You are on page 1of 5

Processament informaci sensorial procedent de varies parts del cos. Coneixement dels nmeros + les seves relacions.

. Manipulaci dobjectes. Rebre i distingir les sensacions de tacte, calor, fred, pressi, etc., per formar una sola percepci. Construir un sistema coordinat espacial per a representar el mn al nostre voltant. Part posterior-superior del cervell comprensi i la formulaci de la parla.

Lbul parietal

3 circumvallacions:
1. Ascendent (rees 1, 2 i 3 de Brodman) informa de les sensacions grosseres (la pressi, el tacte, etc.). No s capa de discernir la qualitat ni la causa daquestes sensacions. 2. Parietal superior reconeixement dels (rees 5 i 7 de Brodman) objectes pel tacte + imatge corporal de 1. Inferior cadascun. (rees 40 i 39 de Brodman)

Dany en el lbul parietal esquerraSndrome de Gerstmann: confusi de la dreta i lesquerra + agrafia (escriure) + acalclia (clcul) + afsia (llenguatge) Dany en el lbul parietal dret aprxia (moviment) + estreo agnsia (reconeixement dobjectes i el seu s) Disfunci bilateral (a les dues parts): 1. Sndrome de Balint inhabilitat per integrar els components duna escena visual, no saconsegueix coordinar els moviments + incapacitat de mirar un objecte situat dins del nostre camp perifric. 2. Sndrome Parietal prdua sensibilitat duna part del cos o alteracions en la percepci, anlisi, integraci o interpretaci de la sensibilitatincapacitat dadonar-se de prpies lesions.