You are on page 1of 4

Testul 40

1. Calculati

2. Determinati | |, daca z=
( ( )( )( ) ) ( ( ) )

.
( )

z=

3. Cartea Ne pregatim de examen are 84 pagini.Care este probabilitatea ca la deschiderea intimplatoare a cartii numarul de pagini este un patrat perfect? [1,49,16,25,49,64,81] P= 4. Cu ce este egal raportul ariilor sferelor daca diametrul unei sfere este egal cu raza celeilate sfere?

2R

2R

5. Determinati A A={ = +=> n +

, daca A ={

} si C=*

+.

C={xR ( ) x(x-1)(x+1)= 0

C={-1,0,1} ={0}

=0 =-1

6. Calculati lungimea liniei determinante de ecuatia

. . R

/ +. / +.

/ /

7. Aratati ca functia f(x)= f(x)=( .cos x ).cosx+ .(cos x)=

( )

verifica relatia

( )

( )

8. Rezolvati inecuatia ( ( -( ( ( ) ) ) )( .

x-3=0 x+3=0

x=3

+ -3 S=(0;1] , 1 ) 3

( ) 9. Pentru ce valori ale parametrilor reali m si n polinomul P(X)= ( ) fiind impartit la (X-1) da rest 5 si fiind imparti la (X+1) da rest 3? ( ) ( ) 1+(m-3)+(2m+3n)-n+3+5=0 1-(m-3)+(2m+3n)+n+3+3=0 1+m-3+2m-3n-n+8=0 1-m+3+2m+3n+n+6=0-> 3m+2n=-6 m+4n=-10 3m+2n=-6 3m+12n=-30 -10n=24->n=-24 3m=-6-2n->3m=-6-4,8=-10,8 m=-3,6. R:m=-3,6

( ) 10. In trapezul ABCD avem ( ) cm AC=8 cm.Determinati perimetrul trapezului.

, AC

, AD=

10. Rezolvati sistemul de ecuatii in imultirea numerelor reale {

| |

| |

11. Calculati aria multimii marginite de reprezentarile grafice ale functiilor ( ) | | si ( ( )