P. 1
G. Islam Sebagai Penyelesaian

G. Islam Sebagai Penyelesaian

|Views: 458|Likes:
Published by IMM

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: IMM on Apr 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2012

pdf

text

original

ISLAM SEBAGAI PENYELESAIAN Dahlan Mohammad Zain Muqaddimah Apa yang termuat dalam risalah ini, sebahagian besarnya

, adalah petikan daripada pendapat ulamak-ulamak muktabar yang jelas fikrah serta iltizam dan intizam dengan kehidupan Islam. Saya hanya sekadar menyambung lidah, menyampaikan buah waqi'. Sepatutnya tajuk "Islam Sebagai Penyelesaian" menghuraikan aspek skop dan ruang fikiran dan pengalaman mereka di sepanjang hidup dalam berbagai-bagai

lingkup yang luas meliputi berbagai

kehidupan manusia. Tetapi apa yang

saya akan ketengahkan di sini menyentuh perkara asas yang menjadi dasar kepada penyelesaian masalah hidup manusia diwarisi kembali oleh Allah SWT. Konsep penyelesaian tersendiri Persoalan penting, apakah yang hendak diselesaikan oleh Islam? Apakah masalah sebenar manusia yang tidak mampu diselesaikan oleh mana-mana sistem atau peraturan kecuali Islam? Sebelum persoalan ini dijawab, perlulah difahami manusia. bahawa Islam tidak boleh dari semasa ke semasa hingga alam ini

dipisahkan daripada realiti hidup (diturunkan).

Kerana manusialah Islam ditanzilkan

Firman Allah SWT:

1

Terjemahannya: "Dan tidak Kami utuskan engkau (wahai Muhammad) melainkan untuk seluruh manusia, untuk menyampaikan berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui " (Surah Saba': ayat 28) Risalah Muhammad Rasulullah SAW adalah untuk kepentingan manusia. Manusia mempunyai sifat dan tabiat yang unik. Manusia terdiri daripada tiga fakulti iaitu rohi, 'aqli dan jasmani. Ketiga-tiga fakulti ini perlu dipandu dan dikawal oleh satu sistem yang lengkap dan bersepadu untuk melahirkan manusia atau insan yang dapat berperanan sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi mengikut nilai Rabbani, sekali gus memperlihatkan kematangan serta kedewasaannya dalam kehidupan di dunia dan layak mengecapi kebahagiaan di akhirat kelak Kita mengetahui bahawa setiap undang-undang atau peraturan mempunyai falsafah dan konsep tersendiri. Undang-undang dan perlaksanaannya, tetap akan penyelesaian tersendiri pula. Adalah tidak logik dan tidak adil seseorang menuntut undang-undang tertentu untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang undang-undang yang lain. timbul akibat daripada perlaksanaan peraturan-peraturan itu, dalam menghadapi masalah dan mempunyai cara-cara

Islam

adalah undang-undang dan peraturan hidup yang lengkap. Setiap juzuk dan dan berhubungan tarbiyyahnya secara bersepadu membentuk kesatuan peluang hakiki agar

berkaitan tau'iyah

mencakup seluruh aspek kehidupan. Sekiranya Islam diberikan

ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip da'wah

Islamiyyah sebenar, berqudwahkan Rasulullah SAW dan berpandukan sumber wahyu

2

Allah SWT. sehingga lahir masyarakat yang rela melaksanakan undang-undang dan peraturan Islam, maka atau tidak? Cara Islam Menyelesaikan Permasalahan Hidup Untuk mengetahui cara Islam menyelesaikan permasalahan hidup manusia, dikala itu logik dan adillah Islam dipertanggungjawabkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Lihatlah apakah Islam mampu

seseorang perlu kembali meneliti dan memahami Fiqh Da'wah Rasulullah SAW. Yakni da'wah yang dibimbing oleh wahyu Allah SWT, al-Quran al-Karim. Di waktu yang sama seseorang perlulah melihat realiti masyarakat sewaktu Rasulullah SAW. diutuskan dari segi politik, ekonomi dan sosial kerana dalam bidang-bidang inilah sering timbul masalah-masalah yang dihadapi oleh atau negara. Ketika mana Muhammad Rasulullah SAW diutuskan, negeri Arab seperti Syam dan Yaman yang subur dan kaya dengan hasil mahsul dikuasai oleh Romawi dan Parsi. Tinggallah Hijaz, Tihamah dan Najd yang kering kontang, dilitupi padang pasir dan dimiliki secara bebas oleh orang-orang Arab yang berpuak dan berqabilah. Kalau difikirkan secara biasa, tanpa meyakini bahawa setiap tindakan baginda bersabit dengan konsep Da'wah Islamiyyah sebenar dan baginda adalah bimbingan wahyu Allah membuat andaian-andaian bahawa: 1. Dalam kesempatan Muhammad Rasulullah SAW yang memiliki Quraisy untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu, sifat-sifat metod penyampaian SWT, maka sudah tentu seseorang akan sesuatu masyarakat, bangsa

kepimpinan, kewibawaan dan pernah diberi kepercayaan oleh pembesar-pembesar maka sebelum baginda menjalankan Da'wah Islamiyyah kepada masyarakat, sudah tentu dengan senang baginda dapat menyatupadukan umat Arab yang berpuak dan berqabilah di bawah slogan Qaumiyyah 'Arabiyyah demi membebaskan bumi Arab dari dijajah oleh Romawi serta Parsi dan mengembalikan kuasa politik ke tangan umat Arab. Setelah umat Arab bersatu, buminya dirampas sebagai pemimpin kukuh maka seterusnya mewartakan Islam kembali dari tangan Rumawi dan Parsi kedudukan Muhammad dengan kuasa dan kedudukan Dengan cara ini, dengan semangat Qaumiyyah 'Arabiyyah dan setelah

dapatlah baginda,

yang dimiliki, memantapkan 'Aqidah Tauhid untuk dianuti oleh masyarakat dan sebagai cara hidup mereka.

3

tentulah pada andaian seseorang yang hanya menggunakan aqal, Muhammad Rasulullah usaha SAW tidak akan menghadapi berbagai-bagai halangan, rintangan, dan siksaan dan tentangan yang keras untuk daripada Kafir Qura'isy selama 13 tahun dalam Tauhid ke dalam hati masyarakat

menanamkan 'Aqidah

menegakkan Islam sebagai ad-Din (sistem hidup). Tetapi andaian ini bukanlah jalan yang sebenar. 2. Kesempatan yang lain, realiti ekonomi dan sumber kekayaan di zaman Rasulullah SAW dikuasai oleh segolongan kecil dari masyarakat jahiliyyah. Mereka menguasai aktiviti perniagaan berasaskan riba'. Majoriti rakyat hidup miskin dan melarat. Berdasarkan kesempatan ini, mungkin seseorang mengandaikan jika Muhammad Rasulullah SAW berusaha mengajak majoriti masyarakat yang miskin dan melarat, lalu menyatupadukan mereka dalam satu saf bagi melepaskan diri daripada taraf hidup mereka, nescaya cengkaman golongan feudal dan meningkatkan

Rasulullah SAW dengan senang dapat mempengaruhi dan menyatukan mereka. Selepas itu bolehlah Rasulullah SAW menegakkan 'Aqidah Tauhid dan seterusnya mentatbiqkan undang-undang Islam dalam kehidupan masyarakat, tanpa bersusah payah menghadapi tentangan masyarakat Quraisy yang agresif hingga ke tahap ingin membunuh baginda. Tetapi andaian ini bukanlah jalan yang sebenar. 3. Kesempatan yang lain pula, realiti sosial dari sudut moral dan akhlak orang-orang Arab ketika itu amatlah menyedihkan. ditanam hidup-hidup. Kemabukan berleluasa. bertujuan arak, Sesiapa yang perjudian, seseorang moral, kuat dialah berkuasa. amalan pelacuran dan Permusuhan, kezaliman dan pergeseran sesama sendiri sering berlaku. Anak gadis seumpamanya Islamiyyah Mungkin membaiki mengandaikan sekiranya disiplin dan

Muhammad Rasulullah SAW mengisytihar dari awal-awal lagi suatu bentuk Da'wah yang membentuk membangunkan akhlak tanpa menekankan permasalahan iman, nescaya Rasulullah SAW akan mendapat sambutan dan sokongan majoriti penduduk tanah Arab. Lebihlebih lagi pada ketika itu masih terdapat di kalangan orang-orang 'Arab yang mempunyai sifat-sifat dan `basic morality' yang baik. Tidak perlu Rasulullah SAW bersusah payah selama 13 tahun berda'wah mengajak manusia supaya beriman kepada Allah SWT dan mentauhidkan-Nya. Tetapi andaian ini bukanlah jalan yang sebenar. Allah SWT Maha Mengetahui

4

Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui bahawa semua andaian di atas bukan jalan yang betul untuk menyelesaikan masalah hidup manusia. Allah SWT Maha Mengetahui bahawa masalah hidup manusia tidak dapat diselesaikan tanpa melalui proses pembentukan jiwa berasaskan 'aqidah yang sahih. 'Aqidah yang akan menentukan sikap dan nilai sebenar. Apabila 'aqidah tauhid mengambil tempat dalam hati dan jiwa Rasulullah SAW, dalam suasana mereka menghadapi tentangan yang keras, maka terbentuklah para sahabat dan

berbagai halangan

'Aqidah Tauhid Rububiyyah dan

Uluhiyyah Allah SWT. Aqidah tauhid menjadi keyakinan dalam jiwa mereka. Syari'ah dan peraturan Islam menjadi praktik hidup mereka. Pencetus Dan Pengawas Yang Kuat Apabila manusia mengenal Ilah, beribadah kepada-Nya semata-mata, membebaskan diri daripada kesultanan manusia serta hawa nafsu dan apabila kalimah Lailaha Illallah menguasai jiwa manusia, pada ketika itu Allah SWT akan menyempurnakan untuk mereka segala sesuatu termasuklah andaian-andaian seperti tersebut di atas tadi. Dalam masa lebih kurang suku abad sahaja, bumi Arab yang terdahulu dijajah oleh Romawi dan Parsi telah dapat dikuasai oleh generasi yang dibentuk oleh Rasulullah SAW melalui proses keimanan yang lain. Bersihlah peraturan masyarakat 'Arab daripada sebarang Islam pilihan Allah SWT yang adil bentuk kezaliman. Tertegaklah untuk manusia. keimanan kepada Allah SWT dan prinsip-prinsip

dan saksama

Bersihlah jiwa dan moral masyarakat daripada saki baki jahiliyyah hingga jarang sekali hukum hudud, qisas dan ta'zir dijalankan pada generasi yang unik ini.

Inilah pencetus dan pengawas yang kuat dan rapi bertapak di dalam hati dan jiwa mereka. Pencetus dan pengawas dalaman bukan luaran semata-mata. Mereka dan inginkan balasan yang melaku atau meninggalkan sesuatu kerana Allah SWT orang ramai ketika ini.

baik daripada-Nya. Inilah rahsia sebenar yang mungkin tidak terfikir dan difikir oleh

5

Realiti Umat Islam Kini Sering terdengar percakapan-percakapan dan perbincangan-perbincangan di

kalangan pemuda-pemuda dan ahli-ahli fikir Islam dewasa ini mengenai keperluan umat Islam terhadap kekuatan harta benda, ilmu pengetahuan dan pelbagai bidang ikhtisas untuk didapati menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi umat Islam dan serius tentang keperluan umat Islam membangunkan hidup mereka agar lebih maju dan makmur. Namun, amat sedikit perbicaraan dan tindakan yang terhadap keimanan sebenar, perhubungan hati dengan Allah SWT, kepatuhan

kepada titah perintah-Nya dan mencari keredhaan-Nya dalam semua amalan. Tegasnya, seseorang perlulah faham dan sedar bahawa setiap amalan yang lakukan dan wasilah yang dimiliki, tanpa bersandarkan kepada dasar keimanan terhadap Allah SWT, akan sia-sialah segala amalan dan wasilah itu di sisi Allah SWT. Begitu banyak harta yang menjadi milik orang-orang Islam tetapi tidak

menguntungkan Islam. Begitu juga halnya dalam bidang-bidang lain. Rahsia Kejayaan Generasi Awal Kejayaan generasi para sahabat yang dibentuk Rasulullah SAW dalam mengejar matlamat hidup bukanlah kerana mereka memiliki maksimum terhadap titah perintah Allah mendapat keredhaan mereka bersedia penuh semasa. Juga rahsia melaksanakan setiap serta pahala yang pelbagai wasilah dan alat kelengkapan yang cukup. Rahsia kejayaan mereka ialah keimanan sejati, kepatuhan SWT dan cita-cita mendalam untuk daripada-Nya. Inilah rahsia menyebabkan mereka rasa berkorban berat dan bangun

menyahut setiap hajat dan keperluan Islam dari masa ke mendorong tuntutan Islam tanpa walaupun menghadapi

pelbagai kesukaran. Islam berhajatkan kerja-kerja da'wah. Maka tampillah para du'at yang jujur, berani dan sabar menyampaikan risalah Allah SWT melalui lisan dan contoh teladan meskipun menghadapi berbagai halangan dan tentangan daripada musuh. Mereka tetap meneruskan kerja-kerja da'wah tanpa takut atau mundur ke belakang. Islam memerlukan pengorbanan harta benda. Maka tampillah harta benda dan kekayaan, lalu menginfaq mereka yang SAW

memiliki

kepada Rasulullah

6

dengan penuh rela tanpa rasa bakhil

atau

sayang kepada

harta

benda itu.

Hinggalah terdapat di kalangan mereka yang berkata kepada Rasulullah SAW, "Apa yang tuan ambil daripada kami adalah lebih baik daripada apa yang tuan tinggalkan." Islam berkehendakkan pengorbanan jiwa untuk mempertahankan pejuang Islam memberi khidmat suci kesciannya

daripada dicemari musuh. Maka berlumba-lumbalah mujahid-mujahid dan pejuangdemi menyahut panggilan Allah SWT. Sungguh banyak pengorbanan, sumbagan dan khidmat bakti mereka untuk kepentingan Islam semata-mata. Islam Bermula Dengan Usul, Tidak Dengan Furu' Islam tidak memulakan da'wah dengan mengenegahkan permasalahan furu' tetapi memulakannya dengan perkara usul (perkara asas atau dasar). Islam di peringkat awal, di zaman Rasulullah SAW, tidak meminta manusia agar bangun berjihad di medan peperangan, berpuasa,berzakat, meninggalkan arak, menjauhkan judi dan sebagainya. Tetapi Islam menuntut yang supaya beriman asas kepada di peringkat awal meminta dan Tegasnya Islam Allah SWT semata-mata.

bermula dengan 'aqidah, tidak bermula dengan taklif atau kewajipan. Aqidahlah menjadi dalam perlaksanaan taklif (kewajipan). Islam bermula dengan batin , hati dan fikiran manusia sebelum sesuatu yang lain. Dari titik tolak aqidah yang bertempat di hati akan berlakulah perubahan dan pembangunan yang hakiki, yakni pembangunan insan di tengah-tengah alam kebendaan. Apabila perkara dasar ini menguasai hati dan fikiran mereka yang dibentuk oleh Rasulullah SAW, lahirlah keperibadian Keperibadian itu menjadi ummah yang berorientasikan iman. kenyataan. Mereka iltizam dan intizam kepada titah

perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW dalam berbagai aktiviti hidup pada setiap masa tanpa berhajatkan pengawasan luar. Segala sesuatu yang terdahulu menjadi masalah dalam kehidupan mereka dapat diatasi dan diselesaikan dengan senang. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW menyelesaikan permasalahan arak hanya melalui tiga potong ayat al-Quran al-Karim. Firman Allah SWT:

7

Terjemahannya: "Mereka bertanyakan engkau (Muhammad) mengenai arak dan judi. Katakanlah bahawa kedua-duanya dosa besar dan ada manfaat-manfaat kepada manusia, dosa kedua-duanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang telah mereka nafkahkan. Katakanlah : Yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu supaya kamu berfikir " (Surah al-Baqarah: ayat 219)

Terjemahannya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu solat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu sahaja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci): sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun “ (Surah an Nisaa’ ayat 43)

8

Terjemahannya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala dan tenung nasib adalah kotor dari amalan syaitan, maka hendaklah kamu menjauhinya agar kamu mendapat kejayaan." ( Surah al-Maidah: ayat 90) Dengan tiga potong ayat tersebut permasalahan arak dapat Rasulullah SAW. Sebaliknya, kerajaan Amerika suatu ketika dahulu pernah melarang rakyatnya diselesaikan oleh

meminum arak. Dijalankan dia'yah (kempen) kepada masyarakat umum menentang  minuman arak. Media massa kerajaan digunakan untuk tujuan tersebut. Hinggalah menanggung beban perbelanjaan bagi melaksanakan undang-undang undang-undang pengharaman arak dikuatkuasakan di Amerika. Kerajaan Amerika tersebut sebanyak 250 juta dollar. Akibat daripada pengharaman undang-undang arak itu, seramai 300 orang dikenakan hukuman mati bersabit kesalahan arak dan 500,000 orang dipenjarakan. Denda yang dikumpulkan sebanyak 400 juta dollar. Namun kerajaan Amerika terpaksa memansuhkan undangakhirnya, pada tahun 1933, undang pengharaman arak. Perhatian Setiap Muslim dan Muslimah perlu memahami secara sedar bahawa Islam sebagai peraturan hidup manusia merupakan Qadhiyyah Ilahiyyah (Permasalahan Uluhiyyah) yang bersifat samawi, ciptaan manusia. tidak layak disamakan dengan peraturan-peraturan hidup Umat Islam yang memahami hakikat ini sekali-kali tidak akan

menyamakan Islam dengan mana-mana peruntukan hasil pemikiran makhluk.Setiap Muslim dan Muslimah perlu meyakini bahawa Islam merupakan Din Allah SWT untuk manusia sejagat. Mereka perlu yakin bahawa Islam sahaja mampu menyelesaikan masalah manusia lantaran Islam ditanzilkan oleh Pencipta manusia. Sesiapa yang memilih din yang lain maka dia menempa kerugian seperti mana yang

9

diperingatkan Allah SWT dalam Firman-Nya:

"Dan sesiapa yang mencari selain Islam sebagai Din (peraturan hidup) maka sesekali tidak diterima dan ia di akhirat kelak dari golongan mereka yang rugi." (Surah al Imraan ayat 85)

m11kul/msword/ver 6.0 .

10

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->