You are on page 1of 43

Chng VIII NG LI I NGOI

1. Hon cnh lch s a, Tnh hnh th gii

I. NG LI I NGOI THI K T 1975-1986

S tin b nhanh chng ca cuc CM KH v CN Cc din ho hon gia cc nc


Cc nc XHCN xut hin s tr tr v mt n nh

Th gii

Cc nc ASEAN k hip c Bali (2-1976)


2

b, Tnh hnh trong nc

Thun li: t nc thng nht, cng cuc xy dng CNXH t c nhng thnh tu quan trng Kh khn: - Khc phc hu qu ca chin tranh
- Chin tranh bin gii pha Ty Nam v pha Bc

- Cc th lc th ch chng ph - T tng nng vi, mun tin nhanh ln CNXH trong mt thi gian ngn

2. Ni dung ng li i ngoi ca ng H IV: Nhim v i ngoi: ra sc tranh th nhng iu kin quc t thun li nhanh chng hn gn vt thng chin tranh, xy dng c s vt cht k thut cho CNXH nc ta. Quan h vi cc nc: + Cc nc XHCN + Lo Campuchia + Cc nc trong khu vc + Cc nc trn c s tn trng c lp ch quyn, bnh ng, cng c li - u nm 1978: coi Lin X l hn tng; nhn mnh mi quan h Vit Lo trong bi cnh Campuchia din 4 bin phc tp

H V:
Cng tc i ngoi phi tr thnh mt mt trn ch ng on kt, hp tc ton din vi Lin X l nguyn tc, l chin lc, l hn tng trong chnh sch i ngoi Quan h Vit Nam Lo Campuchia c ngha sng cn i vi vn mnh ca dn tc Ku gi cc nc ASEAN i thoi v thng lng nhm xy dng ng Nam thnh khu vc ho bnh v n nh Khi phc quan h bnh thng vi Trung Quc trn c s cc nguyn tc cng tn ti ho bnh Thit lp v m rng quan h bnh thng vi tt c cc nc khng phn bit ch chnh tr
5

3. Kt qu, ngha, hn ch, nguyn nhn


a. Kt qu, ngha - Kt qu: + Ngy 29-6-1978 VN gia nhp Hi ng tng tr kinh t (SEV) + Ngy 31-11-1978, VN k Hip c hu ngh v hp tc ton din vi Lin X + Ngy 15-9-1976 l thnh vin chnh thc ca Qu tin t quc t (IMF) + Ngy 21-9-1976 tip nhn gh thnh vin chnh thc Ngn hng th gii (WB) + Ngy 23-9-1976 gia nhp Ngn hng Pht trin chu (ADB) + Ngy 20-9-1977 tip nhn gh thnh vin ti Lin Hp Quc + Cui 1976, cc nc ASEAN t quan h ngoi giao vi VN

- ngha: + Tranh th c vin tr ca cc nc, gp phn khi phc t nc sau chin tranh + Tranh th c s ng h, hp tc ca cc nc, cc t chc quc t, pht huy vai tr ca nc ta trn trng quc t + to iu kin thun li trin khai cc hot ng i ngoi trong giai on sau

b. Hn ch v nguyn nhn - Hn ch: ly c s kin Campuchia, cc nc ASEAN v mt s nc khc thc hin bao vy, cm vn VN - Nguyn nhn: + Bnh ch quan, duy ch, li suy ngh v hnh ng gin n, nng vi chy theo nguyn vng ch quan + Khng nm bt c xu th thi i

II. NG LI I NGOI, HI NHP KINH T QUC T THI K I MI


Hon cnh lch s v qu trnh hnh thnh ng li a, Hon cnh lch s - Tnh hnh th gii t gia thp k 80 ca th k XX
1.

+ Cuc CM khoa hc v cng ngh pht trin mnh m + Cc nc XHCN lm vo khng hong su sc. Lin X sp , trt t hai cc tan r + Xu th chung ca th gii l ho bnh, pht trin
9

Xu th ton cu ha v tc ng ca n

+ Khi nim ton cu ho: l qu trnh LLSX v QHKTQT pht trin vt qua cc ro cn bi bin gii quc gia v khu vc, lan to ra phm vi ton cu, trong hng ho, vn, tin t, thng tin, lao ng vn ng thng thong; s phn cng lao ng mang tnh quc t; quan h kinh t gia cc quc gia, khu vc an xen nhau, hnh thnh mng li quan h a chiu.
10

+ Tc ng tch cc: thc y pht trin sn xut ca cc nc; mang li li ch cho cc bn tham gia hp tc; xy dng mi trng ha bnh, hp tc, pht trin. + Tc ng tiu cc: to nn s bt bnh ng trong quan h quc t v gia tng s phn cc gia nc giu v nc ngho.

11

- Yu cu ca cch mng VN: + Ph th b bao vy cm vn, m rng quan h i ngoi + Nn kinh t khng hong nghim trng

12

- Tnh hnh khu vc chu Thi Bnh Dng: C s pht trin nng ng, nhng lun tim n nhng nhn t gy mt n nh nh: tranh chp v nh hng v quyn lc, v bin gii, lnh th, hi o, ti nguyn gia cc nc; nhng bt n v KT, CT, XH mt s nc

13

b, Cc giai on hnh thnh, pht trin ng li

Giai on 1986-1996: Xc lp ng li i ngoi c lp t ch, rng m, a dng ho, a phng ho - H VI (1986) + Ch trng: kt hp sc mnh dn tc vi sc mnh thi i trong iu kin mi; ra yu cu m rng quan h hp tc kinh t

14

+ Thng 5-1988, B Chnh tr ra Ngh quyt 13 v nhim v v chnh sch i ngoi trong tnh hnh mi, chuyn cuc u tranh t i u sang u tranh v hp tc trong cng tn ti ho bnh; li dng s pht trin ca cch mng KH-KT v xu th ton cu ha nn kinh t th gii tranh th v tr c li nht trong phn cng lao ng quc t; kin quyt m rng quan h hp tc quc t, ra sc a dng ho quan h i ngoi

15

nh du s i mi t duy quan h quc t v chuyn hng ton b chin lc i ngoi ca ng ta, t nn mng hnh thnh ng li i ngoi c lp t ch, a dng ho, a phng ho quan h quc t.

16

H VII (6-1991):

+ Ch trng: Hp tc bnh ng v cng c li vi tt c cc nc, khng phn bit ch chnh tr- x hi khc nhau, trn c s cc nguyn tc cng tn ti ho bnh. + Phng chm: VN mun l bn vi tt c cc nc trong cng ng th gii, phn u v ho bnh, c lp v pht trin. + i mi chnh sch i ngoi vi cc i tc c th: Lo, Campuchia, Trung Quc, M
17

+ Cng lnh xy dng t nc trong thi k qu :


CNXH
1. DN LM CH 2. KINH T PHT TRIN CAO 4. CON NGI C GII PHNG

3. VN HO TIN TIN 5. CC DN TC ON KT

6. HU NGH HP TC VI CC NC
18

+ HN ln th ba (6-1992) nhn mnh yu cu a dng ho, a phng ho QHQT + HN i biu TQ gia nhim k (1-1994) ch trng trin khai mnh m v ng b ng li i ngoi c lp t ch, rng m, a dng ho, a phng ho quan h i ngoi (cc nc lng ging, cc CS, cc nc pht trin, ASEAN)

19

Giai on 1996-2011: B sung v pht trin ng li i ngoi theo phng chm ch ng, tch cc hi nhp kinh t quc t
- H VIII(1996):

+ H VIII (6-1996): Tip tc m rng quan h quc t, hp tc nhiu mt vi cc nc, cc trung tm kinh t, chnh tr khu vc v quc t. Ch trng xy dng nn kinh t m v y nhanh qu trnh hi nhp kinh t khu vc v th gii. + HN ln th t (12-1997): tin hnh khn trng, vng chc vic m phn Hip nh Thng mi vi M, gia nhp APEC v WTO.
20

H IX (4-2001): + Nu ln quan im v xy dng nn kinh t c lp t ch c lp v ng li, chnh sch, ng thi c tim lc kinh t mnh i i vi ch ng hi nhp kinh t quc t, m rng v nng cao hiu qu kinh t i ngoi, kt hp ni lc vi ngoi lc thnh ngun lc tng hp pht trin t nc. + Phng chm: VN sn sng l bn, l i tc tin cy ca cc nc trong cng ng quc t, phn u v ho bnh, c lp v pht trin. + Thng 11-2001, B Chnh tr ra Ngh quyt 07 v hi nhp kinh t quc t.
21

H X (4-2006): + Quan im: thc hin nht qun ng li i ngoi c lp t ch, ho bnh, hp tc v pht trin, a phng ho, a dng ho cc quan h kinh t quc t. + Ch trng: ch ng v tch cc hi nhp kinh t quc t Hon ton ch ng quyt nh ng li, chnh sch hi nhp kinh t quc t; la chn phng thc hi nhp ng Khn trng chun b, iu chnh, i mi bn trong, t phng thc lnh o, qun l n hot ng thc tin. L ch, quyt tm ca ng, Nh nc, ton dn.

22

H XI (1-2011): + Quan im: 25 nm i mi (1986-2011) tao c lc v th, sc mnh tng hp ln hn nhiu so vi trc. Tuy nhin nc ta ang ng trc nhiu thch thc ln an xen nhau. Nguy c tt hu xa hn v kinh t so vi nhiu nc trong khu vc v trn th gi vn tn ti. + Ch trng: v t duy i ngoi chuyn t hi nhp kinh t quc t ln hi nhp quc t. Trin khai ng b, ton din, hiu qu cc hot ng i ngoi, tch cc v ch ng hi nhp quc t (t kinh t n chnh tr, vn ha, gio dc, an ninh, quc phng ) V li ch quc gia, dn tc, v mt nc Vit Nam x hi ch ngha giu mnh.
23

2. Ni dung ng li i ngoi, hi nhp kinh t quc t


a. Mc tiu, nhim v v t tng ch o

24

Hi nhp kinh t quc t

L s gn kt nn kinh t 1 nc vo cc t chc KTQT Cc nc thc hin chnh sch KT m, tham gia cc nh ch KT ti chnh quc t, thc hin t do ho v thun li ho thng mi, u t L xu hng khch quan v ch o

25

Xt v bn cht KT: cc nc to kin t do ho cho cc hot ng ca cc dng vn, hng ho, dch v v cng ngh qua bin gii nc mnh theo c 2 chiu dng vo v dng ra, cng nh trn th trng trong nc v quc t, ph hp vi cc cam kt chnh ph song phng v a phng.

26

Ni ti HNKT l ni ti vic nc ta tham gia vo cc t chc kinh t khu vc v th gii, nht l vo WTO (a phng) ng thi thit lp quan h thng mi, u t, khoa hc - k thut vi tng nc (song phng).

27

Hnh thc hi nhp: a phng v song phng Cc bc i ca nc ta trong qu trnh hi nhp: - Nm 1993: IMF, WB, ADB - 7/1995: ASEAN AFTA (CEPT-Chng trnh u i thu quan), AICO (CT hp tc cng nghip, AIA (Khu vc u t) - 1996: ASEM (Din n hp tc -u) - 1998: APEC (Din n hp tc Kinh t chu -TBD) - 1994 gi n xin gia nhp WTO - 10/1/2007 chnh thc l thnh vin 150 ca WTO

28

Gia nhp WTO: C hi v thch thc C hi: - M rng th trng xut khu vo cc nc thnh vin - Th ch kttt nc ta ngy cng hon thin - Thc y nn kt pt: Chnh sch kt minh bch, pht huy tnh sng to ca nhn dn, phn b v s dng ngun lc hiu qu - C a v bnh ng khi tham gia hoch nh chnh sch thng mi ton cu - C thun li thc hin ng li i ngoi ca ng

29

Thch thc Chu sc p cnh tranh gay gt trn c ba cp : sn phm, doanh nghip v quc gia Tng thm s phn phi khng ng u, ph sn, tht nghip, giu-ngho nh hng n nh hng XHCN Tim n nhng nguy c khng hong Ngun nhn lc cht lng cha cao (lut s, cng nhn) Thch thc ln v HT chnh tr, vn ho, mi trng
30

Nhng c hi v thch thc c mi quan h tc ng


qua li, c th chuyn ho ln nhau (NQTW 6- kho X)

31

Mc tiu, nhim v i ngoi + Gi vng mi trng ho bnh, n nh; to cc iu kin quc t thun li pht trin kinh t - x hi + To thm ngun lc t bn ngoi, kt hp vi ni lc y mnh CNH-HH + Nng cao v th ca VN trong quan h QT + Gp phn vo cuc u tranh v ho bnh, c lp dn tc, dn ch v tin b XH
-

32

- T tng ch o:
+ m bo li ch chn chnh l xy dng thnh cng v bo v vng chc T quc XHCN, thc hin ngha v quc t theo kh nng + Gi vng c lp t ch, t cng i i vi y mnh a phng ho, a dng ho quan h i ngoi + Nm vng hai mt hp tc v u tranh trong QHQT: c gng thc y hp tc, u tranh hp tc, trnh trc din i u, trnh b y vo th c lp + M rng quan h vi mi quc gia v vng lnh th khng phn bit ch chnh tr x hi.
33

+ Kt hp i ngoi ca ng, ngoi giao ca Nh nc v i ngoi ca nhn dn + Gi vng n nh chnh tr, kinh t - x hi; gi gn bn sc vn ho dn tc; bo v mi trng sinh thi + Pht huy ti a ni lc i i vi thu ht v s dng c hiu qu ngoi lc, xy dng nn kinh t c lp, t ch + Thc hin cc cam kt gia nhp WTO, y nhanh nhp ci cch th ch, c ch, chnh sch kinh t ph hp vi ng li ca ng, Nh nc. + Gi vng v tng cng s lnh o ca ng, pht huy vai tr ca Nh nc, Mt trn T quc, cc on th nhn dn, tng cng khi i on kt.
34

b. Mt s ch trng, chnh sch ln v m rng quan h i ngoi, hi nhp kinh t quc t (c bit trong Ngh quyt HNTW 4 kho X thng 2-2007) a cc QHQT c thit lp i vo chiu su, n nh, bn vng Ch ng v tch cc hi nhp kinh t quc t theo l trnh ph hp B sung v hon thin h thng php lut v th ch kinh t ph hp vi cc nguyn tc, quy nh ca WTO

35

Nng cao nng lc cnh tranh quc gia, doanh nghip v sn phm trong hi nhp kinh t quc t. Gii quyt tt cc vn vn ho, x hi v mi trng trong qu trnh hi nhp Xy dng v vn hnh c hiu qu mng li an sinh x hi Gi vng v tng cng quc phng, an ninh trong qu trnh hi nhp Phi hp cht ch hot ng i ngoi ca ng, ngoi giao ca Nh nc v i ngoi nhn dn; chnh tr i ngoi v kinh t i ngoi i mi v tng cng s lnh o ca ng, s qun l ca Nh nc i vi cc hot ng i ngoi.
36

3. Thnh tu v hn ch
a, Thnh tu + Ph th bao vy, cm vn ca cc th lc th ch, to dng mi trng quc t thun li cho s nghip xy dng v bo v T quc + Gii quyt ho bnh cc vn bin gii, lnh th, bin o vi cc nc c lin quan + M rng quan h i ngoi theo hng a phng ho, a dng ho + Tham gia cc t chc kinh t quc t + Tng bc a hot ng ca cc doanh nghip v c nn kinh t vo mi trng cnh tranh
37

b, Hn ch:

+ Trong quan h vi cc nc (nht l cc nc ln) chng ta


cn lng tng, b ng + Mt s ch trng, chnh sch chm i mi, h thng php lut cha hon chnh, ng b + Cha hnh thnh c mt k hoch tng th v di hn v hi nhp kinh t quc t + Doanh nghip nc ta quy m nh, yu km + i ng cn b lnh vc i ngoi cha p ng yu cu
38

M RNG QUAN H I NGOI, PH TH BAO VY CM VN

PHIM

3/2/1994, M tuyn b bi b lnh cm vn vi Vit Nam

Vit Nam gia nhp ASEAN 39 ti Brunei ngy 28/7/1995.

VIT NAM TRONG CNG NG CC NC ASEAN

PHIM S PHT TRIN CA ASEAN

Khi ASEAN

ng Dng

40

BC U THC HIN K HOCH 5 NM


- VIT NAM GIA NHP WTO (7/11/2006)

Vit Nam chnh thc c kt np vo WTO

Cnh cng WTO Vit Nam n lc ht mnh gia nhp WTO

41

- T CHC THNH CNG HI NGH APEC (2006)

PHIM
42

- TNG CNG QUAN H VI CC NC C NN KINH T PHT TRIN

M thng qua Quy ch thng mi bnh thng vnh vin (PNTR) cho 43 Vit Nam vo ngy 9/12/2006