Domeniul de politică globală se concentrează pe procese globale (sau procese), care creează fluxurilor transcontinentale sau interregionale și rețele

de activitate și interacțiune, și cadrul de elaborare a politicilor la mai multe niveluri implicind actori publici și privați, care implică regimurile de politica naționale, internaționale și transnaționale . Noi definim politica globală ca având șase domenii principale: 1La nivel global, riscurile relevante și acțiunile colective de diferite tipuri (cum ar fi problemele comune de resurse naturale) au devenit tot mai importante, ca urmare a intensificarii procesului de globalizare din ultimele cinci decenii. Într-o lume interconectată dens, averile celor mai multe țări și, uneori, a tuturor țărilor sunt legate și interdependente. Adesea, solutiile eficiente de politică necesită de cele mai multe ori o acțiune concentrată și coordonată de către guvernele statelor națiune și pentru a face față problemelor comune. De asemenea pentru ca cercetarile academice să se implice în mod efficient in aceste probleme de politică și , trebuie sa ia amploare, si ambiție in a analizelor și comparațiile sale. 2 De asemenea Coordonarea politicilor internaționale , se desfășoară într-o gamă largă de domenii, care de altfel nu se încadrează în prima categorie de mai sus. De exemplu, acțiunile de promovare a drepturilor egale și standardele internaționale se dezvolta în multe sfere politice , inclusiv si interconectarea tot mai mare a opiniei publice și a fortelor economice- asupra companiilor și consumatorilor occidental care încearcă sa se asigure că munca si sanatatea copiilor sau a lucrătorilor sunt reglementate în mod corespunzător în economiile nou industrializate. Acest tip de aplicare în comun a politicii globale are puțin de a face cu relațiile convenționale internaționale și necesită o cercetare inovatoare si ambitioasa ca sa de-a rezultate. 3 Teoriile normative ale guvernării globale sunt in curs de dezvoltare rapidă și schimba, de exemplu, gândirea cu privire la interacțiunea dintre democrații, piețe, rețele și ierarhii. Instituțiile, politica informaționala și procesele de elaborare a politicilor moderne în primele decenii ale secolului al XXI-lea va fi influențată de evoluția acestor dezbateri etice și imaginative. Plus la toate tarile in curs de dezvoltare pe scena mondială (de exemplu India, China, Rusia, Brazilia și) au adesea concepții diferite și concurente in ceea ce reprezinta ordinea mondială și relevante politici, și, astfel, apar noi concepte, teorii în raport cu guvernanței globale. 4 Schimbara politicii de la nivel național la nivel de elaborare a politicilor "bloc" are loc în două domenii principale. În primul rând, în Uniunea Europeană care desfasoara un experiment cu genericul "alaturate noua" ce vizeaza abordările politicii naționale, în curs de desfășurare, si introducerea de schimbări importante în modul în care cele 27 de state member ale Uniunii sa faca in comun politicile publice din mai multe sectoare. În al doilea rând, exista dezvoltarea unor modele complexe de regionalism, care implică adesea o mai mare integrare politică economică, în America de Nord și de Sud, Asia și Africa sub-sahariana. Aceste modele au apărut ca răspuns la procesul de globalizare, si la multipleple provocari de a se forma. 5 Tranzitia de la guvernarea uni- polara la cea multi-polara este în curs de desfășurare. Ideile inovatoare în politica publică din ultimele două decenii, au fost dominate de situatii similare din economiile industrial avansate. De aceea in următoarea jumătate de secol se va observa formarea mai multor blocuri regionale , create în jurul valorilor din UE, Statele Unite ale Americii, China, India și America latină , unde guvernarea multi-polara a adus inovații politice avansate. Fiecare dintre aceste blocuri regionale vor evolua in diferite abordări politice și stiluri, dintre care vor avea efecte importante. 6 Inovatiile politicii globale din ultimele decenii incearca să abordeze riscurile și provocările de la nivel mondial. Acestea adesea sunt marcate de încercările de a depăși formele slabe sau fragmentate de cooperare bilaterală

actorii economici și ONG-uri colaborează pe o serie de probleme de dezvoltare. În concluzie. impreuna cu camerele de comerț. .Banca Mondială vs FMI și OMC: acestea întruchipeaza diferite niveluri de legalizare. elaborarea politicilor modernă este modelată în moduri mult mai largi decât în epocile anteriore. ca de exemplu. tipurile de instrumente utilizate și capacitatea de reacție a părților interesate. De asemenea un număr tot mai mare de agenții publice. profesii și grupuri de interes sunt cu toții implicați în mod decisiv.și multilaterală.organismele publice. urmaresc instituirea propriilor mecanisme transnaționale de reglementare pentru a gestiona problemele legate de preocupările globale. În plus față de organismele oficiale guvernamentale. ca de exemplu. acestea includ forme diferite de acorduri interguvernamentale. Pluralismului de actori nu implică o echivalență a puterii . bancherii.printr-o gamă mai largă de actori. un alt exemplu sunt domeniul afacerilor ce cuprinde diversi actori: .firmele. corporații private. Concret. cu scopul de a oferi noi abordari pentru problemele sociale prin intermediul rețelelor multi-părți interesate ". organizații non-guvernamentale. asociațiile acestora și organizațiile internaționale. vizeaza mentinerea legaturilor cu agentiile similare din alte țări astfel urmarind formarea rețelelor trans-guvernamentale pentru gestionarea diverselor probleme globale. mass-media companii și rețele. internaționale și regionale Organizațiile bloc.