Thể hiện trên môi trường internet 1. Chia sẻ giá trị nào, giá trị nào đúng?

- Ko thể hiện quá riêng tư --- (thông tin cá nhân ko nên thể hiện trên internet) ---> thể hiện quan điểm tốt - Kiến thức tốt chia sẻ trên internet - Kinh doanh: + Quảng cáo rẻ + nhanh (khách hàng ko giới hạn) + Xu thế sử dụng internet (lợi thế di internet mang lại) + Chia sẻ kiến thức trên internet --- theo cách các diễn giả làm!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful