You are on page 1of 10

1. Terdapat 2 peraturan yang perlu dipatuhi ketika berada di dalam bengkel kemahiran hidup. Peraturan tersebut ialah: A. B. C. D.

Peraturan keselamatan sekolah dan peraturan keselamatan bengkel. Peraturan keselamatan am dan peraturan keselamatan diri. Peraturan keselamatan kemahiran hidup dan peraturan keselamatan am. Peraturan keselamatan bengkel dan peraturan keselamatan diri.

2. Antara peraturan keselamatan am ialah dapatkan kebenaran guru sebelum masuk ke dalam ________ kemahiran hidup. A. B. C. D. bilik bengkel kelas makmal

3. Peraturan keselamatan am perlu dipatuhi semasa berada di dalam bengkel kemahiran hidup. Berikut adalah peraturan keselamatan am kecuali. A. B. C. D. Bawa beg masuk ke dalam bengkel semasa pembelajaran kemahiran hidup. Buka pintu dan tingkap sebelum memulakan kerja. Gunakan alatan dan bahan dengan cara yang betul dan cermat. Tutup semua suis sebelum meninggalkan kelas.

4. Antara peraturan keselamatan diri ialah di larang memakai barang _______ semasa berasa di dalam bengkel. A. B. C. D. tudung kasut perhiasan kasut

5. Peraturan keselamatan diri perlu dipatuhi ketika berada di dalam bengkel. Berikut ialah peraturan keselamatan diri kecuali. A. B. C. D. Pakai pakaian yang sesuai dan kemas serta memakai kasut. Boleh bermain dan bergurau di dalam bengkel sesuka hati. Cuci tangan selepas melalukan aktiviti. Fahami langkah kerja sebelum memulakan aktiviti.

6. Ketika melakukan aktiviti di dalam bengkel kemahiran hidup, murid hendaklah memakai ________ yang telah disediakan. A. B. C. D. jam apron selipar cermin mata

7. ___________ perlu ada di dalam bengkel kemahiran hidup untuk tujuan rawatan kecemasan jika berlaku kemalangan. A. B. C. D. Peti surat Bahan Alatan Kit pertolongan cemas

8. Apakah yang perlu dilakukan oleh murid sebelum memasuki bengkel? A. Beratur dan bersedia untuk berebut masuk B. Masuk tanpa mendapat kebenaran C. Berbuat bising untuk mendapat perhatian D. Beratur di luar bengkel dengan senyap 9. Apakah yang tidak terdapat dalam peti pertolongan cemas? A. Kain anduh B. Ubat iodine C. Makanan D. Gunting 10. Apakah tindakan awal yang perlu dilakukan oleh murid sekiranya rakan cedera ketika menggergaji kayu? A. Laporkan kepada guru dengan segera B. Memanggil ibu bapa mereka datang C. Menelefon pihak ambulans D. Memaklumkan kecederaan di pejabat sekolah 11. Antara berikut yang manakah bukan tugas formen? A. Mengetuai kumpulan dalam aktiviti praktikal B. Membantu guru dalam aktiviti berkumpulan C. Merekod kemalangan kecil D. Mendenda rakan yang tidak disukai 12. Alat pemadam api digunakan apabila? A. berlaku kecurian B. berlaku kebakaran C. berlaku kerosakan D. berlaku kemalangan 13. Kesemua pernyataan berikut adalah benar, kecuali .

A. pakai apron ketika melakukan aktiviti praktikal B. bekerjasama dalam kumpulan di bengkel C. boleh berbuat bising dan bergurau senda di bengkel D. menggunakan bahan dan alatan dengan betul dan cermat 2

14. Loceng kecemasan di sekolah akan berbunyi apabila A. berlaku kecurian B. berlaku kemalangan C. berlaku kebakaran D. waktu belajar tamat 15. Antara bahan berikut yang manakah mudah terbakar? I. Minyak tanah II. Thinner A. I dan II sahaja B. I dan III sahaja C. II dan III sahaja D. III dan IV sahaja 16. Antara berikut, yang manakah bukan jenis pengikat? . A. Spring B. Skru C. Bolt D. Nat III. Aluminium IV. Ubat-ubatan

17. Yang berikut ialah maklumat yang perlu ada semasa pendokumentasian kecuali. A. butir-butir lengkap guru. B. nama projek dan lakaran. C. butir-butir lengkap tentang projek. D. bahan-bahan yang diperlukan. 18. Apakah alatan yang paling sesuai untuk membuka bolt dan nat? A. Pemutar skru B. Sepana boleh laras C. Playar sendi kalih D. Playar gabung 19. Yang berikut ialah perkara yang terdapat pada manual sesuatu produk kecuali. A. cara produk dibuat. B. panduan pemasangan produk. C. langkah-langkah keselamatan. D. spesifikasi produk.

20. Antara yang berikut yang manakah penyambungan secara tetap? A. Tanggam kayu B. Menggunakan bolt dan nat C. Kimpalan D. Menggunakan skru 21. Suis pada lampu suluh berfungsi untuk A. menghidupkan nyalaan sahaja B. memutus dan memadamkan nyalaan C. menghidupkan dan memadamkan nyalaan D. memadamkan nyalaan sahaja 22. Yang manakah lakaran yang berbentuk 3D?

23. Bentuk yang manakah dikatakan adalah dua dimensi?

24. Sesuatu produk atau barang terhasil disebabkan tercetusnya ______ dalam fikiran. A. idea B. nasib C. pengalaman D. peluang 25. Pilih pernyataan yang benar. A. Kreatif dan inovasi adalah perkara yang sama. B. Idea baru akan datang sekiranya kita bersikap malas. C. Reka cipta dapat menyebabkan sesuatu barang menjadi mahal. D. Inovatif bermaksud sifat yang dapat mengubahsuai sesuatu supaya menjadi lebih baik. 4

26. Alat yang manakah tidak digunakan untuk mengukur dan menanda? A. Pembaris keluli B. Sesiku L C. Pensel D. Gergaji 27. Maklumat yang tidak terdapat di dalam sesuatu kad kerja ialah A. nama projek B. bahan dan alatan. C. biodata artis D. langkah kerja 28. Apakah alatan yang digunakan di dalam bengkel untuk menguji kerataan permukaan? A. B. C. D. Sesiku L Gerudi tangan Apit G Paku

29. Gergaji puting ialah alatan tangan yang sesuai digunakan untuk A. memotong papan tebal atau beroti. B. memotong kayu nipis C. memotong besi dan PVC. D. memotong kertas. 30. Pemutar skru Phillips digunakan untuk membuka A. skru beralur lurus. B. skru beralur palang. C. paku. D. paku payung. 31. Alatan yang sesuai digunakan untuk melubangkan kayu ialah A. paku. B. gergaji. C. gerudi tangan. D. gergaji puting.

32. Apakah nama alatan yang ditunjukkan di bawah?

A. Pembaris keluli B. Ragum meja C. Sesiku L D. Ragum kakak tua 33. Bahan yang digunakan untuk membuat kemasan ialah I . cat kayu II . syelek III. kerajang aluminium IV. kikir parut A. I dan II B. I, II dan III C. II, III dan IV D. I, II, III dan IV 34. Apakah nama alatan yang ditunjukkan di bawah?

A. Ragum kakak tua B. Apit G C. Penebuk pusat D. Ragum meja

35. Apakah nama alatan yang ditunjukkan di bawah?

A. Gergaji tangan B. Ragum meja C. Gergaji putung D. Pembaris Keluli 36. Apakah nama alatan yang ditunjukkan di bawah?

A. Pisau penanda B. Tukul Warrington C. Tukul kuku kambing D. Apit G 37. Simbol yang berikut digunakan untuk

A. suis B. mentol C. bateri D. wayar 38.

Simbol komponen yang ditunjukkan dalam rajah di atas ialah? A. pemegang bateri B. penjalur wayar C. suis D. pemegang mentol 39. Alatan tangan yang ditunjukkan di bawah ialah . 7

A. playar gabung B. pena ujian C. playar kacip D. pemutar skru 40. Antara alatan berikut yang manakah digunakan untuk membuang penebat wayar? A. Playar gabung B. Pena ujian C. Penjalur wayar D. Playar kacip 41. Antara litar di bawah yang manakah mentol pada litar tersebut akan menyala?

42. Rajah manakah menunjukkan litar selari?

43. Pernyataan yang manakah benar? 8

I . Suis juga dikenali sebagai mentol. II. Suis digunakan untuk menyambungkan dan memutuskan litar. III. Apabila ditutup, suis membenarkan arus elektrik mengalir. IV. Suis pisau digunakan untuk memotong dawai halus. A. II sahaja B. III sahaja C. I dan III D. II dan III 44. Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku pada alat elektrik pemanas air. A. Tenaga kinetik kepada tenaga haba B. Tenaga elektrik kepada tenaga haba C. Tenaga elektrik kepada tenaga cahaya D. Tenaga haba kepada tenaga kinetik 45. Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku pada alat elektrik lampu kalimantang. A. Tenaga haba kepada tenaga cahaya B. Tenaga cahaya kepada tenaga kinetik C. Tenaga elektrik kepada tenaga cahaya D. Tenaga suria kepada tenaga haba 46. Radio merupakan salah satu alatan elektrik yang terdapat di rumah. Nyatakan perubahan tenaga yang betul berlaku pada alatan ini. A. Tenaga elektrik kepada tenaga kinetik B. Tenaga cahaya kepada tenaga haba C. Tenaga elektrik kepada tenaga bunyi D. Tenaga haba kepada tenaga kinetik 47. Antara alatan elektrik di bawah yang manakah menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik? A. Kipas siling B. Lampu suluh C. Televisyen D. Telefon bimbit

48. Apakah nama bagi alatan tangan di bawah. 9

A. Spana boleh laras B. Playar muncung tirus. C. Playar kacip. D. Playar sendi kalih. 49. Apakah nama bagi alatan tangan dibawah.

A. Penanda B. Gerimit. C. Pena ujian. D. Playar gabung. 50. Mengapakan litar selari digunakan dalam pendawaian di rumah dan bangunan? A. Cahaya mentol kurang terang B. Mentol menyala dengan terang C. Setiap alat elektrik dapat dihidupkan dan dimatikan secara berasingan D. Arus elektrik dalam litar selari bergerak satu hala sahaja

10