You are on page 1of 2

UNIVERSITETI SHTETROR I TETOVS 1200 TETOV, rr. Ilindenit p.

ORARI MSIMOR PR SEMESTRIN CIKLI I STUDIMEVE/ECTS

DIMROR
I

www.unite.edu.mk
Fondi i orve

FAKULTETI PROGRAMI STUDIMOR SEMESTRI


Ushtrime Ligjrata Msimdhnsi/Asistenti ECTS

2012/2013 STUDIMET 240 T RREGULLTA SHKENCAVE MATEMATIK-NATYROR Biologji - Arsimor


VITI AKADEMIK

I
Ligjerata Ushtrime
Mbarimi Salla Gr Dita Fillimi Mbarimi Salla Dita Fillimi

Lloji

KODI

Emri i lnds

Gr

I e Enjte OB BN101
Fizik

10:00

12:15 S14

e Hn

12:30 14:45 17:30 16:00 14:45 12:30 16:00 16:15 08:00 10:30 10:30 15:00 15:00 14:00 14:45 15:30

14:45 17:00 19:15 18:15 17:00 14:45 18:15 18:30

LF LF LF LF LK LK LK LK

Prof.dr Shukri Klinaku Rahman Etemi

II III IV I e Hn

II e Hn III e Hn IV e Mart

08:00

10:30 S14

e Hn

OB

BN102

Kimia e prgjithshme dhe inorganike

Prof.dr. Sevdije Govori/ Doc.Dr. Luljeta Raka

II III IV

II e Hn III e Mart IV e Hn

OB

BN103

Matematik

Prof.dr.Fatmir Hoxha / Mr.sc Islam Haliti

I e Mrkur I e Mart

10:00 12:30

11:30 S14 14:45 S14

I I

e Enjte e Hn

09:30 LM 12:15 L10 12:15 L10 16:45 L10 16:45 L10 14:45 15:30 16:15 SP SP SP

OB

BN104

Biologjia qelizore

Prof.dr. Nexhbedin Beadini Ass. 7 Mr.sc. Gazmend Iseni

II III IV I e Premte

II e Hn III e Hn IV e Hn

14:00

15:30 S14

e Mrkur

OB

BN105

Anatomia e njeriut

Doc.dr. Nasir Bexheti Mr.sc. Mimoza Baftjari

II III

II e Mrkur III e Mrkur

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i Fakultetit _______________________

OB

BN105

Anatomia e njeriut

Doc.dr. Nasir Bexheti Mr.sc. Mimoza Baftjari

IV

IV e Mrkur

16:15

17:00

SP

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i Fakultetit _______________________