You are on page 1of 1

ACTA DE COCOPE

SERVEI TERRITORIAL DALACANT

CEIP ARBRE BLANC


03110-MUTXAMEL

DATA: 18- Abril- 2013 .

ASSISTENTS
Loreto Forner M Jos Baa Lorena Parodi Nicols Mengual Jose M Matos Raquel Esp Raquel Michelena M Dolores Marco

ORDRE DEL DIA I ACORDS


1. Nicols ens informa de la setmana deducaci vial. Els coordinadors de cada cicle hem dinformar de les activitats i dades en el nostres cicles.

2. Ha arribat al centre un informe de seguiment del Pla de Millora denguany. Nicols ens comenta que sha omplit aquesta valoraci i ha enviada. 3. Nicols ens comenta alguns punts importants de la reuni que ahir van tindre Nicols i Jose. - Jornada nica: abans de lordre que regule ha deixir el decret. Procs decret ordre - Programa contrate: es reunir al claustre. Signat: El/La Secretari/a Raquel Michelena Mutxamel, 18 dAbril de 2013