KERTAS KERJA PENYEDIAAN BAHAN 'BIGBOOK’ ANATOMI & FISIOLOGI ( PJM 3106

)

Ia juga bertujuan memastikan penyediaan bahan projek dapat dilakukan secara bersistematik dan berjalan lancar. Selular dan Tisu Organisma untuk bilik sumber Anatomi dan Fisiologi.0 PENGENALAN 2.0 MATLAMAT Matlamat kertas kerja ini dihasilkan ialah untuk merancang prosedur bagi penyediaan bahan “Bigbook’ berdasarkan tajuk Peringkat Kimia. 3.4 Memantapkan kefahaman tentang teori yang berkaitan dengan topik yang terdapat dalam subjek Anatomi dan Fisiologi. 3. Selain itu. 3.1 Menjadi panduan dalam penyediaan bahan projek ’Bigbook’ bagi matapelajaran Anatomi dan Fisiologi.0 OBJEKTIF Kertas kerja yang disediakan bertujuan untuk mencapai objektif-objektif berikut: 3.1. Selular dan Tisu Organisma dalam subjek Anatomi dan Fisiologi.2 Menjana pemikiran kreatif dalam mensintesiskan matlumat dari pelbagai sumber untuk dipersembahkan dalam bentuk maujud agar memperoleh pemahaman yang jitu tentang teori dan amalan. . penyediaan kertas kerja ini dapat memastikan amali Anatomi dan Fisiologi dapat dilaksanakan dengan teratur serta membantu dan memberi panduan dalam meningkatkan lagi pengetahuan dalam subjek Anatomi dan Fisiologi. 3.3 Memupuk minat dalam mempelajari topik Peringkat Kimia.

Selular dan Tisu Organisma dan boleh digunakan dalam bilik sumber anatomi dan Fisiologi. 4.3.0 BAHAN/PERALATAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYEDIAAN Bil Bahan/ Peralatan Moulting board Kertas Warna A4 Kertas A4 Gam UHU Gam kertas Gunting Pelekat hiasan Lidi Marker Aksesori hiasan ’double tape’ Pita pelekat Pisau Polisterene Pemotong polisterene Gegelung besi (Ring paper) 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 Kuantiti 7 keping Catatan .5 Menghasilkan dan mempamerkan bahan/model berkaitan dengan topik Peringkat Kimia.

Penebuk lubang 1 5.0 LANGKAH-LANGKAH PENYEDIAAN 6.0 GAMBAR BAHAN 9.0 ANGGARAN PERBELANJAAN 8.0 MANUAL PENGGUNAAN/PENJAGAAN/PENYIMPANAN Gimnasium IPGM Kampus Perlis 7.0 RASIONAL PENYEDIAAN BAHAN/MODEL .

10.0 PENUTUP 11.0 RUJUKAN 12.0 LAMPIRAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful