P. 1
__www.calendar-ortodox.ro_luna_martie_martie27.pdf

__www.calendar-ortodox.ro_luna_martie_martie27.pdf

|Views: 4|Likes:
Published by andy175
luna_martie_martie27
luna_martie_martie27

More info:

Published by: andy175 on Apr 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

27 Martie - Sfanta Matroana din Tesalonic; Preacuviosul Ioan din Licopolis :: Calendar cr...

Page 1 of 2

CALENDAR ORTODOX --- SFINTII ZILEI VIETILE SFINTILOR --- SINAXAR
IANUARIE IULIE FEBRUARIE AUGUST MARTIE SEPTEMBRIE APRILIE OCTOMBRIE MAI NOIEMBRIE IUNIE DECEMBRIE

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25 — 26 — 27 — 28 — 29 — 30 — 31 Cautare in Calendar-Ortodox.ro

Search

Sinaxar 27 Martie
În această lună, în ziua a douăzeci şi şaptea, pomenirea sfintei muceniŃe Matroana, cea din Tesalonic.
Sfânta muceniŃă Matroana a fost slujitoare la o femeie de neam evreu, care se numea Pautilla. ÎnsoŃind deci pe stăpâna ei până la sinagogă, sfânta Matroana nu intra înăuntru, în sinagogă, ci se întorcea întotdeauna la biserica creştinilor. Când stăpâna ei a prins de veste despre aceasta, a pus de a bătut-o crunt şi a aruncat-o timp de patru zile într-o închisoare, unde sfânta a rămas fără nici o legătură cu cei din afară. După aceasta a fost scoasă afară şi biciuită, tot trupul umplându-i-se de răni de pe urma bătăii. Fiind din nou aruncată în închisoare şi Ńinută aici timp de mai multă vreme şi-a dat sufletul lui Dumnezeu. Se spune că Pautilla, în timp ce arunca trupul neînsufleŃit al sfintei de pe zidurile înalte ale închisorii, şi-a primit răsplata meritată, căci a căzut şi ea de pe zid jos, în vasul care curgea mustul care se călca cu picioarele în lin şi acolo sfârşindu-şi viaŃa şi-a dat duhul. Iar cinstitele moaşte ale sfintei Matroana, fiind adunate de credincioşi, au fost îngropate cu multă cinste.

powered by

Sfintii zilei SINAXAR Miercuri, 27 martie
• Sf. Mc. Matroana din Tesalonic • Sf. Anania proorocul • Sf. Mc. Filet senatorul, cu sotia lui Lidia si cu cei patru fii ai lor: Macedon, Teoprep, Cronid comentaristul si Amfilohiu ducele • Sf. Mc. Ioan si Baruh • Cuv. Eutyche episcopul • Sf. Chiric din Apros • Sf. Pavel, ep. Corintului, fratele sf. Petru, ep. Argosului, purtãtorul de semne • Cuv. Ioan din Licopolis Click pe sfinti pentru Sinaxarul zilei sau click aici pentru sinaxarul in format audio mp3 !

Tot în această zi, pomenirea preacuviosului Chiric, cel din Apro, care în pace s-a săvârşit. Tot în această zi, pomenirea sfinŃilor mucenici Filet Sincliticul, cu soŃia lui Lidia şi cu cei patru fii ai lor: Macedon, Teoprep, Cronid comentarisiul şi Amfilohiu ducele.
Sfântul Filet şi ceilalŃi creştini care au fost împreună cu el au trăit pe vremea împăratului Adrian. Ei se închinau în fiecare zi lui Dumnezeu. Fericitul Filet fiind prins, a fost adus înaintea împăratului. Iar împăratul neputând să se împotrivească înŃelepciunii mucenicului, l-a dat pe mâna unuia dintre slujitorii apropiaŃi ai lui, care legându-l de un stâlp l-au bătut cu săbiile. După aceasta a dat poruncă să fie aruncat în închisoare. În timp ce era dus la închisoare s-a alăturat lui şi soŃia lui Lidia şi primii trei fii ai lui, dintre care Cronid îndeplinea slujba de comentarisiu. În noaptea care a urmat, în timp ce ei cântau în închisoare, un înger li s-a arătat lor şi i-a îmbărbătat spre pătimirea până la sfârşit. DimineaŃa, mucenicii fiind aduşi înaintea împăratului, îndată au fost aruncaŃi în nişte vase mari în care fierbea în clocot untdelemn amestecat cu răşină. Dar îndată vasele s-au răcit cu totul. Atunci, cel de-al patrulea fiu al lui Filet, care avea demnitatea de duce şi care se găsea până atunci în preajma împăratului, văzând minunea aceasta, a intrat şi el într-unul din vasele cu untdelemn încins, zicând: "Doamne, Dumnezeu creştinilor, ajută-mi!" Împăratul văzând acestea, a plecat de la Roma şi s-a dus la Iliric, plin de ameninŃare şi de mânie. Şi plecând, a dat poruncă să se ardă timp de şapte zile vasele cele cu untdelemn şi cu răşină, după care să fie vârâŃi din nou în ele. Dar porunca împăratului aducându-se la îndeplinire, sfinŃii au rămas nevătămaŃi. Întorcându-se din călătoria lui şi aflând de toate acestea împăratul s-a simŃit ruşinat, iar sfinŃii după trecere de câtva vreme, pe care au petrecut-o în rugăciune, s-au săvârşit din viaŃă.

Pentru webmasteri

Calendar ortodox Martie 2013 MARTIE
L Ma Mi J V S D

Tot în această zi, pomenirea sfinŃilor mucenici Ioan şi Baruh, care de sabie s-au săvârşit. Tot în această zi, pomenirea profetului Anania, care în pace s-a săvârşit. Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Pavel, episcopul Corintului, fratele preasfinŃitului Petru, episcopul Argosului, purtătorul de semne. Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Eutihie.

http://www.calendar-ortodox.ro/luna/martie/martie27.htm

3/27/2013

Page 2 of 2 Tot în această zi. al IV-lea. precum şi o victorie militară împotriva lui Gauls. Ioan punea mare bază pe smerenie. îşi foloseşte virtuŃile. Sf. va deveni episcop. Asta se întâmplă mai ales celor cu viaŃă căldicică. prin predicile sale folositoare şi prin viaŃa personală pe care a dus-o în sfinŃenie. să nu vă pierdeŃi puritatea minŃii. Ioan a primit de la Dumnezeu darul înaintevederii. El va vedea lucruri care urmează să se întâmple şi va avea revelaŃii divine. Ioan a ajutat sufleteşte mulŃi oameni prin aceste învăŃături mântuitoare de suflet. face pomană sau ajută pe alŃii la munca lor şi trăieşte fără mânie. Palladius devenind Episcop al Bitiniei. pomenirea preacuviosului părintelui nostru Ioan din Licopolis. dar vrând să se izoleze de lume s-a dus la Tebaida. unde a stat mulŃi ani în pustnicie. neîngrădit.ro/luna/martie/martie27. fugind de cele pământeşti. asemeni sfinŃilor. Cel care a ajuns câtuşi de puŃin la cunoştinŃa dumnezeirii (pentru că nimeni n-o poate dobândi în totalitatea ei). sus http://www. Un om a cărui minte este a lumii şi a lucrurilor sale pieritoare.27 Martie . cu mintea numai la cele sfinte. Un astfel de om este în continuă convorbire cu Dumnezeu.htm 3/27/2013 . şi-a luat crucea şi L-a urmat pe Hristos. Acesta este în permanenŃă în contact cu lucrurile divine. Un astfel de om prin fapta bună şi prin rugăciunea închinată lui Dumnezeu devine un om liber. care nu renunŃă de tot la lume şi aşteaptă recunoştinŃa din partea oamenilor. lucru care s-a şi întâmplat. El trăia în oraşul Licopolis (Egiptul Mijlociu) şi era tâmplar. în muntele Bolcha. "CercetaŃi-vă cu atenŃie să vedeŃi dacă aveŃi conştiinŃa curată. Obişnuia să le spună şi oamenilor care-i cereau sfatul despre ce avea să li se întâmple. La vârsta de 25 de ani s-a dus la o mănăstire unde a fost tuns călugăr. sfătuind pe toŃi să aibă smerenie: "UrmaŃi viaŃa virtuoasă a sfinŃilor părinŃi după puterea voastră şi dacă reuşiŃi ceva. este bun cu străinii." "Cel ce lasă altora grijile trecătoare ale lumii este mai bun şi mai demn de laudă pentru că s-a lepădat de sine. El i-a prezis împăratului Teodosie cel Mare (379-395) victoria asupra inamicilor săi Maximus şi Eugenius.Sfanta Matroana din Tesalonic. nu vă mândriŃi cu ce aŃi obŃinut pentru că mulŃi au ajuns la virtutea perfectă dar umplându-se de mândrie au căzut de la înălŃime în prăpastie". Sfântul le dădea ulei sfinŃit bolnavilor. care i-a scris ViaŃa. Ioan al Egiptului a ajuns la vârsta respectabilă de nouăzeci de ani şi s-a dus la Domnul în anul 395. Este normal ca cel care-L caută pe Dumnezeu să-şi ridice mintea de la lucrurile lumeşti şi să-şi îndrepte mintea către Dumnezeu. Un astfel de om este lăudabil pentru că are o viaŃă curată împlinind poruncile Domnului fără să-şi neglijeze îndatoririle lumeşti.. Amin. Sf. îi ungea cu el şi aceştia se vindecau de diverse boli. Sf. în Asia Mică." "Iubeşte tăcerea. va putea descoperi şi cunoaşte multe lucruri pe care numai tainele cunoaşterii lui Dumnezeu i le poate dezvălui. trăieşte mereu în contemplare divină şi roagă-te ca Domnul să-Ńi dea o minte luminată. Vrei din vanitate să fii lăudat pentru sfinŃenia ta sau vrei să fii sfânt doar prin înfăŃişare? Bagă de seamă ca gândurile lumeşti să nu-Ńi ocupe mintea în timpul rugăciunii. fiule. care stă drept în faŃa lui Dumnezeu." Sf. Ioan a trăit în mai multe mănăstiri. lipsită de gânduri păcătoase. Sf.calendar-ortodox. ajutându-i să ia decizii bune pentru ei. Ioan a proorocit că istoricul Palladius. Timp de cinci ani Sf. Nu lăsaŃi gândurile să vă năpădească în timpul rugăciunii. Demn de laudă este sfântul care trăieşte în lume. El va face minuni şi va obŃine tot ce va cere de la Dumnezeu. Preacuviosul Ioan din Licopolis :: Calendar cr. După treizeci de ani de izolare.. fără să-Ńi părăsească locul. Sfântul Ioan Înaintevăzătorul din Egipt s-a născut la începutul sec. pentru că nu e nimic mai neplăcut lui Dumnezeu decât să te rogi Lui cu buzele în timp ce gândurile sunt departe de El. nu-L poate privi pe Dumnezeu cu ochii sufletului. Cu ale lor sfinte rugăciuni. fără să se lase cuprins de nici un fel de griji. Doamne. El vorbea cu cei care-l căutau printr-o ferestruică pe unde primea şi hrana. miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->