Cap.

IV CONFLICTELE DE MUNCĂ
1. Conţinutul conflictelor de muncă 2. Soluţionarea conflictelor de muncă 3. Greva ca formă de manifestare a conflictelor de muncă

1

Conţinutul conflictelor de muncă  Generate de nesatisfacerea intereselor profesionale cu caracter economic şi social a angajaţilor.1.  Rezultă din desfăşurarea raporturilor de muncă  Tipologie: -individuale -colective -de interese -de drepturi  Conflictele colective-sindicate 2 .

2. Soluţionarea conflictelor de muncă     NEGOCIERE CONCILIEREA MEDIEREA ARBITRAJUL CONFLICTELOR DE INTERESE 3 .

3. 5. 4. Formarea echipei de negociere 4 .NEGOCIEREA SINDICALĂ  1. 6. 2. Elemente: Colectarea datelor Consultarea membrilor grupului Cooperarea cu alte sindicate Consultarea neoficială a conducerii Schiţarea listei de revendicări Limitele de competenţă în cadrul negocierilor 7.

Stabilirea procedurilor în cazul amânării 14. Stabilirea procedurilor în cazul suspendării 13. începerea negocierilor 10. Stabilirea agendei pentru negocieri 5 . Stabilirea procedurilor pt. Desemnarea preşedintelui 12. Fixarea zilelelor de negociere 9. Desemnarea purtătorului de cuvânt 11.NEGOCIEREA SINDICALĂelemente (continuare) 8.

negocieri 16. Confirmarea oficială a înţelegerii la care sa ajuns 17. Stabilirea consecinţelor legale.NEGOCIEREA SINDICALĂelemente (continuare) 15. în cazul în care acordul nu a fost încheiat 6 . Stabilirea priorităţilor pt.

conflictul colectiv de muncă declanşat 7 .CONCILIEREA  CONCILIEREA DIRECTĂ -sesizarea conducerii -precizarea revendicărilor -motivarea acestora -propuneri de soluţionare -discuţiile consemnate în scris -organizaţia răspunde în scris.

CONCILIEREA  Concilirea organizată de minister -sesizarea pt. Conciliere în scris -ministerul desemnează delegatul pt. Conciliere-convoacă părţile la conciliere -salariaţii aleg o delegaţie de 2-5 membri -dacă se ajunge la un acord-definitivarea contractului colectiv de muncă 8 .

30 zile 9 .MEDIEREA  Apare dacă nu a avut succes concilierea organizată  Procedură facultativă  Mediator-acceptat de părţi-numiţi anual de minister  Documentaţia conţine: -situaţia companiei -condiţiile angajaţilor -proces-verbal cu rezultatele concilierii -durează max.

O comisie de arbitraj-3 membri. raportul mediatorului (dacă este cazul) 10 . desemnaţi de cele 3 părţi  Hotărârea comisiei este irevocabilă şi inclusă în contractul colectiv de muncă  Se realizează pe baza documentaţiei.ARBITRAJUL  Procedură facultativă  Precedată de conciliere  Pp. care cuprinde: procesul verbal cu rezultatul concilierii.

ARBITRAJUL  În 3 zile de la primirea documentaţiei comisia convoacă părţile  Comisia se pronunţă în 5 zile de la încheierea dezbaterilor  Se comunică în 24 ore părţilor  Conflictul de interese încetează odată cu pronunţarea hotărârii 11 .

cu scopul realizării unor revendicări profesionale.  Hotărârea de declarare a grevei se decide de către sindicate cu acordul a cel puţin jumătate din membri  Pe durata grevei angajaţii îşi menţin toate drepturile ce decurg din raporturile de muncă – excepţie salariul şi sporurile salariale 12 .GREVA  Încetarea colectivă şi voluntară a muncii de către personalul salariat.

48 ore greva propriu zisă 2.2 ore dacă este cu încetarea lucrului . Propriu-zisă – poate fi declarată numai dacă s-au epuizat toate căile de soluţionare a conflictului de muncă .se aduce la cunoştinţă conducerii cu 48 ore înainte 13 .GREVA  Grevele pot fi: 1. De avertisment – durată de max.precede cu min.

GREVA  Poate fi declarată numai pentru apărarea intereselor profesionale cu caracter economic şi social  În timpul grevei se continuă negocierile  Dacă se ajunge la un acord greva încetează 14 .

GREVA 15 .

GREVA 16 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful