You are on page 1of 1

marketingtribune

no 06 | 31 maart 2009 

waar andere gamesites uitgaan van het one size fits


all-principe. Daarnaast zijn de portals laagdrempelig
- gebruikers hoeven zich niet te registreren.’
Wat ook heeft geholpen is de algehele groei van het
internetverkeer. Die ging wereldwijd omhoog met 75
procent. Mede hierdoor zijn de bezoekersaantallen in
de VS toegenomen met 269 procent. De wereldwijde
omzet steeg met 125 procent. Voor dit jaar is dezelfde
trend te zien. Mock blijft daarbij innoveren: ‘Wat
betreft advergaming zitten we in de frontlinie. Spel-
len worden aangeboden door adverteerders, met een
product of dienst als onderdeel van deze games. Het
IAB heeft een werkgroep opgericht over advergaming,
waar wij ook deel van uitmaken.’
Spil Games richt zich met zijn gameportals op families
(bestaande uit vrouwen van 20 jaar en ouder en hun
kinderen van onder de 8), jonge tieners (de zoge-
naamde tweens, in de leeftijd van 8 tot 15 jaar), en
meisjes van 8 tot 12 jaar. (JB)

Fatboy is een succesvol product, werd een voorstel aangenomen tief tegenover de korte lengte van ◾ Nu.nl is eind maart van start
dat op grote schaal wordt nage- om het kwaliteitsbeleid verder de blokken en ervaren het benoe- gegaan met Dnews.de, een
maakt. En net als de Crocs lukt aan te scherpen, door nieuwe men van de duur van het reclame- nieuwssite voor de Duitse markt.
het Fatboy niet de namakers aan auditregels voor 2009 vast te blok als prettig. Hierdoor zappen Het format van dnews.de is ver-
te pakken. stellen. Verdere uitbouw van de ze minder snel weg en bekijken gelijkbaar met dat van nu.nl en
WGCC als kwaliteitslabel - het ze de commercials met meer is erop gericht in één oogopslag
◾ De WGCC moet een werkge- WGCC Quality Membership aandacht dan normaal, zo blijkt een overzicht te bieden van het
versvereniging blijven met een - wordt door de leden gezien als uit onderzoek dat de broadcaster belangrijkste nieuws. De redactie
eigen CAO, belangenbehartiging, topprioriteit. heeft uitgevoerd in januari en van Dnews.de is gevestigd in het
kwaliteitsbeleid en een actieve februari. Door een aanpassing in pand van ilse media in Amster-
bijdrage aan de Klantenservice- ◾ Minibreaks zijn volgens MTV de mediawet is het mogelijk om dam. Hoofdredacteur is Antje
federatie. Dat heeft de ALV op 10 Networks succesvol inzetbaar bij korte reclameblokken van mini- Winter, voormalig hoofdredac-
maart besloten aan de hand van de muziekprogrammering van maal een minuut in te zetten. teur van Duitslandweb.nl.
enkele toekomstscenario’s. Ook TMF en MTV. Jongeren staan posi-

ne XL brengt Pollumn
betoog over masturbatie en wat de marketer daarvan kan
opsteken. Op zich een goede reden om marketingtribune.
nl in de gaten te gaan of blijven houden, maar verwacht ook
meer. Op de nieuwe website van MarketingTribune willen we
u meer mogelijkheden gaan bieden. Dat doen we nu onder
meer al met PersTribune, een plek waar u zelf uw persberich-
ten kunt uploaden, een vacaturebank en de meest actuele
marketingcommunicatie headlines van wereldwijde bronnen,
maar langzaam zult u de site ook zien uitbreiden met nieuwe
rubrieken en handige tooltjes. Het al genoemde MTXL is er zo
een, net als de binnenkort te lanceren mediabox van Blink met
elke dag een inspirerende mediacase en de commercial van de
dag met elke dag een prijswinnende advertentie . Boekrecen-
sies worden doorgeplaatst, zodat er een handige bieb ontstaat
en bladprominenten zullen ook een online plekje krijgen. Last
but not least zal ook de altijd zoet ironische hoofdredacteur
Luuk Ros vaker van zich laten horen. (WvE)

MT06_skybox.indd 5 24-3-2009 15:38:22

You might also like