You are on page 1of 3

GAME VN NG VIETSEA

Stt

Tn tr chi

Bnh xe th k S lng:8 thnh vin or 12 thnh vin

Lut chi -8 hoc 12 ngi chi ty thuc vo loi bnh xe s ng th t vo mt bnh xe. 2 chn ng vo pha di bnh xe v dung 2 tay phn trn bnh xe. - C i cng di chuyn t im xut pht n ch sao cho khng mt b phn no trn c th ca cc thnh vin c chm xung t.

Mc ch ngha -Gip cho ngi chi tm cho mnh gii php ph hp vt qua nhng kh khn t chn cho mnh mt hng i ng. -Trong cng vic khng phi lc no cng s dng ngn ng,mi thnh vin phi c cch quan st bao qut , cch truyn tin nhanh v chnh xc n vi cc ng i. -Mt bnh xe lun c cc mt xch v mi thnh vin l mt mt xch gip cho bnh xe c th chy c. -Tm quan trong ca ngi lnh o.

Hnh nh minh ha

Chuyn hng S lng;8 thnh vin

- Mi i chi c 8 thnh vin. Hnh thc : Cc thnh vin cng phi cng 8 u s dy nng mt gi , trn c nhng sn phm ca Friesland t ni sn xut n tay khch hng. i no trong thi gian ngn nht chuyn s hng quy

nh s ginh chin thng. - S lng ngi: >10 '+ 12 thnh vin ng trn 2 hng to thnh nhng nc thang cho ng i i trn v tin v ch + Trong khi ngi ng i ng pha trn khu vc thnh vin no th thnh vin khng c php di chuyn -/ Tr chi ny th hin s phi hp kho lo gia cc thnh vin. Khi thc hin mt nhim v chung, cc thnh vin phi bit cch tp trung cao , on kt, cng hng ti mt mc ch. - Tr chi ny th hin s chung sc ng lng ca cc thnh vin khi thc hin mt mc ch. - Trong cng vic,cc thnh vin phi bit cch tm ra nhp iu chung v thc hin ng cch.Nu ch cn mt thnh vin ko i theo nhp iu th c i hay cng vic s khng th tin trin c.

Nc thang thin ng S lng:10 thnh vin

- Mi i c ra 5 thnh vin: 2 n, 3 nam (n ng xen k nam). Tt c i trn 1 i giy bng vi. 2 tay nm 2 u si dy d v ko cng. - Nhim v ca mi i l phi Bc chn di chuyn i hi t im xut thn tc pht n im v ch. i no (5 thnh vin) v ch trc i ginh chin thng.

Thm Bay

on Tu Teamwork

-/ Hnh thc: Mi i s c ng sc ng lng pht 3 tm thm. Nhim v phi di chuyn tt c cc thnh vin trn tm thm t vch sut pht n ch trong thi gian sm nht. Lu l khi di chuyn khng b phn no trn c th chm t. - Hnh thc: C team s nm tay Tm ra ngi ch huy ti ba nh 1 on tu v di chuyn t s 1 n ht s 25 c nh ngu nhin. Trong khi di chuyn ko c th tay nhau ra, mi ngi ch c ng trn 1 .