BORANG REKOD TRANSIT UNTUK LAPORAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI TAHUN 1 1.

Borang transit ini mudah, ringkas dan digunakan bersama-sama Dokumen Standard Prestasi. 2. Borang ini menjadi borang transit untuk pengisian pencapaian di dalam SPPBS. Kod adalah sama dengan SPPBS. 3. Nombor Mykid, nama murid dan tarikh pelaksanaan pentaksiran akan dicatatkan di dalam ruangan yang disediakan. 4. Borang ini perlu dicetak dan diisi dengan pen. Borang ini disimpan di dalam fail guru untuk pengisian dan semakan. 5. Semua bahan evidens dan instrumen perlu direkod dan disimpan oleh guru di dalam fail yang disediakan. 6. Berikut adalah rumusan untuk jumlah deskriptor dan evidens. DISIPLIN ILMU BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS MATEMATIK DUNIA SAINS & TEKNOLOGI TMK BAHASA ARAB PENDIDIKAN ISLAM DUNIA MUZIK DUNIA SENI VISUAL PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN PENDIDIKAN MORAL BAND 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 DESKRIPTOR 21 29 19 28 20 25 56 16 28 12 27 84 EVIDENS 32 30 28 47 41 38 68 55 81 24 37 92 CADANGAN INSTRUMEN 32 30 28 47 41 38 68 55 81 24 38 92

REKOD DAN CATATAN PELAKSANAAN PBS MENGIKUT DOKUMEN STANDARD PRES NAMA GURU : BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVIDENS KELAS : TARIKH

****sila lihat email file rekod B.Arab ****rekod evidens ini digunakan untuk mencatatkan bahan atau instrumen yang dibuat berasaskan evidens di dalam D ****tujuannya adalah untuk memudahkan rujukan, rekod dan pemantauan.

AN PBS MENGIKUT DOKUMEN STANDARD PRESTASI TAHUN 1 KELAS : MATAPELAJARAN : INSTRUMEN

men yang dibuat berasaskan evidens di dalam Dokumen Standard Prestasi.

Rekod Transit SPPBS Untuk Bahasa Malaysia Tahun 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 SIJIL LAHIR/MYKID NAMA BAND 1 B1DL1E1 B1DL1E2 .

BAND 1 BAND 2 B1DB1E1 BIDB1E2 B1DB1E3 B1DT1E1 B2 DL1E1 B2 DL1E2 B2 DB1E1 B2 DB1E2 B2 DT1E1 B2 DT1E2 .

BAND 3 B3 DL1E1 B3 DB1E1 B3 DB1E2 B3 DT1E1 B4DL1E1 B4DL1E2 BAND 4 B4DL1E3 B4DL2E1 B4DB1E1 .

BAND 5 B4DT1E1 B5DL1E1 B5DB1E1 B5DB1E2 B5DT1E1 B5 DT1E2 B6DL1E1 B6DL2E1 BAND 6 B6DB1E1 .

BAND 6 B6DT1E1 B6DT2E1 .

Rekod Transit SPPBS Untuk Bahasa Inggeris Tahun 1 Jaya BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 SIJIL LAHIR/MYKID NAMA B1DL1E1 B1DB2 E1 BAND 1 B1DB3 E1 B1DB4 E1 B1DB5 E1 B1DT6 E1 .

B2DL1E1 BAND 2 B2DB2E1 B2DB3E1 B2DT4E1 B3DL1E1 B3DL2E1 B3DB3E1 BAND 3 B3DB4E1 B3DB4E2 B3DB5E1 B3DT6E1 B4 DL1 E1 BAND 4 B4 DB2 E1 B4 DB3 E1 .

B4 DT4 E1 B5 DL1 E1 B5 DB2 E1 BAND 5 B5 DT3 E1 B5 DT4 E1 B5 DT5 E1 B6 DL1 E1 BAND 6 B6 DL2 E1 B6 DB3 E1 B6 DT4 E1 .

Rekod Transit SPPBS Untuk Matematik Tahun 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 SIJIL LAHIR/MYKID NAMA B1D1E1 .

B1D2E1 B1D2E2 B1D2E3 BAND 1 B1D3E1 BAND 2 B1D3E2 B1D4E1 B1D5E1 B1D6E1 B2D1E1 .

B2D2E1 BAND 2 B2D3E1 B2D4E1 B2D5E1 B3D1E1 B3D1E2 B3D2E1 BAND 3 B3D3E1 B3D3E2 .

B3D4E1 B3D5E1 BAND 4 B4D1E1 B4D1E2 BAND 5 B5D1E1 B5D1E2 B6D1E1 BAND 6 B6D1E2 B6D1E3 .

Rekod Transit SPPBS Untuk Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 SIJIL LAHIR/MYKID NAMA BAND B1D1E1 .

B1D2E1 BAND 1 B1D3E1 B1D4E1 B1D5E1 B2D1E1 B2D2E1 B2D3E1 B2D4E1 BAND 2 B2D5E1 .

BAND 2 B2D5E2 B2D5E3 B2D5E4 B2D5E5 B3D1E1 B3D2E1 B3D2E2 B3D2E3 B3D3E1 BAND 3 .

BAND 3 B3D4E1 BAND 4 B3D4E2 B3D4E3 B3D4E4 B3D4E5 B3D5E1 B4D1E1 B4D2E1 B4D3E1 .

B4D4E1 BAND 4 B4D4E2 BAND 5 B4D4E3 B4D4E4 B4D4E5 B4D5E1 B5D1E1 B5D2E1 B5D3E1 .

BAND 5 B5D4E1 B5D5E1 B5D6E1 B5D7E1 B6D1E1 B6D1E2 BAND 6 B6D1E3 B6D1E4 B6D1E5 .

B6D1E6 .

Rekod Transit SPPBS Untuk Bahasa Arab Tahun 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 SIJIL LAHIR/MYKID NAMA BAND 1 B1DL1E1 .

BAND 1 B1DB1E1 B1DB1E2 B1DT1E1 B1DT1E2 B2DL1E1 B2DL2E1 BAND 2 B2DB1E1 B2DB2E1 B2DB2E2 .

BAND 2 B2DB3E1 B2DT1E1 B2DT1E2 B3DL1E1 B3DL1E2 B3DL1E2 B3DL2E1 BAND 3 B3DL2E2 B3DB1E1 .

BAND 3 B3DB2E1 B3DB2E2 B3DT1E1 B3DT2E1 B4DL1E1

BAND 4 B4DL1E2 B4DB1E1 B4DT1E1

B5DL1E1

B5DL1E2

B5DL2E1

BAND 5 B5DL2E1 B5DB1E1 B5DB1E2 B5DT1E1

BAND 6 B5DT1E2 B6DL1E1 B6DL1E2

BAND 6 B6DL1E3

B6DB1E1 B6DT1E1

Rekod Transit SPPBS Untuk Pendidikan Islam Tahun 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 SIJIL LAHIR/MYKID NAMA B1D1E1 .

B1D2E1 B1D2E2 B1D3E1 B1D3E2 B1D4E1 B1D4E2 BAND 1 B1D5E1 B1D6E1 B1D7E1 .

B1D8E1 B1D9E1 B1D10E1 B1D11E1 B1D11E2 B2D1E1 B2D2E1 B2D3E1 B2D4E1 .

B2D5E1 B2D5E2 BAND 2 B2D6E1 B2D7E1 B2D8E1 B2D9E1 B2D10E1 B2D11E1 B2D12E1 .

B3D1E1 B3D2E1 B3D3E1 B3D4E1 B3D5E1 B3D6E1 BAND 3 B3D7E1 B3D8E1 B3D9E1 .

BAND 4 B3D10E1 B3D10E2 B3D10E3 B3D11E1 B4D1E1 B4D2E1 B4D3E1 B4D4E1 B4D5E1 .

BAND 4 B4D6E1 BAND 5 B4D6E2 B4D7E1 B4D7E2 B4D7E3 B4D8E1 B5D1E1 B5D2E1 B5D3E1 .

BAND 5 B5D4E1 B5D5E1 B5D6E1 B5D6E2 B5D7E1 B6D1E1 B6D2E1 B6D3E1 BAND 6 B6D4E1 .

BAND 6 B6D5E1 B6D6E1 B6D6E2 B6D7E1 .

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 SIJIL LAHIR/MYKID 40406070743 41011070161 40624070389 40329070175 40906070205 40415020844 40810070550 40119070142 40311070388 40102070314 40612070218 40226070081 41108070440 40211070540 1228070138 40722070366 40203070612 40810070518 41118070428 41020020748 40614070318 40902070048 NAMA BAND 1 B1D1E1 B1D2E1 ABDUL HAFIZ BIN ZULKIFLI ABDUL HAKIM BIN ROSLI MUHAMAD FAKHRUL IZMAR BIN MOHAMAD AMIN MUHAMMAD AMMAR IRFAN BIN NORZAMRI ARIFF AKRAM BIN MUHAMMAD ABDULLAH ANIS UMAIRAH BT AHMAD SOFIAN MADARINA AMANI BT SHAHRIL NOR AISHAN BT ZAMRI NOR ATHIRAH AUNI BT ZAINOL AFIQAH BT AZLAM BT NUR ALEEYA MAISARAH ISHAK NUR AMNI SYAUQINA BT MOHD POUZI NUR AQILAH BT ABDUL HALIM NUR AUNI SYAFIAH BT. MD ISA NUR HANNAH BT AHMAD ZAINI NUR SYAMIMI AMNI BT SUPIAN NUR SYAZWANI BT MOHD SOBRI NUR ZULAIKHA BT.Rekod Transit SPPBS Untuk Dunia Muzik Tahun 1 Maju. ZAIDI NURUL AIN BT HASSENI NURUL IZZAH BT MOHD AKHIR NURUL NAJWA BT ROSHIDI WARDAH BT MOHD ZAIDI .

B2D1E1 BAND 2 B2D1E2 B2D2E1 B3D1E1 B3D1E2 B3D1E3 B3D1E4 BAND 3 B3D1E5 B3D1E6 B3D2E1 B3D2E2 .

B3D2E3 B3D3E1 B4D1E1 B4D1E2 B4D1E3 B4D1E4 B4D1E5 BAND 4 B4D1E6 B4D2E1 B4D2E2 B4D2E3 .

B4D2E4 B4D2E5 B4D3E1 B5D1E1 B5D1E2 B5D1E3 B5D1E4 B5D1E5 BAND 5 B5D1E6 B5D2E1 B5D2E2 .

B5D2E3 B5D2E4 B5D2E5 B5D3E1 B6D1E1 B6D1E2 B6D1E3 B6D1E4 B6D1E5 B6D1E6 B6D1E7 .

BAND 6 B6D1E8 B6D2E1 B6D2E2 B6D2E3 B6D2E4 B6D2E5 B6D2E6 B6D2E7 B6D3E1 .

Rekod Transit SPPBS Untuk Dunia Seni Visual Tahun 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 SIJIL LAHIR/MYKID NAMA B1D1E1 .

B1D1E2

B1D1E3

B1D1E4

BAND 1 B1D1E5 B1D2E1

B1D2E2

B1D2E3

B1D2E4

B1D3E1

B2D1E1

B2D1E2

B2D1E3

B2D1E4

B2D1E5

B2D1E6

B2D1E7

BAND 2 B2D1E8

B2D2E1

B2D2E2

B2D2E3

B2D2E4

B2D2E5

B2D2E6

B2D3E1

B3D1E1

B3D1E2

B3D1E3

B3D1E4 B3D1E5 B3D1E6 B3D1E7 BAND 3 B3D1E8 B3D2E1 B3D2E2 B3D2E3 B3D3E1 .

BAND 4 B3D4E1 B3D4E2 B3D4E3 B3D4E4 B4D1E1 B4D1E2 B4D1E3 B4D1E4 B4D2E1 .

BAND 4 B4D2E2 B4D3E1 B4D3E2 B4D3E3 B4D3E4 B4D4E1 B5D1E1 B5D1E2 B5D1E3 .

B5D1E4 B5D2E1 B5D2E2 B5D2E3 B5D2E4 BAND 5 B5D2E5 B5D2E6 B5D2E7 B5D2E8 .

BA B5D3E1 B5D4E1 B5D5E1 B5D6E1 B5D6E2 B6D1E1 B6D1E2 B6D2E1 B6D2E2 .

B6D2E3 BAND 6 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 B6D6E1 B6D7E1 B6D7E2 B6D8E1 .

Rekod Transit SPPBS Untuk Pendidikan Jasmani Tahun 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 SIJIL LAHIR/MYKID NAMA BAND 1 B1D1E1 .

BAND 1 B1D2E1 B2D1E1 B2D1E2 BAND 2 B2D1E3 B2D2E1 B2D2E2 B2D2E3 B3D1E1 BAND 3 B3D1E2 .

BAND 3 B3D2E1 B3D2E2 B4D1E1 B4D1E2 B4D2E1 BAND 4 B4D2E2 B4D2E3 B4D2E4 B4D2E5 .

BAND 5 B5D1E1 B5D2E1 B6D1E1 BAND 6 B6D1E2 B6D2E1 .

Rekod Transit SPPBS Untuk Pendidikan Kesihatan Tahun 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 SIJIL LAHIR/MYKID NAMA BAND B1D1E1 .

B1D2E1 BAND 1 B1D3E1 B1D4E1 B1D5E1 B2D1E1 B2D1E2 B2D1E3 BAND 2 B2D2E1 B2D3E1 .

B2D4E1 B2D4E2 B3D1E1 B3D1E2 B3D1E3 B3D2E1 B3D2E2 BAND 3 B3D2E3 B3D3E1 .

B3D4E1 B3D4E2 B3D5E1 B3D6E1 B4D1E1 B4D2E1 BAND 4 B4D3E1 B4D3E2 B4D4E1 .

B5D1E1 B5D2E1 BAND 5 B5D2E2 B5D3E1 B5D4E1 B6D1E1 BAND 6 B6D1E2 B6D2E1 B6D2E2 .

Rekod Transit SPPBS Untuk Pendidikan Moral Tahun 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 SIJIL LAHIR/MYKID NAMA B1D1E1 .

B1D1E2 B1D2E1 B1D3E1 B1D4E1 B1D5E1 B1D6E1 BAND 1 B1D7E1 B1D8E1 B1D9E1 .

B1D9E2 B1D10E1 B1D11E1 B1D12E1 B1D13E1 B1D14E1 B2D1E1 B2D1E2 B2D2E1 .

B2D2E2 B2D3E1 B2D4E1 B2D5E1 B2D6E1 BAND 2 B2D7E1 B2D8E1 B2D9E1 B2D9E2 .

B2D10E1 B2D11E1 B2D12E1 B2D13E1 B2D14E1 B3D1E1 B3D1E2 B3D2E1 B3D3E1 .

B3D4E1 B3D5E1 B3D6E1 BAND 3 B3D7E1 B3D8E1 B3D9E1 B3D10E1 B3D11E1 B3D12E1 .

BAND 4 B3D13E1 B3D14E1 B4D1E1 B4D1E2 B4D2E1 B4D3E1 B4D4E1 B4D5E1 B4D6E1 .

BAND 4 B4D7E1 B4D8E1 B4D9E1 B4D10E1 B4D11E1 B4D12E1 B4D13E1 B4D14E1 B5D1E1 .

B5D1E2 B5D2E1 B5D3E1 B5D4E1 B5D5E1 B5D6E1 BAND 5 B5D7E1 B5D8E1 B5D9E1 .

B5D10E1 B5D11E1 B5D12E1 B5D13E1 B5D14E1 B6D1E1 B6D1E2 B6D2E1 B6D3E1 .

B6D4E1 B6D5E1 B6D6E1 BAND 6 B6D7E1 B6D8E1 B6D9E1 B6D10E1 B6D11E1 B6D12E1 .

B6D13E1 B6D14E1 .

Rekod Transit SPPBS Untuk Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 SIJIL LAHIR/MYKID NAMA B B1D1E1 .

B1D1E2 BAND 1 B1D2E1 B1D2E2 B1D3E1 B1D3E2 BAND 2 B2D1E1 BAND 3 B3D1E1 B3D1E2 B3D2E1 .

B3D2E2 BAND 3 B3D3E1 B3D3E2 B3D3E3 B3D4E1 B3D4E2 B4D1E1 B4D1E2 B4D1E3 .

B4D2E1 B4D3E1 B4D3E2 BAND 4 B4D4E1 B4D4E2 B4D4E3 B4D4E4 B4D5E1 B4D5E2 .

B4D6E1 B4D6E2 B5D1E1 B5D1E2 BAND 5 B5D2E1 B5D2E2 BAND 6 B5D3E1 B5D3E2 B6D1E1 .

B6D2E1 BAND 6 B6D2E2 B6D3E1 B6D3E2 .

Rekod Transit SPPBS Untuk Pendidikan Kesihatan Tahun 1K BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 NAMA Afif Jazimin Alvince Chee Siew Ming Audrienna Hagit Henry Dapeni Humyang Marta Diana Sap Dexter Laung Jasely Erika James Faridatul Akmal Felix Rolland Sera Ferdinand Wan Waini Gracia Aua Chong Jacklyn Hulo Sally Joshey Banyang Kelvin Teo Jen Siong Kimberly Sophea Martes Ale Maritza Manggau Mohd Isham Molissa Yahya Nurul Aliza Natasya Patriciana Hubung Gripin Susan Pail Suzana Markus Thomson Lutun Tracynie Nathaly Januari Zulhafiq Iman Huqim BAND 1 B1D3E1 BAND 2 B2D2E1 B1D1E1 B1D2E1 B1D4E1 B1D5E1 B2D1E1 B2D1E2 B2D1E3 .

BAND 2 B2D3E1 B2D4E1 B2D4E2 B3D1E1 B3D1E2 B3D1E3 B3D2E1 B3D2E2 BAND 3 B3D2E3 B3D3E1 B3D4E1 B3D4E2 B3D5E1 B3D6E1 .

B4D1E1 B4D2E1 BAND 4 B4D3E1 B4D3E2 B4D4E1 B5D1E1 B5D2E1 BAND 5 B5D2E2 B5D3E1 B5D4E1 B6D1E1 BAND 6 B6D1E2 B6D2E1 B6D2E2 .

Rekod Transit SPPBS Untuk Pendidikan Kesihatan Tahun 2B BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 NAMA Adjemain Jonnyawan Alexious Brahim Andrian Harry Kenneth Awg Abdul Zharfan Bawang Lim Siew Bee Beatrice Ling Rui Jie Cecelia Kasing Cheng Jue Ling Cordylia Kedoh Denshi James DianDra Bulan Nyalang Dyg Fitriyah Huwaida Dyg Nur Elisa Evonne Wong Hidayat Wajdi Bin Dandan Imanuel Jaang Khairina uring Mustapha Kimberly Usun Yahya Lucy Linda Lejau Maclaren Riddick Nurfifiyana Samsul Nursafikah Bt Abdullah Nurul Iman Nadia Bt Bustamam Oliviana Eren Saul Tania Parvanisha Paul Timothy Periddie BAND 1 B1D1E1 B1D2E1 BAND 2 B2D2E1 B2D1E1 B2D3E1 B3D1E1 B3D1E2 B3D1E3 B3D2E1 .

B3D2E2 B3D3E1 B3D3E2 B3D3E3 BAND 3 B3D4E1 B3D5E1 B3D6E1 B3D6E2 B3D7E1 B3D8E1 B3D8E2 B3D8E3 B3D9E1 B4D1E1 .

B4D2E1 B4D2E2 BAND 4 B4D3E1 B4D4E1 B4D4E2 B4D5E1 B5D1E1 B5D2E1 BAND 5 B5D3E1 B5D4E1 B5D4E2 B6D1E1 BAND 6 B6D2E1 B6D3E1 .

ND 6 B6D3E2 .

Rekod Transit SPPBS Untuk Pendidikan Kesihatan Tahun 2K BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 NAMA AARIO AVUN AGING ANDREAS ANTHONY ANGELIA PADAN ANGELLIYANA MELING AVILYNE LENA MATHIAS AVYSON FERANDDRICK DONAL CHRISTOPHER LAING LADIN CORINA JULAN MARCOS HANG DAYANG SYARIZATUL ESTHER ELYDIA NOH FEDDRICK MATHEW FERNARDES BOK JANI GERALDINE NYELADEY GRACE AK JIM HELDA HURING JOHANNES GUMANG TUGAU LONIKA ANAK MAPANG MESIAS DANAU MOHAMAD ZULAIRI NISTER ROY MERANG NUR ALIA MAISARA NUR ALISYA FATIHAH SHANDY BALAN TEO CHUN CHIAY THERESANY EVIANY JANUARY VINOTHILA BAND 1 B1D1E1 B1D2E1 BAND 2 B2D2E1 B2D1E1 B2D3E1 B3D1E1 B3D1E2 B3D1E3 B3D2E1 .

27 28 29 WIDYA ISANDRA WILSON YUNUS WILLIAM .

B3D2E2 B3D3E1 B3D3E2 B3D3E3 BAND 3 B3D4E1 B3D5E1 B3D6E1 B3D6E2 B3D7E1 B3D8E1 B3D8E2 B3D8E3 B3D9E1 B4D1E1 .

.

B4D2E1 B4D2E2 BAND 4 B4D3E1 B4D4E1 B4D4E2 B4D5E1 B5D1E1 B5D2E1 BAND 5 B5D3E1 B5D4E1 B5D4E2 B6D1E1 BAND 6 B6D2E1 B6D3E1 .

.

ND 6 B6D3E2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful