RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN 1) Kelas : Intelek 2) Masa: 9.00 pagi – 9.

30 pagi 3) Mata pelajaran: Bahasa Melayu Kemahiran 2. Bertutur 2.3 Mengajuk bunyi perkataan yang didengar 2.4 Bersoal jawab untuk mendapat maklumat 4. Membaca 4.1 Membina dan membaca suku kata 6. Tulisan 6.2 Menulis dan menyalin huruf, suku kata dan perkataan secara terkawal 7. Komunikasi 7.1 Bercerita tentang diri dan persekitaran Tajuk : Tubuh badan manusia Tujuan am : Pelajar dapat mengenali dan membina suku kata kv+kv berdasarkan tema tubuh badan manusia. Pengetahuan sedia ada : Murid pernah membaca suku kata KV seperti da, de, di, do dan du Kaedah pengajaran: 1) Soal jawab 2) Penerangan 3) Latihtubi sebutan 4) Aktiviti kelas Objektif: Pada akhir pengajaran ini, pelajar diharap dapat : 1) Mengajuk semula bunyi perkataan mata, jari, kaki, gigi dan siku yang disebut oleh guru dengan betul. 2) Membina dan membaca suku kata KV+KV berdasarkan kepada beberapa jenis gambar anggota badan yang dipamerkan di papan putih. 3) Menulis perkataan mata, jari, kaki, gigi dan siku (suku kata KV+KV) pada lembaran kerja yang disediakan di papan putih. 4) Tarikh: 17 November 2009 5) Hari: Selasa 6) Jumlah murid: 6 Orang

KBKK : Mengenal pasti. menyenaraikan. menerangkan. menjana idea. Kuala Lumpur : JPK Isi pengajaran Pengenalan Suku kata KV+KV .Mengenali tubuh badan manusia. .Gabungan sukukata KV+KV • • • • Aktiviti lembaran kerja Ma + ta = Mata Ja + ri = Jari Ka + ki = Kaki Gi + gi = Gigi • Si + ku = Siku . Bahan Bantu Mengajar: 1) Slide power point bergambar 2) Lembaran kerja (papan putih) 3) Kad bergambar (anggota badan) Alat Bantu Mengajar: 1) White board marker pen 2) Komputer 3) LCD Bahan Rujukan: 1) Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Sekolah Rendah dan Menengah.Isikan jawapan pada tempat kosong berdasarkan gambarajah yang diberi.Nilai Murni 1) Mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh tuhan kepada kita 2) Sayangi tubuh badan dengan mengamalkan kesihatan dan mementingkan keselamatan diri. 1) _____ + _____ = _______ 2) _____ + _____ = _______ 3) _____ + _____ = _______ .

. Guru menyenaraikan jawapan pelajar di papan putih. Pelajar mendengar penerangan guru. 3. Guru mengulas jawapan pelajar dan mengaitkannya dengan tajuk yang akan diajar iaitu “Tubuh badan 4. Pelajar melihat beberapa slide power slide yang point mengenai bergambar ditayangkan oleh Orang guru. 4. 3. Guru menayangkan 1.4) _____ + _____ = _______ 5) _____ + _____ = _______ Langkah-Langkah Pengajaran Aktiviti Langkah/ masa Isi pengajaran Pembelajaran Pelajar Set induksi (3 minit) 1. Pelajar menjawab soalan guru. 2. Pelajar memberikan jawapan. BBM -Slide power point bergambar (OKU) Kaedah -Soal jawab -Penerangan Catatan Kurang Upaya (OKU). Guru bertanya kepada pelajar tentang gambar yang ditayangkan pada slide power point. ABM -White board marker pen 2.

Guru menayangkan slide power point berkaitan anggota badan kepada pelajar 2. Pelajar melihat ditayangkan oleh guru. BBM Kaedah -Latihtubi sebutan -Aktiviti kelas ABM -White board marker pen slide power point yang -Soaljawab . Pelajar menjawab soalan guru dengan betul secara lisan. -Bekerjasama dalam memberikan jawapan yang diminta oleh guru. Guru bersoaljawab dengan pelajar tentang gambar anggota badan yang ditayangkan pada 1. 2.manusia” KBKK -Menyenaraikan -Mengenalpasti -Menerangkan -Menjana idea Nilai murni -Mendengar arahan guru dengan baik. Perkembangan (10 minit) 1.

Guru meminta beberapa orang pelajar datang ke hadapan untuk membuat aktiviti pada lembaran kerja yang telah dilekatkan di papan putih. 3. -Slide power point dan kad bergambar *Ma + ta = Mata Ja + ri = Jari Ka + ki = Kaki Gi + gi = Gigi 5. 4. Beberapa orang pelajar datang ke hadapan untuk membuat aktiviti yang disediakan oleh guru. 3. KBKK 5.slide. Guru membuat latihan sebutan dengan pelajar. Rakan-rakan pelajar yang lain pula mengajuk bunyi yang diperdengarkan oleh mereka. kemudian diiringi oleh pelajar. Si + ku = Siku . Guru mengeja dan menyebut semula jawapan berkaitan anggota badan. Guru juga meminta rakan-rakan pelajar yang lain mengajuk semula bunyi yang diperdengarkan kepada mereka. Pelajar mengajuk semula bunyi yang diperdengarkan oleh guru kepada mereka. 4. Guru meminta pelajar tersebut mengeja dan menulis jawapan pada lembaran kerja di papan putih. Pelajar melengkapkan jawapan pada lembaran kerja di papan putih sehingga selesai.

Pelajar menjana idea tentang kebaikan menyayangi tubuh badan. -Semangat bekerjasama dalam melaksanakan arahan yang diberikan Penutup (2 minit) 1. KBKK -Menjana idea -Menerangkan 1. 2. Pelajar menjawab pertanyaan guru. -Menekankan aspek keselamatan dalam menjaga diri sendiri. Nilai murni -Menyayangi dan tahu menjaga kesihatan tubuh badan sendiri. oleh guru. -Bersikap sabar dalam menjalankan aktiviti di dalam kelas.-Mengenalpasti -menjana idea Nilai murni -Menanamkan sikap rajin dan bersungguh-sungguh dalam pelajaran. 3. Guru merumuskan jawapan yang diberikan oleh pelajar dengan 2. Kaedah -Soaljawab -Penerangan . Guru bertanya kepada pelajar tentang kebaikan menjaga dan menyayangi tubuh badan sebagai salah satu nilai murni dalam pelajaran pada hari ini. Guru bersoaljawab dengan pelajar tentang apa yang telah dipelajari pada hari ini.

Statik di depan meja/ Bergerak bila ada aktiviti.Tidak ditulis 2) Objektif P&P. 5) RPH.menerapkan beberapa nilai murni berkaitan tajuk yang telah dipelajari. 6) Keseluruhan: P&P menarik dan masih boleh diperbaiki Murid aktif Banyak nilai dan KBKK Ada peneguhan . 3) Kerjasama antara pelajar dan guru sangat baik dan objektif pembelajaran tercapai. 2) Keadaan kelas kadangkala agak bising apabila terdapat segelintir pelajar yang bercakap dan tidak menumpukan perhatian ketika belajar. Catatan Penyelia : 1) Tujuan am.Satu sahaja/ ditulis dalam satu ayat sahaja 4) Pergerakan. Refleksi : 1) Setiap pelajar memberikan respon yang sangat baik ketika sesi pengajaran sedang berlangsung.Perlu dibaiki lagi darisegi cara penulisan.Kurang/ tidak jelas 3) Pengetahuan sedia ada.