You are on page 1of 4

CHNG TRNH TRU B XUAT DU TNTT * Thi gian: t 16h ngay 23/06/2012 en 17h ngay 24/06/2012 * Thanh phan

tham d : T, P, TN hien ang sinh hoat tai 2 chi oan. ( Khuyen khch cac anh ch HT tham d e hoc hoi cach thc to chc 1 sa mac) * a iem d kin: Khu Thnh Th thuc Giao x Thi Bnh * Muc ch: on tap va thc hanh kien thc phong trao va ky nang chuyen mon ( nut day, cu thng). Tang them tnh oan ket gia cac em va HT. Giup cac em lam quen vi 1 phng phap da cua phong trao. * Chu e: TN hc vi Cha * Bai hat chu e: Em hc vi Cha * Bang reo: Em hc bit Cha Gisu Em yu mn Chua GiSu Em sng nh Cha GiSu Cha GiSu l Nim vui i em I. CHUAN B : - CN ngay 20/05/2012 : * Hop HT 4 chi oan len chng trnh sa mac. * Phan cong HT ng chnh cac ban :SMT, SMT , Ban trc, ban sinh hoat, Ban quan ly, Ban y te( trng ban t mi HT giup cho cac ban). * Len chi ph sa mac tam tnh. - CN 27/05/2012 : * Ban vi Anh Ha, cac HT , thong bao va xin Cha Tuyen Uy giup ve kinh ph. * Phat giay xin phep phu huynh, thi gian thu lai n xin phep phu huynh cham nhat la CN 03/06/2011. * Phan cong nhiem vu cu the tng ban. - CN 03/06/2012 : Hop tat ca HT ( ng chnh va phu cac ban) * Pho bien chng trnh, ra soat cong viec cac ban a chuan b. * on oc hoan tat cac cong viec. - CN 17/06/2012 hop lan cuoi cac ban ve cong tac chuan b. II. CHNG TRNH : Ngy 23/06/2012: 16h00 16h15 : Tp trung ti nh x Gio x T nh.

16h15 16h30 ch 17h00 17h30 18h15 19h00 20h45 21h00 21h30

16h30 : Di chuyn sang t tri (khu Thnh Th - gx.Thi Bnh) 17h00 : Chia i, chn tn i, khu hiu, th thch nhp tri, bi 17h30 18h15 19h00 20h45 21h00 21h30 22h00 : Cho c : n ti : Ho trang, chun b tit mc vn ngh. : t la tri. : em la v tim, kt la tri. : Chu Thnh Th. : n nh, v sinh, n nh i ng.

Ngy 24/06/2012 05h00 05h15 05h45 06h15 07h20 08h00 10h30 11h30 14h00 15h00 15h30 5h15 5h30 6h00 7h20 8h00 10h30 11h30 14h00 15h00 15h30 16h00 : Thc dy- tp th dc . : Chun b ng phc tham d Thnh l : n nh di chuyn v nh th T nh : Tham d Thnh l. : n sng : Tr chi ln. : n tra : Ngh tra : Tr chi thi ua : n nh : Tng kt, nghi thc h c, chia tay

III./ NHIM V CC BAN * Ban hanh chanh: Trng ban: Cac trng ph t: - Phat va thau nhan n xin phep , ph i xuat du (d kien 15.000/ em). - Lam danh sach, ly lch cac SMS trc ngay khai mac. - Len danh sach cac HT tham d , chc vu trong trong buoi xuat du. ( chuan b cho Ban trc gii thieu trong buoi chao c). - Chia oi cho cac em. - Giup Ban Quan ly cac viec trong buoi xuat du. * Ban trc nhat, ky luat, thi ua: Trng ban: Cc trng ph t:

theo sat chng trnh xuat du. am bao moi hoat ong ung theo nghi thc nghiem tap. - Tap hop trong cac gi chung cua buoi xuat du: tp trung, n nh ti nh x, phi hp vi ban hnh chnh im danh, chia i, chao c, sinh hoat , trc va sau gi khoa. Gii thieu va chao HT day khoa. - Thc hien va kiem soat, cham iem thi ua ve ky luat, trat t, ve sinh, tinh than hoc tap, sinh hoat, tro chi gia gi ( ngoai tro chi ln, tro chi thi ua theo oi). ( chuan b cac mau cham iem, cach thc cham iem..) - Cong tac vi ban sinh hoat to chc tro chi ln. - Kiem soat trat t , an ninh, phan chia phien trc . - Chun b m thanh cho xut du. * Ban quan ly: Trng ban: Cc trng ph t: * * Chuan b c oan, C danh d, tua thi ua. Cung cap leu, bat, cay, coc, day, , cac dung cu chung cho BH Sa mac ( dung cu dng cong tra, leu cho BH)

* Chuan b, cung cap 01 ba an ti, 01 ba n tra, 01 ba n sng, 02 ba an phu, nc uong cho 4 chi oan, BH. * Chuan b qua phat thng tong ket. * D tr kinh ph chun b cho cc ban khc( ph photo chng trnh sinh hot, bi ht, dng c cho tr chi ln, sinh hot) * Ban sinh hoat: Trng ban: Cc trng ph t: - Phu trach tro chi sinh hoat theo oi ( len chng trnh tro chi, cach thc chi, phan cong, pho bien cho moi ngi) - Phu trach tro chi ln ( len chng trnh tro chi, cach thc chi, phan cong, pho bien cho moi ngi)

Chun b phiu chm im thm gc i.

- Chuan b bai hat, bang reo xen gia cac bai khoa, cac gi sinh hoat chung. - Cham iem( phieu cham iem, phieu thong hanh trong tro chi thi ua gia cac oi, tro chi ln)