You are on page 1of 23

RELAŢIILE INTERNAŢIONALE IN PERIOADA INTERBELICA ( 1919-1939

)

Conferinţa de pace de la Paris (18 ianuarie 1919-21 ianuarie 1920)
Participanţi:
 reprezentanţii a 27 de state (Rusia sovietică nu a participat la lucrări); Hotărârile au fost luate de reprezentanţii celor 4 mari puteri ( Consiliul celor 4)  Th. W. Wilson (SUA);  G. Clemenceau (Franţa);  D.L. George (Marea Britanie);  V.E. Orlando( Italia)

“Cei patru mari” David Lloyd George George Clemenceau Woodrow Wilson Orlando .

HARTA LUMII DUPĂ CONFERINŢELE DIN 1919-1922 .

Parlamentul francez .TRĂSĂTURILE STATELOR DEMOCRATICE 1. -votul universal. Marea Britanie şi SUA . 2.separarea puterilor in stat.sistem politic pluripartit.libertatea presei a cuvântului şi a persoanei sunt respectate.Parlamentul britanic . . deşi femeile aveau drept de vot doar în puţine ţări: Germania.

de extremă dreaptă – fascism. O ideologie unică. Un singur partid. Puterea este deţinută de o singură persoană. • • • 1. 2. Teroarea folosită împotriva oricărei formă de opoziţie. .Trăsăturile statelor totalitare • • • Lipsa drepturilor şi libertăţilor. Ideologii de extremă stângă – comunism.

Livrarea reparaţiilor de război de către Germania Ocuparea Zonei Ruhr .

Pactul Briand-Kellogg .1928 60 DE STATE DECLARAU RĂZBOIUL ÎN AFARA LEGII .

Protest al germanilor împotriva Tratatului de la Versailles .

Ministru de externe (1927-1928 şi 1932-1936). preşedinte al Societăţii Naţiunilor (1930 şi 1931) . unul dintre cei mai mari diplomaţi europeni din perioada interbelică.MICA ANTANTA( MICA ÎNŢELEGERE) (1921) CEHOSLOVACIA ROMÂNIA IUGOSLAVIA În imagine Nicolae Titulescu.

Înţelegerea Balcanică ROMÂNIA IUGOSLAVIA GRECIA TURCIA Timbru românesc cu stemele celor patru ţări membre .

FOCARE DE RĂZBOI .

JAPONIA În 1931 invadează China şi ocupă Manciuria.În Asia . În 1933 s-a retras din Societatea Naţiunilor. .

ocupă Cehia şi revendică coridorul polonez şi Danzigul . sept 1938) • 1939 .GERMANIA Adolf Hitler • 1933 .anexează Austria (Anschluss) şi teritoriul Sudeţilor din Cehoslovacia (în baza Acordului de la München.părăseşte Societatea Naţiunilor • 1935 .reintroduce serviciul militar obligatoriu şi creează o nouă armată .În Europa .ocupă zona demilitarizată renană • 1938 .Wehrmachtul • 1936 .

Austriecii aplaudând intrarea armatei germane în Viena Hitler anunţând Anschluss-ul la Viena .

Germani şi austrieci demontând un post de frontieră Soldaţi germani într-un cartier evreiesc din Viena .

Daladier.München 1938. Hitler. De la stânga la dreapta: Chamberlain. Mussolini şi Ciano înainte de semnarea Acordului care a dat Regiunea Sudetă Germaniei .

invadează Etiopia ● 1936 – iese din Liga Naţiunilor Benito Mussolini ● 1939 – ocupă Albania .ITALIA Albania Etiopia ● 1935/1936 .În Europa .

Hitler şi Mussolini .