ClFRELE INTENSE ŞI NUMEROGRAMA NUMELUI Numărul care apare de cele mai multe ori în interiorul numelui dumneavoastră se numeşte

cifra intensă şi arată care sunt dorinţele dumneavoastră ascunse. Uneori este cunoscut şi sub numele de „pasiunea călăuzitoare" sau „pasiunea secretă". în cazul în care este predominant, este posibil să influenţeze acele caracteristici date de cifra numelui, de cea a vocalelor şi de cea a consoanelor. lată numele unei celebre actriţe de la Hollywood: MAE 4+1+5 = 10 WEST 5+5+1+3 = 14 atunci când apar trei sau chiar mai multe, efectul lor va fî difuz şi nu este nevoie sâi acordăm prea multă atenţie. Acele nume care nu prezintă nici o cifră intensă menţin cu succes echilibrul între numerele existente m structura lor. ClFRELE INTENSE 1 - Accentuează conştiinţa de sine şi puterea voinţei, iar numele respectiv favorizează fermitatea, originalitatea şi încrederea m propriile forţe. Această cifră adaugă acelor caracteristici conferite de cifra numelui şi talentul de a conduce, ca şi o importantă doză de iniţiativă. 2 - Accentuează sentimentul de înfrăţire cu cei din jur şi încurajează colaborările de orice fel, ca şi o atitudine plină de tact şi de diplomaţie. Caracteristicilor date de cifra numelui această cifră le adaugă capacitatea de a accepta o poziţie secundă, mai degrabâ decât de a prelua conducerea, un simţ al ritmului şi o mare sensibilitate la tot ceea ce experimentează. 3 - Influenţa acestei cifre intensifică veselia şi fericirea în abordarea vieţii în general, şi favorizează talentele de amfitrion, sporind creativitatea. Ea adaugă calităţilor conferite de cifra numelui complet arta de a se împăca cu oricine şi ştiinţa colaborării. De asemenea, cifra este favorabilă conversaţiilor „de salon". 4 -Accentueazâ atitudinea practicâ şi conformistă în faţa existenţei, darul de a se adapta cu uşurinţă muncii de detaliu, ca şi perseverenţa de a duce la bun sfârşit lucrurile întreprinse. Caracteristicilor date de cifra numelui li se adaugă încăpâţânarea şi excesul de zel în domeniul profesional.

de 1 la 9. Caracteristicilor oferite de cifra numelui li se adaugă o perspectivă extrem de liberală asupra vieţii.5 . Acest număr favorizează creativitatea. Cifra intensă 8 adaugă acelor caracteristici date de cifra numelui forţă şi nevoia de succes. 7 .Intensifică dorinţa de libertate şi de schimbare. NUMERELE CARE LIPSESC Orice număr. Le displace să primească indicaţii de la cei din jur. 9 . Este foarte probabil să manifeste interes pentru metafîzică. dar şi predispune la o tendinţă spre alimentaţie excesivă. Nativii acestui număr se caracterizează printr-un mag-netism emoţional şi printr-o ardoare de-a dreptul dramatică.Influenţa acestei cifre sprijină dezvoltarea unei atitudini miloase şi tole-rante faţă de cei dinjur. Persoanele a căror cifră intensă este 8 sunt deosebit de înzestrate pentru tranzacţii fînanciare. iar caracteristicilor oferite de cifra numelui complet li se adaugă simţul armoniei şi al echilibmlui. Nativii care au cifra intensă 7 au nevoie de propriile experienţe personale. . conştientizarea nevoilor sexuale şi capacitatea de a se adapta cu uşurinţă răstumârilor de situaţii. m special folosirea artistică a vocii.Intensifică dezvoltarea unei atitudini foarte eficiente în afaceri şi sporeşte capacitatea de organizare şi cinstea acestor nativi.Intensifică sentimentul responsabilităţii şi nevoia de dreptate. iar preocupările lor includ sportul şi alte activităţi asemănâtoare. Caracteristicile date de cifra numelui sunt completate de capacitatea de a comunica fără probleme cu cei dinjur şi de darul de a-i mobiliza şi motiva pe aceştia. 6 . Acest număr adaugă nestatomicie.Accentuează nevoia de singurătate şi încurajează folosirea analizei şi intuiţiei în rezolvarea problemelor. şi anume să facâ propriile greşeli. Această cifră intensă adaugâ un plus de mister cifrei numelui. Influenţa sa sporeşte aptitudinile pedagogice ale nativilor. pentru a putea învăţa din ele. poveşti de dragoste şi idealism în general. şi atracţia pentru călătorii. iar dacă acest număr nu apare nicăieri altundeva va trebui să cultivaţi în mod conştient calitatea respectivă. 9 sporeşte valorile umaniste ale nativilor. 8 . care nu figureazâ în numele dumneavoastră reprezintă o calitate care vă lipseşte.

12. Cifrele 1 şi 9 vor fi prezente în toate numerogramele copiilor născuţi până la data de 31.ca. încrederea în sine. de pildă. Au nevoie să înveţe să coopereze cu ceilalţi. iar cifra 2 în numerogramele celor născuţi începând din 1.01. un număr care nu apare în numele pe care îl folosiţi zilnic indică lipsa unor calităţi.va trebui să încercaţi să vă cultivaţi calitatea respectivă. Fie că veţi crede acest lucru. Numelui pe care îl vom prezenta în continuare . bunâtate şi respect faţâ de sentimentele celor de lângă ei. deoarece a fost neglijat sau folosit în mod greşit în precedenta existenţă. numărul lipsă devine un număr al karmei. . JOHN SMITH . 2 .Numerologii care consideră că numele de pe certificatul de naştere are importanţa cea mai mare sunt de părere că numărul care vă lipseşte are implicaţii karmice. Au nevoie să înveţe să se impună în faţa celorlalţi.1999. Astfel. în cifra vocalelor. să respecte instrucţiunile şi să dea dovadă de prietenie. în cea a consoanelor sau în cea a prenumelui . Dacă număml respectiv nu apare în alt loc .Persoanelor respective le lipseşte originalitatea. Aşadar. capacitatea de a conduce. dorinţa de a învinge. să îşi cultive iniţiativa. în cazul în care ele nu apar în altă parte. ambiţia. acest număr indică o lecţie care trebuie învăţată pe parcursul acestei vieţi. în data naşterii. să lucreze în echipă. fie că nu. persoana care poartă acest nume va fi nevoită să depună un efort mai mare decât majoritatea pentru a-şi cultiva aceste calităţi.Persoanelor respective le lipseşte sensibilitatea.2000.un nume destul de banal -îi lipsesc numerele 3 şi 7. puterea de voinţă şi fermitatea.6918 51428 SEMNIFICAŢIA NUMERELOR CARE LIPSESC 1 .

să îi ajute pe cei aflaţi în nevoie şi să îşi . în consecinţă. Au nevoie să îşi cultive o viziune mai echilibrată asupra vieţii. Au nevoie să îşi dezvolte această calitate. trebuie să îşi dezvolte atât creativitatea. dar şi să îşi fixeze obiective realiste. dezvoltân-du-şi astfel forţa interioară. să dobândească încredere în forţele proprii. să comunice cu cei de lângă ele şi să dea dovadă de entuziasm. Au nevoie săşi cultive o perspectivă mai puţin severă asupra vieţii. au nevoie să îşi cultive luciditatea spirituală. să îi motiveze pe cei din jur şi să fîe ceva mai cutezătoare. să înveţe să nu se mai teamă de singurătate. optimiste şi sociabile şi să îşi folosească din plin imaginaţia. 4 . Au nevoie să îşi dezvolte simţul practic. 7 .Persoanelor respective le lipseşte răbdarea. 6 . De aceea. sâ fie deschise noului. trebuie să înveţe să se folosească de intuiţie şi de analiza minuţioasă a situaţiilor cu care se confruntă. o perspectivă constructivă asupra vieţii şi o anumită doză de autodisciplină.Persoanele respective nu sunt înzestrate pentru domeniul fînanciar. talentele organizatorice. să înveţe din propriile experienţe.Persoanelor respective le lipseşte capacitatea de a se adapta rapid situaţiilor noi şi neprevăzute. tenacitatea. atenţia la detaliu. au nevoie să îşi cultive eficacitatea şi seriozitatea m muncă. 8 . simţul umorului şi bucuria de a trăi.3 . să înveţe să aprecieze frumosul şi artele. dar şi să înveţe să nu se teamă de progres. trebuie să înveţe să fie prietenoase. capacitatea de a munci susţinut timp îndelungat. de asemenea. 5 . simţul onoarei şi aptitudinea de a armoniza diversele aspecte divergente ale existenţei.Persoanele respective sunt incapabile să îşi analizeze propriul compor-tament.Persoanelor respective le lipseşte simţul de răspundere. stabilitatea. cât şi aptitudinile didactice.Persoanelor respecrive le lipseşte creativitatea.

cu multe numere lipsă. Numerele care apar în acest grafic sunt dispuse la fel ca şi cele din nume-rograma zilei de naştere (vezi Capitolul 3). în aceste cazuri. dar poate genera o personalitate putemică şi carismatică. NUMEROGRAMA NUMELUI Numerele existente în numele dumneavoastră pot fi folosite în acelaşi fel ca şi cele din data naşterii. eliminat m cazul în care numerele respective pot fi găsite în graficul numelui. Mai ales după anul 2000. mila. liberalismul şi toleranţa. o numerogramă bună a numelui va aduce un sprijin suplimentar. aşa cum apar ele în numele pe care îl purtaţi. şi anume aranjându-le întrun grafic: numerograma numelui. este posibil ca graficul numelui să vă aducă prea multă energie în cazul în care reproduce aceleaşi numere ca şi numerograma zilei de naştere. Dacă numerograma zilei dumneavoastră de naştere este putemică. La fel ca şi cea a zilei de naştere. multe numerograme ale zilei de naştere vor fî slabe. Este extrem de interesant să comparăm ambele grafice. dezechilibrul pricinuit de numerele care lipsesc din numerograma zilei de naştere va fi. porniri umanitare. această numerogramă vă arată care sunt punctele dumneavoastră tari sau slabe. prezentând multe numere şi linii. Au nevoie să îşi cultive idealuri înalte. 0 astfel de combinaţie nu poate fî considerată „echilibrată". 9 . să îşi valorifice creativitatea şi să înveţe să nu se teamă de romantism şi de dramatism în viaţă. într-o oarecare măsură. .dezvolte forţa fizică. folosindu-se cu înţelepciune de putere.Persoanelor respective le lipseşte generozitatea. indicând faptul că cei născuţi la începutul unui nou mileniu trebuie să se cultive şi să caute să se dezvolte în mod conştient. să fie independenţi. atunci când o au. Astfel. să înveţe cum să iubească fără să aştepte vreo recompensă.

conştienţi de înzestrările lor parapsihice. mai degrabâ decât de a sta să mediteze.în general este mai bine dacă acele numere care lipsesc dm numerograma zilei de naştere se regăsesc în cea a numelui. Literele emoţionale indică faptul câ întotdeauna se va ţine seama de glasul inimii şi de dorinţele personale. Dacă majoritatea literelor se aflâ în această grupâ. Atunci când majoritatea literelor unui nume se înscriu în această categorie. într-o oarecare măsură. . deciziile pe care purtătorul numelui respectiv le va lua vor fi în mare parte influenţate de ceea ce el îşi doreşte de la viaţă. m marea lor majoritate. Mentale Fizice Emoţionale Intuitive INITIATOARE A E I0RZ BSTX K FQUY CV CONTINUATOARE H J N P W FINALIZATOARE G L Graficul Temperamentului DM Literele fizice indică nevoia nativilor de a acţiona. preferând să treacă la fapte decât să mediteze. Aceşti nativi sunt mari iubitori de artă. m această categorie. pentru că acest lucru vă uşurează viaţa. o persoanâ căreia îi place sâ fte mereu ocupată şi care pune pe planul al doilea sendmentele şi intuiţia. Numele ale câror litere se înscriu. Nativii respectivi sunt. Literele intuitive arată că întotdeauna cei în cauză se bazează pe instinct. Adeseori aceste persoane viseazâ cu ochii deschişi şi felul în care abordează viaţa pare complet lipsit de simţ practic. favorizeazâ cunoaşterea spiritului. acest lucru indicâ o naturâ energicâ.

sunt propice activitaţile cerebrale sau sedentare. Dacâ apar diferenţe nesemnificative între cele patru secţiuni. m teorie. Dacă această parte a graficului dumneavoastrâ conţine mult mai multe litere decât oricare alta. de numele pe care îl purtaţi. Cu ajutorul graficului temperamentului puteţi vedea care tip de carieră este favorizat. atunci numele şi temperamentul dumneavoastră vor fi bine echilibrate. latura temperamentului dumneavoastră care îi corespunde va fi deosebit de puternicâ. Secţiunea fizicâ favorizeazâ activităţile de naturâ fizică sau practica. cea .Acea secţiune care conţine majoritatea literelor din numele dumneavoastră va dezvălui felul în care vă exteriorizaţi sau în care luaţi decizii de obicei. Când majoritatea literelor se aflâ în secţiunea mentală.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful