INDICE

Yachachiq masillay

3

1.

Antimanta wawakuna

5

2.

Calendario comunal nisqa

7

3.

Ayllupa kawsaynin: “papa hasp’iy”

11

1- Papa hasp’iypi yanapakusunchik

12

2- Papa mamaman qillqasunchik 3- Papata waqaychananchikpaq akllasunchik 4- Wathiyata rurasunchik 5- Papa hasp’iypi yanapakusqanchikmanta rimarisunchik

16

20

24

29

Quechua

1

.

Quechua 3 . calendario comunal nisqa aylluykiman hina. siminkupi ima allinta rimanku. tususpa ima qispichinanku. paykunawan rimananchik. takispa. Wawanchikkunaqa kawsayninkupi. kawsayninkumantapacha yachaykunata uqarispa allin runa kanankupaq hinallataq allin kawsayta aypanankupaq yachachinanchik. ¡Qanpas munaychata llamk’allawaqmi!. yachayninkuta pukllaspa. 4. Chay raykun siminkupi.Yachachiq masillay 3. Kay qillqa mayt’uqa llamk’aykunata haywarisunki chayman hina qampas. wawakunaq munasqanman hina llamk’anaykipaq. 5 watayuq wawanchikkuna Educación primaria nisqaman chayanankupaq allinta yuyayninkuta. munasqankuta mañakunku. pukllankupas. rimayninkuta.

.

kuraqninkuwan. ayllunkuman hina allin kawsaypi tiyanku. takispa. ima ruraykunatapas qhawachkallanku. Quechua 5 . sullk’ankuwan. pukllaspan imaymanata yachanku. chay raykun qhawaspalla yachanku • Wasinkumanta imaymana yachaykunata apamunku. ANTIMANTA WAWAKUNA ¿ Antimanta wawakunari imaynan kanku? • Wawakunaqa. • Llaqtankupa kawsayninkupi yachaykunata. • Pukllaspa. runa simipi hinallataq castilla simipipas. pukllayqa allinpuni wawakunapaqqa. imaymana yachaykunata kawasayninkumanhina yachanku. • Ayllunpa imaymana ruraykunapi. tapupakuspa ima yachanku. • Iskay simipi rimanku. yanapakuspa. pukllaspa ima yachanku. ruraspa. ¿Imaynatam antimanta wawakuna yachanku? • Paykunaqa qhawaspa. kawasyninkutapas astawan riqsipayanku. hinallataq huk llaqtakunaq yachayninkutapas yachanku. • Tayta mamankuwan. chay simikunapin munasqankuta rimanku hinallataq hukkuna munasqankutapas yachanku. imaymana ruraykunata yachapayanku. pukllaspa.1. chay yachaykunatan yachay wasipi allinta qispichinanchik. • Yanapakuytan yachanku. pacha mamawan rimaspa. chaskispa yachanku.

kawsaykunata ima. • Wawakunaq munasqankuta. • Pacha mamanchikpa kawsayninkunata. rimayninkuta ima riqsiyta • Ayllupa allin ruraykunata. hinallataq sasachakuykunata.¿Imakumatam yachay wasipi llamk’ananchikpaq yachananchik? • Wawakunaq kawsayninkuta. • Tayta mamakunaq mañakuyninkuta. • Calendario comunal nisqapi ruraykunata. 6 Quechua .

tusunchik. Kay Calendario comunal nisqa rurananchispaqqa tayta mamakunawan. Kay calendario comunal nisqaqa kayhinatan yanapakun: • Yachay wasi llamk’anapaq pacha qhawariyta • Llaqtakunapa yachayninta qispichin. yachaykunata uqarispa allin kawsay kananpaq qispichinanchik. paykunan allinta yachanku. hinallataq yachaqkunawan yanapachikunanchik. Quechua 7 . pacha mamawan hinallataq runakunawan allin kawsayta. imaymana t’ikakunata uywanchik. hinallatqmi takinchik. yachay wasipi kay kawsaykunata. ch’akiy ukhu pachakunapi imaymana llamk’aykuna. yachanchik ima. paykunapas ñuqanchikta uywawanchik. • Yachay wasikunawan. Chayqa. CALENDARIO COMUNAL NISQA Kay calendario comunal nisqapin paray ukhu. • Yachay wasipi. uywata. llamk’ayta. yachaykuna kachkan.2. chaymanhina anti runaqa kawsayninta qhawarin. Kaypin chakrata. ayllukunawan ima allin kawsaypi. • Yachay wasipi wawakunawan sumaq llamk’ayta.

• Raymikunamanta. • Haywakuykunamanta. • Tusuykunamanta. • Chakrapi llamk’aykunamanta. p’achakunapi. t’ikakunapi. ayllupi umalliqkunawanpas chaykunapaqqa kaykunatan rurasunman: • Wawakunawan. chikchimanta. • Pacha mamapi sananpankuna ñawinchayta. unupi. parapi. uywakunaq waqyninpi. uywakunapi. phuyumanta. allchapakunanchik ima. uywakunapi. hanaqpachapi. • Material educativo nisqata tayta mamakunawan. tayta mamakunawan kuska chakrapi yanapakuyta • Yachay wasipi. Llamk’aykunataqa tayta mamakunawan rurasunchikmanmi. • Mikhuykunamanta.¿Imakunatan calendario comunal nisqa rurananchikpaq qhawarinanchik? • Paray ukhupi hinallataq ch’akiy ukhupi rurakuykunata. ¿Imaynatataq yachay wasipi wawakunawan llamk’arisunchik? Wawakunawan llamk’ananchispaqqa allintan qhawarinanchik. hanaqpachapi sananpankunamanta. phuyupi. 8 Quechua . • Pukllaykunamanta. mikhunakunapi ima. • Paramanta. wayrapi. wawakunawan ayllupi kawsayninkunawan rurayta • Yachachiq yachay wasipi yachayninkunata wawakunaman riqsichiyta. unupi. chayqa allintan yachaykunatapas qatipasunchik. wawakunawan tayta mamakunawan chakra rurayta. • Killamanta. • Musquykunamanta. • T’ikakunapi. intimanta.

PP. y de los niños y niñas Programas Curriculares Diversificados de I.FF. o Red en L1 y L2 Programación Anual Unidades Didácticas Sesiones de Aprendizaje (Desarrollo de actividades) Quechua 9 . y comunidad cosmovisión Necesidades e intereses de aprendizaje de niñas y niños Situación lingüística de la comunidad.Concresión curricular DARIO COMUNA N E L L CA Potencialidades y problemas de la comunidad Demandas y expectativas de las MM.E.

.

ñuqanchikpas hinatan yachay wasinchikkunapi wawanchikkunawan llamk’arisunman. yaqa abril. YACHAY TAQIPI ASWAN YACHAYKUNA Nº LLAMK’AYKUNA 1 2 Papa hasp’iypi yanapakusunchik Papa mamaman qillqasunchik Papata waqaychananchikpaq akllasunchik Wathiyata rurasunchik Papa hasp’iypi yanapakusqanchikmanta rimarisunchik Personal Social nisqa Comunicación escrita nisqa 3 Matemáticas nisqa 4 Ciencia y Ambiente nisqa 5 Comunicación oral nisqa Quechua 11 . Kay ruraykunapin imaymanata wawakuna yachanku. junio killakaman rurakun. kay llamk’aykunaqa sapanka ayllukunaq kawsayninman hina rurakun. Chayqa. mayo.3. AYLLUPA KAWSAYNIN: “PAPA HASP’IY” Papa hasp’iyqa.

papa akllayta. papa haspi’yta. chaypin imaymana yachaykunata yachanku. 3 wata Papa hasp’iy qallarinapaq pacha mamaman haywakuyta qhawan. • Pachata chakrapi yanapakunanchikpaq qhawarikusunchik • Wasinkumanta rawk’anankunata apamunankupaq wawakunaman mañasunchik. • Wawakunawan chakraman purinanchikpaq rimanakusuchik.. 12 Quechua . papa wachaychaymanta ima. Yachay /Atina qatipanapaq 4 wata 5 wata Papa hasp’iy qallarinapaq pacha mamaman haywakuyta qhawan. Ruranapaq wakichikuy • Chakrayuqkunata papa hasp’iypi yanapakunanchispaq mink’akamusunchik. Yachay/Atina Ayllunpa hinallataq wasinpa rurayninkunapi yanapakun.Nº 1 LLAMK’AY : “PAPA HASP’IYPI YANAPAKUSUNCHIK” Kay llamk’ayqa allinmi wawakunapaq. Runa kaynin Llaqtanpa kawsayninkunta. Papa hasp’iy qallarinapaq pacha mamaman haywakuypi allinta uyarin. yachayninkunata ima chaninchan. wathiya rurayta. Hasp’isqa papakunata huñuspa yanapakun. Hasp’isqa papakunata huñuspa yanapakun. Papata hasp’ispa yanapakun.

• Papa hasp’iy qallarinanchikpaq Pacha Mamaman chaqrayuqkunawan kuska haywarikusunchik. chakrayuqkunata napaykuspa tapurisunchik: ¿Ima killapin tarpuranki? ¿Imaynatataq chakraykita uywarqanki? ¿Imakunatataq chakraykiman sumaq wiñananpaq haywarqanki?. Pacha Mamaq sanapankunata ñawinchasunchik.Ruranapiña llamk’ay • Wawakunawan tapuykunata ruraspa rimarisunchik: ¿Chakrata riqsinkichik? ¿Chaqraykichik kanchu? ¿Imakunatataq chakrapiri rurakun? ¿Chakraman yanapakuq risunmanchu? Imaynatas purisunchik. yachayninkunatawan chaninchan. • Chakrayuqmanta wachuta hasp’inanchikpaq chaskikusunchik. • Chakraman purispa. chaykunamanta wawakunawan yuyarisunchik. Runa kaynin: Llaqtanpa kawsayninta. Quechua 13 . ¿Imaynataq chakrapa yurankuna kachkan? ¿Imarayku? ¿Imatataq willakamuchkanku? ¿Imaraykutaq yuraq unanchata chakrapi churanku? ¿Imaraykutaq chakrapi q’unyachinku? ¿Imatataq willakamuchkanku? • Chakraman chayaspa. ima pachakaman chakrapi kasunchik.

papanchikta q’ipirikuspa yachay wasinchikman kutiripusunchik. quqawinchikta mikhusunchik • Chakrayuqkunaman añayninchikta haywarispa. chakrayuqta añanchayninchikta haywarikusunchik. watayuq wawakuna siq’inqaku. 3. chakrayuqpa munayninta papapi chaskikusunchik.5 watayuq wawakunataq siq’inqaku chaymanta atisqankuman hina qillqanqaku. • Imaynatas chakrayuqkuna hasp’iyta qallarinku hinaman. 4.Yachaykuna qhawarinapaq: Papa hasp’iypi yanapakun. • Samarispa. • Yachay wasipi chakraman purisqanchikmanta rimarisunchik. papa hasp’iyta qallarisunchik. 14 Quechua . hinallataq papa hasp’iypi yanapakusqanchikmanta . 4 watayuq wawakunataq yanapakunqaku. 5 watayuq wawakunaqa papata hasp’inqaku. wawakunawan kuska rawk’anakunata hap’ispa. ¿Maytam purirqanchik? ¿imatan rurarqanchik? ¿imaraykutaq Pacha Mamanchikman haywakurqanchik? • Chakrapi yanapakusqankumanta: 3. • Hasp’iyta tukuspataq .

¿Imaynatataq qhawarisunchik? Qhawaykuna Chakrapi qhawarinchik sichus wawakuna: - Napaykunku - Ripunankupaq willakunku - Chakrayuqman tapuykunata ruranku: ¿Ima pachapin tarpurqanki? ¿Imaynatataq chakraykita uywarqanki? ¿Imakunatataq rurarqanki chakrayki sumaq kananpaq? - Papa hasp’iypi yanapakun. Papa hasp’iy yanapakuypi. yachaykunata qhawarispa ¿Ima yachaykunatan qhawarisunchik? Yachay/ Atina Ayllunpa hinallataq wasinpa rurayninkunapi yanapakun.Rurayta tukuspaña Wasinkupi tayta mamankuman ayllunkuman ima chakrapi yanapakusqankumanta willakunqaku. Yachay/ Atina Tapuykuna qatipanapaq Papa hasp’iy qallarinapaq Pacha Mamaman haywakuyta allinta uyarin. Quechua 15 . Papata hasp’ispa yanapakun.

Ayllunpi Rurasqanmanhina ruraykunata ruraspa willakun willakun. 3 wata Yachay /Atina qatipanapaq 4 wata 5 wata Tapuykunata kutichispa riman Tukuy runakunawan riman. piman. qillqana. Runa kaynin Llaqtanpa kawsayninkunta. hinallataq imapaq qillqanqa chaymanta nin. Pimanmi qillqanqa chayta nin. Alyllunpi ruraykunata ruraspa (ñawpaq rurasqata. • llamk’ananchikpaq pachata qhawarikusunchik.Nº 2 LLAMK’AY : PAPA MAMAMAN QILLQASUNCHIK Yachay/Atina Munasqanta. Atisqanmanhina papaman qillqanqa. 16 Quechua . pimantaq qillqanqa chayta willakun. yachayninkunata ima chaninchan. Tukuy qillqaykunata atisqanmanhina qillqan. k’askachina). Imaynatas papaman rimarinku chaymanta willawananchikpaq. • Yachay wasiman hamunanpaq tayta mamata mink’arikusunchik. Huñupi. Imatan. yachachiqninwan qillqachin. qhipa rurasqata willakun) Imatan. papaman qillqaykunata. siq’ina. rurasqanta ima siminpi willakun. Rurasqanmanta atisqanmanhina tapuykunata kutichin. Ruranapaq wakichikuy • Yachay wasipi llamk’ananchikpaq materialkunata qhawarikusunchik (rapi. Papaman imatas niyta munan chayta yachachiqninman qillqananpaq nin.

utaq tayta chayarqamuqtin sumaqta chaskisunchik. Hinallan mirakunki kawsakunki ima kay wawaykikunata uywawanaykikupaq. • Muyuchapi churakuspa tayta mamaman. Quechua 17 . piman. ichhuwantaq p’istusaykiku. muñawan allchasaykiku. • Chaymanta. Imatan. hinallataq imapaq qillqanqa chaymanta riman. qanmi yarqayniykuta saqsachiwankiku. Atinakunapa qhawariynin. Papa mamaman rimarisunchik (siq’iy) Papa mamallay qammi kanki uywaqniyku. Pacha Mamaq sunqunpi wiñanki. uyarisqanchikta wawakunawan rapipi qillqasunchik Qillqananchikpaqtaq tapuykunata ruraspa yanapakusunchik: ¿Pimanmi qillqasunchik? ¿Imakunatataq papa mamaman nisunman? ¿Imaraykutaq papa mamaman qillqasunman? Kayhinata qillqasunman. papa mamamanta rimasqankuta uyarisunchik wawakuna tapuykunatapas rurallankumanmi. wiñanaykipaq parata mañakusaqku.Ruranapiña llamk’ay • Wawakunawan rimarisunchik: ¿Qamkuna papa mamaman rimariyta uyarirqankichikchu? ¿Ima nispataq papa mamawanri rimanku? ¿Ñuqanchikpaq imataq papa mamari? ¿Imatataq quwanchik? ¿Papa mamanchikman qillqasunmanchu? ¿Pitaq papa mamaman rimaytari yachachiwasunman? • Mama. ñawpaq p’unchaypi rurasqanchikta willasunchik. Atinakunapa qhawariynin. Huñupi papaman qillqaykunata. yachachiqninwan qillqachin.

Tapusunchik: ¿Pikunamanmi qillqarqanchik? ¿imakunatataq nirqanchik? ¿imapaqtaq qillqarqanchik? • Wawakunawan. maypitaq churasunman? • Hinaqa llamk’asqanchikta llapanku ñawinchanankupaq pirqapi k’askachisunchik. imapaq qillqaykunata qillqan chaymanta riman. tapuykunata ruraspa rimasunchik: ¿Huk runakuna qillqasqanchikta qhawanankupaq. tayta mamankuman. 18 Quechua . piman. • Huk runakunta qillqasqanchikta qhawanankupaq mink’akamusunchik. kuraqninkunaman ima. llapa ayllunkunaman yachay wasipi rurasqankuta willanqaku. ñawinchanankupaq ima. Rurayta tukuspaña • Wasinkupi.Atinakunapa qhawariynin: Imata. • Qillqayta tukuspataq. wawakunawan kuska ñawinchasunchik.

. Yachay/Atina qatipanapaq Imatan.Papa maman qillqasqanchikta qatipanaspa ¿Ima yachaykunatam qhawarisunchik? Yachay/Atina Tukuy qillqaykunata atisqanmanhina qillqan. papa mamaman rimasqanmanta allinta uyarin. yachachiqninwan qillqachin. piman. tapuykunatapas ruran. Tayta mamaman. papaman qillqaykunata. imapaq qillqanqa chaymanta nin. Qhawarinapaq Huñupi. qhipa rurasqata willakun). ¿Imaynatam qhawasunchik? Tapuykuna ¿Pimanmi qillqasunchik? ¿Imakunatataq papa mamaman nisunman? ¿Imaraykutaq papa mamaman qillqasunman? ¿Pitaq papa mamaman wiñayta yanapan? ¿Maypitaq wiñan? ¿Imatataq papa mama quwanchik? ¿Maypitaq waqaychanchik? ¿Imawantaq allchapanchik? ¿Imawantaq p’istunchik?. Tukuy runakunawan riman. etc. Quechua 19 . Munasqanta. rurasqanta ima siminpi willakun. Alyllunpi ruraykunata ruraspa (ñawpaq rurasqata. Wawakuna papa mamaman imatas niyta munan chayta yachachiqninman qillqananpaq ninku.

Ruranapaq wakichikuy • Ñawpaq p’unchawta tayta mamaman mink’akusunchik papa waqaychaypi yanapakunanchikpaq. ninmanhina akllan Papa mamakunata mikhunapaq.Nº 3 LLAMK’AY : PAPATA WAQAYCHANANCHIKPAQ AKLLASUNCHIK Yachay/ Atina Papa mamakunata. hinallataq imarayku akllan chaykunamanta willakun. raymipaq ima akllan Imaynatas papa mamakunata akllan. Imaynatas papa mamakunata akllan chaymanta willakun. Yachay /Atina qatipanapaq 3 wata 4 wata 5 wata Papa mamata Papa mamakuhuk mikhuykuna.nata munaymanta akllan. llimp’inakuna) yachay wasipi llamk’ananchikpaq qhawarisunchik. ch’uñupaq. Rapipi papa mamata atisqanmanhina siq’in. chaypaqqa wawakunawan rimanakuspa tayta mamaman kukachata aparisunchik. • 20 Quechua . qillqan ima. Materialkunata (rapi. ayllunkupi kawsayninmanhina akllan. Runa kaynin Llaqtanpa kawsayninta. muhupaq. Rapipi papa mama akllasqanmanhina siq’in. siq’ikuna.. Rapipi papa mama akllasqanmanhina siq’in. yachayninta ima chaninchan. Imatas akllachkan chayta willakun. qillqanakuna.

Ama qunqaychu kay haywarikuytaqa rurakun papa mamanchik mana unqunanpaq hinallataq kusisqa kawsananpapqmi. murayapaq. papa mama waqaychaypi yanapakurqankichikchu? ¿Kunan papa mama waqaychaq yanapakuq risunmanchu? • Wawakunawan papa akllanaman risunchik. ¿Wasinchikpi papa mamanchikta waqaychanchikchu? ¿Imaynatataq waqaychanchik? ¿Qamkuna wasiykichikpi. raymipaq ima akllan Quechua 21 . wasiyuq akllasqanmanhina yanapakuyta qallarisunchik (wayk’unapaq. • Papa mama akllaypi. chaypi taytawan. muhupaq. raymipaq. qhatunapaq ima) Yachay/Atinakuna qhawariyniy: Papa mamakunata mikhunapaq. mamawan kuska papaq muyuriqninpi churakuspa Pacha Mamaman haywarikuyta rurasunchik. ch’uñupaq.Ruranapiña llamk’ay • Tapuykunata ruraspa wawakunawan rimanakusunchik. ch’uñupaq.

Yachay qhawarinapaq Rapipi papa mama akllasqanmanhina siq’in. yachay wasiman kutispataq qhawasqankuta willakunqaku. huk kunataq truhi. Ama qunqaychu. maypis waqaycharqanchik chaykunata tapuykunaman kutichispa riqsichisunchik. imaraykus akllarqanchik . • Akllayta tukuspataq imaynatas akllarqanchik.Yachay/Atina qhawarinapaq. imaynatas waqaycharqanchik. 22 Quechua . • Tukuspataq tayta mamata añayninchikta haywarisunchik. • Yachay wasiman kutispa rapipi. 3 watayuq wawakuna papa mama akllasqankumanhina siq’inqaku. chaymanhina wawakuna willakunqaku. qillqanqaku ima. sapanka wasipin kawsayninkumanhina papata waqaychanku. Rurayta tukuspaña • Wasinkupi imaynatas papa mamankuta akllanku waqaychananku ima. imaraykus papa mamakunata akllan chaymanta willakun. ¿Imaraykutaq ch’uñupaq papata akllarqanchik? ¿ Imaraykutaq murayapaq papata akllarqanchik? ¿Raymipaqri? ¿Wayk’unapaqri? ¿Maypitaq waqaycharqanchik? ¿Imaraykutaq hinatari waqaycharqanchik? • Chaymanta. 5 watayuq wawakunataq siq’inqaku. Icha aylluykipi huk sutin kan chayqa chayta uqarispa llamk’anayki. Imaynatas. Wakin ayllukunapiqa papa waqaychanataqa taqi ninku. qillqan ima. chaykunata qhawanqaku. 4. papa mama akllayta tukuspataq tayta nimusqanmanhina taqikunapi waqaychasunchik.

5 watayuq wawakunataq siq’inqaku. Rapipi. Yachay/Atina qatipanapaq Papa mamakunata mikhunapaq. ¿Imaraykun ch’uñupaq papa mamata akllarqanku? ¿Murayapaqri? ¿Raymikunapaqri? ¿Wayk’unapaqri?. qillqanqaku ima Quechua 23 . Rapipi papa mama akllasqanmanhina siq’in. ch’uñupaq. Qhawarinapaq.Papa mama waqaychasqanchikta qhawarisunchik ¿Ima yachaykunatam qhawarisunchik? Yachay/Atina Papa mamakunata. muhupaq. hinallataq imarayku akllan chaykunamanta willakun. ¿Imaynatam qhawasunchik? Tapuykuna. 4. ¿Imaraykutaq kay papakunatari kay hukkunawan churarqanki?. ayllunkupi kawsayninmanhina akllan. 3 watayuq wawakuna papa mama akllasqankumanhina siq’inqaku. qillqan ima. chaymanta willakun. Hinaspa rapipi akllasqanmanhina siq’in. raymipaq ima akllan Imaynatas papa mamakunata akllan.

• Wathiya rurananchispaq hallp’ata qhawamusunchik (maypi. • Wawakunawan. hinallataq hanpikuq mamatahina riqsipan. mikhuchikuq. Papa mamata. Papa mamata. Ruranapaq wakichikuy • Tayta mamata. 24 Quechua . uywakuq. Runa kaynin Papa mamata sumaqta chaninchan. mikhuchikuq. Atinakunapa qhawariynin. ima) • Imakunan wathiya rurananchikpaq kanan chaykunata qhawarikusunchik.Nº 4 LLAMK’AY : WATHIYATA RURASUNCHIK Atina Llaqtanpa yurankunaq kayninta riqsipan. mamawan ima wathiyaq rinanchikpaq rimanakusunchik. yachay wasi hawapi. uywakuq. wathiya rurayta yanapawananchikpaq mink’akusunchik.chakrapi. hinallataq hanpikuq mamatahina riqsipan. • Wawakunawan wathiya rurananchikpaq rimanakusunchik Ruranapiña llamk’ay • Wawakunawan tapuykunata ruraspa rimarisunchik ¿Imatan kunan p’unchaw rurasunchik? ¿Pitaq yanapawasunchik? ¿Maypitaq rurasunchik? ¿Imaynatataq yanapakusunri? • Mink’akusqanchik mamata sumaqta chaskisunchik. 3 wata 4 wata 5 wata Papata mamatahina riqsipan.

utaq llant’ata pallaspa.• Ñanta purispa q’awata. raymipaq). hampiwanchik ima) Quechua 25 . • Imaynatas mama hurnuta ruran. chayta qhawasunchik. rimarisunchikman. muyukuna. • Hurnuq q’uñichkanankama. murayapaq. huch’uykuna. • Wathiyana pataman chayaspa mamaman hurnu ruranapaq k’urpakunata haywaspa yanapasunchik. ¿Imatataq papari quwanchik? (mikhunawan uywawanchik. hatunkuna. wayk’unapaq. huñuspa ima wathiya rurananchikpaq apasunchik. munaychakuna. mamawan papakunamanta Tapuykunata rurasunman: ¿Imaynataq papakunari? (taksakuna. chuntakuna. unusapa. sumaqkuna. ch’uñupaq. . misk’ikuna) ¿Paykunahinari huk papakuna kanchu? ¿Imaynataq kanku (hak’usapa. ñawisapakuna.

• Yachay/Atinakunapaq qhawariynin Hurnupi papa wayk’ukunankama mamawan tapuykunata ruraspa rimasunchik. uywakuq. Papa mamata.¿Sichus pampaman urmachisun chayri iman kanman? ¿Papa mamanchikri imaynatataq churakunman? • Hurnu papa churanapaqña kachkan chayqa. Wawakunata tapusunchik: ¿Imaynataq ñawpaq papari qarqan? ¿Kunanri imaynataq kachkan? ¿Imarayku? • Muyupi churakuspa llapanchik wathiyata kisuyuqta. ¿Imaynatataq papari wayk’ukunqa? ¿Ima sananpakunapas chayta yachakunapaq karqanchu? ¿Imaraykutaq q’usñimuptin hallp’awan p’amparanchik? ¿Wathiyatari mayqin killapipas rurasunmanchu?. mama hurnumanta papa urqusqanta. utaq aychayuqta. mama papakunata churanqa. mikhuchikuq. • Imaynatas papata hurnupi p’ampan chaytan makilla qhawasunchik.. ch’aquyuqta ima mikhusunchik. hinallataq hampikuq mamatahina riqsipan • Ña papa chayaqtin. maki qhawasunchik. 26 Quechua . ima.

• Yachay wasipi wathiya rurasqanchikmanta rimarisunchik. Yachay/Atinakunapaq qhawariynin. hinallataq hanpikuq mamatahina riqsipan Rurayta tukuspaña • Wasiman chayaspa wathiya mikhusqankuta tayta mamankuman willakunqaku.• Tukuspataq. mikhuchikuq. uywakuq. hinallataq papa mamata mikhuna quwasqanchikmanta añaychakusunchik. rapipi kay tapuykunamanhina siq’inqaku: ¿Imaynataq papacha churakun wikch’urayasqa kaptin? ¿Mikhuchiwaqtinchikri? ¿Hampiwaqtinchikri? • Llapanku qhawanankupaq pirqapi. mamata añayninchikta haywarisunchik. Wawakuna. Papa mamata. rapipi rurasqankuta k’askachinqaku. Quechua 27 .

mamaman chik? siq’inkunata. ¿Ima mikhunakunatan papa mamamanta rurakun? ¿Imakunatataq papa mamatawan ruranchik? ¿Imam kanman sichus papa mamata urmachisun chayqa? ¿Papa mamata mikhullanchikchu.Wathiya rurasqanchikta qhawarispa ¿Ima yachaykunatam qhawarisunchik? Yachay/ Atina Llaqtanpa yurankunaq kayninta riqsipan. 28 Quechua . uywakuq. mikhuchikuq. ¿Imaynatam qhawasunchik? Tapuykuna qhawariykuna Yachay/Atina qatipanapaq Papa mamata. uwawanchikchu. icha imapaqwan ñuqanchikpaq kan? ¿Payri. hampiwanchikchu?. ¿Imarayku papa Rapikunapi papa mamata mikhun. hinallataq hampikuq mamatahina riqsipan.

Nº 5 LLAMK’AY : PAPA HASP’IYPI YANAPAKUSQANCHIKMANTA RIMARISUNCHIK Atina Tukuy rurasqanmanta willakun Atinakunapa qhawariynin 3 wata 4 wata 5 wata Papa hasp’iypipi rurasqanmanta willakun Papa hasp’iy p’unchawkunapi ruraykunamanta willakun Papa hasp’iy p’unchawkunapi ruraykunamanta ch’uyata willakun Ruranapaq wakichikuy • Ñawpaq p’unchawkunapi llamk’aykunata tukuspa. ¿Warmikunari imatataq rurarqan?. llimp’irqanchik. siq’irqanchik. wawakunaq yanapayninwan papaman qillqasqakunata. icha kay tapuykunata ruraspa rimasunman: ¿Imakunatan ñawpaq p’unchawkunapi rurarqanchik?. ¿Qharikunari?. qillqarqanchik ima? Yachay/Atinakunapaq qhawariynin Papa hasp’iy p’unchawkunapi ruraykunamanta ch’uyata willakun Quechua 29 . siq’ikunata ima huñusunchik . k’aspichakunata) Ruranapiña llamk’ay • Ñawpaq p’unchawkunapi rurasqanchikta wawakunawan kuchka yuyarisunchik. • Material nisqata qhawarikusunchik (rumichakunata. ¿wawakunari imatataq rurarqanku? ¿Imawantaq llamk’arqanku? ¿Imakunatan mikhurqanchik? ¿Imakunatan upyarqanchik? ¿Imaynatataq pacha mamaman mañakurqanchik? ¿Imaynatataq papa mamaman rimarqanchik? ¿Achkhatachu papata hasp’irqanchik? ¿Imakunatataq. ¿Maytan rirqanchik? ¿Pikunataq papata hasp’irqanku?.

30 Quechua . rimaqtinku ima allinta uyarisunchik. • Pizarra nisqapi wawakunaq rimasqanta qillqasunchik. • Mural nisqata rurayta tukuspa.Wawakunatan munaychata rimarisunchik. hinaspataq paykuna willakusqankuta. hunt’asqachu kachkan manachu. ¿Imatataq ñawpaqta rurarqanchik? ¿Chaymantari? ¿Qhipamanri? Yachay/ Atinakunapaq qhawariynin Papa hasp’iy p’unchawkunapi ruraykunamanta ch’uyata willakun • Wawakunawan kuchka mural nisqapi tukuy ruraykunata k’askachisunchik. • Wawakuna qhawarinqaku. llapanku qhawanqaku. • Wawakunata tapurisunchik: ¿Imaynatataq tukuy rurasqanchikta riqsichisunman? ¿Icha mural hinatachu rurasunman?. ñawinchanqaku ima. wawakuna siqíspa hunt’achinqaku. • Sichus mana hunt’asqachu chayqa.

Mural nisqa wawakunaq llamk’ayninkunawan.Papa hasp’iy qanmanta p’unchawkunapi willakun ruraykunamata ch’uyata willakun Quechua 31 . Papa hasp’iy yanapakuypi rimarisqanchikmanta qhawarisunchik ¿Ima yachaykunatam qhawarisunchik? Yachay/ Atina Yachay/ Atina qatipanapaq ¿Imaynatan qhawasunchik? Yachay/ Atina ¿Imawanmi qallarirqanchik?. hinallataq kuraqninkuta ima mural nisqata yachay wasipi qhawanakupaq mink’akunqaku.Rurayta tukuspaña Wasinkupi tayta mamankuwan. Tukuy ruras. Tukuy rikusqankumanta ima rimarinku. ¿Imataq qatiparqan? ¿Chaymantari? Yachay/ Atina qatipanapaq Wawakuna tukuy rurasqankuta yuyarinku.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful