1

MISIR VE HERMES OKULU
Günümüz bilim dünyasının, nasıl olup da ortaya çıktığını açıklayamadığı Mısır uygarlığı, hem Mu, hem de Atlantis imparatorluklarının bu topraklar üzerinde kurdukları iki ayrı koloninin tufandan sonra, zaman içerisinde birleşmeleri ile meydana geldi. Her iki kolonide de başlangıçta tek Tanrılı din ve Ezoterik öğreti geçerliyken, Mu kolonisi bir süre sonra yozlaştı ve çok tanrılı inanca geçti. Atlantis kolonisi ise, Kermes (Toth) tarafından kurulmuştu ve Osiris Dini'ni uyguluyordu (1). Osiris'in müridlerinden olan ve ondan 6 bin yıl sonra yaşayan Hermes, ya da diğer bir adıyla İdris, günümüzden 16 bin yıl önce, beraberindeki bir güç ile Atlantis'den Nil deltasına çıktı. Burada bir Atlantis kolonisi kurdu ve Osiris dinini Mısır'da yaymaya başladı. Sais'de bir tapınak inşa eden Hermes için, Mısır'ın ünlü "Ölüler Kitabı"nda, "ilahi kelamın efendisi ve ilahi sırların sahibi" denilmektedir. Kuzey Mısır, Hermes döneminden, Firavun Menes dönemine kadar (M.Ö. 5.000) Hermetik rahipler tarafından yönetildi. Daha sonraları İdris Peygamber olarak tek tanrılı dinlerin efsanelerine giren Hermes'e Yunanlılar, aynı zamanda hem kral, hem büyük rahip, hem de din kurucu olması nedeniyle, üç defa büyük anlamına gelen "trimejit" sıfatını layık gördüler. Bu noktada Hermes ve Mısır'daki kardeşlik örgütünün gelişimine kısa bir ara verip, büyük yıkıma, bir dönemin sonra erip yeni bir dönemin açılmasına yol açan Tufan'a değinmek gerekiyor. Tufan, bazı bilim adamlarının iddia ettikleri gibi sadece Mezopotamya ve Ortadoğu ile sınırlı değildir. Aksine, tüm dünya insanlığının hafızasında silinemeyecek izler bırakmış olan bu felaketten en az etkilenmiş bölgelerin başında Ortadoğu gelmektedir. Aynı anda iki dev kıtanın sulara gömülmesine neden olan felaketten söz etmeyen, dini efsanelerinde, mitoslarında ona yer vermeyen millet ya da kavim yok gibidir. İskandinavyalılar, Hintliler, Yunanlılar,

jeoloik nedelerle kıtaların batması teorisi. Bunun yanısıra kutup buzullarının da en son 12 bin yıl önce çözüldükleri bilinmektedir. Churchward'a göre içleri boşalan bu ceplerin üzerindeki topraklar çökmüş ve kıtalar da bu nedenle batmıştır. Türkler. diğer kıtaların bu sapmadan niçin çok fazla etkilenmediklerine açıklık getirmiyor. kısacası dünyanın dört bir köşesinden tüm kavimler tufan olayından oldukça ayrıntılı biçimde bahsetmektedirler. Kızılderililer. Polonezyalılar. Bu teoriye göre Pasifik çukurunun oluşması ve Mu kıtasından bu denli az belirti kalmasının nedeni bu meteordur. Üçüncü teori ise. kendi uygarlığımızın başlangıcı olarak kabul ettiğimiz tarihten itibaren de sadece 6 bin sene sonra atomik güçleri kullanabilecek aşamaya geldiğimiz düşünülürse. bu kıtaların altındaki büyük gaz kütlelerinin sebep olduğunu ve zamanla bazı noktalardan yeryüzüne çıkan gazların. uygarlık ve teknolojide çok büyük aşamalar kaydeden Mu ve Atlantis'in birbirleriyle savaşmaları ve kendi sonlarını kendileri hazırlamaları teorisi. okyanuslara uzak bölgeler ve yüksek yerler hariç her yerin dev dalgalar ve çözülen buzul suları altında kalmasına yol açan bu felakete ne sebep olmuştur? İnsanlığın neredeyse sonunu getirecek nitelikte olan bu felaketin nedeni hakkında üç ayrı teori öne sürülmektedir. uzaydan gelen çok büyük bir meteorun. dünyanın güneş yörüngesindeki ekseninde dahi sapmaya yol açacak kadar büyük bir şiddetle Mu kıtasına çarptığını iddia etmekte.2 Yahudiler. Büyük tufandan sadece 12 bin sene. Tüm dünyanın değilse bile. Ancak bu teori. en az 70 bin yıl yaşamış olan uygarlıkların bilim ve teknoloji alanlarında da hangi boyutlarda olabilecekleri tasavvur edilebilir. Bunlardan ilki. İkinci teori ise. Churchward. İnsanoğlunun hırsının geçmiş dönemlerde bugünkünden daha az olduğunu düşünmek için hiçbir sebep bulunmamaktadır. eksendeki sapma nedeniyle Atlantis'in de battığını öne sürerken. Ancak İngiliz araştırmacı. içinde bulundukları ceplerin boşalmasına neden olduklarının öne sürüyor. Dünya hakimiyetini sağlamak için aynı . Atlantis ve Mu kıtalarının denizden yükselmelerine. bu olayın iki kıtada birden aynı anda ya da çok kısa aralıklarla nasıl meydana geldiğini izah edemiyor. James Churchward'ın öne sürdüğü.

Öte yandan. güneşten uzaklaşan gezegenlerin soğuması gibi. bilinmeyen daha güçlü bazı silahların topyekün kullanımı. sadece çok yüksek bölgeler ve her iki felaket noktasına da hemen hemen aynı uzaklıkta bulunan ve Akdeniz.3 düzeydeki iki kuvvetin çekişmesine sadece günümüzde rastlanabileceğini iddia etmek komik olur. Tevrat gibi Ortadoğu dini kitaplarında. Kızıldeniz gibi nispeten kapalı bir denizin iç kesimlerinde olan yerler sel sularından daha az etkilenmiştir. Maya. Nitekim. Buralarda. Tibet. Mısır ve Mezopotamya'da tufanın nispeten daha az etkili olması. İşte bu atomik. Bazı eski Tibet. Nuh efsanesi ve benzeri efsanelerde görüldüğü gibi. Dev dalgalar tüm dünyayı kaplarken. Günümüz Mısırologları Gize'deki Keops. iki kıtanın karşılıklı olarak aynı anda batmasına ve kutup buzullarını dahi eritecek bir sıcaklık şoku ile dev dalgaların oluşmasına neden olmuştur. 3. ana ışık kaynağından yoksun kalan. bu tarih kesin değildir ve bazı uzmanlar bu pramitlerin söz konusu tarihten çok daha önce yapılmış olabileceklerini kabul etmektedirler (2). Karadeniz. kimi insanlar basit tahtadan teknelere binerek dahi. Bu yozlaşmayı nispeten yavaşlatabilen Tibet. bu büyük felaketi atlatabilmişlerdir. Hindu belgeleri ile. Kefen ve Mikerinos piramitlerinin yapım tarihi olarak M. dünyanın büyük bir bölümünde korkunç bir gerileme yaşanmıştır. Ancak. ayakta kalabilen tüm kardeşlik örgütleri ve dini öğreti okulları da benzeri bir gerilemenin içine girmiş ve giderek yozlaşmışlardır. İşte günümüz bilminin 5-6 bin yıl önce yaşandığını iddia ettiği taş devrinin altında yatan gerçek. bu iki uygarlık arasındaki savaşta kullanılan silahlar hakkında. . Ancak. Mısır ve Babil gibi merkezler ise bugünkü uygarlığın beşiği olmuşlardır.Ö. buralardaki uygarlıkların belli bir düzeyde varlıklarını sürdürmelerini sağlarken. bu gerilemedir.000 yıllarını verirler. boğulmaktan her nasılsa kurtulmuş olanlar taş devrine geri dönmüşlerdir. tufan sonrasında uygarlıkta gerileme kaçınılmaz olmuştur. efsane ile karışmış nitelikte çeşitli bilgiler günümüze kadar ulaşmıştır. ve bugünkü teknolojimizin henüz bulamadığı. Maya.

Mısırlı rahipler Heredofa. inisiasyon törenlerinin yapıldığı birer mabet olmalarıdır. Hermes rahiplerinin "üstadlık sırlarını" daha sonraki nesillere ulaştırmak amacıyla inşa ettiklerini ve aradan 341 nesil geçtiğini söylemişlerdir. inisiasyon törenleri için özel inşa edildiğini söylediği (5) Keops piramidinin yüksekliğinin 1 milyon ile çarpımı.4 Sadece Keops piramidinin yapımında 2 milyon 600 bin adet dev blok taş kullanılmıştır. Bu üç piramitten özellikle Keops piramidi ile ilgili bulgular. Bu dev bloklar yüzlerce mil ötedeki taş ocaklarından çıkartılmış. dünyanın güneşten yaklaşık uzaklığı olan 149 milyon kilometreyi vermektedir. kara ve denizleri iki eşit parçaya böler. binlerce yıldan bu yana matematik ve geometri bilimlerini kullanan büyük mimarların eseri olduğunun ispatı niteliğinde. yüzeyleri pürüzsüz denecek ölçüde düzeltilmiş. Mısırlı rahiplerin verdiği bilgiler doğrulsunda yapılan kabaca bir hesaplama piramitlerin günümüzden en azından 12-13 bin yıl önce yapıldıklarını ortaya koymaktadır. bu üç büyük piramit tufan öncesi teknolojisi kullanılarak. Firavun mezarları olmalarının yanısıra piramitlerin asıl işlevleri. Gerçekte. Edouard Schure'nin. ilk üç piramidin ve sfenks gibi birçok gizemli eserin Tufan öncesinde yapıldığını doğruluyor (4). Keops aynı zamanda 30. günümüz teknolojisini kullanarak dahi böyle bir yapının en az bir yüzyılda bitirilebileceğini söylemektedirler. yapı alanına kadar taşınmış ve burada metrelerce yükseğe çıkartılarak birbirlerine birleştirilmiştir (3). Hermes rahipleri tarafından inşa edilmiştir ve bugün sanıldığı gibi sadece birer firavun mezarı değildirler. Bu. Yunanlı tarihçi Heredot. bu primamidin çok özel bir yapı olduğunu ve bulunduğu noktaya da özellikle yerleştirildiğini gösteriyor. adeta çocukça birer taklit niteliğinde olan diğer piramitlerin yegane işlevi ise firavun mezarları olmalarıdır. Piramidin yapımında kullanılan ölçüler. paralel üzerindedir ve bulunduğu nokta. 3 bin yıl önceki teknoloji ile nasıl mümkün olmuştur? Uzmanlar. Tufan sonrasında yapılmış olan ve ilk üçüne kıyasla çok daha küçük ve basit. dünyanın diğer gizemli noktaları ile . Piramidin tam uç noktasından geçen meridyen. bu piramitlerin tufandan önce Mısır'ı yöneten firavun Surid döneminde.

Tibet'in basketi Lhassa'ya ulaşır. bulacağı şeyin çıldırma ya da ölüm olacağı açıklanıyordu. siyah sütun ise ölümü simgelemekteydi. bu güçlü örgütlenme sayesinde rahatlıkla korunabildi. Piramitin tepesinden doğuya uzatılan dümdüz bir çizgi. Yemine titizlikle uyulmasını sağlamak için en küçük sırrı dahi ifşa edenlerin derhal öldürülmesi cezası konmuştu. biri kırmızı. Yönetici firavunların aynı Mu'da ve Atlantis'de olduğu gibi inisiye edildikleri ve rahipler örgütünün sembolik lideri oldukları Mısır'da Ezoterik sırlar da. Bu arada. Burada adaya. Örfe. İsis'in yüzünü şimdiye kadar hiçbir inisiye olmamışın göremediği belirtiliyor ve dönmesi için halen şansı olduğu söyleniyordu. Pisagor. yani batık kıta Atlantis'e varılır. Mabedin kapısında. piramitlerin ve diğer mabetlerin yapımında aktif rol oynadılar. Sırların dışarı çıkmaması ve öğretinin yozlaşmaması için ketumiyet yemini ederlerdi. Mısır Ölüler Kitabı'nda anlatıldığına göre (7). Keops piramidindeki bu gizemli mabetten kimler geçmedi ki? Musa.5 büyük bir uyum içinde birleşir. Adaya. . Tüm rahipler. Bu noktadan 60 derecelik bir açıyla dönüldüğünde Atlantik okyanusuna. Eflatun ve niceleri. eğer bir zaaf sonucu ya da menfaat beklentisi ile geldiyse. inisiye edilmeyi isteyen rahip adayı. Mısır'daki bu loncaların devamı niteliğinde olan Yahudi loncalarının Süleyman Mabedi'nin inşasında oynadıkları rol daha yakından tanınmaktadır. Yukatan yarımadasındaki Maya piramitleridir (6). Hermes ve onun devamı olan başrahiplerin yönetimindeki Mısır. gözleri bağlanarak. Ezoterik doktrinin barınağı ve okulu olageldi.. bunların ateş ve ölüm odaları olarak törenlerde kullanmadıklarını ortaya koymaktadır. Kırmızı sütun Osiris'in nuruna ulaşma şansını. ilk örgütlenmelerinin Mu ve Atlantis kıtalarında başladığı sanılan çeşitli mesleki kuruluşlar ve özellikle de inşaat loncaları. önünde Osiris'in dişil ifadesi olan İsis'in yüzü örtülü bir heykelinin bulunduğu bir mabedin kapısına getiriliyordu. Hermes müridlerince inşa edildiği bu denli açık olan Keops piramidinin içinde varlığı saptanan çeşitli odalar. Yine bir 60 derece dönüldüğünde ise ulaşılan yer.. diğeri siyah iki sütün vardı.

Aday bu geçitte zorlukla ilerlerken derinlerden gelen bir ses. Çırak rahipler adaya halen geri dönme şansı olduğunu söylüyorlar. bir göz yanılgısı olduğunu . basit ruh arındırma işlemleri uyguluyordu. Ya başarmak ya da yok olmak zorundaydı. Kuyuya düşmeyen veya ne yapacağını bilmeyerek orada aciz kalmayan adaylar merdiveni tırmanırlar ve kendilerini dev heykellerin bulunduğu geniş bir salonda bulurlardı.6 Aday mabetten içeri girme konusunda ısrarlıysa rehberi onu dış avluya götürüyor ve gözlerini açtıktan sonra oradaki görevlileri teslim ediyordu. yani büyük piramitin giriş kapısıydı. Geçit giderek dik bir yokuş halini alıyordu. aday ilerlemekte ısrarlı ise onu duvardaki çok dar bir delikten içeri sokuyorlardı. Bu salonda yer alan 22 dev heykelin altında 22 temel sırrı ifade eden aynı sayıdaki harfler ile bunların sayısal sembolleri vardı. Bu kapıdan içeri giren hiçbir zaman geri dönemezdi. tam başının üstünde bulunan ve zorlukla seçilebilen dik bir merdivendi. Burada adayı. merkezi ateş odasına götürülürdü. Tanrının ve onun yeryüzündeki en yüksek ifadesi olan insanın sembolü olduğunu öğrenen adaya diğer sırlar da sırasıyla verilirdi. Yolun sonunda aday kendisini. Adayın buradan yegane kurtuluş şansı. "bilim ve kudrete göz diken akılsızlar burada telef olurlar" diye uyarılarda bulunuyordu. dibi görünmeyen bir kuyununun başında bulundu. İçinden ancak bir kişinin sürünerek geçebileceği bu geçit Osiris tapınağının. Alevlerin arasına dalan aday. iki çırak rahip tarafından alınıyor ve içinde bir dizi heykel ile bir mumya ve bir iskeletin yer aldığı loş bir koridordan geçiriliyordu. Burada bir hafta kadar kalan aday. bir zamanlar kendisinin de aynı alevlerden geçmiş olduğunu söyleyerek giderirdi. Sınav akşamı aday. Bu mabetteki tüm sırları öğrenen aday daha sonra. bunların gerçek alevler olmadığını. Bunlardan 1 sayısı ve "A" harfinin. "Kutsal Semboller Muhafızı" adı verilen görevli rahip karşılar ve birinci sınavı başarıyla tamamladığı için kendisini kutlardı. Bu odada dev alevlerin olduğunu gören adayda doğan tereddütü rehberi.

Yıllarca sürebilen bu dönemde çırak. derinden gelen rahatlatıcı bir müzik sesinin de etkisiyle kendinden geçerdi. sert kurallara büyük bir disiplin içinde uyan ve sürekli itaat eden çırak yavaş yavaş kendisinde bir başkalaşım hissederdi. Ancak önünde. Bu adaylar bir daha çıkmamacasına bu küçük odalarda hapis hayatı yaşarlardı. çırak rahip unvanını alırdı. boğulmadan geçmeye çalışırdı. Kısa bir süre sonra odaya. Devamlı gözaltında tutulan. rehberi olan üstad rahibin kararı ile üst dereceye geçme hakkına sahip olabilirdi. Çıraktaki başkalaşımı kendisi de gözlemleyen rehberi. zamanın geldiğine karar verir ve hakikatin . Aday.7 görürdü. daha önceki sınavlardan başarıyla geçmiş olmasına rağmen kendisini yenmeyi başaramadığını. adaya içki sunar ve kendisinin sınavları başarıyla geçenlere sunulan bir ödül olduğunu söylerdi. burada göreceği tüm sırları hayatı pahasına saklayacağına dair yemin ettirir ve onu. Böylece aday. nefsine hakim olmayı bilmeyen bir kimsenin duygularına esir olacağını ve karanlık içinde yaşamaya mahkum olduğunu söylerdi. baş rahibin ve görevliler kurulunun beklediği. Bir çırak ancak. Başrahip adaya. az önce içmiş olduğu içkinin içinde bulunan uyku ilacının etkisiyle uyur ve uyandığında yanlız olduğunu görürdü. Çıraklık süresi kişiden kişiye değişirdi. Ancak aday içkiyi ve kadını reddederse. Ateş sınavını su sınavı izler. öğrenmekti. Aday uyandığı zaman karşısında. Bu sınavı da başarıyla tamamlayan adayı iki görevli rahip karşılar ve içinde rahat bir yatağın bulunduğu bir odaya bırakırlardı. ellerinde meşaleler ile 12 görevli rahip kendisini alır. Burada aday. Kadın. mabedin baş rahibi girer ve adaya. kardeş rahip olarak ilan ederdi. kadının bu sözlerine kanıp da kendisiyle cinsel temasta bulunursa. aday çok karanlık ve içinde derin çukurların bulunduğu bir su birikintisinden ürpertiler içinde. Bu uzun bekleme döneminde çırağın görevi bilmek değil. siyah ve beyaz taşlarla döşeli Osiris Mabedi'ne götürürlerdi. rehber üstadından sürekli ders alır ve hücresinde meditasyon yapardı. onun eşi olarak kabul edilen ve kucağında oğlu Horus bulunan İsis'in bir heykeli vardı. çok uzun bir öğrenme dönemi vardı. çırılçıplak ve çok güzel bir kadının durduğunu görürdü. Burada Osiris'i simgeleyen bir heykel ile.

herşeyi gören Osiris'in gözü adı verilirdi (8). büyük sırları. Çırak ancak sabaha karşı başının hemen üstünde küçük bir deliğin olduğunu farkederdi. "büyük doğu" denilen ve tüm üstad rahiplerin hazır bulundukları geniş bir salona götürülür. "kendimi feda etmeye hazırım" cevabını verirse. içeri girenlerin başlarını eğmelerini gerektirecek kadar alçaktı. sabah olunca Seher yıldızı "Sotis"in ışığı tam bu deliğe vuruyor ve onun pırıl pırıl parlamasına neden oluyordu. Gerçekte sadece bir gece mezarda kalan çırağa bu süre çok daha uzunmuş gibi gelirdi. Bundan önce sana verilen sırlar küçük sırlar. Bu sembole. tören burada devam ederdi. içinde bir köşede açık bir mezarın bulunduğu "yeniden doğuş odası"na götürürlerdi. yani Osiris'in sırlarını elde edeceksin. Doğuda. Beş köşeli yıldız şeklindeki bu delik öylesine ayarlanmıştı ki. Çırak. Kapı.. çırağa Tanrının varlığının ispatı ve Hakikatin Nuru gibi görünürdü. Bu açıklamadan sonra yeni üstad rahip. büyük sırlarımızı öğrenmeye hak kazanan bir inisiye kardeşimizsin". . bir eşkenar üçgenin ortasındaki gözün içinden çıkan. hakikatin nuruna ulaşması için ölmesi ve yeniden doğması gerektiğini. aksi takdirde Osiris'in yüce meclisine kimsenin katılmayacağını söylerdi.. yani İsis'in sırlarıydı. ölümün herkes için olduğunu ancak her canlının da yeniden doğacağını söyleyerek çırağı mermer mezarın içine sokar ve kapağını da kapatırdı. Bu yıldız. Mutlak karanlık içinde kendisiyle başbaşa kalan çırak. Başrahip burada. Şimdi ise. baş rahibin kürsüsünün hemen üstünde. Başrahip çırağa. "Sen dün akşam öldün ve Osiris'in ışığını görerek yeniden doğdun. kaynağı belli olmayan güçlü bir ışık bulunurdu. "Hyorofan" adı da verilen baş rahip bu aşamada şöyle konuşurdu: "Bu noktaya kadar gelmeyi başaran sen.8 yakında ifşa edileceği müjdesini verirdi. mezarda ne kadar kaldığını bir süre sonra algılayamaz hale gelirdi. büyük sırların da eşiğine dayanmış oldun. görevliler tarafından. Artık. Işığın yavaş yavaş azalmaya yüz tuttuğu anda mezar kapağı açılır ve baş rahip çırağa müjdeyi verirdi.

Tanrı bir bütündür ve tektir. karısı İsis ve onların oğlu olan Horus'dan oluşan bir üçlemedir. yüce sırlara sahip olmak demektir. Bu Yüce Varlıktan çıkan insanlar da birer ölümlü Tanrıdır. 2. 91.RM Yayınları . mükemmelliğin ifadesidir. Bu sözlerden sonra yeni üstada. yaşamın kendisinden doğduğu kutsal babayı. kendisi. özel üstad kıyafeti giydirilir ve yemin ettirilirdi. bir Kamil üsdatın ettiği yeminden dönmesinin şerefsizlik olacağı bilinciyle bu şekilde davranmak zorunda kalmıştır. Ezoterik öğretiye ne denli yakın olurlarsa olsunlar.9 Tanrı Osiris. Kaldı ki. Çünkü bunları anlamak demek. İlahi düzende hiçbir şey küçük olmadığı gibi. Kaynakça 1. tüm gerçekliği ile açıklayamayacağının da farkında idi. ölümsüz insanlardır.İstanbul 1989 .. Bu sırları kalbine göm ve onu ancak kendi eserlerinde ifşa et". din kurmak veya kendisine verilecek başka bir görevi yerine getirmek üzere ülkesine gönderilirdi.SANTESSON Hans Stephan -"Batık Ülke Mu Uygarlığı" . yine de bu konularda nispeten cahil olan müridlerine.SCHURE Edouard . Aksine davrananlara. Yüce Tanrıya ulaşmalarına çok az kalan Kamil İnsanlar ise. hiçbir şey de büyük değildir. öğretisinde mutlak gerçeği açıklayamamasının ve doktrinini ancak üç kat sır perdesi altında ifşa etmesinin arkasında yatan neden bu ketumiyet yeminidir. Musa öğretisini. Musa.. Osiris. kuşkusuz ölüm korkusuyla değil."Büyük İnisiyeler" . mabedin sırlarını inisiye edilmeyenlere vermeyeceklerine dair bir kez daha ketumiyet yemini ettirilirdi. Ne mutlu bu sözleri anlayabilene. dinini öğretebilmek için tüm söylemlerini basitleştirmek zorundaydı.RM Yayınlan-İstanbul 1989 SF. Eğer yeni üstad Mısırlı ise yönetici rahip olarak mabette görev yapar. Ancak bu tür inisiyelere. Horus ise İlahi Kelam ve maddi alemi remzeder. Kendisi de bir inisiye üstad rahip olan Musa'nın (9). İsis onun dişil ve üretken yanını. nerede olurlarsa olsunlar kendilerini ölümün beklediği hatırlatılırdı. ayrılmadan önce.Sf 172 . yabancı uyrukluysa da. Bu üç kişilik bölünme zaafın değil.

.10 3.Sf.SCOGNAMILLO Geovanni . 38 4.VON DANİKEN E. 147 5-SCHURE E.BİLİM ARAŞTIRMA GRUBU .VON DANIKEN Erich.İe . Tarih Öncesi Evrensel Uygarlık" -Bilim Araştırma Merkezi Yayınları .Sf.İe .İe . 180 8. . .S."Dünyamızın Gizli Sahipleri" .SANTESSON H. 117 9. 178 6. 61 .Sf. . 133 7-SCHURE E."MU.Sf.İstanbul 1973 .Sf.İstanbul 1978 .İe .Sf.Sf. "Tanrıların Arabaları" .İstanbul 1973 .Koza Yayınları .Milliyet Yayınları .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful