27 Martie - Sfanta Matroana din Tesalonic; Preacuviosul Ioan din Licopolis :: Calendar cr...

Page 1 of 2

CALENDAR ORTODOX --- SFINTII ZILEI VIETILE SFINTILOR --- SINAXAR
IANUARIE IULIE FEBRUARIE AUGUST MARTIE SEPTEMBRIE APRILIE OCTOMBRIE MAI NOIEMBRIE IUNIE DECEMBRIE

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25 — 26 — 27 — 28 — 29 — 30 — 31 Cautare in Calendar-Ortodox.ro

Search

Sinaxar 27 Martie
În această lună, în ziua a douăzeci şi şaptea, pomenirea sfintei muceniŃe Matroana, cea din Tesalonic.
Sfânta muceniŃă Matroana a fost slujitoare la o femeie de neam evreu, care se numea Pautilla. ÎnsoŃind deci pe stăpâna ei până la sinagogă, sfânta Matroana nu intra înăuntru, în sinagogă, ci se întorcea întotdeauna la biserica creştinilor. Când stăpâna ei a prins de veste despre aceasta, a pus de a bătut-o crunt şi a aruncat-o timp de patru zile într-o închisoare, unde sfânta a rămas fără nici o legătură cu cei din afară. După aceasta a fost scoasă afară şi biciuită, tot trupul umplându-i-se de răni de pe urma bătăii. Fiind din nou aruncată în închisoare şi Ńinută aici timp de mai multă vreme şi-a dat sufletul lui Dumnezeu. Se spune că Pautilla, în timp ce arunca trupul neînsufleŃit al sfintei de pe zidurile înalte ale închisorii, şi-a primit răsplata meritată, căci a căzut şi ea de pe zid jos, în vasul care curgea mustul care se călca cu picioarele în lin şi acolo sfârşindu-şi viaŃa şi-a dat duhul. Iar cinstitele moaşte ale sfintei Matroana, fiind adunate de credincioşi, au fost îngropate cu multă cinste.

powered by

Sfintii zilei SINAXAR Miercuri, 27 martie
• Sf. Mc. Matroana din Tesalonic • Sf. Anania proorocul • Sf. Mc. Filet senatorul, cu sotia lui Lidia si cu cei patru fii ai lor: Macedon, Teoprep, Cronid comentaristul si Amfilohiu ducele • Sf. Mc. Ioan si Baruh • Cuv. Eutyche episcopul • Sf. Chiric din Apros • Sf. Pavel, ep. Corintului, fratele sf. Petru, ep. Argosului, purtãtorul de semne • Cuv. Ioan din Licopolis Click pe sfinti pentru Sinaxarul zilei sau click aici pentru sinaxarul in format audio mp3 !

Tot în această zi, pomenirea preacuviosului Chiric, cel din Apro, care în pace s-a săvârşit. Tot în această zi, pomenirea sfinŃilor mucenici Filet Sincliticul, cu soŃia lui Lidia şi cu cei patru fii ai lor: Macedon, Teoprep, Cronid comentarisiul şi Amfilohiu ducele.
Sfântul Filet şi ceilalŃi creştini care au fost împreună cu el au trăit pe vremea împăratului Adrian. Ei se închinau în fiecare zi lui Dumnezeu. Fericitul Filet fiind prins, a fost adus înaintea împăratului. Iar împăratul neputând să se împotrivească înŃelepciunii mucenicului, l-a dat pe mâna unuia dintre slujitorii apropiaŃi ai lui, care legându-l de un stâlp l-au bătut cu săbiile. După aceasta a dat poruncă să fie aruncat în închisoare. În timp ce era dus la închisoare s-a alăturat lui şi soŃia lui Lidia şi primii trei fii ai lui, dintre care Cronid îndeplinea slujba de comentarisiu. În noaptea care a urmat, în timp ce ei cântau în închisoare, un înger li s-a arătat lor şi i-a îmbărbătat spre pătimirea până la sfârşit. DimineaŃa, mucenicii fiind aduşi înaintea împăratului, îndată au fost aruncaŃi în nişte vase mari în care fierbea în clocot untdelemn amestecat cu răşină. Dar îndată vasele s-au răcit cu totul. Atunci, cel de-al patrulea fiu al lui Filet, care avea demnitatea de duce şi care se găsea până atunci în preajma împăratului, văzând minunea aceasta, a intrat şi el într-unul din vasele cu untdelemn încins, zicând: "Doamne, Dumnezeu creştinilor, ajută-mi!" Împăratul văzând acestea, a plecat de la Roma şi s-a dus la Iliric, plin de ameninŃare şi de mânie. Şi plecând, a dat poruncă să se ardă timp de şapte zile vasele cele cu untdelemn şi cu răşină, după care să fie vârâŃi din nou în ele. Dar porunca împăratului aducându-se la îndeplinire, sfinŃii au rămas nevătămaŃi. Întorcându-se din călătoria lui şi aflând de toate acestea împăratul s-a simŃit ruşinat, iar sfinŃii după trecere de câtva vreme, pe care au petrecut-o în rugăciune, s-au săvârşit din viaŃă.

Pentru webmasteri

Calendar ortodox Martie 2013 MARTIE
L Ma Mi J V S D

Tot în această zi, pomenirea sfinŃilor mucenici Ioan şi Baruh, care de sabie s-au săvârşit. Tot în această zi, pomenirea profetului Anania, care în pace s-a săvârşit. Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Pavel, episcopul Corintului, fratele preasfinŃitului Petru, episcopul Argosului, purtătorul de semne. Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Eutihie.

http://www.calendar-ortodox.ro/luna/martie/martie27.htm

3/27/2013

27 Martie . Asta se întâmplă mai ales celor cu viaŃă căldicică. Ioan a trăit în mai multe mănăstiri. dar vrând să se izoleze de lume s-a dus la Tebaida. Amin. Palladius devenind Episcop al Bitiniei. care nu renunŃă de tot la lume şi aşteaptă recunoştinŃa din partea oamenilor. să nu vă pierdeŃi puritatea minŃii. este bun cu străinii. pentru că nu e nimic mai neplăcut lui Dumnezeu decât să te rogi Lui cu buzele în timp ce gândurile sunt departe de El. Vrei din vanitate să fii lăudat pentru sfinŃenia ta sau vrei să fii sfânt doar prin înfăŃişare? Bagă de seamă ca gândurile lumeşti să nu-Ńi ocupe mintea în timpul rugăciunii. şi-a luat crucea şi L-a urmat pe Hristos. fără să se lase cuprins de nici un fel de griji. va putea descoperi şi cunoaşte multe lucruri pe care numai tainele cunoaşterii lui Dumnezeu i le poate dezvălui. Demn de laudă este sfântul care trăieşte în lume." "Cel ce lasă altora grijile trecătoare ale lumii este mai bun şi mai demn de laudă pentru că s-a lepădat de sine. va deveni episcop. Un astfel de om este lăudabil pentru că are o viaŃă curată împlinind poruncile Domnului fără să-şi neglijeze îndatoririle lumeşti. lucru care s-a şi întâmplat. prin predicile sale folositoare şi prin viaŃa personală pe care a dus-o în sfinŃenie. Timp de cinci ani Sf. Este normal ca cel care-L caută pe Dumnezeu să-şi ridice mintea de la lucrurile lumeşti şi să-şi îndrepte mintea către Dumnezeu. pomenirea preacuviosului părintelui nostru Ioan din Licopolis.ro/luna/martie/martie27. asemeni sfinŃilor.htm 3/27/2013 . Un astfel de om prin fapta bună şi prin rugăciunea închinată lui Dumnezeu devine un om liber. Acesta este în permanenŃă în contact cu lucrurile divine. Sf. El va vedea lucruri care urmează să se întâmple şi va avea revelaŃii divine. El trăia în oraşul Licopolis (Egiptul Mijlociu) şi era tâmplar. nu-L poate privi pe Dumnezeu cu ochii sufletului. precum şi o victorie militară împotriva lui Gauls. fără să-Ńi părăsească locul.." "Iubeşte tăcerea. fiule. fugind de cele pământeşti. Sfântul le dădea ulei sfinŃit bolnavilor. în muntele Bolcha. al IV-lea. ajutându-i să ia decizii bune pentru ei. El va face minuni şi va obŃine tot ce va cere de la Dumnezeu. Un astfel de om este în continuă convorbire cu Dumnezeu. Cel care a ajuns câtuşi de puŃin la cunoştinŃa dumnezeirii (pentru că nimeni n-o poate dobândi în totalitatea ei). Preacuviosul Ioan din Licopolis :: Calendar cr. Sf. îşi foloseşte virtuŃile. Sfântul Ioan Înaintevăzătorul din Egipt s-a născut la începutul sec. sfătuind pe toŃi să aibă smerenie: "UrmaŃi viaŃa virtuoasă a sfinŃilor părinŃi după puterea voastră şi dacă reuşiŃi ceva. Ioan punea mare bază pe smerenie. El i-a prezis împăratului Teodosie cel Mare (379-395) victoria asupra inamicilor săi Maximus şi Eugenius. Ioan al Egiptului a ajuns la vârsta respectabilă de nouăzeci de ani şi s-a dus la Domnul în anul 395. El vorbea cu cei care-l căutau printr-o ferestruică pe unde primea şi hrana. După treizeci de ani de izolare. Obişnuia să le spună şi oamenilor care-i cereau sfatul despre ce avea să li se întâmple. trăieşte mereu în contemplare divină şi roagă-te ca Domnul să-Ńi dea o minte luminată. cu mintea numai la cele sfinte.Sfanta Matroana din Tesalonic. Un om a cărui minte este a lumii şi a lucrurilor sale pieritoare. nu vă mândriŃi cu ce aŃi obŃinut pentru că mulŃi au ajuns la virtutea perfectă dar umplându-se de mândrie au căzut de la înălŃime în prăpastie". Ioan a proorocit că istoricul Palladius. Cu ale lor sfinte rugăciuni. Ioan a primit de la Dumnezeu darul înaintevederii. Sf. unde a stat mulŃi ani în pustnicie. Doamne. Nu lăsaŃi gândurile să vă năpădească în timpul rugăciunii." Sf. miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi.calendar-ortodox. "CercetaŃi-vă cu atenŃie să vedeŃi dacă aveŃi conştiinŃa curată. face pomană sau ajută pe alŃii la munca lor şi trăieşte fără mânie. sus http://www. neîngrădit.. Page 2 of 2 Tot în această zi. care stă drept în faŃa lui Dumnezeu. în Asia Mică. care i-a scris ViaŃa. lipsită de gânduri păcătoase. îi ungea cu el şi aceştia se vindecau de diverse boli. La vârsta de 25 de ani s-a dus la o mănăstire unde a fost tuns călugăr. Sf. Ioan a ajutat sufleteşte mulŃi oameni prin aceste învăŃături mântuitoare de suflet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful