STRUCTURA PARADIGMATICĂ A LUI STRUCTURA PARADIGMATICĂ A LUI STRUCTURA PARADIGMATICĂ A LUI STRUCTURA PARADIGMATICĂ A LUI DISPOSITIO DISPOSITIO DISPOSITIO

DISPOSITIO
1. ESORDIO

DIMONSTRATIVO
2. NARRATIO

3. CONFIRMATIO

4. EPILOGO

1. CAUSA
2. QUESTIO
1. CAPTATIO
BENEVOLENTIAE
2. 2. 2. 2. PARTITIO
1. PROPOSITIO
2. ARGUMENTATIO
3. 3. 3. 3. CONFIRMATIO ~
ALTERCATIO
1. PERORATIO
2. CONCLUSIO
3. CUMULUS
4. 4. 4. 4. CORONAMENTO
STRUCTURA MYSTAGOGIEI OMILETICE

M
I
S
T
I
C
A
N
A
L
O
G
I
C
A
L
E
G
O
R
I
C
H
R
I
S
T
O
L
O
G
I
C
MORAL
LITERAR
ISTORIC
EXISTENŢIAL
TEXT
EVANGHELIE
după Augustin de Dacia
1212


RES
(quae significantur)
VERBA
(quae significant)
1. INVENTIO
(invenire
quid dicas
εϋρετις)
3. ELOCUTIO
(ornare verbio
λεξις)
2. DISPOSITIO
(inventa
disponere
Ταξις)
4. ACTIO
(agere
et pronuntiare
υπόχριτις)
5. MEMORIA
(memoria
mandare
µνήµη)
Τέχνη Τέχνη Τέχνη Τέχνη ρη ρη ρη ρητορική τορική τορική τορική


RES
(quae significantur)
VERBA
(quae significant)
1. INVENTIO
(invenire
quid dicas
εϋρετις)
3. ELOCUTIO
(ornare verbio
λεξις)
2. DISPOSITIO
(inventa
disponere
Ταξις)
4. ACTIO
(agere
et pronuntiare
υπόχριτις)
5. MEMORIA
(memoria
mandare
µνήµη)
Τέχνη Τέχνη Τέχνη Τέχνη ρη ρη ρη ρητορική τορική τορική τορική
!
710
Pr. Conf. Dr. Constantin Necula
prezintă media. Fără a construi o predică karaoke, gata să răspundă la ecare
provocare a lumii sociale, politice ori societale, cu un algoritm responsorial al
Bisericii. Efortul făcut de reecţia teologică cu privire la mesajul Bisericii în
presă
27
poate un bun început de responsabilizare în asumarea dialogului cu
presa sub limpezirea de har a itinerarului lui Lectio divina.
Sursele de construire a unei predici
1

SJ
SI. Párinti RG CT VT - Paremii
Imnologia Sf. Tradi(ie Sf. Scripturà Evanghelia Utreniei
Cárti S2 S1
Iconologia Cult NT Apostolul
Memoria S3
bisericii Împrejuràri + Evanghelia speciIicá
S4 -
Traditii locale Memoria Teologicá Predici anterioare
Evenimente locale Comunità(ii S5 Literaturà
Sárbátori locale S6 scrieri patristice
S7 Laicá FilozoIie, poezie, etc.
Predici audio/video


Via(a
Preotului
S1, S2, S3, ... S7 reprezintă sursele de construire a unei predici;
RG reprezintă Rugăciune;
CT reprezintă Cultură;
SJ reprezintă Slujire.
Prezenta schemă este realizată în consultare cu tinerii din grupurile de
cerc catehetic din cadrul CADCO, cu studenţii în teologie în ani terminali și,
nu în ultimul rând, cu specialiști în media. Dincolo de construirea ei, sche-
ma a dovedit plusul de importanţă acordat vieţii duhovnicești în conștiinţa
creștinului propovăduitor și primitor de cuvânt. Din descriere se observă, cu
ușurinţă, că sferele de asumare a surselor în propovăduire s-au lărgit enorm.
Am refuzat să credem că internetul poate o sursă propriu-zisă, dar trebuie să
admitem că multe dintre predicile reușite ale acestor ani, dintre conferinţele
27
Cea mai recentă reectare a gândirii teologice românești a se vedea în revista Facul-
tăţilor de Teologie din Patriarhia Română, ST, seria a III-a, an. VI, Nr. 4, octombrie-decem-
brie 2010, p. 7-134, care conţine inclusiv viziunea Preafericitului Părinte Patriarh D,
„Cuvântul lui Dumnezeu transmis prin mass-media” (p. 7-16).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful