Introducere și context - Reducerea riscului de pesticid Group (AGPMC) din producția vegetală și Protecție (AGP) Divizia de FAO, în strânsă

colaborare cu Biroul Regional pentru Europa (FAOREU) și Oficiul Sub regional pentru Asia Centrală (FAOSEC) va coordona o regional revizuirea evaluării ciclului de viață a pesticidelor și elabora statutul de utilizare a pesticidelor, extrem de periculoase (HHPs) și gradul de conștientizare a alternativelor la HHPs din țările participante la proiect. Scopul este ca Europa de Est și țările din Asia Centrală abordeze aspectele internaționale de protecție a plantelor și să susțină intensificarea producției de culturi durabile prin promovarea unor strategii IPM și furnizarea de orientări privind aspectele de gestionare a pesticidelor pe ciclu de viață pentru a reduce riscurile asociate cu utilizarea pesticidelor. Punerea în aplicare a Codului de conduită ar trebui să fie parte a acestor activități în țările EECAC. Metodologie - Evaluarea punerii în aplicare a Codului de conduită va fi supravegheată de două REU / SEC coordonatorilor subregionale, Coordonator al proiectului GCP/RER/040/EC Regionale CE-finanțat și GCP/RER/035/TUR proiectului ca precum și sprijin din partea membrilor Grupului reducerii riscului de Pesticide (FAO / AGPMC). Din fiecare țară proiect un consultant național ar trebui să fie recrutați la sfârșitul lunii ianuarie 2013, pentru a pregăti un raport de țară bazat pe rezultatele activităților subliniate de acest TOR. Perioada propusă pentru această consultare preliminară ar fi de patru săptămâni, WAE. Rapoartele de țări ar trebui să fie trimise la echipa de supraveghere, nu mai târziu de 05 aprilie 2013, pentru consolidare și prezentarea lor la un atelier regional care urmează să fie organizate în una din țările proiectului în iunie 2013.

Sub supravegherea generală a FAO Reprezentant Regional pentru Europa (REUD), supravegherea tehnică a Unității de plumb FAO Tehnică (AGP) și plumb Technical Officer (REU), supravegherea operațională a responsabilului Programare (REU), în colaborare cu consultanții internaționali și omologii naționale, consultant național va asista la punerea în aplicare a activităților proiectului următoarele. În special, el / ea va: • să evalueze situația existentă de protecție a plantelor, astfel cum a solicitat colectarea de date de către consultanți internaționali și ofițeri FAO tehnice • elaborarea statutul de utilizare a HHPs și pe gradul de conștientizare a alternativelor la HHPs • pregătirea rapoartelor statutului de țară privind evaluarea evaluarea / a activităților curente legate de dăunători și de gestionare a pesticidelor de-a lungul ciclului de viață a pesticidelor, inclusiv utilizarea de HHPs și alternativele cunoscute la HHPs • asista consultanților internaționali și ofițeri tehnice FAO în elaborarea proiectului de raport regional consolidat folosind constatările din rapoartele de țară diferite; • organiza una ateliere de lucru naționale de consolidare a capacităților pentru experții de la serviciile de extensiune cu privire la rezultatele comentarii naționale și pe IPM; • furnizează o listă de participanți pentru atelierul regional privind IPM organizat de REU • a pregăti raportul final cu privire la activitățile proiectului; • desfășoare muncă referitoare la cererea de consultanți internaționali și LTO