare. Este utilă rezolvarea problemei duale în locul celei primale atunci când duala este mai uşor de rezolvat cu ajutorul algoritmului simplex primal. = 5 x1 − x 2 + 4 x3 + 3 x 4 ⎧4 x1 + 3 x 2 + 5 x 4 ≥ 6 ⎪7 x − x + 2 x = 5 ⎪ 1 2 3 ⎨ 3 2 + + x x x 2 3 − 5x4 ≤ 4 ⎪ 1 ⎪ ⎩ x1 ≥ 0.Observaţie. x 4 ≥ 0 [min ] f 2. u 2 ∈ R. 170 . x 4 ≥ 0 [min ]g = 6u1 + 5u 2 + 4u 3 R: PD : ⎧4u1 + 7u 2 + 3u 3 ≥ 5 ⎪3u − u + u ≤ −1 1 2 3 ⎪ ⎪ ⎨2u 2 + 2u 3 = 4 ⎪5u − 5u ≥ 3 3 ⎪ 1 ⎪ u1 ≤ 0. x 2 ∈ R. PROBLEME PROPUSE Să se scrie duala următoarelor probleme de programare liniară: [max ] f 1. x3 ∈ R. x 2 ≤ 0.

u 3 ≤ 0 R: 171 . ⎧− 2 x1 + 3 x 2 + x 4 ≥ 7 ⎪ ⎨3 x1 + x 2 + 2 x3 − 5 x 4 ≤ 4 ⎪ x ∈ R. u 2 ∈ R. u 2 ≤ 0 [max ] f = −2 x1 + 7 x 2 + 2 x3 4. u 2 ≥ 0. u 3 ∈ R ⎩ 1 [min ] f = 8 x1 + 6 x 2 + 3x3 − x 4 3. x ≤ 0. x 2 ≤ 0. x ≥ 0 2 3 4 ⎩ 1 [max ]g = 7 x1 + 4 x 2 ⎧− 2u1 + 3u 2 = 8 ⎪3u + u ≥ 6 1 2 R: PD : ⎪ ⎪ ⎨2u 2 ≤ 3 ⎪u − 5u ≤ −1 2 ⎪ 1 ⎪ ⎩ u 1 ≥ 0. x ≥ 0. ⎧− 2 x1 + 3 x 2 ≤ 4 ⎪ 4x − x + 2x = 2 ⎪ 1 2 3 ⎨ x + x + x 3 3 2 3 ≥1 ⎪ 1 ⎪ ⎩ x1 ≥ 0.[max ]g = 2u1 + u 2 + 3u 3 ⎧− 2u1 + 4u 2 + 3u 3 ≤ 3 ⎪3u − u + u = −7 1 2 3 R: PD ⎪ ⎪ ⎨3u 2 + 2u 3 ≥ 2 ⎪u − 5u ≤ −1 3 ⎪ 1 ⎪ u ≤ 0 . x3 ∈ R [min ]g = 4u1 + 2u 2 + u 3 ⎧− 2u1 + 4u 2 + 3u 3 ≥ −2 ⎪ 3u − u + u ≤ 7 ⎪ 1 2 3 ⎨ ⎪2u 2 + 3u 3 = 2 ⎪ ⎩ u1 ≥ 0.

c) Să se determine soluţiile optime ale cuplului de probleme primală-duală. g max = 13 . Se dă următoarea problemă de programare liniară: = 3 x1 + 2 x 2 + 4 x3 ⎧ x1 + 2 x 2 + x3 ≤ 3 ⎪2 x + x ≤6 2 ⎪ 1 ⎨ x 2 + x3 ≤ 5 ⎪ ⎪ x ≥ 0. 172 .3 ⎩ i [max ] f a) Să se construiască problema duală. i = 1.3 a ) Să se construiască problema duală. 4. 0 )t . 2. Se dă următoarea problemă de programare liniară: = 5 x1 + 2 x 2 + 6 x3 ⎧ x1 + 2 x 2 + x3 ≥ 3 ⎪ ≥6 ⎪2 x1 + x 2 ⎪ x x + ≥ ⎨ 2 3 5 ⎪x + 2 x3 ≥ 1 ⎪ 1 ⎪ ⎩ xi ≥ 0. i = 1.4 ⎩ i R: a ) PD : c) X o = (1. b) Să se rezolve problema duală. [max ]g = 3u1 + 6u 2 + 5u 3 + u 4 ⎧u1 + 2u 2 + u 4 ≤ 5 ⎪2u + u + 2u ≤ 2 2 3 ⎪ 1 ⎨3u + 3u + 2u ≤ 6 3 4 ⎪ 1 ⎪ u ≥ 0. U o = (0. b) Să se determine soluţiile optime ale cuplului de probleme primală-duală. 0. f min = 13 . 6. 1)t .[min ] f 5. i = 1.

3 ⎩ i a) Să se construiască problema duală. 0)t . i = 1. 7.4 c) X o = (0. 0. 0. i = 1. i = 1. 0)t . g min = 12 . 0. 173 . 0. g max = 40 .3 ⎩ i b) X o = (0. 10. U o = (4. c) Să se determine soluţiile optime ale cuplului de probleme primală-duală. f max = 12 . U o = (4.[min ]g = 3u1 + 6u 2 + 5u 3 R: a) PD : ⎧u1 + 2u 2 ≥ 3 ⎪2u + u + u ≥ 2 2 3 ⎪ 1 ⎨u + u ≥ 4 3 ⎪ 1 ⎪ u ≥ 0. Se dă următoarea problemă de programare liniară: [min] f = 8 x1 + 4 x2 + 12 x3 + 6 x 4 ⎧ 2 x1 + x 2 + 2 x3 − x4 ≥ 10 ⎪− x + 2 x + x + 3 x ≥ 9 2 3 4 ⎪ 1 ⎨− 2 x + x + 3 x + x ≥ 8 1 2 3 4 ⎪ ⎪ x ≥ 0. 0)t . [max ]g = 10u1 + 9u 2 + 8u 3 R: a ) PD : ⎧2u1 − u 2 − 2u 3 ≤ 8 ⎪ ⎪u1 + 2u 2 + u 3 ≤ 4 ⎪ ⎨2u1 + u 3 + 3 x3 ≤ 12 ⎪− u + 3u + x ≤ 6 3 3 ⎪ 1 ⎪ ⎩ u i ≥ 0. f min = 40 . 3)t . b) Să se rezolve problema duală.

8.0 . 7 174 . 4 . i = 1. i = 1. U o = 0. b) Să se determine soluţiile optime ale cuplului de probleme primală-duală. [min ]g = 7u1 + 3u 2 + 2u 3 + 8u 4 R: a ) PD : t b) X o = 9 . . 0. Se dă următoarea problemă de programare liniară: [max] f = 7 x1 − 9 x 2 + 8 x3 ⎧ − 3 x1 − x 2 + x3 ≤ 7 ⎪ ⎪ x1 − 2 x 2 + 3 x3 ≤ 3 ⎪ ⎨ 2 x1 − x2 − x3 ≤ 2 ⎪− x + 2 x − 2 x ≤ 8 2 3 ⎪ 1 ⎪ ⎩ xi ≥ 0. 7 7 ) g max = 95 .4 ⎩ i ( t 23 13 . 7 7 7 ( ) ⎧− 3u1 + u 2 + 2u 3 − u 4 ≥ 7 ⎪ . ⎪− u1 − 2u 2 − u 3 + 2u 4 ≥ −9 ⎨u + 3u − u − 2u ≥ 8 2 3 4 ⎪ 1 ⎪ u ≥ 0.3 a) Să se construiască problema duală. f max = 95 .

i = 1.6.7 ⎩ i • Realizăm prima iteraţie din tabelul simplex şi verificăm dacă avem soluţie dual realizabilă ( ∆ j ≤ 0. i = 1. utilizând algoritmul simplex dual: [min ] f = 3 x1 + 2 x 2 + 4 x 3 + x 4 ⎧− 5 x1 + x 2 − 4 x 3 + 2 x 4 ≤ −12 ⎪ − 3 x − x − 3 x + x ≤ −9 1 2 3 4 ⎪ ⎨ x x x x − + 2 − 2 − ≤ −15 1 2 3 4 ⎪ ⎪ x ≥ 0.7 ): CB Baza a5 a6 ← a7 XB 3 a1 2 a2 4 a3 1 a4 0 a5 0 a6 0 a7 0 0 0 fj -12 -9 -15 0 ∆j -5 -3 -1 0 -3 1 -1 2 0 -2 -4 -3 -2 0 -4 2↓ 1 -1 0 -1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 175 . ALGORITMUL SIMPLEX DUAL PROBLEME REZOLVATE Să se rezolve următoarea problemă de programare liniară.4.4 ⎩ i Rezolvare: • Forma standard de lucru a problemei este: [min ] f = 3 x1 + 2 x 2 + 4 x 3 + x 4 + 0 x 5 + 0 x 6 + 0 x 7 ⎧− 5 x1 + x 2 − 4 x 3 + 2 x 4 + x 5 = −12 ⎪ − 3 x − x − 3 x + x + x = −9 1 2 3 4 6 ⎪ ⎨ ⎪− x1 + 2 x 2 − 2 x 3 − x 4 + x 7 = −15 ⎪ x ≥ 0. ∀j = 1.

decizia este optim finit.−9. iar pe linia unui vector corespunzător unei valori strict negative avem numai valori mai mari sau egale cu zero.coloana X B conţine elemente strict negative.• Aplicăm criteriul de ieşire din bază: iese din bază vectorul corespunzător celei mai mici valori negative din coloana X B . min −3 . {−1 − 2 −1 } • Stabilim pivotul şi elementele din următoarea iteraţie le vom determina folosind metoda Gauss-Jordan. în acest caz.−15} = −15 . min{− 12. iar soluţia se citeşte din coloana X B . • Aplicăm criteriul de intrare în bază: se calculează rapoartele dintre elementele liniei ∆ j şi elementele strict negative de pe linia vectorului care iese din bază. în cazul nostru. • Algoritmul simplex dual ia sfârşit când se produce unul din următoarele evenimente: . deci va rezulta că intră în bază vectorul a 4 . −1 = 1 . decizia este: problema nu are soluţie. Rezultă următoarele iteraţii: CB Baza ← a5 XB 3 a1 2 a2 4 a3 1 a4 0 a5 0 a6 0 a7 0 0 1 a6 a4 fj a3 a6 a4 fj -42 -24 15 15 ∆j 4 0 1 21/4 9/4 9/2 51/2 ∆j -7 -4 1 1 -2 7/8 3/8 5 1 -2 -2 -4 -5/8 -17/8 –3/4 -3/4 11/4 -1/4 -13/4 -21/4 -8 ↓ -5 2 2 -2 1 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 -1/8 -5/8 1/4 -1/4 -1/4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 -1 -1 -1 -1/4 -1/4 -1/2 -3/2 -3/2 176 . în acest caz.toate elementele coloanei X B sunt mai mari sau egale cu zero. −4 . va intra în bază vectorul corespunzător celui mai mic raport. deci iese din bază vectorul a 7 . . în cazul acesta.

f max = 13 3 3 ( ) 177 . 0 )t . i = 1. 9 . ⎧2 x1 + x 2 − 2 x 3 − x 4 ≤ −2 ⎪ ⎨ x1 − 2 x 2 − x 3 − 2 x 4 ≤ −3 ⎪ ⎩ x i ≥ 0. 0.4 t R: X o = 0. ⎧2 x1 + x 2 + x 4 + x 5 = 5 ⎪ ⎨− x1 − x 2 + x 3 − 3 x 4 = −4 ⎪ ⎩ x i ≥ 0. i = 1. 11 − 11λ . 1. λ ∈ [0. ⎧ x1 + 2 x 2 − 3x3 − x 4 ≤ −6 ⎪ ⎨2 x1 − x 2 − x 3 − 2 x 4 ≤ −2 ⎪ ⎩ x i ≥ 0. i = 1. i = 1. 4 2 2 PROBLEME PROPUSE Să se rezolve următoarele probleme de programare liniară folosind. 7 . 0 )t . acolo unde este posibil.3 [max] f = − x1 − 2 x 2 − x 3 − 3 x 4 R: X o = (0. f max = −2 3. iar valoarea 4 2 4 ( ) minimă a funcţiei obiectiv corespunzătoare acestei soluţii este: f min = 4 ⋅ 21 + 1 ⋅ 9 = 51 . 11 λ . 21 .5 t R: X o = 0. 1] . 0.Deoarece toate elementele coloanei X B sunt pozitive. 0 . 9 . f min = 18 5 5 5 ( ) [max] f = x1 − 2 x 2 + 3 x 3 − 4 x 4 + 5 x 5 4. 4 . ⎧ x1 − 2 x2 − x3 ≤ −2 ⎪ ⎨− 2 x1 − x2 − 3 x3 ≥ −1 ⎪ ⎩ xi ≥ 0. 0. algoritmul simplex dual: [min] f = 3 x1 + 4 x2 + 5 x3 1. 5 − 11 λ . 0.4 [min] f = 3 x1 + x 2 + 2 x 3 + 5 x 4 R: X o = (0. 2. f min = 4 2. rezultă că t problema are soluţie optimă: X o = 0.

f max = 27 . 3 3 3 ( ) [max] f = −3 x1 − x 2 − 3 x3 − x 4 9. 0. f min = 55 [min] f = 4 x1 + 3 x 2 + 2 x 3 + x 4 6. ⎪ ⎪− x1 − x 2 − x 3 ≤ −6 ⎧− 2 x1 + 2 x 2 − x 3 ≤ −4 ⎨− x − x + 2 x ≤ −12 2 3 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0. 2 2 2 ( ) [min] f = 5 x1 + 3 x 2 + 2 x 3 8.3 ⎩ i R: X o = (7.3 t R: X o = 1 . folosind algoritmul simplex primal ( ASP ). i = 1. i = 1. 7 178 . i = 1. ⎧− x1 − x 2 − x3 − 3x 4 = −3 ⎪ ⎨2 x1 − 2 x 2 + 3 x3 + x 4 = −3 ⎪ ⎩ xi ≥ 0. i = 1. 0 )t . 14 .3 ⎩ i ⎧− x1 − x 2 − x 3 ≤ −5 t R: X o = 0. i = 1. se obţine soluţia optimă X o = 0. ⎧− x1 − x2 − 2 x3 ≥ −4 ⎪ ⎨3 x1 − x2 − x3 ≤ −2 ⎪ ⎩ xi ≥ 0. 0.[min] f = 5 x1 + 4 x 2 + 3 x 3 5. 0 . t se obţine soluţia optimă X o = 0. 1 . 7 . f min = 44 . ⎧2 x1 − x 2 − x3 − 3x 4 = −3 ⎪ ⎨ x1 − 2 x 2 − 3 x 3 + x 4 = −3 ⎪ ⎩ xi ≥ 0. 6 . ⎪ ⎪ x1 − x 2 + 2 x 3 ≤ −4 ⎨2 x − x − x ≤ 1 2 3 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0. 12 .4 R: Nu se poate aplica ASD . 3 . t folosind ASP .4 R: Nu se poate aplica algoritmul simplex dual ( ASD ). pentru care f min = 3 . 3 . 5. pentru 7 7 ( ) care f max = − 15 . 5 5 [max] f = 6 x1 + 3 x2 + 2 x3 ( ) 7.

0)t . ⎧ x1 − x 2 ≤ −1 R: Problema nu are soluţie. ( ) este de minim.4 X o = (3. f min = −13 . 0. 0. i = 1. ⎧− 2 x1 − x 2 + x 3 − x 4 = −4 R: Dacă problema este de maxim.2 11. 3 3 10. i = 1. 0. 10 . dacă problema t X o = 1 .[opt ] f = x1 − 2 x 2 + 3 x3 − 4 x 4 ⎪ ⎨ x1 − x 2 − 3 x 3 − x 4 = −3 ⎪ ⎩ xi ≥ 0. 2. [min] f = 8 x1 + 3 x 2 ⎪ ⎨ x1 + 2 x 2 ≤ 1 ⎪ ⎩ x i ≥ 0. 179 . f max = 9 .

3) .1) t .5) . b) Să se determine soluţia optimă a problemei în cazul în care coeficienţii funcţiei obiectiv devin: ~ = (4.3) t . ~ c 2 ) b = (5. b3 ) c c) Să se determine soluţia optimă a problemei în cazul în care temenii liberi devin: ~ c1 ) b = (1.2 ⎩ i a ) Să se determine soluţia optimă a acestei probleme.5. i = 1. REOPTIMIZĂRI PROBLEME REZOLVATE Se consideră problema de programare liniară: [max ] f = 7 x1 + 4 x 2 ⎧− 2 x1 + 3 x 2 ≤ 9 ⎪ x − x ≤3 1 2 ⎪ ⎨ x + x ≤9 1 2 ⎪ ⎪ x ≥ 0. ⎩ i 3x 2 + 0 x3 = 9 x2 + x4 = 3 x2 + i = 1. Rezolvare: a) Forma standard de lucru a problemei este: [max ] f = 7 x1 + 4 x 2 + 0 x 3 + 0 x 4 + 0 x 5 ⎧− 2 x1 + ⎪ x − 1 ⎪ ⎨ x + 1 ⎪ ⎪ x ≥ 0. b1 ) c ~ = (5.6) .6.3.2.5 x5 = 9 180 . b2 ) c ~ = (1.

daţi de c ~ ) şi. cu excepţia liniei C j (unde vom scrie ~ ). După ce calculăm ∆ j sunt posibile două situaţii: 1) toate elementele liniei ∆ j sunt negative sau egale cu zero şi în acest caz se poate citi soluţia optimă a problemei modificate. 0. 12.Pentru rezolvarea problemei vom aplica algoritmul simplex primal. a liniilor f j şi ∆ j . b) Modificarea coeficienţilor funcţiei obiectiv Alcătuim un tabel simplex în care vom copia datele din ultima iteraţie a tabelului precedent. (unde vom trece tot coeficienţii funcţiei obiectiv daţi de c evident. 0) t . soluţia optimă a problemei modificate coincide cu soluţia optimă 181 . f max = 54 . Realizăm tabelul simplex: CB Baza a3 ← a4 XB 7 a1 4 a2 0 a3 0 a4 0 a5 0 0 0 a5 fj 9 3 9 0 ∆j 0 7 0 a3 a1 ← a5 fj 15 3 6 21 ∆j 0 7 4 a3 a1 a2 fj 12 6 3 54 ∆j -2 ↓ 1 1 0 7 0 1 0 7 0 0 1 0 7 0 3 -1 1 0 4 1↓ -1 2 -7 11 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 -1 7 -7 5/2 1/2 -1/2 3/2 -3/2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1/2 1/2 1/2 11/2 -11/2 Rezultă soluţia optimă: X o = (6. 3. a coloanei C B noii coeficienţi ai funcţiei obiectiv.

a problemei iniţiale. Rezultă că soluţia optimă a problemei modificate coincide cu soluţia optimă a problemei iniţiale: ~ ~ X o = (6. ~ = (4. 3) obţinem următorul tabel simplex: b1 ) În cazul în care c CB Baza a3 a1 a2 fj XB 4 a1 3 a2 0 a3 0 a4 0 a5 0 4 3 12 6 3 33 ∆j 0 1 0 4 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 5/2 1/2 -1/2 1/2 -1/2 -1/2 1/2 1/2 7/2 -7/2 Se observă că toate elementele liniei ∆ j sunt negative sau egale cu zero. 3. pănă la obţinerea soluţiei optime a problemei modificate. ~ = (5. Valoarea optimă a funcţiei obiectiv este dată de primul element al liniei f j . 12. 0. 0) t .5) obţinem următorul tabel simplex: b2 ) În cazul în care c CB Baza ← a3 XB 5 a1 5 a2 0 a3 0 a4 0 a5 0 5 5 a1 a2 fj 12 6 3 45 ∆j 0 5 5 a4 a1 a2 fj 24/5 18/5 27/5 45 ∆j 0 1 0 5 0 0 1 0 5 0 0 0 1 5 0 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0 2/5 -1/5 1/5 0 0 5/2 ↓ 1/2 -1/2 0 0 1 0 0 0 0 -1/2 1/2 1/2 5 -5 -1/5 3/5 2/5 5 -5 182 . f max = 33 . 2) pe linia ∆ j există cel puţin un element strict pozitiv şi în acest caz se aplică în continuare algoritmul simplex primal.

0. rezultă că problema are optim multiplu. λ ∈ [0. Deoarece pe linia ∆ j există ∆ 4 = 0 . Soluţia optimă în formă generală a problemei este: ~ ~ X opt = λX 1 + (1 − λ ) X 2 . 3.1] . 24 / 5. 27 / 5.6) obţinem următorul tabel simplex: b3 ) În cazul în care c CB Baza ← a3 XB 1 a1 6 a2 0 a3 0 a4 0 a5 0 1 6 a1 a2 fj 12 6 3 24 ∆j 0 1 6 a4 a1 a2 fj 24/5 18/5 27/5 36 ∆j 0 1 0 1 0 0 1 0 5 0 0 0 1 6 0 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0 2/5 -1/5 1/5 1 -1 5/2 ↓ 1/2 -1/2 -5/2 5/2* 1 0 0 0 0 -1/2 1/2 1/2 7/2 -7/2 -1/5 3/5 2/5 3 -3 Pe linia ∆ j din prima iteraţie există un element strict pozitiv ( ∆ 4 = 5 ). Introducând în bază vectorul a 4 . 0) t . prin urmare vom aplica în continuare algoritmul simplex 2 primal. pănă la obţinerea soluţiei optime a problemei modificate: ~ ~ X o = (18 / 5. ~ = (1. dar vectorul a 4 nu se află în baza optimă. iar f max = 45 . obţinem o nouă ~ soluţie optimă: X 2 = (18 / 5. 0) t . 0) t . f max = 36 . 27 / 5. 0. 12. 0. 183 . 24 / 5. prin urmare soluţia optimă a problemei iniţiale este soluţie optimă şi pentru problema modificată: ~ X 1 = (6.Observăm că toate elementele liniei ∆ j din prima iteraţie sunt negative sau egale cu zero.

în dreptul vectorilor care au format baza iniţială. x1 = 2 . deci {a3 .0) . 184 . f max = 7 ⋅ 2 + 4 ⋅ 2 = 39 2 . x 4 = x 5 = 0 . x 2 = 2 . mai puţin ~ coloana X B . Sunt posibile două cazuri: ~ 1) X B ≥ 0 . 2. a1 . ~ 2) X B are cel puţin o componentă negativă. în acest caz soluţia optimă a problemei modificate este formată din variabilele bazice. sau ~ ~ t 5 1 9 1 X o = (5 2 . care se pot citi din vectorul ~ X B şi din variabilele secundare. a 2 } . se alcătuieşte un tabel simplex. 2 . Se aplică în continuare algoritmul simplex dual. ~ c1 ) b = (1. corespunzătoare bazei 5 −1 ⎛9 ⎞ ⎛1 2 2 ⎞ ⎛1 ⎞ ⎜2⎟ ⎟ ⎜ ⎜ ⎟ ~B 1 1 ⋅ 2 =⎜5 ≥ 0 . în această situaţie. 3) t ~ ~ După formula X B = B −1 ⋅ b avem că soluţia de bază a sistemului ~ de restricţii cu termenii liberi daţi de b . care sunt egale cu zero. b este vectorul termenilor liberi. este: X = ⎜ 0 2 2⎟ ⎜ ⎟ 2⎟ ⎜1⎟ ⎜ 1 1 ⎟ ⎜3 ⎟ 2⎠ ⎝ ⎠ ⎝0 − 2 ⎝2⎠ soluţia optimă a problemei modificate este dată de: 5 1 x3 = 9 2 . unde se scriu elementele date de X B . unde B este matricea care are pe coloane vectorii bazei B şi B −1 se citeşte din ultima iteraţie a tabelului simplex.c) Modificarea termenilor liberi ai restricţiilor problemei Vom folosi formula prin care se determină o soluţie de bază X B a sistemului de restricţii corespunzătoare unei baze date B : X B = B −1 ⋅ b . ~ Dacă vectorul termenilor liberi b devine b .0. în care se copiază datele din ultima iteraţie a tabelului simplex al problemei iniţiale. 2 . se calculează ~ ~ X B = B −1 ⋅ b .

3. vom aplica în continuare algoritmul simplex dual.0. 185 .7. care are şi o componentă ⎜ ⎜ −1 ⎟ 1 1 ⎟ ⎜1 ⎟ ⎝ ⎠ 2⎠ ⎝ ⎠ ⎝0 − 2 negativă.1) t CB Baza a3 a1 ← a2 XB 7 a1 4 a2 0 a3 0 a4 0 a5 0 7 4 fj 12 2 -1 10 ∆j 0 7 0 a3 a1 a4 fj 7 1 2 7 ∆j 0 1 0 7 0 0 1 0 7 0 0 0 1 4 0 5 1 -2 7 -3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5/2 ↓ 1/2 -1/2 3/2 -3/2 0 0 1 0 0 -1/2 1/2 1/2 11/2 -11/2 2 1 -1 7 -7 Obţinem că soluţia optimă a problemei modificate este: ~ ~ X o = (1.2. a1 .0)t . a 2 } . este: 5 −1 ⎛1 ⎛ 12 ⎞ 2 2 ⎞ ⎛5⎞ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ~B 1 1 X = ⎜0 2 2 ⎟ ⋅ ⎜ 3 ⎟ = ⎜ 2 ⎟ . prin urmare. f max = 7 ⋅ 1 + 4 ⋅ 0 = 7 . corespunzătoare bazei {a3 .~ ~ După formula X B = B −1 ⋅ b avem că soluţia de bază a sistemului ~ de restricţii cu termenii liberi daţi de b . ~ c 2 ) b = (5.

4 )t . ~ c2 ) b = (5. i = 1.x + x ≤8 2 ⎪ 1 ⎨ x + x ≤6 2 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0. 3)t . 0 )t . ~ ~ c) c1 ) X o = (1. 13 . f max = 9 . 1)t . b1 ) c ~ = (1. ~ ~ b) b1 ) X o = (6. f max = 54 . 2)t . 1)t .1) .PROBLEME PROPUSE 1. 2. t ~ ~ c3 ) X o = 7 . f max = 23 . f max = 30 . 6)t . 6 ) . ~ ~ b2 ) X o = (0. ~ c3 ) b = (1. 6)t . b) Să se determine soluţia optimă a problemei în cazul în care coeficienţii funcţiei obiectiv devin: ~ = (2. 2. f max = 54 . R: a) X o = (0. (5 5 ) 5 186 .2 ⎩ i a) Să se rezolve această problemă. b2 ) c c) Să se determine soluţia optimă a problemei în cazul în care temenii liberi devin: ~ c1 ) b = (1. Se consideră problema de programare liniară: [max ] f = 5 x1 + 9 x 2 ⎧− 3 x1 + 2 x 2 ≤ 12 ⎪ . 3. ~ ~ c2 ) X o = (0. f max = 152 .

3)t . b) Să se determine soluţia optimă a problemei în cazul în care coeficienţii funcţiei obiectiv devin: ~ = (6. f max = 56 . f max = 5 . 5) .2 ⎩ i R: a ) X o = (4. 2 2 ~ ~o c2 ) X = (1. 1 . t ~ ~ c) c1 ) X o = 11 .1)t . f max = 29 . 2. f max = 39 . ( ) 187 . ~ ~ b2 ) X o = (0. ~ c1 ) b = (5.2. 4 )t . 7 )t . ~ c1 ) b = (3. 6)t . b1 ) c ~ = (3. 5. ~ ~ c3 ) X o = (3. b2 ) c c) Să se determine soluţia optimă a problemei în cazul în care temenii liberi devin: ~ c1 ) b = (4. ~ ~ b) b1 ) X o = (4. 3)t . f max = 29 . i = 1. a) Să se rezolve această problemă. Se consideră problema de programare liniară: [min ] f = 5 x1 + 3 x 2 ⎧− 4 x1 + 3 x 2 ≤ 24 ⎪ x − x ≤3 2 ⎪ 1 ⎨ x + x ≤9 1 2 ⎪ ⎪ x ≥ 0. 3. f max = 18 . 0)t . 1)t . 8) .

6. REZOLVAREA UNEI PROBLEME DE PROGRAMARE LINIARĂ PRIN MAI MULTE METODE PROBLEME REZOLVATE Să se rezolve următoarea problemă de programare liniară prin toate metodele cunoscute: [min ] f = 5 x1 + 4 x2 + 6 x3 ⎧ x1 + 3 x2 + x3 ≥ 6 ⎪ 2 x + x + 2 x ≥ 12 2 3 ⎪ 1 ⎨3 x + x + 2 x ≥ 24 2 3 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0.6 ⎩ i Realizăm tabelul simplex: 188 .6. (folosind algoritmul simplex primal) Forma standard de lucru a problemei este: [min ] f = 5 x1 + 4 x2 + 6 x3 + 0 x4 + 0 x5 + 0 x6 + My1 + My2 + My3 ⎧ x1 + 3 x2 + x3 − x4 + y1 = 6 ⎪ 2 x + x + 2 x − x + y = 12 3 5 2 ⎪ 1 2 ⎨3 x + x + 2 x − x + y = 24 3 6 3 ⎪ 1 2 ⎪ x ≥ 0. i = 1.3 ⎩ i Rezolvare: Metoda I. i = 1.

(cu ajutorul problemei duale) Scriem şi rezolvăm problema duală: [max]g = 6 y1 + 12 y 2 + 24 y 3 ⎧ y1 + 2y 2 + 3 y 3 ≤ 5 ⎪2 y + y + y ≤ 4 2 3 ⎪ 1 ⎨ y + 2y + 2 y ≤ 6 2 3 ⎪ 1 ⎪ y ≥ 0.0.4. f min = 40 . Metoda II.CB Baza ← a7 XB 5 a1 4 a2 6 a3 0 a4 0 a5 0 a6 M a7 M a8 M a9 θ 6 6 8 M M M a8 a9 fj 6 12 24 42M ∆j 1↓ 2 2 1 3 1 6M 4M 1 -1 2 0 2 0 5M -M 0 -1 0 -M -M 0 0 -1 -M -M 1 0 0 M 0 0 1 0 M 0 0 0 1 M 0 6M-5 4M-4 5M-6 -M 5 M M a1 ← a8 a9 fj 6 0 6 6M+30 ∆j 1 0 0 2 1 -1 ↓ 0 -3 0 2 -1 -5 -1 3 0 -M-1 5M-5 -M 0 0 -1 -M -M 1 -2 -3 -5M+5 -6M+5 0 1 0 M 0 0 0 1 M 0 0 2 5 -8M+10 -M+5 5M-5 -M 0 -8M+6 5 0 M a1 a4 ← a9 6 0 6 6M+30 ∆j 1 1/2 ↓ 1 0 -3/2 0 0 -1/2 -1 0 -1/2 0 0 1 -1/2 0 -1 0 3/2 -1 0 3M/2-5/2 -M 0 -M 1/2 1/2 -3/2 -5M/2+5/2 0 0 1 0 6 18 - fj 5 -M/2+5/2 -M+5 0 -3M/2+5/2 M 0 -M/2-3/2 -M-1 0 3M/2-5/2 -M 5 0 0 fj a1 a4 a5 8 2 4 40 ∆j 1 1/3 2/3 0 0 -5/3 -1/3 1 0 -1/3 -2/3 0 5 0 5/3 -7/3 10/3 -8/3 0 0 0 -1/3 0 0 -1/3 -1 1 -2/3 0 0 0 -5/3 -5/3 0 -M 0 0 -1 0 1/3 1/3 2/3 5/3 -M 5/3 -M Rezultă soluţia optimă: X o = (8.2.0) t . i = 1.3 ⎩ i Forma standard de lucru a problemei duale este: 189 .0.

6 ⎩ i Realizăm tabelul simplex pentru problema duală: CB Baza ← a4 YB 6 a1 12 a2 24 a3 0 a4 0 a5 0 a6 θ 5/3 4 3 0 0 0 a5 a6 fj 5 4 6 0 ∆j 24 0 0 a3 a5 a6 fj 5/3 7/3 8/3 40 ∆j 1 2 1 0 6 1/3 5/3 1/3 8 -2 2 1 2 0 12 2/3 1/3 2/3 16 -4 3↓ 1 2 0 24 1 0 0 24 0 1 0 0 0 0 1/3 -1/3 -2/3 8 -8 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 Soluţia optimă a problemei primale se citeşte de pe linia f j .0) t .0. Observăm că cel mai convenabil este să înmulţim toate restricţiile cu -1. 190 . Pentru aceasta. vom obţine matricea identică şi algoritmul simplex va fi mai uşor de aplicat. este necesar să avem o soluţie dual realizabilă. Metoda III. f min = 40 . astfel. i = 1. ( cu ajutorul algoritmului simplex dual) Pentru a se putea aplica algoritmul simplex dual.[max ]g = 6 y1 + 12 y 2 + 24 y 3 + 0 y 4 + 0 y 5 + 0 y 6 ⎧ y1 + 2y 2 + 3 y 3 + y 4 = 5 ⎪2 y + y + y + y = 4 2 3 5 ⎪ 1 ⎨ ⎪ y1 + 2y 2 + 2 y 3 + y 6 = 6 ⎪ y ≥ 0. în condiţiile în care s-a obţinut o soluţie dual realizabilă. cu ajutorul variabilelor de compensare. în dreptul vectorilor care au format baza iniţială : X o = (8. va trebui să înmulţim cel puţin o restricţie cu -1.

[min ] f

= 5 x1 + 4 x 2 + 6 x 3 ⎧− x1 − 3 x 2 − x 3 ≤ −6 ⎪ - 2 x − x − 2 x ≤ −12 1 2 3 ⎪ ⎨− 3 x − x − 2 x ≤ −24 1 2 3 ⎪ ⎪ x ≥ 0, i = 1,3 ⎩ i

[min ] f

Forma standard de lucru a problemei este:
= 5 x1 + 4 x 2 + 6 x3 + 0 x 4 + 0 x5 + 0 x 6 ⎧− x1 − 3 x 2 − x3 + x 4 = −6 ⎪ - 2 x − x − 2 x + x = −12 1 2 3 5 ⎪ ⎨ − − − + = −24 3 2 x x x x 1 2 3 6 ⎪ ⎪ x ≥ 0, i = 1,6 ⎩ i

Realizăm tabelul algoritmului simplex dual:
CB

Baza
a4 a5
← a6

XB

5
a1

4
a2

6
a3

0
a4

0
a5

0
a6

0 0 0

fj

-6 -12 -24 0
∆j

0 0 5

a4 a5
a1 fj

2 4 8 40
∆j

-1 -2 -3 0 -5 0 0 1 5 0

-2 -1 -1 0 -4 -5/3 -1/3 1/3 5/3 -7/3

-1 ↓ -2 -2 0 -6 -1/3 -2/3 2/3 10/3 -8/3

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 -1/3 -2/3 -1/3 -5/3 -5/3

Rezultă soluţia optimă: X o = (8,0,0,2,4,0) t , f min = 40 .

191

PROBLEME PROPUSE

Să se rezolve următoarele probleme de programare liniară prin toate metodele cunoscute:
[max] f = 3 x1 + 5 x 2 x1 + 3 x 2 ≤ 11 1. ⎧ ⎪ ⎨2 x1 + x 2 ≤ 7 ⎪x , x ≥ 0 ⎩ 1 2

R: X o = (2, 3)t ; f max = 21 .

[min] f = 5 x1 − 9 x 2 2 x1 − x 2 ≥ 4 2. ⎧ ⎪ ⎨− x1 + 3 x 2 ≤ 3 ⎪x , x ≥ 0 ⎩ 1 2 [max] f = 4 x1 + 3 x 2 ⎧2 x1 + x 2 ≤ 5 ⎪ ⎨ x1 + 2 x 2 ≤ 4 ⎪x , x ≥ 0 ⎩ 1 2

R: X o = (3, 2)t ; f min = −3 .

3.

R: X o = (2, 1)t ; f max = 11 .

[min] f = 4 x1 + x 2 3 x1 − 2 x 2 ≥ 12 4. ⎧ ⎪ ⎨− x1 + x 2 ≥ 5 ⎪x , x ≥ 0 ⎩ 1 2

R: X o = (22, 27 )t ; f min = 61 .

[max] f = 3 x1 + 4 x 2 2 x1 + x 2 ≤ 12 5. ⎧ ⎪ ⎨− x1 + 2 x 2 ≤ 4 ⎪x , x ≥ 0 ⎩ 1 2

R: X o = (4, 4)t ; f max = 28 .

192

[min] f = 3 x1 + 8 x 2 3 x1 − 2 x 2 ≥ 3 6. ⎧ ⎪ ⎨− x1 + x 2 ≥ 2 ⎪x , x ≥ 0 ⎩ 1 2

R: X o = (7, 9)t ; f min = −51 .

[max] f = 7 x1 − x 2 − 3 x1 + x 2 ≥ 6 7. ⎧ ⎪ ⎨ x1 + 2 x 2 ≤ 4 ⎪x , x ≥ 0 ⎩ 1 2

R: Problema nu are soluţie.

[max] f = 3x1 + 5 x2 ⎧− x1 + 2 x 2 ≤ 8 ⎪ 8. ⎪2 x1 + 3 x2 ≥ 6 ⎨ ⎪3x1 + x2 ≤ 18 ⎪ x1,2 ≥ 0 ⎩
[min] f = 3x1 + 2 x 2 + x3 ⎧2 x1 + x 2 + 3x3 = 6 ⎨x + x + 2x ≤ 4 2 3 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0, i = 1,3 ⎩ i
⎧− x1 + x3 + 2 x 4 ≥ 2 ⎨x + x − x ≤ 1 3 4 ⎪ 2 ⎪ x ≥ 0, i = 1,4 ⎩ i

R: X o = (4, 6 )t ; f max = 42 .

9. ⎪ ⎪ x1 + x 2 + x3 ≥ 3

R: X o = (2, 2, 0 )t ; f max = 10 .

[min] f = 6 x1 − x 2 + 5 x3

10. ⎪ ⎪2 x1 − x 2 = 4

R: X o = (2, 0, 0, 2)t ; f min = 12 .

193

[min] f = 2 x1 − x 2 + 2 x3

11. ⎪ x − 2 x + x ≥ 3 2 3 ⎪ 1
⎨x + x − 2x ≥ 3 2 3 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0, i = 1,3 ⎩ i

⎧− x1 + x 2 + x3 ≥ 2

R: X o = (8, 5, 5)t ; f min = 21 .

[min] f = 4 x1 − 3 x 2 + x3

12. ⎪2 x − x + 3x = 4 2 3 ⎪ 1

⎧− x1 + x 2 + x3 ≥ 4

⎨ ⎪− x1 − x 2 + 2 x3 ≥ −1 ⎪ x ≥ 0, i = 1,3 ⎩ i ⎧ x1 + 3 x 2 + 2 x3 = 30 ⎨ + ⎪ x1 x 2 + x3 ≥ 12 ⎪ x ≥ 0, i = 1,3 ⎩ i

R: X o = (0, 11, 5)t ; f min = −28 .

[max] f = 2 x1 + 8 x 2 + 5 x3

13. ⎪ x + 2 x + x ≤ 22 2 3 ⎪ 1

R: X o = (3λ , 6 + 3λ , 6 − 6λ )t , λ ∈ [0,1] ; f max = 78 . [max] f = x1 + 2 x 2 + 4 x3
⎧ x1 + 2 x 2 ≤ 6 14. ⎪ ⎪2 x1 + x 2 + x3 ≤ 6 ⎨x + 2x ≤ 5 3 ⎪ 1 ⎪ x ≥ 0, i = 1,3 ⎩ i
[min] f = 3 x1 + 2 x 2 + 4 x3
15. ⎪ x + 3 x − x ≥ 3 2 3 ⎪ 1

t R: X o = 0, 3, 5 ; f max = 16 . 2

(

)

⎧− 2 x1 + x3 ≥ −1 ⎨x + 2x ≥ 4 3 ⎪ 2 ⎪ x ≥ 0, i = 1,3 ⎩ i

R: X o = (0, 4, 0)t ; f min = 8 .

194

6.7. PROBLEME DE TRANSPORT

PROBLEME REZOLVATE 1. Un produs trebuie transportat de la furnizorii F1 , F2 către beneficiarii B1 , B2 , B3 . Cantităţile de care dispun cei trei furnizori, necesarul fiecărui beneficiar şi costurile unitare de transport sunt date în tabelul următor:
F1 F2
Necesar

B1 3 4 40

B2 2 5 50

B3 2 6 40

Disponibil

60 70

a ) Să se scrie modelul matematic al problemei. b) Să se determine planul optim de transport astfel încât costul total de transport să fie minim, pornind de la o soluţie de bază obţinută prin metoda colţului de nord-vest.
Rezolvare: Observaţie. Fiecărui furnizor Fi îi corespunde în coloana “disponibil” cantitatea de care dispune, fiecărui beneficiar B j îi

corespunde pe linia “necesar” cantitatea de care are nevoie, iar la intersecţia liniei furnizorului Fi cu coloana beneficiarului B j se poate citi elementul Cij = costul unitar de transport de la Fi către
B j . Notăm cu N suma cantităţilor de pe linia “necesar” şi cu D

suma cantităţilor din coloana “disponibil”. a) Notăm cu xij cantitatea ce trebuie transportată de la furnizorul " i" către beneficiarul " j " , unde i = 1,2 , j = 1,3 şi cu f costul total de transport. Observăm că N = D , deci problema

195

este echilibrată. Modelul matematic al problemei de transport este: [min ] f (x ) = 3x11 + 2 x12 + 2 x13 + 4 x21 + 5 x22 + 6 x23
⎧ x11 + x12 + x13 = 60 ⎪ ⎪ x 21 + x 22 + x23 = 70 ⎪ ⎪ x11 + x 21 = 40 ⎨ x + x = 50 22 ⎪ 12 ⎪ x13 + x23 = 40 ⎪ ⎪ ⎩ xij ≥ 0, i = 1,2, j = 1,3 b) Etapa I. Se verifică dacă problema este echilibrată ( N = D ); deoarece N = D = 130 , rezultă că această condiţie este îndeplinită. Etapa II. Se determină o soluţie de bază, notată X 0 . Vom folosi metoda colţului de nord-vest. 1) Fie NV căsuţa situată în colţul de nord-vest al tabelului X 0 . În NV se transportă o cantitate egală cu minimul dintre necesarul şi disponibilul corespunzătoare acestei căsuţe (în NV se scrie valoarea min{40,60}=40). 2) Se scade această valoare din disponibilul şi necesarul corespunzător căsuţei NV . Dacă s-a epuizat necesarul, se completează cu “-“ căsuţele de pe coloana pe care se află NV , iar dacă s-a epuizat disponibilul se completează cu “-“ căsuţele de pe linia pe care se află NV . 3) Se reiau paşii 1) , 2) pentru matricea rămasă necompletată. Obţinem soluţia X 0 :
40 20 30 40

Etapa III. Se verifică dacă soluţia obţinută este: 1) nedegenerată (dacă are m + n − 1 componente nenule, unde m reprezintă numărul de furnizori, iar n reprezintă numărul de beneficiari);

196

2) optimă (dacă ∆ ij ≤ 0, (∀)i = 1, m, j = 1, n ). 1) Se observă că soluţia X 0 este nedegenerată. 2) Pentru testarea optimalităţii, introducem variabilele
u i , i = 1,2 şi v j , j = 1,3 , cu proprietatea că u i + v j = C ij , unde C ij

sunt costurile unitare de transport din căsuţele bazice (căsuţele corespunzătoare componentelor nenule ale soluţiei). 2.1) Pentru determinarea variabilelor u i şi v j vom folosi următorul tabel, în care am copiat costurile C ij din căsuţele nebazice şi am dat uneia dintre variabile valoarea zero ( u1 = 0 ):
v1 = u1 =0 u2 = v2 =

v3 =

3

2 5

6

Din condiţia u i + v j = C ij , i = 1,2 , j = 1,3 , obţinem:
u1 + v1 = 3⎫ ⎬ ⇒ v1 = 3 ; u1 = 0 ⎭ u 2 + v 2 = 5⎫ ⎬ ⇒ u2 = 3 . v2 = 2 ⎭
u1 + v 2 = 2⎫ ⎬ ⇒ v2 = 2 ; u1 = 0 ⎭ u2 + v3 = 6⎫ ⎬ ⇒ v3 = 3 . u2 = 3 ⎭

2.2) Pentru variabilele u i şi v j găsite calculăm
Cij = u i + v j , ∀i = 1,2, j = 1,3 şi le scriem în următorul tabel:
v1 =3 v2 =2

v3 =3

u1 =0 u2 =3

3 6

2 5

3 6

2.3) Determinăm apoi ∆ ij = C ij − C ij , ∀i = 1,2, j = 1,3 şi verificăm criteriul de optim.

197

40 20 30 40 u1 =0 u2 =3 1 4 2 5 2 5 -2 0 0 0 0 -1 198 . ”-“.Toate calculele din etapa III . 3). Se formează un circuit ce pleacă din θ şi revine în θ . Cu θ = 30 se determină o nouă soluţie de bază X 1 . Se alege cea mai mare dintre diferenţele ∆ij > 0 (în cazul acesta. care merge în unghi drept şi are colţurile nenule. Se alege θ = minimul căsuţelor marcate cu “-“: θ = min{40. 30} = 30 . ∀i = 1.2) se pot sintetiza în următorul tabel: X0 v1 =3 u1 =0 v2 =2 v3 =3 ∆ ij = C ij − C ij 40 Θ + + 20 30 - 3 6 2 5 3 6 0 2 0 0 1 0 40 u2 =3 Etapa IV. Se observă că există valori ∆ij > 0 . Vor rezulta următoarele iteraţii: X1 v1 =3 + Θ 40 X2 v2 =2 v3 =5 ∆ ij = C ij − C ij 10 30 + 50 u1 =0 u2 =1 3 4 v1 =0 2 3 v2 =2 5 6 v3 =2 0 0 0 -2 3 0 ∆ ij = C ij − C ij 40 50 Θ + X3 + 10 30 - u1 =0 u2 =4 0 4 v1 =1 2 6 v2 =2 2 6 v3 =2 -3 0 0 1 0 0 ∆ ij = C ij − C ij Deoarece criteriul de optim se verifică (∆ ij ≤ 0. începând cu “+” de la θ . prin urmare soluţia nu este optimă. ∆ 21 ) şi în căsuţa corespunzătoare acesteia ( x21 ) se scrie θ . 2. În colţurile circuitului se scriu alternativ semnele “+” . ∀j = 1. adunând θ la căsuţele marcate cu “+” şi scăzând θ la cele marcate cu “-“. rezultă că soluţia găsită în ultima iteraţie este optimă.

x12 = 20. Să se rezolve problema de transport: B1 F1 F2 F3 Necesar B 2 4 2 1 70 1 5 7 80 B3 3 6 4 Disponibil 60 40 100 50 Rezolvare: Etapa 1. x13 = 40. x 23 = 0. x 22 = 30.m.m . deci soluţia optimă este unică. x 21 = 40. Determinăm o soluţie iniţială de bază. Se observă că problema este echilibrată. a) Prin metoda colţului de nord-vest rezultă soluţia X 60 10 30 50 50 0 : f 0 = 960 u . În cazul în care nu se specifică folosirea unei anumite metode pentru aflarea unei soluţii iniţiale de bază. i =1 j =1 2 3 2. Observaţie. Etapa II. Am obţinut X O : 40 20 30 40 sau: x11 = 0. este mai bine să determinăm câte o soluţie prin mai multe metode şi să o alegem pe aceea care are costul total de transport minim. 199 .Observăm că toate diferenţele ∆ ij = 0 corespund unor variabile bazice. Costul total minim de transport este: f min = ∑∑ C ij x ij = 3 ⋅ 0 + 2 ⋅ 20 + 2 ⋅ 40 + 4 ⋅ 40 + 5 ⋅ 30 + 6 ⋅ 0 = 430 u.

3) Se reiau paşii 1) .b) Metoda costului minim pe linie 1) Fie ML căsuţa de pe prima linie căreia îi corespunde cel mai mic cost. iar dacă s-a epuizat disponibilul se completează cu “-“ căsuţele de pe linia pe care se află ML . 60 20 50 c) Metoda costului minim pe coloană obţinem: 1) Fie MC căsuţa de pe prima linie căreia îi corespunde cel mai mic cost. 3) Se reiau paşii 1) . 2) pentru matricea rămasă necompletată. 2) Se scade această valoare din disponibilul şi necesarul corespunzător căsuţei MC . m . 200 .m . Rezultă soluţia X2 : 70 60 20 20 30 f 2 = 470 u . se completează cu “-“ căsuţele de pe coloana pe care se află ML . iar dacă s-a epuizat disponibilul se completează cu “-“ căsuţele de pe linia pe care se află MC . 2) pentru matricea rămasă necompletată. În MC se transportă o cantitate egală cu minimul dintre necesarul şi disponibilul corespunzătoare acestei căsuţe (vom obţine astfel x31 = 70 ). 2) Se scade această valoare din disponibilul şi necesarul corespunzător căsuţei ML . Dacă s-a epuizat necesarul. În ML se transportă o cantitate egală cu minimul dintre necesarul şi disponibilul corespunzătoare acestei căsuţe (vom obţine astfel x11 = 60 ). se completează cu “-“ căsuţele de pe coloana pe care se află MC . Rezultă soluţia X 1 : 40 30 f 1 = 510 u . Dacă s-a epuizat necesarul.

În MT se transportă o cantitate egală cu minimul dintre necesarul şi disponibilul corespunzătoare acestei căsuţe (vom obţine astfel x12 = 60 ). X1 v1 =-2 u1 =0 u2 =4 v2 =1 v3 =1 ∆ ij = C ij − C ij 20 50 60 20 50 u3 =3 -2 2 1 1 5 4 1 5 4 -6 0 0 0 0 -3 -2 -1 0 201 . 2) Se scade această valoare din disponibilul şi necesarul corespunzător căsuţei MT . Soluţia aleasă este nedegenerată. iar dacă s-a epuizat disponibilul se completează cu “-“ căsuţele de pe linia pe care se află MT . Dacă s-a epuizat necesarul. Rezultă soluţia X3 : 70 u .m . Etapa III. 60 20 20 30 f 3 = 470 Alegem drept soluţie iniţială de bază pe aceea care are costul de transport minim. se completează cu “-“ căsuţele de pe coloana pe care se află MT . 2) pentru matricea rămasă necompletată.d ) Metoda costului minim în tabel: 1) Fie MT căsuţa de pe prima linie căreia îi corespunde cel mai mic cost. rămâne să verificăm optimalitatea. adică pe X2 (care coincide cu X3 ). 3) Se reiau paşii 1) . X0 v1 =-1 60 v2 =1 v3 =2 ∆ ij = C ij − C ij u1 =0 20 30 + -1 3 1 1 5 3 2 6 4 -5 1 0 0 0 -4 -1 0 0 + Θ 70 - 20 u2 =4 u3 =2 Etapa IV.

m. Vom alege X1 drept soluţie iniţială de bază. 24 12 18 18 b) Prin metoda costului minim pe linie obţinem soluţia X 1 : u .Problema are soluţie unică. Determinăm o soluţie iniţială de bază. Se observă că problema este echilibrată.m . a) Prin metoda colţului de nord-vest rezultă soluţia X 0 : 24 12 6 30 f 0 = 162 u . X1 v1 =1 + 18 18 - v2 =0 v3 =2 ∆ ij = C ij − C ij 24 Θ + u1 =0 1 2 0 1 2 3 0 0 -3 0 0 0 12 u2 =1 202 . Etapa II. 3. Această soluţie este nedegenerată. f 1 = 126 Soluţiile obţinute prin metoda costului minim pe coloană şi în tabel coincid cu X 1 . Etapa III.m . verificăm optimalitatea. Să se rezolve problema de transport: B1 F1 F2 Necesar B 2 1 2 24 3 1 12 B3 2 3 36 Disponibil 42 30 Rezolvare: Etapa 1. Soluţia optimă este 20 50 60 20 50 X O: Costul minim de transport este: fmin = 450 u.

Determinăm câte o soluţie iniţială de bază prin cele patru metode. Să se rezolve problema de transport: B1 F1 F2 Necesar B 2 5 2 40 1 6 50 B3 3 4 60 Disponibil 30 80 Rezolvare: Etapa I. 4. Rezultă θ = 18 şi o nouă soluţie X 2 : 6 18 36 12 Soluţia optimă sub formă generală este: X O = λX 1 + (1 − λ ) X 2 . a ) Prin metoda colţului de nord-vest rezultă soluţia X 0 : 30 10 50 20 60 f 0 = 550 u .m . Obţinem problema: B1 B 2 F1 F2 F3 Necesar 5 2 0 40 1 6 0 50 B3 3 4 0 Disponibil 30 80 40 60 Etapa II. Vom determina o nouă soluţie. deci problema are optim multiplu.1]. 203 . Problema este neechilibrată (D < N ) . λ ∈ [0. scriind θ în căsuţa x21. având disponibilul egal cu N − D = 40 şi costurile unitare de transport nule.Observăm că ∆ 21 = 0 . dar x21 nu este variabilă bazică. Pentru echilibrare se introduce un furnizor fictiv.

m. m . m . 40 30 20 40 20 f 1 = 270 c) Prin metoda costului minim pe coloană găsim soluţia X2 : 30 20 20 40 f 2 = 310 u .m . Soluţia optimă este X O : 40 30 20 40 20 Costul total minim de transport este f min = 270 u. Această soluţie este nedegenerată. d ) Prin metoda costului minim în tabel obţinem soluţia X3 : 70 60 20 20 30 f 3 = 470 u . v1 =-1 X1 v2 =1 v3 =1 ∆ ij = C ij − C ij 40 - 30 20 40 20 u1 =0 u2 =3 u3 =-1 -1 2 -2 1 4 0 1 4 0 -6 0 -2 0 -2 0 -2 0 0 Problema are soluţie unică.b) Prin metoda costului minim pe linie rezultă soluţia X 1 : 40 u . Alegem X1 drept soluţie iniţială de bază. Etapa III. rămâne să verificăm optimalitatea. 204 .

5. După ce algoritmul a luat sfârşit. iar la ultima cantitate de pe linia “necesar” valoarea m ⋅ ε . iar ε este un număr pozitiv foarte mic. Să se rezolve următoarea problemă de transport. Determinăm o soluţie iniţială de bază prin metoda costului minim pe linie şi obţinem soluţia X 0 : 12 24 18 Etapa III. Se observă că problema este echilibrată. pornind de la o soluţie de bază obţinută prin metoda costului minim pe linie: B1 B 2 F1 F2 Necesar 7 5 12 3 6 24 B3 6 4 18 Disponibil 24 30 Rezolvare: Etapa 1. Astfel obţinem problema modificată: F1 F2 Necesar B1 7 5 12 B2 3 4 24 B3 6 6 18+2 ε Disponibil 24+ ε 30+ ε Soluţia obţinută prin metoda costului minim pe linie este X 0 : 12 24 18+ ε ε 205 . unde m reprezintă numărul de furnizori. ε → 0 . Etapa II. Deoarece degenerarea soluţiei s-a produs în faza iniţială. înlocuim ε cu zero şi apoi citim soluţia optimă a problemei. vom modifica problema astfel: adăugăm la fiecare cantitate din coloana “disponibil” o valoare ε . Observăm că soluţia obţinută este degenerată (are numai 3 componente nenule. în loc de 4).

Avem D = N = 230 u.m. a) X 0 are 4 + 4 − 1 componente nenule. degenerată. deci este nedegenerată. deci problema este echilibrată. X1 12 24 - ε 18+ ε v1 =5 v2 =3 v3 =6 ∆ ij = C ij − C ij u1 =0 u2 =0 5 5 3 3 6 6 -2 0 0 -1 0 0 Rezultă că problema are soluţie optimă unică.m. Determinăm o soluţie de bază prin metoda costului minim pe coloană şi obţinem X 0 : 20 10 60 20 50 30 40 Etapa III.Aceasta este nedegenerată. b) Testăm optimalitatea soluţiei: 206 . pornind de la o soluţie de bază obţinută prin metoda costului minim pe coloană: F1 F2 F3 F4 Necesar B1 3 4 2 B2 5 4 6 B3 5 7 7 B 4 Disponibil 30 60 9 7 5 8 70 50 90 5 20 6 70 6 70 Rezolvare: Etapa I. 6. verificăm optimalitatea. Etapa II. . Să se rezolve următoarea problemă de transport. X O : 24 12 18 Costul total minim de transport este: f min = 3 ⋅ 24 + 5 ⋅ 12 + 6 ⋅ 18 = 240 u.

40. prin urmare soluţia nu este optimă. 20} = 20 .X0 + Θ 10 60 20 50 + + 30 40 20 u1 = 0 u 2 = −1 u 3 = −2 v1 = 4 v2 = 5 v3 = 5 v4 = 7 ∆ ij = C ij − C ij 4 3 2 5 5 4 3 6 5 4 3 6 7 6 5 8 1 -1 0 0 0 0 -3 0 0 -3 -4 0 -2 -1 0 0 u4 = 1 Se observă că ∆ 11 > 0 . Vom obţine o soluţie nedegenerată X 2 : 20 10 60 ε 70 50 20 b) Verificăm optimalitatea acestei soluţii: X2 20 10 60 v1 = 3 v2 = 5 v3 = 5 v4 = 7 ∆ ij = C ij − C ij ε 50 70 20 u1 = 0 u 2 = −1 u3 = −2 u4 = 1 3 2 1 4 5 4 3 6 5 4 3 6 7 6 5 8 0 -2 -1 -1 0 0 -3 0 0 -3 -4 0 -2 -1 0 0 207 . Cu θ = 20 găsim o nouă soluţie de bază X1 : 20 10 60 70 50 20 a ) Observăm că această soluţie este degenerată. vom scrie ε într-una din căsuţele eliberate în etapa precedentă ( x13 sau x31 ). În căsuţa x11 adăugăm θ . Alegem θ = min{20. Etapa IV. Deoarece degenerarea soluţiei s-a produs pe parcurs .

astfel încât costul total de transport sa fie minim: 1.Criteriul de optim este îndeplinit. B1 B 2 F1 F2 F3 Necesar 4 7 1 100 6 5 2 40 B3 3 1 4 Disponibil 50 80 70 60 208 . B1 B 2 F1 F2 Necesar 4 5 50 50 3 6 60 B3 3 7 50 Disponibil 80 80 R: X o : 50 30 30 f min = 670 u. 2. Luăm ε = 0 şi rezultă soluţia optimă X O : 20 10 60 70 50 20 Costul total minim de transport este: f min = 20 ⋅ 3 + 10 ⋅ 5 + 60 ⋅ 4 + 50 ⋅ 5 + 70 ⋅ 6 + 20 ⋅ 8 = 1480 u.m.m. PROBLEME PROPUSE Să se scrie modelul matematic şi să se determine planul optim de transport pentru următoarele probleme.

B1 F1 F2 F3 Necesar B 2 6 4 2 70 10 40 30 50 8 5 7 80 B3 3 1 9 Disponibil 60 40 100 50 R: X : 70 o f min = 780 u. 209 . 3. B1 F1 F2 F3 Necesar B 2 4 2 1 70 40 10 40 20 1 5 7 20 B3 3 6 4 Disponibil 60 40 100 50 R: X : 20 70 o f min = 250 u. 4.m.m.R: X o : 50 50 20 20 60 f min = 450 u.m.

7.m. B1 F1 F2 F3 Necesar B 2 3 4 9 60 8 5 7 80 B3 3 6 4 Disponibil 60 40 60 50 X : 60 40 10 30 50 o f min = 650 u.m.5. B1 F1 F2 F3 Necesar B 2 5 1 7 80 2 4 1 70 B3 6 3 4 Disponibil 40 60 100 50 210 . B1 B 2 F1 F2 F3 Necesar 5 3 2 9 8 2 2 6 8 10 B3 4 7 5 Disponibil 8 6 12 7 R: X : 9 4 3 o f min = 89 u. 6.

m.m. f min = 645 u. 8. f min = 810 u. B1 10 − 10λ 50 + 10λ B 2 F1 F2 F3 7 1 2 5 30 25 + 5λ 3 4 6 9 55 5 − 5λ 5λ B3 5 6 1 B 4 Disponibil 30 60 8 7 5 4 60 50 80 F4 Necesar 7 70 R: X o : 30 30 − 5λ λ ∈ [0. B1 F1 F2 F3 F4 Necesar B 2 2 3 1 4 10 10λ 4 3 5 5 60 10 − 10λ B3 4 6 6 B 4 Disponibil 20 50 7 6 4 7 60 40 80 5 60 R: X o : 10 50 40 20 λ ∈ [0.m. 1] . 50 15 60 5 211 . 9.R: X o : 20 60 20 50 50 f min = 450 u. 1] .

11. B1 B 2 F1 F2 F3 F4 Necesar 1 4 2 4 90 4 2 5 6 70 B3 5 7 3 B 4 Disponibil 20 55 9 7 5 8 70 40 90 6 65 R: X o : 20 55 40 70 15λ 20 − 15λ λ ∈ [0.m. f min = 650 u.m. F1 F2 F3 F4 Necesar 15 − 15λ 5 + 15λ 70 B1 6 4 2 B2 5 3 6 B3 4 7 7 B 4 Disponibil 35 50 9 5 5 8 85 55 70 4 25 15 50 6 70 20 3 90 R: X o : 25 70 5 55 30 f min = 715 u.10. 1] . 212 .

12. B1 B 2 F1 F2 F3 F4 Necesar 3 8 5 1 20 2 4 6 6 40 B3 6 2 7 B 4 Disponibil 80 35 5 7 6 3 60 50 20 4 95 13. B1 2 4 2 B2 6 4 6 F1 F2 F3 B3 5 7 1 B 4 Disponibil 30 55 9 4 5 8 80 70 90 F4 Necesar 3 35 2 65 6 70 213 .

În acest caz.CAPITOLUL7 SERII 7. S n = ∑ ak . n =1 ∞ 214 . Pentru a stabili natura seriei ∑ an se pot folosi: n =1 ∞ k =1 n Definiţia 1.1. Definim şirul n =1 ∞ sumelor parţiale ( S n ) n≥1 . SERII DE NUMERE REALE BREVIAR TEORETIC Fie ∑ an o serie numerică de termen general an . atunci n →∞ seria ∑ an este divergentă. numărul S = lim S n se numeşte suma seriei. n =1 ∞ Criteriul suficient de divergenţă. spunem că n→∞ seria ∑ an este divergentă. n →∞ Dacă lim S n = ±∞ sau şirul ( S n ) n ≥1 nu are limită. Seria ∑ an este convergentă dacă şirul ( S n ) n≥1 n =1 ∞ este convergent. Dacă lim an ≠ 0 .

a) Dacă ∑ bn este convergentă. n →∞ bn b) Dacă lim ∞ an = 0 şi: n → ∞ bn ∞ b1 ) ∑ bn este convergentă. b) Dacă ∑ an este divergentă. atunci ∑ an este convergentă. ∞) . n =1 ∞ ∞ ∞ a) Dacă ∑ bn este convergentă. Fie ∑ an şi ∑ bn serii cu termeni n =1 n =1 ∞ n =1 ∞ pozitivi pentru care există n0 ∈ N astfel încât a n+1 ≤ bn+1 . atunci n =1 ∞ ∞ ∞ an bn n =1 ∞ n =1 ∞ ∑ bn n =1 ∞ este divergentă. (∀)n ≥ n0 . Fie ∑ an şi ∑ bn serii cu termeni pozitivi pentru care există n0 ∈ N astfel încât a n ≤ bn . n =1 ∞ Criteriul 2 de comparaţie. Criteriul 3 de comparaţie. n =1 ∞ n =1 b) Dacă ∑ an este divergentă. atunci ∑ bn este divergentă. a a) Dacă lim n ∈ (0. n =1 b2 ) ∑ an este divergentă. n =1 n =1 ∞ n =1 ∞ 215 . Fie ∑ an şi ∑ bn serii cu termeni n =1 n =1 pozitivi.Criterii pentru serii cu termeni pozitivi ∞ n =1 Criteriul 1 de comparaţie. (∀)n ≥ n 0 . atunci seriile au aceeaşi natură. atunci ∑ an este convergentă. atunci ∑ bn este divergentă. atunci ∑ an este convergentă.

atunci ∑ an este convergentă. n =1 n =1 ∞ a Fie ∑ an o serie cu termeni pozitivi şi l = lim n +1 . b) Dacă l > 1 . atunci ∑ an este convergentă. a) Dacă l < 1 . ∞ ⎛ an ⎞ ⎟ − 1 Fie ∑ an o serie cu termeni pozitivi şi l = lim n⎜ ⎟. Fie ∑ an o serie cu termeni pozitivi şi l = lim n an . atunci ∑ bn este convergentă. atunci ∑ an este divergentă. n =1 n =1 ∞ ∞ Corolarul criteriului Raabe-Duhamel. atunci ∑ an este divergentă. n →∞ ⎜ ⎝ an +1 ⎠ n =1 a ) Dacă l < 1 . atunci ∑ an este divergentă.c) Dacă lim ∞ an = ∞ şi: n → ∞ bn ∞ n =1 ∞ n =1 ∞ c1 ) ∑ an este convergentă. c 2 ) ∑ bn este divergentă. atunci ∑ an este divergentă. n =1 n =1 ∞ ∞ Corolarul criteriului rădăcinii (Cauchy). n =1 n →∞ ∞ a ) Dacă l < 1 . n →∞ an n =1 Corolarul criteriului raportului (d'Alembert). n =1 ∞ 216 . b) Dacă l > 1 .

a n > 0. n =1 Definiţia 2. a) Dacă seria ∑ an este convergentă şi are suma S . atunci ∑ an este convergentă. Fie seria alternată ∑ (−1) n an . Dacă : a) şirul (an ) n≥1 n =1 ∞ este descrescător şi b) lim an = 0 . Seria ∑ an este absolut convergentă dacă seria ∞ n =1 ∑ a n este convergentă. Propoziţia 1. atunci este şi convergentă. n =1 ∞ Criteriu pentru serii alternate Criteriul lui Leibniz. Dacă o serie este absolut convergentă. n =1 ∞ n =1 b) Dacă seriile ∑ an şi ∑ bn sunt convergente şi au sumele S1 şi n =1 ∞ ∞ ∞ n =1 S 2 .b) Dacă l > 1 . ∞ n =1 Propoziţia 2. 217 . atunci seria ∑ (a n + bn ) este convergentă şi are suma S1 + S 2 . atunci seria ∑ (−1) n an este n →∞ n =1 ∞ convergentă. ∞ atunci seria ∑ α ⋅ a n este convergentă şi are suma α ⋅ S .

.. 2. + − ⎟ ⇒ Sn = ⎜ − ⎟⇒ 2 ⎝1 3 3 5 2n − 1 2 n + 1 ⎠ 2 ⎝ 1 2n + 1 ⎠ ⇒ lim S n = n→∞ 1 .α > 0. − n + α + n + α + 1 ⇒ ⇒ S n = n = α + 1 − 1 + α ⇒ lim S n = ∞ . Rezolvare: Considerăm şirul sumelor parţiale: n n 1 k +α − k +α +1 = ∑ = Sn = ∑ −1 k =1 k + α + k + α + 1 k =1 = − 1 + α + 2 + α − 2 + α + 3 + α − . 1. seria este divergentă. conform definiţiei. dacă este posibil. prin urmare.. n =1 4n − 1 ∑ ∞ 1 2 Rezolvare: Sn = ∑ n 1 2 k =1 4k −1 = ∑ 1 1 n 1 1 = ∑( − )= k =1 ( 2k − 1)(2k + 1) 2 k =1 2k − 1 2k + 1 n 1 ⎛1 1 1 1 1 1 ⎞ 1 ⎛1 1 ⎞ = ⎜ − + − + .. deci şirul ( S n ) n ≥1 este n→∞ divergent.PROBLEME REZOLVATE Să se stabilească natura următoarelor serii de numere reale şi.. 2 218 . deci seria este convergentă şi are suma 2 S= 1 .. n =1 n + α ∑ ∞ 1 + n +α +1 . să se determine suma acestora.

∞) rezultă că lim S n = ∞ . n=0 ∑ qn . q ≠1 Avem S n = ∑ q = ⎪ ⎨ 1− q k =0 ⎪ ⎩ n +1 . 1− q 219 . nu există lim S n (în acest caz.. deci seria este divergentă. 1− q n→∞ Pentru q ∈ [1. prin urmare seria este S n = ∑ ln n n→∞ divergentă.1) rezultă că lim S n = 1 . Rezolvare: ⎧1 − q n+1 . q =1 n k Pentru q ∈ (−1. se spune că n→∞ seria este oscilantă). n =1 ∑ ln ∞ 3n − 1 .1) şi are suma S = . 4.3. În concluzie. Pentru q ∈ (−∞. ∞ q ∈ R. (seria geometrică). seria geometrică este convergentă dacă şi numai dacă 1 q ∈ (− 1.. 3n + 2 Rezolvare: n 3k − 1 = ∑ [ln(3k − 1) − ln(3k + 2)] = k =1 3k + 2 k =1 = ln 2 − ln 5 + ln 5 − ln 8 + . deci seria este divergentă.−1] . deci seria este 1− q n→∞ convergentă şi are suma 1 . + ln(3n − 1) − ln(3n + 2) = = ln 2 − ln(3n + 2) ⇒ lim S n = −∞ .

.. ∑ 1 .... Avem că: n =1 n ⎛ 1 1 ⎛1 1 ⎞ ⎛ 1 1 1 1⎞ 1 1 ⎞ ⎟ S 2n = 1 + + ⎜ + ⎟ + ⎜ + + + ⎟ + . + = α −1 α −1 2 α −1 n −1 1 2 2 2 1− 2α −1 1 ( ) 1 ( ) 1 ≤ 1− 1 1 2α −1 ... + + ⎜ + ⎟ + ⎜ + + + ⎟ + .. în α n n ∞ baza criteriului 1 de comparaţie.. ∀n ≥ 1 .. rezultă că ∑ 1 este divergentă. prin urmare şirul ( S n ) n ≥1 este mărginit. + +⎜ ⎟ + .. avem că ⎛ 1 1 ⎞ ⎛ 1 1 1 1 ⎞ S 2n −1 = 1 + ⎜ ⎜ α + α⎟ ⎟+⎜ ⎜ α + α + α + α⎟ ⎟ + . seria ∑ 1 este divergentă.5.. + ⎜ ⎜ α + α + α + α⎟ ⎟= n −1 α n −1 α ⎟ ⎜ 2 n−1 α ⎝4 4 4 4 ⎠ 2 2 ⎝ ⎠ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) n −1 ( ) ⎛ 1 ⎞ 1− ⎜ ⎜ α −1 ⎟ ⎟ ⎝2 ⎠ = 1+ + + ..... + ⎜ n−1 + n−1 ⎟> 2 ⎝ 3 4⎠ ⎝ 5 6 7 8⎠ ⎝2 +1 2 +2 2n ⎠ ⎛ 1 1 ⎛ 1 1 ⎞ ⎛1 1 1 1⎞ 1 1 ⎞ ⎟ + + ... α n =1 n n =1 n • Pentru α > 1 . + 3 ⎠ ⎝4 5 6 7 ⎠ ⎝2 ⎞ ⎛ ⎛ 1 1 1 1 ⎞ ⎟ ⎜ 1 +⎜ + + . α n =1 n ∑ ∞ 1 .. deci... + ⎜ + . rezultă că este convergent şi deci seria este convergentă.. fiind şi crescător.... + ⎜ ⎟= ⎜ 2 ⎝ 4 4⎠ ⎝8 8 8 8⎠ 2 n−1 ⎠ ⎝ 2 n−1 2 n−1 1 1 1 n = 1 + + + . 220 . + ⎟+ ⎜ α + α⎟ ⎟ ≤1+ ⎜ α α α ⎜ 2 n −1 2 ⎠ ⎝2 2 n−1 + 1 2n − 1 ⎟ ⎠ ⎝ ⎛ ⎞ ⎛ 1 1 1 1 ⎞ 1 1 1 ⎟ ⎜ + + ..α ∈ R (seria armonică generalizată sau seria Riemann) Rezolvare: • ∞ Pentru α = 1 obţinem seria armonică. • ∞ Pentru α < 1 ⇒ 1 ≥ 1 . + ⇒ S 2 n > 1 + ⇒ lim S 2n = ∞ . prin urmare seria 2 2 2 2 n →∞ >1+ este divergentă..

Rezolvare: ⎛⎛ 3 ⎞n ⎞ 8 n ⎜ ⎜ ⎟ + 1⎟ ⎟ ⎜⎝ 8 ⎠ ⎝ ⎠ = 1 ≠ 0 .6. n = 2 ln n ∞ n =1 n ! ∑ nn e n . seria ∑ este divergentă. 7. rezultă că seria este divergentă. rezultă. ⎝ n = > = = + 1 = n +1 + 1 n 1 1 an e b n ⎛ 1⎞ 1+ ⎜1 + ⎟ n n ⎝ n⎠ ∞ 1 ∑ este divergentă . n =1 ∑ ∞ 3n + 8n 3n +1 + 8n +1 . rezultă că seria ∑ 8. ∀n ≥ 2. folosind criteriul 2 de n =1 n n ∞ n n n n =1 n!e n este divergentă. că seria ∑ ⎛ 1⎞ ⎛ 1⎞ 1 ⎜1 + ⎟ ⎜1 + ⎟ a n +1 ⎝ n ⎠ b 1 n⎠ . conform criteriului suficient lim a n = lim n + 1 n →∞ n →∞ ⎛⎛ 3 ⎞ ⎞ 8 8 n+1 ⎜ ⎜ ⎟ + 1⎟ ⎜⎝ 8 ⎠ ⎟ ⎝ ⎠ de divergenţă. deci. 1 . 221 . ln n n=2 ∑ ∞ Rezolvare: ∞ 1 Avem că 1 ≥ 1 . în baza ln n n n =1 n criteriului 1 de comparaţie. ∞ 1 este divergentă. Rezolvare: Avem că cum seria comparaţie.

de aici rezultă. ∞) . cum seria ∞ 1 ∞ ∑ este divergentă. că seriile au aceeaşi natură. lim n = 2 ∈ (0. cum seria ∑ 4 este convergentă (este seria n =1 n 3 armonică generalizată cu α = 4 > 1 ). 2 n =1 4n − 1 ∑ Rezolvare: Se compară cu seria ∑ lim 1 1 3n + 5 . fie Se compară cu seria ∑ ∑ 4 3 3− 5 n=1 n n=1 n 3 n=1 n 3 3 a 3 2n5 − 3n 2 + 1 + n + 2 şi b = 1 . de 4 n an = 7 n 3 n → ∞ bn 7 n3 − 2 n 2 + 1 5 aici rezultă. ∑ ∞ 3 2n 5 − 3n 2 + 1 + n + 2 . conform criteriului 3 de comparaţie. 3 2 7 n − 2 n + 1 n =1 Rezolvare: ∞ n3 ∞ ∞ 1 1 = ∑ = . ∞ 3n + 5 . că seriile au ∞ 1 aceeaşi natură.9. rezultă că şi seria ∑ 3n2+ 5 este divergentă. rezultă că şi seria 3 2n 5 − 3n 2 + 1 + n + 2 este convergentă. 7 n 3 − 2n 2 + 1 n =1 ∑ ∞ 3 222 . ∞) . fie a n = şi bn = . 2 n 4n − 1 n =1 n ∞ an 3n 2 + 5 3 = lim = ∈ (0. conform n → ∞ bn n → ∞ 4n 2 − 1 4 criteriului 3 de comparaţie. n =1 n n =1 4n − 1 10.

( 4n − 1) ∞ Rezolvare: Vom folosi corolarul criteriului raportului.. 223 n . ⎜1 + 3 ⎟ n ⎝ n ⎠ an n → ∞ bn lim ⎛ 1 ⎞ ln⎜ ⎜1 + 3 ⎟ ⎟ n ⎠ = lim ⎝ = 1 ∈ (0.10.. n ⎝ ⎠ n =1 12..( 4n − 1) prin urmare seria este convergentă.4.7...4..( 4n − 1). n =1 3..4.∞ ⎛ 1 ⎞ 11. ∑ ∞ n =1 ( n(n a − 1) ) ..(3n − 2) n → ∞ an n→∞ n → ∞ ( 4n + 3) 4 3.. Avem că: 1... că seriile au aceeaşi natură.7...(3n − 2).7. fie a n = ln⎜ ⎟ şi bn = 3 .10. lim n +1 = lim 1. ∑ ln⎜ ⎜1 + 3 ⎟ ⎟. cum seria ∑ 1 3 n =1 n este ∞ ⎛ 1 ⎞ convergentă. rezultă că şi seria ∑ ln⎜ ⎜1 + 3 ⎟ ⎟ este convergentă. ∑ 1.7.7. n ⎠ n =1 ⎝ Rezolvare: Se compară cu seria ∑ ∞ 1 3 n =1 n ⎛ 1 ⎞ 1 .(4n + 3) = lim = < 1.. ∞) ⇒ conform criteriului 3 de 1 n→∞ n3 ∞ comparaţie.... 13. a > 1..(3n + 1) a (3n + 1) 3 3..(3n − 2) ..7.10..

seria ∑ n(n e − 1) n =1 ∞ ( ) n este divergentă. Avem că lim ex −1− x x2 x →0 = lim ex −1 1 = . atunci seria este divergentă. prin urmare. x n → 0 . n→∞ n→∞ n →∞ 1 n • • • Dacă ln a < 1 ⇔ a < e . atunci seria este convergentă. Vom calcula n→∞ lim a n = lim n(n e − 1) lim n n ( n e −1) −1 n→∞ =e ( ( n→∞ ( ) = eL . 224 .Rezolvare: Aplicăm corolarul criteriului rădăcinii: a n −1 lim n a n = lim n(n a − 1) = lim = ln a . pentru x n = obţinem că L = lim = . 1 n 2 n→∞ 2 n deci lim a n = e = e ≠ 0 . aşadar 2 x →0 2x e x n − 1 − xn 2 xn 1 ∀ ( xn }n ≥1 . conform criteriului n→∞ L 1 2 suficient de divergenţă. Pentru a = e . n Încercăm să aplicăm criteriul suficient de divergenţă. în 2 e n −1− 1 1 1 n particular. seria devine: ∑ ∞ n =1 1 ( n(n e − 1) ). Dacă ln a > 1 ⇔ a > e . rezultă că lim xn →0 = 1 . n )n = nlim ( 1 + n(n e − 1) − 1) = →∞ L = lim n n(n e − 1) − 1 = lim n→∞ ) e n −1− 1 1 n n→∞ 1 n2 .

Folosind corolarul criteriului Raabe-Duhamel obţinem: ⎡ (3n + 3) 2 ⎤ ⎛ an ⎞ 6n + 5 2 ⎟ − = − 1⎥ = lim n ⋅ lim n⎜ 1 lim n = < 1..6. ⎢ ⎜ ⎟ 2 3 n→∞ ⎝ a n+1 ⎢ (3n + 2) 2 ⎥ ⎠ n →∞ ⎣ ⎦ n→∞ (3n + 2) deci seria este divergentă.8.9..(3n − 1) ⎤ 2 ⎡ 2.. ∑ (−1) n n =1 ∞ 3n − 1 2n 2 .(3n − 1)(3n + 2) ⎤ ⎢ 3. Să se studieze convergenţa şi absolut convergenţa seriilor: 16.⎛ 3n − 1 ⎞ 14.. e prin urmare seria este convergentă.6.....(3n)(3n + 3) ⎥ ⎣ ⎦ ⎡ 2...5.. ∑ ⎢ ⎥ n =1 ⎣ 3..8.6...... deci = lim ⎢ ⎥ =1 n→∞ ⎣ (3n + 3) ⎦ 2 criteriul raportului este neconcludent.. ∑ ⎜ ⎟ n =1 ⎝ 3n + 2 ⎠ ∞ n 2 +1 .5.(3n) ⎦ Rezolvare: a n +1 = lim n →∞ a n n →∞ lim ∞ ⎡ 2.9.5..(3n) ⎥ ⎣ ⎦ 2 2 ⎡ (3n + 2) ⎤ .9.. 225 .(3n − 1) ⎤ ⎢ 3...8.. Rezolvare: Aplicăm corolarul criteriului rădăcinii: ⎛ lim n a n = lim ⎜ ⎟ n→∞ n → ∞⎝ 3n + 2 ⎠ =e lim − n →∞ n 2 +1 3n − 1 ⎞ n 3 ⎛ = lim ⎜1 − ⎟ 3n + 2 ⎠ n → ∞⎝ n 2 +1 ⎞ n = 3 n 2 +1 ⋅ 3n+ 2 n = 1 < 1 . 15.

⎜ ⎟ 2n 2 ⎠ ⎝ n =1 17. ∞) şi ∑ 2 2 n =1 2n n =1 n n → ∞ bn rezultă că seriile au aceeaşi natură (criteriul 3 de comparaţie). pentru aceasta. deci şirul 2(n + 1) 2 2n 2 n(n + 1) ⋅ 2 n +1 (a n ) n ≥1 este descrescător. vom considera seria modulelor: ∞ 3n − 1 ∞ 1 a 3 . deci seria alternată ⎛ ∞ 3n − 1 ⎞ ⎜ ∑ (−1) n ⎟ nu este absolut convergentă. Notăm a n = 3n + 2 − 3n − 1 = 3n − 1 2n 2 . deci seria alternată ∑ (−1) n n =1 ∞ 1 n ⋅ 2n 226 . că seria este convergentă.Rezolvare: • Studiem convergenţa. prin urmare seria modulelor este divergentă. • Studiem absolut convergenţa. cum lim a n = 0 rezultă. în baza n→∞ a n +1 − a n = − 5n 2 − 5n − 1 criteriului lui Leibniz. pentru aceasta. ∑ (−1) n n =1 ∞ 1 n ⋅ 2n . prin urmare seria 2 n → ∞ an n → ∞ ( n + 1) ⋅ 2 n +1 modulelor este convergentă. Rezolvare: Studiem absolut convergenţa. comparăm cu seria ∑ : lim n = ∈ (0. obţinem: ∑ n n=1n ⋅ 2 a 1 n ⋅ 2n lim n +1 = lim = < 1 . aplicând corolarul criteriului raportului.] < 0 . vom considera seria modulelor: ∞ 1 .

.(n + p ) ⎦ p ⋅ p! n→∞ 1 n ∑ p k =1 227 .. rezultă că seria este şi convergentă. Să se arate că următoarele serii sunt convergente şi să se calculeze sumele acestora: 1 ... n ( n + 1 ). 4 Generalizare: n 1 = Sn = ∑ k =1 k (k + 1)... p ∈ N*.. ⋅ p (n + 1)(n + 2).... prin urmare seria este 2 ⎣1 ⋅ 2 (n + 1)(n + 2) ⎦ n→∞ 1 convergentă şi are suma S = ..... n ⎤ 1 1 n ⎡ 1 1 = ∑ ⎢ − Sn = ∑ ⎥= k =1 k (k + 1)(k + 2) 2 k =1 ⎣ k ( k + 1) ( k + 1)(k + 2) ⎦ ∞ = = ⎤ 1⎡ 1 1 1 1 1 1 − + − + .(k + p) ⎥ = ⎣ ⎦ ⎤ 1⎡ 1 1 1 − ⇒ lim S n = .. n =1 n( n + 1)(n + 2) ∞ 1 generalizare: ∑ . prin ⎢ ⎥ p ⎣1 ⋅ 2 ⋅ ..(k + p ) = ⎡ ⎤ 1 1 ⎢ k (k + 1).este absolut convergentă.(k + p − 1) − (k + 1)(k + 2). Conform propoziţiei 2 din breviarul teoretic. ∑ Rezolvare: Considerăm şirul sumelor parţiale. + − = ⎢ 2 ⎣1 ⋅ 2 2 ⋅ 3 2 ⋅ 3 3 ⋅ 4 n( n + 1) (n + 1)(n + 2) ⎥ ⎦ ⎤ 1 1⎡ 1 1 − ⎢ ⎥ ⇒ lim S n = 4 ..( n + p ) n =1 18..

. B = 2. + − ⎟ = ⎟ − ⎜ + . Prin urmare. ⎨5 A + 4 B + C = 1 4 4 ⎪4 A = −5 ⎩ n n ⎡ 5 3k + 2 2 3 ⎤ = ∑ ⎢− + − = Sn = ∑ 3 2 ( 4 k k 1 4 k + + 4) ⎥ ⎦ k =1 k + 6k + 8k k =1 ⎣ n ⎡ 5 5 3 3 ⎤ 5 n ⎛1 1 ⎞ 3 n⎛ 1 1 ⎞ − = ∑ ⎢− + + − = − ∑⎜ − ⎟= ⎟ + ∑⎜ ⎥ ( ) ( ) ( ) 4 k 4 k 1 4 k 4 4 k 4 4 k k 1 4 k 1 k 4⎠ + + + + + + ⎝ ⎠ ⎝ ⎣ ⎦ k =1 k =1 k =1 5 ⎛1 1 1 1 1 1 ⎞ 3 ⎡⎛ 1 1 1 ⎞ ⎛1 1 1 ⎞⎤ + = − ⎜ − + − + . + − = 1− ⇒ lim S = 1 .. p ⋅ p! n n =1 ( n + 1)! ∞ Rezolvare: n (k + 1) − 1 n ⎡1 k 1 ⎤ =∑ = ∑⎢ − ⎥= k =1 ( k + 1)! k =1 (k + 1)! k =1 ⎣ k! ( k + 1)!⎦ 1 1 1 1 1 1 1 = − + − + .. + ⎟ + ⎜ + + . aducem la = + + k (k + 1)(k + 4) k k + 1 k + 4 acelaşi numitor şi după identificare obţinem sistemul: ⎧A + B + C = 0 ⎪ .urmare seria este convergentă şi are suma S = 19. cu soluţia A = − 5 . rezultă că =− ⎜ − − − ⎟+ ⎜ + + − ⎟ 4 ⎝1 n + 1⎠ 4 ⎝ 2 3 5 n + 2 n + 3 n + 4 ⎠ 228 .. + + + + 4 ⎝1 2 2 3 n n + 1⎠ 4 ⎢ 2 3 n 1 5 n 3 n 4 ⎠⎥ ⎠ ⎝ ⎣⎝ ⎦ 5 ⎛1 1 ⎞ 3⎛1 1 1 1 1 1 ⎞ . (n + 1)! n → ∞ n 1! 2! 2! 3! n! ( n + 1)! deci seria este convergentă şi suma seriei este S = 1 . C = − 3 ..... Sn = ∑ n 20. ∑ 1 . ∑ ∞ n−5 3 2 n =1 n + 5n + 4n . Rezolvare: Avem: k −5 2 k + 5k + 4 k 3 = k −5 A B C .

1) . deci seria este convergentă şi are suma 4 4 30 40 n →∞ 19 . n=0 Rezolvare: ∞ ⎛ 3⎞ ∞ ⎛ 4⎞ Considerăm seriile ∑ ⎜ − ⎟ şi ∑ ⎜ ⎟ .5 3 31 19 lim S n = − + ⋅ = − . 1− 4 3 1 − − 3 10 n n ( 7) 7 Conform propoziţiei 1 din breviarul teoretic. ∑ ∞ (−3) n + 3 + 2 2n +1 7n+2 . ∑ . care sunt serii n=0 ⎝ 7 ⎠ n=0 ⎝ 7 ⎠ geometrice de raţii q ∈ (−1. n =1 Rezolvare: ∞ 1 ∞ n ∞ n2 Considerăm seriile ∑ . S =− 40 21. ∑ n n n n =1 3 n =1 3 n =1 3 229 . rezultă că seria n ∞ ⎡ ( −3) 3 ⎛ 3 ⎞ n 2 ⎛ 4⎞ ⎤ ⎢ ⎥ este convergentă şi are suma − + ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ∑ 2 ⎝ 7⎠ 2 ⎝7⎠ ⎥ 7 7 n=0 ⎢ ⎣ ⎦ 27 7 27 7 7 7 3187 S = − ⋅ S1 + ⋅ S 2 = − ⋅ + ⋅ = . ∑ ∞ 5n 2 + 2n + 4 3n . 49 3 49 10 3 3 630 ∞ ( −3) n + 3 + 2 2 n +1 3187 . deci convergente şi au sumele: 1 7 1 7 S1 = = şi S 2 = = . Am obţinut că ∑ = n+2 630 7 n=0 22. .

1 2 3 1− 3 ∞ n vom scrie şirul sumelor parţiale: Pentru seria ∑ n n =1 3 n k . deci este n 3 n =1 3 1 1 1 convergentă şi are suma S1 = ⋅ = . + − = ⋅ − ⇒ Sn = + 1 2 3 n n + 1 1 n 3 3 1− 3 3 3 3 3 3 +1 ∞ n 3 este ⇒ lim S n = .. avem că: Sn = ∑ k k =1 3 1 2 3 n ⎛ 1⎞ Sn = + + + . 4 n⎤ 3⎡ ⇒ S n = ⎢1 − 1 ⎥ − 3 ⎦ 4⎣ (1 )n 3 () n ∞ n2 vom scrie şirul sumelor parţiale: Pentru seria ∑ n n =1 3 Tn = ∑ Tn = 1 n k2 2 3 k k =1 3 2 2 .. − − .. avem că + 32 3 3 3 1 + 2 + . apoi adunăm cele două 2 3 n n 3 3 3 3 3 +1 relaţii şi va rezulta: 2 1 1 1 1 1 1− 3 n n + + . + .. înmulţim această egalitate cu ⎜ − ⎟ : ⎝ 3⎠ 3 230 . + n2 n ⎛ 1⎞ .∞ 1 1 Seria ∑ este o serie geometrică de raţie q = .. deci seria ∑ n 4 n→∞ 2 ⋅ 3n n =1 3 3 convergentă şi are suma S 2 = . înmulţim această egalitate cu ⎜ − ⎟ : 1 2 3 n ⎝ 3⎠ 3 3 3 3 1 1 2 n −1 n − Sn = − − − ....

2 4 2 4 ⋅ S1 + 2 ⋅ S 2 + 5 ⋅ S 3 = 4 ⋅ 23.. prin 2 2 231 . apoi adunăm cele două 3 3 2 33 3n 3 n +1 relaţii şi rezultă: n 2 − (n − 1) 2 n2 2 12 2 2 − 12 3 2 − 2 2 Tn = + + + .n2 1 12 2 2 (n − 1) 2 − Tn = − − − . conform propoziţiei 1 din breviarul teoretic.. ∑ (−1) n =1 ∞ n +1 n ( 2) π ... 2 Aşadar. seria ⇒ lim Tn = ∞ 5n 2 + 2 n + 4 ∑ 3n n =1 este convergentă şi are suma 1 3 3 + 2 ⋅ + 5 ⋅ = 11 . − − .. . sin n2 Rezolvare: Seria dată se mai poate scrie: 1 − 1 3 + 1 5 − 1 7 + .. prin urmare seria ∑ n este 2⎝ 4 3 2⎠ 2 n→∞ n =1 3 3 convergentă şi suma ei este S 3 = . care 2 ( 2) ( 2) ( 2) este o serie geometrică având primul termen 1 şi raţia − 1 . + − = 3 31 32 33 3n 3 n +1 = ∑ n k 2 − ( k − 1) 2 3k − k =1 n 2k − 1 n2 = ∑ − = 3 n +1 k =1 3 k 3 n +1 n2 1 1− 3 n2 =2∑ − ∑ − = 2S n − ⋅ − ⇒ k k 3 1− 1 3 n +1 3 n +1 k =1 3 k =1 3 3 n k n 1 n2 (1 )n ∞ n2 3⎛ 3 1 3⎞ 3 ⎜ 2 ⋅ − ⋅ ⎟ = ..

⎝ 6⎠ n =1 ∞ ∞ 5.urmare seria este convergentă şi are suma S = 1 ⋅ 1− (1 = 32 . 232 . n =1 ∞ 4n + 3 n 5⎞ 5 4. 2. ∑ 6. ∑ n + 3 − 2 n + 2 + n + 1 R: Seria este convergentă şi are suma ( ) S = 2− 3. ∑ 2n + 5 n =1 ( n + 1)( n + 2)( n + 3) ∞ R: Seria este convergentă şi are suma S = 11 . ∞ 3n + 4 R: Seria este convergentă şi are suma S = 5 . R: Seria este convergentă şi are suma S = 1 . 9. ∑ 2 2 n=2 n − 1 3. ∑ ⎛ ⎜ − ⎟ R: Seria este convergentă şi are suma S = − 11 . ∑ ∞ n n =1 ( n + 1)! n =1 ∞ 8. ∑ R: Seria este divergentă. ∑ ln 4n − 1 R: Seria este divergentă. 12 10. ∑ n =1 ∞ 1 n +1 + n + 3 R: Seria este divergentă. 2 n =1 n( n + 1)( n + 2) ∑ (−1) n =1 n R: Seria este divergentă. 7. n =1 2n + 1 + 2n + 3 ∞ 1 R: Seria este convergentă şi are suma S = 1 . −1 2) 2 PROBLEME PROPUSE Stabiliţi natura următoarelor serii de numere reale şi atunci când este posibil determinaţi suma acestora: ∞ 1 1.

n +1 13. ∑ n sin n n =1 ∞ n R: Seria este divergentă. 16. ∑ R: Seria este divergentă. ∑ ln n R: Seria este divergentă. ∑ 4n + 2 R: Seria este convergentă şi are suma S = 5 . ∑ 3 n + (−3) n R: Seria este divergentă. 24 n =1 (3n − 2 )(3n + 1)(3n + 4 ) ∞ 18. 1) şi are suma 1 ∞ n=0 b . n =1 [ ] 14. ∑ ∞ ∞ 1 R: Seria este convergentă şi are suma S = 5 . ∑ (−3) n+3 + 2 2n+1 R: Seria este convergentă şi are suma 8 n+ 2 n =0 176 2 S = − 43 . 3 n =1 (3n − 2)(3n + 1) n =1 ∞ ∞ 12. ⎛ n + 1⎞ ⎜ ⎟ ∑ n ⎠ n =1 ⎝ ∞ 1 21. b ≠ 0 R: Seria este convergentă dacă b−a şi este divergentă în caz contrar. 15.11. a. 12 n =1 n + 4 n + 3 1 R: Seria este convergentă şi S = 1 . ∑ 17. R: Seria este divergentă. 2 2 n =1 n + 3n + 2 n 3 Să se studieze natura următoarelor serii: ∞ 4n − 1 19. ∑ ∞ 1 R: Seria este convergentă şi are suma S = 1 . n =1 3n + 2 20. b ∈ R. ∑ a b ∞ an n +1 ∈ (− 1. 233 .

∑ 2n − 1 n =1 n + 4 n + 3 3 R: Seria este convergentă. ∑ 25. R: Seria este convergentă. R: Seria este divergentă. 3 n=1 5n − 1 28. ∑ n n =1 n + 5 ∞ 1 33. ∑ (− 2 ) + 3 n =1(− 2 ) n +1 24. 7 2 ∞ 5 29.22. ∑ 2 n + 1 4n + 2 n =1 234 . R: Seria este divergentă. ∑ ∞ ∞ nn n n =1 n!⋅3 ∞ 6n 2 + 5 R: Seria este convergentă. R: Seria este divergentă. ∑ 3n + n + 1 + n + 2 n =1 ∞ 6n 2 − 2n + 1 R: Seria este divergentă. ∑ ∞ 1 n=1ln(2n + 1) 1 2 ln( n + 2) n =1 ∞ ∞ că seria are aceeaşi natură cu seria ∑ 1 . ∑ sin n n =1 1 4 ∞ ⎛ 1 ⎞ 31. R: Seria este divergentă. R: Folosind criteriul 3 de comparaţie. 30. deci este divergentă. rezultă n n ∞ 23. R: Seria este divergentă. ∑ ln⎜ ⎟ ⎜1 + ⎟ n⎠ n=1 ⎝ ∞ 1 32. n=2 ln n 26. ∑ 27. ∑ ( −1) n n =1 ∞ 5n − 3 3n + 5 + 3 n +1 R: Seria este divergentă. R: Seria este convergentă.

. ∑ ∞ ∞ 1 n aceeaşi natură cu seria armonică) şi este convergentă dacă a > 1 . ∑ 35. ∑ ⎛ ⎜ ⎟ ⎝ 3n + 2 ⎠ ∞ n R: Seria este divergentă.6. 39.( 2n) ⎦ n R: Seria este convergentă.. R: Seria este divergentă.. R: Seria este convergentă.. 235 . R: Seria este divergentă dacă a ∈ (0. R: Seria este convergentă. ∑ ∞ ∞ ∞ n =11⋅ 6 ⋅11⋅ ...( 2n − 1) ⎤ 42. R: Seria este divergentă. ∑ (3n − n) n =1 ∞ 38.34. ∑ n =1 n3 + 2 + 1 1 n4 + 2 + 3 n2 +1 + 7 3 − 1 4 37.a > 0 ∑4 n =1 n! n R: Seria este divergentă.. R: Seria este convergentă. 1] şi este convergentă dacă a > 1 . ∑ 1⋅ 5 ⋅ 9 ⋅ . 43. ∑ n(n 2 − 1) n =1 ( ) n R: Seria este convergentă. 1 ⎛ 3⎞ ⋅⎜ ⎟ ∑ n =1 n ⎝ 5 ⎠ ∞ n =1 ∞ 4n − 1 ⎞ 44. 45. a > −1 R: Seria este divergentă dacă n =1 ( a + 1)(a + 2) K ( a + n) ⎣ 2.. ∑ ⎡ ⎢ ⎥ n =1 3 n! .5. 1] (are n2 +1 36.... n =1 n + a . 1. ⋅ (4n − 3) 41.. ⋅ (5n − 4) a ∈ (− 1. 40.. ∑ n =1 ∞ 1 n =1 2 n + 5n + 7 3 ∞ 3 4 ∞ R: Seria este convergentă..3.4.

∑ (−1) n n =1 ∞ 61. a > 0 n 2 ⋅ n n =1 n 2 n2 ∞ 52. ∑ n 2 + 2n + 3 − n 2 − 2n + 3 (n + 1)! (n + 3)! n a . 2 n 2 −3 ∞ R: Seria este convergentă. a>0 n n =1 2 ⋅ ( 2n − 1)! n =1 Studiaţi convergenţa şi absolut convergenţa seriilor: n ( ) 57. ∑ (−1) n n =1 ∞ ∞ 1 n +1 64. ∑ n =1 ( −1) n n n 2n + 3 ⎞ 65. a > 0 n =1 ∞ ⎝ n + 2n + 3 ⎠ 2 n + 3n n! n =1 ∞ 55. ∑ ⎜ ⎟ ⎜ 2 ⎟ ⋅a . ∑ ⎛ ⎜ ⎟ 5 n =1⎝ n + 4 ⎠ 3n − 1 ⎞ 48. ∑ (n!) 2 n =1 ( 2n)! ∞ 56.. ⋅ (4n + 1) ⎦ ∞ 51.. ∞ ∑ (−1) n n =1 n ∞ 3n − 1 2n 3 n 63. R: Seria este divergentă. ∑ ∞ n! an.. ∑⎜ ⎝n ⎛ n! ⎞ n ⎟ ⎠ n =1 ∞ ∞ n n + 3n + 5 ⎞ n 53. ∑ 67. ∑ (−1) n −1 sin n =1 1 n 236 . 60. ∑ (−1) n n =1 ∞ 1 n − ln n 69. 1 ⋅ 5 ⋅ 9 ⋅ . n n ⎝ 3n + 2 ⎠ ⎝ ⎠ 2 5n + 3 ⎞ 49. ∑ n =1 n! 5n + 3 ⎞ 47. ∑ ⎡ ⎢ ⎥ n =1⎣ 5 ⋅ 9 ⋅ 13 ⋅ .. ⋅ (4n − 3) ⎤ 50. ∑ ⎛ 54. ∑ (−1) ⎛ ⎜ ⎟ ⎝ 2n − 1 ⎠ n =1 ∞ n! ( −1) n 66.. ∑ ⎛ ⎜ ⎟ ∞ n =1 ∞ ∞ R: Seria este convergentă. ∑ (−1) n 3n − 1 2 2n + 1 n n =1 2n 2 n =1 ∑ 1 n⋅2 n 62. ∑ (−1) n n =1 ∞ ∞ ∞ (−1) n ∞ 1 59. n n! n =1 ( −3) n =1 ∑ ∞ 68. R: Seria este convergentă.nn 46. ∑ (−1) n ⎛ ⎜ ⎟ 5n + 2 n =1 R: Seria este divergentă. ∑ 58.

∑ 2 n +1 + 3 n + 2 5n R: 89 . R: 2057 . a. ∑ 71. 75 82. ∑ ∞ 4 n+3 − (−1) n 3n+1 5 n+2 n=1 78. ∑ 79. 2 81. calculaţi suma următoarelor serii: 70. n2 + n − 1 (n + 2)! R: 1 . b. 200 77. 9 (n + 1) n + n n + 1 R: 1 . ∑ n =1 R: 1 R: 1 12 73. ∑ n =1 ∞ n+2 n!+ ( n + 1)!+ ( n + 2)! n R: 1 . ∑ n =1 ∞ ∞ n =1 ∞ 1 n(n + 1) R: 1 R: 1 .Atunci când este posibil. 18 1 n(n + 1)(n + 2)(n + 3) 1 (2n − 1)(2n + 1)(2n + 3) 72. ∑ ∞ n =1 (−1) + n (−4) n n =1 ∞ R: 13 . ∑ 76. 2 n =0 ∞ n =1n + 4n + 3n 1 2 R: 17 . c ∈ R R: e(2a + b + c ) . 6 237 . ∑ n =1 ∞ 74. 2 80. ∑ n =1 ∞ ∞ 4n 4n 4 + 1 1 n + 5n + 6 5n − 1 3 2 R: 1 . ∑ n =1 ∞ ∞ an 2 + bn + c n =0 n! . ∑ 75.

83. ∑ ∞ 1 2 n =1 ( 2n + 3)(4n − 1) ∞ R: 1 R: 12 a 88. a >1 (a −1) 2 . ∑ 92. 90. R: 23 . ∞ ∞ 1 3n n =1 π sin n3 n −1 ∑ (−1) n =1 ∞ cos nπ 3n 93. 89. ∑ 2n + 3n + 4 R: 5 6 87. ∑ ∞ n(n + 1) . ∑a n =1 n2 . ∑a n =1 n n . ∑ n =1 ∞ ∞ n + (−1) n 5n R: 7 . ∑( n =1 n + 2 − 2 n +1 + n ) 94. ∑ 5n n =1 2 ∞ 85. 8 5 n ∞ 2 (−1) n +1 + 86. (a −1) 91. a >1 an n =1 ∞ 2 R: 2a 3 . ∑ (−2) n +3 + 3 2 n +1 10 n + 2 n =0 ∞ n +3 ∞ + 2 2n+1 95 ∑ (−3) n+ 2 n =0 5 238 . 48 84. . ∑ n2 + n +1 2n n =1 n =1 n R: 9 . a >1 n R: a (a +1) (a −1)3 .

. ∑ ⎜ ⎟ n ⎜ ⎟ 122.. ∑ 2n + 1 113. 11 n =1 ⎝ ⎠ 1− ⎟ ∑ n ln⎜ ⎝ n⎠ 239 .. 1 2 3 2 3 2 3 n+3 n +1 n +1 ∞ 4 − (−1) 3 5 n+2 ∑ (−1) n (2n + 1) 3n n =1 ∞ 3 n + (−1) n +1 (−4) n n =1 1 1 1 1 1 1 100.. ∑ ∞ ∞ n =1 1 n +5 3 1 n =1 ln( n + 1) ∞ ∞ n ⎞ 3n − 2 105. a > 0 2n + 3 118. ∑ ⎛ 107.. ∑ cos n ⎜ ⎟ 106. ∑ (−1) n n =1 n!(1 + 2 ) 104.a>0 n =1 n!⋅ ( n + 2)! ∞ 4n − 3 ⎞ 116. ∑ (−1) n −1 n =1 ∞ ∞ nn (n + 1) n n n ∞ 103.... ∑ 111. ∑ ⎛ ⎜ n + 1⎞ n ⎟ ⋅a . ∑ ⎛ ⎜ ⎟ ∞ n =1 n ⎝ 7n + 1 ⎠ 2 117. 97.a > 0 n ⎠ n =1 ⎝ ∞ n ∞ ⎛ 2n + 7n ⎞ 121. +3 − −3 + +3 − .. 3 4 3 8 3 3 16 99. 98. ∑ ∞ 1 n + 7 n+4 n =1 2 108.96..... ∞ (−1) n +1 ∑ n =1 n + 1 ∞ 102. ∑ 4 110. ∑ 2 n n =1 n =1 n + 1 + n3 + 1 ∞ 3 2 ∞ 2 n + 5n 112. ∑ n =1 ∞ 1 1 1 1 1 1 + 2 + 3 + 4 + . + 2 n −1 + 2 n + . n ∑n n =1 ∞ n =1 ∞ sin ⎛ π 3n 1⎞ 120. ∑ 3n + 5 ⋅ a n . ∑ (2n + 1)! n a . ∑ n =1 ⎝ n + 1 ⎠ n =1 4 n + 7 n =1 n ∞ ∞ (−1) 1 109. a > 0 ∞ n =1 5n + 3 119. ∑ n =1 n! ∞ n =1 115. ∑ 3n + 2 ⋅ a n .. ∑ n +1 7 5 + 4 ⋅ 5 n+ 2 n =1 2 n =1 3 + 8n − 1 7n 114.. ∑ Stabiliţi natura seriilor: 101.

142. 143. n! ∞ n + 2 − n +1 n+3 −3 ∞ n =1 n=2 3 ) n + 1) 1 ⎛6⎞ ⋅⎜ ⎟ ∑ n =1 n ⎝ 5 ⎠ n ∞ n a b ⎛a⎞ n! ⎜ ⎟ . a ∈ ⎛ ⎜ 0. ∑ 7n + 8 3n 2 − 2 1 1 +L+ ∞ ∞ 1+ ∞ 2n n + 5 n 135. a >0 146. ∑ n =1 ∞ ∞ 1 2n + 1 − 2n − 1 138. ∑ 2 ∑ ∑ n n n n n =1 n =1 n =1 (3n + 7 ) 137. b ∈ R+ 149. ∑ (n + 1) n2 n ( n +1) (n + 2) n n =1 n 154. 2 ∑ α (α + 1)(α + 2) K (α + n − 1) . a. α > 0 n n!⋅a . a>0 2n n (a + 1)(2a + 1) K (na + 1) . ∑ n n n =1 n ⋅ 2 ∞ ∞ ⎛a⎞ n ⋅ ⎜ ⎟ . ∑ n5 n =1 n! ∞ 133. 1⎞ ⎛1 ⎜ − sin ⎟ ∑ n⎠ n =1 ⎝ n ∞ 141. ⎟ 130. ∑ ⎜ ⎜ 2 ⎟ ⎟ ⋅a . a > 0 147. ∑ ⎛ ⎜ ⎟ .a > 0 240 . ∞ 3n n+1 ∑ n n n =1 (1 + 2 ) ∞ 2 125. ∑ n ∞ 1 ⎛ n 2 + n +1⎞ 155. 145.∞ ⎛ n2 +1⎞ n 123. n ( n +1) ∑n n=2 ∞ 2 1 −1 n+a⎞ 126. b ∈ R n =1 ⎝ n + b ⎠ ∞ ∞ n =1 n 3n 2 − n + 1 ⎞ 127. ∑ ⎝e⎠ n =1 ∑a n=0 ∞ n ⋅ tg ∞ a . a > 0 152. ∑ ⎛ ⎜ ⎟ 2 ⎜ ⎟ n =1 ⎝ 3n + 1 ⎠ ∞ n =1 128. ⎜ ⎟ ∑ ln n ⎜ n 2 +1 ⎟ n = 2 (ln n) n =1 ⎝ ⎠ +1 ⋅an. arctg 1 136. ∑ ∞ 3n n +1 n n n =1 ( 2 + 1) ∞ n +1⎞ n 151. 148. 140. a. ∑ 2 n tg an . a > 0 ∑ ⎝n⎠ n =1 ∑ 3 ⋅ 7 ⋅11K⋅ (4n − 1) n =1 2 ⋅ 5 ⋅ 8 ⋅ K ⋅ (3n − 1) n 144. ∑ n =1 ∞ 1 n n π⎞ 129. ∑ n =1 ∞ 1 2n + n − 1 3 132. ( ∑ ( ∞ ∞ 1⎞ ⎛ ⎜1 − cos ⎟ ∑ n⎠ n =1 ⎝ ∞ 139. ∑ ⎛ ⎜ ⎟ ⋅ a . ∑ n =1 (b + 1)( 2b + 1) K ( nb + 1) ⎛ 2n ⎞ ⎜ ⎟ ∑ n =1 ⎝ 3n − 1 ⎠ ⎛ 6n 2 + 7 n + 5 ⎞ ⎟ ⎜ ∑ ⎟ ⎜ 2 n =1 ⎝ 2n + 5n + 9 ⎠ ∞ 2 150. 134.a > 0 n =1 n3 ⎝ n ⎠ 124. ∑ n + 2 − 2 n + 1 + n 3 ⎝ 2⎠ ( ) ∞ n =1 131. ∞ n =1 n n ⎝ n ⎠ ∞ 153.

∑ 5 ⋅ 9 ⋅ 13 ⋅ K ⋅ (4n + 1) n =1 ∞ 2 ⋅ 7 ⋅ 12 ⋅ K ⋅ (5n − 3) n2 + n −1 187. 0 < a < 1 2 ∑ (−1) ∞ n =1 ∞ n −1 n +1 (n + 1) n + 1 − 1 ⎛ 1 ⎞ ( −1) n −1 ⎜ ⎟ ∑ ⎜ ⎟ n =1 ⎝ 2⎠ ∞ 162. 166. 161. 169.156. ∑ n+a n =1 1 . 163. n ∞ n ∑ n(n + 1)(n + 2) n =1 n ∞ 2n + 3 ∑ ( n 2 + 3n + 5 − n 2 − 3n + 5 ) n 179. ∑ (−1) n−1 1 ⋅ 3 ⋅ 5 ⋅ K ⋅ (2n − 1) 2 ⋅ 4 ⋅ 6 ⋅ K ⋅ (2n) n =1 160. n =1 ∑a n =1 ∞ ln n . ∑ n =1 ( n + 1)! ∞ ∑ n =1 n 2 + 1 188. ∑ n =1 ∑ n =1 ∞ 1 n +1 + n +1 2 ∞ 185. n2 + 1 n −1 ∑ (−1) n =1 ∞ n −1 2 + ( −1) n n2 1 −n n +1 2n + 1 4 167. 178. a > 0 173. a > 0 157. 172. ⎛ n2 + 3n + 5 ⎞ n 181. 0 < a < b 1 n(n + 1) ( n + n + 1) a(a + 1)(a + 2) K (a + n) ∑ n =1 5 4 n+2 183. ∑ (−1) n =1 ∞ e n +1 −n2 168. a > −1 177. ∑ n 2 e − n n =1 ∞ ( ) ∞ n 158. n3 + 1 2n + 5n ∑ n +1 + 5 n +1 n =1 2 ∞ 241 . 182. ⎟ 4 ⎟ ⎝ n ⎠ ∑n n=2 ∞ ∞ 2 1 171. 186. ∑ (n + 1)(n + a) − n . 175. ∑ ∑ n ! ( n =1 n =1 2n )! ∞ ⎛ n ⎞ ⎜ ⎟ ∑ n =1 ⎝ 3n − 1 ⎠ ∞ n =1 ∞ ∞ 2 n −1 176. ∑ (−1) n =1 ∞ n −1 ln 3n 2 + 2 165. a > 0 n =1 ⎝ ⎠ ∑ b(b + 1)(b + 2) K (b + n) . n ∑3 n =1 ∞ n ∑ ln⎜ ⎜ n =1 ∞ ⎛ n + 1⎞ 170. ⎜ ⎟ ∑ ⎜ 2 ⎟ ⋅a . 180. ∑ n! n =1 ∞ ∞ (n!) 3n + 2 n 174. n =1 ∞ n =1 ∞ ∑ e − (a ln n + ln n ). ∞ ∑ (−1) ∑ (−1) n =1 n 1 n ⋅ 3n 1 164. ln n ∑ 3 ⋅ n! n n =1 n ∞ 2 an ⋅nn .a > 0 n =1 ⎝ n + 2n + 3 ⎠ ∞ ∞ 4 n + 3 − (−1) n +1 3 n +1 n2 ∞ n =1 ⎛ 3 + 4n ⎞ n ⎜ ∑ ⎜ 3n + 1 + 4 n +1 ⎟ ⎟ ⋅a .a > 0 n 159. 184.

∑ n =1 ∞ n =1 1 n n+5 ⎠ 193. ∞ ∑⎜ ⎜a ⎛ n 2 + n +1⎞ ⎟ .189. ∑ arcsin n =1 ∞ ∞ ∑ n =1 ⎡ (2n − 1)!!⎤ (−1) n −1 ⎢ ∑ ⎥ n =1 ⎣ (2n)!! ⎦ ∞ na + 1 1 200. ∑ a ln n . 199. a. . a > 0 194. ∞ 3 242 .a > 0 3n 2 ⎟ n =1 ⎝ ⎠ ∞ n 192. n=1(2n )! ∞ ∑ 2n + 3 ⋅ a n =1 ∞ 3n + 5 n . ∑ ⎛ ⎜ ⎟ 5n − 1 ⎝ 2 n 2 +1 196.a > 0 191. ∑ (2n − 1)!! 1 ⋅ (2n)! n n =1 ∞ 197. b ∈ R . a > − 1 ∑ b n + an n =1 n + 1 2n − 1 5n 3 + 7 n + 4 198. ∑ ∞ n 2n 190. n =1 ∞ (−1) n (2n + 1) ∑ 3n n =1 3n + 2 ⎞ 195.

7. 243 . R se numeşte rază de convergenţă. Teorema 2 (Cauchy-Hadamard). SERII DE PUTERI BREVIAR TEORETIC Fie seria de puteri ∑ a n x n . Fie ∑ a n x n o serie de puteri n =1 ∞ n =1 ∑ a n x n există R . ∞ ) . ω ≠ 0 ω ⎪ ⎪ . R = ⎨∞. Teorema 1 (Teorema lui Abel). atunci n→∞ ⎧1 . 3) pentru orice r ∈ (0. Observaţie. astfel încât: ∞ şi R raza de convergenţă. 0 ≤ R ≤ ∞ . R ) . 2) seria este divergentă pe mulţimea (− ∞. ω = 0 ⎪0.2. Se poate calcula ω şi după formula: ω = lim a n +1 n → ∞ an . ω = ∞ ⎪ ⎩ Observaţie. Se numeşte mulţime de convergenţă a n =1 ∞ seriei de puteri mulţimea formată din punctele în care seria este convergentă: C = {x∈R n =1 ∑ a n x n convergentă ∞ }. Pentru orice serie de puteri 1) seria este absolut convergentă pe intervalul (− R. Dacă notăm ω = lim n a n . seria este uniform convergentă pe intervalul [− r . R ) .− R ) ∪ (R. r ] .

b] ⊂ (− R. Teorema 4. n =1 ∞ a) funcţia S ( x ) admite primitive şi este integrabilă pe orice interval [a. R) . R) avem: n n ∫ ∑ an x dx = ∑ ∫ a n x dx = ∫ S ( x)dx şi în particular. Fie seria de puteri ∑ a n x n şi S ( x ) suma acesteia.Teorema 3. b] ⊂ (− R. R) are loc relaţia: b ∞ a n =1 n n ∫ ∑ a n x dx = ∑ ∫ a n x dx = ∫ S ( x)dx . ∑ (− 1)n n =1 n ⋅ 5n 244 . n =1 a a ∞ b b PROBLEME REZOLVATE 1. Fie seria de puteri ∑ a n x n şi S ( x ) suma acesteia. b) seria primitivelor are aceeaşi rază de convergenţă R ca şi seria dată. pentru ∞ ∞ n =1 n =1 Atunci: [a. c) abstracţie făcând de o constantă. n =1 ∞ Atunci: a ) seria derivatelor are aceeaşi rază de convergenţă R ca şi seria dată. x ∈ R . Să se studieze convergenţa seriei de puteri: ∞ 1 ⋅ xn . b) funcţia S este derivabilă pe intervalul de convergenţă şi derivata acesteia S ' (x ) este egală cu suma seriei derivatelor. pentru x ∈ (− R.

x ∈ R . În concluzie. că seria ∑ (− 1)n 1 este convergentă. 6 n 5 − ⎠ ⎝ n =1 n ∑⎜ ∞ 245 . care n =1 n ∞ n =1 n =1 ∞ n n⋅5 este divergentă (seria armonică). şirul u n = este descrescător şi are limita zero. 2) seria este divergentă pe mulţimea (− ∞. rezultă că: 1) seria este absolut convergentă pe intervalul (− 5. • Studiem natura seriei pentru R = ±5 : ∞ Pentru R = 5 . seria de puteri devine: ∑ (− 1)n 1 ⋅ 5 n . adică n n =1 ω = 5. n n ∞ ∞ conform criteriului lui Leibniz. seria de puteri devine: ∑ (− 1)n 1 ⋅ (−5) n . adică n 1 ∑ . r ] . Avem că: (− 1)n +1 = lim n→∞ 1 (n + 1) ⋅ 5 n +1 1 n ⋅ 5n = lim n → ∞ 5(n + 1) ω = lim n → ∞ an (− 1)n = 1 . 3) pentru orice r ∈ (0. seria este convergentă pe mulţimea (− 5.−5) ∪ (5.Rezolvare: • Calculăm raza de convergenţă.5) .5] . Să se determine mulţimea de convergenţă a seriei de puteri: ⎛ 2n + 1 ⎞ n ⎟ ⋅ ( x − 3) . 2. rezultă.5) . seria este uniform convergentă pe intervalul [− r . ∞ ) . Fie a n = (− 1)n a n +1 1 n ⋅ 5n n . n ⋅5 n =1 1 1 ∑ (− 1)n . deci 5 R= 1 • Conform teoremei lui Abel. Pentru R = −5 .

Fie an = ⎛ ⎜ ⎟ ⎝ 6n − 5 ⎠ n ω ⎛ 2n + 1 ⎞ = lim n a n = lim n ⎜ ⎟ n→∞ n → ∞ ⎝ 6n − 5 ⎠ n 1 = 1 . seria de puteri devine: ∑ ⎛ ⎜ ⎟ ⋅ (−3) . r ] . 3) pentru orice r ∈ (0. n ∞ 2n + 1 ⎞ n Pentru y = −3 . avem că ⎟ ⎟ . avem că şirul ⎟ . ∞ ) . 246 . avem: 1) seria este absolut convergentă pe intervalul (− 3.−3) ∪ (3.Rezolvare: • Notăm y = x − 3 . conform ⎟ = e n→∞ 6n − 5 ⎠ n→∞ n → ∞⎝ criteriului suficient de divergenţă. 3 ω • Conform teoremei lui Abel. Avem: Calculăm raza de convergenţă. 2) seria este divergentă pe mulţimea (− ∞. adică n (u n )n ≥1 este divergent (nu există n =1 n⎛ ∑ (− 1) ⎜ ∞ 6n + 3 ⎞ ⎛ 6n + 3 ⎞ . seria de puteri devine: ∑ ⎛ ⎜ ⎟ ⋅ 3 .3) . n =1 ⎝ 6n − 5 ⎠ n • 2n + 1 ⎞ . • Studiem natura seriei pentru y = ±3 : ∞ 2n + 1 ⎞ n n Pentru y = 3 .3) . notăm u n = (− 1)n ⎜ ⎟ ⎝ 6n − 5 ⎠ ⎝ 6n − 5 ⎠ n→∞ n n =1 ⎝ 6n − 5 ⎠ n lim u n ). seria este uniform convergentă pe intervalul [− r . deci R = = 3 . deci seria este divergentă. adică n =1 ⎝ 6n − 5 ⎠ ⎛ 6n + 3 ⎞ . Notăm u n = ⎜ ⎝ 6n − 5 ⎠ n =1 ⎝ 6n − 5 ⎠ ∑⎜ ∞ ⎛ 6n + 3 ⎞ n n n 4 lim 6 8 8 ⎞ ⎛ n −5 lim u n = lim ⎜1 + = e 3 ≠ 0 . Vom determina mai întâi mulţimea de ∞ 2n + 1 ⎞ n convergenţă a seriei ∑ ⎛ ⎜ ⎟ ⋅y . deci. seria este divergentă.

rezultă că: 1 1⎞ 1) seria este absolut convergentă pentru y ∈ ⎛ ⎜− . ∑ 3 + (−4) y n n =1 n • n n Calculăm raza de convergenţă. ⎝ 4 4⎠ 1⎞ ⎛1 ⎞ 2) seria este divergentă pentru y ∈ ⎛ ⎜ − ∞. n ≥ 1 . n 3 n +1 ω = lim a n +1 an n→∞ = lim + ( −4) n +1 n +1 n→∞ 3 + ( −4) n n n = lim 3 n + 1 + ( − 4) n + 1 n ⋅ = n → ∞ ( n + 1) 3 n + ( − 4) n n = lim ⋅ n → ∞ ( n + 1) n +1 ⎛ ⎞ (−4) n +1 ⎜ − 3 + 1⎟ ⎝ 4 ⎠ =4⇒ R= 1 n 4 ⎛ ⎞ (−4) n ⎜ − 3 + 1⎟ 4 ⎝ ⎠ ( ) ( ) Conform teoremei lui Abel. Să se determine mulţimea de convergenţă a seriei de puteri 3 n + ( − 4) n ⋅ ( x + 2 )n n n =1 ∑ ∞ Rezolvare: • Notăm y = x + 2 . Prin urmare.− ⎟ ∪ ⎜ .În concluzie. ∞ ⎟ .6) .3) ⇔ ⇔ −3 < y < 3 ⇔ −3 < x − 3 < 3 ⇔ 0 < x < 6 . 4⎠ ⎝ 4 ⎠ ⎝ 247 . ⎟ . seria de puteri este convergentă pentru y ∈ (− 3. Fie an = 3 + (−4) . 2n + 1 ⎞ n mulţimea de convergenţă a seriei ∑ ⎛ ⎟ ⋅ ( x − 3) este (0. Vom determina mai întâi mulţimea de n ∞ n convergenţă a seriei. ⎜ n =1 ⎝ 6n − 5 ⎠ ∞ n 3.

prin urmare seria este convergentă. seria de puteri devine: ∑ 3 + (−4) ⎛ ⎜ ⎟ . Avem că seria n n ⎝ 4⎠ n n =1 ∑ bn este convergentă (folosind criteriul lui Leibniz). n ∈ N * ⎜ ⎟ + ⎥ . n ∈ N . r ] . Avem că seria ∞ 1 ⎛ 3 ⎞ este convergentă ∑ ⋅⎜ ⎟ ∑ ⎢ ⋅ ⎜ ⎟ + (− 1)n ⋅ ⎥ n n⎥ 4 n =1n ⎝ 4 ⎠ n =1⎢ ⎣ ⎝ ⎠ ⎦ (folosind criteriul raportului) şi seria ∑ (− 1)n ⋅ 1 este convergentă n =1 ∞ n (folosind criteriul lui Leibniz). ⎟ . Dacă ∞ n =1 presupunem că seria ∑ d n este convergentă. deoarece c n = d n − bn . seria de puteri devine: ∑ 3 + ( −4) ⎛ − ⎜ ⎟ 4 n =1 n ⎝ 4⎠ n n ∞ ⎡ n 1 ⎛ 3⎞ 3⎞ 1⎤ adică ∑ ⎢(− 1)n 1 ⋅ ⎛ ⋅⎜ ⎟ . n =1 ∞ n =1 248 . • ⎝ 4⎠ 4 n n ∞ n 1 1⎞ Pentru y = . n n ∞ n 1⎞ . Notăm bn = (− 1) n ⎝ 4⎠ n ⎝ 4⎠ n⎥ n =1⎢ ⎣ ⎦ cn = ∞ n 1 3⎞ 1 * . (∀ )n ∈ N * . ∞ contradicţie. Prin urmare seria ∑ d n este divergentă. n ∈ N * şi d n = (− 1)n 1 ⋅ ⎛ ⎜ ⎟ + . seria este uniform convergentă pe intervalul [− r . Pentru y = − 1 . adică 4 n ⎝ 4⎠ n =1 n Studiem natura seriei pentru y = ± 1 : ∞ ⎡1 ⎛ 3 ⎞n 1 ⎤ .1⎞ 3) pentru orice r ∈ ⎛ ⎜ 0. rezultă că şi seria ∑ c n este convergentă.

• Studiem natura seriei pentru x = ±3 : Pentru x = 3 . 1 = 1 . deci R = = 3 . 1 n Rezolvare: • Calculăm raza de convergenţă. ∀n ≥ 0 . 5 3 3 ω +4 { } • Conform teoremei lui Abel. n→∞ n→∞ +4 n → ∞ (− 1) rezultă că ω = lim 1 = max 1 . n≥0. ∞ ) . avem că b2 n +1 = 1. ((− 1)n + 4) n . 2) seria este divergentă pentru x ∈ (− ∞. Fie a n = ((− 1) 1 +4 ) n . fie bn = 1 (− 1) n 1 1 .3) . ⎝ 4 4⎦ 4. ⎥ ⇔ − < y ≤ ⇔ − < x + 2 ≤ ⇔ − < x ≤ − . − ⎥ . 4 4 4 4 4 4 ⎝ 4 4⎦ Am obţinut că mulţimea de convergenţă a seriei n =1 ∑ ∞ 3 n + ( −4 ) n n ⋅ ( x + 2 )n 9 7⎤ este ⎛ ⎜− .−3) ∪ (3. seria de puteri devine: ∑ fie bn = ∞ n =0 ((− 1)n + 4) n 3n . seria ∑ 3 + ( −4) ⋅ y n este convergentă pentru n =1 n 1 1 1 1 9 7 ⎛ 1 1⎤ y ∈⎜− .n ∞ n În concluzie. deci 249 . n ≥ 0 3n . n ≥ 0 . avem: 1) seria este absolut convergentă pentru x ∈ (− 3. ω = lim n a n = lim n→∞ n →∞ n ((− 1) 1 n 1 n +4 ) n = lim n→∞ (− 1)n + 4 . deoarece lim b2 n = 5 şi lim b2 n +1 = 3 . Să se determine mulţimea de convergenţă a seriei de puteri n n n = 0 (− 1) + 4 ∑ ∞ ( xn ) .

∀x ∈ (−1. mulţimea de convergenţă a seriei de puteri este (− 3. n ≥ 0 . putem scrie că ∑ x n = n =1 ∞ x .1) . n n n = 0 ((− 1) + 4 ) c 2 n +1 = −1.n→∞ lim b2n +1 = 1 ⇒ lim bn ≠ 0 şi conform criteriului suficient de n→∞ divergenţă rezultă că seria este divergentă. n =1 ∑ nx n ∞ Rezolvare: Considerăm seria de puteri ∑ x n . Pentru x ∈ (− 1. 1− x 250 . n =1 ∞ • • Raza de convergenţă a acestei serii este R = lim ∞ an a n +1 n→∞ = 1. 3) . Pentru x = −3 . seria ∑ x n este convergentă şi are suma ∞ n =1 1 x (am folosit seria geometrică).1) . ∀n ≥ 0 . avem că ((− 1)n + 4) n (− 3)n . Să se determine mulţimea de convergenţă şi suma următoarelor serii de puteri: 5. deci divergenţă rezultă că seria este divergentă. Prin S ( x) = x ⋅ ∑ x n = x ⋅ = 1− x 1− x n=0 urmare. Prin urmare. seria de puteri devine: ∑ fie c n = n→∞ ∞ lim c 2n +1 = −1 ⇒ lim c n ≠ 0 şi conform criteriului suficient de n→∞ (− 3)n .

∀x ∈ (− 1. ∀x ∈ (− 1.1) .1) . ∀x ∈ (−1. n =1 ∑ n(n + 1) x n Rezolvare: Considerăm seria de puteri ∑ x n +1 .1) . rezultă că ∑ x n +1 ' = ⎜ x ⎟ . ∀x ∈ (−1. 1) . ∀x ∈ (− 1. ⎜ ⎟ n =1 ( ) ' ⎝1− x ⎠ relaţie echivalentă cu: ∑ (n + 1) x n = n =1 ' ∞ 2x − x 2 (1 − x) 2 .1) . 1− x n =1 n=0 ∞ ∞ ⎛ 2 ⎞ Aplicând teorema 3.1) . Avem că ∑ x n +1 = x 2 ⋅ ∑ x n = x . 6. Aplicând din nou teorema 3. 251 .1) . ∀x ∈ (− 1.1) . care are raza de convergenţă n =1 ∞ 2 ∞ R = 1 . de unde obţinem: ∑ (n + 1) x n = ⎜ 2⎟ ⎜ − ( 1 x ) n =1 ⎝ ⎠ n =1 ∞ ( )' ⎛ 2x − x 2 ⎞ ∑ (n + 1)nx n −1 = ∞ 2 (1 − x) 3 . Înmulţind cu x relaţia precedentă. obţinem: n =1 ∑ (n + 1)nx n = ∞ 2x (1 − x) 3 . Înmulţind cu x relaţia precedentă. rezultă că ⎟ . relaţie echivalentă cu: ∑ nx n −1 = n =1 ∞ n =1 ( ) 1 ' ⎝1 − x ⎠ (1 − x )2 . rezultă că ∑ x n = ⎛ ⎜ ⎟ .∞ ' x ⎞ Aplicând teorema 3.1) . ∀x ∈ (− 1. ∀x ∈ (− 1. ∀x ∈ (− 1. obţinem: n =1 ∑ nx n = ∞ ∞ x (1 − x) 2 .

putem scrie că 1− x ∞ 1 .1) . ∀x ∈ (− 1. Prin urmare. rezultă că ∑ x n −1 = x 1 − n =1 n =1 ∞ xn n =1 n ∑ ∫ x n −1dx = ∫ ∑ x n −1dx + C .1) . 1− x Pentru x = 0 obţinem C = 0 . adică n =1 ∞ ∞ ∑ =∫ 1 dx + C = − ln(1 − x) + C . ∀x ∈ (− 1. n =1 n ∞ 252 . ∀x ∈ (− 1. ∀x ∈ (− 1. n =1 ∑ n2 xn ∞ Rezolvare: Pentru x ∈ (− 1. având raza de convergenţă n =1 ∞ R = 1 şi suma S ( x ) = 1 .7. obţinem: n =1 ∑ n2 xn = 2x (1 − x) 3 − x (1 − x) 2 . sau n =1 ∑ n2 xn = ∞ x2 + x (1 − x) 3 .1) . ∀x ∈ (− 1.1) .1) avem: n =1 ∞ ∑ n 2 x n = ∑ (n 2 + n − n) x n = ∑ (n 2 + n) x n − ∑ nx n şi folosind n =1 n =1 n =1 ∞ ∞ ∞ ∞ rezultatele obţinute la problemele 5 şi 6. pentru x ∈ (− 1.1) . n =1 n ∑ ∞ xn Rezolvare: Considerăm seria de puteri ∑ x n −1 . deci ∑ xn = − ln(1 − x). Aplicând teorema 4. 8.1) .

∑ [1 − (−4) n ]x n [ e e) R: C = (− 1 . 3. 3] şi divergentă în rest. 2] R: C = R ∑ (−1) n =1 n xn nn n =1 (5n − 1) ⋅ 3 n =1 ∑ ∞ ∞ 1 n xn R: C = [− 3. 8. 4. Să se determine mulţimea de convergenţă a următoarelor serii de puteri 2. 7.PROBLEME PROPUSE Să se studieze convergenţa seriei de puteri : 1. 11 (3 3 ) n 2 n =1 2 ⋅ n ∑ ∞ ∞ xn R: C = [− 2. 6. 5. ∞ ) nn n x ∑ n =1 n! ∞ n =1 10. 9. 1 ) 4 4 R: C = − 1 . n =1 ∑ (− 1) ∞ n +1 1 (2n − 1) ⋅ 3 n ⋅ xn . x ∈ R . R: serie convergentă pentru x ∈ (− 3. 1) ∑ n!⋅x n ∞ ∑ n =1 xn n 2n − 1 5 n n = 0 ( n + 1) ∑ ∞ ∞ x R: C = (− ∞. x ∈ R 5 n 1 + ⎠ ⎝ n =1 ∑⎜ ∞ ⎛ 3n − 2 ⎞ n R: C = 1 . n ⎟ ⋅ (2 − x ) . − 1] ∪ [1. 1 253 . 3) R: C = {0} R: C = [− 1.

∞ 1⎞ 11. 1 e e ( ) 12. ∑ n =0 ∞ n n = 0 n! ∞ (1 − 2 x )n ∑ n n n =0 (− 1) + 3 ∞ n n R: C = R R: C = − 1 . ∑ (−1) n n =1 n 2 + 1 ⎛ 4x − 1⎞ ⎟ ⎜ n2 + n + 1 ⎝ x + 3 ⎠ n ∞ ⎛ n 2 + 2n + 2 ⎞ 22. ∑ ⎛ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ n ⎝ 5x − 2 ⎠ n 21. 15. ∑ ⎛ ⎜ ⎟ x n =0 ⎝ 3 ⎠ n 254 . a > 0 ∞ n n =1 n! ∞ ⎛ x −1⎞ 19. ∑ (− 1) 16. ∑ x 14. ∑ (−2) n =1 x 3n +1 n +1 1 1⎤ R: C = ⎛ ⎜− 3 2 . 3 2 2 ( ( ) + 5 ) ( x + 1)n ( ) xn + 3n n =12 n ∞ 17. ∑ (3n + 1)⎜ ⎟ ⎝ x + 1⎠ n=0 n n = 0 ⎝ 5n + 2 ⎠ ∞ n ∞ 3n + 1 ⎞ ⎛ 2 x + 1 ⎞ 20. ∑ n ⋅ x n 2 n =1( n! ) 18. ∑ ⎛ ⎜1 + ⎟ n =1 ⎝ ∞ n2 n⎠ n ⋅ xn R: C = − 1 . ∑ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ 2 n = 0 ⎝ 2n + n + 2⎠ ⋅ ( x − 1) n ∞ 2⎞ 2n 23. 3 2 ⎥ ⎦ ⎝ ∞ 3n + 5 13. ∑ (ln a ) ⋅ x n .

∑ xn+2 n=0 n + 1 ∞ ∞ ⎛ 2 29. ∑ ∞ 36. ∑ 2 + ( −1) ⋅ (x − 3)n n =0 n ⎛ 3x − 1 ⎞ ( −1) n ⎜ ⎟ 2 ⎝ x+2⎠ n = 0 3n + n + 1 2 ∞ 34.. a > 0 n=0 (2n)!! ⋅ (3 − x )n n = 0 ( 2n + 1)!! n! ∞ 255 . ∑ ⎜ n + 2n + 2 ⎟ ⋅ x n ⎜ 2 ⎟ n = 0 ⎝ 3n + n + 2 ⎠ 30. ∑ (n!) ⋅ (1 − x )n n = 0 (2n)! 33. ∑ (2n + 1)! ⋅ 3 ⋅ (x − 2)n n=0 n!(n + 2)! n +1 n ∞ 32. ∑ (1 + α n ) ⋅ x ..24. ∑ 1 ⎛ x ⎞ ⋅⎜ ⎟ n =1 n ⎝ x − 1 ⎠ ∞ n ⎞ n n ∞ 31. ∑ 26... ∑ ∞ ∞ 1 n n=1n ⋅ 3 ( x − 5) n ⋅ xn n n! n 27. ∑ a (a − 1). ∑ ∞ n2 +1 n 35.( a − n + 1) ⋅ (x + 2 )n . α > 0 n =1 n =1n ∞ ⋅ 2n n 28. x 3n n = 0 (3n)! ∑ ∞ 25.

∑ n n =1⎛ ∞ n+ 1 n n 1⎞ ⎜n + ⎟ n⎠ ⎝ ⋅ ( x + 3) n 2⎞ (−1) n ⎛ ⎜1 − x ⎟ 38. 1) .37. 1) . S (x ) = . (1 − x )3 6x 43. S (x ) = x2 (1 − x )2 2 . 1) . S (x ) = R: C = (− 1. 42. S (x ) = (1 − x )4 . ∑ n(n + 1) x n−1 n =1 ∞ n =1 ∞ R: C = (− 1. (−1) n x n n n =1 ∑ ∞ Să se determine mulţimea de convergenţă şi suma următoarelor serii de puteri: 40. 1) . n =1 ∞ ∑ n3 x n ∞ x x 2 + 4x + 1 ( (1 − x ) 6 4 ). 1) . 256 . ∑ (n + 1)(n + 2)(n + 3) x n R: C = (− 1. ∑ n 2 x n+1 n =1 ∞ ∞ (1 − x )3 x 2 ( x + 1) R: C = (− 1. ∑ nx n+1 41. . ∑ 2⎟ ⎜ n =1 ln n ⎝ 1 + x ⎠ ∞ n 39. 1) . 44. 45. S (x ) = R: C = (− 1. ∑ n(n + 1)(n + 2)x n n =1 R: C = (− 1. S (x ) = n =0 (1 − x )4 .

b ≠ 0 n n=0 b ( ) R: C = (− b . 1) \ {0} 46. a. a. 0 ) . S ( x ) = . 257 . S (x ) = . ∑ (−1) n (n + 1) 2 x n (x + 1)3 n =0 ∞ n b 52. 2 x n =1 ∞ − ( x + 1)( x + 2) 50. ∑ R: C = (− 1. 0 ) . 0 ) . b ≠ 0 R: C = − b . S (x ) = ⎨ x . S (x ) = − ln 1 − x 2 . a a n b − ax n=0 b ∞ ( ) n ∞ 53. x n =0 ∞ x +1 49. S (x ) = a a abx (b − ax )2 . S ( x ) = . x ∈ (− 1. 1) . S (x ) = . ∑ ( x + 1) n R: C = (− 2. b ). ∑ na x n . ∑ a x n .⎧ 1 xn ⎪− ln(1 − x ). 1) . S (x ) = − . n =0 n + 1 ⎪ 0. ∑ R: C = (− 1. ∑ n 2 ( x + 1) n R: C = (− 2. 51. 2 n =1 2n ∞ 1 48. x3 n =0 ∞ 1− x R: C = (− 1. 1) . b . x=0 ⎩ ∞ x 2n 1 47. ∑ n( x + 1) n R: C = (− 2.

n! 258 . a ) + Rn ( x. DEZVOLTĂRI ÎN SERIE BREVIAR TEORETIC Fie f : I → R. a) = ∑ f ( k ) (a) ⋅ ( x − a) k . a ).3. Rn ( x. a ) = f ( x) − Tn ( x. seria: f ( n) (a ) ⋅ ( x − a) n . funcţia: Rn ( ⋅ . k ! k =0 n Se numeşte rest Taylor de ordin n al funcţiei f în punctul a .7. este: f ( x) = ∑ ∞ n→∞ Pentru a = 0 . Formula lui Taylor: f ( x) = Tn ( x. a ) : I → R. obţinem seria Mac-Laurin asociată funcţiei f : ∑ n =0 ∞ f ( n ) (0) n ⋅x . a ) . Se numeşte serie Taylor asociată funcţiei f în punctul a . a ) = 0 . n ! n =0 Fie A mulţimea de convergenţă a acestei serii. pentru x ∈ A ∩ I cu n ! n=0 proprietatea că lim Rn ( x. ∀x ∈ I . a ∈ I astfel încât f indefinit derivabilă în punctul a . Se numeşte polinom Taylor de ordin n asociat funcţiei f în punctul a . polinomul: Tn ( x. ∑ ∞ Formula de dezvoltare a funcţiei f în serie Taylor în punctul a f (n) (a) ⋅ ( x − a ) n .

1... deci (3 x + 2) n +1 f ( n) (1) = (−1) n 3 n n! 5 n+1 . cu c între a şi x ...... ∀n ∈ N .cu c între a şi x ... 3x + 2 a) Să se scrie seria Taylor asociată funcţiei în punctul a = 1 .. Prin urmare. n! f ' ( x) = 3(−1)(3x + 2) −2 f ' ' ( x) = 3 2 (−1)(−2)(3x + 2) −3 .( − n)(3x + 2) −( n +1) = (−1) n 3 n n! ...........Forme ale restului Taylor de ordinul n al funcţiei f în punctul a : • restul Taylor sub formă Lagrange: f ( n +1) (c) R n ( x... (n + 1)! • restul Taylor sub formă Cauchy: f ( n +1) (c) Rn ( x... seria Taylor asociată 259 ............... b) Să se calculeze mulţimea de convergenţă a acestei serii. n! PROBLEME REZOLVATE 1 ....... a ) = ⋅ ( x − a ) n +1 .. Se consideră funcţia f : R \ {− 2 } 3 → R... f (n) ( x) = 3 n ( −1)(−2)..... f ( x ) = Rezolvare: a) Seria Taylor asociată funcţiei f în punctul a = 1 este: ∑ n =0 ∞ } Funcţia f este indefinit derivabilă pe R \ {− 2 3 şi avem: f ( x ) = (3 x + 2) −1 f ( n ) (1) ⋅ ( x − 1) n ... c) Să se determine restul Taylor de ordin n al funcţiei f în punctul a = 1 ... a ) = ⋅ ( x − c) n ( x − a) .

3 3 ( ) Rezultă că mulţimea de convergenţă este A = − 2 . a) Să se dezvolte în serie Mac-Laurin funcţia f : R → R. ∞ an 2 + bn + c ∞ d ) Să se calculeze sumele seriilor: ∑ 1 şi ∑ . b) Să se calculeze valoarea lui e cu trei zecimale exacte. Obţinem: ( n + 1)! (− 3)n +1 ⋅ ( x − 1) n +1 . f ( x) = e x . care este divergentă.n ∞ funcţiei f în punctul a = 1 este: ∑ (−3) ⋅ ( x − 1) n . 3 3 ( ) ( 3 3 ) c) Folosim expresia restului Taylor sub formă Lagrange: Rn ( x. adică x ∈ − 2 . pentru y = − 5 obţinem seria ∑ 1 . (3c + 2)n 2. y 3 5 ∞ Pentru y = 5 obţinem seria ∑ (− 1)n ⋅ 1 . care este divergentă. 8 . 3 5 n=0 deoarece termenul ei general nu are limita zero. prin urmare seria 5 n=0 ∞ 3 obţinută este convergentă pentru y ∈ − 5 . n = 0 n! 3 n=0 n! 260 . 5 . cu c între 1 şi x . f ( x ) = e x .1) = Rn ( x.1) = f ( n +1) (c) ⋅ ( x − 1) n +1 . deci R = 5 . c) Să se dezvolte în serie Mac-Laurin funcţia g : R → R. n +1 b) Notăm x − 1 = y . Avem că: n=0 5 (− 3)n +1 ω = lim a n +1 an n→∞ = lim ⋅ 5n + 2 n →∞ (− 3)n 5 n +1 = 3 . 8 . cu c între 1şi x .

cu c între 0 şi x .0) = 0 .0) = 0. ∀n ∈ N . deci e x = ∑ n→∞ b) Scriem relaţia precedentă pentru x = − 1 şi obţinem: e− 2 = ∑ 1 ∞ (− ) n! 2 1 n 2 . cu c între 0 şi x .Rezolvare: a) Seria Mac-Laurin asociată funcţiei f este: ∑ n =0 ∞ f ( n ) (0) n ⋅x . Rezultă că A = R . n →∞ • Folosim expresia restului Taylor sub formă Lagrange: Rn ( x. n = 0 n! Determinăm mulţimea pe care este valabilă dezvoltarea funcţiei f în serie Mac-Laurin • Calculăm mulţimea de convergenţă A a acestei serii. ∀n ∈ N ⇒ ⇒ f ( n ) (0) = 1. ∀x ∈ R . n! Funcţia f este indefinit derivabilă pe R şi f ( n ) ( x) = e x . ∀x ∈ R . ⋅x (n + 1)! n +1 x x n +1 Rn ( x. ∞ ) . ω = lim a n +1 an 1 1 ( n + 1)! = lim = lim = 0 ⇒ R = ∞ . n = 0 n! ∞ rezultă că lim Rn ( x. xn . deci seria este 1 n→∞ n → ∞ ( n + 1) n! ∞ n→∞ convergentă pentru x ∈ (− ∞.0) = ⋅ ec = ⋅ ec ( + 1 )! n (n + 1)! . • Determinăm mulţimea valorilor lui x pentru care lim Rn ( x. Am obţinut că: seria Mac-Laurin asociată funcţiei f este : ∑ 1 n ⋅x .0) = f ( n +1) (c) n +1 . n=0 261 .

Folosim definiţia restului Taylor de ordin n : R n ( x . c ∈ (− 1 . 262 . numerele A = e −1 2 şi k =0 au primele trei zecimale comune. 2 (1) Intenţionăm să găsim o valoare n pentru care e −1 2 − ∑ n (− 1 )k 2 k! < 0.001 . Pentru n = 4 obţinem A − T4 < 0.001 ⇔ 1 2 n +1 (n + 1)! < 1 . 0 = Rn − 1 . 0 avem că e c < e 0 = 1 . deci 0 1 2 3 4 ( ( ( ( − 1) − 1 ) (− 1 ) − 1) − 1) A ≈ T4 (− 1 .606 . 2 ( ) Deoarece pentru c ∈ − 1 .0) . (n + 1)! c ∈ − 1 . 0 ) = f ( x ) − Tn ( x .0 . 2 0! 1! 2! 3! 4! 1 Rezultă că e − 2 ≈ 0. 0 ) . − Tn − 1 . k! Conform relaţiei (1). deducem că este suficient să găsim o valoare k =0 Tn = ∑ n (− 1 )k 2 n pentru care n +1 (− 1 ) 2 ⋅ e c < 0. rezultă că este suficient să 2 ( ) găsim o valoare n pentru care −1 n +1 2 (n + 1)! < 0.606 .0 ⇔ Pentru x = − 1 avem că f − 1 2 2 2 2 ⇔ e −1 2 ( ) ( ) ( ) − ∑ n (− 1 )k (− 1 )n+1 2 2 k! = (n + 1)! k =0 ⋅ e c .0) = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ≈ 0.001 . În aceste condiţii.001 . 10 3 relaţie adevărată pentru n ≥ 4 .

Să se determine seria Taylor în punctul a = −2 asociată ( ) 263 . n = 0 n! n = 0 n! ∞ ∞ 1 1 = e. n=0 funcţiei: f : − ∞. este : ∑ n = 0 n! n = 0 n! ∞ Avem că: ∑ ∞ n ∞ ∞ 1 n 1 = ∑ = ∑ = ∑ =e n = 0 n! n =1 n! n =1 (n − 1)! m = 0 m! + ∑ n = 0 n! n =1 n! ∞ ∞ (n − 1) 1 n =1 ( n − 1)! ∞ 1 ∞ ∑ ∞ n2 = ∑ ∞ n2 = ∑ = ∑ ∞ ∞ 1 1 1 = ∑ + ∑ = n = 2 (n − 1)! n =1 (n − 1)! n = 2 (n − 2)! n =1 ( n − 1)! ∞ ( n − 1) + 1 ∞ (n − 1) n = ∑ = ∑ + n =1 ( n − 1)! n =1 (n − 1)! n =1 ( n − 1)! ∞ + ∑ ∞ = ∑ 1 = 2e . ∀x ∈ R . ∞ xn . rezultă că seria ∑ este convergentă şi are suma n! S = a ⋅ 2e + b ⋅ e + c ⋅ e = e(2a + b + c) . 2 3. d ) Folosim rezultatul de la punctul a ) : e x = ∑ n = 0 n! • • Pentru x = 1 obţinem că suma seriei ∑ Considerăm seriile: ∑ ∞ ∞ n2 n şi ∑ . m = 0 m! m = 0 m! + ∑ ∞ an 2 + bn + c Conform propoziţiei 1 din breviarul teoretic de la serii numerice. obţinem: ex = ∑ 3 ∞ x 3n n = 0 n! . f ( x) = ln(3 − 2 x ) .c) Înlocuind x cu x 3 în formula găsită la punctul a) . 3 → R. ∀x ∈ R .

.......... f ( x) = ln(1 + x) şi să se precizeze mulţimea pe care este valabilă dezvoltarea găsită. ∀n ∈ N * ...... ∀n ∈ N * ⎛ 2⎞ f ( n) (−2) = 2 n (−1) n−1 (n − 1)!(−7) −n = −⎜ ⎟ (n − 1)!....... ∞) → R.......... n =1 n ⎝ 7 ⎠ n n 4.... a ) Să se dezvolte în serie Mac-Laurin funcţia f : (−1...... ⎝7⎠ f (0) (−2) = ln 7 .. b) Să se demonstreze că ∑ (−1) n +1 = ln 2 .. n! Funcţia f este indefinit derivabilă pe − ∞... 3 şi avem: f ' ( x) = −2 = 2(2 x − 3) −1 3 − 2x 2 ( ) f ' ' ( x) = 2 2 (−1)(2 x − 3) −2 f ' ' ' ( x) = 2 3 (−1)(−2)(2 x − 3) −3 ........ f ( n ) ( x) = 2 n (−1) n −1 (n − 1)!(2 x − 3) − n ...Rezolvare: Seria Taylor asociată funcţiei f în punctul a = −2 este: ∑ n =0 ∞ f ( n ) (−2) ⋅ ( x + 2) n .... Am obţinut că seria Taylor asociată funcţiei f în punctul a = −2 ∞ 1 ⎛ 2⎞ este: ln 7 + ∑ − ⎜ ⎟ ⋅ ( x + 2) n ...... n n =1 ∞ 264 ....

pentru x = 1 obţinem o serie alternată convergentă.0) = 265 . n! 1 (1+ x ) 2 f ' ' ( x) = − f ' ' ' ( x) = 2! …….De asemenea. Rezultă că A = (−1.1] . • Calculăm mulţimea de convergenţă A a acestei serii. • Determinăm mulţimea valorilor lui x ∈ (−1. ∀n ∈ N * . avem f (0) (0) = f (0 ) = 0 . ∞ ω = lim a n +1 an n→∞ = lim (−1) n + 2 n +1 (−1) n +1 n n→∞ = lim n = 1 ⇒ R = 1 .1] folosim expresia restului Taylor sub formă f ( n +1) (c) n +1 ⋅x . n→∞ • Pentru x ∈ (0. Avem: f ( x ) = 1+ x .1] pentru care lim Rn ( x. Seria Mac-Laurin asociată funcţiei f este deci: ∑ (−1) n +1 n ⋅x . (n + 1)! Lagrange: : Rn ( x. deci n → ∞ ( n + 1) seria este convergentă pentru x ∈ (− 1.Rezolvare: a ) Seria Mac-Laurin asociată funcţiei f este de forma: ∑ n =0 ∞ f ( n ) (0) n ' 1 ⋅ x . cu c între 0 şi x .0) = 0 . în baza criteriului lui Leibniz. f ( n ) ( x ) = ( −1) n −1 ( n −1)1 . Pentru n = 0 .1) . (1+ x ) 3 (1+ x ) n Prin inducţie se arată că f ( n) (0) = (−1) n +1 (n − 1)!. n n =1 Determinăm mulţimea pe care este valabilă dezvoltarea funcţiei f în serie Mac-Laurin.

n→∞ x−c < 0. cu c între 0 şi x . ∀x ∈ (−1.0) = x( x − c) n x−c (−1) n + 2 n! n +1 = (1+ c ) n! 1+ c ⋅ x .0) = 0. n→∞ Obţinem că: ln (1 + x ) = ∑ (−1) n +1 n ⋅ x . Să se afle valoarea numărului cos1 cu două zecimale exacte b) Să se dezvolte în serie Mac-Laurin funcţia f : R → R. ∀x ∈ (−1. f ( x) = sin x . adică − 1 < x < c < 0 ⇒ − 1 < Rezultă că lim Rn ( x. Rezultă că lim Rn ( x.0] .1] .1] . lim Rn ( x.0) = 0. 1+ c Prin urmare.0) = Rn ( x. f ( x) = cos x .1] .0) = (−1) n + 2 n! n +1 = (1+ c ) (n + 1)! (1 + c) cu c între 0 şi x . a ) Să se dezvolte în serie Mac-Laurin funcţia f : R → R. 266 . adică 0 < c < x < 1 ⇒ 0 < n +1 ⋅ 1 n +1 .0] folosim expresia restului Taylor sub formă f ( n +1) (c ) ⋅ ( x − c) n x . n! n Cauchy: Rn ( x. 1+ c cu c între 0 şi x . 1+ c • Pentru x ∈ (−1. n n =1 ∞ b) Pentru x = 1 obţinem: ln 2 = ∑ (−1) n +1 n n =1 ∞ 5. n→∞ x < 1. ∀x ∈ (0. ∀x ∈ (−1.0) = 0.x n +1 x Rn ( x.

sau ∑ (−1) n ... n! n =0 Funcţia f este indefinit derivabilă pe R şi avem: ⎧cos x.. n = 4k + 3 ⎧ 1. ∑ n =0 ( 2n)! ∞ 267 . n = 4k ⎪− sin x. n = 4k + 1 nπ ⎞ ⎪ ⎛ ( n) f ( x) = ⎨ sau f ( n) ( x) = cos⎜ x + ⎟⇒ 2 ⎠ ⎝ ⎪− cos x.c) Să se dezvolte în serie Mac-Laurin funcţia f : R → R. Notăm 1− x 2 = y şi vom determina raza de convergenţă a seriei (−1) n n ⋅y .. n = 4k ⎪ ⎛ nπ ⎞ (n) ⇒ f (0) = ⎨ 0. + (−1) n + ... 2! 4! \ 6! (2n)! ( 2n)! n =0 Determinăm mulţimea pe care este valabilă dezvoltarea funcţiei f în serie Mac-Laurin • Calculăm mulţimea de convergenţă A a acestei serii. n = 4k ± 1 sau f ( n) (0) = cos⎜ ⎟ ⎝ 2 ⎠ ⎪− 1. n = 4k + 2 ⎩ Obţinem seria Mac-Laurin asociată funcţiei f : ∑ ∞ f (n) ∞ x2 x4 x6 x 2n x 2n + − − .. n = 4k + 2 ⎪ ⎩sin x. f ( x) = sin x 2 d ) Să se dezvolte în serie Mac-Laurin funcţia f : R → R. f ( x) = cos 2 x Rezolvare: a ) Seria Mac-Laurin asociată funcţiei f este de forma: ( 0) n ⋅x .

0) ⇔ 268 . cu c între 0 şi x . 2 2 (n + 1)! (n + 1)! ( ) n +1 ( ) cu c între 0 şi x . ∞ n→∞ 2n n x .0) = f ( n +1) (c) n +1 ⋅x . ∀x ∈ R . cos x = ∑ (−1) cos 1 = ∑ ∞ ( −1) n n = 0 (2n)! . Folosim definiţia restului Taylor de ordin n : Rn ( x.0) = 0. • Determinăm mulţimea valorilor lui x pentru care lim Rn ( x. Pentru x = 1 avem că f (1) − Tn (1. ∞ ) . deoarece cos c + (n + 1) π ≤ 1 şi 2 ( ) n → ∞ (n + 1)! lim x n +1 = 0 .ω y = lim a n +1 an n→∞ = lim (−1) n +1 (2n + 2)! (−1) n (2n)! n→∞ = 0 ⇒ R y = ∞ . Scriem relaţia precedentă pentru x = 1 şi vom obţine: n=0 Prin urmare. deci seria este convergentă pentru y ∈ (− ∞. ∞ ) ⇒ x ∈ (− ∞. (n + 1)! x x n +1 ⋅ cos c + (n + 1) π = ⋅ cos c + (n + 1) π . n→∞ Folosim expresia restului Taylor sub formă Lagrange: Rn ( x. rezultă că lim Rn ( x.0) = 0 . (2n)! Vom afla valoarea lui cos1 cu două zecimale exacte.0) = Rn (1.0) = Rn ( x.0) = f ( x) − Tn ( x. ∀x ∈ R .0) . Rezultă că A = R .

deci 1 1 1 1 + − + ≈ 0. k = 0 (2k )! Conform relaţiei (1). 2 (n + 1)! ( ) Deoarece cos c + (n + 1) π ≤ 1 .01 ⇔ (n + 1)!> 100 . relaţie adevărată pentru n ≥ 5 .0) = 1 − b) Analog se obţine: sin x = ∑ (−1) n n=0 ∞ x 2 n +1 . (2n + 1)! 269 .1) . A ≈ T5 (1. (1) 2 ( 2 k )! ( n + 1 )! k =0 n ( ) Intenţionăm să găsim o valoare n pentru care cos1 − ∑ n (−1) k < 0. ∀x ∈ R . avem că: sin x 2 = ∑ (−1) n n =0 ∞ x 4n+ 2 .01 . c ∈ (0. c ∈ (0. ∀x ∈ R . deducem că este suficient să găsim o valoare 1 n pentru care cos c + (n + 1) π < 0. (n + 1)! Pentru n = 5 obţinem A − T5 < 0. În aceste condiţii. 2! 4! 6! 8! Deci valoarea numărului cos 1 cu două zecimale exacte este: cos1 ≈ 0.⇔ cos1 − ∑ (−1) k 1 = cos c + (n + 1) π .01 .54 .1) .5403025794 . (2n + 1)! c) Înlocuind x cu x 2 în formula obţinută la punctul b) . 2 ( ) rezultă că este suficient să găsim o valoare n pentru care 1 < 0. numerele k = 0 (2k )! n A = cos 1 şi Tn = ∑ (−1) k au primele două zecimale comune.01 .

dar f (0) = S (0) ∞ f (n) 7. ∀x ∈ R . n! n =0 Deci seria Mac-Laurin asociată funcţiei f este identic nulă Asadar suma acestei serii este S ( x) = 0 ∀x ∈ R Observaţie: f ( x) ≠ S ( x) dacă x ≠ 0 . 2 n =0 2 ⋅ (2n)! 6. f ( x ) = 2 2 x − 5x − 3 270 . x ≠ 0 .d ) Vom folosi formula: cos 2 x = 1 + cos 2 x 1 1 = + cos 2 x . 2 . de unde rezultă: (2n)! cos 2 x = 1 ∞ (2 x) 2n + ∑ (−1) n . f ( x) = ⎨e x . 2 2 2 Înlocuim pe x cu 2 x în formula de la punctul a ) : cos 2 x = ∑ (−1) n n =0 ∞ (2 x) 2n .3} → R. ∀x ∈ R . Să se determine seria Taylor în punctul a = −2 pentru 3x − 2 funcţia: f : R \ {− 1 . Să se dezvolte în serie Mac-Laurin funcţia ⎧ −1 2 ⎪ f : R → R. ⎪ 0. x = 0 ⎩ Rezolvare: Avem f ( n) (0) = 0 ∀n ≥ 1 (se poate arăta prin inducţie) Seria Mac-Laurin asociată funcţiei f este de forma: ∑ ( 0) n ⋅x .

.... ∀n ∈ N ..... ∞ ) → R.....Rezolvare: Seria Taylor asociată funcţiei f în punctul a = −2 : f ( n ) ( −2) ⋅ ( x + 2) n ......3} . f ( x) = (1 + x)α . (2 x + 1) n +1 ( x − 3) n +1 ∞ 2 n n! n! f (−2) = − n +1 − n +1 ..... n! n =0 Funcţia f este indefinit derivabilă pe (−1. ∀n ∈ N * .. (Seria binomială) Rezolvare: ( 0) n ⋅x .. ∀n ∈ N . ⋅ (α − n + 1)(1 + x)α − n ... 3 5 Rezultă că seria Taylor asociată funcţiei f în punctul a = −2 este: (n) 3 3 n =0 ⎢ ⎣ ⎝ ⎠ ∞ ⎡ 1⎛ 2⎞ ⎛1⎞ ∑ ⎢− ⎜ ⎟ − ⎜ ⎟ n n+1 ⎤ ⎝ 5⎠ ⎥ ( x + 2) n ⎥ ⎦ 8. 271 . Descompunem f în fracţii simple: 3x − 2 1 1 ..… f ( n ) ( x) = α (α − 1) ⋅ . Să se dezvolte în serie Mac-Laurin funcţia f : (− 1....... ∞) şi avem: f ' ( x) = α (1 + x)α −1 Seria Mac-Laurin asociată funcţiei f este: ∑ ∞ f (n) f ' ' ( x) = α (α − 1)(1 + x)α − 2 ..... unde α ∈ R .................. = + f ( x) = 2 2 x − 5x − 3 2 x + 1 x − 3 Procedând la fel ca la problema 1.. ∑ n ! n =0 Funcţia f este indefinit derivabilă pe R \ {− 1 2 ..... obţinem: (−2) n n! (−1) n n! f ( n ) ( x) = + ......

f ( n ) (0) = α (α − 1) ⋅ ..(α − 1 − n + 1) x n ⋅ α x(1 + θ x )α −1 ⎜ ⎜1 +θ x ⎟ ⎟ ... ∀n ∈ N * . cu c între 0 şi x ... a n −α ω = lim n +1 = lim = 1 ⇒ R = 1 . n →∞ • Folosim expresia restului Taylor sub formă Cauchy: : f ( n +1) (c) ⋅ ( x − c) n ( x − a ) . • Determinăm mulţimea valorilor lui x pentru care lim Rn ( x... Rezultă că pe intervalul (−1..0 ) = = x( x − c) n α (α − 1). ⋅ (α − n + 1). n! ⎝ ⎠ 272 .0) = = x (1 − θ ) α (α − 1). Rezultă că seria Mac-Laurin asociată funcţiei f este: n! n! n =1 Determinăm mulţimea pe care este valabilă dezvoltarea funcţiei f în serie Mac-Laurin.(α − n)(1 + c)α − n −1 . a ) = R n ( x ..1) seria este convergentă..(α − n)(1 + θ x)α − n −1 = n! n ⎛ 1−θ ⎞ (α − 1).1) . ⋅ (α − n + 1) ⋅ xn ... deci seria este n→∞ n + 1 n → ∞ an n =1 f ( 0) + ∑ ∞ f ( n ) ( 0) ⋅ xn = 1+ ∑ ∞ α (α − 1) ⋅ . n! f ( n +1) (c) ⋅ ( x − c) n ( x) = n! R n ( x... convergentă pentru x ∈ (− 1.. notăm n! c .. • Calculăm mulţimea de convergenţă a acestei serii. cu c între a şi x .0) = 0 . 0 < θ < 1 şi obţinem x n +1 n θ= Rn ( x.

Să se dezvolte în serie Mac-Laurin următoarele funcţii: 1 1 f : R \ {− 1} → R... Rezolvare: Funcţia f este indefinit derivabilă pe R .0) = 0. 273 .. sau rezultă: (1 + x) −1 = 1 + ∑ n! n =1 ∞ 1 = ∑ (− x) n . Rezultă că: lim n→∞ n (1 + x)α = 1 + ∑ ∞ α (α − 1) ⋅ .1) . ⋅ (α − n + 1) n! ⋅ x n . ∀x ∈ (−1.1) . ∀x ∈ (−1.1) .Folosind că 0 < θ < 1 şi că − 1 < x < 1 rezultă că ⎛ 1−θ ⎞ 0<⎜ ⎜1+θ x ⎟ ⎟ < 1 . 1+ x 1− x Rezolvare: Funcţia f este indefinit derivabilă pe R \ {− 1}. ⎝ ⎠ (α − 1). (2) 1 + x n=0 Înlocuind pe x cu − x în relaţia (2). Aplicăm relaţia (1) din problema precedentă pentru α = −1 şi ∞ ( −1)(−2) ⋅ . f ( x) = arctgx . g ( x) = . (1) n =1 9. (3) 1 − x n=0 10... f ( x) = şi g : R \ { 1} → R.. obţinem că n! n→∞ lim Rn ( x. ∀x ∈ (−1..1) .(α − 1 − n + 1) x n = 0 . Să se dezvolte în serie Mac-Laurin funcţia f : R → R.. rezultă: ∞ 1 = ∑ x n . ⋅ (− n) n ⋅ x . ∀x ∈ (−1.. de asemenea.

.. ∀x ∈ (−1. 2 Scriind formula (1) obţinută pentru seria binomială cu α = − 1 şi înlocuind x cu − x 2 avem: f ' ( x) = 1 − x .. 2 4 6 .. Să se dezvolte în serie Mac-Laurin funcţia f : [− 1. Avem că f ' ( x) = 1 1− x 2 = (1 − x ) 2 − 1 2.. ⋅ ( 2n − 1) 2 n ⋅ x =1+ ∑ ⋅ x 2n . pentru x ∈ (− 1. ∞ ⎜ − 2 ⎟⎜ − 2 ⎟⎜ − 2 ⎟ ⋅ ⋅ ⎜ − ⎝ ⎠ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎝ n! ⎛ 1 ⎞⎛ 3 ⎞⎛ 5 ⎞ ⎛ 2n − 1 ⎞ ⎟ n 2 ⎠ ⋅ − x 2 . 1] → R. avem: ∞ f ( x) = ∫ ∑ (−1) n x 2n dx + C = ∑ (−1) n n=0 n=0 ∞ x 2n +1 + C . f ( x) = arcsin x . Rezolvare: Funcţia f este indefinit derivabilă pe intervalul (-1.1) .1) . obţinem că: 274 .. ∀x ∈ (−1.1) .. ⋅ ( − n) n )−1 = 1 + ∑ ⋅ (x 2 ) = n! n =1 Scriem relaţia (1) pentru α = −1 şi x înlocuit cu x 2 : f ' ( x) = ∞ 1 1+ x2 n 2n = 1 + x2 ( = ∑ (−1) x n=0 .f ' ( x) = 1 1 + x2 = 1 + x2 ( )−1 ∞ ( −1)(−2) ⋅ . ∀x ∈ (−1. prin integrare. ( 1 2 −2 ) = 1+ ∑ Pentru x ∈ (− 1. pentru x = 0 2n + 1 2n + 1 2n+1 ∞ rezultă C = 0 . ∀x ∈ ( −1.. avem: f ' ( x) = 1 − x 2 n =1 ( ) ( )− 1 2 =1+ ∑ ∞ ( 2 n − 1)!! 1 ⋅ 3 ⋅ 5 ⋅ ..1) . ( 2 ) ( 2 )! ! ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ n n n =1 n =1 ∞ de unde.. Rezultă că.1) .. 1) .. prin urmare arctgx = ∑ (−1) n x . n =0 11.1).

deci arcsin x = x + ∑ ∞ n =1 (2n)!! 2n + 1 (2n − 1)!! x 2n +1 ⋅ . Rezolvare: Funcţia f este indefinit derivabilă pe (− ∞. n +1 n=0 2 275 . prin integrare.2) . 2) → R. ∀x ∈ (−2. 1) .1) . ∀x ∈ (−2. prin urmare ∞ 1 ln(2 − x) = ln 2 − ∑ ⋅ x n . Pentru x = 0 . f ( x) = ln(2 − x) . pentru x = 0 rezultă C = 0 . avem: f ( x) = x + ∑ (2n − 1)!! ⋅ x +C. −1 = =− ⋅ 2−x −2+ x 2 1− x 2 Scriem formula (3) cu x înlocuit prin x şi pentru x < 1 rezultă: 2 2 f ' ( x) = − 1 1 1 ∞ ⎛ x⎞ = − ∑ ⎜ ⎟ . ∀x ∈ (−2. f ' ( x) = 1 1 1 . de unde. obţinem: 2 1− x 2 n =0 ⎝ 2 ⎠ 2 n f ( x) = ln(2 − x) = − ∑ ∞ 1 n +1 f ( x) = ln(2 − x) = − ∑ n=0 2 ∞ ⋅ ∫ x n dx + C .2 n +1 ∞ pentru x ∈ (− 1. 2 ) . Să se dezvolte în serie Mac-Laurin funcţia f : (− ∞. n +1 x n +1 n = 0 (n + 1) ⋅ 2 + C .2) . obţinem C = ln 2 .2) . (∀)x ∈ (− 1. 2n + 1 n =1 (2n)!! 12.

n = 0 n! 3. ∀x ∈ R . ∞ x 2n 2 .395 . f ( x) = e 2 x+1 şi g : R → R.1) = (− 4)n +1 ⋅ ( x − 1) n +1 .PROBLEME PROPUSE 1 . Se consideră funcţia f : R \ 1 → R. 1. cu (4c − 1)n 2. n +1 ∞ c) Să se calculeze suma seriei ∑ (−2) . c) 15e . c între 1 şi x . n n =1 n⋅3 276 . b) n +1 A= 1. f ( x) = ln (3 x + 1) . a) Să se dezvolte în serie Mac-Laurin funcţiile f : R → R. 3 ( ) b) Să se dezvolte în serie Mac-Laurin funcţia f : (− ∞. 2 ∞ c) Să se calculeze suma seriei: ∑ 3n + 4n + 5 . ∞ → R. f ( x ) = {4 } R: a) ∑ ∞ n=0 3 (− 4)n ⋅ ( x − 1) n . a) Să se determine seria Taylor în punctul a = 1 asociată funcţiei: f : − 1 . n =0 n! R: a ) e 2 x +1 = ∑ ∞ (2 x + 1) n b) n! n=0 3 e ≈ 1. 4x − 1 a ) Să se scrie seria Taylor asociată funcţiei în punctul a = 1 . c) Să se determine restul Taylor de ordin n al funcţiei f în punctul a = 1 . g ( x) = e x 2 b) Să se calculeze valoarea lui 3 e cu trei zecimale exacte. b) Să se calculeze mulţimea de convergenţă a serii obţinute. f ( x) = ln(1 − x) şi să se precizeze mulţimea pe care este valabilă dezvoltarea găsită. ∀x ∈ R .1) → R. e x = ∑ . (4 4 ) c) Rn ( x. 7 .

folosind formula (2n + 1)! ∞ ∞ (3x )2n +1 = 3 ∞ (−1) n 1 + 32n x 2n +1 . f1 ( x) = sin x 3 . f ( x ) = sin x . ∞ R: a) sin x = ∑ (−1) n n=0 ∞ x 2 n +1 . 2. 3 4. x 2 n +1 = 3 ∑ (−1) n − 1 ∑ (−1) n ∑ 4 (2n + 1)! 4 n = 0 (2n + 1)! 4 n = 0 (2n + 1)! n=0 3 pentru f 3 se foloseşte formula cos 3 x = 4 cos x − 3 cos x . obţinem seria Taylor − 3x − 4 x − 1 277 .R: a ) ln 4 + ∑ b) ln(1 − x ) = − ∑ ∞ ( −1) n −1 ⋅ 3n ⋅ xn . ( 2n + 1)! b) sin x 3 = ∑ (−1) n n=0 3 x 6n + 3 . ⎬ → R. a) Să se dezvolte în serie Mac-Laurin funcţia f : R → R . 3 . b) Să se dezvolte în serie Mac-Laurin funcţiile: f i : R → R. f ( x) = ⎩ 3⎭ g : R \ {1. n n⋅4 n =1 ∞ 1 n n=0 n ⋅ x . 1) . f 3 ( x ) = sin 3 x . ∀x ∈ R . 3} → R. i = 1. Să se determine seriile Taylor în punctul a = −2 asociate 4⎫ funcţiilor: f : R \ ⎧ ⎨1. sin 1 ≈ 0. Să se afle valoarea numărului sin 1 cu două zecimale exacte. ( x − 1)( x − 2)( x − 3) R: f ( x ) = 13 3 .84 . sin 3 x = 3 sin x − 4 sin x . g ( x ) = 4x − 1 3x − 7 x + 4 2 . obţinem: sin 3 x = 3 sin x − 1 sin 3x = 4 4 ( ) 5. ∀x ∈ R . c) 2 ln 5 . ∀x ∈ [− 1. f 2 ( x ) = cos 3 x . 1 .

∞ ) → R . 1 − 3x . f : [−1. f ( x ) = 14.a=0 x+2 1 ( x + 1) 2 . Să se dezvolte în serie Mac-Laurin funcţia f : (− 1. a = 0 .1] → R. h( x ) = 1 {3} 1 . n!⋅ 2 n Să se dezvolte în serie Taylor în jurul punctelor indicate funcţiile: n =1 R: 1 + x = 1 + ∑ ∞ (− 1)n −1 (2n − 3)!! ⋅ x n . 6. 1 f :R \ − 1 → R. + 2 − ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 2 n=0 ⎢ ⎝ 3 ⎠ 4 5 ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎥ ⎣ ⎦ 3 n=0 ⎢ ⎣⎝ ⎠ ∞ ⎡⎛ 1 ⎞ n 13 ⎛ 3 ⎞ n ⎤ ∑ ⎢⎜ ⎟ − ⎜ ⎟ ⎥(x + 2)n . f ( x) = 1 .1) .a = 0 . ∀x ∈ (−1. f ( x ) = ln ⎛ ⎜ x + 1 + x ⎟. a=0 x−2 1 .a = 0 1+ x2 10. f ( x ) = . g ( x) = 9. ⎝ ⎠ 12. f : R → R . a = 0. 7. f ( x ) = 1 + x . rezultă că seria Taylor asociată 2 ⎝ x −1 x − 2 x − 3⎠ n +1 n +1 n +1 ⎤ ∞ ⎡ 1⎞ ⎛1⎞ ⎛1⎞ este: 1 ∑ ⎢− ⎛ ⎥ ( x + 2)n . g : R \ 1 → R.10 ⎝ 10 ⎠ ⎥ ⎦ 1⎛ 1 2 1 ⎞ g (x ) = ⎜ − + ⎟ . f ( x) = 13. h : R → R. f ( x) = arccos x. 2 1 + 2x { } 8. a=0 278 . a = 0 2⎞ 11.

b) − 0.41 . a = −2 21. f ( x ) = 3 x . k ∈ Q \ Z . Să se calculeze cu două zecimale exacte numerele: a ) cos 2. f ( x) = 1 x 2 + 4x + 3 1 2 . f ( x) = 1 x − 7 x + 12 3 2 . a > 0 . a = 1 19. c) 1.−3} → R. 2 ) → R. f : R \ {− 1. f ( x) = 20. f ( x ) = e − x . a = 0 18. a=0 16. ⎜ 1 − x ⎟ . c) arctg 2.69 .15. a = 0 17. b) f ( x) = e x −4 . R: a ) − 0.2} → R. f : R \ {− 2. a = −3 22. a > 0. f ( x ) = ln( 2 − x ). 279 . d ) f : − b . f ( x ) = sin (2 x + 1). b) ln 2. a ( ) k 23. ∞ → R . a=3 ⎝ ⎠ c) f ( x) = (ax + b) . f ( x ) = ln( ax + b ). f : (− ∞.10 . Să se scrie următoarele funcţii ca sume ale unor serii de 2x +3 3 2⎞ puteri: a ) f ( x) = ln⎛ .

1. Spunem că f este continuă în punctul (a. Fie f : A ⊂ R n → R o funcţie reală de n variabile reale. Fie f : A ⊂ R 2 → R o funcţie reală de două variabile reale şi (a. x m ≠ x0 şi lim x m = x0 avem lim f ( x m ) = l . b) dacă pentru oice şir {( x n . b) ∈ A . LIMITĂ. b ) există şi este finită. y n ) = (a. b) . b) ' Vom nota această limită cu f x (a. b) ∈ A .CAPITOLUL 8 FUNCŢII DE MAI MULTE VARIABILE REALE 8. DERIVATE PARŢIALE. b) ∈ A dacă lim x−a x→a ∂f (a. Spunem că funcţia f este derivabilă parţial în raport cu x în f ( x. Fie f : A ⊂ R 2 → R o funcţie reală de două variabile reale şi (a. ∂x 280 . y n )}n∈ N ⊂ A cu proprietatea că n→∞ lim ( xn . b) sau . b) . m→∞ m→∞ Definiţia 2. Spunem că lim f ( x) = l dacă pentru orice şir x → x0 ( x m ) m∈ N ⊂ A. CONTINUITATE. n→∞ Definiţia 3. b ) − f ( a . y n ) = f (a. DIFERENŢIABILITATE BREVIAR TEORETIC Definiţia 1. punctul (a. atunci lim f ( xn .

b) funcţia liniară: ' ' ' ' df ( x. y ) − f ( a. Definiţia 5. atunci f este continuă în (a. b) există şi este finită. y. b) interior lui A . b) . ∂y Definiţia 4. b) ' Vom nota această limită cu f y ( a. b) şi µ = f y (a. continue în (a. b) = f x (a. λ = f x (a. y ) într-o vecinătate a punctului (a. b) ∈ A . astfel încât: f ( x. b) . unde ρ ( x. b) = λ ( x − a ) + µ ( y − b) + ω ( x. 281 . Propoziţia 1. a. Dacă funcţia f : A ⊂ R 2 → R admite derivate ' ' parţiale f x ( x. Dacă funcţia f : A ⊂ R 2 → R este diferenţiabilă în punctul (a. continuă şi nulă în (a. ' Propoziţia 2. Propoziţia 3. (a. Dacă funcţia f : A ⊂ R 2 → R este diferenţiabilă în punctul (a. b) şi. y ) = ( x − a ) 2 + ( y − b) 2 . b) şi ' ' ' f y (a. b)( x − a ) + f y (a. b) ∈ int A dacă există două numere reale λ şi µ şi o funcţie ω : A → R . funcţia f este derivabilă parţial în raport cu y în punctul f ( a. y ) . y ) − f (a. b) . atunci f este diferenţiabilă în punctul (a. b)dx + f y (a. b) sau . • Se numeşte diferenţiala de ordinul întâi a funcţiei f în punctul (a. y ) ⋅ ρ ( x. b)dy . b)( y − b) = f x (a. b) în punctul (a. y ) şi f y ( x. b) ∈ A dacă lim y−b y →b ∂f (a. în plus. atunci f admite derivate parţiale f x (a. b) ∈ A .Analog. b) ∈ A . Fie f : A ⊂ R 2 → R o funcţie diferenţiabilă în punctul (a. b) ∈ A . b) . Spunem că funcţia f : A ⊂ R 2 → R este diferenţiabilă în punctul (a.

n ∈ N . y n ) → (0. a. yn )→( 0. b) = ⎢ dx + dy ⎥ f (a. ∂y ⎦ ⎣ ∂x Observaţie.0) x 3 + y 5 ( xn . b) . 282 . y n ) = lim ( x n .0) lim xn 3 + y n 5 xn 2 + y n 4 = 0. b) .0) x 2 + y 2 ( x.0) x + y lim Rezolvare: a) Fie şirul ( x n . PROBLEME REZOLVATE 1. Toate definiţiile valabile pentru funcţii de două variabile f : A ⊂ R 2 → R se pot extinde pentru cazul funcţiilor de n variabile. yn )→(0. Avem că: n→∞ lim f ( x n . y n ) = (0. y n ) → ( 0. y ) = tg ( x + y ) x2 + y4 3 n→∞ 5 .• Se numeşte diferenţiala de ordinul n a funcţiei f în punctul ( n) ⎡∂ ∂ ⎤ (a. f : A ⊂ R n → R .0) x 2 + y 4 x + y n n n n n n lim xn 3 + y n 5 ≤ ( x n . Să se calculeze: a) ln(1 + xy ) tg ( x 3 + y 5 ) . yn )→ (0.0) x 2 + y 4 n n lim xn 3 + ( x n . Notăm f : R * × R * → R. y. n ≥ 3 . ⋅ = 1⋅ lim 2 4 ( xn . f ( x.0) x 2 + y 4 n n ( x n . yn )→(0.0) x 2 + y 4 n n lim yn 5 ≤ ≤ ( xn . y n ) ⊂ R * × R * astfel încât lim ( x n . y ) → (0. y n ) → (0. y ) → (0.0) lim xn 3 xn 2 + ( xn . y n ) → (0.0) lim yn5 yn 4 =0⇒ ( x. y )→( 0.0) . b) funcţia: d n f ( x. 0 ) lim tg ( x n 3 + y n 5 ) xn 2 + y n 4 = = tg ( x n 3 + y n 5 ) x n 3 + y n 5 xn 3 + y n 5 . lim 2 4 ( x.

y n ) = .prin urmare. y ) → (0. ( x. rezultă că ( x . astfel încât lim ( x n . f ( x. y ' n ) . vom arăta că nu există xy x + y2 2 lim xy + y2 . y n ) = lim n = şi lim f ( x' n . y ) → ( 0. y n ) = (0. conform n→∞ n→∞ 2 n2 5 n2 = 2 .0) : n→∞ (xn . 2. rezultă. notăm f : R * × R * → R. Să se studieze continuitatea următoarelor funcţii de două variabile: ⎧ 3x 2 y . 0 ) x 2 ( x.0) ⎩ 283 . y ) → ( 0. y ) → ( 0. y ' n ) = (0. conform definiţiei 1. ( x' n . prin urmare nu ln(1 + xy ) x2 + y2 ( x. y ) = ⎪ . ( x.0) x 2 lim xy + y2 . considerăm şirurile ⊂ R * × R * şi {( x' n . b) = 1⋅ ( x .0) ⎪ 4 a ) f : R 2 → R .0) x 2 lim xy + y2 . y ) → (0. că nu există există lim ( x. 0 ) lim tg ( x 3 + y 5 ) x2 + y4 2 =0.0) . y ) ≠ (0. ⎨ x + y2 ⎪ ⎪ 0. f ( x.0) şi lim ( x' n . y ) = .0) x + y2 lim ( x . y ) → ( 0. y n ) ≠ lim f ( x' n . y ' n ) = 1 . 0 ) lim ln(1 + xy ) x +y 2 = ln(1 + xy ) xy ⋅ = 2 xy ( x . y ) ≠ (0. y ) → (0. avem că n n 1 2 1 lim f ( x n . 1 n n ( ) deoarece lim f ( x n . 2 . y ' n )}n∈ N ⊂ R * × R * . 5 definiţiei 1. y ' n ) = lim 2 2 n→∞ n →∞ 2 n →∞ n →∞ n n→∞ {( xn . y n )}n∈ N ( ) 1.

demonstrăm că limita ( x . y ) → ( 0.1 ⎧ ⎪ 1 + 2 xy 2 x 3 + y 3 . y ) ≠ (0. y )→( 0. Rămâne să studiem continuitatea în punctul (0. lim f ( x. conform definiţei 1.0) = ( x . y ) → ( 0. 0 ) lim 3 y = 0 = f (0. deci continue. y ) → ( 0. Avem că: lim 3x 2 y x4 + y2 = lim 3x 2 y x4 + y2 ≤ lim 3x 2 y x4 = ( x. ( x. f ( x.0) . 0 ) ( 1 2 x3 + y3 1 + 2 xy ) =e 2 xy 2 ( x . deci funcţia f este continuă şi în punctul (0.0) ⎩ 2 ( ) Rezolvare: a ) f este continuă pe R 2 \ {(0. y n ) = lim k n . avem că lim f ( xn . Fie şirul 2k 2 2 2k 2 k 1 (xn .0) . b) f este continuă pe R 2 \ {(0. Rămâne să studiem continuitatea în punctul (0. ( x.0) . 0 ) x 3 lim 2 xy 2 + y3 şi implicit nu 284 . y ) = ⎨ . y ) = lim ( x. 0 ) x 3 + y 3 lim 2 xy 2 nu există. prin urmare este continuă pe R 2 . y n ) = n . rezultă.0)} . că nu există ( x . fiind rezultatul unor operaţii algebrice cu funcţii elementare.0) b ) f : R → R . 0 ) x3 + y3 lim . y )→(0. n . ⎪ 0.0) .0) ( x . = 3 1 n→∞ n →∞ + k3 +1 2 n ( ) deoarece valoarea acestei limite depinde de alegerea lui k . fiind rezultatul unor operaţii algebrice cu funcţii elementare. y )→( 0 . y ) ≠ (0. y ) → ( 0. y )→(0.0)} .0) ( x.0) ( x. y ) → (0.

∞ ) × R → R. 0 ) lim f ( x. y ) . = 9 lim y−2 y →2 y →2 y − 2 4.există ( x . y ) = x y .2) − f (3. 285 . y ) = kα (α − 1) xα − 2 y β . y ) = kαxα −1 y β . Rezolvare: f ( x.0) . ' f x ( x. y ) = kxα βy β −1 . β ∈ R. Folosind definiţia. 3. să se calculeze derivatele parţiale de ordinul întâi în punctul (3. 2) ale funcţiei f : (0. k . = lim x −3 x →3 x →3 x − 3 x →3 f (3. y ) = kxα β ( β − 1) y β . y ) = kxα y β . f 'y ( x. deci f nu este continuă în punctul (0. y2 Observaţie. y ) = kxα y β se numeşte funcţia de producţie Cobb-Douglas. xy '' ( x.2) = lim f ( x. Pentru k > 0.2) = lim ' f y (3. α . β ≥ 0 . α ≥ 0. x2 '' '' ( x. f f f '' ( x.2) 3 y − 32 = lim = y−2 y →2 y →2 y − 2 = lim 3 y−2 − 1 32 (3 y − 2 − 1) = 9 ln 3 . funcţia f : R 2 → R. y ) → ( 0.2) x 2 − 32 = lim ( x + 3) = 6 . y ) − f (3. y ) . y ) = kαxα −1 βy β −1 = f yx ( x. f ( x. Rezolvare: ' f x (3. Să se calculeze derivatele parţiale de ordinul întâi şi doi ale funcţiei f : R 2 → R. f ( x.

( x. y ) − f (0. y−0 y →0 y →0 y y →0 ⎧ ⎪ ⎪ ' f x ( x. Analog.0) 0−0 ' = lim = lim 0 = 0 .0) = lim x−0 x →0 x →0 x x →0 (x 2 + y 2 ) x3 3 2 f 'y (0. y ) = ⎨ ⎪ ⎪ ⎩ (x 2 + y 2 ) 0 y3 3 2 .0) avem: y x 2 + y 2 − xy 2x 2 x2 + y2 = f x ( x. ( x. Să se calculeze derivatele parţiale de ordinul întâi ale funcţiei xy ⎧ . y ) = (0. f x (0. y3 2 +y 2 ) 3 2 . y ) = ' x2 + y2 (x . y ) = (0. 286 . ( x. y ) ≠ (0. y ) = ⎨ x 2 + y 2 ⎪ 0 . obţinem f 'y ( x. ( x. f ( x.0) ⎩ Rezolvare: • Pentru ( x.0) = lim Rezultă: 0−0 f (0. f : R 2 → R. ( x.5.0) − f (0. y ) ≠ (0. ( x. y ) ≠ (0.0) .0) .0) ⎪ .0) vom folosi definiţia: f ( x. (x 2 + y 2 ) 0 x3 3 2 . y ) ≠ (0.0) .0) . y ) = ⎨ ⎪ ⎪ ⎩ ⎧ ⎪ ⎪ ' f y ( x. y ) = (0.0) = lim = lim 0 = 0 . y ) = • Pentru a determina derivatele parţiale în punctul (0.

continuă şi nulă în (1.−2) .−2) .−2) = −3 . există λ = 8 . y ) → (1. y ) = . y ) ⋅ ( x − 1) 2 + ( y + 2) 2 Pentru ( x. y ) → (1. unde ρ ( x . y ) − f (1. µ ∈ R şi o funcţie ω : R 2 → R . relaţia din definiţie devine: 4 x 2 − 3 y − 10 = 8( x − 1) − 3( y + 2) + ω ( x.−2) 4x 2 − 8x + 4 = 4( x − 1) 2 Avem că ≤ lim ω ( x. − 2 ) .−2) . Folosind definiţia.−2) ). 287 . iar pentru ( x − 1) 2 + ( y + 2) 2 ( x − 1) 2 + ( y + 2) 2 ( x.−2) lim 4( x − 1) 2 ( x − 1) 2 + ( y + 2) 2 ≤ ( x.6.−2) vom considera ω ( x. y ) = 0 (pentru ca funcţia ω ( x.−2) rezultă că ' ' ω ( x. Rezolvare: Funcţia f este diferenţiabilă în punctul (1. µ = −3 şi funcţia ω : R 2 → R . Astfel. y ) ≠ (1.−2) = 8 şi µ = f y (1. astfel încât: f ( x. avem că dacă f este diferenţiabilă în punctul (1.−2) . y ) →(1. Conform propoziţiei 1 din breviarul teoretic.−2) dacă există λ . atunci λ = f x (1. y ) = (1. y ) = ( x. să se arate că funcţia f : R 2 → R . y ) să se anuleze în punctul (1.−2) = λ ( x − 1) + µ ( y + 2) + ω ( x. y ) = ( x − 1 ) 2 + ( y + 2 ) 2 . y ) ⋅ ρ ( x. y ) = 4 x 2 − 3 y este diferenţiabilă în punctul (1. −2) lim 4( x − 1) 2 ( x − 1) 2 = 0 = ω (1. În concluzie. y ) . deci funcţia ω este continuă în punctul (1. ( x. f ( x.

7.−2) ⎩ în (1. în baza propoziţiei 1. ( x. y ). b) f : R → R . c ) f : R 2 → R. y ) = (1. ( x.0) .−2) .0) . Rezolvare: a) Dacă f este diferenţiabilă în punctul (1. continuă şi nulă ⎪ ⎪ 0.−2) ⎪ ⎪ ω ( x. ∀( x. că există f x (1. f nu este diferenţiabilă în punctul (1.⎧ 4( x − 1) 2 . y ) ∈ R 2 . y ) ⋅ ρ ( x. ' ' 3 x −1 3( x − 1) 2 f ( x.0) Calculăm lim . ( x.0) .0) − f (1. atunci. y ) = ⎨ în (0. ceea ce contrazice propoziţia 1.0) şi f y (1.-2). Conform definiţiei 4. rezultă că funcţia f este diferenţiabilă în punctul (1.2) . = lim = lim x −1 x −1 x →1 x →1 x →1 x − 1 cum limitele laterale sunt diferite.2) f ( x. astfel încât f ( x. ' b) Dacă f ar fi diferenţiabilă în punctul (0. 288 . ⎧ ⎪(1 + xy ) sin x .4 ) . 2 f ( x. în baza propoziţiei 2 ar rezulta că f este continuă în punctul (0. ( x. y ) = ⎨ ( x − 1) 2 + ( y + 2) 2 . y ) = e x sin y în punctul (− 3.2) . rezultă că nu există f x (1. y ) ≠ (0.−2) = λ ( x − 1) + µ ( y + 2) + ω ( x. y ) = 3( x − 1) 2 + 5 y 4 în punctul (1.0) . Prin urmare. atunci rezultă. y ) ≠ (0. Să se studieze diferenţiabilitatea următoarelor funcţii în punctele indicate: a ) f : R 2 → R.0) . y ) − f (1.2) ⎩ 1 f ( x. y ) ≠ (1.2) . ⎪ 0.

deci f nu este continuă în punctul (0. Prin urmare. deducem că o condiţie suficientă pentru diferenţiabilitatea funcţiei f este ca funcţia f să admită derivate parţiale f x ( x.2) = 1 . continue în (−3. y ) ∈ R 2 / 1 − xy + y 2 > 0 . y ) = ( x . Rezultă că funcţia f este diferenţiabilă în punctul (− 3. f nu este diferenţiabilă în punctul (0.2)( x − 1) + f y (1. ( x. y ) într-o vecinătate a punctului (− 3.2) . y ) = e x sin y ⋅ sin y şi f y ( x. f ( x.1. 8. y ) = 1 − xy + y 2 1 − xy + y 2 −y ' ' f x (1. ' ' Calculăm f x ( x. y ) = − x + 2y ' .2) = − . 2 ) lim f ( x. f y (1. 2) xy sin x c) În baza propoziţiei 3. 4 ) . ceea ce contrazice propoziţia 2. y ) = e x sin y ⋅ x cos y . 2) ale funcţiei D = ( x.4 ) . . deci şi pe o vecinătate a punctului (− 3. Să se scrie diferenţialele de ordinul întâi şi doi în punctul ' ' (1. y ) → ( 0. y ) şi f y ( x.2)( y − 2) = − 2 (x − 1) + ( y − 2 ) 3 2 3 289 . ' ' df ( x. 2 ) lim 1 sin (1 + xy ) x = =e = e 2 ≠ 0 = f (0.2) . Rezolvare: { f : D → R.4) . unde } ( ) • ' f x ( x. f y ( x. y ) → ( 0.2) = f x (1. y. y ) = ln 1 − xy + y 2 . y ) →( 0. 4 ) .2) .Avem că lim ( x . Aceste funcţii există şi sunt continue pe R 2 .

• f '' x2 ' (x.2)( y − 2) 2 ⇒ y2 4 2 1 ⇒ d 2 f ( x. f xy ( x. . 9 3 3 9. y. z ) = ce ax + by + cz . 2 290 . z ) = e ax + by + cz . (x. y. y. z )dy + f z ( x.2) = .1. y. d 2 f (x.2) = − . z ) = a 2 e ax + by + cz . y. z ) = b 2 e ax + by + cz . z ) = be ax + by + cz . f ( x.2) = − ( x − 1) 2 + ( x − 1)( y − 2) − ( y − 2) 2 sau 9 3 3 4 2 1 d 2 f (x.1. y.2)( x − 1) 2 + 2 f xy (1. y.2 ) = − 2 dx + dy . f xy (1. f 'y (x. z )dx + f y ( x. z ) = ae ax + by + cz dx + be ax + by + cz dy + ce ax + by + cz dz . ' ' ' df ( x. y. Rezolvare: ' f x (x. df ( x.2) = f x 2 (1. y ) = − x 2 − 2 y 2 + 2 xy + 2 y2 −1 4 ' (1.2)( x − 1)( y − 2) + +f '' (1. f 'y 9 '' (1 − xy + y 2 ) 2 1 1 '' . Să se scrie diferenţialele de ordinul întâi şi doi ale funcţiei f : R 3 → R. z )dz . z ) = f x (x.sau df ( x. y. y. y. 3 • f '' y2 '' x2 '' x2 ( x. y ) = '' f f ( x.) = − 3 3 '' . y. y . y. y. y ) = − y2 (1 − xy + y 2 ) 2 (1 − xy + y 2 ) 2 2 .2) = − dx 2 + dxdy − dy 2 . • ' f z (x.1. z ) = ae ax + by + cz . f 'y (x.1.

y. x+ y x→0 y →0 2 2 x sin b) lim x →0 y →0 1 +y x . y. f După înlocuire. x x →0 y →0 e) lim 2x 2 + 3 y 2 . y. y. z ) = c 2 e ax + by + cz . y. y. y. z ) = ace ax + by + cz . z ) = bce ax + by + cz . Să se calculeze limitele funcţiilor : a) lim x− y+x + y . y. z ) = f x 2 ( x. f yz (x. f ( x. x+ y c) lim x sin x→0 y →0 1 . Rezolvare: Folosind rezultatul problemei precedente şi aplicând inducţia matematică. 10. z ) = e ax + by + cz . f 'xy (x. y. y. y 1 d ) lim y cos . xy x →0 y →0 f ) lim x2 y4 + y8 x →0 x 4 y →0 . '' '' '' d 2 f (x.'' ' (x. y. z )dz 2 + '' '' '' + 2 f xy ( x. rezultă: d 2 f (x. z ) = abe ax + by + cz . z )dxdz + 2 f yz ( x. y. Să se scrie diferenţiala de ordinul n pentru funcţia: f : R 3 → R. z )dydz . z2 '' '' f xz (x. z ) = (adx + bdy + cdz )n e ax + by + cz . z ) = (adx + bdy + cdz )2 e ax + by + cz . y. y. obţinem: d n f ( x. z )dy 2 + f z 2 (x. PROBLEME PROPUSE 1. z )dx 2 + f y 2 ( x. z )dxdy + 2 f xz ( x. 291 .

l ) lim x2 y + y2 m) lim x2 + y2 +y . y ) = ⎨ ⎪ 1 ⎪− . b) nu există. e) nu există. obţinem că n n 1− k depinde de alegerea lui k . ⎪ ( ) α .0) ⎩ 292 . x →0 y →0 ( x →0 x 2 y →0 . deci limita nu există. y ) = ⎨ . 0) . k ≠ −1 . c) 0 . ( x.g ) lim x2 + y2 + 4 − 2 . y ) = (0. x →0 x 2 + y 2 y →0 j ) lim x +y x →0 x 2 y →0 x →0 x 4 y →0 + y2 4 . d ) 0 . k → (0. ( x. y n ) = n n n→∞ k8 +1 1 . k → (0. x2 + y2 a ) f ( x.0) ⎪ 2 . i) nu există. ( x. n) ∞ . ( x. i ) lim x2 − y2 . y n ) = 1 . c ) f ( x. ) R: a) pentru ( xn . 2. 0 = ⎩ xy ⎧ . h) nu depinde de alegerea lui k . n) lim x2 + y2 .0) ⎪ . m) ∞ . y ) ≠ (0. 0) . l ) 0 . y ) ≠ (0. g ) 20 există. x →0 x 4 + y8 y →0 o) lim x 2 + y 2 e − ( x + y ) . k ) 0 . k ) lim x +y 3 x →0 x 2 y →0 + y4 . Să se studieze continuitatea următoarelor funcţii: ( ) (xn . deci limita nu lim f ( xn . x = y = 0 ⎩ 2 1 ⎧ ⎪(1 + xy ) x + y . o) 0 . y ) 0 . y ) = ⎨ 2 x + 3 y 2 ⎪ 1. j ) 0 . obţinem că lim f ( xn . ( x . ( ) ⎧1 − 1 + x 2 + y 2 ⎪ . y n ) = 1+ k n→∞ există. 0) b ) f ( x. y ) ≠ (0. 5( x 2 + y 2 ) 3 3 x →0 y →0 h) lim xy + y2 5 x →0 x 2 y →0 . f ) pentru k4 y n ) = 12 .

Să se calculeze derivatele parţiale de ordinul întâi şi doi ale funcţiilor: a ) f : R 2 → R. y ) ∈ {(− 3α . ⎪ 2 d ) f ( x. ( x. atunci f continuă pe R 2 . y ) = ⎨ x + 3 y ⎪ 1. y ) = ⎨ ⎪ 0. b) f ( x. y ) = e 2 x x + y 2 + 2 y . x ≠ 0. 0 )}. c) f continuă pe R 2 \ {(0. α ). 0 )}. y ) = ln(3 + x 2 + 2 y 4 ) . x > 0 . c ) f : R 2 → R. y ) ∈ ( R \ {0}) × ( R \ {0}) xy . ( ) f ) f ( x. 293 . α ). y ≠ 0 . y ) ∈ R × {0} ∪ {0}× R ⎧x + 2y . f ) f continuă pe R 2 \ {(− 3α . y ) = xy + + . atunci f continuă pe R 2 \ {(0. ⎪ f ) f ( x. ⎩ ⎧ 2 2 ⎪ x + y ⋅ sin e) f ( x. y ) = ⎨ − 2 ⎪ y2 + e x ⎪ 0. R: a ) f continuă pe R 2 . f ( x. y ) = x y . x y e) f ( x. y ) ∈ (R \ {0}) × R ( x. y ) = x 3 − 3 xy 4 + 5 x 2 y − 12 y . dacă α ≠ 1 . y ) ∈ R 2 \ {(− 3α . 0 )}. ( ) 1 . ( x. α ). ⎩ ( x. d ) f continuă pe R 2 \ {(0.1 ⎧ − ⎪ ye x 2 . y ) ∈ {0} × R . f ( x. ⎩ (x. α ∈ R} (x. α ∈ R} . 3. α ∈ R}. y x d ) f ( x. y ) = x 3 y 2 (6 − x − y ) . e) f continuă pe R 2 . b) dacă α = 1 .

z ) = 6 y 2 z − 10 z 2 − 5 e 5 x + z . 2 f f f f f f f f '' '' '' ( x. yz ( ( ) ( ( ) ) ) ( ) 4. y ) = −36 xy 2 . 5. z ) = 12 yz e 5 x + z . Folosind definiţia. z ) = 6 y e 5 x + z . j ) f : R 3 → R. z ) = 12 y 2 z 2 − 20 z 3 − 30 z + 6 y 2 e 5 x + z . z ) = f 'zy (x. y. 2 ( x. f xy yx '' '' 2 2 5x + z 2 ( ) ( ) x . y. y . z ) = (3 y 2 − 5 z )e 5 x + z . z = 5 6 y z − 10 z − 5 e . z = x . z ) = 25 3 y 2 − 5 z e 5 x + z . f ( x. z ) = 5 3 y 2 − 5 z e 5 x + z . 2 2 2 i ) f : R 2 → R. y . ' f ( x. y . j) xy 2 2 ' (x. y. y ) = (3 x + 2 y 2 ) sin( xy ) . z 2 '' ' 5x + z 2 (x. y ) = ( x 2 + y 2 ) ⋅ e − ( x + y ) . y ) = 1+ x − y 1+ x2 + y2 . y ) = 3 x − 5 y 3 . y ) = −12 y 3 + 10 x .g ) f : R 2 → R . f ( x. f 'y (x. y ) = −12 xy 3 + 5 x 2 − 12 . y ) = 3 x 2 − 3 y 4 + 10 xy . f ( x. y ) = 6 x + 10 y . y . y. Să se studieze diferenţiabilitatea următoarelor funcţii în punctele indicate: 294 . f xz zx 2 '' ' (x. f y 2 ( x. R: a) f x ( x. x 2 ' (x. '' ' f y ( x. este diferenţiabilă în punctul (3. z2 '' '' 5x + z 2 ( ) ( ) x . z = 30 y e . f 'y . y. y. y. z ) = 6 e x2 2 '' (x. y . − 1) . f x ( x. să se arate că funcţia f : R 2 → R . y. y ) = f yx ( x. z = x . f ( x. h) f : R 2 → R .

4) . 4) . ( x. 7. 0 ) în raport cu y xy este : b ) f ( x. Să se arate că funcţia : ⎧ x2 y . Să se scrie diferenţialele de ordinul întâi şi doi în punctul (− 1. y ) ≠ (3. ( x. b) f nu este diferenţiabilă în punctul (3. y ) = (0. 6.0) ⎪ c ) f ( x. y ) = continuă are derivate parţiale în origine nu este diferenţiabilă în origine ⎧ x2 y . b) f : R 2 → R. y ) = ⎨(1 + xy ) arctgy . y ) = ⎨ x 4 + y 2 ⎪0. ( x. ⎪ 0. y ) = ⎨ x 2 + y 2 este ⎪0. 2) . 0 ) continuă în (0.a) f : R 2 → R.0 ) ⎩ c) f : R 2 → R. f ( x. ( x. ( x. y ) ≠ (0.0 ) în (3.0) ⎪ este: a ) f ( x. 0 ) . f ( x.1) ale funcţiilor de la problema 3. y ) = (1 + x 2 ) sin y în punctul (− 3. 2) .0) ⎩ • • • • • • discontinuă în punctul (0. y ) = (3. y ) = 2( x + 1) 2 + 3( y − 2) 4 în (− 1. R: a) f nu este diferenţiabilă în punctul (− 1. 0 ) . c) f este diferenţiabilă în punctul (− 3. 0 ) în raport cu x continuă în (0. 1 ⎧ ⎪ f ( x. y ) = (0. x = y = 0 ⎩ • continuă pe R 2 295 .

( x. ( . y ) = (adx + bdy ) e D = ( x. c) f : R 3 → R. d ) f : D → R. y. y ) = eαx + βy . z ) = ln(ax + by + cz ) . y ) ≠ (0. y ) = x y . Să se scrie diferenţialele de ordinul întâi şi doi ale funcţiilor: a) f : R 3 → R.0) ⎪ 2 a ) f ( x. y.0) ⎩ 9. n ax + by n { } b) d n f ( x. y ) = ⎨ 2 x + 4 y 2 .• • are derivate parţiale pe R 2 nu este diferenţiabilă pe R 2 R: a) Deoarece funcţia nu este continuă în punctul (0. c) d n f ( x. Studiaţi diferenţiabilitatea următoarelor funcţii în punctul (0. 0) . c ) f : R 3 → R. z ) = cos(ax + by + cz ) . y ) = (adx + bdy )n sin ax + by + n π . 0 ) : xy ⎧ . f ( x. rezultă că f nu este diferenţiabilă în acest punct. rezultă că f nu este diferenţiabilă în (0. z ) = (adx + bdy + cdz )n cos ax + by + cz + n π . y. b) f : R 3 → R. 2 ( 2 ) ) 296 . f ( x. 0) . Să se scrie diferenţiala de ordinul n pentru funcţiile: a) f : R 2 → R. z ) ∈ R 3 / ax + by + cz > 0 . 8. z ) = x 2 + 2 y 2 + 3 z 2 . b ) f ( x. b) f : R 2 → R. y ) = sin(ax + by ) . y . ( x. f ( x. 10. z ) = 3xy 2 − 2 x 2 yz 3 + 4 xz − 5 y 3 + 1 . y. f ( x. z ) = sin( ax + by + cz ) . 0 ) . f ( x. ⎪ 1. f ( x. y . y ) = (0. b) deoarece nu există ' f y (0. f ( x. R: a) d f ( x. y.

a n ) ∈ A şi există f x k ' (a ) = 0. a n ) ∈ A dacă există o vecinătate V a punctului a astfel încât oricare ar fi x = ( x1 . spunem că punctul a este punct de maxim (minim) global pentru funcţia f .1. b ) .. Punctul a = (a1 . a 2 .. Fie f : A ⊂ R 2 → R şi (a. x 2 . df ( x... Dacă punctul a = (a1 .. n . Fie f : A ⊂ R n → R . Presupunem că f admite derivate parţiale de ordinul doi.2. EXTREME LIBERE BREVIAR TEORETIC Definiţia 1.. n punctului a . a 2 . a 2 . spunem că punctul a este punct de extrem local pentru funcţia f . ∀k = 1. b ) ∈ int A un punct staţionar pentru f ... Dacă inegalităţile de mai sus sunt verificate pe tot domeniul de definiţie A . a n ) ∈ int A este punct staţionar pentru funcţia f dacă f este diferenţiabilă în a şi diferenţiala df ( x .. continue într-o vecinătate V a punctului (a.. a) = 0 .. Definiţia 2. n . ∀k = 1. staţionar.... a n ) ∈ int A este punct ' (a) = 0.. Dacă funcţia f : A ⊂ R n → R admite un extrem local ' într-o vecinătate a în punctul a = (a1 . Considerăm 297 . ∀k = 1.. x n ) ∈ V ∩ A are loc inegalitatea f ( x) ≤ f (a) (respectiv f ( x) ≥ f (a ) ). a) = 0 implică f x k Propoziţie. Observaţie. În aceste condiţii.. Funcţia f : A ⊂ R n → R admite un maxim local (minim local) în punctul a = (a1 . a 2 ..2.8.. EXTREMELE FUNCŢIILOR DE MAI MULTE VARIABILE 8.. atunci f x k Teorema 1.

atunci (a.. Pentru fiecare punct staţionar P(a1 . a n ) calculăm matricea hessiană: 298 .. atunci a este punct de minim local. Determinăm punctele staţionare..... b ) = f xy (a. Algoritm de determinare a punctelor de extrem local pentru o funcţie f : A ⊂ R n → R Etapa 1... care sunt soluţiile ' ⎧fx (x1 . b ) − f x' ' (a. a ) este nedefinită. Fie f : A ⊂ R n → R .....punct de maxim local. 3) dacă d 2 f (x .. b ) . Teorema 2. b ) ⋅ f y' ' (a. dacă f x 2. x 2 .. x 2 . b) > 0 .. x n ) = 0 ⎪ ' ⎪ sistemului: ⎪ f x ( x1 . [ ] 2 ' '2 (a.. b) < 0 ... pentru orice x ∈ V ∩ A .... Dacă ∆ ( a . Stabilim care dintre punctele staţionare sunt puncte de extrem local... .. ⎪ ' ⎪ ⎩ f xn ( x1 . atunci (a.. a ) > 0 .'' expresia ∆ (a.. b ) este punct de extrem local. x 2 ...... a ) < 0 . Acest lucru se poate realiza în mai multe moduri: Metoda I. Atunci: 2 2 1....punct de minim local. atunci a este punct de maxim local. a 2 . atunci a este punct şa. Presupunem că punctul a ∈ A este punct staţionar pentru f şi funcţia f are derivate parţiale de ordinul doi continue într-o vecinătate V a punctului a . dacă f x ' '2 (a. b ) < 0 ... 2) dacă d 2 f ( x .. b ) este punct şa... Dacă ∆ ( a. x n ) = 0 Etapa 2.... şi anume: .... pentru orice x ∈ V ∩ A . Atunci: 1) dacă d 2 f ( x ....... x n ) = 0 1 ⎨ 2 ⎪. b ) > 0 ..

.. cu ∆ i ≠ 0 . . b ) > 0 .. .... atunci P (a1 .... . . .'' ⎛ f ''2 (a . . atunci (a. b ) − f x' '2 (a... atunci (a. • Dacă minorii ∆ i alternează ca semn. . . Metoda III. ... . .. b ) = f xy 1. . . 2. ∆ n ai acesteia.. n . b ) . an ) ⎟ ⎝ n x1 1 ⎠ şi minorii ∆1 . . an ) . dacă ∆ 2 < 0 . an ) = ⎜ ⎟ ⎜.. Metoda II. Dacă ∆ (a . . a n ) punct şa.. ⎟ ⎜ '' ⎜ fx ⎟ (a . .. . deci (a. . . atunci rezultă că ∆ (a.... . i = 1.. f x''1 xn (a1. .. an ) f x2 (a1. an ) ⎞ fx n ⎜ x1 1 ⎟ 1 x2 ⎜ '' ⎟ ''2 '' ⎜ f x2 x1 (a1. b ) > 0 . Prin urmare. . (pentru funcţiile de două variabile) Pentru fiecare punct staţionar P (a. a2 . . .. atunci P (a1 . b) .. . .. . • Dacă toţi minorii ∆ i > 0 .. b ) calculăm expresia: '' (a. dacă f x'' (a. .. . an ) f x''n x2 (a1.. b ) este punct de extrem local. .. . ... a n ) şi se aplică teorema 2. • Orice altă combinaţie de semne. . . şi anume: ''2 . 2 [ ] 2 Observaţia 1.. .. începând cu minus.... . ... f x''n2 (a1. a n ) este punct de maxim local. . .punct de maxim local... Discuţie. . . Se calculează diferenţiala de ordinul al doilea a funcţiei în punctul staţionar a = (a1 .. ∆(a. b ) este punct şa.. În cazul funcţiilor de două variabile..... b) < 0 . a 2 .. . . . .. . a 2 . an ) . Dacă ∆ (a . a 2 .. . f x2 xn (a1.. a 2 . . an ) . b ) = −∆ 2 . ∆ (a. b ) ⋅ f y' '2 (a. implică P (a1 . . . b ) > 0 . dacă f x (a. .. .punct de minim local. . . . . b ) < 0 . a ) (a1. .. . . ∆ 2 . 299 . a n ) este punct de minim local. . b ) este punct şa. an ) ⎟ H (a1. unde ∆ i este minorul format din primele i linii şi i coloane ale matricei H (a.. .

y ) = 0 ' fy ( x. care sunt soluţiile ⎧ f ( x.Observaţia 2. Rezolvare: Etapa 1. Determinăm punctele staţionare. PROBLEME REZOLVATE 1. y ) = 6 x 2 y + 2 y 3 − 45x − 51y + 7 . t 2 = 5 . y ) = 6 x 2 + 6 y 2 − 51 ' Avem că: f x ( x. Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei: f : R 2 → R. Definiţia punctului de extrem local. f ( x. se foloseşte: Metoda IV. y ) = 12 xy − 45 . Existenţa unui punct de extrem local poate fi pusă în evidenţă cu ajutorul metodelor prezentate numai dacă funcţia f este diferenţiabilă în acel punct şi admite derivate parţiale de ordinul doi continue într-o vecinătate a punctului respectiv. y) = 0 x sistemului: ⎪ ⎨ ' ' ⎪ ⎩ f y ( x. P = 15 ⇒ t 2 − 4t + 15 = 0 ⇒ t1 = 3 . deci 4 4 2 2 300 . xy = P ⇒ ⎨ ⎪ S 2 − 2 P = 17 ⎪ ⎩S = ±4 2 ⎩ Pentru S = 4. În caz contrar sau în cazul în care prin aplicarea metodelor de mai sus nu se poate stabili natura punctului. prin urmare obţinem sistemul: ⎧ xy = 15 ⎧12 xy − 45 = 0 ⎪ ⎪ 4 ⇔⎨ ⎨ 2 2 2 2 17 ⎪ 6 x 6 y 51 0 + − = x y + = ⎪ ⎩ 2 ⎩ ⎧ P = 15 15 ⎧ ⎪ ⎪P = 4 4 ⇒⎨ Notăm x + y = S .

∆ 2 = 18 30 = 576 > 0 . prin ⎜ 30 18 ⎟ 2 2 ⎠ ⎝ ( ) (2 2 ) 301 . y ) y = 12x = f yx (x. . ⎨ y =−3 ⎪ 2 ⎩ 4 Am obţinut punctele staţionare: 5 3 3 5 5 3 3 5 P 1 . P2 . y ) = ⎜ ⎜12 x ⎝ 30 18 ⎛ 30 18 ⎞ H 3. 5 =⎜ ⎜18 30 ⎟ ⎟ ⇒ ∆1 = 30 > 0. ∆ 2 = 30 18 = −576 < 0 . 4 2 2 ⎧ x3 = − 3 2 deci ⎪ ⎨ y =−5 ⎪ 2 ⎩ 3 sau ⎧ x4 = − 5 ⎪ 2. . y ) ⎟ ⎠ ' '' ' Avem: f x 2 ( x. (2 2 ) (2 2 ) ( f '' x2 2 2 ) ( )⎞ ⎟ 2 2 ) Etapa 2. f xy '' ( x. P = 15 ⇒ t 2 + 4t + 15 = 0 ⇒ t1 = − 3 . t 2 = − 5 . y ) y = 12 y . y yx ⎛ ⎜ H ( x. P4 − . y xy [ ''2 (x. y ) f '' ( x. ) f f ( x. Stabilim care dintre punctele staţionare sunt puncte de extrem local. ' '' '' (x. prin 2 2 ⎝ ⎠ 3 5 este punct de minim local. deci fy [ [ ] '' y2 ] ] ' ⎛12 y H ( x. y ) = ⎜ ⎜ ⎝ ( x. urmare P 1 . P3 − . y ) . sau ⎪ ⎨ y =3 ⎪ ⎩ 2 2 4 Pentru S = −4.⎧ x1 = 3 ⎪ 2 ⎨ y =5 ⎪ ⎩ 1 2 ⎧ x2 = 5 2. 12 y ⎟ ⎠ 18 30 ⎛18 30 ⎞ H 5. y ) x = 12 y . y ) = f x ( x. 3 =⎜ ⎟ ⇒ ∆1 = 18 > 0. − . y ) = f x' (x. ( ) 12 x ⎞ ⎟. Metoda I. Scriem matricea hessiană: ⎟. y ) = f y' (x. − .

− 3 > 0 . 2 2 ( ) ( 2 2 ) 2.− 5 =⎜ ⎜ − 18 − 30 ⎟ ⎟ ⇒ ∆1 = −30 < 0. 2 2 5 2 ( ) '' x2 3 2 5 2 local. − 30 − 18 ⎛ − 30 − 18 ⎞ H−3 . y ) ⋅ f y' '2 (x. ( ) 2 2 ) (2 2 ) Metoda II. ∆ 2 = − 18 − 30 = 576 > 0 . 2 3 2 ( ) < 0 şi ( ) > 0 . − ) < 0 . y ) ∆( x. f ( x. Rezolvare: Etapa 1. Avem că: ∆ 3 . prin urmare P4 − 5 . 2 2 ⎝ ⎠ ( ) (2 2 ) ( prin urmare P3 − 3 . Calculăm expresia: 2 '' (x. − ) < 0 şi f (− . 3 ) este punct şa. prin urmare P 1 . y ) = 2 y + 3 x − y Rezolvăm sistemul: 302 . Determinăm punctele staţionare.urmare P2 5 . ∞ )2 → R. − ) punct de maxim 2 2 5 2 3 2 ' '2 3 5 fx . y ) = 2 x + 3 y − 8 x . − 18 − 30 ⎛ − 18 − 30 ⎞ H − 5 . − 3 este punct şa. − 5 este punct de maxim local. y ) = x 2 + y 2 + 3xy − 8 ln x − 14 ln y + 5 . Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei: f : (0. deci P1 (3 . y ) = f xy [ ] şi obţinem ∆( x. y ) − f x''2 (x. Avem că: ' fx ( x. 2 5 . ∆ − 5 . 2 2 ) > 0 . y ) = 144 x 2 − y 2 . deci P3 (− . 2 2 ⎝ ⎠ 3 5 este punct şa. ∆ 2 = − 30 − 18 = −576 < 0 . 3 este punct şa. ' 14 f y ( x. 2 2 3 5 ∆ (− . prin urmare P2 (5 ∆( .− 3 = ⎜ ⎜ − 30 − 18 ⎟ ⎟ ⇒ ∆1 = −18 < 0. 5 ) punct de minim local.

Etapa 2. t = 1 . 7 2 2 ( ) deoarece x > 0 şi y > 0 . ∆ = . Rădăcina negativă nu convine. rezultă că singura valoare care se acceptă este x = 1 . y ) = [ f (x. y ) . deci matricea hessiană este: y2 '' ⎛ 2 + 82 ⎛ f ''2 ( x. 2) = ⎜ 1 2 11 11 = 46 > 0 ⎜3 ⎟ 3 2⎠ 2 ⎝ prin urmare P(1. '' ' ' Avem: f x 2 ( x. rezultă x = ±1 . Am obţinut un singur punct staţionar: P(1. x = 1 ⇒ y = 2x . pe cea de-a doua cu (− 8) şi adunăm relaţiile obţinute. ⎟=⎜ 14 ' ' ' ' ⎜ f yx ( x. Înmulţim prima ecuaţie cu 14 . 2 ) este punct de minim local. Cum x > 0 . y )] = 2 + ' y ' y 14 . 303 . y )] = 3 = f (x. x '' f xy ' x ' y '' yx ( x. 2 ) . prin urmare avem t = Înlocuind y = 2 x în (1) . y ) = [ f (x. y ) = f x ( x. y ) 2+ 2 ⎟ 2 ( x. Avem că H (1. y ) 3 ⎞ ( x.⎧ f ' ( x. ) 0 f x y ⎪ y ⎩ ⎧2 x + 3 y − 8 = 0 x ⎪ ⇔ ⎨ 14 = 0 + − 2 3 y x ⎪ y ⎩ 2 ⎧ ⎪2 x + 3xy = 8 (1) . y ) ⎟ ⎜ 3 f y y ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ 10 3 ⎛10 3 ⎞ ⎟ ⇒ ∆ = 10 > 0. y ) = ⎜ ⎟. y ) ⎞ f xy ⎟ x ⎜ x ⎟ ⎜ H ( x. Stabilim dacă acesta este punct de extrem local. Obţinem: y 14t 2 + 9t − 8 = 0 ⇒ t1 = − 8 . ⎨ 2 ⎪ ⎩2 y + 3xy = 14 (2) Am obţinut un sistem omogen. y 2 '' 2 fy [ ] (x. rezultă: 28x 2 + 18xy − 16 y 2 = 0 ⇔ 14 x 2 + 9 xy − 8 y 2 = 0 . y ) = 0 ⎪ x ⇔ ⎨ ' = ( . de unde obţinem y = 2 . y ) x = 2 + 82 . Împărţim această ecuaţie prin y 2 y 2 ≠ 0 şi notăm x = t .

3. Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei: 3 x y z 1 f : R* → R, f ( x, y, z) = + + + . y 4 x z

( )

Rezolvare: Etapa 1. Determinăm punctele staţionare. Avem că:
1 z − y x2 x 1 , de unde rezultă sistemul: ' + ( x, y , z ) = − fy y2 4
' ( x, y , z ) = fx

f z' ( x, y, z ) =

1 1 − x z2

⎧1 z ⎪ − 2 =0 y x ⎪ , ⎪ ⎪ x 1 ⎨− 2 + = 0 4 ⎪ y ⎪1 1 ⎪ − =0 ⎪ ⎩ x z2

⎧x = z 2 ⎧ x 2 = yz ⎧x = z 2 ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ 2 ⎪ 2 2 2 2 echivalent cu ⎪ ⎨4 x = y ⇔ ⎨ y = 4 z ⇔ ⎨ y = 4 z ⇔ ⎪ 4 ⎪ 2 ⎪ 4 z = yz z =x z = yz ⎪ ⎪ ⎪ ⎩ ⎩ ⎩ ⎧x = z2 ⎪ ⎪ * ⎨ y = ±2 z ; am folosit că x, y, z ∈ R . ⎪ 3 ⎪ ⎩z = y

Pentru y = 2 z ⇒ z 3 = 2 z ⇒ z = ± 2 , y = ±2 2 , x = 2 . Pentru y = −2 z ⇒ z 3 = −2 z ⇒ z = 0 (nu convine) sau z 2 = −2 ⇒ z ∉ R . Am obţinut punctele staţionare P1 (2,2 2 , 2 ) şi P2 (2,−2 2 ,− 2 ) . Etapa 2. Stabilim natura punctelor staţionare, folosind matricea hessiană. 2x 2 2z ' '2 ''2 ( x, y , z ) = 3 ; ( x, y , z ) = fx f z''2 ( x, y, z ) = fy x y3 z3

304

'' f xy ( x, y , z ) = −

1 y 1
2

'' = f yx ( x, y , z ) ;

'' '' '' '' f xz ( x, y, z ) = − 2 = f zx ( x, y, z ) ; f yz ( x, y, z ) = 0 = f zy ( x, y , z ) x '' '' ⎛ f ''2 ( x, y, z ) f xy ( x, y, z ) f xz ( x, y , z ) ⎞ ⎟ ⎜ x ⎟ ⎜ '' ''2 '' H ( x, y, z ) = ⎜ f yx ( x, y, z ) f y ( x, y, z ) f yz ( x, y, z ) ⎟ = ⎟ ⎜ '' '' ⎜ f zx ( x, y, z ) f zy f z''2 ( x, y, z ) ⎟ ( x, y , z ) ⎠ ⎝

⎛ 2z 1 − ⎜ 3 ⎜x y2 ⎜ 1 2x = ⎜− ⎜ y2 y3 ⎜ ⎜− 1 0 ⎜ 2 ⎝ x

2 1 ⎞ ⎜ ⎟ 4 ⎜ x2 ⎟ ⎜ 1 ⎟ , deci ⎜− H ( 2 , 2 2 , 2 ) = ⎟ 0 ⎜ 8 ⎟ ⎜ ⎟ 2⎟ ⎜− 1 ⎜ 4 3⎟ ⎝ z ⎠

1 8 2 8 0

1 ⎞ ⎟ 4 ⎟ ⎟ 0 ⎟ ⎟ ⎟ 2⎟ 2 ⎟ ⎠

3 2 2 > 0; ∆2 = > 0; ∆3 = > 0 , prin 4 64 64 urmare P 1 ( 2,2 2 , 2 ) este punct de minim local.
Avem că ∆1 =
⎛ 2 ⎜− ⎜ 4 ⎜ 1 H 2,−2 2 ,− 2 = ⎜ − ⎜ 8 ⎜ ⎜− 1 ⎜ 4 ⎝ 1 8 2 − 8 − 0 1⎞ − ⎟ 4⎟ ⎟ 0⎟ ⎟ ⎟ 2⎟ − 2 ⎟ ⎠

(

)

∆1 = −

2 < 0; 4

∆2 =

3 > 0; 64

∆3 = −

2 < 0 , prin urmare 64

P2 (2,−2 2 ,− 2 ) este punct de maxim local.

305

4. Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei:

f : R 2 → R, f ( x, y) = xy x 2 + y 2 − 4 .
Rezolvare:

(

)

Funcţia f se mai poate scrie: f ( x, y ) = x 3 y + xy 3 − 4 xy . Etapa 1. Determinăm punctele staţionare. Avem că:
⎧ f ' ( x, y ) = 3 x 2 y + y 3 − 4 y ⎪ x ⇒ ⎨ ' 3 2 ⎪ ⎩ f y ( x, y ) = x + 3xy − 4 x 2 2 ⎧ ⎪ y 3x + y − 4 = 0 ⇔⎨ ⇒ 2 2 ⎪ ⎩ x x + 3y − 4 = 0 y=0 Cazul a) ⎧ ⇒ P1 (0, 0) . ⎨ ⎩x=0
2 3 ⎧ ⎪3x y + y − 4 y = 0 ⇔ ⎨ 3 2 ⎪ ⎩ x + 3xy − 4 x = 0

( (

) )

Cazul b) ⎪ ⎨

⇒ x = ±2 ⇒ P2 (− 2, 0); P3 (2, 0) . 2 2 ⎪ ⎩ x + 3y = 4 ⎧3 x 2 + y 2 = 4 Cazul c) ⎪ ⇒ y = ±2 ⇒ P4 (0, − 2); P5 (0, 2) . ⎨ ⎪ x = 0 ⎩ ⎧3 x 2 + y 2 = 4 Cazul d ) ⎪ ; înmulţim prima relaţie cu (− 3) şi apoi o ⎨ 2 2 ⎪ x y + 3 = 4 ⎩

⎧y = 0

adunăm cu cealaltă; obţinem: x 2 = 1 ⇒ x = ±1 ; pentru x = −1 ⇒ y = ±1 ⇒ P6 (− 1, − 1); P7 (− 1, 1) ; pentru x = 1 ⇒ y = ±1 ⇒ P8 (1, − 1); P9 (1, 1) . Am obţinut punctele staţionare: P 1 (0, 0 ), P2 (− 2, 0 ), P3 (2, 0 ), P4 (0, − 2 ), P5 (0, 2 ) ,

P6 (− 1, − 1); P7 (− 1, 1), P8 (1, − 1); P9 (1, 1) . Etapa 2. Stabilim care dintre punctele staţionare sunt puncte de extrem local.

306

' '2 '' '' fx ( x, y ) = 6 xy ; f y ( x, y ) = 3 x 2 + 3 y 2 − 4 . ( x, y) = 6 xy ; f xy
2

Matricea hessiană: H (x, y ) = ⎜
⎛ 0 ⎝− 4

3x 2 + 3 y 2 − 4 ⎞ ⎟. ⎟ ⎜ 3x 2 + 3 y 2 − 4 6 xy ⎠ ⎝ ⎛ 6 xy

Calculăm H (0, 0 ) = ⎜ ⎜

− 4⎞ ⎟ ; avem că ∆1 = 0 , prin urmare 0⎟ ⎠

natura punctului nu se poate preciza folosind matricea hessiană.

2 '' (x, y ) − f x' '2 (x, y ) ⋅ f y''2 (x, y ) şi obţinem ∆ (x, y ) = f xy

+ 3 y 2 − 4 − 36 x 2 y 2 . Avem că: ∆ (0,0 ) = 16 > 0 , prin urmare P 1 (0, 0 ) este punct şa. ∆(− 2,0 ) = 64 > 0 , deci P2 (− 2, 0 ) este punct şa. ∆(2,0) = 64 > 0 , deci P3 (2, 0 ) este punct şa. ∆(0,−2 ) = 64 > 0 , deci P4 (0, − 2 ) este punct şa. ∆(0, 2 ) = 64 > 0 , deci P5 (0, 2) este punct şa.
'' ∆(− 1, − 1) = −32 < 0 şi f x 2 ( −1, − 1) = 6 > 0 deci P6 (− 1, − 1) este punct de minim local.
' '2 ( −1, − 1) = −6 < 0 deci P7 (− 1, 1) este ∆(− 1,1) = −32 < 0 şi f x punct de maxim local. ' '2 (1, − 1) = −6 < 0 deci P8 (1, − 1) este ∆(1, − 1) = −32 < 0 şi f x punct de maxim local. ' '2 (1,1) = 6 > 0 deci P9 (1, 1) este punct de ∆(1,1) = −32 < 0 şi f x minim local.

[ ∆ (x, y ) = (3 x

În acest caz, calculăm expresia:

]

2

)2

307

5. Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei:

f : R 3 → R, f ( x, y, z ) = x 4 + y 3 + z 2 + 4 xz − 3 y + 2 .
Rezolvare: Etapa 1. Determinăm punctele staţionare. Avem că: ' fx ( x, y , z ) = 4 x 3 + 4 z ⎧4 x 3 + 4 z = 0 ⎪ ' 2 , fy ( x, y, z ) = 3 y 2 − 3 , de unde rezultă sistemul: ⎪ ⎨3 y − 3 = 0
f z' ( x, y, z ) = 2 z + 4 x
⎪2 z + 4 x = 0 ⎪ ⎩

⎧y2 = 1 ⎪ echivalent cu ⎪ ⇔ ⎨ z = −2 x ⎪ 3 ⎪ ⎩x − 2x = 0

P3

( 2 ,1, − 2 2 ) , P4 ( P6 (− 2 , − 1, 2 2 ).
' '2 fx ( x, y, z ) = 12 x 2

⎧ y1,2 = ±1 ⎪ ⎪ ⎨ x1 = 0; x 2,3 = ± 2 ⎪ ⎪ ⎩ z1 = 0; z 2,3 = m 2 2 Am obţinut punctele staţionare P 1 (0,1, 0 ) , P2 (0, − 1, 0 ) ,

2 , − 1, − 2 2 , P5 − 2 ,1, 2 2 ,

) (

)

Etapa 2. Stabilim natura punctelor staţionare, folosind matricea hessiană.
' '2 fy ( x, y , z ) = 6 y

f z' '2 ( x, y, z ) = 2

'' '' f xy ( x, y, z ) = 0 = f yx ( x, y , z ) ;
'' '' f yz ( x, y, z ) = 0 = f zy ( x, y , z )

'' '' ( x, y, z ) = 4 = f zx ( x, y , z ) ; f xz

⎛12 x 2 ⎜ Matricea hessiană este: H (x, y, z ) = ⎜ 0 ⎜ ⎜ 4 ⎝

0 6y 0

4⎞ ⎟ 0 ⎟. ⎟ 2⎟ ⎠

308

0 4⎞ ⎛ 0 ⎜ ⎟ H (0,1,0 ) = ⎜ 0 6 0 ⎟ ; avem că ∆1 = 0 , prin urmare nu se ⎜ 4 0 2⎟ ⎝ ⎠ poate stabili natura punctului P 1 (0,1, 0 ) folosind matricea hessiană. • De aceea vom studia semnul diferenţialei de ordinul al doilea a funcţiei în punctul P 1 (0,1, 0 ) . Avem că:
2 d 2 f ((x, y, z ); ( x 0 , y 0 , z 0 )) = 12 x 0 dx 2 + 6 y 0 dy 2 + 2dz 2 + 8dxdz .

d 2 f (( x, y, z ); (0,1,0)) = 6dy 2 + 2dz 2 + 8dxdz . Pentru a afla semnul acestei expresii, folosim metoda lui Gauss de reducere la forma canonică a unei funcţionale pătratice. Obţinem: d 2 f (( x, y, z ); (0,1,0)) = 6dy 2 + 2 dz 2 + 4dxdz + 4dx 2 − 8dx 2 =

= 6dy 2 + 2(dz + 2dx )2 − 8dx 2 , deci d 2 f (( x, y, z ); (0,1,0)) este nedefinită, prin urmare P 1 (0,1, 0 ) este punct şa.

(

)

d 2 f (( x, y, z ); (0,−1,0)) = −6dy 2 + 2 dz 2 + 4dxdz + 4dx 2 − 8dx 2 =

= −6dy 2 + 2(dz + 2dx )2 − 8dx 2 , deci d 2 f (( x, y, z ); (0,−1,0)) este nedefinită, prin urmare P2 (0, − 1, 0) este punct şa.
d 2 f ( x, y, z );
2

(

)

(

(

2 ,1, − 2 2 = 24dx 2 + 6dy 2 + 2dz 2 + 8dxdz =
2 2

))

= 6dy + 2(dz + 2dx ) + 16dx > 0 , deci P3

(

2 ,1, − 2 2 este punct

)

de minim local.
d 2 f ( x, y, z );
2

(

(

2 , − 1, − 2 2 = 24dx 2 − 6dy 2 + 2dz 2 + 8dxdz =
2

))

= −6dy + 2(dz + 2dx ) + 16dx

Analog, obţinem că P5 − 2 ,1, 2 2 este punct de minim local şi P6 − 2 , − 1, 2 2 este punct şa.

(

)

(

2,

deci P4

)

(

2 , − 1, − 2 2 punct şa.

)

309

6. Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei:

f : R 2 → R, f ( x, y ) = x 4 + y 4 .
Rezolvare: Etapa 1. Determinăm punctele staţionare. Avem că: ' 3 ⎧ fx ⎪ ( x, y ) = 4 x , deci P(0, 0) punct staţionar. ⎨ ' 3 f ( x , y ) 4 y = ⎪ ⎩ y ⎛12 x 2 0 ⎞ 0 0⎞ ⎟ ; H (0, 0 ) = ⎛ ⎜ ⎟ ; ∆1 = ∆ 2 = 0 , • H ( x, y ) = ⎜ ⎜ ⎜ 0 12 y 2 ⎟ 0 0⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ deci nu se poate stabili natura punctului folosind matricea hessiană.
'' (0,0) − f x' '2 (0,0) ⋅ f y' '2 (0,0) = 0 , prin urmare nu se ∆(0,0 ) = f xy poate preciza natura punctului nici prin această metodă.

[

]

2

• d 2 f (( x, y ); (0, 0)) = 0 , deci nu se poate determina natura punctului cu ajutorul diferenţialei. • Folosim definiţia punctului de extrem. Avem că f (0, 0 ) = 0 . Deoarece f ( x, y ) = x 4 + y 4 ≥ f (0, 0) , ∀( x, y ) ∈ R 2 , rezultă că P(0, 0 ) este punct de minim global al funcţiei f .
7. Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei:

f : R 2 → R , f ( x, y ) = x 2 + y 3 .
Rezolvare: Etapa 1. Determinăm punctele staţionare. Avem că: ' ⎧ fx ⎪ ( x, y ) = 2 x , deci P(0, 0 ) punct staţionar. ⎨ ' 2 ( ) f x , y 3 y = ⎪ ⎩ y

310

0 ) şi vecinătate a punctului (0. 0 ) = ⎜ ⎜0 0⎟ ⎟ . deci nu se poate determina natura punctului cu ajutorul diferenţialei. y ) 2 xye xy e xye ( 2 y ) ⎪ ⎩ y 311 . Determinăm punctele staţionare. ∆ 2 = 0 .0) − f x' '2 (0. b2 ) = (0. 0 ) . f ( x. • Folosim definiţia punctului de extrem local. y ). Rezultă. y ) = y e ⇒ ⎨ ' x− y 2 x− y x− y = − = − f ( x . Avem că: ' 2 x− y ⎧ fx + xy 2 e x− y = y 2 e x − y ( x + 1) ⎪ ( x. Prin urmare. 0) . cât şi valori mai mici ca f (0. ε ) × (− ε . y) = xy 2 e x − y . 8. ε ) ⊂ V . 0 ) . conform definiţiei. y ) = ⎜ ⎜ 0 6y⎟ ⎟ . ε )∈ V . Rezolvare: Etapa 1. avem că f (a1. 0)) = 2dx 2 . că P(0.0) = 0 . H (0. Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei: f (b1 . Fie V o vecinătate a punctului (0. • '' (0. care este o funcţională semipozitiv definită. a2 ) = − ε8 2 3 ( 2 ) 3 < 0 = f (0. b2 ) = ε > 0 = f (0.0) ⋅ f y''2 (0. • [ ] 2 • d 2 f ((x. prin urmare nu se ∆(0.⎛2 0⎞ ⎛ 2 0⎞ H ( x. am arătat că în orice 8 f : R 2 → R. fie (a1 . 0 ) este punct şa. a 2 ) = 0. (0. ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ deci nu se poate stabili natura punctului folosind matricea hessiană. ∆1 = 2. 0 ) funcţia ia atât valori mai mari ca f (0. 0 ) = 0 . 0 ) . − ε ∈ V şi (b1 . rezultă că există ε > 0 astfel încât (− ε .0 ) = f xy poate preciza natura punctului nici prin această metodă. Avem că f (0.

• Pentru α . • Dacă x = −1 ⇒ y = 0 (obţinut şi la cazul precedent) sau y = −2 ⇒ (− 1. < 0 .−2) punct şa. y ) = 2 ye x − y ( x + 1) − y 2 e x− y ( x + 1) = y(2 − y )e x− y ( x + 1) . fie ε > 0 astfel încât α . Avem că f (α . Atunci există o vecinătate V = (α − ε . y ) = xy 2 e x − y ≥ f (α . ''2 fy ( x. y ) ∈ V are loc inegalitatea f ( x. y ) = y 2 e x − y ( x + 1) + y 2 e x − y = y 2 e x − y ( x + 2) . Atunci există o 312 . + ε < 0 . y ) = ⎜ ⎜ y (2 − y )e x − y ( x + 1) x− y 2 xe ( y − 4 y + 2) ⎟ ⎝ ⎠ 0 ⎞ ⎛ 4e H (−1.0 ) = 0 . • Dacă y = 0 ⇒ x ∈ R ⇒ (α .0) este punct de minim local. Rezultă. y ) = x(2 − 2 y)e x− y − x(2 y − y 2 )e x − y = xe x− y ( y 2 − 4 y + 2) . că (α . În aceste condiţii.2 x− y ⎧ ( x + 1) = 0 ⎪y e ⇒⎨ x− y ⎪ (2 − y ) = 0 ⎩ xye Din prima ecuaţie rezultă că x = −1 sau y = 0 . • Pentru α . 0 ⎞ ⎛ 0 ⎟ . ∆1 = ∆ 2 = 0 ⇒ natura punctului nu se H (α . 0 ) punct staţionar. ∀α ∈ R . '' f xy ( x.α + ε ) a punctului (α . ⎛ y 2 e x − y ( x + 2) y (2 − y )e x − y ( x + 1) ⎞ ⎟ H ( x.−2) = ⎜ ⎜ 0 − 14e ⎟ ⎟ . − ε > 0 . ' '2 fx ( x.0 ) = 0 . vom folosi definiţia punctului de extrem local. ⎝ ⎠ ∆ 2 = −56e 2 < 0 ⇒ (−1. conform definiţiei. > 0 . fie ε > 0 astfel încât α .0 ) astfel încât oricare ar fi ( x. − 2 ) este punct staţionar.0) = ⎜ α⎟ ⎜ 0 2 α e ⎝ ⎠ poate determina cu această metodă. ∆1 = 4e > 0 .

rezultă că (0. Prin urmare. y ) = xy 2 e x − y ≤ f (0. ( a+2 a +∞ −∞ −2 0 2 .. deci este punct şa. y ) = ⎜ ⎜4 ⎝ 4⎞ 2 . • Pentru α .. y ) ∈ V are loc inegalitatea f ( x. Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei: f : R 2 → R. 2 . = 0 avem că în orice vecinătate (−ε .0) astfel încât oricare ar fi ( x... 2 este punct de maxim local. 9. y ) = 2ax + 4 y − 4 ⎪ x ⇒ ⎨ ' f x y ay x ( . ) = 2 + 4 − 4 ⎪ y ⎩ ⎧2ax + 4 y − 4 = 0 ⇔ ⎨ ⎩2ay + 4 x − 4 = 0 2−ax ⎧ ⎪y = 2 ⎨ 2 ⎪ ⎩ a − 4 x = 2a − 4 (1) ( ) ( ) P ( Cazul a) Dacă a ∈ R \ {± 2}. ε ) × U a punctului (0.. că (α .. y ) = xy 2 e x − y ≥ f (0. ⎛ 2a H ( x. atunci P 2 .-0 + + + + + ∆2 Din tabelul de mai sus rezultă că: Dacă a ∈ (− ∞.0) nu este punct de extrem local.0) există atât puncte în care f ( x. 2 ) ....0) = 0 . α + ε ) a punctului (α .. Rezolvare: Determinăm punctele staţionare... Rezultă.vecinătate V = (α − ε ..0) = 0 .. ∆ = 4a 2 − 16 .... 2 a+2 a+2 ) punct staţionar. unde a ∈ R . Avem că: ⎧ f ' ( x. y ) = xy 2 e x − y ≤ f (α . ∆ = 2a .0) este punct de maxim local. y ) = a x 2 + y 2 + 4 xy − 4 x − 4 y . cât şi puncte în care f ( x....0 + + + + + + + + + + + ∆1 + + + + +0 . f ( x. atunci x = 2 = y . ⎟ = H a+ 1 2 ⎟ 2 a+2 2a ⎠ ) (a + 2 a+2 ) 313 ... conform definiţiei.0) = 0 .. conform definiţiei. deci 2 .

care eset o funcţională pătratică semipozitiv definită. b ) . fx contradicţie. ∆ 2 = 0 . = 2(x + y − 1)2 − 2 ≥ −2. y = 1 − α prin urmare M α (α .Dacă a ∈ (− 2. b ) ar fi punct staţionar. α ∈ R . y ). deci funcţia nu are puncte staţionare. ∆1 = 4 . y ) = 2 x + 2 y + 4 xy − 4 x − 4 y = preciza natura punctului folosind matricea hessiană. y ) ∈ R 2 . 2 Dacă a ∈ (2. 2 (a + 2 a+2 ) este punct şa. avem că ∆ 2 < 0 . prin urmare (α . deci x = α . ) este punct şa. 2 breviarul teoretic. (α . Avem că 2 2 f (α .b ) = f y' (a. d 2 f (( x. 1 − α ) = −2 . 2 ) \ {0}. deci. rezultă că P 2 . Cazul c) Dacă a = −2 .1 − α ) . deci nu se poate 4⎟ ⎠ (a + 2 (a + 2 a+2 a+2 ) este punct de minim local. atunci ecuaţia (1) devine: 0 = 0 . 1 − α ) este punct de minim global al funcţiei f . pentru a = −2 funcţia nu are puncte de extrem local. Deoarece f admite derivate parţiale în orice punct. + ∞ ) .1 − α ) punct staţionar. ∀( x. y ) = ⎜ ⎜4 ⎝ 4⎞ ⎟ = H (α . vom aplica definiţia punctului de extrem. atunci P 2 . conform propoziţiei din breviarul teoretic ar rezulta că ' (a. deci nu se poate afla natura punctului nici prin această metodă. Presupunem că f are un punct de extrem local P (a. 314 . deci P(a.b ) = 0 . Dacă a = 0 .1 − α )) = 4dx 2 + 4dy 2 + 8dxdy = 4(dx + dy )2 . f ( x. ⎛4 H ( x. Prin urmare. atunci P 2 . conform observaţiei 1 din Cazul b) Dacă a = 2 . În acest caz. atunci ecuaţia (1) devine: 0 = −8 .

0.0. Stabilim natura punctului staţionar.0) x3 = lim = lim =0 x−0 x →0 x →0 x f (0.0) 1 3 x2 4 ''2 fx (0. Pentru ( x. y . z ) ≠ (0.0) = lim x = lim = lim = 3 x−0 3 x→0 x 2 x x→0 x→0 = +∞ ∉ R .0. ' (0. sistem care nu are soluţie. z ) = =0 ⎪ 3 x2 + y2 + z2 3 ⎪ ⎪ ' 4y .0.0.0) − f x (0. z ) = ⎪ 33 x 2 + y 2 + z 2 ⎪ 4z ⎪ f ' ( x. y.0. y . z ) − f (0. z ) = =0 ⎪ z 2 2 2 3 3 x +y +z ⎩ ( ) 2 3 Pentru a calcula derivatele parţiale în punctul (0. Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei: f : R 3 → R. =0 ⎨ f y ( x.0.0) fy f ( x.0. y .0.0.0) Etapa 2. 0 ) este punct staţionar al funcţiei f .0) − f (0.0) fx ' (0. y. Rezolvare: Etapa 1.0. f ( x. 4x ' 3 f ' ( x. Determinăm punctele staţionare.0) vom folosi definiţia.10. y.0) z3 = lim = lim =0 z−0 z →0 x →0 z Obţinem că (0. 0.0) y3 = lim = lim =0 y−0 y →0 x→0 y 4 4 4 f (0.0.0) − f (0. f z' (0. z ) = x 2 + y 2 + z 2 .0) avem că: ⎧ 4x ' ⎪ fx ( x.0. deci funcţia f nu este de două ori derivabilă în raport cu 315 .

0. ' (0.0. ∀( x.0. y . Determinăm punctele staţionare. z ) ≥ f (0. y. z ) ≠ (0. Pentru ( x.0) . prin urmare nu putem aplica algoritmul prezentat în breviarul teoretic.0. prin urmare nu putem aplica algoritmul prezentat în breviarul teoretic pentru a determina natura punctului staţionar. Rezultă că funcţia nu are derivate parţiale în punctul (0.0. sistem care nu are soluţie. În aceste condiţii.0) vom folosi definiţia. Obţinem că funcţia nu are puncte staţionare.0) x3 lim = lim = lim 3 . f ( x.0. z ) = =0 ⎪ 3 (x 2 + y 2 + z 2 )2 3 ⎪ ⎪ ' 2y =0 ⎨ f y ( x. vom aplica definiţia punctelor de extrem. Avem că: 1 f ( x.x . Observăm că f ( x. 11.0) avem că: ⎧ 2x ' ⎪ fx ( x. aşadar punctul (0. z ) = ⎪ 33 ( x 2 + y 2 + z 2 ) 2 ⎪ 2z ⎪ f ' ( x. z ) = =0 ⎪ z 2 2 2 2 3 3 (x + y + z ) ⎩ . y . y.0. z) = x 2 + y 2 + z 2 . Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei: f : R 3 → R.0. limită x−0 x →0 x →0 x x →0 x care nu există.0) − f (0. Conform observaţiei din breviarul teoretic.0). z ) ∈ R 3 .0) este punct de minim global al funcţiei f . în aceste condiţii vom aplica definiţia punctelor de extrem. y . Pentru a calcula derivatele parţiale în punctul (0. y.0) = fx 2 316 . y. ( ) 1 3 Rezolvare: Etapa 1.

Să se determine valorile parametrilor a. f ( x. z ) ≥ f (0. b = −12. − 1) = 0 . în care valoarea funcţiei să fie egală cu -30. y ) = ⎜ ⎜ − 6 − 12 ⎟ ⎟ . rezultă că (− 2. y. − 1) este punct de extrem local. ⎛ − 12 − 6 ⎞ ⎛ 6x 6 y ⎞ H ( x. ∀( x. − 1 ) = + 12 f x y xy b f b ⎪ ⎪ ⎩ y ⎩ y ⎧a + 15 = 0 ⇒ a = −15 . 12. avem că ⎜ 6 y 6x ⎟ ⎟ ⇒ H (−2. y ) = 3 x 2 + 3 y 2 + a ⎧ f ' ( −2.−1) = −30 rezultă − 14 − 2a − b + c = −30 ⇒ c = −58 .−1) este punct de extrem local.−1) = a + 15 ⎪ x ⎪ x . b. aşadar punctul (0.0) este punct de minim global al funcţiei f . y. Am obţinut că sunt îndeplinite cerinţele din enunţ pentru a = −15. Din condiţia f (−2. y) = x 3 + 3xy 2 + ax + by + c să admită în (− 2. c ∈ R astfel încât funcţia f : R 2 → R. z ) ∈ R 3 . ⇒⎨ ⎨ ' ' ( . folosind matricea hessiană. − 1) un punct de maxim local. din breviarul teoretic rezultă că ⎪ ⎨ ' ' ⎪ ⎩ f y (−2. Rezultă ⎨ ⎩b + 12 = 0 ⇒ b = −12 Verificăm dacă punctul staţionar (− 2.0. c = −58 317 . − 1) este punct de maxim local.0. − 1) = 0 Avem că: ⎧ f ' ( x. ) = 6 + ( − 2 .0).Observăm că f ( x. Rezolvare: Deoarece (−2.−1) = ⎜ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ∆1 = −12 < 0 şi ∆ 2 = 108 > 0 . conform propoziţiei ⎧ f x (−2.

Prin urmare. (− 1. Să se determine parametrii a. deoarece ∆1 = 6 > 0 H ( x. 2 ) punct de minim local. c ∈ R astfel încât funcţia f : R 2 → R. − 2) punct de maxim local. 318 .1) este punct de extrem local. b.13. b. c ∈ R astfel încât funcţia din enunţ să admită în (2. folosind matricea hessiană. y) = 3x 2 y + y 3 + ax + by + c să admită în (2. conform propoziţiei din ⎧ f ' ( 2.1) este punct de extrem local.1) un punct de extrem local. PROBLEME PROPUSE Să se determine punctele de extrem local ale funcţiilor: 1. y ) = 6 xy + a ⎪ x . f ( x.1) = ⎜ ⎜12 6⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ şi ∆ 2 = −108 < 0 . y ) = ⎜ ⎜ 6x 6 y ⎟ ⎟ ⇒ H (2. ⎛ 6 y 6x ⎞ ⎛ 6 12 ⎞ ⎟ . Rezolvare: Deoarece (2. ) 3 3 ⎪ y ⎩ ⎧12 + a = 0 ⇒ a = −12 . y ) = x 3 + y 3 − 3x − 12 y + 1 R: (1.1) = 0 x .1) un punct de extrem local. nu există a. 1 ) = 0 f ⎪ y ⎩ Avem că: ⎧ f ' ( x.1) este punct şa. breviarul teoretic rezultă că ⎪ ⎨ ' ( 2 . ⎨ ' 2 2 f x y = x + y + b ( . rezultă că (2. Rezultă ⎨ ⎩15 + b = 0 ⇒ b = −15 Verificăm dacă punctul staţionar (2. f ( x.

5. 1 ⎞ puncte de maxim local. 3. 6. y ) = x 2 + y 2 + xy − 3 x − 3 y + 2 f ( x. y ) = xy ln( x 2 + y 2 ) 1 .2. f ( x. 2 ) punct de minim local. y ) = x 2 + xy + y 2 − x − 2 y R: (0. y ) = 3x 2 y + y 3 − 12 x − 15 y + 11 R: (1. f ( x. y ) = ( x + y ) ⋅ e − ( x + y ) R: − 1 . y ) = ( x − 1) 2 + 2 y 2 2 2 12. y ) = xy(5 − x − y ) 7. ⎛− R: ⎛ ⎜ ⎟ ⎜ ⎝ 2 e 2e ⎠ ⎝ ⎛ 1 . − 1) sunt puncte de minim local. y ) = x 2 + y 2 + 2 xy − 6 x − 4 y + 6 f ( x. ⎜ ⎟ 2e 2e ⎠ ⎝ 1 2e 14. f ( x. y ) = 2 x 3 + 2 y 3 − 3 xy + 3 15. f ( x. f ( x. f ( x. y ) = 3xy 2 − x 3 − 15 x − 36 y + 9 R: Funcţia nu are puncte de extrem local. − 2) punct de maxim local. y ) = x 2 + y 2 − 4 x − 2 y + 4 f ( x. 8. f ( x. f ( x. 9. 1) şi (− 1. f ( x. f ( x. 1) punct de minim local. 1 ⎞ . y ) = xy( x + y − 3) R: (1. 1 punct de maxim local. − 1 punct de minim local. y ) = x 4 + y 4 − 4 xy R: (1. 1 . 2 2 ( ) (2 2 ) 13. 11. f ( x. 4. 2e ⎠ ⎛ − 1 . y ) = x 3 + y 2 + 3 xy + 3 x + y 319 . − 1 ⎞. (− 1. y ) = x 3 + y 3 + 3 xy + 33 f ( x. 16.− 1 ⎞ ⎟ puncte de minim local. ⎜ ⎟ 2e ⎠ ⎝ 2e . 1) punct de minim local. 10.

f ( x. f ( x. 2) punct de minim local. y ) = ( x − 1) 2 − 2 y 2 18. y ) = x 3 + y 3 − 6 x 2 − 9 y 2 + 9 x + 15 y x y 21. y ) = x 2 + xy + y 2 − 2 x − y R: P(1. f ( x. x ≠ 0. ( (1 − 2 . f ( x.17. 25. ) )( ) 2 2 19. 2 punct de maxim local. x. f ( x. 2 şi ( ) ( 2 . f ( x. 0 ) punct de minim local. y ) = ( x 2 + y 2 ) ⋅ e − ( x + y ) 20. 1 + 2 . y ≠ 0 y x x y 22. f ( x. y > 0 26. − 2 puncte de minim local. a ∈ R 320 . f ( x. f ( x. y ) = + . y ) = x 2 − xy + y 2 − 2 x + y 29. y ) = x 4 + y 3 − 8 x 3 + 18 x 2 − 3 y 2 − 8 x − 3 y + 8 R: 1 + 2 . y ) = x 4 + y 4 − 2 x 2 + 4 xy − 2 y 2 R: − 2 . y ) = x 3 y 2 (6 − x − y ). x ≠ 0. 2 − 3 puncte de minim local. f ( x. 30. f ( x. a ∈ R 31. f ( x. x. 27. f ( x. y > 0 x y R: (5. y ) = 1+ x2 + y2 50 20 24. y ≠ 0 y x 1+ x − y 23. y ) = e 2 x x + y 2 + 2 y ( ) ) 28. y ) = + + y 2 − 4 y. f ( x. y ) = x 2 + ay 2 − 4 x − 2 y + 2 . f ( x. y ) = xy + + . 2 + 3 . y ) = x 2 + y 2 + axy − 2 x − 2 y + 2 .

41. f ( x. 24) punct de minim local. z ) = x + y2 z2 2 + + . z ) = x 2 + y 2 + z 2 − 2 x − 4 y − 6 z 38. f ( x. f ( x. z ) = x 2 + y 2 + z 2 + xy + xz + yz − 4 x − 4 y − 4 36. − 144. z ) = y 2 + z 2 + xy + yz + 3 x + y + z R: (− 8. z ) = x 3 + y 3 + z 3 + 3 xy + 3 xz + 3 yz − 12 x − 12 y − 12 z 43. y . y > 0. z ) = x( y + 1) z . 2) punct de minim local. 2 ) punct de maxim local. a ∈ R 33. (− 2 . f ( x. y ) = ax 2 + ay 2 + xy − 4 x − 4 y + 4 . y. y. y.32. y. z ) = xyz − 6 x − 3 y − 2 z 42. f ( x. z > 0 4x y z R: 1 . y. y. f ( x. 1 punct de minim local. f ( x. 5. x 4 z y ( 2 . a ∈ R 34. R: 40. z ) = x 2 + y 2 + z 2 + xy + xz + yz 45. y. y. y. f ( x. 35. y. f ( x. z ) = 16 − ( x + 1) 2 − ( y + 2) 2 − ( z + 3) 2 47. y. f ( x. z ) = x 2 + y 2 + z 3 + 2 x + 12 yz + 2 R: (− 1. (2 ) 3 1 y x z 39.1. 2 2 . f ( x. f : (R * ) → R. f ( x. f ( x. f ( x. z ) = xyz + xy + xz + yz − 5 x − 7 y − 11z 44. y. x. z ) = x 3 − 3 x 2 + y 2 + z 2 + yz − 7 y − 10 z 46. y. y. − 3) punct de minim local. 37. f ( x. y ) = ax 2 + ay 2 + 4 xy − 8 x − 10 y + 12 . z ) = x 2 + 2 y 2 + 3 z 2 + 6 xy − 6 xz + 8 yz − 2 x − 18 y − 8 z R: Nu are puncte de extrem. f ( x. z ) = + + + . x > 0. z > 0 321 . − 2 2 .

48. 56. (0. y. y ) = − x 2 − y 4 R: (0. f ( x. f ( x. f : R 2 → R. z ) = sin x + sin y + sin z − sin( x + y + z ) R: π . (α . 0 ) este punct de maxim local. 0 punct de minim local 51. π punct de maxim local. z ) = x 2 − y 2 + z 2 + xy + xz + yz + 6 x − 4 y − 4 z 49. 0. f ( x. ⎛− 1 . b = −12 . 322 . − 1 ⎞. 2 2 2 55. y ) = x 4 + y 4 − x 2 − y 2 1 . 0 ) punct de maxim local şi ⎛ ⎜− ⎟ ⎜ ⎟ 2 2⎠ ⎝ 2 2⎠ ⎝ ⎛ 1 . 0 ) este punct de maxim global. y. f : R 2 → R. f ( x. 2 2 ( 2 ) (2 ) 52. < 0 . > 0 . y. z ) = ax 2 + y 2 + z 2 + xy + xz + yz − 7 x − 8 y − 9 z 53. f ( x. f : R → R.2) un punct de extrem local. z ) = ( x + z 2 )e x( y + z +1) R: − 1.− 1 ⎞ . R: a = −15 . 1 ⎞ puncte de minim local. c = −4 . 57. f ( x. π . Să se determine valorile parametrilor a . pentru α . în care valoarea funcţiei să fie -30. y) = x + y R: (0. f ( x. y. y) = x 3 + y 2 R: Funcţia nu are puncte de extrem local. f ( x. f ( x. f ( x. ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 2⎠ ⎝ 2 2⎠ ⎝ 2 58. y. − 1 ⎞ .α ) este punct de minim local. 54. c ∈ R astfel încât funcţia f : R 2 → R. R: (0. y) = x 2 ye y − x R: ( −2. b .0) este punct de minim global al funcţiei f . f ( x. ⎛ 1 .−1) este punct şa. y) = 3xy 2 + x 3 + ax + by + c să admită în (1. z ) = x 2 + 2 y 2 + 3 z 2 + xy + xz + yz − 7 x − 12 y − 21z 2 2 50. pentru α.

... λk ) = = f ( x1 .2. x2 ...... xn ..... Scriem funcţia lui Lagrange: Φ ( x1 ... xn ) + ........ ) = 0 xn ⎪g x x n f : A ⊂ R → R .. x1 0 Φ (x1 ..... Determinăm semnul diferenţialei de punctul staţionar x1 ( ) ( ) 0 0 ) a funcţiei ..... λ0 staţionar x1 k al funcţiei Φ .. xn ) + λ1 g1 ( x1 . Pentru fiecare punct 0 0 0 ... x2 .. x2 ....8.. λ1 .. ⎪ ⎩ g k (x1 . x n . λ2 ... Stabilim care dintre punctele staţionare sunt puncte de extrem local condiţionat pentru funcţia f . x n ) = 0 trebuie parcurse următoarele etape: Etapa 1.... λ1 .. + λk g k ( x1 ..... λ0 k în funcţia Φ ....... x n .... 0 λ1 . x n .. cu condiţiile (legăturile): ⎨ 2 1 2 ⎪..2..... se înlocuiesc valorile 0 0 ... rezultând o funcţie de n variabile.EXTREME CONDIŢIONATE (CU LEGĂTURI) BREVIAR TEORETIC Metoda multiplicatorilor lui Lagrange pentru determinarea punctelor de extrem local condiţionat ale unei funcţii de mai multe variabile Pentru a determina punctele de extrem local ale funcţiei ⎧ g1 ( x1 . Etapa 3. având 323 . λ1 .. x n ) = 0 ⎪ ( ... x 2 .. x2 ... λ0 k )..... .. xn ordinul doi d 2 Φ (x1 ... x n . xn ) Etapa 2.. Determinăm punctele staţionare ale funcţiei Φ ...... x 2 ........

....... dxk în funcţie de dx k +1 .... f ( x. x n ( şi se rezolvă sistemul obţinut în raport cu dx1 ...... ( ) • 0 0 ... Fie g : R 2 → R.. x n este pozitiv definită)...... care verifică relaţia x + 2y = 3. x1 .... x n . x n ........ dx n ... apoi se 0 0 ... ( ) ( ) ) • 0 0 În altă situaţie. x n < 0 (funcţionala 0 0 0 0 d 2 Φ x1 . 0 0 ... y) = x + 2 y − 3 . x n Dacă funcţionala d 2 Φ x1 . x n este negativ definită).. x1 . se diferenţiază condiţiile în punctul x1 .. x n .. 324 ... x n > 0 (funcţionala 0 0 0 0 d 2 Φ x1 ..... dx n ... x n atunci x1 este punct şa...• 0 0 Dacă d 2 Φ x1 .. Rezolvare: Metoda I.. x1 se vede dacă punctul este de maxim sau de minim local. atunci x1 .. .. x1 este nedefinită.. exprimând dx1 .. x n . y) = x 2 + y 2 − 3x − 4 y + 3 . ( ) ( ) PROBLEME REZOLVATE 1.. Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei: f : R 2 → R.. g ( x. (metoda multiplicatorilor lui Lagrange) Relaţia x + 2 y = 3 ⇔ x + 2 y − 3 = 0 .. x n ..... xn şi înlocuiesc rezultatele găsite în expresia d 2 Φ x1 . x n . dx 2 . dx 2 .. atunci x1 . ( ( ( ) ) ) ( ) • 0 0 Dacă d 2 Φ x1 . x1 ... x n este punct de maxim local condiţionat.. x1 ... x n este punct de minim local condiţionat.....

Pentru λ = 1 obţinem Φ( x.1) este punct de minim local condiţionat. Φ 'y '2 '2 ' d 2 Φ( x. y ) = 2 .1) = 0 .1) este punct staţionar al funcţiei Φ . y.1) = 2 . notată d 2 Φ ( x.1) . Avem: Φ 'x ( x. 2 ⎪ ⎪x + 2 y − 3 = 0 ⎪λ = 1 ⎩ ⎩ 4 − 2λ ⎪3 − λ ⎪ 2 +2 2 −3= 0 ⎩ deci (1.Etapa 1.1)dx 2 + Φ 'y (1.1. y. λ ) = 2 x − 3 + λ ⎪ x ⎪ ' ⎨Φ y ( x. y ) = x 2 + y 2 − 3x − 4 y + 3 + λ ( x + 2 y − 3) .1) .1. λ ) = 2 y − 4 + 2λ ⎪ ' ⎪Φ λ ( x. Φ 'xy ( x. în funcţie de semnul diferenţialei de ordinul doi a funcţiei Φ în P(1.1. λ ) = f ( x. y. Φ 'xy (1.1)dxdy = = 2dx 2 + 2dy 2 > 0 .1) = 2 . y ) = 2 . y. Φ 'y '2 '2 ' (1. y ) + λg ( x. y.1) = x 2 + y 2 − 3 x − 4 y + 3 + ( x + 2 y − 3) = Φ ( x. Rezultă: Φ 'x (1. y ) şi P(1.1) este punct staţionar condiţionat al funcţiei f . '2 ' '2 ( x. Determinăm punctele staţionare ale funcţiei Φ : ⎧Φ ' ( x. 325 . prin urmare P (1. y ) = 0 .1) = Φ 'x (1. Scriem funcţia lui Lagrange: Φ( x. Etapa 2. Etapa 3. λ ) = x + 2 y − 3 ⎩ 3−λ ⎧ ⎪x = 2 ⎧2 x − 3 + λ = 0 ⎧x = 1 ⎪ 4 − 2λ ⎪ ⎪ ⎪ ⇒ ⎨2 y − 4 + 2λ = 0 ⇒ ⎨ y = ⇒ ⎨y = 1.1) dy 2 + 2Φ 'xy (1. Stabilim natura acestui punct. y. y.

z . y ) = (3 − 2 y ) 2 + y 2 − 3(3 − 2 y ) − 4 y + 3 = = 5 y 2 − 22 y + 21 = h( y ) . ) = + + − 9 λ x y z x y z ⎩ λ 326 .Metoda II. y. λ ) = f ( x. Relaţia x 2 + y 2 + z 2 = 9 ⇔ x 2 + y 2 + z 2 − 9 = 0 Fie g : R 3 → R. g ( x. 2. z ) = 2 x + y − 2 z . Am obţinut o funcţie de o singură variabilă. λ ) = 2 + 2λx ⎧2 + 2λx = 0 ⎪ ⎪1 + 2λy = 0 ' ⎪ ⎪ ⎪Φ y ( x. y.1) este punct de minim local condiţionat al funcţiei f . iar funcţia devine f ( x. y ) = f (3 − 2 y. y. z. care verifică relaţia x2 + y2 + z2 = 9 . Rezolvare: Vom aplica metoda multiplicatorilor lui Lagrange. y. z ) + λg ( x. (metoda reducerii) Din relaţia x + 2 y = 3 obţinem x = 3 − 2 y . Etapa 2. prin urmare P(1. λ ) = 1 + 2λy ⇒⎨ ⇒ ⎨ − 2 + 2λz = 0 ⎪Φ 'z ( x. care este o funcţie de gradul al doilea b = 1 ca punct de minim local. z ) = 2 x + y − 2 z + λ ( x 2 + y 2 + z 2 ) . z. Metoda reducerii se poate aplica numai în cazul în care legăturile sunt date de funcţii liniare. y. . Determinăm punctele staţionare ale funcţiei Φ : ⎧Φ 'x ( x. y. h( y) = 5 y 2 − 10 y + 3 . . Observaţie. λ ) = −2 + 2λz ⎪ ⎪ ' ⎪x 2 + y 2 + z 2 − 9 = 0 2 2 2 ⎩ ⎪ Φ ( . Rezultă că şi admite pe y = − 2a x = 1 . h : R → R. f ( x. y. Scriem funcţia lui Lagrange: Φ ( x. Etapa 1. y. z . z ) = x 2 + y 2 + z 2 − 9 . Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei: f : R 3 → R.

327 . în funcţie de semnul diferenţialei de ordinul doi a funcţiei Φ în P 1 (−2. z ) = Φ 'xz ( x.−2) . Stabilim natura acestui punct. prin urmare P 1 (−2. y. y. y . 2) este punct de minim local condiţionat.1.1.1. z . în funcţie de semnul diferenţialei de ordinul doi a funcţiei Φ în P2 (2.2) . 1 ) = 2 x + y − 2 z − 1 ( x 2 + y 2 + z 2 ) = Φ ( x. ' ' ' Φ 'xy ( x. 2 Pentru λ = − 1 ⇒ P2 (2.−1.−2. y. 2) = dx 2 + dy 2 + dz 2 > 0 .−1. Φ 'x '2 Φ 'y ( x. 2 Etapa 3. y. 1 ) 2 = 2 x + y − 2 z + 1 ( x 2 + y 2 + z 2 ) = Φ( x. z ) = Φ 'yz ( x. Stabilim natura acestui punct. y.−1. z ) şi 2 P 1 (−2. z ) = 1 .−1. • Pentru λ = 1 obţinem: 2 Φ ( x. y. y. Φ 'z' 2 ( x. y. z ) = 1 . y. z. z ) = 0 . '2 ( x. Obţinem: d 2 Φ ( x. z . y . z ) = 1 .2) este punct staţionar condiţionat al funcţiei f .−2) este punct staţionar condiţionat al funcţiei f .−2) punct staţionar condiţionat al funcţiei f . z ) şi 2 2 P2 (2.2) punct staţionar condiţionat al funcţiei f .⎧x = − 1 λ ⎪ ⎪y = − 1 ⎪ 2λ ⇒⎨ ⇒λ =±1.−1. 2 1 ⎪z = λ ⎪ ⎪ 12 + 1 2 + 12 = 9 λ 4λ ⎩λ 1 Pentru λ = ⇒ P1 ( −2. • Pentru λ = − 1 obţinem 2 Φ( x.

λ ) = f ( x. y. λ ) = xy + λx + λy (3) ⎪ ⎪ ' ⎩ xy + yz + zx = 12 ⎪ Φ = + + − λ x y z xy yz zx ( . y. z ) + λg ( x. y. z.−2) este punct de maxim local condiţionat. y. Relaţia xy + yz + zx = 12 ⇔ xy + yz + zx − 12 = 0 . y. Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei: f : R 3 → R. ⎪ xy = 0 ⎪ ⎩ xy + yz + zx = 12 328 . contradicţie. λ ) = yz + λy + λz (1) ⎧ yz + λy + λz = 0 ⎪ ' ⎪ xz + λx + λz = 0 ⎪ ( 2) ⎪ ⎪Φ y ( x. z ) = Φ 'yz ( x. ) 12 ( 4 ) ⎩ λ (1) (2) (3) (4) x ⋅ (1) − y ⋅ (2) ⇒ λz ( x − y ) = 0 ⇒ λ = 0 sau z = 0 sau x = y . y. y.'2 Φ 'x ( x. Φ 'z' 2 ( x. y. y. .1. z. z. Etapa2. . '2 Φ 'y ( x. Determinăm punctele staţionare ale funcţiei Φ : ⎧Φ 'x ( x. z ) = xyz . y. f ( x. Etapa1. ' ' ' Φ 'xy ( x. g ( x. ⎧ yz = 0 ⎪ xz = 0 ⎪ a ) Dacă λ = 0 ⇒ ⎨ . z ) = 0 . z ) = −1 . z. Rezultă: d 2 Φ ( x. care verifică relaţia xy + yz + zx = 12 . Scriem funcţia lui Lagrange: Φ( x. z ) = −1 . z ) = xy + yz + zx − 12 . Rezolvare: Vom aplica metoda multiplicatorilor lui Lagrange. z. 2. Fie g : R 3 → R. deci P2 (2.1.2. y.−2) = − dx 2 − dy 2 − dz 2 < 0 . z ) = xyz + λ ( xy + yz + zx − 12) . z ) = −1 . λ ) = xz + λx + λz ⇒ ⎨ ⎨ ⎪ xy + λx + λy = 0 ⎪Φ 'z ( x. y. y. y. y. z ) = Φ 'xz ( x.

y .2. Deci x = y . y . λ = m 1 . z ) = 0 .2) este punct staţionar condiţionat al funcţiei f .2) .2) = 1. rezultă că y = z . z ) = y − 1.2.−2. '2 '2 '2 ( x. y. z ) = x − 1 ⇒ ' ' ' Φ 'xy (2. Prin urmare x = y = z şi din relaţia (4) obţinem 3x 2 = 12 ⇒ x = ±2 = y = z . Etapa3. contradicţie. Φ 'xz (2. y. Avem punctele staţionare condiţionate P 1 ( 2.2) şi P2 (−2. Φ 'yz ( x. Φ 'yz (2. ⎧ xy = 0 b1 ) Pentru λ = 0 ⇒ ⎨ . ⎩ xy = 12 b2 ) Pentru y = 0 ⇒ x ⋅ 0 = 12 .2. Analog. 329 . z. z ) = Φ 'z ( x.2.⎧λy = 0 ⎪λx = 0 ⎪ b) Dacă z = 0 ⇒ ⎨ . z .−2) . y. y. z ) = Φ 'y ( x. din prima ecuaţie rezultă λ λ + + = 0 xy x y ⎪ ⎪ ⎩ xy = 12 λ = 0 sau y = 0 . Φ 'x ' ' ' Φ 'xy ( x. contradicţie. Stabilim natura acestui punct. în funcţie de semnul diferenţialei de ordinul doi a funcţiei Φ în P 1 (2. • Pentru λ = −1 obţinem Φ( x.2. y.2.2) = 1 ⇒ d 2 Φ ( x.2) = dxdy + dydz + dzdx (*). y. folosind relaţiile (2) şi (3). λ ) = xyz − ( xy + yz + zx − 12) şi P 1 ( 2. z ) = z − 1.2. Φ 'xz ( x.2.2) = 1.

2) = g 'y (2.−2.−2) = −1. z ) = Φ 'z ( x. z ) = y + z . ' gz ( x.2. y.2) = 0 devine 4dx + 4dy + 4dz = 0 .2.Pentru a stabili semnul acestei funcţionale. y . y.2) = 4 . Φ 'xz ( x. y.−2.−2) este punct staţionar condiţionat al funcţiei f . z. y.−2) . • Pentru λ = 1 obţinem Φ( x. y .−2.−2. în funcţie de semnul diferenţialei de ordinul doi a funcţiei Φ în P2 (−2.2. z ) = x + 1 ⇒ ' ' ' Φ 'xy (−2. y.−2) = −1.−2. z ) = z + 1. ' ' ' gz ( x. z. y . z ) = x + y ⇒ g x (2. y. g 'y ( x. '2 '2 '2 ( x.−2) = −dxdy − dydz − dzdx (**).2. z ) = xy + yz + zx − 12 . y . y. z ) = x + z .2.−2. g 'y ( x.−2. diferenţiem legătura g ( x. y. deci P 1 ( 2. z ) = Φ 'y ( x. g x ( x. Pentru a stabili semnul acestei funcţionale. z.2) = 0 . Φ 'x ' ' ' Φ 'xy ( x.−2) = −1 ⇒ d 2 Φ ( x. y . z ) = xy + yz + zx − 12 . y . Avem că: ' g ( x. g x ( x.−2) = 0 .−2. y. prin 330 .−2) = −4 .−2. Φ 'yz (−2. z ) = 0 . z. y.2) este punct de maxim local condiţionat. y.−2. diferenţiem legătura g ( x. Avem că: ' g ( x.−2.−2) = g 'y (−2. z ) = y + z . y. prin înlocuire în (*). y. Φ 'xz (−2. z ) = y + 1.2. Φ 'yz ( x. y. λ ) = xyz + ( xy + yz + zx − 12) şi P2 (−2. z . y.−2.2. z ) = x + y ' ⇒ gx ( −2. z. z ) = x + z .2. z ) = 0 şi obţinem dg ( x. z ) = 0 şi obţinem dg ( x. de aici obţinem dz = −dx − dy şi.2.2) = − dx 2 − dxdy − dy 2 = −(dx + 1 dy ) 2 − 3 dy 2 < 0 2 4 .2. y.−2) = g 'z (−2. prin urmare relaţia dg ( x.2) = g z (2. rezultă: d 2 Φ ( x. Stabilim natura acestui punct.

(2. y. R: (1. (1. 2 3 6. 8. f ( x. f ( x. 2) punct de maxim local condiţionat. 7 puncte de maxim local condiţionat. 2. prin înlocuire în (**). 2 ) punct de minim local condiţionat. 4 .2.2) = dx 2 + dxdy + dy 2 = (dx + 1 dy ) 2 + 3 dy 2 > 0 . z ) = xyz . f ( x. 2 ) . 1. R: (− 2.1) punct de minim local condiţionat.−2. cu condiţia x + 2 y = 3 .−2) = 0 devine − 4dx − 4dy − 4dz = 0 ⇒ dz = −dx − dy şi. 1) puncte de minim local condiţionat. y. f : R 3 → R. 3 3 3 3 3 3 (3 ) (3 ) (3 ) 331 . f ( x. x − y − z = 8 . x y 5.−2. y ) = x 2 + y 2 cu condiţia − = 1 . z. z ) = xyz cu condiţiile x + y + z = 5. y. 1. 2) . (2. 4 .−2) punct de minim local condiţionat. f ( x.−2. R: (2. PROBLEME PROPUSE Să se determine punctele de extrem local condiţionat ale funcţiilor: 1. y. 1) punct de maxim local condiţionat. 3. f ( x. y. z. − 1. y ) = x 2 + xy + y 2 + x − y + 1 cu condiţia x 2 + y 2 = 1 .−2. y. 4. 7 . f : R 2 → R. 2. f : R 3 → R. z ) = xyz cu condiţia x + y + z = 3 . 4 . (−2.2. y) = x 2 + y 2 − 3x − 4 y + 3 . (2. cu condiţia x 2 + y 2 + z 2 = 9 . R: 7 . 2 4 deci P2 (−2.urmare relaţia dg ( x. 2. − 2) punct de maxim local condiţionat. z ) = 2 x + y − 2 z . f ( x. 4 . f ( x. 4 . xy + yz + zx = 8 . 7. z ) = xyz cu condiţiile x + y − z = 3.1. y. 4 . 2. R: (1. rezultă: d 2 Φ ( x.−2) este punct de minim local condiţionat. cu condiţia xy + yz + zx = 12 .

xyz = 1 R: (1. z ) = x 2 y 3 z 4 . y ) = xy cu condiţia x + y = 1 11. − 8 punct de maxim local condiţionat. f : R 3 → R. f ( x. 3) punct de minim local condiţionat. 1. y ) = 6 − 4 x − 3 y cu condiţia x 2 + y 2 = 1 . f ( x. − 2. f ( x. y. x ≠ 0. z ) = x 2 + y 2 + z 2 + xy + xz + yz. y. x y 12. f ( x. f ( x. y. f : R 3 → R. R: (3. 19. y ) = x 2 + y 2 cu condiţia + = 1 2 3 13. x + y = 1 23. y) = x 2 + y 2 − 4 x − 4 y + 5. x − y = 0 22. y ≠ 0. f ( x. x 2 + y 2 = 5 17. z ) = xyz . − 8 . (− 2. 15. 2 ) punct de maxim local condiţionat. care verifică relaţia x + y + z = 3 16. f ( x. f ( x. 3 3 3 18. − 2 ) punct de minim local condiţionat. x + y + z = 3 24. 2. x 2 + y 2 + z 2 = 16 R: 4 . f ( x. z ) = x + y + z. 8 . z ) = x − 2 y + 2 z cu condiţia x + y + z 2 = 9 R: (1. y) = x 2 + y 2 + xy + x + y + 1. 2 x + y = 3 21. y. 1) punct de minim local condiţionat. 20.9. y. f ( x. f : R 2 → R. 8 ) punct de minim local condiţionat. x + 2 y + 3 z = 6 1 1 1 + + = 1. z ) = x + 2 y − 2 z. 10. z ) = xy + xz + yz. f : R 3 → R. f ( x. y. f ( x. y) = x + 2 y. f ( x. f ( x. f ( x. f ( x. − 2) punct de minim local condiţionat. y. y ) = x + 2 y cu condiţia x 2 + y 2 = 5 R: (1. y) = xy. 3. z ≠ 0 x y z 332 . (3 3 3 ) (− 4 . 2 ) punct de maxim local condiţionat. (− 1. y ) = cos 2 x + cos 2 y cu condiţia y − x = 2 2 π 4 14.

32. (3 (0. a ≠ 0 2 x y a x y + =1 5 7 30. z ) = xyz . f ( x. cu condiţiile x − y + z = 2. z ) = xy + xz + yz. x − y + z = 2 333 . z ) = x + y + z . 4 punct de maxim local condiţionat. f ( x. x + 2 y + z = 4 34. − 2. y.25. f ( x. x ≠ 0. f ( x. z ) = xy + xz + yz. y ) = x 2 + y 2 . y) = x + y. f ( x. z ) = xy + xz + yz. f ( x. f ( x. f ( x. xyz = 8 27. 2 . cu condiţiile x + y + z = 5. xy + xz + yz = 8 29. 1 1 1 + 2 = 2 . x 2 + y 2 = 1 28. f ( x. y . f ( x. x + y + z = 3 26. 3 3 ) 33. x 2 + y 2 + z 2 = 4 R: 4 . z ) = x 2 + 2 y 2 + 3 z 2 + 3 xy + xz + 2 yz . y. y ≠ 0. y. cu condiţiile 2 x + y + z = 4. cu condiţiile x + y − z = 5. 0) punct de minim local condiţionat. x + y + z = 12 31. y. y. z ) = xyz . y. y) = ( x − 1) 2 + ( y − 2) 2 .

1 yi 2. 334 . lei) 2.7 Considerăm funcţia de ajustare f ( x) = ax + b .9 4.8.3.1 Să se ajusteze datele după o dreaptă şi să se facă o prognoză pentru luna iulie.5 3 3. METODA CELOR MAI MICI PĂTRATE BREVIAR TEORETIC Tipurile de ajustare frecvent utilizate sunt: • Ajustare liniară: y = ax + b • • Ajustare parabolică: y = ax 2 + bx + c Ajustare hiperbolică: y = a + b . Rezolvare: Tabelul precedent poate fi reprezentat sub forma: -2 -1 0 1 2 xi 2. exprimat în milioane lei.7 2. cu notaţia z = 1 se ajunge la x x ajustare liniară • Ajustare după o funcţie exponenţială: y = b ⋅ a x . Consumul de materii prime al unei societăţi comerciale în primele 5 luni ale anului. a fost: Luna ianuarie februarie martie aprilie mai Consum(mil. prin logaritmare se obţine: ln y = ln b + x ln a sau z = A + Bx şi se ajunge tot la o ajustare liniară PROBLEME REZOLVATE 1.5 3 3.9 4.

∑ xi2 = 10 i =1 ∑ xi y1 = 4.5 3 3.42 .9 4.4 -2.9 8.2 5 Sistemul (*) este echivalent cu: ⎧10 ⋅ a + 0 ⋅ b = 4.24 335 .2 ⎧a = 0.7 2. i =1 i =1 5 5 Punem condiţia ca suma pătratelor erorilor să fie minimă.1 5 xi2 4 1 0 1 4 5 xi y i -5.5 0 3. b) = 2 ∑ (axi + b − yi )xi ⎪ i =1 .2 i =1 ∑ xi = 0 5 i =1 ∑ yi = 16. b) = 2 5 (ax + b − y ) ∑ i i ⎪ b i =1 ⎩ 5 5 ⎧ 5 2 + − a x b x xi y i = 0 ∑ ∑ ∑ ⎪ i i ⎪ i =1 i =1 i =1 (*) ⎨ 5 ⎪a x + 5b − 5 y = 0 ∑ i ⎪ ∑ i i =1 ⎩ i =1 xi -2 -1 0 1 2 i =1 yi 2. va rezulta sistemul: ⎨ ⎪ F ' (a.Suma pătratelor erorilor este dată de funcţia: F (a.2 ⎩b = 3. b) = 0 5 ⎧ ' ⎪ Fa ( a. ' ⎧ ⎪ Fa (a. ⇒⎨ ⎨ ⎩0 ⋅ a + 5 ⋅ b = 16. b) = ∑ [ f ( xi ) − yi ]2 = ∑ [axi + b − yi ]2 . b) = 0 ⎨ ' ⎪ ⎩ Fb (a.

Rezolvare: Tabelul precedent poate fi reprezentat sub forma: -3 -2 -1 0 1 2 xi 3 45 yi 30 54 76 82 70 50 Considerăm funcţia de ajustare f ( x) = ax 2 + bx + c .42 x + 3. b. Volumul vânzărilor unui produs în timp de 7 luni a înregistrat următoarea evoluţie: Luna ian feb. 2. lei) Să se ajusteze datele după o parabolă şi să se facă o prognoză pentru luna următoare. ' ⎧ Fa (a. martie aprilie mai iunie iulie . c) = 0 ⎪ ⎪ ' ⎨ Fb (a.Am obţinut dreapta de ajustare f ( x) = 0. b.92 milioane lei. c) = 0 ⎪ ' F (a. c) = ∑ [ f ( xi ) − yi ]2 = ∑ axi2 + bxi + c − yi i =1 i =1 7 7 [ ].. Suma pătratelor erorilor este dată de funcţia: F (a. c) = 0 ⎪ ⎩ c 336 . b. b. Volumul 30 54 76 82 70 50 45 vânzărilor (mil. Pentru o prognoză pe luna iulie vom considera x = 4 şi vom obţine f (4) = 4.24 . 2 Punem condiţia ca suma pătratelor erorilor să fie minimă.

c) = 2 ∑ axi + bxi + c − yi i =1 ⎪ ⎪ 7 ⎪ Fc' (a. b.7 ⎧ ' 2 ⎪ Fa (a. c) = 2 ∑ axi + bxi + c − yi i =1 ⎪ ⎪ 7 ⎪ ' 2 ⎨ Fb (a. va rezulta sistemul: ( ( 7 7 7 ⎧ 7 4 3 2 2 ⎪ a ∑ x i + b ∑ xi + c ∑ xi − ∑ x i y i = 0 i =1 i =1 i =1 ⎪ i =1 ⎪ 7 7 7 7 ⎪ 3 2 ⎨a ∑ xi + b ∑ xi + c ∑ xi − ∑ xi yi = 0 (*) i =1 i =1 i =1 ⎪ i =1 ⎪ 7 7 7 ⎪a ∑ xi2 + b ∑ xi + 7c − ∑ yi = 0 ⎪ i =1 i =1 i =1 ⎩ xi -3 -2 -1 0 1 2 3 i =1 yi 30 54 76 82 70 50 45 i =1 xi2 9 4 1 0 1 4 9 i =1 xi3 -27 -8 -1 0 1 8 27 i =1 xi4 81 16 1 0 1 16 81 i =1 xi y i -90 -108 -76 0 70 100 135 i =1 xi2 yi 270 216 76 0 70 200 405 i =1 ∑ xi = 0 7 ∑ y i = 407 7 ∑ xi2 = 28 7 ∑ xi3 = 0 7 ∑ xi4 = 196 7 ∑ xi yi = 31 7 ∑ xi2 yi = 1237 7 Sistemul (*) este echivalent cu: 337 . b. c) = 2 ∑ axi2 + bxi + c − yi ⎪ i =1 ⎩ ( )xi2 )xi ) . b.

⎨0 ⋅ a + 28b + 0 ⋅ c = 31 ⎪28a + 0 ⋅ b + 7c = 407 ⎪c = 76. Cifra de afaceri a unei firme în ultimii 5 ani. b) Să se facă o prognoză pentru următorii doi ani.107 .02 .. b) 15. R: a ) f ( x) = 0. 2.1 4.725 milioane lei. PROBLEME PROPUSE 1.45 x + 4.⎧196a + 0 ⋅ b + 28c = 1237 ⎧a = −4.654 ⎪ ⎪ ⇒ ⎨b = 1. 6. b) Să se facă o prognoză pentru următorul trimestru.42 .6 5.32 x 2 + 1.18 x + 79. exprimată în miliarde lei.99 .761 ⎩ ⎩ Am obţinut parabola de ajustare f ( x) = −4.lei) a ) Să se ajusteze datele după o dreaptă. R: a ) f ( x) = −4.2 5.761 .654 x 2 + 1.107 x + 76.8 4.5 afaceri(mld.44 .64 . 338 . lei) a) Să se ajusteze datele după o parabolă. Valoarea profitului înregistrat de un agent economic în timp de 7 trimestre a înregistrat următoarea evoluţie: 1 2 3 4 5 6 7 Trimestrul Valoarea 34 52 98 76 65 58 52 profitului (mil. b) 5. Pentru o prognoză pe luna următoare vom considera x = 4 şi vom obţine f (4) = 6. a fost: Anii 1997 1998 1999 2000 2001 Cifra de 3.

lei) a) Să se ajusteze datele după o dreaptă şi după o parabolă. 5. înregistrată în luna ianuarie a fiecărui an a fost: Anii 1997 1998 1999 2000 2001 Preţul(mii lei) 3 4 6 9 13 a ) Să se ajusteze datele după o dreaptă. Evoluţia preţului benzinei timp de 5 ani.5 x + 7 . Volumul vânzărilor de autoturisme în perioada 1998-2002 a fost: Anii 1998 1999 2000 2001 2002 Volumul 2 3 4 6 9 vânzărilor (mld.5 . 4. Valoarea produselor rămase nevândute într-un magazin pe timp de 7 luni. să se determine care dintre funcţiile găsite descrie mai bine evoluţia fenomenului studiat. g ( x) = 1. feb. b) 14. lei) Să se ajusteze datele după o hiperbolă şi să se facă prognoza pentru luna octombrie. R: a ) f ( x) = 2. c) Să se facă o prognoză pentru următorul an cu ajutorul funcţiei alese la punctul precedent.07 x 2 + 1.8 . este dată în tabelul următor: Luna ian. exprimată în milioane lei.7 x + 0.3.7 x + 4. b) Comparând suma pătratelor erorilor. 339 . R: a) f ( x) = 1.9. martie aprilie mai iunie iulie Volumul 50 30 20 15 12 10 8 vânzărilor (mil.22 c) 14. b) Să se facă o prognoză pentru următorul an.

6.32 x 2 + 1.42 . feb. 7.4 . R: a ) f ( x) = −4. b) Să se facă o prognoză pentru trimestrul următor. Evoluţia preţului de vânzare a unui produs timp de 5 trimestre este dată în tabelul următor: 1 2 3 4 5 Trimestrul Valoarea 5 6 8 10 13 profitului (mil. Producţia unui bun de consum timp de 5 luni a înregistrat următoarea evoluţie: Luna ian. b) 15. R: a ) f ( x) = 2 x + 8.4 .02 . lei) Să se ajusteze datele după o dreaptă şi să se facă prognoza pentru următoarele două luni. lei) a ) Să se ajusteze datele după o dreaptă.18 x + 79. 340 . martie aprilie mai 1 3 5 8 11 Volumul vânzărilor (mil. b) 14.

1. Fie f : [a. INTEGRALE CU LIMITE INFINITE BREVIAR TEORETIC Definiţie. c→∞ a c spunem că ∞ a ∞ a ∫ f ( x)dx este convergentă şi vom nota c ∫ f ( x)dx = lim ∫ f ( x)dx . rezultă că ∫ f ( x)dx este convergentă.1. c > a . a ∞ 341 .1. ∞) → R. Fie f : [a. ∞) → R o funcţie integrabilă pe orice interval compact [a. rezultă că ∫ f ( x)dx este divergentă. a > 0. c]. Dacă lim xα ⋅ f ( x) = L ∈ R . atunci: x →∞ 1) pentru α > 1 . ∀x ∈ [a.CAPITOLUL 9 CALCUL INTEGRAL 9. Dacă lim ∫ f ( x)dx există şi este finită. INTEGRALE GENERALIZATE 9. ∞) . c →∞ a Criteriu de convergenţă. f ( x) > 0 . a ∞ 2) pentru α ≤ 1 şi L ≠ 0 .

să se studieze natura următoarelor integrale şi în caz de convergenţă să se determine valoarea acestora: a) I 1 = ∫ e − kx dx. Studiem existenţa şi valoarea limitei: L = lim ∫ e − kx dx = lim − c c→∞ a 1 − kc e − ka 1 e − e − ka = − lim e − kc . 342 . ∞ 1 1 c) I 3 = ∫ 2 dx . d ) I 4 = ∫ α dx. deci integrala este ∞ c divergentă. c]. Funcţia f : [a. • pentru k = 0 avem I 1 = ∫ e dx = ∫ dx . 0 c a a c →∞ a c →∞ ∞ rezultă că integrala este divergentă. k ∈ R . f ) I 6 = 0 ∞ −1 ∫x 2 1 dx . k k c→∞ k c →∞ ( ) pentru k ≠ 0 . + 5x + 6 Rezolvare: a ) Vom aplica definiţia din breviarul teoretic. prin urmare k integrala este convergentă şi ∫ e − kx dx = a 1 − ka . lim ∫ dx = lim x a = +∞ . • Pentru k > 0 avem lim e − kc = 0 ⇒ L = c →∞ ∞ 1 − ka e . α ∈ R . e k • Pentru k < 0 avem lim e c →∞ − kc = ∞ ⇒ L = ∞ . ∞) → R. b) I 2 = a ∞ ∞ −∞ ∫ 0 1 x +2 2 dx .PROBLEME REZOLVATE 1. Folosind definiţia. c > a . x x + 6 + 12 x −∞ 1 e) I 5 = −∞ ∫ x cos xdx . f ( x) = e − kx este integrabilă pe orice interval compact [a.

c]. 2 −∞ x + 2 1 este integrabilă pe x + 6 x + 12 orice interval compact [−c. f ( x) = α este integrabilă pe orice x interval compact [1. f ( x) = c c 2 L = lim ∫ 1 1 x+3 1 dx = lim ∫ dx = lim arctg = 2 2 c →∞ c →∞ c →∞ 3 3 − c x + 6 x + 12 − c ( x + 3) + 3 ⎛ − c + 3⎞ 1 ⎛π π ⎞ π c+3 − arctg ⎟ . rezultă lim⎜ arctg ⎜ + ⎟= ⎟= c →∞⎜ 3 3 3 ⎠ 3⎝2 2⎠ 3 ⎝ ∞ 1 π că integrala I 3 este convergentă şi I 3 = ∫ 2 dx = . Vom studia limita: c) Funcţia f : R → R. Funcţia f : (−∞. Pentru α ≠ 1 avem: xα 343 .x +2 este integrabilă pe orice interval compact [−c. c > 0 . ∞) → R. c > 0 . c]. c > 1 . 3 − ∞ x + 6 x + 12 1 d ) Funcţia f : [1. Studiem existenţa şi valoarea limitei: = 1 L = lim ∫ c →∞ 1 c 1 dx . Vom studia limita: 2 b) Aplicăm definiţia. f ( x) = 1 L = lim ∫ ⎞ 2 dx = lim ln⎛ = ln 2 − ⎜x + x + 2⎟ 2 ⎝ ⎠ −c c →∞ −c x + 2 c →∞ 0 1 0 2 ⎞ 2 = ln 2 . − lim ln⎛ ⎜ − c + c + 2 ⎟ = ln 2 − lim ln ⎠ c→∞ ⎝ c →∞ c + c 2 + 2 0 1 prin urmare integrala I 2 este convergentă şi ∫ dx = ln 2 .0] → R.0].

rezultă că integrala este divergentă. Funcţia f : ( −∞. prin urmare c →∞ x c →∞ 1 integrala este divergentă.0] → R. 344 . α −1 c • 1 Dacă α = 1 ⇒ L = lim ∫ dx = lim ln c = ∞ . deci integrala I 5 = c →∞ −c 0 −∞ ∫ x cos xdx 0 este divergentă. = − c →∞ x c →∞ − α + 1 c →∞ 1 1 α − α − 1 1 c c • • Dacă α < 1 ⇒ L = ∞ .1 x −α +1 1 1 L = lim ∫ α dx = lim lim c 1−α . Vom studia limita: 0 0 0 ⎛ ⎞ 0 L = lim ∫ x cos xdx = lim ∫ x(sin x)' dx = lim⎜ x sin x − sin xdx ⎟ ∫ −c ⎟= c→∞ c→∞ c →∞⎜ −c −c −c ⎝ ⎠ 1 cos c ⎞ ⎛ = lim(− c sin c + 1 − cos c ) = lim c⎜ − sin c + − ⎟ = lim f (c) . e) Aplicăm definiţia. prin urmare nu există n →∞ lim ∫ x cos xdx . Dacă α > 1 ⇒ L = 1 . c > 0 . c →∞ c →∞ c c ⎠ c →∞ ⎝ pentru x n = 2nπ + π 2 ⇒ lim f ( x n ) = −∞ .0]. f ( x) = x cos x este integrabilă pe orice interval compact [−c. deci integrala este convergentă. n→∞ ' ' = 2 nπ − π pentru x n 2 ⇒ lim f ( x n ) = ∞ .

c > −1 . f ( x) = 345 . are proprietatea că 1+ x6 x2 f ( x) > 0. c) ⌠ dx . Deoarece lim x α = 1 . ∞) . conform criteriului de convergenţă enunţat în breviarul teoretic. prin urmare 2⎠ c→∞ x + 3 −1 c→∞⎝ c + 3 ∞ 1 integrala I 6 este convergentă şi I 6 = ∫ 2 dx = ln 2 . Studiem limita: f ) Funcţia f : [−1. ∀x ∈ [0. Utilizând criteriul de convergenţă. să se studieze natura următoarelor integrale. iar în caz de convergenţă să se afle valoarea acestora: arctgx 3x + 4 x2 a) I 1 = ∫ dx . b) I 2 = ∫ 3 ⎮ 6 ⌡ x2 −1 x 2 x + 3 0 1+ x 1 ∞ ∞ ∞ Rezolvare: x2 . f ( x ) = c 2 c 2 L = lim ∫ 1 + 5x + 6 c c → ∞ −1 x dx = lim ∫ 1 c → ∞ −1 ( x + 5 ) 2 − ( 1 ) 2 2 2 dx = 1⎞ x+2 ⎛ c+2 = lim ⎜ ln − ln ⎟ = ln 2 . Valoarea integralei este: c c ⎞ π 1 x2 ⎛1 dx = lim⎜ arctgx 3 ⎟ = lim arctgc 3 = . ∞) → R. dx . I = lim ∫ 6 0 c →∞ 1 + x c →∞ 3 6 ⎝ ⎠ c →∞ 3 0 a) Funcţia f : [0.1 este integrabilă x + 5x + 6 pe orice interval compact [−1. ∞) → R. c]. −1 x + 5 x + 6 = lim ln 2. pentru x →∞ 1+ x6 α = 4 > 1 rezultă. că integrala este convergentă.

conform criteriului de convergenţă. ∀x ∈ [1. conform criteriului de convergenţă. ∞) . Valoarea integralei este: c c ⎛ 1 ' dx ⎞ c ⎟ =. are proprietatea că 2x 2 − 4x + 1 346 .b) Funcţia f : [−1. ∞ ) . Să se studieze natura integralei: I = ∫ Rezolvare: ∞ 2 xm dx. că 3 integrala este divergentă. Deoarece lim xα ⋅ arctgx = π x→∞ x2 2 pentru α = 2 > 1 rezultă. ∀x ∈ [−1. ∞) . f ( x) = f ( x) > 0. are proprietatea că x2 f ( x) > 0. xm . I = lim ∫ − 1 arctgx dx = lim ⎜ − arctgx 1 + ∫ 2 ⎟ x c →∞ 1 x c → ∞⎜ 1 x x +1 ⎠ ⎝ ( ) c ( ) 2 xdx dt = π + lim 1 ∫ = π + 1 lim ∫ = 4 c→∞ 2 2 2 4 2 c → ∞ t (t + 1) x x 1 + 1 1 ( ) c2 c =π + 1 lim ln +1 ln 2 = π + 1 ln 2 . f ( x ) = 3x + 4 x 2x + 3 3 x →∞ . 4 2 c →∞ 2 4 2 2 c +1 3. ∞) → R. are proprietatea 3x + 4 = 3 3 că f ( x) > 0. f ( x) = . ∀x ∈ [2. că integrala este convergentă. Deoarece lim x α ⋅ pentru α = x 2x + 3 3 2 . arctgx c) Funcţia f : [1. ∞ ) → R. ∞) → R. m ∈ R . 1 < 1 rezultă. 2 2 2x − 4x + 1 Funcţia f : [2.

∞) . ∞) → R. α + −1 = 2 11 11 2 x →∞ 35 11 lim x ⋅ α x2 −1 = 1 Ca urmare a aplicării criteriului de convergenţă. integrala este convergentă. este convergentă dacă şi numai dacă α = 11 2 11 347 . avem că integrala 46 n 70 − >1⇒ n < . integrala este divergentă. ∀x ∈ [0. are proprietatea că dacă şi numai dacă 511 2 x + 8 5 2 n 35 46 n ⇔α = − . Rezolvare: Funcţia f : [0. 4. Pentru α = 2 − m ≤ 1 ⇔ m ≥ 1 . Rezultă că: Pentru α = 2 − m > 1 ⇔ m < 1 .Avem că lim x α ⋅ xm 1 = dacă şi numai dacă 2 x →∞ 2x − 4x + 1 2 α + m = 2 ⇔ α = 2 − m . n x 2 −1 n 5 2 x 35 + 8 11 . Să se determine valorile parametrului n ∈ R pentru care ∞ 0 n −1 x2 • • integrala I = ∫ 5 11 2 x 35 + 8 dx este convergentă. f ( x) = f ( x) > 0.

R: convergentă pentru a ∈ (0. convergentă 1 −α ∞ 3 x + 4x + 3 −1 1 ∫ 2x + 1 2 −∞ x ∫ α dx. să se studieze natura următoarelor integrale şi în caz de convergenţă să se determine valoarea acestora (notată I ): 1.1) şi −∞ ∞ ∫ x sin dx x −1 ∫ xa dx. R: divergentă. 0 x − 2x + 4 ∞ ∫ 1 2 R: convergentă. ∞ (−1) 1−α . ∞ 0 ∫ xe ∞ − ax dx. 348 .PROBLEME PROPUSE Folosind definiţia. 8. 2. convergentă a dacă a > 0 şi I = 12 . 4. a ∈ R R: divergentă dacă a ≤ 0 . R: divergentă pentru α ≤ 1 . 3. 9 ∫ sin xdx 0 R: divergentă. I = 2π 3 . a > 0 I = −a ⋅ ln a − 1 ln 2 a . α ∈ Z pentru α > 1 şi I = 7. divergentă pentru a ≥ 1 . 5. dx R: divergentă. 6. R: divergentă. −∞ ∫ 0 1 x +4 2 dx .

dacă a > 0 şi I = 2 a +1 ∞ 15. 32 ∞ ∫ ln x dx. să se determine valoarea lor. . convergentă a . ∫ ∞ 1 ∞ dx −∞ x + 1 4 1 π 2 2 14. 13. Utilizând criteriul de convergenţă pentru funcţii pozitive. ∫ ∞ ∞ e 1 x ln 3 x 12. convergentă dacă α > 1 şi I = (α − 1)2 . a ∈ R R: divergentă dacă a ≤ 0 . 10. ∫x 1 2x − 1 dx 3 +1 π 3 9 + ln 2 . α ∈ R α 1 x 1 R: divergentă dacă α ≤ 1 . arctgx dx 17. dacă este posibil. R: divergentă. ⌠ ⎮ ⌡ x 1 ∞ R: divergentă.∞ 9. 16. arctgx dx 2 ∫ 1 x +1 R: convergentă şi I = 3π 2 . R: convergentă şi I = R: convergentă şi I = −2 −∞ ∫ 1 x2 −1 11. R: convergentă şi I = 2 . să se studieze natura integralelor următoare şi. ∫ e − ax cos x dx. ∫ cos 0 2 xdx dx dx R: divergentă. 349 .

⌠ ⎮ 1 1 ⌡ x 2 − 5 x + 13 ∞ 1x dx R: convergentă şi I = 4π 3 . x2 dx. 12 6 6 −1 x ∞ arctgx 19. Să se studieze natura integralelor: ∞ 24. ∫x 2 ∞ 3 1 dx −1 3x + 5 dx . 27 21. convergentă dacă m > 3 . R: convergentă şi I = π + 1 − 1 ln 2 . ∞ 25. m ∈ R . m ∈ R . ∫ ∞ 3x 2 + 4 3 2x5 + 3 dx R: divergentă. ⌠ dx ⎮ ⌡ 1 ∞ x 4 20. 2 ∫ 2 x + 2x + 4 R: convergentă dacă m < 1 . xm dx. 18 6 22.18. divergentă dacă m ≥ 1 . m ∫ 0 x + 3x + 1 R: divergentă dacă m ≤ 3 . ∫ ∞ 2x + 3 3 5x + 6 dx R: divergentă. + 2x + 4 −1 ∫x 5 2 R: convergentă. R: convergentă şi I = π 3 − 1 ln 3 . 350 . 23.

dx . Să se determine mulţimea valorilor parametrilor a. divergentă dacă m ≥ 7 . m ∈ N . ∫ (3x − 2) 1 7 2x − 1 m 4x + 3 dx. 2 28. 5 + 5 2 x 2 a +1 dx . ∫ 3x 7 + 4 1 2x5 b 0 9x 4 R: a < 29 . c ∈ R pentru care următoarele integrale sunt convergente: ∞ 27. ∫ ∞ ∞ x3 +1 dx . 3 29. R: b > 11 .∞ 26. m ≥ 2 R: convergentă dacă m < 7 . 351 . b. ∫ 2 x + x 3c −1 2x − 1 R: c ∈ ∅ .

∀x ∈ (a.9. b] → R. a b b ε →0 a +ε ε >0 Criteriu de convergenţă. b] şi lim f ( x) = ∞ . b] → R o funcţie integrabilă pe orice interval compact [c. pentru β ≥ 1 atunci x→a x>a b ∫ f ( x)dx este divergentă. Fie f : (a. Fie f : (a. vom spune că ∫ f ( x)dx este convergentă şi a b vom nota ∫ f ( x)dx = lim ∫ f ( x)dx . 2) Dacă lim ( x − a ) β ⋅ f ( x) = A ∈ R * .1. b] şi lim f ( x) = ∞ . pentru β < 1 atunci ∫ f ( x)dx x→a x>a b a este convergentă. a 352 . Dacă lim ∫ f ( x)dx x→a b ε →0 a +ε ε >0 există şi este finită. b] ⊂ (a.2. INTEGRALE DIN FUNCŢII NEMĂRGINITE BREVIAR TEORETIC Definiţie. f ( x) > 0. x→a 1) Dacă lim ( x − a ) β ⋅ f ( x) = A ∈ R .

deci integrabilă pe orice interval compact [c. 353 .0] → R. 1 . b) I 2 = ∫ 2 dx . Cum = +∞ . să se studieze natura următoarelor integrale şi în caz de convergenţă să se determine valoarea acestora: 0 2 1 1 a) I 1 = ∫ dx .0] ⊂ (−3. Studiem existenţa şi valoarea limitei: x → −3 x > −3 lim ε →0 ε > 0 − 3+ ε ∫ 0 x dx = limarcsin 2 ε →0 3 9-x ε >0 1 0 −3+ε −3+ε ⎞ π ⎛ = lim⎜ 0 − arcsin ⎟= . d ) I 4 = ∫ 1 e 1 dx . f ( x) = lim 1 1 9 − x2 . Folosind definiţia. 2 −3 9 − x −1 x − 6 x + 8 c) I 3 = ∫ a b (x − a ) 1 p dx. x ln x Rezolvare: a) Fie f : (−3.2) → R. Avem că f este continuă. p ∈ R .PROBLEME REZOLVATE 1. 9 − x2 rezultă că funcţia este nemărginită în unul din punctele domeniului de integrare. f ( x) = 2 −3 ∫ 0 1 9 − x2 dx = π 2 . Cum lim f ( x) = +∞ .0] . x→2 x − 6x + 8 x< 2 rezultă că funcţia este nemărginită în unul din punctele domeniului de integrare. ε →0 3 ⎠ 2 ε >0 ⎝ deci integrala este convergentă şi I 1 = b) Fie f : [−1.

Funcţia f este continuă. ε → 0 2 ε >0 ⎝ ε 3⎠ c) Funcţia f : (a.2) . deci integrala este 1 dx = convergentă şi are valoarea: I 3 = ∫ • • p a (x − a ) (b − a )1− p 1− p . f ( x) = (x − a ) p 1 este nemărginită şi integrabilă pe orice interval compact [c. ε →0 ε >0 prin urmare integrala este divergentă. pentru p > 1 avem L = ∞ . deci integrabilă pe orice interval compact [−1. b] → R. deci integrala este divergentă. Studiem existenţa şi valoarea limitei: 2 −ε lim = ε →0 ε > 0 −1 ∫ 1 dx = lim 2 ε →0 x − 6x + 8 ε >0 2 −ε −1 ∫ ⎛1 x−4 ⎞ 1 ln dx = lim⎜ ⎟ 2 ε →0 ⎜ 2 x−2 ⎟ ( x − 3) − 1 ⎠ ε >0 ⎝ 2 −ε = −1 1 5⎞ ⎛ 2+ε lim⎜ ln − ln ⎟ = ∞ . c] ⊂ [−1. b] ⊂ (a. 354 . Studiem limita: L = lim ∫ b 1 ε → 0 a +ε ( x − a ) p ε >0 dx = b 1 lim ( x − a )1− p = 1 − p ε →0 a +ε ε >0 = ⎞ ⎛ ⎟ 1 ⎜ 1− p 1− p . deci integrala este divergentă. ( ) b a lim ε − − ⎟ ⎜ 1− p ⎜ ε →0 ⎟ ε >0 ⎠ ⎝ • Dacă p < 1 avem L = (b − a )1− p 1− p b . pentru p ≠ 1 . pentru p = 1 avem ε →0 ε > 0 a +ε L = lim ∫ b 1 dx = limln x − a ε →0 x−a ε >0 b a +ε = ln(b − a ) − lim ln ε = +∞ . b] .

2.2) şi. Avem că f ( x) > 0. Avem: = +∞ . Rezolvare: a ) Fie f : [0. Vom aplica criteriul de convergenţă enunţat în 4 − x2 breviarul teoretic. f ( x) = lim x →2 x<2 1 4 − x2 . b) ∫ 3 2 4− x 1 x − 3x + 2 1 c) ∫ b a 1 ( x − a )(b − x) dx.2) → R. e] ⊂ (1.d ) Fie f : (1. Cum lim f ( x) = +∞ . f ( x) = 1 . a < b . Studiem existenţa şi valoarea limitei: 1 e dx = lim ln(ln x) 1+ ε = − lim ln(ln(1 + ε )) = ∞ . deci ε →0 ε → 0 1+ ε x ln x ε →0 lim ∫ ε >0 ε >0 e ε >0 integrala este divergentă. e] → R. Folosind criteriul de convergenţă pentru funcţii pozitive să se studieze natura următoaelor integrale şi. dx . x ln x x →1 x >1 rezultă că funcţia este nemărginită în unul din punctele domeniului de integrare. deci integrabilă pe orice interval compact [c. ∀x ∈ [0. e] . 1 355 . dacă este posibil. să se determine valoarea acestora: a) ∫ 0 2 4 1 dx . Funcţia f este continuă.

= +∞ . Valoarea integralei este: I = lim ∫ 2 −ε ε →0 0 ε >0 4 − x2 dx = lim arcsin ε →0 ε >0 x 20 2 −ε = lim arcsin ε →0 ε >0 2−ε π = . deci. conform criteriului de convergenţă. ( x − a )(b − x) 1 = +∞ şi f ( x) > 0. f ( x) = b 1 ( x − a )(b − x) c .4] şi. Scriem 1 dx şi ∫ 1 ( x − a )(b − x) b c dx = I1 + I 2 . f ( x) = Avem lim 1 x →1 x 3 − 3 x + 2 x >1 1 x − 3x + 2 1 3 . x →1 ( x − 1) 2 ( x + 2) x >1 lim (x − 1)α = 1 pentru α = 2 > 1 . 2 2 b) Fie f : (1. a < c < b . b) → R. ∀x ∈ (a. ∀x ∈ (1. rezultă că integrala este divergentă. c] . 2 2 conform criteriului de convergenţă. c) Fie f : (a. Avem că = lim x →1 ( x − 1) 2 ( x + 2) x >1 f ( x) > 0.lim x→2 x< 2 (2 − x )α 4− x 2 = lim (2 − x )α 1 1 x→2 x < 2 (2 + x ) 2 (2 − x ) 2 1 = 1 1 pentru α = < 1 . Avem că lim x → a ( x − a )(b − x) x>a I2 = ∫ 1 356 . unde I1 = ∫ a a ( x − a )(b − x) dx . deci.4] → R. rezultă că integrala este convergentă.

∀x ∈ [c. Obţinem: I = I1 + I 2 = lim ∫ arccos ε b−a b −ε 1 ( x − a )(b − x) ε →0 a +ε ε >0 dx = = lim ε →0 arcsin ε >0 arccos ∫ 1 (b − a ) sin t ⋅ cos t arccos arcsin ε b−a ε b−a 2 2 2 ⋅ 2(b − a ) sin t cos t dt = ε b−a = lim ε →0 arcsin ε >0 ∫ 2dt = lim 2t ε b−a ε →0 ε >0 ε b−a =π . b) . deci 2 integrala I 2 este convergentă. 1 Avem că lim = +∞ şi f ( x) > 0. facem schimbarea de variabilă: x = a + (b − a) sin 2 t ⇒ dx = 2(b − a ) sin t cos tdt . prin 2 urmare integrala I1 este convergentă. În concluzie.x→a x>a lim ( x − a )α 1 ( x − a )(b − x) = 1 b−a pentru α = 1 < 1 . x → b ( x − a )(b − x ) x <b x →b x <b lim (b − x)α 1 ( x − a )(b − x) = 1 b−a pentru α = 1 < 1 . 357 . integrala I = I1 + I 2 este convergentă. Pentru a calcula I1 şi I 2 .

5 3 ( x − 3)(5 − x ) 358 . I1 = ∫ 2. ∫ 6. 7. să se studieze natura următoarelor integrale şi în caz de convergenţă să se determine valoarea acestora (notată I ): 1. I 4 = ∫ 1 3 1 x ln dx . x R: divergentă. a < b . I 2 = ∫ 3. R: divergentă. dx . 2 0 1 −2 b ∫ 1 x − 3x − 2 R: divergentă. ∫ 1 dx. I 3 = ∫ I= 1− m 0 1 1− x 1 2 2 dx . 2 −1 3 1x b − 8 x + 15 1 R: divergentă. e 4. R: convergentă şi I = π . m a (b − x ) dx. divergentă dacă m ≥ 1 . m ∈ R . dx .PROBLEME PROPUSE Folosind definiţia. ∫ 8. a ( x − a )(b − x) 1 dx . R: convergentă şi I = π . 4 1 16 − x 3 2 dx . R: convergentă şi I = π . R: convergentă şi (b − a )1− m dacă m < 1 . Folosind criteriul de convergenţă pentru funcţii pozitive să se studieze natura următoaelor integrale şi dacă este posibil să se determine valoarea acestora: 5.

∫ dx. ∫ 12. R: convergentă şi I = π 3 . 2 2 x2 +1 15. să se determine valoarea lor: 11. dx . m ≥ 2 . m ≥ 2 . 1 0 ( x + 3) 1 x dx . n. ( ) −3 Utilizând criteriul de convergenţă pentru funcţii pozitive să se studieze natura integralelor. m ∈ N . ⌠ 10. ∫ 3 14. p pentru care următoarele integrale sunt convergente: 2 13. x − 3x + 2 Să se precizeze mulţimea valorilor parametrilor reali m. ⌡ x ln x 1 e R: divergentă. dx . ⎮ dx . R: m ∈ N . x 2n R: n < 1 .Să se studieze natura integralelor: ⌠ 1 9. ∫ 0 1 5 2x 4 + 1 dx . ⎮ ⌡ 0 −1 1 x2 −1 dx . 9 ∫ 0 3 1 (3 − x) x 1 2 R: convergentă şi I = π . în caz de convergenţă. R: convergentă şi I = − ln 3 − 2 2 . şi. m 5 1 x +x−2 359 . R: divergentă.

b > 0 . b ) = ∫ ∞ x a −1 a +b 0 (1 + x ) dx . a > 0. atunci β (a. sin (aπ ) 3) Dacă a + b = 1 . ∀ a. a > 0 . b ) = β (b. 2) β (a. (∀)n ∈ N . b > 0 Γ(a )Γ(b ) .1. b > 0 0 1 Proprietăţi: 1) β (a. INTEGRALE EULERIENE BREVIAR TEORETIC • Integrala gamma: Γ(a ) = ∫ x a −1e − x dx. ⎛1⎞ 4) Γ⎜ ⎟ = π . b ) = ∫ x a −1 (1 − x )b−1 dx. 0 ∞ Proprietăţi: 1) Γ(1) = 1 .3. ⎝ 2⎠ • Integrala beta: β (a. 3) Γ(n ) = (n − 1)!.9. ∀ a. a ). b ) = Γ(a + b ) 2) β (a. b) = π . 2) Γ(a ) = (a − 1)Γ(a − 1). 360 . (∀)a > 1 .

Prin identificare cu formula de definiţie a ∞ 0 integralei gamma. Intervalul de integrare se modifică după cum rezultă din tabelul de mai jos: x −1 ∞ t 0 ∞ 1 Obţinem: I = ∫ t 2 e − t dt . I = ∫ x 5 e − 2 x dx . Rezolvare: Folosim schimbarea de variabilă x + 1 = t ⇒ x = t − 1 ⇒ dx = dt . ∫ 2 8 26 0 26 26 0⎝ 2 ⎠ 3. 2. I = ∫ +∞ −1 x + 1 e − x −1dx .PROBLEME REZOLVATE Să se calculeze următoarele integrale: 1. prin urmare I =Γ ( )= ( )= 3 2 1Γ 1 2 2 +∞ 0 2 2 1 2 π . rezultă a − 1 = 1 ⇒ a = 3 . I = ∫ x 6 e − x dx . x t 0 0 ∞ ∞ 5 2 2 ∞ t 5! 15 1 1 ∞ 5 −t 1 ⎛ ⎞ Obţinem: I = ∫ ⎜ ⎟ e − t dt = t e dt = Γ(6 ) = = . 2 +∞ −∞ 361 . Rezolvare: Folosim schimbarea de variabilă 2 x = t ⇒ x = 1 t ⇒ dx = 1 dt .

2 1 2 1 2 x t 0 0 ∞ ∞ +∞ +∞ 5 ⎛ 7 ⎞ 5 3 1 ⎛ 1 ⎞ 15 −1 −t 2 I = 2 ∫ t 3e −t 1 t dt = ∫ t 2 e dt = Γ⎜ 2 ⎟ = 2 ⋅ 2 ⋅ 2 Γ⎜ 2 ⎟ = 8 π . rezultă că I = 2 ∫ x 6 e − x dx . 2 +∞ 0 Folosim schimbarea de variabilă: x 2 = t ⇒ x = t ⇒ dx = 1 t − dt . I = ∫ x ln 3 xdx . I= ∫ −2 y e − ∫ 3 3 81 81 27 ( ) ( ) 0 362 .Rezolvare: Deoarece funcţia care trebuie integrată este pară. 2 ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ 0 0 4. 0 1 Rezolvare: Folosim schimbarea de variabilă: ln x = t ⇒ x = e t ⇒ dx = e t dt x 0 1 t −∞ 0 I = ∫ e 2 t 3e t dt = ∫ t 3e 2 dt t 3t 0 0 −∞ −∞ Facem transformarea: 3t = − y ⇒ t = − 2 y ⇒ dt = − 2 dy t y ∞ −∞ ∞ 2 3 3 0 0 ∞ 0 3 −y 2 dy = − 16 y 3 e − y dy = − 16 Γ(4 ) = − 32 .

2 x t 0 0 ∞ ∞ ∞ 1 ∞ −1 1 t − 2 e −t dt = 1 Γ⎛ 1 ⎞ = π . 2 I = ∫ e −t 1 t dt = ⎜ ⎟ 2 2 ∫ 2 ⎝ 2⎠ 2 0 0 6. t y 0 0 1 (a −1)2 ∞ ∞ ∞ a −1 a −1 I= −y 1 1 ∫ y e dy = (a −1) Γ(2) = (a −1) . x ∞ 1 t 0 ∞ I = ∫ t e − at e t dt = ∫ t e − (a −1) t dt . Rezolvare: Folosim schimbarea de variabilă: ln x = t ⇒ x = e t ⇒ dx = e t dt . a > 1 . 0 0 ∞ ∞ Folosim schimbarea de variabilă: (a − 1)t = y ⇒ t = 1 y ⇒ dt = 1 dy . ∞ ln x 1 ∫ xa dx. 0 2 2 363 . 2 ∞ 0 Rezolvare: 1 1 Folosim schimbarea de variabilă: x 2 = t ⇒ x = t 2 ⇒ dx = 1 t − 2 dt . I = ∫ e − x dx (integrala Euler-Poisson).5.

364 . b = . I=∫ 1 03 dx x (1 − x ) 2 . prin urmare 2 ⎝2⎠ 3 1 valorile căutate ale celor trei parametri sunt: k = 1. obţinem că I = e 2 = e ⎜ ⎟ . Folosind faptul că ∫ e −t dt = 2 ∞ π 2 1 (integrala 0 ⎛π ⎞2 Euler-Poisson). 2 2 3 2 3 2 π Să se calculeze următoarele integrale: 8. a = .⎛π ⎞ 7. a şi b . Să se ⎝2⎠ −1 determine valorile parametrilor reali k .5 x 2 − x +1 b a ∞ Rezolvare: x 2 + 2 x −1 1 2 Avem că: I = ∫ e − 2 x − x +1dx = ∫ e − 2 dx = ∞ ∞ −1 −1 = ∫e −1 ∞ − x + 2 x +1+ 3 2 2 dx 2 = e2 ∫ 3 ⎛ x +1 ⎞ ∞ −⎜ ⎟ e ⎝ 2⎠ 2 dx . − 0. −1 0 3 2 ∞ ∞ −t 2 I = e ∫e 0 ∞ 2dt . Folosim schimbarea de variabilă: x +1 2 x t −1 = t ⇒ x = 2t − 1 ⇒ dx = 2dt . Integrala I = ∫ e dx are forma ke ⎜ ⎟ .

3 3 3 sin π ( ) 1 0 3 9. b − 1 = − 1 ⇒ b = 2 . 1 2 Rezolvare: Facem schimbarea de variabilă: x 2 = t ⇒ x = t ⇒ dx = 1 t − dt . I = ∫ x 8 1 − x 3 dx . Rezolvare: 1 2 Facem schimbarea de variabilă x 3 = t ⇒ x = t 3 ⇒ dx = 1 t − 3 dt . 3 3 3 Γ(5) 3 12 0 0 10. x t 0 0 ∞ ∞ 2 1 2 365 . rezultă: 2π π I = β 1.2 = = . ( ) 3 x t 0 0 1 1 1 8 1 2 1 Γ(3)Γ(2) 1 I = 1 ∫ t 3 (1 − t )t − 3 dt = 1 ∫ t 2 (1 − t )dt = 1 β (3. obţinem: a − 1 = − 2 ⇒ a = 1 . prin urmare.5dx . având în 03 3 3 3 3 I=∫ 1 dx = ∫ x − 3 (1 − x )− 3 dx .Rezolvare: x 2 (1 − x ) 0 de definiţie a integralei beta. I = ∫ 3 x 1 − x 2 0 1 ( )1.2 ) = ⋅ = . Prin identificare cu formula 2 1 1 vedere definiţia şi proprietatea 3 pentru integrala beta.

4 ) = . x t 0 0 1 ∞ ∞ 2 6 1∞ t6 1 −5 I= ∫ ⋅ t 6 dt = 6 01 + t 6 π 2 1 1 t− 3 1 1 2 1 π π 3 = β 3. Să se afle valorile paramertilor k . Să se calculeze: a) I = ∫ x 0 (1 + x) dx . q ∈ R. p. ∫ π 6 01 + t 6 6 sin 9 ( ) 3 12. 0 unde k . Γ(2 ) ⋅ Γ(4 ) 1 prin urmare I = β (2. ⎟ . 2 ⎝ 3 2⎠ ∞ 11.5 dx = 1 ∫t 2 1 0 1 6 (1 − t ) 3 2 t − 2 dt = 1 = 11 ∫t 2 0 −1 3 (1 − t ) 3 2 1 ⎛ 2 5⎞ dt = β ⎜ . 3 = ⋅ = . = Γ(6 ) 20 5 1 b) Facem schimbarea de variabilă x 6 = t ⇒ x = t 6 ⇒ dx = 1 t − 6 dt . Rezolvare: Folosim schimbarea de variabilă: sin 2 x = t ⇒ 2 sin x cos xdx = dt . p. obţinem: a − 1 = 1 ⇒ a = 2 . q ) . Rezolvare: a) Prin identificare cu a doua formulă de definiţie a integralei beta (proprietatea 2). p.6 dx are forma k ⋅ β ( p. I = ∫ x 1 − x 2 1 3 1 0 ( )1. q .4 (cos x )− 0. b) I = ∫ 6 ∞ x x6 01 + dx . Integrala I = ∫ (sin x )1. q > 0 . π x 0 2 t 0 1 Transformăm funcţia care trebuie integrată astfel: 366 .Prin urmare. a + b = 6 ⇒ b = 4 .

0.2.5 = = 2π . 1 5 3 −4 Încercăm să facem schimbarea de variabilă x + 4 = t ⇒ x = t − 4 ⇒ dx = dt . deci k = .12 I = ∫ (sin x) 0.2 . Obţinem: 20 I= π π 1 1 1 0. pentru a ajunge la intervalul (0.8 dt = β (1. Să se calculeze integrala: I = ∫ dx − 4 6 ( x + 4 )(3 − x )5 .2.2 (cos 2 x) − 0. variabilă 7 x −4 3 t 1 0 Obţinem: I = ∫ (7t )− 6 (7 − 7t )− 6 7dt = 7 − 6 ⋅ 7 − 6 ⋅ 7 ∫ t − 6 (1 − t )− 6 dt = 1 5 1 5 1 5 1 1 =β 5 . 7 ) .8 2 sin x cos xdx . ∫ 2 2 20 3 13.1 = β 1 .1) . prin urmare.4 (cos x) −1. x −4 3 t 0 7 Se observă că intervalul de integrare devine (0. p = 1. Rezolvare: Integrala se poate scrie: I = ∫ (x + 4)− 6 (3 − x )− 6 dx .6 2 sin x cos xdx = 20 12 = ∫ (sin 2 x ) 0. 6 6 6 6 sin π 6 ( ) ( ) 0 π 0 367 . q = 0. 2 1 t (1 − t ) −0. vom folosi schimbarea de x+4 = t ⇒ x = 7t − 4 ⇒ dx = 7 dt .2 ) .

∫ x 2 4 − x 2 dx R: π 15. −∞ 0 5 x ∫ x e dx 0 2 10.PROBLEME PROPUSE Să se calculeze valoarea următoarelor integrale: 1. −∞ ∫x e 4 − x2 dx R: 3 π 4 5. ∫ x − x 2 dx R: 1 630 0 0 1 2 14. R: π 7. ∫ x 2 a 2 − x 2 dx. 19. ∫ ∞ x4 6 ( )4 16. 2 ∞ 0 3. ∫ 0 −1 (− x − 1)5 e x +1dx R: − 120 −∞ 3 2 8. ∫ 15 ∫ x(ln x ) dx R: − 5 0 1 8 a πa 4 18. a > 0 R: 16 0 ∞ 1 4 01 + x dx R: π 2 2 20. ∫ x (1 + x ) dx R: 1 −1 −∞ 0 −x ∫ e dx 2 R: π 60 9. ∫ 0 (1 + x ) 1 1 dx R: 1 5 06 x 5 (1 − x ) dx R: 2π 17. ∫ x − x dx R: 8 0 1 π +∞ 6. ∫ ( x + 2) 5 e x + 2 dx R: − 120 −∞ −2 368 . ∫ x 7 e − x dx R: 3. ∫ −∞ 1 e 1 x 2 (1 − x ) 03 dx R: 2π 3 3 13. ∫ x − 3x + 2 dx R: -1 x 1 1 6 11. ∫ x14 1 − x 3 dx R: 6930 ( ) 12. ∫ x 6 e −3 x dx 0 1 ∞ R: 80 243 2. ∫ x − x 2 dx R: 1 2772 0 ( )5 2 +∞ 4.

∫ e − x dx. ∫ x 4 9 − x 2 dx R: 729 π 32 −3 ∞ 2 π /2 0 0 26. ∫ 1 ln 3 x(1 − ln x) 4 dx R: 1 38. ∫ 1 ∞ 0 (1 + 2x ) dx x10 2 3 dx R: 2π 1 32. n > 0 R: 1 Γ m +1 24. n ∈ N R: 0 . ∫ x n e − x dx. e 0 ∫ − x2 2 dx R: 2π 2 n 23. ∫ e 0 dx R: 2 7 28. ∫ sin 3 x cos 5 x dx R: 1 12 29. Γ n +1 = 2 −∞ ( ) (n − 1)!! π 22 n . ∫ − 3 6 ( x + 3)5 (1 − x ) R: 2π 34. m. ∫ ln x dx R: 2 0 ∞ 2 1 π 33. ∫ 7 x 5 e − x dx R: 7 ⋅ 11! +∞ 0 +∞ 30. ∫ x e 0 n 0 ∞ n (n ) (n) ∞ − x 25. ∫ ( x − 2)7 e 2− x dx R: 7 ! 27. n > 0 R: 1 Γ 1 ∞ m −xn dx. ∫ (x + 1)3 e x +1dx R: -3! 36. ∫ 1 ∞ 1 0 4 x 3 (1 − x ) dx R: π 2 22. ∫ −∞ e −1 3 1 (3 − x )(x − 1) ∞ dx 4 dx R: π x dx R: π 37. dacă n par 35. −∞ − ∫ e dx R: 2π x2 2 31.21. 6 3 280 1 + x x 0 1 ∫ 369 . dacă n impar.

∫ x 5 9 − x 2 dx R: 5832 43. n ∈ N R: 50. ∫ x e 2 ∞ 1 ∞ x3 5 − ( x −1) dx R:1 ∫ (x − 1) e 0 0 01 + x ∫ 8 dx R: π 8 51. ∫ x 1 + dx R: ⎜ 5 2 ⎟ 0 ⎝ ⎠ ∞ 7 2n − x dx. ∫ x 5 1 − x 3 0 ( 1 53. )4 dx R: 90 π /2 0 4 2 ∫ sin x cos x dx R: π 54. p > 0 R: Γ( p) 46. ∫ ∞ ∞ 0 1 + 2x3 ( x4 )2 dx R: n π 332 27 2 e4 π 47.a 39. 0 πa 6 4 2 2 x a − x dx R: ∫ 32 2 40. n −x dx. ∫ 3 0 x (1 + x ) ∞ 1 1 4 dx R: 2π 55. ∫ x 8 1 − x 3 dx 3 0 ( ) 370 . 49. ∫ x 3 e1− x dx R: 6e 0 1 0 ∞ (n ) 45. n ∈ N R: 42. ∫ e − x −2 x +3 dx R: −1 2 48. −4 1 ∫x 6 16 − x 2 dx R: 1280π 52. ∫ e − x + 2 x −4 dx R: 1 3 +∞ π 2e 3 35 − ⎛ x2 ⎞ 2 4 2 4⎜ ⎟ 41. 0 ∞ 1 ∫ ln x ( )p −1dx. ∫ x e n ∞ 0 n +1 n 3 Γ1 44.

3 . b ∈ R . R: k = 6 2 −1 ∫e − 3x 2 − 6 x + 5 dx are forma ke aπ b . ∫ x − 2 e 2 − x dx R: π 66. ∫ e − 2 x + x +1dx R: 2 ∞ e8 π 2 9 −∞ − ⎛ x2 ⎞ 2 ⎜ ⎟ . unde 69. ∫ 1 + ⎜ ⎟ n −∞ ⎝ ⎠ ∞ n +1 ∞ 62. Integrala I = k . ∫ x 3 e1− x dx R: 16 1 ∞ ( 2 5 1 ) dx R: 84 0 1 + 2x 2 ( x4 )3 dx R: ∞ 3π 2 128 68.b = 1 . b . ∫ dx R: 4 2 4 01 + x 64. n∈ N* 61.56. ∫ 0 ∞ 2 1 2 65. ∫ 58. n ∈ N R: 2(m + n −1)! 0 0 1+ x ( x2 4 2 ) dx R: π 8 2 60. ∫ sin 2m −1 x cos 2n −1 x dx. a. ∫ ∞ 0 3 x 1+ x ( 1 2 ) dx R: π 3 (m −1)!(n −1)! π /2 59. Să se afle valorile parametrilor k . ∞ −∞ ∫e − 2 x 2 + 4 x +1 dx R: ∞ x2 e 3 2π π 2 63. a = 8 . a. ∫ x 3 1 − x 67. m. ∫ ∞ ∞ dx R: π 3 6 1 + x 0 1 57. Integrala I = ∫ sin 2 x cos 4 x dx are forma kπ a unde 0 π /2 371 .

q) . 2 m+n −1 372 . q ∈ R. n > 0 . unde a. p. Integrala I = ∫ x 2. Să se determine valorile parametrilor k .8 dx = kβ ( p. p. 1 R: k = .k . Să se calculeze T = ∫ (1 + x) dx. 32 ∞ 0 70. b ∈ R. unde (1 + x ) k . a = 1 . Să 3 se determine valorile parametrilor a şi b . q > 0 . q . 2 m −1 1 (1 − x) 2n −1 72. 71. Să se determine valorile parametrilor k şi a .6 1 − x 3 0 1 ( )4. a ∈ R . Integrala J = ∫ x 3.5 e − 4 x dx = aΓ(b) . p. b > 0 . m > 0.

Atunci: { } ∫∫ f (x. iar funcţia x → f ( x. D Reguli de calcul 1. y )dxdy = ∫ ⎢ ∫ f (x. atunci: b⎛d d⎛b ⎞ ⎞ ⎜ ⎟ ( ) = = f x . y ) ∈ R 2 / a ≤ x ≤ b. Calculăm I = ∫∫ f (x. y ) dy dx f ( x.2. D a⎢ ⎣α ( x ) b ⎡ β ( x) ⎤ ⎥ ⎦ 3. adică D = (x. α (x ) ≤ y ≤ β (x ) . α ( y ) ≤ x ≤ β ( y ) . d ] . INTEGRALE DUBLE BREVIAR TEORETIC Fie D ⊂ R 2 un domeniu mărginit şi f : D → R o funcţie integrabilă pe D . simplu in raport cu axa Ox . Presupunem că D este un domeniu închis. y ) ∈ R 2 / a ≤ y ≤ b. β (x )]. Presupunem că D este un domeniu închis. y dxdy f x . b]× [c. y ) este integrabilă pe [α ( y ). y dx ∫∫ ∫ ∫ ⎥ D a⎢ y α ( ) ⎣ ⎦ { } 373 . y ) este integrabilă pe [α (x ). adică D = (x. iar funcţia y → f ( x. simplu in raport cu axa Oy . y )dxdy . y )dy ⎥dx . Dacă D este dreptunghiul [a. ( ) ( ) = f x . y )dx ⎟dy ∫∫ ∫⎜ ∫ ∫⎜ ⎟ ⎜∫ ⎟ D a⎝ c c⎝a ⎠ ⎠ 2. β ( y )] . y dxdy f ( x .9. Atunci: b ⎡β ( y) ⎤ ⎢ ⎥ dy .

rezultă că: ∫∫ f ( x. 2 374 .θ 2 ] . În aceste condiţii. b ) şi raza r este: + ( y − b) = r 2 .θ ) parcurge domeniul D * = [r1 . ρ sin θ ) ρ dρ dθ . Rezultă că dacă ( x. θ ∈ [0. B (x 2 . 1 2 • (x − a ) ecuaţia cercului cu centrul A(a. r2 ] ⊂ [0. Dacă D este un domeniu închis şi mărginit. r2 ]× [θ1 . Considerăm transformarea: x = ρ cosθ . y1 ) . y = ρ sin θ . atunci ( ρ . ∞ ) şi [θ1 . atunci aria suprafeţei D este: Aria (D ) = ∫∫ dxdy . 2π ] . Schimbarea de variabilă în integrala dublă: trecerea de la coordonate carteziene la coordonate polare. 2π ] . y 2 ) x este: x1 x2 y y1 y2 1 1 = 0.θ 2 ] ⊂ [0. unde ρ ≥ 0. y ) parcurge domeniul D .4. D Formule ce vor fi utilizate: • ecuaţia dreptei ce trece prin punctele A( x1 . y )dxdy = ∫∫ f (ρ cosθ . unde [r1 . D D* Observaţie.

PROBLEME REZOLVATE 1. Rezolvare: Deoarece domeniul D este simplu în raport cu axa Oy . f (x. 4 ⎜ 3 ⎟ 8 3 8 24 0 ⎝ ⎠0 1 ( ) 1 2. y )dxdy . obţinem: 1 ⎛ x 2 + 3 x −1 ⎞ I = ∫⎜ x 2 − y dy ⎟ dx . x − 2 ≤ y ≤ x 2 + 3 x − 1 . D Rezolvare: 1⎛ 0 1⎡ y =0 ⎤ ⎞ I = ∫ ⎜ ∫ 2 x 2 y − xy 3 + 1 dy ⎟dx = ∫ ⎢ x 2 y 2 − 1 xy 4 + y ⎥ dx = 4 ⎜ ⎟ y = −1 ⎦ 0 ⎝ −1 0⎣ ⎠ ( ) ( ) ⎛ x3 x 2 ⎞ 1 1 19 = ∫ − x 2 + 1 x + 1 dx = ⎜ − + + x⎟ = − + +1 = . 60 2⎠ 0⎝ 2 375 . prin urmare 2 2 3⎞ I = ∫ ⎜ x 4 − x 3 − 2 x 2 + x + ⎟dx = 71 .1]× [− 1. Avem că: ∫ ⎜ ⎟ 0⎝ x−2 ⎠ { D ( ) } ( ) x 2 + 3 x −1 x−2 1 1 ⎛ ∫ 3 (x 2 − y )dy = 1 x 4 − x 3 − 2 x 2 + x + . Se consideră D = [0. Să se calculeze ∫∫ f (x. y ) = 2 x 2 y − xy 3 + 1 . 0] şi f : R → R. unde D = (x. Să se calculeze I = ∫∫ x 2 − y dxdy . y ) ∈ R 2 0 ≤ x ≤ 1.

Să se calculeze I = ∫∫ dxdy . f1 ( x) = x 2 − x − 2 . deci D este simplu în raport cu axa Oy . integrala devine: 2⎛ x−2 ⎞ 2 2 y= x−2 .3. y y=f1(x) y=f2(x) 0 B(2. rezolvând sistemul ⎪ şi găsim ⎨ ⎪ ⎩y = x − 2 punctele A(0. 0) . f 2 : R → R . f 2 ( x) = x − 2 . Prin urmare. x 2 − x − 2 ≤ y ≤ x − 2 . − 2) şi B(2. y ) ∈ R { D 2 y ≤ x − 2. } Rezolvare: Considerăm funcţiile f1 . Domeniul D este dat de suprafaţa haşurată. I = ∫⎜ dy ⎟ dx = ∫ ⎛ ⎜ y y=x2 −x−2 ⎞ ⎟ dx = ∫ 2 x − x 2 dx = 4 ∫ 3 ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ 0⎝ x2 − x−2⎠ 0 0 { } ( ) 376 . y ) ∈ R 2 0 ≤ x ≤ 2. y ≥ x 2 − x − 2 . -2) Observăm că D se mai poate exprima astfel: D = (x. unde D = ( x. 0) x A(0. Determinăm punctele de intersecţie ale graficelor ⎧y = x2 − x − 2 celor două funcţii.

punctul 2. Ecuaţia cercului de centru (0. 2 x + y = 2 ⇒ x = (2 − y ) ⇒ α ( y ) = (2 − y ) . ⎧ x = 0. 2 . 2) ⇒ 4 2 ⎨ 2 ⎨ 2 = = x y . 2) (0. avem: 1 1 a = 2 . b = 2 . 0) D C(1. unde D este domeniul din figură.1) si rază 1 este: Coordonatele punctului B se determină rezolvând sistemul: şi B 4 . 5 2 2 x + y − 2y = 0 ⇒ x = ± 2y − y 2 2 2 ⇔ β ( y ) = + 2 y − y 2 . Rezultă: 377 . obţinem A(0. D y A(0. y = 2 ⎧ ⎪2 x + y = 2 ⎪ . Să se calculeze I = ∫∫ xdxdy . ⎪ + − 2 = 0 x y y ⎪ ⎩ 5 5 ⎩ (5 5 ) Considerăm domeniul simplu în raport cu axa Ox . Cu notaţiile din breviarul teoretic. 0) x x y 1 Rezolvare: • • • Ecuaţia dreptei AC este: 1 0 1 = 0 ⇒ 2 x + y = 2 . 0 2 1 (x − 0)2 + ( y − 1)2 = 1 ⇔ x 2 + y 2 − 2 y = 0 . 1) B (0.4.

5 y 2 − 12 y + 4 dy = ⎟ dy = − 1 8∫ 75 2 ⎟ 5 ⎠ ( ) 5. 2 1 1 Dorim să integrăm pe domenii simple în raport cu Oy . unde domeniul D este dat de D suprafaţa haşurată. 1 2 1 x y 1 Ecuaţia dreptei d 2 este: 1 2 1 = 0 ⇒ y = 3 − x . 1) O 2 x Rezolvare: x y 1 Ecuaţia dreptei d1 este: 0 1 1 = 0 ⇒ y = x + 1 . D2 care au interioarele disjuncte: 378 . y (1. Vom descompune D în reuniune a două domenii D1 . 2) 1 (2. Să se calculeze I = ∫∫ dxdy .⎜ I = ∫⎜ 2 ⎜ 5 ⎝ 2⎛ 2 y− y2 ⎞ ⎛ 2⎜ 2 x ⎟ ∫ xdx ⎟ dy = ∫ ⎜ 2 2− y 2 ⎜ ⎟ 2 5 ⎠ ⎝ 2 y− y2 ⎞ 2− y 2 2 ⎟ 32 .

2 2 ⎤ x2 3 I 2 = ∫∫ dxdy = ∫ ⎢ ∫ dy ⎥ dx = ∫ (3 − x)dx = 3 − = 3− . 2 ⎡3 − x 6. unde D = ( x. ⎝ ⎠0 ⎥ 0 ⎦ 0 a = 1. b = 2. 2) y (1. 2 2 ⎢ 0 ⎦ ⎥ D 1⎣ 1 1 Rezultă că I = I1 + I 2 = 3 . Să se calculeze I = ∫∫ x 2 + y 2 dxdy .y (1. α ( x) = 0. y ) ∈ R Rezolvare: { D 2 4 ≤ x + y 2 ≤ 9. ρ ∈ [0. 2) D1 O D2 O 1 x 1 2 x Pentru D1 avem a = 0 . β ( x) = 3 − x . y ≥ 0 . b = 1. ∞ ). 2 } Folosim trecerea la coordonatele polare: ⎧ x = ρ cosθ . θ ∈ [0.2π ] ⎨ ⎩ y = ρ sin θ ⎧4 ≤ x 2 + y 2 ≤ 9 ⎧2 ≤ ρ ≤ 3 ⇒⎨ ⎨ ⎩0 ≤ θ ≤ π ⎩y ≥ 0 379 . α ( x) = 0. β ( x) = x + 1 I1 = ∫∫ dxdy = ∫ ⎢ ⎢ D 0⎣ Pentru D2 avem 1 ⎡ x +1 1 1 ⎤ 3 ⎛1 2 ⎞ ∫ dy ⎥ dx = ∫ ( x + 1)dx = ⎜ 2 x + x ⎟ = 2 .

ρ ∈ [0.θ ) ∈ R 2 0 ≤ ρ ≤ r . y ) ∈ R 2 1 ≤ x 2 + y 2 ≤ 4. θ ∈ [0.Vom avea: D * = ( ρ . ⎟ ⎜ 30 3 D* 0⎝ 2 ⎠ { } 7. Prin urmare. 2π ⎛ r ⎞ r 2 2π ρ dρ ⎟dθ = dθ = πr 2 . 2π ] . Să se calculeze aria discului de rază r .0 ≤ θ ≤ π şi dxdy = ρ ⋅ dρdθ . aria domeniului D este egală cu ∫∫ dxdy . Avem de calculat aria domeniului D = (x. r ]. 0 ≤ θ ≤ 2π şi dxdy = ρ ⋅ dρdθ . y ) ∈ D ⇒ x 2 + y 2 ≤ r 2 ⇒ ρ ∈ [0. 0 ≤ x ≤ y . Prin urmare. ∞ ). y ) ∈ R 2 / x 2 + y 2 ≤ r 2 . D * = ( ρ . { D } 380 . π ⎛3 ⎞ 1π 19 I = ∫∫ ρ 2 dρdθ = ∫ ⎜ ∫ ρ 2 dρ ⎟dθ = ∫ 19dθ = π . Conform observaţiei din breviarul teoretic. unde r > 0 . ∫∫ dxdy = ∫∫* ρ dρdθ = ∫ ⎜ ∫ ∫ ⎟ ⎜ 2 0 D D 0 ⎝0 ⎠ 8. θ ∈ [0.2π ] ⎨ ⎩ y = ρ sin θ (x. D Rezolvare: { } Folosim trecerea la coordonatele polare : ⎧ x = ρ cosθ . Să se calculeze I = ∫∫ e x2 + y2 { } dxdy unde D = ( x.θ ) ∈ R 2 2 ≤ ρ ≤ 3.

} 381 . 2]. x ≥ 0. 0 ≤ y ≤ x − 1 .θ ) ∈ R 2 1 ≤ ρ ≤ 2. 2] . y ) ∈ R 2 y − x ≤ 1. 0]× [1. Să se calculeze ∫∫ x + y + 1 dxdy . Rezultă: I = ∫∫ e D* π 2 4 π 2 2 } şi ⎞ ⎟ ⎠ ⎣4 2⎦ ρ 2 cos 2 θ + ρ 2 sin 2 θ π ρ d ρ d θ = ∫ ⎜ ∫ ρ e ρ d ρ ⎟ dθ = ⎛2 ⎜ π 4 ⎝1 2 2 2 ⎛ ⎞ = ∫ ⎜ ρ e ρ − ∫ e ρ dρ ⎟dθ = ∫ 2e 2 − e − e 2 + e dθ = e 2θ ⎜ ⎟ 1 1 π π ⎠ 4 ⎝ 4 ( ) π 2 π 4 = π 4 ⋅ e2 . ρ ∈ [0. θ ∈ ⎡ ⎢ .θ ∈ [0. ∞ ). R: − 10 . y ≥ 0 .Rezolvare: Folosim trecerea la coordonatele polare: ⎧ x = ρ cosθ . x + y ≤ 3. π ≤ θ ≤ π { dxdy = ρ ⋅ dρdθ . R: 2 − ln 2 . R: 14 + 1 ln 3 . D ( ) D = ( x. 0 ≤ x ≤ y ⇒ ρ ∈ [1. ⎥. ⎨ ⎩ y = ρ sin θ π π⎤ (x. PROBLEME PROPUSE 1. y ) ∈ R 2 1 ≤ x ≤ 3. Avem: D * = ( ρ . 3 2 y⎞ ⎛ 2.2π ] . Să se calculeze ∫∫ ⎜ x + ⎟dxdy unde x⎠ D⎝ { { } 3. unde D 1 D = ( x. y ) ∈ D ⇒ 1 ≤ x 2 + y 2 ≤ 4. Să se calculeze ∫∫ 5 x 3 y − 2 xy + 7 dxdy unde D = [− 2.

2 x − 1 ≤ y ≤ x 2 . y−4 x 15 } 5. R: . 8 2 } 7. unde D y 2 1 ≤ x ≤ 2. R: 7 − 1 ln 2 . 4 { } ( ) 382 . R: 229 . y ) ∈ R 2 1 ≤ x ≤ 4. Să se calculeze ∫∫ (2 xy + x − 3) ydxdy unde D = (x. 2 x − 1 ≤ y ≤ x 2 + 1 . y ) ∈ R { ∫∫ x dxdy . y ) ∈ R 2 x 2 + y 2 ≤ 16. R: 4 . Să se calculeze D = ( x. y ) ∈ R { D 2 1 ≤ x ≤ 2. Să se calculeze ∫∫ dxdy unde D = (x. 9 { D } 6. x ≥ 0.4. Să se calculeze ∫∫ e D −( x + y ) 2 2 dxdy unde unde 1 − e −16 π D = (x. x 2 + 1 ≤ y ≤ x 2 − x + 3 . y ≥ 0 .

f : (a. funcţia y = ϕ ( x) se numeşte soluţie particulară a ecuaţiei. derivabilă. C ). în aceste condiţii. y ') = 0 constă în determinarea unei soluţii particulare a ecuaţiei. • Problema lui Cauchy pentru ecuaţia F ( x. ECUAŢII DIFERENŢIALE CU VARIABILE SEPARABILE Forma generală este: y ' = f ( x) ⋅ g ( y ). g continue şi g ( y ) ≠ 0. y. d ) . funcţia necunoscută fiind y = y ( x) . ϕ : I → R . ϕ ( x). y. g : (c. y 0 ∈ R . x0 ∈ I . care verifică condiţia iniţială y ( x0 ) = y 0 . ϕ ' ( x) ) = 0 . I. • Forma explicită: y ' = f ( x. C ∈ R este soluţia generală a ecuaţiei. y ') = 0. f . spunem că funcţia y = ϕ (x. y ) A rezolva o ecuaţie diferenţială presupune a determina o funcţie y = ϕ ( x). Pentru o anumită valoare a lui C . ∀y ∈ (c. F : D ⊂ R 3 → R.CAPITOLUL 10 ECUAŢII DIFERENŢIALE BREVIAR TEORETIC Ecuaţii diferenţiale de ordinul I • Forma implicită: F ( x. 383 . d ) → R. astfel încât F ( x. b) → R. cu derivata y ' = y ' ( x) . x ∈ I ⊆ R .

Această ecuaţie se rezolvă în doi paşi : i ) se determină soluţia ecuaţiei omogene ataşate: y ' = P( x) y . ECUAŢII DIFERENŢIALE OMOGENE ⎛ y⎞ Forma generală este: y ' = g ⎜ ⎟ .II. b) → R continuă. yα yα −1 2) se notează y1−α = z ⇒ (1 − α ) y −α y ' = z ' şi după înlocuire se obţine o ecuaţie diferenţială liniară de ordinul I . ii ) se aplică metoda variaţiei constantelor. b) → R continue. 384 . Această ecuaţie se rezolvă în doi paşi: 1) se împarte ecuaţia prin yα şi rezultă: 1 1 y '+ P ( x) + Q( x) = 0 . P. Q : (a. P.1}. y ' = z ' x + z şi se obţine o x ecuaţie diferenţială cu variabile separabile. ECUAŢII DIFERENŢIALE DE TIP BERNOULLI Forma generală este: y ' = P( x) y + Q( x) yα . ECUAŢII DIFERENŢIALE LINIARE DE ORDINUL I Forma generală este: y ' = P( x) y + Q( x). g : (a. care este o ecuaţie diferenţială cu variabile separabile. b) → R continue. III. Q : (a. ⎝ x⎠ Această ecuaţie se rezolvă astfel: y Se face înlocuirea = z ⇒ y = zx. α ∈ R \ {0. IV.

deci soluţia particulară a ecuaţiei diferenţiale este: y = y ( x) = x 2 + 1 . Înlocuind x = 0 şi y = 1 în soluţia generală se obţine K = 1 . C > 0 ⇔ x +1 ⎞ 2 2 2 ⇔ ln y = ln⎛ ⎜ C x + 1 ⎟ ⇒ y = C x + 1 ⇒ y = ±C x + 1 . Se separă variabilele şi rezultă: 2 y x +1 Integrând în raport cu x .PROBLEME REZOLVATE 1. K ) = K x 2 + 1. care este o ecuaţie cu y x +1 variabile separabile. Integrăm în raport cu x şi obţinem: 385 . Să se determine soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale: xy y' = şi soluţia particulară care trece prin punctul (0. Să se determine soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale: y ' ( y + 1)( x + 1) = x( y + 1) − x . K ∈ R . 2 x +1 Rezolvare: Observăm că aceasta este o ecuaţie diferenţială cu variabile separabile. K ∈ R * . Rezolvare: Ecuaţia se mai poate scrie sub forma: y +1 x y ' ( y + 1)( x + 1) = xy ⇔ y' = . Soluţia generală sub formă explicită a ecuaţiei diferenţiale este: y = y ( x.1) . y' x = . ⎝ ⎠ sau y = K x 2 + 1. obţinem: 1 x 2 1 ∫ y y ' dx = ∫ 2 dx + c. c ∈ R ⇒ ln y = 2 ln( x + 1) + ln C . 2.

3. avem: x z' x = 386 . y ' = z ' x + z şi se obţine ecuaţia: x x 2 + 2z 2 x 2 1 + 2z 2 z + xz ' = ⇒ z + xz ' = ⇒ z zx 2 y' = 1+ z2 z 1 z' = ⇒ z x z2 +1 Integrăm această ecuaţie cu variabile separabile: z 1 1 2 ∫ 2 z ' dx = ∫ x dx ⇒ 2 ln(1 + z ) = ln x + ln C . Rezultă că soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale sub formă implicită este: y ( x + 1) = Ke x − y . K ∈ R * . Să se integreze următoarea ecuaţie diferenţială: x + 2 y 2 = xyy' . C > 0 ⇒ ln y (x + 1) C = x− y⇒ y +1 x y ( x + 1) = Ce x − y . C > 0 .∫ y y ' dx = ∫ x + 1dx + c. Rezolvare: Ecuaţia se mai poate scrie sub următoarea formă echivalentă: 2 x2 + 2y2 . xy Aceasta este o ecuaţie diferenţială omogenă. Revenind la substituţia z = . C > 0 ⇒ z +1 y ⇒ 1 + z 2 = C x . Folosim substituţia: y z = ⇒ y = zx. C > 0 ⇒ y ( x + 1) = ±Ce x − y . c ∈ R ⇒ y + ln y = x − ln x + 1 + ln C ⇒ ln y ( x + 1) = x − y + ln C .

K > 0 ⇒ y = . K >0. Rezultă că soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale x 2 + y 2 = Cx 2 . 2 cos x ii ) Aplicăm metoda variaţiei constantelor şi rezultă: cos 2 x C ' ( x) cos x + 2 sin xC ( x) y= C ( x) ⇒ y' = C ' ( x) cos 2 x + 2 sin x cos xC ( x) cos 4 x = cos 3 x . k ∈ Z . i ) Rezolvăm ecuaţia omogenă ataşată: 1 1 y ' = 2 ytgx ⇔ y ' = 2tgx ⇔ ∫ y ' dx = ∫ 2tgxdx + c. Să se rezolve următoarea ecuaţie diferenţială: y ' cos x − 2 y sin x = cos x şi să se determine soluţia particulară care π π 1⎞ trece prin punctul ⎛ ⎜ . K > 0 ⇒ ln = ln ⇒ K cos 2 x y 1 K ±K ⇒ = ⇒ y = . 387 . C > 0 . ⎝4 4 2⎠ Rezolvare: Împărţim ecuaţia prin cos x ≠ 0 şi obţinem: y ' = 2 ytgx − 1 (1). 2 2 K cos x cos x cos 2 x C sau y = . C ∈ R* . + ⎟.1+ este: y2 x2 = C x . x ≠ (2k + 1) π 2 . c ∈ R ⇔ y y y 1 ⇔ ln y = −2 ln cos x + ln K . care este o ecuaţie diferenţială liniară de ordinul I. 4.

⎝2 4 ⎠ cos 2 x (4 ) 1 ⎛x 1 ⎞ . obţinem: π + 1 = (π + 1 + C ) ⋅ 2 ⇒ C = 0 . care este o ecuaţie diferenţială liniară de ordinul I. soluţia generală a 2 2 4 ecuaţiei diferenţiale este: 1 ⎛x 1 ⎞ y = y ( x. x ≠ kπ . (1) 3 2 y 2) Notăm y 1− 3 =z⇔y −2 =z⇒− 2 y' y 3 = z' ⇒ y y' y 3 =− z' . 2 Prin înlocuire în (1) obţinem: − z' + z ⋅ ctgx + 1 = 0 ⇔ z ' = 2 z ⋅ ctgx + 2 2 (2). 1 1 4 2 8 4 4 2 Înlocuim y şi y ' în ecuaţia (1) şi obţinem: C ' ( x) cos x + 2 sin xC ( x) C ( x) =2 tgx + 1 ⇒ 3 cos x cos 2 x C ' ( x) − 1 = 0 ⇒ C ' ( x) = cos 2 x ⇒ C ( x) = ∫ cos 2 xdx = 2 cos x 1 + cos 2 x x 1 =∫ dx + C1 = + sin 2 x + C1 . Să se integreze următoarea ecuaţie diferenţială: y '+ y ⋅ ctgx + y 3 = 0. 388 . Rezolvare: Se observă că aceasta este o ecuaţie diferenţială de tip Bernoulli. C1 ) = ⎜ + sin 2 x + C1 ⎟ ⋅ . cu α =3 . C1 ∈ R . 1) Împărţim ecuaţia prin y 3 şi rezultă: 1 y '+ 1 ctgx + 1 = 0 . k ∈ Z .Punând condiţia ca y π = π + 1 . Rezultă soluţia particulară: y = y ( x) = ⎜ + sin 2 x ⎟ ⋅ ⎝2 4 ⎠ cos 2 x 5.

1 . ii ) Aplicăm metoda variaţiei constantelor: z = K ( x) sin 2 x ⇒ z ' = K ' ( x) sin 2 x + 2 sin x cos xK ( x) . c ∈ R ⇒ z z ⇒ ln z = 2 ln sin x + ln C .i ) Rezolvăm ecuaţia omogenă ataşată: 1 1 z ' = 2 z ⋅ ctgx ⇔ z ' = 2ctgx ⇒ ∫ z ' dx = 2 ∫ ctgx dx + c. Înlocuind în (2). obţinem soluţia generală a ecuaţiei Revenind la substituţia z = y2 1 1 . obţinem: K ' ( x) sin 2 x + 2 sin x cos xK ( x) = 2 K ( x) sin 2 x ⋅ ctgx + 2 ⇔ 2 1 ⇔ K ' ( x) sin 2 x = 2 ⇒ K ' ( x) = ⇒ K ( x) = 2 ∫ dx ⇒ 2 sin x sin 2 x ⇒ K ( x) = −2ctgx + C1 . C > 0 ⇒ ⇒ z = ±C sin 2 x. Bernoulli: y 2 = = z − sin 2 x + C1 sin 2 x 389 . Soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale liniare de ordinul I este: z = K ( x) sin 2 x = (− 2ctgx + C1 )sin 2 x = −2 sin x cos x + C1 sin 2 x sau z = − sin 2 x + C1 sin 2 x. C > 0 ⇒ z = K sin 2 x. C1 ∈ R . C1 ∈ R . C > 0 ⇒ ln z C = ln sin 2 x ⇒ z = C sin 2 x. K ∈ R * .

( x 2 + 1) R: y (x. C ) = C x 2 + 1 + 1 . C∈R.1). C ) = Cx 4 − x 2 . x 2 (2 y '+1) + y 2 = 0 3x + 4 y 9. (0. 2 R: y (x. ( π . y ' cos x + sin x sin 2 y = 0. C ∈ R . (1. C = −4 . 2 2 (1. (1. C ∈ R R: x = Ce 2x x+ y . 390 .5).1). R: x + y = C ( y − x )7 . e 2 − 4 ⎞ . ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ 3. y ' = 4x + 3y R: a) y 2 ( x. 5. R: y − arctgy = − 1 ln 3 x − 4 + C . x 2 + 2 y 2 = xyy' 8. 4 4 ( ) 6. C ∈ R . C ∈ R .PROBLEME PROPUSE Să se determine soluţia generală pentru următoarele ecuaţii diferenţiale şi soluţia particulară care trece prin punctul indicat: x(2 y − 1) 1. y (x ) = 1 x 2 + 1 + 1 . 4 ( ) ⎛ 2. π ) . (3 x − 4) y y '+( y 2 + 1) = 0 . 2 x yy ' = y + 1 . Să se determine soluţia generală a următoarelor ecuaţii diferenţiale: 7. 2 R: 1 ln y 2 + 4 = 3 x 2 + x + C . C ∈ R . C = 0 . C = e − 1 . e x+ y y '−(2 x − 1)e x = 0 . 2 4 2 ( ) ( ) 2. 3 2 4. 2 yy ' = (3 x + 2)( y 2 + 4) . y ' = . C ∈ R . C ) = ln e x ( x −1) + C .0).

R: y 2 ( x. xy'−4 y = x 2 y . C ∈ R .3) . y '+ xy − y 2 x = 0 . C ) = e − 4 x + 2 . C ) = x + C e 2 ( −x2 ) . C ∈R. 17. (0. y ' cos x − 2 y sin x = cos x. C = 1. C = 3. 4 2 (4 1 4 e x + 4C 4 ) e x4 . −x2 Să se integreze următoarele ecuaţii diferenţiale: 14. 2 1 Ce 2 x + 1 1 . C∈R. R: y (x. π . C ) = 3 3 11. R: y ( x.C ∈ R . C∈R. C ) = 4 x C − 2e x . 6 y 2 y '+ xy 3 = 2 x . R: y (x. C = 9 . (0.1) . y '+3 y = 6 xe − x . . 4 12. 1 ( ) 391 .Să se rezolve următoarele ecuaţii diferenţiale şi să se afle soluţia particulară care trece prin punctul indicat: 10. C ) = . y '+2 xy = 2 xe R: y (x.1) . R: y (x. C ) = (6 x − 3)e − x + 2Ce −3x . C∈R. π + 1 . C ∈ R . R: x = Ce 2 y x2 16. (0. 3 1 2 15. y '+4 x y = x . xy '+2 y = x 5 y 3e x . 2 2 13.

II. Bucureşti.E. TOMA. COROI. Bucureşti.S.. 1998 4.E. BURLACU.S. GH. Bucureşti. RAISCHI. ION. Bazele algebrei. Bucureşti.. DINCULEANU.. VRACIU. Editura didactică şi pedagogică.S. I. BURLACU. Bucureşti. R.. ş. N. C.. N. M. Editura A. POPESCU. ş. 1986 12. I. vol. Editura Cison.S. I.. LANCASTER. Culegere de probleme de matematică. C. Tipografia A. Bucureşti. S..S.a. Bucureşti. V. Analiză matematică. R. RAISCHI. Editura didactică şi pedagogică..... M. FILIP.. PURCARU. 2000 3.. CENUŞĂ. A. I. D.. Matematici aplicate în economie. Editura A. MIRCEA. Elemente de algebră liniară pentru economişti. Bucureşti.... I. K.. Editura Cison. C.. ş... C. 1971 11. CENUŞĂ. PURCARU. 1997 392 . 1973 9. II. Elemente de algebră şi programare liniară. 2000 5.... Matematici generale şi elemente de optimizare... GH. Editura economică. GH.a.. BAZ. Matematici pentru economişti. C. Editura ştiinţifică. Analiză economică matematică. 1988 7. D. MARCUS. Algebra. S. NĂSTĂSESCU. vol. CHIRIŢĂ..E. 2002 8. Editura Academiei R.. M. CENUŞĂ. Editura didactică şi pedagogică. WOINAROSKI.BIBLIOGRAFIE 1. I. I. COROI. 1993 13. NICOLESCU. Editura ştiinţîfică şi enciclopedică. Matematici aplicate în economie.. A. O. NIŢĂ.a. Editura didactică şi pedagogică. Probleme de matematici superioare. Lito. 1982 14. FILIP. S. A. 1990 2. FILIP.R. TOMA. C. Bucureşti. Matematici pentru economişti... 1991 10.... A.. 1989 6. NECULĂESCU. Matematici aplicate în economie. GH.E. Bucureşti. RADU. CENUŞĂ. V. SĂCUIU.

MANU-IOSIFESCU. S. vol. Culegere de probleme de matematici aplicate în economie. IFTIMIE. Bucureşti. RAISCHI. Lito A. Algebră liniară: culegere de probleme.E.S.. vol. ZIDĂROIU. C. SĂCUIU. B.. TOMA. 2002 393 . Editura didactică şi pedagogică.. Bucureşti. 1999 16. II. Analiză matematică: culegere de probleme.. Analiză matematică. Lito Universitatea Bucureşti. 1991 18. I.. Bucureşti. Cercetări operaţionale. 1981 20.. AL.S. C. Editura didactică şi pedagogică. MOSCOVICI. 1966 17. II. Editura Economică. Analiză matematică. ŞTEFĂNESCU. I. Bucureşti. M. L.15. POPESCU. E. Editura A.E.. BAZ.. 1982 19. SIREŢCHI. A. G... A. ROŞCULEŢ..... I.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->