You are on page 1of 3

ABRA BIZIRIK GETXOKO PLATAFORMAK apirileko Udaleko Osoko Bilkurarako proposatzen duen MOZIOA PUNTA LUZERO INGURUAN HAREA

ERAUSTEKO PROIEKTUA DELA ETA, INFORMAZIO ETA GARDENTASUN ESKE! Bilboko Portu Agintaritzak Punta Luzerotik gertuko kanpo itsasoan hondar eta itsas-hondoko materialen 50 milioi metro kubikoren erauzketa egiteko proiektua erantzun zabala izaten ari da. Inguru gaineko eragineko azterlanari aurkezturiko galdapen anitzez gain, Ezkerraldeko eta Uribe Kostako hainbat jendarte taldek itsas hondoa harrobi gisa erabiltzearen aurkako kontzientzia zabaltzen ari dira. 2012ko udaberrian Bilboko Portu Agintaritzak harea erauste proiektuaren karakterizazio gehigarriaren kanpainari ekin zion, hau da, harea eraustea burutu nahi duen gunean aurretik eginiko 68 kata eta material hauen azterketari, 400.000 euroko aurrekontuarekin beste 113 lagin hartzeko eta aztertzeko kanpainari ekin zion eta lan hauek 2012ko apirilean bukatu zituen. Harea eraustea burutu nahi den gunean beste 113 lagin hartzean datzan karakterizazio gehigarriaren kanpaina haren helburu nagusia aurkezturiko galdapenen aurrean harea erauste proiektua babestea da, aurrez eginiko 68 laginak gutxi izateaz gain, oso azalekoak zirela nabarmendu baita Harea-Geologa litoral Ikerketa Taldeko EHU-ko Alejandro Cearreta doktoreak eginiko lanean oinarrituta Muskizeko Udalak eta Ekologistak Martxanek Inguru Gaineko Eragineko Azterlanari aurkeztu dizkioten galdapenetan. Karakterizazio gehigarriaren kanpaina bukatu zenetik urtebete igarota azterketei buruzko ezelako daturik publiko egin ez izanak biziki kezkagarria da. Informazio hutsunea dela eta, bere kide baten bitartez Abra Bizirik Getxoko Plataformak informazio zehatza eskatu dio Bilboko Portu Agintaritzari, batetik 113 laginek utzi dituzten emaitzak eta ondorioak publiko egin daitezen eta bestetik harea erauste proiektuaren egoera administratiboaren berri zehatza eman dadin, Ingurugiro Ministerioak Inguru Gaineko Eragineko Adierazpena ez baitu oraindik argitara eman. Honengatik guztiagatik, Abra Bizirik Getxoko Plataformaren proposamena bere eginez, ...., ....., ..... eta .... talde politikook, ondoko akordio proposamena egiten diogu Getxoko Udaleko Osoko Bilkurari: Punta Luzero inguruan 50 milioi m3-ko harea erauste proiektua dela eta, 1. Getxoko Udalak 2012ko udaberriko 113 laginen karakterizazio gehigarriaren kanpainaren emaitzei eta ondorioei buruzko informazio zehatza eskatuko dio Bilboko Portu Agintaritzari. 2. Getxoko Udalak harea erauste proiektuaren egoera administratiboaren berri eskatuko die Bilboko Portu Agintaritzari eta Ingurugiro Ministerioari. 3. Harea erauste proiektuak izan duen erantzun soziala dela eta, Getxoko Udalak

proiektuarekin aurrera egiteko ala hau bertan behera uzteko asmorik ote duen galde egingo dio Bilboko Portu Agintaritzari.

Getxon, 2013ko apirilean

MOCIN que propone la PLATAFORMA DE GETXO ABRA BIZIRIK para el Pleno Municipal de este mes de abril DEMANDA DE INFORMACIN Y TRASPARENCIA RESPECTO AL PROYECTO DE EXTRACCIN DE ARENAS EN LAS INMEDIACIONES DE PUNTA LUZERO El proyecto de la Autoridad Portuaria de Bilbao de extracci n de 50 millones de m3 de arenas y otros materiales del fondo marino en mar abierto cerca de Punta Luzero est teniendo una contestacin importante. Adems de las diversas alegaciones presentadas al Estudio de Impacto Ambiental, organizaciones sociales de Ezkerraldea y de Uribe Kosta han intensificando su labor de concienciacin en contra de que se utilice el fondo marino como cantera. En primavera del 2012 la Autoridad Portuaria emprendi una campaa de caracterizacin adicional del proyecto de extraccin de arenas, es decir, que tras las anteriores 68 catas y anlisis de materiales de la zona en donde pretende hacerse la extraccin, se tomaron otras 113 muestras de materiales con un presupuesto de 400.000 euros. El objetivo principal de aquella campaa de caracterizacin adicional consistente en tomar otras 113 muestras en la zona en donde pretende realizarse la extraccin de arenas, ha sido salvaguardar el proyecto de explotacin del fondo marino ante las alegaciones presentadas, habida cuenta de que uno de los argumentos de las alegaciones del Ayuntamiento de Muskiz y de Ekologistak Martxan, en base al trabajo realizado por el Dr Alejandro Cearreta y el Grupo de Investigacin Harea-Geologa litoral de la UPV, fue precisamente que las muestras tomadas eran escasas y muy superficiales. Es muy preocupante, que pasado ya un ao desde que en abril del 2012 se finalizara la citada campaa de caracterizacin adicional, a da de hoy todava no se hayan hecho pblicos los resultados de los anlisis ni conclusin alguna. Ante el vaco informativo, a travs de uno de sus miembros, la Plataforma Abra Bizirik de Getxo ha solicitado por escrito informaci n a la Autoridad Portuaria de Bilbao, tanto sobre los resultados de los anlisis de las 113 catas, como sobre la situacin administrativa del proyecto de extraccin de arenas, dado que el Ministerio de Medio Ambiente todava no ha publicado la Declaracin de Impacto Ambiental preceptiva. Por todo esto, a propuesta de la Plataforma Abra Bizirik de Getxo, los grupos pol ticos municipales ., ., . y . elevan al Pleno Municipal la siguiente propuesta de acuerdo: En relacin al proyecto de extraccin de 50 millones de m3 de arenas en el entorno de Punta Luzero,

El Ayuntamiento de Getxo solicitar a la Autoridad Portuaria de Bilbao informacin detallada sobre resultados y conclusiones de la campaa de caracterizacin adicional y las 113 catas realizadas en primavera del 2012. El Ayuntamiento de Getxo solicitar informacin sobre la situacin administrativa del proyecto de extraccin de arenas a la Autoridad Portuaria de Bilbao y al Ministerio de Medio Ambiente. El Ayuntamiento de Getxo preguntar a la Autoridad Portuaria de Bilbao, si ante la importante contestacin social al proyecto de extraccin de arenas, abandonar el citado proyecto o, por el contrario, continuar adelante con el mismo. En Getxo, abril de 2013