Narodna verovanja

http://www.balkanmedia.com/narodna- verovanja- z ene- vestice- ili- vile- cl1875.html April 29, 2013

Zbog verovanja da je na neke mistične načine povezana sa “onim” svetom, kao i zbog raznih znanja u vračanju i bajanju koje poseduje, u našem narodu se često za ženu kaže da je veštica. Nekada se i za izrazito crne i maljave žene govorilo da su veštice, a ovaj epitet se, danas najčešće dodeljuje džangrizavim i zlim ženama koje zagorčavaju život ljudima oko sebe. Noću post aju lept irice U narodnoj mašti bila je rasprostranjena ideja da se žena – veštica noću pretvara u leptira, odnosno u leptiricu, pa su ljudi nastojali da ovim insektima sagore krila kako bi sutradan otkrili koja se žena iz sela bavi veštičarenjem. Sa druge strane, zbog vrednosti i značaja koji je žena imala u našem tradicijskom društvu, zbog njene plodnosti, privrženosti porodici, lepote i dobrote, u nekim narodnim pričama i pesmama, ona je bila izjednačena sa vilom. Po narodnim verovanjima, vile su naseljavale prirodu sa kojom je čovek dugo živeo u miru i uzajamnom poštovanju. One su zamišljane kao bića ženskog pola, a narodna predanja ih opisuju kao mlade žene izuzetne lepote, visokog i vitkog rasta, ukrašene zlatnom kosom, koja im je pokrivala cela leđa. U njihovom izgledu, pored ljudskih, postojale u i neke životinjske karakteristike. Pre svega, verovalo se da vile imaju krila i da mogu da lete, a u nekim krajevima bila je rasprostranjena ideja da ova čudna bića umesto nogu, imaju konjske kopite koje narušavaju njihovu lepotu.

vila bila vrlo cenjena i tražena supruga. Ipak. ali su. One su volele lepe. vodile domaćinstvo i odgajale decu na najbolji mogući način. Ako bi uspela da se domogne okrilja. “tajnu” vilu ili jednostavno znate . Pored toga. rekama. izvorima i stoletnim šumama. a često su bile i nage. a pronalazile su ih među pastirima i velikim junacima. vile su bile dobre supruge. Njihovi partneri morali su da čuvaju tajnu o tim odnosima. mogao je da je primora da stupi u brak sa njim. možemo da zaključimo da su u verovanja o vilama bile projektovane mnoge osobine žena. istovremeno. pominje se okrilje. odnosno za društvenu zajednicu. bila uskraćena. No. sve je to bilo na labavim nogama. one su. jer je. onaj ko bi uspeo da se domogne vilinog okrilja.Samo sa izuzet nim ljudima Vile su se oblačile u duge. bez okrilja. naravno. moći i junačkog srca. od vila . tako i loše. Ako vi (odnosi se na mušku čitalačku publiku) imate neku svoju. Naime. Iako su stupale u ljabvne odnose sa ljudima. opasne. u nekim narodnim pesmama. potocima. Naime. nastojale da uspostave neki kontakt sa ljudskim društvom. brakom. najčešće u planinskim vencima. bili surovo kažnjeni. vila gubila većinu svojih moći. verovalo se da se iz braka vile i čoveka rađaju ljudi velike snage. sastavljeno. iznad svega cenile svoju slobodu.devojaka. slušale su muža. u suprotnom. Brak na “labavim nogama” Po predanju. shodno svemu tome. Ova magična bića živela su daleko od ljudi. vila je napuštala muža i decu i vraćala se u strao društvo. Pored krila. pa je. zdrave i snažne mladiće. Iz svega rečenog do sada. kako one dobre i željene. u našem folkloru česte su priče o polnim odnosima vila i izabranih predstavnika ljudskog roda. vile nikako nisu želele da sa njima zasnivaju i brak. veo kojim su vile pokrivale glavu i krila i u kome je ležala njihova moć. koja bi im. jer bi. bele haljine.

da ne bi. .da je vaša devojka ili žena jedna od njih. postala veštica. J. izgubivši svoje dobre vilinske karakteristike. D. čuvajte je i pazite.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful