Perkataan Seerti

dicabar ditentang

hajat

keinginan

hakim

pengadil

PERKATAAN SEERTI
dianiaya

dikhianati

pengikut

ahli

mengusulkan

mencadangkan

bertanding

berlawan

mewujudkan

mengadakan