Resultados dos cuestionarios do Proxecto Pipe 2013 Bacharelato e Formación Profesional

1.­ Grao de coñecemento sobre o correo electrónico.
N=66 Nada Pouco Bastante Moito N 0 6 44 16 (%) 0 9% 67% 24%

Resultados dos cuestionarios do Proxecto Pipe 2013 Bacharelato e Formación Profesional

2.­ Grao de coñecemento sobre blogs.
N=66 Nada Pouco Bastante Moito N 4 31 26 5 (%) 6% 47% 39% 8%

Resultados dos cuestionarios do Proxecto Pipe 2013 Bacharelato e Formación Profesional

3.­ Coñecemento de recursos en internet para estudar mellor as diferentes asignaturas.
N=66 Nada Pouco Bastante Moito N 3 27 31 5 (%) 4% 41% 47% 8%

Resultados dos cuestionarios do Proxecto Pipe 2013 Bacharelato e Formación Profesional

4.­ Grao de coñecemento e uso de aplicacións para realizar presentacións.
N=66 Nada Pouco Bastante Moito N 0 20 39 7 (%) 0 30% 59/ 11%

Resultados dos cuestionarios do Proxecto Pipe 2013 Bacharelato e Formación Profesional

5.­ Coñeces aplicacións para informarte de maneira automática (rss).
N=66 Nada Pouco Bastante Moito N 4 37 22 3 (%) 6% 56% 33% 5%

Resultados dos cuestionarios do Proxecto Pipe 2013 Bacharelato e Formación Profesional

6.­ Tes unha conta de correo electrónico de Google ­gmail.com­.
N=66 Si Non N 62 4 (%) 94% 6%

Resultados dos cuestionarios do Proxecto Pipe 2013 Bacharelato e Formación Profesional

7.­ Tes unha conta en Twitter.
N=66 Si Non N 44 22 (%) 67% 33%

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful